Items where Subject is "378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | K | M | R | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 266.

B

Borova V. and Malinovska N. (2020) INTRODUCTION OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION. The world spage of higher education: trends in internat ionalization and development, 2020. pp. 141-159.

K

Kindrat P. and Chalii L. and Kindrat V. (2019) FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN STUDENTS CONCERNING THE SPECIALTY “PHYSICAL CULTURE AND SPORT”. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 129-136.

M

Molchanets K. and Perishko I. (2019) USING TESTS AS A FORM OF READING CONTROL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 108-109.

R

Romanіuk S. (2019) LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AS ONE OF INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 225-229.

Rudenko N. (2016) Jedność etniczna uczniów regionów Wschodu i Zachodu Ukrainy. Alternatywne metody wspierajace proces rsztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, 2016. pp. 173-182.

Y

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) TEACHING READING COMPREHENSION SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 117-120.

І

Іванова Л.І. and Хаєцька О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ФОРМУВАННЯМ САМОСТІЙНОГО ЧИТАЧА У СИСТЕМІ КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 78-82.

Івашко А.М. (2019) Погляди К.Д.Ушинського щодо підготовки вчителя початкової школи: актуалізація в умовах сучасного освітнього простору. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 37-39.

А

Андрощук І.В. and Тимощук О.С. and Шевчук О.А. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 3.

Андрощук І.В. and Тимощук О.С. and Шевчук О.А. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 4.

Антончук О.М. (2019) Педагогічна і навчальна практики у системі професійної підготовки вчителів-словесників. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 157-158.

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. (2015) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 22-26.

Б

Бабак К.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 18-22. ISSN 2518-7503

Бачинська Л.П. (2019) Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в умовах НУШ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 159-162.

Бачинська Л.П. and Колупаєва Т.Є. (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НУШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 7-8.

Безкоровайна О. and Станіславчук Н. (2019) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Topical issues of pedagogy: Collective monograph. pp. 146-166.

Безкоровайна О. В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018 (1 (41)). pp. 17-20.

Безкоровайна О. В. (2019) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї В СТУДЕНТІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (1(97)). pp. 60-63. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О. В. (2014) КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 71-74.

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітній простір України, 2019 (Вип.15). pp. 60-65.

Березюк Т.П. (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВЗО. Психолологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 28-35. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2018) МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 24-31. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 18-23. ISSN 2518-7503

Богачик М.С. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 64-67.

Бодашко А.Г. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5-7-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗАДАЧ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 3-6.

Борейчук І.О. and Нечидюк М.В. (2016) КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016. pp. 38-42.

Боровець О.В. (2016) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 82-89. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ І ПОЄДНАННЯ ІКТ ТА ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 96-106. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У РОБОТІ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 82-89. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. and Павелків О.М. (2015) РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПРОЕКТУВАННІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 103-111. ISSN 2411-4553

В

Ваколюк А.М. (2019) СУЧАСНІ НАПРЯМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 19-20.

Виткалов В.Г. (2016) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 3-6. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2017) ВИЩА ШКОЛА І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 4-5. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2019) НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ У МОДУСІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» В РДГУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.31). pp. 192-196. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 281-286. ISSN 2411-1546

Войтович О. (2019) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 305-311.

Войтович О.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 230-238. ISSN 2411-4553

Войтович О.В. (2017) СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 269-272.

Воробйов А.М. and Демчук О.О. (2015) УМОВИ АДАПТАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 52-55.

Г

Герасименко О.А. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТИ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 46-49.

Глінчук Ю. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З «ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 86-92.

Глінчук Ю.О. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ УЧНІВСЬКОГО ТРАВМАТИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 309-313.

Гнедко Н.М. (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 44-48.

Горопаха Н.М. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛОГОПЕДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 144-150.

Горопаха Н.М. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 84-93. ISSN 2411-4553

Горопаха Н.М. (2019) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ-ЛОГОПЕДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (3): 87. pp. 49-62. ISSN 2312-5993

Горопаха Н.М. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 225-229.

Горопаха Н.М. (2017) КОМПЕНТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Постметодика, 2017 (2-3): 127-128. pp. 16-20. ISSN 1815-3194

Горопаха Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): №1, ч. 2. pp. 171-177. ISSN 2309-9763

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2018) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 49-50.

