Items where Subject is "81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | I | K | T | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 991.

A

Antonenko N. (2020) ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: BRIEF HISTORY. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 181-185.

B

Bezkorovaina O. and Dyshchakovska O. (2020) INTERACTIVE TEACHING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 56-62.

Bezkorovaina O. and Kolibek Y. (2020) READING AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 61-67.

D

Demenchuk O. (2019) SEMANTIC DERIVATION OF VERBS OF LIGHT EMISSION. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 54-57.

Demenchuk O. (2017) TOWARDS A TYPOLOGY OF SEMANTIC DERIVATION MODELS. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 6-9.

Demenchuk O. (2018) TOWARDS MODELING LEXICAL SEMANTICS: A CROSS-LINGUISTIC PERSPECTIVE. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 10-13.

F

Fridrikh A. and Bihunova S. and Nikolaichuk H. (2020) INQUIRY AS A KEY TO DEEPER LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 195-202.

I

Ivashkevych E.Z. (2017) SEMANTIC ANALYSIS OF SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 314-322.

K

Kindrat N. (2016) LANGUAGE AND GENDER. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 440-444.

Kindrat N. (2017) THE PROBLEM OF EVALUATION OF LEXICAL TASKS IN TEACHING VOCABULARY. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 171-176.

Kuriata Y.V. (2016) THE INFLUENCE OF THE RELIGIOUS MYTHOLOGEM ON THE FORMATION OF CHILDREN’S SPIRITUALITY. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 401-404.

T

Tereshchenko T.V. (2020) DIE ROLLE DES TUTORS BEIM DEUTSCHUNTERRICHT IM PROZESS DER WELTWEITEN GLOBALISIERUNG IN DER HOCHSCHULBILDUNG = РОЛЬ ТЬЮТОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВСЕСВІТНЬОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2020 (77): Вип. 9. pp. 132-134. ISSN 2519-2558

Tkachuk A. and Gron L. (2020) MAIN FACTORS TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF STUDENT SPEAKING ABILITY. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 113-116.

Tretiakova K. and Bihunov D. (2020) NEW ELT METHODOLOGY CURRICULUM: STUDENTS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 153-159.

Y

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) READING STRATEGIES FOR TEACHING SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 135-138.

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) TEACHING READING COMPREHENSION SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 117-120.

Є

Євтушок О.М. (2002) МОДЕЛЬ І ЇЇ МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ: ЛЕКСИЧНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 149-152.

Євтушок О.М. (2003) ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ. ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 109-114.

Єремейчук М.А. and Безкоровайна О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 131-132.

І

Іванова Л.І. and Ткач Т.В. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 45-48.

Івасюк Д.П. (2019) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ (на матеріалі інтернет-блогів). Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 22-29.

Івашкевич Е.Е. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФАХІВЦЕМ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 74-77. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.Е. (2016) PSYCHOLINGUISTIC PARADIGM OF NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 89-93.

Івашкевич Е.З. (2015) THE STRUCTURE OF SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 222-225.

Ігнатюк Н. and Шульжук Н.В. (2011) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 109-111.

Іжелюк І. and Килюшик Г. and Козак І. and Степанова О.І. (2011) АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ ЛАНДШАФТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 71-72.

А

Адах Н.А. (2006) СЛОВНИК АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 47-50.

Адах Н.А. (2008) ПРИКМЕТНИКОВІ НОВОТВОРИ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 57-61.

Адах Н.А. (2009) ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 27-31.

Адах Н.А. (2010) ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ КОНКРЕТНОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 121-124.

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ “ЧАСТИНА – ЦІЛЕ” В НОМІНАЦІЯХ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 66-68.

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДИНАМІКИ НОМІНАЦІЙ АРТЕФАКТІВ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 69-81.

Аладько Д.О. (2018) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ «РОЗМІР – ПОСУД ТАКОГО РОЗМІРУ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 29-31.

Аладько Д.О. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗІСТАВНОЇ СЕМАНТИКИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 14-16.

Аладько Д.О. (2016) МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 37-40.

Аладько Д.О. (2015) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ А. КРІСТІ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 196-199.

Андишула Ю. and Степанова О.І. (2011) МЕТАФОРА-ІМЕННИК У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 32-33.

Андрощук А.В. (2013) МОВА РОМАНУ НОРМАНА РАША «ПАРУВАННЯ» («MATING») ЯК ПРЕДМЕТ ЗОБРАЖЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 15-20.

Андрощук А.В. (2011) ON SOME CONTROVERSIAL ISSUES OF ENGLISH GRAMMAR. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 76-79.

Антоненко Н.Є. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 223-227.

Антоненко Н.Є. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 182-186.

Антоненко Н.Є. (2015) LISTENING: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 118-124.

Антончук О.М. (2003) ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ВПРАВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 147-150.

Антончук О.М. (2008) АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 127-131.

Антончук О.М. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 254-257.

Артемова Ю.І. (2019) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ КОНЦЕПТУ ВЕСІЛЛЯ В РОМАНІ У.САМЧУКА “МАРІЯ”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 186-190.

Артемович К.В. (2019) СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ-БІБЛЕЇЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Studia Philologica, 2019 (Вип. 3). pp. 6-12.

Артемчук А.О. and Верьовкіна О.Є. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 115-117.

Б

Байло Ю.В. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ: КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 484-486.

Байло Ю.В. (2015) ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 204-206.

Байло Ю.В. (2014) КОНВЕРСІЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 13-15.

Барановська І.І. and Щербачук Н.П. (2015) СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 72-74.

Барничко М.В. and Перішко І.В. (2017) ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 350-352.

Басараба І. and Вокальчук Г.М. (2011) СЛОВЕСНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 58-59.

Бах О.А. and Степанова О.І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 48-50.

Безкоровайна О. В. (2015) ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 72-75.

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67.

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітній простір України, 2019 (Вип.15). pp. 60-65.

Безкоровайна О. В. and Якобчук О. (2019) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ МОНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (2(98)). pp. 139-142. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О.В. (2011) ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ „КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ” У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 58-63.

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67. ISSN 2411-4553

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. In: Pedagogy: Theory, Science and Practice. Yunona Publishing, New York, pp. 88-107. ISBN 978-0-9988574-3-7

Бенера В.Є. and Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. [Навчальний посібник]

Бичков Л.О. (2018) КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 24-28.

Бичков Л.О. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АНАЛОГИ З КОМПОНЕНТОМ-ОРНІТОНІМОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 67-72.

Благовірна К.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 8-10.

Бобешко М.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ НІКОЛАСА СПАРКСА). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 213-215.

Бобешко М.О. (2019) ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ НІКОЛАСА СПАРКСА. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 143-148.

Бобешко М.О. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ KNOW / ЗНАТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 78-79.

Богачик М.С. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 64-67.

Богачик М.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 42-45.

Богачик М.С. (2015) СИСТЕМОТВІРНІ ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ НЕОЛОГІЗМІВ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 140-144.

Богачик М.С. (2017) ОСНОВНІ КОНЦЕПТИ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 352-354.

Богачик М.С. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 21-24.

Богуш А. and Маліновська Н.В. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку. [Навчальний посібник]

Богів І.Г. and Джава Н.А. (2018) МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 16-18.

Богів І.Г. and Джава Н.А. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 13-14.

Бойко Н.Б. (2017) ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ТА ЧАТ-УРОКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ В УЧНІВ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 85-89.

Бойко Н.Г. (2014) КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 67-69.

Бойко Н.Г. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 154-163.

Бойко Н.Г. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 144-150.

Бойко Н.Г. (2014) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 25-30.

Бойко Н.Г. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 192-195.

Бойко Н.Г. and Ковалюк В.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 52-56.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2013) РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 54-57.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2016) РОЛЬ І МІСЦЕ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 249-256.

Бордзань Р.О. and Кузьмич О.О. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІВ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 66-68.

Бордюг К.В. and Верьовкіна О.Є. (2015) МОВНІ ОДИНИЦІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «DIGNITY», «ГІДНІСТЬ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 90-92.

Боришкевич І.В. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОМОРФНИХ МЕТАФОР (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 51-53.

Боровець Н.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) СЛОВОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 76-77.

Боровець О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 164-167.

Браценюк І. and Терещенко Т.В. (2013) РІЗНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 120-122.

Булан А.Р. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ – ОСНОВНИЙ СПОСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 13-15.

Бунько Н.С. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. КАЛАШНИКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 78-79.

Бурковська І.О. (2019) ЛЕКСИЧНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДИМ». Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 148-153.

Бут Д.І. and Палій В.П. (2018) ПРОБЛЕМА МОДАЛЬНОСТІ БЕЗОСОБОВИХ ЗВОРОТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 308-310.

Буткевич Д.С. (2019) СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ НІМЕЦЬКИХ ФО. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 153-163.

Буткевич Д.С. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ (на матеріалі номінацій “glauben / вірити”). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 79-81.

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 35-38.

Бігунов Д.О. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОМУНІКАТИВНА НЕВДАЧА». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 34-37.

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «МОВЛЕННЄВИЙ КОНФЛІКТ». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 108-113.

Бігунов Д.О. (2015) КОНФЛІКТ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 49-52.

Бігунова С.А. (2007) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.32). pp. 260-263.

Бігунова С.А. and Герасимчук В.С. (2015) ENGLISH COOKING RECIPE AS A SPECIAL KIND OF TEXT. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 23-25.

Бігунова С.А. and Гребенюк Ю.К. (2015) ЕКСПЛІКАЦІЯ ТЕОРІЇ КОНЦЕПТІВ У НАУКОВОМУ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 27-29.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ЯК ПРОДУКТУ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 29-32.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2013) СЕМАНТИКА СИМВОЛІЧНИХ ТОПОНІМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 90-93.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2012) АНТОНОМАСТИЧНІ ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 82-85.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2016) ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 233-237.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2017) CЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВОРЧОЇ БАЗИ АНТРОПОНІМІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 37-42.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2016) ENGLISH SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF LATIN AND FRENCH ORIGIN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 100-102.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2015) THE NON-VERBAL AND VERBAL COMPONENTS OF ETIQUETTE IN VIRTUAL COMMUNICATION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 6-12.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2011) POLITICALLY CORRECT ENGLISH. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 87-89.

Бігунова С.А. and Корзієнко Н.В. (2015) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 25-27.

Білецька А.О. and Верьовкіна О.Є. (2013) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ КЛАСИФІКАФІЇ АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 117-119.

Білецька О.А. and Гаврилюк Н.В. (2016) СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА ТА ЮРІЯ КЛЕНА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 124-127.

Білик О.К. and Верьовкіна О.Є. (2013) АНГЛІЙСЬКА ОЦІННА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 119-120.

Білоус Т.М. (2015) ПРОЦЕСИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 13-17.

Бісовецька Л.А. (2019) СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ ПРЕФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 95-98.

Бісовецька Л.А. (2016) ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі творів І. Роздобудько). Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 60-63.

Бісовецька Л.А. (2015) ВИВЧЕННЯ МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ В УМОВАХ НОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 4-5.

Бісовецька Л.А. (2019) СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ У МОВІ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ. Мова і культура, 2019 (Вип. 2): Т. ІІ(197). pp. 263-269. ISSN 2522-4948, 2522-493Х

Бісовецька Л.А. (2020) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЛІ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка, 2020 (№ 13). pp. 5-10.

Бісовецька Л.А. (2016) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "БУДОВА СЛОВА" В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016 (1): (303). pp. 28-33.

Бісовецька Л.А. (2017) МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА. Одеський лінгвістичний вісник, 2017: Спецвип.. pp. 43-46.

Бісовецька Л.А. and Дацишина І.В. (2019) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІННЯ СТВОРЮВАТИ ТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 37-39.

Бісовецька Л.А. and Козіцька О.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ У КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2018 (№ 3): Т. 29(68). pp. 1-5.

В

Вакулинська Л.М. (2014) ПОВТОР ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МОВНИЙ ЗАСІБ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 12-14.

Вакулінська Л.М. (2013) ЕПІСТОЛЯРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 34-36.

