Items where Division is "Кафедра менеджменту" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | А | Д | К | Л | М | О | П | С | Т | Х | Ш | Щ
Number of items: 24.

K

Knyazevich A.O. (2012) INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MELIORATIVELAND. Marketing On the International Marketsof Commodities and Services: Global Aspects, 2012. pp. 107-113.

А

Андрєєва А.О. (2012) ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 149-150.

Д

Димченко Н.С. (2012) МИСТЕЦТВО КРИТИКИ, ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 168-170.

К

Князевич А.О. (2012) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Проблеми малого та середнього агробізнесу в Україні, 2012. pp. 54-56.

Князевич А.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів, 2012 (Т.XIII): Вип. 247. pp. 109-113.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Запорізького національного університету, 2012 (№ 2): (14). pp. 21-25. ISSN 2414-9594

Князевич А.О. (2012) ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Інформаційна культура в сучасному світі, 2012: Вип. 1. p. 47.

Князевич А.О. (2012) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка: сучасний стан та перспективи розвитку, 2012 (Ч. ІІ). pp. 61-63.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2012: Вип. 2(36). pp. 140-143.

Князевич А.О. and Богатирьова О.М. (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки, 2012. pp. 38-40.

Комаровець І.П. and Хижнякова Н.О. (2012) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІ-ГОТЕЛЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 171-173.

Кукушкін О.М. and Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 229-230.

Л

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2012) ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 176-178.

М

Машта Н.О. (2012) ВЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДОБАВОК НА КОНСИСТЕНЦІЮ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 2012 (Ч. 1). pp. 289-290.

Машта Н.О., Бенчук О.П. (2012) СКЛАД ЖИРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. UA 75067 МПК (2012/01) S23D 9/00 A23C 19/082 (2006/01).

О

Орлов О.Г. (2012) ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 182-183.

П

Познанська О.В. and Хижнякова Н.О. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 192-194.

Підцерковна Х.В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УРБАНІЗАЦІЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 187-188.

С

Стрільчук Р.М. and Князевич А.О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ В ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012: Ч. 2. pp. 203-204.

Т

Трало І.М. (2012) РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 208-209.

Х

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Ш

Шимко О.В. (2012) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2012: Вип. 19. pp. 407-411. ISSN 2519-2558

Шимко О.В. (2012) РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ. Економічні науки, 2012: Вип. 9 (3). pp. 461-470.

Щ

Щесюк С.В. (2012) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ КРАЇНИ В ЄВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 217.

This list was generated on Thu Jul 18 21:24:40 2024 EEST.