Гринькова Н. and Стельмашук Ж. and Ваколюк А. (2020) РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 93-101.

Грицай Н.Б. (2019) Методичне портфоліо як інноваційна технологія навчання майбутніх учителів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 167-169.

Грицай Н.Б. (2017) ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ ЯК БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 180-183.

Гронь Л. (2020) АКТИВІЗАЦІЯ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 86-91.

Гудовсек О. (2019) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 145-152.

Гудовсек О. (2019) Перші курси підготовки вчителів малювання при Академії мистецтв. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 25-26.

Гудовсек О.А. (2018) СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 82-91. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2017) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 120-130. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 150-156. ISSN 2411-4553

Гусаковська Т.М. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ БІОЛОГІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 312-318. ISSN 2411-4553

Гіс Н.С. (2019) Основи самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 165-167.

Д

Давидюк І.В. (2016) ОСНОВНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 226-232. ISSN 2411-4553

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 78-80.

Данілова Н.Р. (2016) ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 50-52.

Данілова Н.Р. (2015) РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 86-88.

Данілова Н.Р. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 69-71.

Данілова Н.Р. (2013) CУЧACНI ПIДХOДИ ВИКЛAДAННЯ IНOЗEМНИХ МOВ НA НEМOВНИХ CПEЦIAЛЬНOCТЯХ ВИЩИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 36-38.

Данілова Н.Р. and Поцко Е.Є. (2017) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 39-42.

Демчук О.О. and Артемова О.І. (2013) СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 57-59.

Дем’янюк І.В. (2016) ПІДГОТОВКА МАГІСТРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 328-335. ISSN 2411-4553

Денисюк Л.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 17-20.

Денисюк Л.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 88-90.

Денисюк Л.В. (2013) ІННOВAЦІЙНІ ПІДХOДИ ВИКЛAДAННЯ AНГЛІЙCЬКOЇ МOВИ ДЛЯ CТУДEНТІВ НEМOВНИХ ФAКУЛЬТEТІВ НA CУЧACНOМУ EТAПІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 47-50.

Джеджера К. (2019) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 157-164.

Джеджера К.В. (2019) КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 55-60. ISSN 2518-7503

Джеджера К.В. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 94-107. ISSN 2411-4553

Джеджера К.В. (2017) ДЕФІНІЦІЇ «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ» У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ТЕЗАУРУСІ СТОСОВНО КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 197-201.

Джеджера О.В. (2018) РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕЖИВАНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З ПРИВОДУ НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 47-53. ISSN 2518-7503

Джеджера О.В. (2017) ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 41-48. ISSN 2518-7503

Дзюбишина Н. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Іннроватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 153-161.

Дзюбишина Н.Б. (2017) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 149-153.

Дичківська І.М. (2018) НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 62-74. ISSN 2411-4553

Дичківська І.М. (2016) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2016 (Вип.21): Ч.2. pp. 179-184. ISSN 2309-9763

Дичківська І.М. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Теорія та практика управління педагогічним процесом, 2017. pp. 46-52.

Дичківська І.М. (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки БДПУ, 2019 (Вип.2). pp. 189-197.

Дичківська І.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 300-303.

Дичківська І.М. (2019) НЕВТОМНА СПОДВИЖНИЦЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: До 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ. Дошкільне виховання, 2019 (9). pp. 10-11. ISSN 0321-1401

Дичківська І.М. and Козлюк О.А. and Косарєва Г.М. and Косарєва О.І. and Павлюк Т.О. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. and Федорова Н.В. and Войтович О.В. and Юрчук О.І. (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Teaching Resource]

Дищаковська О. and Безкоровайна О. (2020) Організація нестандартного уроку іноземної мови як засобу активізації комунікативної діяльності старшокласників. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 121-124.

Довгалюк В.І. and Боровець О.В. (2018) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 61-62.

Дуброва А. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 209-215.

Дуброва А.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 20-21.

Дуброва А.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 245-250. ISSN 2411-4553

Дуброва А.С. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ВИЩИХ МОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 90-93.

Дуброва А.С. (2015) ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 78-81.

Дуброва А.С. (2013) НАВЧАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 94-95.

Дуброва А.С. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 275-278.

Дуброва А.С. and Котирло М.М. (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 126-130.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2014) СИСТЕМА І ХАРАКТЕР ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 56-59.

