Items where Division is "Кафедра екології, географії та туризму" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 27.

В

Войтович О.П. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 22-23.

Войтович О.П. (2015) ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Г

Грицик О.Б. and Вознюк І.О. (2015) ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗНИХ ІНВАЗІЙ У ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 22-26.

Грицик О.Б. and Грицик Ю.О. (2015) МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Грицик О.Б. and Мартинюк В.О. and Ессел С.К. (2015) ВПЛИВ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 42-43.

Гуцман С.В. (2015) ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ ВИДІВ ФЛОРИ МІСТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 48-49.

Д

Деркач О.А. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МЕЛІОРАНТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 58-59.

Долженчук В.І. and Крупко Г.Д. and Лико Д.В. (2015) ГУМУСНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 62-63.

З

Зиль І.П. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 77-78.

К

Костолович М.І. (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 101-102.

Л

Лисенко Н.А. and Портухай О.І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 109-110.

Лисиця А.В. and Мандигра Ю.М. and Бойко О.П. and Романішина О.О. and Мандигра М.С. (2015) ДИФЕРЕНЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ. Мікробіологічний журнал, 2015 (5): Т.77. pp. 12-19. ISSN 0201-8462

М

Мартинюк В.О. (2015) КОНСТРУКТИВНО-ЛАНДШАФТНЕ ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ОЗЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 117-119.

Мельник В.І. and Глінська С.О. and П’ятківський І.О. and Онук Л.Л. and Чубата Т.В. (2015) НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ BOTRYCHIUM LUNАRIA L. У КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГОРАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 120-121.

О

Ойцюсь Л.В. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ АБОРИГЕННОЇ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЯХ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 132-133.

Ойцюсь Л.В. and Костолович М.І. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ АБОРИГЕННОЇ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЯХ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 150-153.

П

Пепко В.О. and Лико Д.В. and Жигалюк С.В. (2015) ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО ЗА ФОРМОЮ ТА РОЗВИТКОМ РОГІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 55-61.

Пепко В.О. and Лико Д.В. and Сачук Р.М. and Жигалюк С.В. (2015) СТАН ПОПУЛЯЦІЇ КАБАНА ДИКОГО В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 140-141.

Прокопчук Е.И. and Суходольская И.Л. (2015) РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ВОДОЕМОВ УКРАИНЫ В ОТТ ДАЛЕННОЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ВРЕМЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2015 (3-4): (64). pp. 553-557. ISSN 2078-2357

Р

Романів А.С. and Селецький В.П. (2015) РІВЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВОЄНОСТІ ЛАНДШАФТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 150-151.

Романів О.Я. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 152-153.

С

Савчук Р.І. and Лико С.М. and Мартинюк В.О. (2015) БУКОВІ НАСАДЖЕННЯ РІВНЕНЩИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 161-163.

Стасюк М.В. and Лико С.М. (2015) СТРУКТУРА ЖИТТЄВИХ ФОРМ ВИДІВ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН У ФЛОРІ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 174-175.

Суходольська І.Л. (2015) РОЛЬ TYPHA ANGUSTIFOLIA L. У ЗМІНІ ВМІСТУ АМОНІЮ У РІЧКАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Acta Carpathica, 2015. pp. 149-154.

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2015) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ НІКЕЛЮ У РІЧКАХ РІВНЕНСЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 178-179.

Т

Трохимчук І.М. (2015) МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 186-188.

Ш

Шостак І.В. and Портухай О.І. and Лико Д.В. (2015) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ РІВНЕНЩИНИ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЕЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 204-205.

This list was generated on Thu Jul 18 20:39:15 2024 EEST.