Items where Subject is "070 Газети. Преса"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | М | П | Р | С | Т | Ш | Я
Number of items at this level: 32.

А

Андрощук І.М. (2020) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СИСТЕМА МЕДІА-ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 211-221. ISSN 2519-1942

Андрощук І.П. and Сербіна Т.Г. (2016) СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ. Філологічні витоки, 2016. pp. 7-10.

Б

Бісовецька Л.А. (2016) РОЛЬ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 74-82. ISSN 2411-4553

В

Валюх Л.І. (2010) НІМЕЦЬКА КОЛОНІАЛЬНА ЕКСПАНСІЯ В АФРИЦІ У ВИСВІТЛЕННІ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 111-116. ISSN 2519-1942

Г

Гумен Ю.В. and Граб О.В. (2007) ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І СУЧАСНА СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 63-64. ISSN 2415-802X

Д

Доброчинська В.А. (2020) ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1939–1941) ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія, 2020 (1). pp. 97-103. ISSN 2414-9012

Дячук І.Ю. and Степанова О.І. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 61-62.

К

Каленюк І.П. and Нестерук С.М. (2017) «НОВИЙ ЖУРНАЛІЗМ» ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 184-188.

Касаткіна О.В. (2012) МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 48-50.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЙЛИВОЇ ЛЕКСИКИ У ЗМІ (НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛОМОВНИХ ВИДАНЬ). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 85-88.

Крет Р.М. (2014) БІЛОРУСЬКІ ЗМІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини, 2014: Вип.702. pp. 206-211.

Крет Р.М. (2015) МЕРЕЖЕВА ПРЕСА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Слов'янський вісник, 2015: Вип. 22. pp. 86-89.

М

Михальчук Р.Ю. (2012) АНТИСЕМІТИЗМ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ РІВНЕНЩИНИ (1941-1943 РР.): ЄВРЕЇ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 241-252. ISSN 2519-1942

Мороз Л.В. and Дацюк А.В. (2016) БРИТАНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 24-28.

Мілясевич І. (2016) НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ ЖУРНАЛУ «ВОЛЫНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» — ЗРАЗОК БІБЛІОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ — ПОЧ. ХХ СТ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 113-119.

Мілясевич І.В. (2015) ЖУРНАЛ «ВОЛЫНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» (КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПЕРІОД): НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 215-217. ISSN 2519-1942

Мілясевич І.В. (2008) РОЛЬ ВОЛИНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 33-40. ISSN 2519-1942

Мілясевич І.В. (2013) ГАЗЕТА «ВОЛЫНЬ» (1882 – 1918 рр.):ІСТОРІЯ, МІСЦЕ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 155-162. ISSN 2519-1942

Мілясевич І.В. (2013) ВОЛИНСЬКА ПРЕСА У ДОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД (30-і — поч. 60-х рр. ХІХ ст.). Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 68-71.

П

Писцьо В.Р. (2009) “ГОЛОС САРНЕНЩИНИ” – ЛЕГАЛЬНИЙ ПРЕСОВИЙ ОРГАН ПЕРІОДУ ОКУПАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 215-218. ISSN 2519-1942

Поліщук Н.О. (2016) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В НОВІТНІХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Наукова -термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри, 2016. pp. 131-135.

Прокопчук Т.Г. and Войтович І.С. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВИДАВНИЧОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ФАХОВИХ ЖУРНАЛІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 43-44.

Р

Ричагівська Ю.Є. and Хмуровська Т.О. (2016) ОРФОЕПІЧНІ ПОРУШЕННЯ В МОВЛЕННІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ РІВНЕНЩИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 100-102.

С

Сербина Т.Г. (2007) ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОЭПИСТЕМ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ УКРАИНЫ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 21-25.

Сербина Т.Г. (2019) ИРОНИЯ И ПОДТЕКСТ КАК ФОРМЫ НЕПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2019. pp. 72-79.

Сербина Т.Г. and Андрощук И.П. (2016) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 81-86.

Сербіна Т.Г. (2002) МОВНІ ЗМІНИ В ЛЕКСИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 62-66.

Сербіна Т.Г. (2003) ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 44-47.

Середюк Л.А. (2009) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОЇ ГАЗЕТНОЇ ХРОНІКИ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 70-72.

Т

Тишко Н. and Шульжук Н.В. (2011) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 115-117.

Ш

Шевчук Т.Б. (2010) ЗАПОЗИЧЕНІ ЛЕКСЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 141-144.

Я

Яремко Т.М. and Сербіна Т.Г. (2017) СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКО- И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ УКРАИНЫ). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 94-98.

This list was generated on Mon Jul 15 15:16:03 2024 EEST.