Вакулінська Л.М. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТОНІМІЧНИХ ПАР У БІБЛІЙНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 12-14.

Вакулінська Л.М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОНІМІВ У БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 93-95.

Василенко О.В. and Верьовкіна О.Є. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ І УКРАЇНСЬКИХ АФОРИСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У ЇХ МОВЛЕННЄВОМУ ВЖИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 92-93.

Васильев Е.М. (2015) МЕТАПЕРСОНАЖ: ПОПЫТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КАТЕГОРИИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 150-154.

Василькевич С.С. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 46-49.

Василькевич С.С. (2016) НЕОЛОГІКА У МОВІ ІНТЕРНЕТ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 9-12.

Василькевич С.С. (2015) СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОФОРМЛЕННЯ НОВИХ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 107-110.

Василькевич С.С. (2017) НЕОЛОГІЗМИ У МОВІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 45-53.

Василькевич С.С. (2011) STUDENT SLANG IN SPECIAL SLANG SYSTEM. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 97-100.

Василькевич С.С. and Денейчук М.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 36-37.

Василькевич С.С. and Жданюк А.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 45-48.

Василькевич С.С. and Казмірук О.П. (2019) ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 67-69.

Васильків Л.С. (2017) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСТАЛЕНИХ ПОРІВНЯНЬ (на матеріалі англійської, німецької та української мов). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 6-12.

Васильчик О. and Шкарбан Т.М. (2011) СТРУКТУРА Й СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯНЬ - ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УЛАСА САМЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 4-6.

Васильєва О.Є. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СМАКОВИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 31-34.

Васильєва О.Є. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ (на матеріалі растаманської казки). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 316-321.

Вдович Т. and Вокальчук Г.М. (2011) ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА ОКАЗІОНАЛЬНИХ ФЛОРОЛЕКСЕМ У ПОЕЗІЇ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 60-63.

Вердух К.О. and Фрідріх А.В. (2013) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 122-124.

Вернюк Н. and Степанова О.І. (2011) ЕПІТЕТИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 34-35.

Верьовкіна О.Є. (2012) THE TRANSLATION PECULIARITIES OF ENGLISH PAREMIOLOGICAL UNITS INTO UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 96-99.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2015) ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ІРОНІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 29-34.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2012) ENGLISH BORROWINGS INTO MODERN UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 78-82.

Верьовкіна О.Є. and Опанасик А.В. (2016) КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 36-42.

Верьовкіна О.Є. and Сембай Н.Б. (2016) WAYS OF ENCOURAGING SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN THE CLASSROOM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 97-100.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2013) СИНТАКСИЧНІ ВИРАЗНІ ЗАСОБИ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ В ОПОВІДАННЯХ РОАЛДА ДАЛЯ “ЧЕТВЕРТИЙ КОМОД ЧІПЕНДЕЙЛА” ТА “ПАРІ”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 105-107.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 30-34.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2011) INTERTEXTUALITY OF THE PARABLE „JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL” BY RICHARD BACH. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 85-87.

Вовчук Н.І. (2017) СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СЛОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ НЕСТАНДАРТНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 212-217.

Вовчук Н.И. (2017) ЕДИНИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХХ ВЕКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 54-59.

Вовчук Н.И. (2015) НЕОЛОГИЗМ И ОККАЗИОНАЛИЗМ: ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 186-187.

Вовчук Н.И. (2016) СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИКРОПОЛЯ НЕОЛЕКСЕМ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XX ВЕКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 103-108.

Войтович Н.В. and Суржук Т.Б. (2013) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 40-42.

Войцешук Л.А. (2002) ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ СПІЛКУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 177-181.

Войцешук Л.А. (2006) ДИСКУРС, МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ТА МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЯК КАТЕГОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 79-81.

Войцешук Л.А. (2010) СИНЕРГЕТИКА МОВИ ЯК ВИЯВ ЇЇ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ В ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 81-86.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2002) ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 97-104.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2003) СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ І ВЛАСНІ ІМЕНА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 57-62.

Вокальчук Є.Л. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ СПОРТИВНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 152-156.

Вокальчук Є.Л. (2010) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ТЕЛЕДИСКУРСУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 110-113.

Вокальчук Є.Л. and Брикса А.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ДІЄСЛІВНОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 21-23.

Вокальчук Г.М. (2003) СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ (матеріали до словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 63-68.

Вокальчук Г.М. (2016) «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ» - НАУКОВИЙ ПРОЕКТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА К. Ф. ШУЛЬЖУКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 3-10.

Вокальчук Г.М. (2015) «…МОЄ СЛОВО ТИХО-СУМНЕ, БОГОБОЯЗЛИВЕ, ЗГАДАЄТЬСЯ…» (ПРО ЛІНГВОШЕВЧЕНКОЗНАВЧИЙ ПРОЕКТ НАУКОВЦІВ РІВНОГО І ЖИТОМИРА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 3-4.

Вокальчук Г.М. (2002) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ЮКСТАПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 20-30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 104-111.

Вокальчук Г.М. and Вокальчук Є.Л. (2019) НЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПЕТРА ВЕЛЕСИКА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 92-95.

Воробйова І.А. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ Т.ПРАТЧЕТТА «ПРАВДА». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 46-58.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 57-62.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 52-57.

Воробйова Л.М. (2015) СЕМАНТИКА СЛОВА: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 23-31.

Воробйова Л.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОПОРНИМ КОМПОНЕНТОМ "СЕРЦЕ" (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 62-65.

Воробйова Л.М. (2009) ФУНКЦІЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ ТА ЇЇ МОВНА ФОРМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 109-112.

Воробйова Л.М. (2010) СЛОВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 74-77.

Воробйова Л.М. (2015) ОБРАЗНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ І СТИЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 178-179.

Воробйова Л.М. (2017) ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОПОЕТИКИ У КОНТЕКСТІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ О.О. ПОТЕБНІ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 201-204.

Воробйова Л.М. (2009) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 113-117.

Воробйова Л.М. (2007) Л.С. ВИГОТСЬКИЙ І РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 29-31.

Воробйова Л.М. (2007) МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 170-172.

Воробйова Л.М. and Воробйова І.А. (2006) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ Й ФРАЗЕОЛОГІЯ (на матеріалі української, російської та англійської мов). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 53-57.

Воронкевич Ю.Ю. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ ВВАЖАТИ/CONSIDER В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 81-84.

Вєрьовкіна О.Є. and Пасічник Ю.В. (2019) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 120-123.

Вєтрова І. and Вєрьовкіна О. (2020) АВТОНОМІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 78-85.

Вєтрова І.М. (2012) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 74-77.

Вєтрова І.М. (2017) ГОТОВНІСТЬ ДО АВТОНОМНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 227-233.

Вєтрова І.М. (2016) РОЛЬ СПЕЦКУРСУ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ШКОЛИ США» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 350-353.

Вєтрова І.М. (2015) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “РУХ” В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 63-67.

Г

Гаврилюк Н.В. (2002) ОКАЗІОНАЛЬНІ ПРИКМЕТНИКИ-КОМПОЗИТИ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ НЕОКЛАСИКІВ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 76-80.

Гаврилюк Н.В. (2003) ЕМПІРІЙНІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ У ТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 68-72.

Гаврилюк Н.В. (2006) ЮКСТАПОЗИТИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 50-53.

Гаврилюк Н.В. (2008) ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ (на матеріалі інновацій неокласиків). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 50-54.

Гаврилюк Н.В. (2009) СЛОВОТВОРЧІСТЬ КИЇВСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 31-35.

Гаврилюк Н.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 124-127.

Гаврилюк Н.В. (2016) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ (за частотністю кореневих морфем авторських номінацій). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 48-52.

Гаврилюк Ю.В. and Звиник М.М. and Щербачук Н.П. (2016) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СВІТЛАНИ ТАЛАН). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 104-107.

Газдун С.В. (2018) ФОНОГРАФІЧНА СТИЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АНОМАЛІЙ У РОМАНІ ДЕНІЕЛА КІЗА "FLOWERS FOR ALGERNON". Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 82-87.

Гайдук О.О. and Вокальчук Г.М. (2015) ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ В. ПОЛІЩУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 24-26.

Гайдук О.О. and Вокальчук Г.М. (2014) ЮКСТАПОЗИТНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. ПОЛІЩУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 80-82.

Галабурда І. and Одарієва І. and Гаврилюк Н.В. (2011) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 64-66.

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 2016 (Вип.1). pp. 48-53. ISSN 2412-9208

Гамза А.В. (2015) КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Вісник національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2015 (Вип.28). pp. 193-201.

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 (Вип.1): (83). pp. 38-42.

Гамза А.В. (2014) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВЧАЛЬНО-МОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ. Мова і культура, 2014 (Вип.17): Т.VII(175). pp. 540-545.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЦЕСОМ ОПИСУ ДІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки, 2017: Вип.156. pp. 182-186. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наукові записки, 2017: Вип.150. pp. 231-234. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2015 (№4(51)). pp. 45-49.

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Мова і культура, 2017 (Вип.20): Т.(186). pp. 287-292.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2017 (№2): (57). pp. 132-136.

Гамза А.В. (2016) МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2016 (№3): (54). pp. 29-33.

Гамза А.В. (2020) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Actual trends of modern scientific research, 2020. pp. 245-251.

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 145-148. ISSN 2519-2558

Гамза А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2015: Вип.LXVIII. pp. 79-84. ISSN 2413-1865

Гамза А.В. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИНАД АУДІОТЕКСТАМИ У ПРОЦЕСІ ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога, 2020. pp. 135-139.

Гамза А.В. (2015) РОБОТА З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 КЛАС). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 (Вип.2): (80). pp. 90-93.

Гамза А.В. and Задерейчук Ю.О. (2017) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 93-96.

Гапонюк О.А. (2018) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗООНІМІЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 17-22.

Гарбар О.П. and Вокальчук Є.Л. (2014) УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 110-111.

Гембік Н.М. and Палій В.П. (2017) МОВНІ ЗАСОБИ РЕКЛАМИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ/зіставний аспект/. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 354-355.

Герасимова Н.І. (2018) ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ САМОТНОСТІ У ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ АЛЕГОРИЧНОЇ КАЗКИ-ПРИТЧІ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 200-204.

Гетманчук Н.О. (2008) КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 156-164.

Гетманчук Н.О. (2009) ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 162-168.

Глінчук Ю.О. (2017) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 86-89.

Годун І.В. and Кузьмич О.О. (2014) ПОРУШЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ НОРМИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 112-114.

Гончарук Р.А. (2009) РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ І ПЕДАГОГІЧНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 117-122.

Горопаха Н.М. and Маліновська Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 119-129.

Граб О.В. and Виткалов С.В. (2007) ТВОРЧА МАНЕРА ПИСЬМЕННИКА ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МОРАЛЬНА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Рецензія на книгу: Медвідь В. Збирачі каміння: Романи / Вступ. слово С.М.Квіта. – К.: Україна, 2006. – 864 с.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 157-160.

Гребенюк Ю.К. (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ» (на матеріалі англійських та українських фразеологізмів). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 16-23.

Григорчук Д.В. and Палій В.П. (2019) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕПІТЕТІВ ТА ОБРАЗНИХ ВИРАЗІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ФРАНСУАЗИ САГАН. Studia Philologica, 2019 (вип.3). pp. 97-101.

Грищук К.В. and Маліновська Н.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 30-32.

Гроголь Т.В. and Бігунова С.А. (2013) THE DIACHRONIC DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS BORROWED FROM THE LATIN AND FRENCH LANGUAGES. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 124-126.

Громаченко О.Ю. and Вєтрова І.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 126-128.

Гронь Л. (2020) АКТИВІЗАЦІЯ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 86-91.

Гронь Л.В. (2017) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОГО НМК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 233-237.

Гронь Л.В. (2016) ПЕРЕКАЗ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 147-153.

Гронь Л.В. (2009) ВИМОГИ ДО ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВМІНЬ РОЗПОВІДІ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ НА МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 11-15.

Гронь Л.В. and Гузь С.М. (2015) КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ ТА ЧИТАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 81-84.

