Items where Subject is "378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | R | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 109.

K

Kindrat P. and Chalii L. and Kindrat V. (2019) FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN STUDENTS CONCERNING THE SPECIALTY “PHYSICAL CULTURE AND SPORT”. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 129-136.

M

Molchanets K. and Perishko I. (2019) USING TESTS AS A FORM OF READING CONTROL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 108-109.

R

Romanіuk S. (2019) LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AS ONE OF INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 225-229.

Y

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) TEACHING READING COMPREHENSION SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 117-120.

І

Іванова Л.І. and Хаєцька О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ФОРМУВАННЯМ САМОСТІЙНОГО ЧИТАЧА У СИСТЕМІ КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 78-82.

Івашко А.М. (2019) Погляди К.Д.Ушинського щодо підготовки вчителя початкової школи: актуалізація в умовах сучасного освітнього простору. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 37-39.

А

Андрощук І.В. and Тимощук О.С. and Шевчук О.А. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 3.

Андрощук І.В. and Тимощук О.С. and Шевчук О.А. СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 4.

Антончук О.М. (2019) Педагогічна і навчальна практики у системі професійної підготовки вчителів-словесників. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 157-158.

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Б

Бабак К.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 18-22. ISSN 2518-7503

Бачинська Л.П. (2019) Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в умовах НУШ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 159-162.

Бачинська Л.П. and Колупаєва Т.Є. (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НУШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 7-8.

Безкоровайна О. and Станіславчук Н. (2019) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Topical issues of pedagogy: Collective monograph. pp. 146-166.

Безкоровайна О. В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018 (1 (41)). pp. 17-20.

Безкоровайна О. В. (2019) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї В СТУДЕНТІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (1(97)). pp. 60-63. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітній простір України, 2019 (Вип.15). pp. 60-65.

Березюк Т.П. (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВЗО. Психолологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 28-35. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2018) МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 24-31. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 18-23. ISSN 2518-7503

Бодашко А.Г. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5-7-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗАДАЧ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 3-6.

Борейчук І.О. and Нечидюк М.В. (2016) КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016. pp. 38-42.

В

Ваколюк А.М. (2019) СУЧАСНІ НАПРЯМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 19-20.

Виткалов В.Г. (2016) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 3-6. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2019) НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ У МОДУСІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» В РДГУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.31). pp. 192-196. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 281-286. ISSN 2411-1546

Войтович О. (2019) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 305-311.

Г

Герасименко О.А. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТИ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 46-49.

Глінчук Ю. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З «ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 86-92.

Горопаха Н. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛОГОПЕДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 144-150.

Горопаха Н.М. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 84-93. ISSN 2411-4553

Гринькова Н. and Стельмашук Ж. and Ваколюк А. (2020) РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 93-101.

Грицай Н.Б. (2019) Методичне портфоліо як інноваційна технологія навчання майбутніх учителів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 167-169.

Гронь Л. (2020) АКТИВІЗАЦІЯ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 86-91.

Гудовсек О. (2019) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 145-152.

Гудовсек О. (2019) Перші курси підготовки вчителів малювання при Академії мистецтв. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 25-26.

Гіс Н.С. (2019) Основи самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 165-167.

Д

Джеджера К. (2019) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 157-164.

Джеджера К.В. (2019) КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 55-60. ISSN 2518-7503

Джеджера К.В. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 94-107. ISSN 2411-4553

Джеджера О.В. (2018) РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕЖИВАНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З ПРИВОДУ НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 47-53. ISSN 2518-7503

Джеджера О.В. (2017) ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 41-48. ISSN 2518-7503

Дзюбишина Н. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Іннроватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 153-161.

Дичківська І.М. (2018) НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 62-74. ISSN 2411-4553

Дищаковська О. and Безкоровайна О. (2020) Організація нестандартного уроку іноземної мови як засобу активізації комунікативної діяльності старшокласників. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 121-124.

Дуброва А. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 209-215.

Дуброва А.С. and Котирло М.М. (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 126-130.

Ж

Жданюк А.В. (2019) Театральне мистецтво у фаховій підготовці майбутнього вчителя: історико-педагогічна рефлексія. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 170-171.

З

Зарішнюк І.І. (2019) Сутність і складові педагогічної технології як освітнього феномену. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 32-33.

Зиль І.П. (2019) Роль екологічної освіти і виховання студентів у збереженні довкілля. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 172-174.

К

Козлюк О. (2019) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 170-175.

Колупаєва Т. and Міщеня О. and Третяк О. (2019) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 172-182.