Дупак Н.В. (2017) ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 130-139. ISSN 2411-4553

Дупак Н.В. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 164-172. ISSN 2411-4553

Дупак Н.В. (2015) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 119-127. ISSN 2411-4553

Ж

Жданюк А.В. (2019) Театральне мистецтво у фаховій підготовці майбутнього вчителя: історико-педагогічна рефлексія. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 170-171.

З

Зарішнюк І.І. (2019) Сутність і складові педагогічної технології як освітнього феномену. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 32-33.

Зиль І.П. (2019) Роль екологічної освіти і виховання студентів у збереженні довкілля. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 172-174.

К

Карась М.В. and Джава Н.А. (2018) МЕТОДИКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 74-76.

Ковалюк В.В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 93-94.

Ковалюк В.В. and Ткач Т.В. (2016) ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 56-59.

Ковалюк В.В. and Шевчук Ю.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 21-25.

Ковалюк В.В. and Шикута Т.М. (2016) ПРО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 76-81.

Козлюк О. (2019) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 170-175.

Козлюк О.А. (2017) СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 205-208.

Козлюк О.А. and Косарєва О.І. (2020) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: Освіта дорослих: світові тенденції, українські реаліїта перспективи. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків.

Колупаєва Т. and Міщеня О. and Третяк О. (2019) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 172-182.

Колупаєва Т.Є. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 90-93. ISSN 2518-7503

Колупаєва Т.Є. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 102-114. ISSN 2411-4553

Колупаєва Т.Є. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 157-168. ISSN 2411-4553

Корпан І.В. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 241-247. ISSN 2411-4553

Косарєва Г.М. (2018) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 140-147. ISSN 2411-4553

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2018) АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2018 (Вип.24): Ч.1. pp. 138-143. ISSN 2309-9763

Косарєва О.І. (2017) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 122-125.

Кособуцька Г.П. (2015) ФЕНОМЕН ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 180-191. ISSN 2411-4553

Костолович М.І. and Войтович О.П. and Ойцюсь Л.В. (2020) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 103-107.

Костолович Т.В. (2019) ФОРМУВАННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ У НАВЧАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 99-101.

Кочубей О.С. (2016) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 19-24.

Кочубей О.С. (2014) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 74-77.

Кочубей О.С. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 41-45.

Крупенко О.І. (2019) Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в ЗВО. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 174-176.

Кушнір Н.В. and Лукашик О.В. and Лавренюк Т.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 84-86.

Кіндрат В.К. and Литвиненко С.А. and Кіндрат Н.П. (2017) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 95-108. ISSN 2411-4553

Кіндрат П.В. (2019) АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ПОТРЕБ В ІТ-СФЕРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 68-69.

Л

Лесковець М.В. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНОМУ ВНЗ: СТАН І ПРОБЛЕМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 147-149.

Лико Д.В. (2020) ДВАДЦЯТЬ РОКІВ КАФЕДРІ ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: НАУКОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 3-9.

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Портухай О.І. (2019) Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Географія)». [Teaching Resource]

Литвиненко С.А. and Кіт Н.В. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 78-86. ISSN 2411-4553

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 167-171. ISSN 2518-7503

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2015) СУПЕРВІЗІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 74-82. ISSN 2411-4553

Луцик Г.О. (2016) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 133-137. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 74-79.

Луцик Г.О. (2017) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 280-283.

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. (2020) Формування англомовної аудитивної компетенції учнів основної школи в закладах загальної середньої освіти. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 125-128.

Лісова С.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 65-74. ISSN 2411-4553

Лісова С.В. (2015) ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 70-78. ISSN 2411-4553

М

Мазурок О.М. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 72-76.

Маліновська Н.В. (2018) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 186-192.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНО ВІКУ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 157-160.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 157-160.

Марчук Г. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 312-317.

Марієн Ю.С. (2015) ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 247-253. ISSN 2411-4553

Машта Н.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 84-88.

Мельничук К.О. (2019) Сутність поняття «естетична культура майбутнього вчителя початкової школи». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 178-180.

Микитюк В.М. and Шевчук О.А. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ВНЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПОКРАЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 176-179.

Мороз Л.В. (2017) МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 33-38.

Мороз Л.В. (2017) ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРН ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 25-27.