Гронь Л.В. and Саврас Л.З. (2017) НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 168-171.

Губеня А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ОПИС-ОСНОВА ЗВ'ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 54-55.

Гуляйгродська Р.Г. (2018) ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА І СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ МЕТАФОР ТА ЕПІТЕТІВ У ПОВІСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ “КУЛЬБАБКОВЕ ВИНО”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 101-108.

Гурин Ю.В. and Безкоровайна О. В. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 39-40.

Гутт О.О. and Верьовкіна О.Є. (2015) АНАЛІЗ ТЕРМІНОСИСТЕМ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 93-95.

Гіматдінова Ю.В. and Кірілкова Н.В. (2014) ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТРАДИЦІЙНОЇ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 69-70.

Д

Давидович Х.В. (2017) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ (на матеріалі роману Стівена Кінга «Сяйво»). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 78-85.

Давидюк Ю.В. and Гронь Л.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 34-36.

Давнюк С.В. (2011) ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 171-173.

Давнюк С.В. (2002) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З СУРЯДНІСТЮ І ПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 16-22.

Давнюк С.В. (2003) ВИВЧЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 26-30.

Давнюк С.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З СУРЯДНІСТЮ І ЗВИЧАЙНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 12-16.

Давнюк С.В. (2009) СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛЯХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 17-23.

Давнюк С.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ СКЛАДНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 24-27.

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 78-80.

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2013) ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОВОЛОДІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ СИНТАКСИСУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 50-52.

Давнюк С.В. and Шевчук І.О. (2014) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 78-80.

Данильчук А.А. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ІМЕННИК”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 119-122.

Данілова Н.Р. (2016) ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 50-52.

Данілова Н.Р. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 69-71.

Данілова Н.Р. (2013) CУЧACНI ПIДХOДИ ВИКЛAДAННЯ IНOЗEМНИХ МOВ НA НEМOВНИХ CПEЦIAЛЬНOCТЯХ ВИЩИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 36-38.

Данілова Н.Р. and Гамула Ю.В. (2019) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 104-108.

Данілова Н.Р. and Губеня А.О. (2018) ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 82-85.

Данілова Н.Р. and Денисюк Л.В. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 347-350.

Данілова Н.Р. and Дідушок В.О. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ АВСТРАЛІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 15-17.

Данілова Н.Р. and Миронець І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 31-33.

Данілова Н.Р. and Поцко Е.Є. (2017) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 39-42.

Дейнеко А.І. (2018) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ТИПИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 119-122.

Дейнеко А.І. (2018) ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ЦІЛІСНОМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ЗНАЧЕННІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 204-210.

Дейнеко А.І. and Джава Н.А. (2017) РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 42-43.

Деменчук О. В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 6-25.

Деменчук О. В. (2016) ЛІНГВІСТИЧНА СЕМАНТИКА В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 11-14.

Деменчук О.В. (2016) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИКИ В ПЕРСПЕКТИВІ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 12-20.

Деменчук О.В. (2015) PERCEPTION VOCABULARY IN ENGLISH, POLISH AND UKRAINIAN: A COGNITIVE-ONOMASIOLOGICAL APPROACH. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 206-214.

Денисюк Л.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 17-20.

Денисюк Л.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 88-90.

Денисюк Л.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 17-19.

Денисюк Л.В. (2013) ІННOВAЦІЙНІ ПІДХOДИ ВИКЛAДAННЯ AНГЛІЙCЬКOЇ МOВИ ДЛЯ CТУДEНТІВ НEМOВНИХ ФAКУЛЬТEТІВ НA CУЧACНOМУ EТAПІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 47-50.

Денисюк Л.В. and Баховська М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 65-67.

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Л.В. and Ковалюк В.В. (2012) ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 19-22.

Денисюк Л.В. and Ковлєва Д.В. (2018) ПРОСТІ СПОСОБИ ПОКРАЩИТИ РОЗМОВНУ АНГЛІЙСЬКУ І ПОДОЛАТИ МОВНИЙ БАР’ЄР. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 142-145.

Денисюк Л.В. and Ливицький Б.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 130-132.

Денисюк Л.В. and Панасюк О.М. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 129-131.

Денисюк Л.В. and Петровець В.М. (2019) ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 55-58.

Денищук І. and Вокальчук Г.М. (2011) СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА САВЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 67-70.

Джава Н.А. (2007) ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 202-204.

Джава Н.А. (2015) GRUPPENLESEN MIT VIER STRATEGIEN – REZIPROKES LERNEN UND LEHREN. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 151-154.

Джава Н.А. (2010) HANDLUNGSORIENTIERTER FREMDSPRACHENUNTERRICHT: WIE GEHT DAS IN DER PRAXIS? (AUS DER PRAXIS - FÜR DIE PRAXIS). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 129-134.

Джава Н.А. (2011) LITERATURVERMITTLUNG IM DAF-UNTERRICHT. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 89-92.

Джава Н.А. (2016) ZEHN MERKMALE GUTEN UNTERRICHTS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 207-210.

Джава Н.А. and Шевчук О.В. (2016) ВМІННЯ ТВОРЧОГО ПИСЬМА НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 69-72.

Дисюк О.В. and Щербачук Н.П. (2015) СИСТЕМА ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 75-76.

Дищаковська О. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 179-182.

Дищаковська О.Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 100-103.

Добродій Ю.О. and Бігунова С.А. (2013) LEXICO-STYLISTIC PECULARITIES OF THE ENGLISH-SPEAKING VIRTUAL ADVERTISEMENT. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 128-129.

Долганов П.С. (2014) МЕМОРІАЛЬНИЙ ТЕКСТ РІВНОГО: ДИЛЕМИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ / РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ. Панорама політологічних студій, 2014. pp. 247-262.

Долганов П.С. (2013) УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ КОНСТРУЮВАННЯ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 188-198.

Дубицька Д.І. and Бігунова С.А. (2013) THEMATIC AND IDEOGRAPHIC DIVISION OF THE CORPSE OF ONE-WORD IDIOMS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 129-131.

Дуброва А. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 209-215.

Дуброва А.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 20-21.

Дуброва А.С. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,А САМЕ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 252-257. ISSN 2411-4553

Дуброва А.С. (2015) ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 78-81.

Дуброва А.С. (2013) НАВЧАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 94-95.

Дуброва А.С. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА ЕТАПІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 64-66.

Дуброва А.С. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 77-78.

Дуброва А.С. and Івашко А.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 108-112.

Дуброва А.С. and Гаврильчик В.О. (2019) ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 126-128.

Дуброва А.С. and Гіс Н.С. and Левіцька М.Є. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 89-92.

Дуброва А.С. and Котирло М.М. (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 126-130.

Дуброва А.С. and Кошлата М.А. (2019) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 157-160.

Дуброва А.С. and Кушнерчук І.О. (2017) СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 107-108.

Дуброва А.С. and Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2007) ІЗ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗОШ ТА ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 131-133. ISSN 2078-1016

Дуброва А.С. and Снічук О.А. and Трофімчук В.М. (2009) ПРИНЦИП ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПРИСКОРЕНИМ НАВЧАННЯМ СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 83-85.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2014) СИСТЕМА І ХАРАКТЕР ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 56-59.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2009) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ І УМОВИ ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 126-129.

Дуброва А.С. and Чорнобай І.А. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З ПРАВОМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 30-31.

Дулюк С.А. (2019) ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 73-78.

Дячок К.І. and Кірілкова Н.В. (2016) МОТИВАЦІЯ ФІТОНІМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СМОРОДСЬК ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 177-180.

Дячук І.Ю. and Степанова О.І. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 61-62.

Діжурко К.С. and Ричагівська Ю.Є. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 118-119.

Ж

Жигадло К.І. (2019) ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 215-217.

Жолобович І.І. and Щербачук Н.П. (2014) ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 7-8.

Жолобчук А. and Остапюк Н. and Шкарбан Т.М. (2011) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ У СЛОВНИКУ ПОЕТІВ XX СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 12-15.

Жолобчук А. and Шкарбан Т.М. (2011) ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ПРИЧИНИ У СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 7-11.

З

Замашна С.М. (2016) ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ І ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 437-440.

Замашна С.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙСЬКОГО Й УКРАЇНСЬКОГО НАРОДІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 215-222.

Замашна С.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА МЕЖАМИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 34-38.

Замашна С.М. and Верьовкіна О.Є. (2017) БІНАРНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ АМЕРИКАНЦІВ І БРИТАНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОБІТ Б. БРАЙСОНА). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 7-11.

Захарчук З.О. (2015) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: ГЕНЕЗИС МОВИ ТА МОВЛЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 55-58.

Захарчук З.О. (2014) ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ПАРТИТУРИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ (2 КЛАС). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 83-87.

Зелінська А.В. and Джава Н.А. (2017) ІГРОВІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 57-58.

Златів Л.М. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014: Вип. 29. pp. 116-120. ISSN 2519-2558

Златів Л.М. (2013) НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ТЕКСТОСПРИЙНЯТТЯ ТА ТЕКСТОТВОРЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 40. pp. 201-203. ISSN 2519-2558

Златів Л.М. (2011) РОБОТА З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ ТЕКСТОМ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕКСТОЗНАВСТВО”). Педагогічні науки, 2011 (№ 60): Т. 1. pp. 93-97. ISSN 2663-2772

Златів Л.М. (2002) ПРОБЛЕМА СПРИЙМАННЯ (РОЗУМІННЯ) ТЕКСТУ ТА ЙОГО СТРУКТУРНО–СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ В ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 117-123.

Златів Л.М. (2010) ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 250-254.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2016) ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ (БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 120-126.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2015) ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 154-157.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2010) IMPORTANCE OF LISTENING COMPREHENSION SKILLS. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 65-71.

Зінчук І.В. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 73-76.

Зінчук І.В. (2009) ЗОРОВА НАОЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 53-58.

К

Кабуш І.Ю. and Джава Н.А. (2013) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 88-89.

Кальнюк Д.О. and Антончук О.М. (2017) МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ МОРФОЛОГІЇ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 355-356.

Калініченко М.М. (2019) КАРНАВАЛІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОВИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 141-147.

Калініченко М.М. (2017) СЕМАНТИКА ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ ТА ПРОБЛЕМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА(МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 99-104.

Калініченко М.М. (2016) ПОПУЛЯРНИЙ ГУМОР 1800-Х РОКІВ ТА ДЕМОКРАТИЧНА «КАРНАВАЛІЗАЦІЯ» АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 83-87.

Калісецька В.С. and Палій В.П. (2018) СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «HAINE» (НЕНАВИСТЬ) В ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 310-312.

Капріян З.В. and Ричагівська Ю.Є. (2015) ФУНКЦІЇ СЛЕНГОВИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «НАВІЖЕНІ В МЕКСИЦІ». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 10-11.

Капітула Ю.А. (2017) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 209-213.

Карамач О.Ю. and Джава Н.А. (2015) ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 61-63.

Касаткіна О.В. (2012) МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 48-50.

Касаткіна О.В. (2015) ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 88-92.

Касаткіна О.В. (2011) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 67-70.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЙЛИВОЇ ЛЕКСИКИ У ЗМІ (НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛОМОВНИХ ВИДАНЬ). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 85-88.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2016) СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА СИНТАКТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 97-103.

Кашутіна Ю.І. and Замашна С.М. (2015) «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙСЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО НАРОДІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 95-97.

Квачук З.В. and Щербачук Н.П. (2014) СПЕЦИФІКА ПРОСТИХ НЕЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. КВІТКИ-ОСНОВ′ЯНЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 9-11.

Кирилкова Н.В. (2002) СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОМПОНЕНТА ВЕРБА В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМАХ ТА ПАРЕМІЯХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 50-54.

Кирилкова Н.В. (2009) ОНОВЛЕННЯ СЕМАНТИКИ ФОЛЬКЛОРНОГО СЛОВА В АВТОРСЬКОМУ ТЕКСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 138-140.

