Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 39.

Article

Антоневич Ю.А. and Лотюк Ю.Г. (2000) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ “РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ” З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 92-99.

Белешко Д.Т. (2000) МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 22-33.

Бомба А.Я. (2000) ПРО МЕТОД СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2000 (Вип.7). pp. 170-175.

Буцяк В.І. (2000) ІСТОРИКО-СТИЛЬОВИЙ ПРИНЦИП ЯК ОСНОВА ОСЯГНЕННЯ СПЕЦИФІКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 192-203.

Бєлова С.А. (2000) ДО ПИТАННЯ ПРО ВАЛЬДОРФСЬКУ ПЕДАГОГІКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 39-42.

Виткалов В.Г. and Пономарьова Т.О. (2000) МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (за матеріалами археологічних досліджень поля Берестецької битви 1651 р.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 139-151.

Войтович В.М. (2000) РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД ДАВНІХ СЛОВ’ЯН: СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 4-34.

Галатюк Ю.М. and Громов М.В. (2000) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 110-116.

Горопаха Н.М. (2000) УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ФОРМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 63-73.

Гук І.М. and Кирик Т.А. (2000) НАВЧАННЯ МОДЕЛЮВАННЮ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ІМУНОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 86-92.

Дейнека О.Ю. (2000) ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА СТІЙКІСТЬ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ ТЕЛЕГРАФНИХ РІВНЯНЬ. Волинський математичний вісник, 2000 (Вип. 7). pp. 61-66.

Дем'янюк Т.Д. and Байрамова М.Б. and Мельничук Л.А. (2000) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 49-52.

Дзюбишина Н.Б. (2000) РЕФОРМА ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1938). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 43-49.

Дичківська І.М. (2000) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ГУМАНІЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 15-19.

Зараі В.М. (2000) ПОГЛЯД НА МЕТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 105-110.

Каштан С.С. (2000) ПРО МЕТОД СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ. Волинський математичний вісник, 2000 (Вип. 7). pp. 78-86.

Киричук Г.М. (2000) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ УКР-ЛОГО. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 99-105.

Клекоць Г.Я. (2000) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ У ПЕДВУЗІ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 40-45.

Коваль В.В. (2000) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 36-40.

Кравець Л.М. (2000) САМОАНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 104-107.

Крайчук О.В. and Крайчук О.М. (2000) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЕТОДОМ ІНТЕРВАЛІВ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 64-70.

Меналюк Г.Ф. (2000) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 73-79.

Михайлова О.Г. (2000) СЕНСОВІ ОБЕРТОНИ РЕЦЕПЦІЇ АВАНГАРДУ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 203-212.

Остапчук П.С. (2000) РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАФІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ З ДОПОМОГОЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЛАДУ “СИСТЕМА КООРДИНАТ З РУХОМИМИ ОСЯМИ”. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 45-50.

Павелків Р.В. (2000) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 4-10.

Пасічник Я.А. (2000) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 33-36.

Поніманська Т.І. (2000) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 10-14.

Приймак О.П. (2000) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЦЬ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 51-63.

Прокопович Т.Ю. (2000) ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ В КУЛЬТОВІЙ МУЗИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 212-224.

Самсонюк Н.Ф. (2000) РОЛЬ СПЕЦКУРСУ “ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ” У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 100-104.

Созонюк О.С. (2000) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, 2000: Вип. 7-8. pp. 213-219. ISSN 2414-5076

Созонюк О.С. (2000) ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Наука і освіта, 2000 (№ 4). pp. 77-79.

Сілков В.В. (2000) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ, СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 5-21.

Сілкова Е.О. (2000) РІЗНІ СИСТЕМИ ТА МОДЕЛІ НАВЧАННЯ В ІСТОРІЇ ШКОЛИ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 71-76.

Терещенко Т.В. (2000) МОДИФІКАЦІЯ ПЕРФОРМАТИВНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі німецької мови). Науковий вісник кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного університету, 2000 (Вип.1). pp. 67-72.

Турбал Ю.В. (2000) ПРО УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ОЦІНОК ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЙ ЗНОСУ МОДЕЛІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2000 (Вип. 7). pp. 147-153.

Філоненко Р.С. (2000) РОЛЬ ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (20-30 рр.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 28-32.

Яковенко Л.П. (2000) ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ В ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ І.ФРАНКА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 187-192.

Янчук П.С. (2000) МЕТОД МНОГОЧЛЕННИХ РЯДІВ ФУР'Є ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В ПРЯМОКУТНИКУ. Волинський математичний вісник, 2000 (Вип. 7). pp. 193-208.

This list was generated on Tue Jun 25 20:44:22 2024 EEST.