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2016) ПРО КОНЦЕПЦІЮ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 81-84.

Мороз Л.В. and Кухновець Л.П. (2019) ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МУЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 53-55.

Н

Найда Р.Г. (2018) ПРОБЛЕМА АКСІОЛОГІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 154-162. ISSN 2411-4553

Найда Р.Г. (2017) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ САМООЦІНКИ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 129-132.

Негода А.В. (2019) Розвиток ідей В.Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-185.

Ногачевська І. (2015) РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ – БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 176-180.

О

Оксенюк О.В. (2017) НАУКОВИЙ ПАРК У СИСТЕМІ ОСВІТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 29-32.

Омельченко Т.В. (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ЦІЛЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 90-96. ISSN 2518-7503

П

Павелків К. (2019) ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 193-202.

Павелків К.М. (2017) СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 124-133. ISSN 2411-4553

Павелків К.М. (2017) ПРЯМИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 27-30.

Павелків К.М. (2016) ПСИХОДОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 40-43.

Павелків К.М. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 94-98.

Павелків К.М. (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 232-236.

Павелків О.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 134-144. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2019) РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Павлюк І. and Безкоровайна О. (2020) Формування країнознавчої компетенції засобами автентичних англомовних текстів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 129-132.

Павлюк Н.П. (2017) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 193-197.

Павлюк Т. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 207-212.

Падалка О.І. (2018) ІДЕЇ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 189-195. ISSN 2411-4553

Падалка О.І. (2017) КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 208-211.

Пелех Ю.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ МАЙБУТНЬОГО: АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 34-46. ISSN 2411-4553

Пелех Ю.В. and Непеляк М.С. (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 22-25.

Петренко О.Б. and Пелех Ю.В. and Пелех Л.Р. (2017) ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 31-40. ISSN 2411-4553

Петренко С. (2019) АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 213-220.

Петренко С.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 193-201.

Петренко С.В. (2017) АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ США. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 161-171. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ G SUITE (GOOGLE APPS) У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 211-220. ISSN 2411-4553

Петрук Л.П. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 37-40.

Петрівський Я.Б. and Безкоровайна О. В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління»). Нова педагогічна думка, 2018 (4(96)). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Попач Я.Г. and Середюк С.В. and Демчик С.П. (2019) ПРО ВАЖЛИВІСТЬ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» І ЙОГО ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 201-203.

Попова А.В. (2019) ДИТИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ПРИНЦИП ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 105-107.

Потапчук Т.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ХОРОВОГО КЛАСУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 49-56. ISSN 2411-4553

Потапчук Т.В. (2015) ПЕРЦЕПТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 99-111. ISSN 2411-4553

Прокопчук В. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 122-134.

Пустовіт Г.П. and Сяська І.О. (2020) РОЛЬ ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО КОНТЕНТУ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 55-58.

Р

Работій М.В. and Артемова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 124-129. ISSN 2518-7503

Романюк Ю.А. and Дичківська І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 137-138.

Руденко В. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 93-102.

Руденко В.М. (2017) ЗМІСТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 11-15.

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР. Наукова думка сучасності і майбутнього, 2019. pp. 6-9.

Руденко Н.М. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Директор школи, ліцею, гімназії, 2019 (2,Кн.2): Т.1(24). pp. 81-90. ISSN 2309-7744

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ "КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 252-255.

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У СФЕРІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті, 2019. pp. 74-79.

Руденко Н.М. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі, 2016. pp. 50-52.

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ «КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 252-255.

Руденко Н.М. and Федорова Н.В. (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 185-194. ISSN 2411-4553

Рудюк О.В. (2019) ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 116-122. ISSN 2518-7503

С

Савицька І.О. and Оксенюк О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 145-146.

Секретар А.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ "МАГІСТР" В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 187-188.

Сидорчук Д.А. and Петренко С.В. (2018) РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БОТА “СТУДЕНТ РДГУ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 254-256.

Симонович Н.В. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ДИЗАЙН ПРЕДМЕТІВ ІНТЕР’ЄРУ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 64-68.

Сорочинська Т.А. (2019) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 194-195.