Кирильчук Ю.П. and Кірілкова Н.В. (2015) НАЗВИ ВЕЛИКОДНЬОЇ ВИПІЧКИ У ГОВІРКАХ СІЛ ВЕЛИКА КЛЕЦЬКА, ГОЛИЧІВКА, ГВІЗДІВ КОРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 112-114.

Кирилюк О. and Вокальчук Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 73-76.

Киричук О.М. and Джава Н.А. (2015) МЕТОДИ НАВЧАННЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 66-68.

Кисляк О.В. and Кравець Д.В. (2014) НЕОЧІКУВАНИЙ І ЗОВСІМ НЕСПОДІВАНИЙ РЕМАРК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 53-55.

Кобилянска О.О. and Степанова О.І. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 101-103.

Ковальчук В.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ГОРКУШІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 83-85.

Ковальчук Н.П. (2007) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПУНКТУАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 133-136. ISSN 2078-1016

Ковальчук Н.П. (2010) СИМВОЛІКА ЗНАКІВ ПУНКТУАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ ПИСЬМОВІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 257-259.

Ковальчук Т.О. and Шкарбан Т.М. (2014) СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ КОНКРЕТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАРІЇ МАТІОС). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 54-55.

Ковалюк В.В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 93-94.

Ковалюк В.В. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 4-7.

Ковалюк В.В. (2013) АНГЛІЙСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПЛИВУ НА МОВНУ СИТУАЦІЮ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 57-61.

Ковалюк В.В. (2014) ПРО АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 57-59.

Ковалюк В.В. and Антонюк О.В. (2018) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 63-66.

Ковалюк В.В. and Бичук С.Б. (2019) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 124-126.

Ковалюк В.В. and Жовнір А.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 90-93.

Ковалюк В.В. and Почтарук О.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 116-119.

Ковалюк В.В. and Ришко О.В. (2019) ГРА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 150-153.

Ковалюк В.В. and Савич Л.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 154-156.

Ковалюк В.В. and Танадинка М.Є. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ РИМІВОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 138-140.

Ковалюк В.В. and Ткач Т.В. (2016) ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 56-59.

Ковалюк В.В. and Хрящевська М.А. (2019) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 161-163.

Ковалюк В.В. and Шевчук Ю.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 21-25.

Ковалюк В.В. and Шикута Т.М. (2016) ПРО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 76-81.

Ковбасюк Н.С. (2018) СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (денотативний аспект). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 22-26.

Ковлева Ю.С. and Кузьмич О.О. (2014) ТЕКСТ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ ВИЩОГО ПОРЯДКУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 119-120.

Козачук О. and Кузьмич О.О. (2011) ЛЕКСИЧНО НЕ ВИРАЖЕНІ СУБ’ЄКТНІ СИНТАКСЕМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 19-20.

Козіцька О.А. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ВСТАВНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 29-33.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 50-54.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ДІАПАЗОНУ СТУДЕНТІВ ПРИЄДНУВАЛЬНИМИ СИНТАКСИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, № 5. pp. 73-76.

Козіцька О.А. and Юхимець Т.В. (2015) СИТУАТИВНІ ВПРАВИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 84-85.

Колесник Ю.О. (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПРАЦЬОВИТІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 79-83.

Колмакова І. and Безкоровайна О.В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ INTERNET-КОНТЕНТУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти, 2020. pp. 85-88.

Колібек Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 183-187.

Кондратюк І.В. and Харчук М.М. and Ричагівська Ю.Є. (2013) СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 138-139.

Кондратюк А.М. and Шкарбан Т.М. (2014) НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 33-35.

Константінова О.В. (2019) ІМПЛІЦИТНИЙ КОНТЕКСТ І АДЕКВАТНИЙ ПЕРЕКЛАД. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 205-207.

Константінова О.В. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ І ПРОЦЕСИ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 82-89.

Константінова О.В. (2017) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 74-77.

Константінова О.В. (2016) ЕКСПЛІКАЦІЯ В ПЕРЕКЛАДІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 103-113.

Константінова О.В. (2016) НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ОСОБЛИВОСТЯМ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ДОКУМЕНТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 340-347.

Константінова О.В. (2015) ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 227-233.

Константінова О.В. (2015) ІНТРОСПЕКТИВНИЙ СЕГМЕНТ ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 193-196.

Корженевська О.В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 59-64.

Корженевська О.В. (2015) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 92-98.

Корженевська О.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ − ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 19-23.

Коритнюк Н. and Вокальчук Г.М. (2011) СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКОВІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ АНДРІЯ МАЛИШКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 77-78.

Корнелюк Ю. and Шевчук Т.Б. (2011) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 112-114.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2014) ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТИЛЮ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 24-26.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2012) АНГЛІЙСЬКИЙ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 26-30.

Королюк О.А. and Тарасюк Н.Ю. (2017) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З СЕМОЮ НА ЗАПОЗИЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 357.

Костюк І.В. (2018) СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 34-38.

Кочубей О.С. (2016) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 19-24.

Кочубей О.С. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 101-105.

Кочубей О.С. (2014) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 74-77.

Кочубей О.С. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 41-45.

Кочубей О.С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 95-98.

Кочубей О.С. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 70-74.

Кочубей О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВУЗІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 244-253.

Кочубей О.С. (2016) ОСНОВНІ РИСИ ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ» В СТРУКТУРІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 15-19.

Кочубей О.С. (2014) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 60-69.

Кочубей О.С. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 136-138.

Кошина М.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ПРИЙМЕННИКИ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 36-38.

Кравець Я.Г. and Безкоровайна О. В. (2013) НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 141-143.

Кравченко К. and Вокальчук Г.М. (2011) СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 79-81.

Кравчук А.Г. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 221-226.

Кравчук А.Г. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКОЮ В РОМАНІ ДЖ.РОУЛІНГ "ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ". Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 173-178.

Кравчук А.О. (2019) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 121-125.

Кравчук А.О. (2018) АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 175-180.

Кравчук Я.А. and Глущук О.Г. (2018) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ У ВІРТУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 328-330.

Краля І.В. and Берташ В.О. (2016) МОВНА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 32-35.

Краля І.В. and Лук’янчук О.П. (2019) ОСНОВИ РОЗВИТКУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНШОМОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ЗАСОБАМИ МИТЕЦТВА ЖИВОПИСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 48-51.

Краля І.В. and Мар'юсик І.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 70-73.

Краля І.В. and Савостьянова В.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 160-161.

Краля І.В. and Швець Н.М. (2019) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 148-150.

Кривко Л. and Вокальчук Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ АРКАДІЯ КАЗКИ ТА ПАВЛА ТИЧИНИ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 82-85.

Криворучко А. and Хороша Н. and Адах Н.А. (2011) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ КОСМОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 86-87.

Крижанська О.М. (2002) НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АХРОМАТИЧНИХ КОЛЬОРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 54-62.

Крижанська О.М. (2003) ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛІРНОЇ ЛЕКСИКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 84-91.

Крижанська О.М. (2006) З ІСТОРІЇ НАЗВ КОЛЬОРІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 62-65.

Крижанська О.М. (2008) ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 122-127.

Крищук І.В. and Кірілкова Н.В. (2016) НАЗВИ СТРАВ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ СВЯТ У ГОВІРЦІ с. ЗЛАЗНЕ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 181-183.

Крук М. and Мороз Л.В. (2014) РІВНІ ТА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 18-21.

Кузьмич К.А. and Богачик М.С. (2017) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА «ДЖЕНТЕЛЬМЕН» ТА ЙОГО ДЕФЕНІЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 357-359.

Кузьмич О.О. (2002) СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ РИТМУ В ПРОЗОВОМУ ТВОРІ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА “МОДРИ КАМЕНЬ”). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 22-26.

Кузьмич О.О. (2003) СИНТАКСИЧНА НОРМА ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 23-26.

Кузьмич О.О. (2008) ДО ПРОБЛЕМ ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 139-142.

Кузьмич О.О. (2009) ТОПОНІМІКА ХОЛМЩИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 140-143.

Кузьмич О.О. (2010) ІМПЛІЦИТНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 15-18.

Кузьмич О.О. (2016) ПИТАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОСТІ/НЕЕЛЕМЕНТАРНОСТІ ОДИНИЦЬ У СИНТАКСИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ К. Ф. ШУЛЬЖУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 28-32.

Кузьмич О.О. and Остапчук Ю.В. (2006) ПРИЧИНОВІ СТРУКТУРИ ЯК ВИЯВ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО СВІТОБАЧЕННЯ. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 17-19.

Кунцевич Н.І. and Щербачук Н.П. (2015) СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДМЕТА У ТВОРАХ ГРУПИ «БУ-БА-БУ». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 81-83.

Кунцевич Н.І. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ГРУПИ «БУ-БА-БУ»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 12-14.

Курята Ю.В. (2012) ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2012). pp. 57-59.

Курята Ю.В. (2007) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 139-141.

Кучма Т.В. (2019) СЕМАНТИКА “БЕЗЗМІСТОВНИХ” ТЕКСТІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 178-181.

Кучма Т.В. (2019) НОМІНАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 105-113.

Кучма Т.В. (2018) АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ «ВЧИТЕЛЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ЗА ДАНИМИ ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 39-41.

Кучма Т.В. (2017) ТАКСОНОМІЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІЄРАРХІЇ СУСПІЛЬСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 49-52.

Кушко О.Л. and Адах Н.А. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 86-88.

Кушнір Н.В. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 62-64.

Кушнір Н.В. (2015) ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 45-47.

Кушнір Н.В. and Лукашик О.В. and Лавренюк Т.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 84-86.

Кінащук А.В. (2019) КАТЕГОРІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ МОВОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 25-32.

Кінащук А.В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 90-104.

Кінащук А.В. (2018) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ЛЕКСИКИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 16-20.

Кінащук А.В. (2017) ТИПИ СЕМАНТИЧНИХ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 43-49.

Кірея Г.І. (2018) СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА «ГОБІТ, АБО ТУДИ І ЗВІДТИ»). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 143-152.

Кірея Г.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (за твором ДЖ.Р.Р.Толкіна “Гобіт, або Туди і Звідти”). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 210-216.

Кірілкова Н.В. (2006) ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ В "СИНІХ ЕТЮДАХ" М.ХВИЛЬОВОГО. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 65-69.

Кірілкова Н.В. (2008) ДІАЛЕКТНА ФРАЗЕОЛОГІЯ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 61-63.

Кірілкова Н.В. (2010) ФОЛЬКЛОРИЗМИ У ПОВІСТЯХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 145-149.

Кірілкова Н.В. (2016) НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ «ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ НА ТЕРЕНАХ РІВНЕНЩИНИ» (м. Острог, 6 червня 2014 р.; м. Сарни, 22 травня 2015 р.). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 232-233.

Кірілкова Н.В. and Дячок К.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІТОНІМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СМОРОДСЬК ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 3-4.

Л

Лаврін О.В. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 71-72.

Лапиніна О.Л. (2014) ТИПИ КЛАСИФІКАЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 69-71.

Лапиніна О.Л. (2010) DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR „HAUSLEKTÜRE“. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 134-138.

Легка Л.Д. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗООСЕМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 104-106.

Легкобит Д. and Кузьмич О.О. (2011) СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРАХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 36-37.

Лех С.З. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ SUPPOSER / ПРИПУСКАТИ В ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 84-85.

Лещенко Г.П. (2002) СИСТЕМА ВПРАВ НА ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩОЮ КУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 160-170.

Литвин К.І. (2019) ШЕВЧЕНКОВИЙ НОВОТВІР СНІГОКВІТ: ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІЗ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 110-113.

Лишня М.В. and Адах Н.А. (2014) СЕМАНТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІМЕННИКІВ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 89-91.

Лищук М.В. and Степанова О.І. (2014) ЗВЕРТАННЯ ЯК УСКЛАДНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. ДОВЖЕНКА, У. САМЧУКА, О. ГОНЧАРА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 15-17.

Лопанчук Ю.В. (2019) СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕПІТЕТІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ЦИКЛУ ПОЕЗІЙ «СІМ СТРУН» ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 170-175.