Колупаєва Т.Є. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 90-93. ISSN 2518-7503

Косарєва Г.М. (2018) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 140-147. ISSN 2411-4553

Костолович Т.В. (2019) ФОРМУВАННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ У НАВЧАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 99-101.

Крупенко О.І. (2019) Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в ЗВО. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 174-176.

Л

Лесковець М.В. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНОМУ ВНЗ: СТАН І ПРОБЛЕМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 147-149.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 167-171. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2016) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 133-137. ISSN 2518-7503

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. (2020) Формування англомовної аудитивної компетенції учнів основної школи в закладах загальної середньої освіти. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 125-128.

М

Маліновська Н.В. (2018) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 186-192.

Марчук Г. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 312-317.

Машта Н.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 84-88.

Мельничук К.О. (2019) Сутність поняття «естетична культура майбутнього вчителя початкової школи». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 178-180.

Мороз Л.В. and Кухновець Л.П. (2019) ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МУЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 53-55.

Н

Негода А.В. (2019) Розвиток ідей В.Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-185.

О

Омельченко Т.В. (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ЦІЛЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 90-96. ISSN 2518-7503

П

Павелків К. (2019) ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 193-202.

Павелків Р.В. (2019) РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Павлюк І. and Безкоровайна О. (2020) Формування країнознавчої компетенції засобами автентичних англомовних текстів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 129-132.

Павлюк Т. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 207-212.

Падалка О.І. (2018) ІДЕЇ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 189-195. ISSN 2411-4553

Петренко С. (2019) АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 213-220.

Петренко С.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 193-201.

Петрівський Я.Б. and Безкоровайна О. В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління»). Нова педагогічна думка, 2018 (4(96)). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Прокопчук В. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 122-134.

Р

Работій М.В. and Артемова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 124-129. ISSN 2518-7503

Руденко В. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 93-102.

Рудюк О.В. (2019) ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 116-122. ISSN 2518-7503

С

Симонович Н.В. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ДИЗАЙН ПРЕДМЕТІВ ІНТЕР’ЄРУ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 64-68.

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 125-132. ISSN 2518-7503

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ДИНАМІКА ЗМІСТУ ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗА ЧАС НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 254-259. ISSN 2518-7503

Станіславчук Н. (2018) Роль етичної компетентності при підготовці майбутніх вчителів іноземної мови. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 8). pp. 338-344.

Станіславчук Н. (2020) Етична готовність як домінуюча ознака етичної компетентності студентів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 100-103.

Станіславчук Н. І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17). pp. 278-280.

Станіславчук Н. І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Наукові записки, 2017 (Вип.11). pp. 178-182. ISSN 2521-6791

Станіславчук Н. І. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 89-91.

Станіславчук Н.І. (2018) РОЛЬ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 337-344.

Степанова О. (2019) РИТОРИЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 246-251.

Сяська І. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН:ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 266-272.

Сяська І. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 135-143.

Сяська І.О. (2018) СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 251-259.

Сілков В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИВЧЕННЯМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ АЛГОРИТМІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 230-239.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 231-243.

Т

Третяк О. and Міщеня О. (2020) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ФАХІВЦЯ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 144-152.

Тюска В. (2019) СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 252-257.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Х

Хупавцева Н.О. and Максимчук В.Б. (2018) ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 158-164. ISSN 2518-7503

Ч

Чернюшок О.В. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 189-193.

Ш

Шалiвська Ю. (2019) ПРОФЕСIЙНЕ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 281-288.

Шалівська Ю.В. (2018) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 284-292.

Швидків Г. (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИДАТНИХ ФУНДАТОРА ЛЬВІСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ ВАЛЕРІЯ ВИСОТСЬКОГО ТА ПЕДАГОГА ОЛЕНИ МУРАВЙОВОЇ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 114-119.

Щ

Щедріна М.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТА У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 165-170. ISSN 2518-7503

Ю

Юрків І.І. and Крет З.М. (2019) СПЕЦИФІКА РОБОТИ ДИРИГЕНТА З ОРКЕСТРОМ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 137-140. ISSN 2522-1590

Юрчук О. (2019) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 289-298.

Я

Ясногурська Л. (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 302-307.

Ясногурська Л. (2020) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 175-180.

Ясногурська Л.М. and Гачкевич О.В. (2018) КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 102-104.

Ясногурська Л.М. and Чорна О.Ю. (2019) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОІВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 142-144.

This list was generated on Thu Sep 24 19:00:54 2020 EEST.