Items where Subject is "321 Форми політичної організації. Держава як політична влада"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 49.

Б

Бондарчук Г.В. and Невинна Г.Я. (2012) ТЕРОРИЗМ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 84-86.

Булига (Панчук) І.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 62-69.

Булига (Панчук) І.І. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА ВОЛИНІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. [Автореферат]

В

Валюх Л.І. (2013) ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ РЕСУРСІВ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ХХ ст. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 37-43.

Валюх Л.І. (2013) ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В ТЕОРІЯХ ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 10. pp. 214-220.

Г

Галганець С. and Валюх Л.І. (2011) ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 117-120.

Градовий П.В. and Черній А.Л. (2012) НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 31-32.

Д

Давидюк Р.П. (2019) УНР-івська ЕМІГРАЦІЯ НА ВОЛИНІ: МІЖ ЕКСТЕРМІНАЦІЄЮ ТА ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ. In: Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, pp. 159-174. ISBN 978-966-916-986-0

Ж

Житнік О. and Валюх Л.І. (2011) ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 54-56.

К

Кондратюк М. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 134-136.

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2010: Вип. 21-22. pp. 252-256.

Крет О.В. (2011) ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ВЛАДИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011: Вип. 22. pp. 334-340.

Крет О.В. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. [Автореферат]

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ГРОМАДСЬКА КОМПОНЕНТА. Науковий вісник, 2010 (№ 6): (107). pp. 154-163.

Крет О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2010 (Вип. 9). pp. 120-126.

Крет О.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2012: Вип. 14. pp. 152-155.

Крет О.В. (2014) ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 19. pp. 128-130.

Крет О.В. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2015: Вип. 22. pp. 90-93.

Крет О.В. (2009) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2009 (Ч. І): Вип. 85. pp. 143-148.

Крет О.В. (2008) ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2008 (Ч. ІІ): Вип. 81. pp. 105-109.

Крет Р. (2016) РОЛЬ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 92-94.

Крет Р.М. (2014) БІЛОРУСЬКІ ЗМІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини, 2014: Вип.702. pp. 206-211.

Л

Левчук І.Б. (2014) ВЕКТОРИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД «ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

Лесняк В.Ю. (2012) ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРТЕСІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ФРАНКІСТСЬКОЇ ІСПАНІЇ (1939-1975). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 410-423. ISSN 2519-1942

Лісова О.А. and Крет О.В. (2019) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЖІНКИ-ЛІДЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 32-34.

Лісова О.А. and Крет Р.М. (2020) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 13-15.

М

Макарчук Н. and Наумов А.С. (2011) ВІТЧИЗНЯНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 160-162.

Міщук В.В. and Наумов А.С. (2012) ВПЛИВ ІДЕЙ Д. ДОНЦОВА І М. МІХНОВСЬКОГО НА ПРОГРАМИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 30-31.

Міщук О. and Наумов А.С. (2011) ВЕКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 163-164.

Н

Настояща К. and Шамсудинова-Лебедюк Т.Н. (2023) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ (Рецензія на книгу: Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз: монографія / за заг. ред. М.І. Обушного, відп. ред. І.М. Грабовська. Київ : Міленіум, 2021. 266 с.). Українознавчий альманах, 2023: Вип. 32. pp. 66-69. ISSN 2520-2626

О

Опанасюк Т.А. (2018) РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО ОПОЗИЦІЙНОГО РУХУ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1989 – ПОЧАТОК 1991 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 162-167. ISSN 2519-1942

Опанасюк Т.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ В РОСІЇ (1999-2000 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 340-353. ISSN 2519-1942

Осадчук О. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 60-61.

Ошурко Ю. and Наумов А.С. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 168-170.

П

Петрик Д. (2021) ПРАЦІ РАДЯНОЛОГІВ ЯК ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СРСР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 209-216. ISSN 2519-1942

Пшенична О. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 170-173.

С

Савчук Г. (2015) КОНЦЕПТ «ГУМАННОЇ ДЕМОКРАТІЇ» ТОМАША МАСАРИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 112-114. ISSN 2519-1942

Самчук І. and Наумов А.С. (2011) ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 175-177.

Сверба Л. and Наумов А.С. (2011) ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ „ПОМАРАНЧЕВОЇ” ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 177-180.

Слесаренко А.В. (2001) АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1968–1972 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 181-186. ISSN 2519-1942

Совтис Н.М. and Волос Н. and Сойко М. (2023) КОНЦЕПТ «ВІЙНА» В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО. Актуальні питання гуманітарних наук, 2023 (Т. 5): Вип. 60. pp. 82-87. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Т

Троян В. and Гон М.М. (2011) НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИМІРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 153-154.

Ф

Федюкевич О.В. and Гон М.М. (2008) ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ СИЛ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 178-183.

Х

Хаврук І.А. (2008) ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 56-65.

Христюк Т.А. (2010) ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1980-Х – 2000 РР.): КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 206-215. ISSN 2519-1942

Ш

Шандалюк Т.В. and Черній А.Л. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БІЛОРУСЬКИЙ ВАРІАНТИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 165-167.

Шимко О. and Наумов А.С. (2011) МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 186-188.

Шмигельська О. and Невинна Г.Я. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 192-194.

Я

Ярмолюк О. and Валюх Л.І. (2011) ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 189-191.

This list was generated on Wed Jul 24 20:25:48 2024 EEST.