Лук’яник Л.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 74-75.

Лук’яник Л.В. and Аврамишин К.В. (2017) МЕТОДИКА ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 111-114.

Лук’яник Л.В. and Бармак А.М. (2018) ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 121-123.

Лук’яник Л.В. and Кардач А.П. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПРАЦЮВАННЯ НАРОДОЗНАВЧИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 112-114.

Лук’яник Л.В. and Конончук Ю.О. (2018) СИСТЕМА РОБОТИ НАД ЗАСВОЄННЯМ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГРАМАТИЧНОГО ПОНЯТТЯ «ПРИКМЕТНИК». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 150-153.

Лук’яник Л.В. and Ляшецька О.І. (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗАСОБАМИ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 80-83.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 153-155.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 130-132.

Лук’яник Л.В. and Стаднік Л.В. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 82-85.

Лук’яник Л.В. and Старовойт В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 42-45.

Лук’яник Л.В. and Тукурєєва Т.В. (2018) ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 66-68.

Лук’яник Л.В. and Федоренко В.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИКЦІЇ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 117-119.

Лук’яник Л.В. and Черепович І.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ ЛЕКСИКИ У СТРУКТУРІ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 102-104.

Лук’яник Л.В. and Чуприк А.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 48-50.

Лук’яник Л.В. and Юрковська І.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 60-62.

Лялька О.І. and Воробйова І.А. (2017) КОНЦЕПТ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЖАХІВ (на прикладі роману «Child 44» Тома Роба Сміта). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 361-363.

Лялька О.І. and Воробйова І.А. (2017) ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «СТРАХ» У РОМАНІ ТОМАСА ГАРРІСА «HANNIBAL RISING». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 11-20.

Ляшевич І.А. and Степанова О.І. (2015) ОСНОВНІ КОМУНІКАТИВНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 12-14.

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. В. (2020) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 188-192.

Ляшкевич М.В. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АУДІЮВАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 109-113.

Ліпкевич О.Б. and Вокальчук Г.М. (2016) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 128-133.

Ліщук І.С. and Середюк Л.А. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 359-361.

М

Мазурок О.М. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 72-76.

Мазурок О.М. (2014) ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 71-76.

Мазурок О.М. (2009) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 89-92.

Мазурок О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 204-207.

Мазяр В.В. (2009) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОНЧАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 143-147.

Мазяр В.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВОТВОРУ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 184-187.

Мазяр В.М. (2002) АРЕАЛОГІЯ ЛЕКСИКИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ У ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 152-156.

Мазяр В.М. (2003) СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ЛЕКСИКИ ТКАЦТВА В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 114-120.

Мак В.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 164-169.

Мак В.В. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 235-241.

Максимчук В. and Вокальчук Г.М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ ІЗ ЗАПОЗИЧЕНИМИ АФІКСОЇДАМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 88-91.

Максимчук Г.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРЕДИКАТИВИ В ЛЕКСИКОНІ ІГОРЯ ПАВЛЮКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 35-37.

Малець О.Ю. and Щербачук Н.П. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАНЬ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ШЕВЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 18-20.

Маліновська Н.В. (2014) РОЗВИТОК АУДІАТИВНИХ УМІНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука і освіта, 2014 (10). pp. 132-135. ISSN 2311-8466

Мандрик Н.В. (2002) ЛЕКСИКА СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 72-75.

Мандрик Н.В. (2006) РОЛЬ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 69-73.

Мандрик Н.В. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 131-137.

Мандрик Н.В. (2010) НАРОДНОРОЗМОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК МАТЕРІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ 17-18 СТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 179-183.

Мандрик Н.В. (2008) РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ XIV–XVII СТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 37-41.

Мандрик Н.В. and Новачок М.В. (2017) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЙКОНІМІКОНУ БЕРЕЗНІВЩИНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 4-6.

Манюта А.Ю. (2017) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ О.О.ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 234-237.

Маркевич Л.О. and Гаврилюк Н.В. (2015) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА БІЛОУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 38-40.

Мартинюк О.Ю. and Вокальчук Г.М. (2014) НЕОЛОГІЯ ПОЕТІВ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 92-95.

Марчук Н.В. and Шкарбан Т.М. (2015) ВАЛЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УЛАСА САМЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 84-86.

Марчук Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 56-58.

Матушевська Ю.В. and Коваль Г.П. (2016) ВИВЧЕННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗВУКОВІЙ ОСНОВІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 100-104.

Матчук А.Л. (2015) ПСЕВДОПІДТЕКСТ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 51-54.

Мезін В.Г. (2007) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП СПІЛКУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 207-209.

Мезін В.Г. (2012) ROLE OF MODERN ENGLISH DRAMA IN TEACHING CONTEMPORARY ENGLISH. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 85-88.

Мельник А.В. and Щербачук Н.П. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 21-23.

Мельник Л.Л. (2008) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ І КУРСУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 131-135.

Мельник О.Ю. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 175-181.

Мельник Т.М. (2017) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І – ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 369-371.

Метелюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2015) АВТОРСЬКІ ЕМОТИВИ З СЕМАНТИКОЮ ПОЗИТИВНОГО РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 41-44.

Метелюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ ІЗ СЕМАМИ ‘ЕМОЦІЯ’, ’ПОЧУТТЯ’ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX – XXI СТОРІЧ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 134-141.

Мись К.Ю. and Лук’яник Л.В. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 76-79.

Михайлова Є. В. (2019) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА В ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 130-140.

Михайлова Є.В. (2018) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ТУРЕЦЬКОГО ПРИКМЕТНИКА: АТРИБУТИВНІ СЛОВОФОРМИ ІЗАФЕТНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 77-81.

Михайлова Є.В. (2017) СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ "ЧАСТИНА МОВИ". Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 77-80.

Михайлова Є.В. (2016) ПРИКМЕТНИКИ УЗАГАЛЬНЕНО-ВКАЗІВНОЇ СЕМАНТИКИ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 73-76.

Михайлова А.М. and Щербачук Н.П. (2015) КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАКСА КІДРУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 87-89.

Михальчук Н.О. (2010) ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ АВТОРА У ПРОЗІ Р.БАХА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 12-20.

Михальчук Н.О. (2008) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛЯРІВ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 127-133.

Михальчук Н.О. (2007) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 133-138.

Михальчук Н.О. (2007) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ РОЗУМІННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 57-62.

Михальчук Н.О. (2011) THE BASIC PROCEDURES OF STYLISTIC ANALYSIS, THEIR CHARACTERISTICS. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 100-106.

Михальчук Н.О. (2012) THE NARRATIVE STRUCTURE AND THE SPECIFIC FUNCTIONS OF LANGUAGE MEANS AND SYNTACTICAL STYLISTIC DEVICES IN THE NOVEL “BLEAK HOUSE”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 88-96.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 49-53.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 83-90.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) СКАНДИНАВСЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ БРИТАНІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ СУБКУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 24-28.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2012) СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ КЕНТАВРА В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ ДЖОНА АПДАЙКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 3-9.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2015) ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 190-193.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2018) ART TRANSLATION AND THE CATEGORY OF EXPRESSIVNESS IN THIS ESTETIC PARADIGM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 155-158.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Михальчук Н.О. and Безкоровайна О.В. (2011) ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ТОПОНІМІЧНОЇ КАРТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 55-58.

Михальчук Н.О. and Мазяр В.М. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОСПРЯМОВАНОГО ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 267-275.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДИСКУРСУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 322-333.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ДИНАМІКУ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 233-248.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕННЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 76-86.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2016) THE WAYS OF SOLVING THE PROBLEM OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF PEOPLE IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 411-437.

Михальчук Н.О. and Яцюрик А.О. (2016) МІСЦЕ КОМПЛІМЕНТУ В СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА ІЛОКУТИВНА РОЛЬ КОМПЛІМЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 13-16.

Моисеева А. and Сербина Т.Г. (2011) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 41-43.

Момотюк С.І. and Палій В.П. (2018) ЕКСПРЕСИВНІ ФУНКЦІЇ КАЛАМБУРІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РОЗМОВНІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 317-318.

Мормуль Р.В. and Вокальчук Г.М. (2016) СЛОВОПОШУКИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 142-144.

Мороз Л.В. (2017) МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 33-38.

Мороз Л.В. (2017) ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРН ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 25-27.

Мороз Л.В. (2014) ЗАВЕРШАЛЬНА ФАЗА ЕВОЛЮЦІЇ КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКОГО ПАМФЛЕТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 38-39.

Мороз Л.В. (2017) ЗВ’ЯЗОК МОВИ І КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 199-204.

Мороз Л.В. (2015) POLEMIK: BILDUNG GEGEN AUSBILDUNG. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 180-186.

Мороз Л.В. and Борщик В.І. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПИСЬМА ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 70-73. ISSN 2078-1016

Мороз Л.В. and Гречун І.П. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 75-76.

Мороз Л.В. and Дацюк А.В. (2016) БРИТАНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 24-28.

Мороз Л.В. and Деркач Т.В. (2018) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 33-36.

Мороз Л.В. and Дорошенко С.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 51-53.

Мороз Л.В. and Дуброва А.С. (2007) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ТА СТУДЕНТАМИ ДІЛОВОГО ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 176-178.

Мороз Л.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 79-82.

Мороз Л.В. and Ковалюк В.В. and Черуха Н.В. (2009) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 92-95.

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2016) ПРО КОНЦЕПЦІЮ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 81-84.

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2013) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 45-47.

Мороз Л.В. and Коцвай Ю.Я. (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 60-64.

Мороз Л.В. and Краля І.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ДИСКРЕДИТАЦІЇ ЕВФЕМІЗМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 64-66.

Мороз Л.В. and Кухновець Л.П. (2019) ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МУЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 53-55.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2018) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ «НЕНАВИСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВНИХ СВІДОМОСТЯХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 14-19.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 132-135.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГРИ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 43-47.

Мороз Л.В. and Мулик Д.В. (2018) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 93-98.

Мороз Л.В. and Новосад Н.І. (2015) DIE STUNDE DER INDIVIDUALITÄT IN DER PÄDAGOGIK. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 186-189.

Мороз Л.В. and Панасюк К.А. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 134-137.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ПРО РОЗРОБКУ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 75-78.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ЕЛІПТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У НІМЕЦЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 8-11.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2011) ЛЕКСИЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 34-38.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2011) ПРО РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У ВИЗНАЧЕНИХ РІЗНОВИДАХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 30-33.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2009) ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ І КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ТА ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 63-65.

Мороз Л.В. and Скібчик А.В. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ-ЛАТИНІЗМІВ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 11-15.

Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМЕНТАР ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 178-181.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Мороз Л.В. and Швець І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 131-134.

Мороз Л.М. (2014) НОВЕЛІСТИЧНА ТРАДИЦІЯ НА ТЕРЕНАХ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 44-48.

Мороз М.С. and Палій В.П. (2018) АНТРОПОНОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 320-321.

Мороз Н.М. (2019) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ/LOVE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 12-19.

Мороз Н.М. and Ковтунович І.І. (2019) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 153-154.

Мороз Н.М. and Миколаюк М.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 94-96.

Мороз Н.М. and Мороз Л.В. (2017) СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 365-367.

Мороз Н.М. and Мороз Л.В. (2018) ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ «ЛЮБОВ/LOVE» ТА «НЕНАВИСТЬ /HATE (HATRED)». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 318-320.

Мороз Н.М. and Ячменник Р.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 51-53.

Мороз О.М. and Джава Н.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ УЧНІВ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 123-125.

Мотько Т.С. and Коваль Г.П. (2016) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ЗВУКИ І БУКВИ» В 2 КЛАСІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 109-111.

Моєсеєва О.С. (2013) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 95-99.

Мудрик І.Г. and Богачик М.С. (2019) THE EFFECTIVENESS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN PRIMARY SCHOOL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 236-238.

Муляр О.М. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. ТЮТЮННИКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 24-26.

Мучак І.М. (2017) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 86-90.

