Items where Division is "Кафедра стилістики та культури української мови" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 52.

А

Архангельська М.О. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. [Магістерська робота]

Б

Бобер Л.М. ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ВИЯВ ІДІОСТИЛЮ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО. [Бакалаврська робота]

Бобер Л.М. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»). [Магістерська робота]

Бондарчук І.В. ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ : ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРОМОВНИЙ АСПЕКТИ. [Магістерська робота]

Бондарчук К.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ. [Бакалаврська робота]

Бідун О.Л. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АНТРОПОНІМІВ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ: НАСТУПНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ. [Магістерська робота]

Бідун О.Л. ДАВНІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ. [Бакалаврська робота]

В

Вакуліч Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РІЗНОТИПНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Г

Гайдук А.О. ПАРЕНТЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА : ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ. [Бакалаврська робота]

Гніденко Т.М. СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «КОХАНЦІ ЮСТИЦІЇ»). [Бакалаврська робота]

Гринюк В.В. МОВНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПСИХОЛОГІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО. [Магістерська робота]

Гіндіч О.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Магістерська робота]

Д

Данілова Ю.І. ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТИ «РІВНЕ ВЕЧІРНЄ»). [Магістерська робота]

З

Заяць В.П. МОВНІ ЗАСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ В РОМАНІ «СОЛОДКА ДАРУСЯ» М. МАТІОС. [Бакалаврська робота]

Златів Л.М. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ПРАКТИКУМ. [Навчальний посібник]

Златів Л.М. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ. [Методичні рекомендації]

Златів Л.М. НАУКОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

К

Клеванець А.О. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. [Магістерська робота]

Кобзар З.І. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Бакалаврська робота]

Кобзар М.І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ В 5 КЛАСІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Бакалаврська робота]

Ковтун М.В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ КОМП´ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Кушнерик К.М. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ). [Магістерська робота]

Л

Лукашець О.М. НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА-МОВНИКА. [Магістерська робота]

М

Максимчук О.С. ЗACТOCУВAННЯ ГIПEPТEКCТIВ НA УPOКAX УКPAЇНCЬКOЇ МOВИ В OCНOВНIЙ ШКOЛI. [Бакалаврська робота]

Мальчевська Ю.В. НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ДИСКУРСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Матвійчук Н.О. УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Матвійчук Н.О. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Матящук М.М. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ У РОМАНІ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» О. ТУРЯНСЬКОГО. [Магістерська робота]

Мельник Л.Л. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРАКТИКУМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ НА І СЕМЕСТР (2 модулі). [Методичні рекомендації]

Мигаль М.П. БЛОГ ЯК ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. [Магістерська робота]

О

Охмак Л.В. БІБЛІЯ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

П

Пишняк А.П. ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ-ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. [Магістерська робота]

Погінець С.Р. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКОДОВИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». [Магістерська робота]

Поліщук В.В. ЗACТOCУВAННЯ ФРЕЙМОВОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Попова К.О. АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СТАРШОЇ ШКОЛИ ТА ЗВО: ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. [Магістерська робота]

Р

Равліковська М.М. СКЛАДНЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ У НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ АКАДЕМІКА К. Ф. ШУЛЬЖУКА. [Магістерська робота]

Романович О.Б. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ГОРЯНИН. ВОДИ ГОСПОДНІХ РУСЕЛ»). [Бакалаврська робота]

С

Саливончик А.І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ П’ЯТИКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Столярук А.І. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Сітовська С.П. ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР. [Магістерська робота]

Т

Тарасович (Годун) М.М. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Ткачук І.С. РОБОТА З ПРЕЦЕДЕНТНИМИ ФЕНОМЕНАМИ В КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Х

Харковська К.Г. СИТУАТИВНО-ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 7 КЛАСІВ. [Бакалаврська робота]

Хом'як І.М. ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Ш

Шульжук Н.В. ЛІНГВІСТИЧНА СЕМАНТИКА. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. ПРАГМАЛІНГВІСТИКА. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (для учнів ліцеїв та гімназій). [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів). [Навчальний посібник]

Я

Якобчук М.А. МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. [Бакалаврська робота]

This list was generated on Thu Jul 18 21:19:18 2024 EEST.