Сорочинська Т.А. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939−1964 рр.). Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 221-228. ISSN 2411-4553

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 125-132. ISSN 2518-7503

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ДИНАМІКА ЗМІСТУ ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗА ЧАС НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 254-259. ISSN 2518-7503

Станіславчук Н. (2018) Роль етичної компетентності при підготовці майбутніх вчителів іноземної мови. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 8). pp. 338-344.

Станіславчук Н. (2020) Етична готовність як домінуюча ознака етичної компетентності студентів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 100-103.

Станіславчук Н. І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17). pp. 278-280.

Станіславчук Н. І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Наукові записки, 2017 (Вип.11). pp. 178-182. ISSN 2521-6791

Станіславчук Н. І. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 89-91.

Станіславчук Н. І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 278-280.

Станіславчук Н.І. (2018) РОЛЬ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 337-344.

Степанова О. (2019) РИТОРИЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 246-251.

Сяська І. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН:ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 266-272.

Сяська І. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 135-143.

Сяська І.О. (2018) СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 251-259.

Сяська І.О. (2016) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 250-256. ISSN 2411-4553

Сілков В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИВЧЕННЯМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ АЛГОРИТМІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 230-239.

Сілков В.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКОНУВАТИ АРЕФМЕТИЧНІ ДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 189-191.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 231-243.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2018) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 194-204. ISSN 2411-4553

Сілкова Е.О. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 191-193.

Сінокоп О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 274-280. ISSN 2411-4553

Т

Третяк О. and Міщеня О. (2020) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ФАХІВЦЯ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 144-152.

Трофімчук В.М. and Козік О.Я. (2017) ВАЖЛИВІСТЬ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 30-33.

Трофімчук В.М. and Мариніна І.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 42-46.

Тюска В. (2019) СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 252-257.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Федорова Н.В. (2018) СУТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 285-294. ISSN 2411-4553

Федорук О.М. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 272-278. ISSN 2411-4553

Федорук О.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ ВНЗ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 350-356. ISSN 2411-4553

Федорук О.М. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 302-308. ISSN 2411-4553

Федорук О.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ЕФЕКТИВНА УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У ВНЗ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 282-287. ISSN 2411-4553

Х

Хупавцева Н.О. and Максимчук В.Б. (2018) ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 158-164. ISSN 2518-7503

Ч

Чернюшок О.В. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 189-193.

Черуха Н.В. and Брень О.В. (2016) ПРО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 74-76.

Ш

Шалiвська Ю. (2019) ПРОФЕСIЙНЕ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 281-288.

Шалівська Ю.В. (2018) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 284-292.

Швидків Г. (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИДАТНИХ ФУНДАТОРА ЛЬВІСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ ВАЛЕРІЯ ВИСОТСЬКОГО ТА ПЕДАГОГА ОЛЕНИ МУРАВЙОВОЇ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 114-119.

Шепелевич І.В. (2019) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 132-134.

Шидловський А.І. (2016) РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 356-363. ISSN 2411-4553

Шидловський А.І. (2016) ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 318-325. ISSN 2411-4553

Щ

Щедріна М.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТА У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 165-170. ISSN 2518-7503

Ю

Юрків І.І. and Крет З.М. (2019) СПЕЦИФІКА РОБОТИ ДИРИГЕНТА З ОРКЕСТРОМ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 137-140. ISSN 2522-1590

Юрчук О. (2019) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 289-298.

Юрчук О.І. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДНЗ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 2018 (1 (15)). pp. 58-63.

Юрчук О.І. (2015) ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ У ДНЗ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2015. pp. 212-216.

Юрчук О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 2015 (11). pp. 44-47.

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 265-268.

Юрчук О.І. (2018) СФОРМОВАНІСТЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2018 (3): 95. pp. 88-92. ISSN 2520-6427

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 265-268.

Юрчук О.І. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 303-312. ISSN 2411-4553

Я

Якимець М.Г. (2015) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 281-286. ISSN 2411-4553

Якимчук А.Я. (2019) ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ЗМІН В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА". Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 196-199.

Яковишина Т.В. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 200-202.

Янцур М.С. (2017) ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 215-221.

Ясногурська Л. (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 302-307.

Ясногурська Л. (2020) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 175-180.

Ясногурська Л.М. and Гачкевич О.В. (2018) КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 102-104.

Ясногурська Л.М. and Чорна О.Ю. (2019) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОІВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 142-144.

This list was generated on Mon Nov 30 23:14:39 2020 EET.