Мушировська Н.В. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СПРИЙМАТИ УСНЕ І ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 142-147.

Мігіріна А.П. (2017) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДИКАТИВУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ГРАМАТИКАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 38-45.

Місечко А.Ю. and Чеберяк А.М. (2015) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕСПРЕСІЇ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 77-79.

Н

Наумюк В.М. and Воробйова Л.М. (2017) ЕПІГРАФ ЯК ІНТЕРТЕКСТ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛІСТИКИ Е.А.ПО). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 59-66.

Неліпович Г.О. (2018) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 124-128.

Неліпович Г.О. (2017) МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ" У ПАРЕМІЯХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 91-96.

Немеришина М.В. and Палій В.П. (2017) СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДРУЖБА» У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 367-369.

Нестерук Ю.М. and Шкарбан Т.М. (2016) СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 108-110.

Нестерук Ю.М. and Шкарбан Т.М. (2015) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ВИННИЧЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 90-91.

Нижник О.В. and Шкарбан Т.М. (2016) КАУЗАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 111-113.

Нижник О.В. and Шкарбан Т.М. (2015) КАУЗАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 92-94.

Никитюк Ю.Ю. and Антончук О.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 369-371.

Новосад І. and Кузьмич О.О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 28-30.

Ногачевська І.О. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 97-100.

Ногачевська І.О. (2015) ПРОБЛЕМА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 31-37.

Ніколюк Ю.В. and Адах Н.А. (2014) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЦИБУЛЬКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 96-97.

О

Оксамитна К.С. and Тарасюк Н.Ю. (2017) СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ФРАНЦУЗЬКОІ МОВИ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРЕДИКАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 371-372.

Олевська Г.П. and Середюк Л.А. (2013) ІГРИ ТА ІГРОВІ ПРИЙОМИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 145-147.

Олексієвець Л.С. (2002) ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 181-185.

Олексієвець Л.С. (2006) СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 95-97.

Олексієвець Л.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 135-139.

Олексієвець Л.С. (2009) СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 121-125.

Олексієвець Л.С. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 159-163.

Олесюк Л.В. (2014) ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 80-82.

Олесюк Л.В. (2013) СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 38-41.

Олесюк Л.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 107-114.

Олесюк Л.В. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 213-214.

Олесюк Л.В. and Бойко Н.Г. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 64-68.

Онищук О. and Кузьмич О.О. (2011) ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМІЧНІ ПАРАЛЕЛІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 44-46.

Опанасюк І.О. and Мороз Л.В. (2014) СЛОВА В ЧАСІ (НЕОЛОГІЗМИ, АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ): ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 7-10.

Опришко І.П. and Казначеєва Л.М. (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ У НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 188-191. ISSN 2415-802X

Орел І.І. (2019) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ФОЛЬКЛОРНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 138-142.

Орел І.І. (2018) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 63-66.

Орел І.І. (2017) РОЛЬ НАРОДНИХ ЗАБОБОНІВ І ВІРУВАНЬ У ФОРМУВАННІ КОНОТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА СЕМАНТИКИ СТЕРЕОТИПІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 80-84.

Орел І.І. (2016) СЕМАНТИЧНІ ВІДМІННОСТІ СТЕРЕОТИПІВ ВІД СИМВОЛІВ, ШТАМПІВ, КЛІШЕ, УПЕРЕДЖЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 22-25.

Остапчук В.О. and Крайчук О.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ YOUTUBE ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 123-124.

П

Павелків К.М. (2017) ПРЯМИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 27-30.

Павелків К.М. (2016) ПСИХОДОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 40-43.

Павелків К.М. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 94-98.

Павелків К.М. and Господариско А.А. (2018) СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 37-41.

Павелків К.М. and Коновальчук Л.Ю. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІГРИ-ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 83-85.

Павелків К.М. and Лавренюк В.М. (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 58-60.

Павелків К.М. and Мазурик В.В. (2017) ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 56-60.

Павелків К.М. and Попова А.В. (2019) СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ОЦІНЮЄМО ВСЕ ПО-РІЗНОМУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 32-34.

Павелків К.М. and Самчук О.Л. (2018) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АНГЛОМОВНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 108-112.

Павелків К.М. and Сахарчук І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 50-53.

Павелків К.М. and Сукало О.І. (2019) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 91-94.

Павелків К.М. and Сікора О.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 116-117.

Павелків К.М. and Шеремет М.В. (2017) НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НОМІНАЦІЙ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ, ПРАГМАТИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 12-15.

Павелків К.М. and Шульгун М.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОРОВОЇ НАОЧНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 96-98.

Павельчук Н.О. (2017) ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В ЕВОЛЮЦІЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 107-112.

Павлова О. І. (2019) МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ У МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 114-121.

Павлова О.І. (2008) МУЗИЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ ЗІСТАВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 81-88.

Павловська Л.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРАГМАТИКИ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 142-146.

Павловська Л.О. (2019) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 122-129.

Павловська Л.О. (2018) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 46-49.

Павловська Л.О. (2012) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 107-110.

Павловська Л.О. (2017) ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 96-98.

Павловська Л.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ У СЕМАНТИЦІ ПОБАЖАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 26-30.

Павловська Л.О. (2014) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ ЯК МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 114-116.

Павлюк І.С. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 113-116.

Палій В.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ АФЕКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 61-64.

Палій В.П. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 27-29.

Палій В.П. (2011) СЕМАНТИЧНІ ТИПИ СКЛАДНИХ ТА БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 25-28.

Пасечник А.В. (2019) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЇЖІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 88-92.

Пашкевич М. and Мороз Л.В. (2014) СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ І ЙОГО ОДИНИЦЯ: РЕЧЕННЯ/ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХ ДИФІНІЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 21-24.

Пашко І.О. and Мороз Л.В. (2014) ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА В ПЕРЕКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 10-12.

Паюк В.Л. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ» ТА ЙОГО ОЗНАКИ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 101-105.

Паюк В.Л. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ТАКТИЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ГОСТРИЙ / SHARP» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 49-55.

Паюк В.Л. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ UNDERSTAND/РОЗУМІТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 86-87.

Пелех Л.Р. (2017) МОВНО-КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 224-228.

Перішко І.В. (2015) АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 193-197.

Перішко І.В. (2009) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОЇ ІНШОМОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 100-106.

Перішко І.В. (2007) ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ НА КОМУНІКАТИВНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 215-217.

Перішко І.В. and Мамчур І.С. (2017) ВІДМІННОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ЧИ БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 333-337.

Петраковська Н.О. and Кірілкова Н.В. (2015) НАЗВИ ОСІБ – УЧАСНИКІВ ВЕСІЛЛЯ У СЕЛІ ДЕРМАНЬ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 115-116.

Петрович О.А. and Степанова О.І. (2015) СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНА І СЛОВОТВІРНО-МОТИВАЦІЙНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 15-17.

Петрович О.А. and Степанова О.І. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 59-61.

Петрук О.М. (2003) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ РІДНОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 143-147.

Петрівський Я.Б. and Безкоровайна О. В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління»). Нова педагогічна думка, 2018 (4(96)). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Пивоварчук Т.О. (2016) DIDAKTISCH-METHODISCHE PRINZIPIEN DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 224-227.

Погуляєва М.С. (2017) АНГЛІЙСЬКА СПОРТИВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ТА ЕТИМОЛОГІЇ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 218-223.

Подерня І.А. and Кузьмич О.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 114-116.

Подерня І.А. and Кузьмич О.О. (2015) СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПРОСТИХ УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ГІРНИКА «ПОСВІТАЄТЬСЯ»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 95-96.

Подерня І.А. and Смаглюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2016) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПОЕТІВ РІВНЕНЩИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 150-153.

Полховська О.М. (2020) НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 116-119.

Поліщук М.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ТВОРЧОСТІ РІВНЕНСЬКИХ ГУМОРИСТІВ І САТИРИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 98-99.

Поліщук Н.О. and Щербачук Н.П. (2015) ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 97-98.

Поліщук Н.О. and Щербачук Н.П. (2014) ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 27-28.

Поліщук О. and Вокальчук Г.М. (2011) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ З НУМЕРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 92-93.

Поліщук О.С. (2011) КОНЦЕПТ „РОЗУМ” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 18-20.

Пончук О.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ІМЕННИКИ З НЕПОВНОЮ ЧИСЛОВОЮ ПАРАДИГМОЮ В ПОЕЗІЇ В. СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 39-40.

Портяник А.В. (2019) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 181-186.

Преварська О.А. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЛОКАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 63-65.

Примак О.Я. and Бігунова С.А. (2013) ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 149-150.

Приміч О.В (2018) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 103-108.

Приміч О.В. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 138-143.

Прокопович Т.Ю. (2019) КОНЦЕПТИ ДУХОВИ́ Й/ДУХО́ ВИЙ У ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ПАВЛО ТИЧИНА – СЕРГІЙ ЖАДАН. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 14-19. ISSN 2522-1590

Р

Радько О.Г. and Вокальчук Г.М. (2016) БІБЛІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКІ СЛОВА-СИМВОЛИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКОВИХ НОВОТВОРІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 154-161.

Радько О.Г. and Вокальчук Г.М. (2015) ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ–ХХI СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 45-49.

Римар З.І. and Ричагівська Ю.Є. (2016) ПОВТОР ЯК СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 117-119.

Ричагівська Ю.Є. (2002) СПЕЦИФІКА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 26-31.

Ричагівська Ю.Є. (2008) СТИЛІСТИЧНА БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 25-28.

Ричагівська Ю.Є. (2009) СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 23-26.

Ричагівська Ю.Є. (2010) ТИПИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ВІРШОВОГО ЖАНРУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 27-32.

Ричагівська Ю.Є. (2016) V МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ» (м. Рівне, РДГУ, 28 травня 2015 р.). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 230-231.

Ричагівська Ю.Є. and Хмуровська Т.О. (2016) ОРФОЕПІЧНІ ПОРУШЕННЯ В МОВЛЕННІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ РІВНЕНЩИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 100-102.

Рожко І. and Рожко О. and Степанова О.І. (2011) АВТОРСЬКІ НОМІНАЦІЇ ОСІБ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 94-96.

Романенко О.О. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СЛЕНГУ У ТЕЛЕМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 151-153.

Романюк В.В. (2019) ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 116-120.

Романюк В.В. (2017) ПОЕЗІЯ І ПРОЗА У ПРАЦЯХ ОЛЕКСАНДРА ОПАНАСОВИЧА ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 237-245.

Романюк С.К. (2015) РЕКЛАМА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 15-18.

Романюк С.К. (2016) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 79-82.

Романюк С.К. (2016) РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 126-132.

Романюк С.К. (2015) МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ ЯК ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 37-44.

Романюк С.К. and Басюк Ю.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗДО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 88-90.

Романюк С.К. and Блищик А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 73-74.

Романюк С.К. and Власюк М.В. (2017) ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 62-65.

Романюк С.К. and Гладковська М.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 100-102.

Романюк С.К. and Городюк Н.Ю. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 86-89.

Романюк С.К. and Дем’янюк І.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 104-107.

Романюк С.К. and Долід Т.Г. (2018) ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 85-88.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 26-30.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2016) АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 47-50.

Романюк С.К. and Кирушок В.А. (2018) КАЗКА ТА ЇЇ РОЛЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 98-100.

Романюк С.К. and Ковальчук Т.Г. (2012) НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 9-12.

Романюк С.К. and Ковальчук Т.Г. and Ковалюк В.В. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 160-163. ISSN 2078-1016

Романюк С.К. and Корінець О.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ РИМОВАНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 53-56.

Романюк С.К. and Ляшук А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 140-142.

Романюк С.К. and Подйом О.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 85-87.

Романюк С.К. and Проценко Н.Ю. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 133-136.

Романюк С.К. and Стрілецька К.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 127-130.

Романюк С.К. and Хаєцька О.В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 71-74.

Романюк С.К. and Цісарук О.Е. (2017) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 77-79.

Руденко Н. and Гордійчук А. (2019) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 234-239.

Руденко Н.М. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ. Директор школи, ліцею, гімназії, 2020 (2, Кн.): Т.ІІ (25). pp. 207-214. ISSN 2309-7744

Рябчук Л.К. and Ярута Н.П. (2013) НЕОЛОГІЗМИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 155-157.

С

Сад О.С. and Безкоровайна О.В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти, 2020. pp. 89-91.

Сало М.П. and Щербачук Н.П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ У ТВОРАХ В. ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 29-31.

Салюк І.Я. (2009) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ДЕТЕРМІНАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 23-28.

Самборская И.Н. (2017) ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТЬ СЕМАНТИКИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО В ЗНАЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 21-25.

Самборская И.Н. (2016) ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И МОТИВИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 20-25.

Самборская И.Н. (2015) К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 183-186.

Самборская И.Н. (2017) ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 208-212.

Самборська І.М. (2015) ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВА: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 44-48.

Самчук І.В. and Безкоровайна О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНШМОВНЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 158-160.

Святківська В.М. and Гронь Л.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 156-157.

Семенов С.А. and Гронь Л.В. (2013) КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 174-176.

Семенюк О.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ФОЛЬКЛОРНЕ ПОХОДЖЕННЯ СКЛАДЕНИХ НАЙМЕНУВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 50-53.

Сербина Т.Г. (2014) ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 121-129.

Сербина Т.Г. (2010) РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 23-27.

Сербина Т.Г. and Андрощук И.П. (2016) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 81-86.

Сербіна Т.Г. (2017) ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЕКСПРЕСИВНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ ГАЗЕТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 123-128.

Сербіна Т.Г. (2015) НАРОДНА АФОРИСТИКА У ГАЗЕТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ ГРИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 111-118.

Сербіна Т.Г. (2002) МОВНІ ЗМІНИ В ЛЕКСИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 62-66.

Сербіна Т.Г. (2003) ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 44-47.

Середюк Л. (2020) МІСТ МІЖ ТЕОРІЄЮ І ПРАКТИКОЮ: БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ З КОНЦЕПЦІЄЮ «ВЧИМОСЯ НАВЧАТИ НІМЕЦЬКОЇ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 174-180.

Синевич Б.М. (2015) СТИЛЬ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ПОНЯТТЯ В КООРДИНАТАХ МАЛАНЮКОВОЇ СИСТЕМИ ПОГЛЯДІВ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 126-128.

Скрипковська І.А. and Вокальчук Є.Л. (2014) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 121-122.

Скібчик А.В. and Мороз Л.В. (2014) ОРИГІНАЛ ЯК ДИСКУРС: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СПІВРОЗМОВНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 3-4.

Смаглюк І.В. and Шкарбан Т.М. (2015) ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ У КОНСТРУКЦІЯХ ІЗ ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ШІСТДЕСЯТНИКІВ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 103-104.

Снічук О.А. (2007) РОЛЬ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 47-48. ISSN 2078-1016

Собіпан Є.О. (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ БІЛЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 54-58.

Совтис Н.М. (2019) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОПИСУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 7-10.

Совтис Н.М. (2016) УКРАЇНІЗМИ В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ХІХ СТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 3-6.

Совтис Н.М. (2016) ДИСГАРМОНІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 21-27.

Стаднік Л.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЮ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 114-117.

Станіславчук Н. І. (2020) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 151-154.

Станіславчук Н.І. (2020) КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Pedagogy: Theory, Science and Practice, 2020. pp. 70-87.

Стафійчук І.І. and Степанова О.І. (2015) СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАГАТОЗНАЧНОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОЛЬОРОВИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 66-67.

Стельмашук Ж.Г. (2008) ІНТЕГРУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 88-91.

Степанова О.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 64-67. ISSN 2519-2558

Степанова О.І. (2018) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Теоретична і дидактична філологія, 2018 (Вип.28). pp. 140-147.

Степанова О.І. (2020) ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Priority directions of science and technology development, 2020. pp. 444-450.

Степанова О.І. (2014) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ. [Teaching Resource]

Степанова О.І. (2002) ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОДИНИЦЮ СЛОВОТВОРЧОГО РІВНЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 81-87.

Степанова О.І. (2003) ЛІНГВОПОЕТИКА ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 91-97.

Степанова О.І. (2006) МЕТАФОРА ЯК ПОКАЗНИК ІДІОСТИЛЮ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 40-44.

Степанова О.І. (2008) МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 72-75.

Степанова О.І. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 112-116.

Степанова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ УНОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 134-137.

Стецюк О. and Степанова О.І. (2011) СИНОНІМІЧНИЙ РЯД ТА ЙОГО СТРУКТУРА В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 50-52.

Стецюк О.М. (2018) РОЛЬ І МІСЦЕ РОСІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 53-56.

Сторожук Х.М. (2020) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 119-124.

Стригіна Ю.К. and Степанова О.І. (2014) УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ГРУПИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 62-64.

Стрілець О.Ю. and Полюхович Н.В. (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ВАД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 160-161.

Суржук Т.Б. (2017) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 267-270.

Сухомлин Т.С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ, З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 69-72.

Сяська Н.В. (2007) ВІДБІР ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ З ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО БОКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 217-220.

Сіранчук Н.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК І НЕДОЛІКІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 387-391.

Сіранчук Н.М. and Сидорчук К.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 63-67.

Т

Тарасюк Н.Ю. (2018) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ ФРАНКОМОВНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ НОМІНАТИВНИХ ЧАСТИН МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 67-70.

Тарасюк Н.Ю. (2017) ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ПАРАДИГМА СЛОВОТВІРНОГО ЗНАЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО АД’ЄКТИВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 87-91.

Тарасюк Н.Ю. (2016) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВІДДІЄСЛІВНОЇ ТА ВІДІМЕННИКОВОЇ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНОГО ЗНАЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО АД’ЄКТИВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 55-59.

Терещенко Т.В. (2020) ЦИФРОВІ НОСІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 181-186.

Терещенко Т.В. (2000) МОДИФІКАЦІЯ ПЕРФОРМАТИВНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі німецької мови). Науковий вісник кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного університету, 2000 (Вип.1). pp. 67-72.

Терещенко Т.В. (2006) КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ПРИ ПРИКЛАДІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ. Актуальні проблеми перекладознавства в контексті міжкультурної комунікації, 2006. pp. 165-172.

Терещенко Т.В. (1998) ЕКСПЛІЦИТНІ ТА ІМПЛІЦИТНІ ПЕРФОРМАТИВИ. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998 (Вип.3). pp. 96-98.

Терещенко Т.В. (2014) МЕТАФОРА В БІЗНЕС-ДИСКУРСІ (МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014 (№11): Т.2. pp. 75-78. ISSN 2409-1154

Терещенко Т.В. (2007) ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Нова педагогічна думка, 2007 (№1). pp. 63-66.

Терещенко Т.В. (2013) НАЙМЕНУВАННЯ ЖІНОК ЗА ФАХОМ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЯК ОБ'ЄКТ ФЕМІНІСТИЧНОЇ МОВНОЇ КРИТИКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013 (Вип.37). pp. 277-279.

Терещенко Т.В. (2006) ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКА МОЛОДІЖНОГО ЛЕКСИКОНУ. (ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НЕЛІТЕРАТУРНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВІ МОЛОДІ). Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи, 2006. pp. 102-104.

Терещенко Т.В. (2006) ІНТЕГРОВАНІ СИНТАКСИЧНІ СТРУКТУРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА НІМЕЦЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Нова педагогічна думка, 2006 (№4). pp. 36-39.

Терещенко Т.В. (2016) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАГОЛОВКІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ). Актуальні проблеми філоогії та перекладознавства, 2016 (Вип.10). pp. 133-136.

Терещенко Т.В. (2017) ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОЛОКАЦІЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.64): Ч.2. pp. 151-154. ISSN 2519-2558

Терещенко Т.В. (2015) Метафора в бизнес-дискурсе. In: Приоритетнные направления филологии и методики преподования языков. Изд-во ООО Полиграфическая фирма "Картуш", Орел, pp. 86-106. ISBN 978-5-9708-0480-3

Терещенко Т.В. (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ДЕКОДУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2018 (Вип. 2): (70). pp. 217-219. ISSN 2519-2558

Терещенко Т.В. (2014) ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 2014. pp. 122-124.

Терещенко Т.В. (2013) СЕМАНТИКА ЛОКАЛЬНИХ ПРИЙМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ AN I BEI - КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя, 2013 (Кн.3). pp. 48-52.

Тимоць О.Я. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ВАРІАНТИ ІМЕН У РОМАНАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 73-74.

Тимочко О. and Вокальчук Г.М. (2011) СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВОТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ 60-70-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 97-101.

Тишко Н. and Шульжук Н.В. (2011) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 115-117.

Ткачук О.С. (2014) РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 93-94.

Ткачук О.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 100-104. ISSN 2078-1016

Ткачук О.С. and Романович Т.Ф. (2015) МОВЛЕННЄВІ УМІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 108-110.

Ткачук Т.В. (2019) ФУНКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННІ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛЯ “ПІСТРЯВА СТРІЧКА”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 192-195.

Товтин Г.А. and Кузьмич О.О. (2015) ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 105-106.

Третьякова К.В. (2020) МІФОНІМИ-ОМОНІМИ ЯК ГУМАНІТАРНІ ТА МОВНІ УНІВЕРСАЛІЇ (на матеріалі латинської мови). Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 127-132.

Третьякова К.В. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА» В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 374-379.

Трофимюк Є.В. and Адах Н.А. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ ОЛЬГИ СЛОНЬОВСЬКОЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 54-55.

Трофімчук В.М. (2015) ТИПОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 113-116.

Трофімчук В.М. (2015) ПРИНЦИП ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ І РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ, НАПІВЕВРИСТИЧНИХ ТА ЕВРИСТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 105-107.

Трофімчук В.М. (2013) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ГОВОРІННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 53-54.

Трофімчук В.М. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАВЧАЛЬНИХ СТАНЦІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 207-213.

Трофімчук В.М. and Гривіцька Р.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 38-40.

Трофімчук В.М. and Димарчук Л.В. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 117-120.

Трофімчук В.М. and Дмитроца М.Г. (2018) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 123-126.

Трофімчук В.М. and Дуброва А.С. (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІДНОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 197-200.

Трофімчук В.М. and Козік О.Я. (2017) ВАЖЛИВІСТЬ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 30-33.

Трофімчук В.М. and Корецька Т.С. (2018) 8 ПОРАД, ЯК ВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 145-147.

Трофімчук В.М. and Мариніна І.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 42-46.

Трофімчук В.М. and Панчук В.В. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 87-91.

Трофімчук В.М. and Почтарук Ю.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 147-150.

Трофімчук В.М. and Чучак К.О. (2019) РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ УСНОГО АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 76-80.

Тупальська Г.О. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРИРОДИ, СТИЛЬОВОЇ СПЕЦИФІКИ ПЕРИФРАЗ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 154-157.

Тхорук Р. (2010) ОПОЗИЦІЯ МІСТО/СЕЛО У ДРАМАХ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 79-87.

У

Урбанович Г.Р. (2019) ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПОЕМІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА». Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 186-192.

Усач М.І. and Гаврилюк Н.В. (2015) ПРОДУКТИВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕРОТИЧНІЙ ПОЕЗІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 56-57.

Усач Н. and Степанова О.І. (2011) ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 55-56.

Ф

Федоренко В.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИКЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТА ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 132-134.

Федоришин О.П. (2017) МЕТОД КЕЙС-СТАДІ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 216-221.

Федоришин О.П. (2016) КОЛАБОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 289-297.

Федоришин О.П. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 191-198.

Федоришин О.П. (2015) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 200-204.

Федорчук Т.І. (2017) АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОГРУПА «БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ»: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 223-228.

Федчук О.А. and Кірілкова Н.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЯ ГОВІРКИ С. БОЧАНИЦЯ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З СЕМОЮ ‘ГОВОРИТИ’. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 107-108.

Ферик Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПАРНОВИДОВИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 41-43.

Феськова І.В. (2019) ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 43-50.

Феськова І.В. (2017) ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОСТІ О.О.ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 245-250.

Фрідріх А.В. (2012) СЛОВОТВІРНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 99-107.

Фрідріх А.В. (2017) ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО СЛЕНГУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 138-147.

Фрідріх А.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ОНІМІВ У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 63-80.

Х

Ханас І.В. and Степанова О.І. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ СИНОНІМІВ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 18-19.

Хмель В. (2001) МОРФОЛОГІЯ «ОСІННЬОЇ КАЗКИ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2001 (Вип.Х). pp. 114-119.

Хом'як І.М. (2002) ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ОРФОГРАФІЇ В ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 170-176.

Хом'як І.М. (2003) ПИТАННЯ ОРФОГРАФІЇ В ПРОГРАМАХ ІЗ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 127-132.

Хом'як Т.С. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 226-228.

Хоменко А.А. and Адах Н.А. (2016) СЛОВОТВІР ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 162-164.

Хоменко А.А. and Адах Н.А. (2015) АВТОРСЬКІ НОМІНАЦІЇ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПОЕЗІЇ ХХ СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 58-59.

Хомицька Р.В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 26-28.

Хомицька Р.В. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 222-226.

Хороша О.М. (2019) ТВОРЧІСТЬ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ США ХІХ СТОЛІТТЯ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 228-234.

Хороша О.М. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ IMAGINE / УЯВЛЯТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 87-89.

Хочай Д.П. and Касаткіна О.В. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 168-169.

Ц

Царук В.С. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 169-171.

Цуп О.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ЗВУКОВИХ НОМІНАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 52-55.

Цуп О.В. (2018) ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРОТАГОНІСТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖОНА ФАУЛЗА “КОЛЕКЦІОНЕР”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 298-303.

Цуп О.В. (2017) СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПОСЕСИВНИХ КОМПОЗИТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 63-67.

Ч

Чайка І.В. (2007) РОЗВИТОК АРГУМЕНТАЦІЇ В КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 228-230.

Чеберяк А.М. (2017) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ХЕЛЕН ФІЛДІНГ «ЩОДЕННИК БРІДЖИТ ДЖОНС». Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 114-120.

Чеберяк А.М. and Сербіна Т.Г. (2009) ЧИННИК ОСОБИ АДРЕСАТА ТА ЙОГО КОМУНІКАТИВНІ РОЛІ В КОМПОЗИЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ «ВІДКРИТИЙ ЛИСТ». Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 104-109.

Черемісін М.В. (2018) СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ГУСТАТИВНИХ НОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 71-73.

Черемісін М.В. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ У РОМАНІ Д.БРАУНА «КОД ДА ВІНЧІ». Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 108-110.

Черемісін М.В. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ У РОМАНІ Д.БРАУНА “КОД ДА ВІНЧІ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 303-307.

Чернявка Н.І. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 171-172.

Черняк О.В. (2011) ДИНАМІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХІДНОЇ КАТЕГОРІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 28-30.

Черуха В.В. (2007) ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ МІЖМОВНОГО ПЕРЕНОСУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 231-232.

Черуха В.В. and Черуха Н.В. (2012) НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МІЖМОВНОГО ПЕРЕНОСУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 68-70.

Черуха Н.В. and Брень О.В. (2016) ПРО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 74-76.

Черуха Н.В. and Миколайчик А.П. (2016) РАННЄ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 72-74.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 64-66.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2012) ДЕЯКІ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 54-57.

Чирук О.П. and Шульжук Н.В. (2017) МОВНІ ЗАСОБИ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 372-373.

Чувпенюк І.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ АДВЕРБІАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СТУСА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 44-46.

Чудінович А.С. and Гронь Л.В. (2013) КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ РЕЦЕПТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 172-174.

Ш

Шадюк О.І. and Мусійчук Т.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 136-138.

Шевчук Т.Б. (2019) КОНЦЕПТ СУМ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 38-42.

Шевчук Т.Б. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 90-92.

Шевчук Т.Б. (2003) РОБОТА ЗІ СЛОВАМИ РОДО-ВИДОВОЇ СЕМАНТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 138-143.

Шевчук Т.Б. (2008) ВИВЧЕННЯ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ МІЖ ТВІРНОЮ І ПОХІДНОЮ ОСНОВАМИ У ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 165-170.

Шевчук Т.Б. (2009) КОНЦЕПТ Щ А С Т Я В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 74-78.

Шевчук Т.Б. (2010) ЗАПОЗИЧЕНІ ЛЕКСЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 141-144.

Шевчук Т.Б. (2015) ЧАСТИНОМОВНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ЯК ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 187-190.

Шевчук Т.Б. (2016) ФУНКЦІЙНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ СТРАХ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 43-47.

Шилан-Меркушева М.С. and Фрідріх А.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 94-96.

Шкарбан Т.М. (2002) ЕКСПРЕСИВНО-ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 31-36.

Шкарбан Т.М. (2003) ПРО ДОВЖИНУ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 19-23.

Шкарбан Т.М. (2006) ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 6-9.

Шкарбан Т.М. (2008) ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 9-12.

Шкарбан Т.М. (2009) СКЛАДНІ КОНСТРУКЦІЇ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 13-17.

Шкарбан Т.М. (2010) ЗАСОБИ СТИСЛОСТІ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 18-21.

Шкарбан Т.М. and Демчук Ю.В. (2017) КОЛЬОРОНАЗВИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ЛИСА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 6-8.

Шкарбан Т.М. and Смаглюк І.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ШІСТДЕСЯТНИКІВ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 33-36.

Шкода Н. and Мороз Л.В. (2014) СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ НОВАЦІЇ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЖАНРОВОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 39-42.

Шульжук К.Ф. (2002) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 6-12.

Шульжук К.Ф. (2003) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКВІВАЛЕНТИ РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 3-7.

Шульжук К.Ф. (2006) ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 3-6.

Шульжук К.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 3-8.

Шульжук К.Ф. (2009) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ ВОКАТИВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 3-8.

Шульжук Н.В. (2007) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 132-134. ISSN 2078-1016

Шульжук Н.В. (2002) ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПИСУ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 36-40.

Шульжук Н.В. (2003) РЕПЛІКА ЯК КОМПОНЕНТ ДІАЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 35-38.

Шульжук Н.В. (2006) НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ У СТРУКТУРІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 9-12.

Шульжук Н.В. (2008) ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 21-25.

Шульжук Н.В. (2009) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ НОВОГО ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА». Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 148-153.

Шульжук Н.В. (2010) МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН ЯК ЛІНГВОСОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 101-106.

Щ

Щербачук Н.П. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 10-12.

Щербачук Н.П. (2002) ПРЕДИКАТНІ СИНТАКСЕМИ У СТРУКТУРІ СЕМАНТИЧНО ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 41-49.

Щербачук Н.П. (2003) АДВЕРБІАЛЬНІ СИНТАКСЕМИ В СЕМАНТИЧНО УСКЛАДНЕНОМУ ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 39-43.

Щербачук Н.П. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТИПІВ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 12-17.

Щербачук Н.П. (2008) ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТНИХ СИНТАКСЕМ У СЕМАНТИЧНО ЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 16-21.

Щербачук Н.П. (2009) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЕНТНОЇ РАМКИ ПРЕДИКАТІВ ДІЇ ТА СТАНУ У ПРОСТОМУ ЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ-РЕПЛІЦІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 8-13.

Щербачук Н.П. (2010) ІМПЛІЦИТНІСТЬ-ЕКСПЛІЦИТНІСТЬ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЕЙ ТИПУ ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 36-40.

Щербачук Н.П. (2016) ТИПОЛОГІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 37-42.

Ю

Юношева Т.М. (2017) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 67-72.

Юрчук В.І. (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОБРО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 92-96.

Юсюк Л.Ю. and Вєрьовкіна О.Є. (2013) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРМІНІВ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 174-176.

Юшкевич Л.Д. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗООСЕМІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 68-70.

Я

Якимчук А.В. (2009) РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 44-50.

Яковчук А.Я. (2017) ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ДРУЖБА / ВОРОЖНЕЧА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 129-134.

Яницька О.М. (2016) ЗІСТАВЛЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КЛЮЧОВИХ ЛЕКСЕМ КОНЦЕПТУ ВІРА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 44-47.

Ярощук А.Ю. and Константінова О.В. (2020) СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД ЕПІТЕТІВ У КАЗЦІ О.ВАЙЛЬДА «THE HAPPY PRINCE». Studia Philologica, 2020. pp. 159-163.

Ярута Н.П. (2016) СУЧАСНА ПОПУЛЯРНА БІОГРАФІЯ ЗАХОДУ: ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 87-93.

Ярута Н.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ ЛІНГВІСТИЧНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 248-256.

Ярута Н.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 116-118.

Ярута Н.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 176-177.

Ярута Н.П. (2007) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 254-256.

Ясногурська Л. (2020) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 175-180.

Ясногурська Л.М. (2019) ПОДРУЖНЯ ЗРАДА У ПАРЕМІЙНИХ ФОНДАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 3-6.

Ясногурська Л.М. (2018) «КОХАННЯ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 19-20.

Ясногурська Л.М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЗРАДА У ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 8-12.

Ясногурська Л.М. (2016) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 28-32.

Ясногурська Л.М. (2016) ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 6-9.

Ясногурська Л.М. (2015) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТОЛОГІЇ В ДИСКУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 51-56.

Ясногурська Л.М. (2015) ПРОЦЕС СЕМАНТИЗАЦІЇ КОМПОЗИТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 47-51.

Ясногурська Л.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 321-323.

Ясногурська Л.М. (2017) КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТУ НЕНАВИСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ СВІДОМОСТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 375-378.

Ясногурська Л.М. (2018) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «LOVE» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 7-14.

Ясногурська Л.М. and Бублей Л.М. (2019) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 144-148.

Ясногурська Л.М. and Вавуліч В.А. (2017) БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВЧИТЕЛЯМИ-ПРАКТИКАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 98-104.

Ясногурська Л.М. and Гачкевич О.В. (2018) КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 102-104.

Ясногурська Л.М. and Година А.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 119-127.

Ясногурська Л.М. and Гром’як Л.Т. (2018) ІНОЗЕМНА МОВА З РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 140-142.

Ясногурська Л.М. and Кондюк І.Р. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 114-116.

Ясногурська Л.М. and Кононюк В.В. (2018) АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 119-121.

Ясногурська Л.М. and Куцмус О.В. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАЧЕНЬ У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 61-64.

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

Ясногурська Л.М. and Марковець О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 109-111.

Ясногурська Л.М. and Мись К.Ю. (2017) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 49-51.

Ясногурська Л.М. and Музичук О.В. (2017) ДИДАКТИЧНА ГРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 67-70.

Ясногурська Л.М. and Ничипорук М.А. (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 74-78.

Ясногурська Л.М. and Опанасюк І.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ОЦІННИХ МАСКУЛІННИХ НОМІНАЦІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 56-60.

Ясногурська Л.М. and Пасєка І.О. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 114-117.

Ясногурська Л.М. and Петрик М.А. (2017) ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 74-77.

Ясногурська Л.М. and Погонюк Н.А. (2018) КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОНЦЕПТОМ «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 3-7.

Ясногурська Л.М. and Чорна О.Ю. (2019) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОІВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 142-144.

Ясногурська Л.М. and Шеремет М.С. (2018) ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 41-43.

Ясінська Т.А. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ FÜHLEN/ВІДЧУВАТИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 89-91.

Ясінська Т.А. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СЛУХОВОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ТИХИЙ / STILL» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 55-59.

Ясінська Т.А. (2019) STRUKTURELL-SEMANTISCHE BESONDERHEITEN DER PHRASEOLOGISCHEN EINHEITEN MIT DEM KOMPONENTEN «SPRACHTAETIGKEIT» IN DER DEUTSCHEN SPRACHE. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 50-57.

This list was generated on Fri Apr 16 03:37:26 2021 EEST.