Items where Subject is "81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | T | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 367.

A

Antonenko N. (2020) ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: BRIEF HISTORY. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 181-185.

B

Bezkorovaina O. and Dyshchakovska O. (2020) INTERACTIVE TEACHING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 56-62.

Bezkorovaina O. and Kolibek Y. (2020) READING AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 61-67.

D

Demenchuk O. (2019) SEMANTIC DERIVATION OF VERBS OF LIGHT EMISSION. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 54-57.

Demenchuk O. (2018) TOWARDS MODELING LEXICAL SEMANTICS: A CROSS-LINGUISTIC PERSPECTIVE. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 10-13.

F

Fridrikh A. and Bihunova S. and Nikolaichuk H. (2020) INQUIRY AS A KEY TO DEEPER LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 195-202.

T

Tkachuk A. and Gron L. (2020) MAIN FACTORS TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF STUDENT SPEAKING ABILITY. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 113-116.

Tretiakova K. and Bihunov D. (2020) NEW ELT METHODOLOGY CURRICULUM: STUDENTS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 153-159.

Y

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) READING STRATEGIES FOR TEACHING SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 135-138.

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) TEACHING READING COMPREHENSION SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 117-120.

І

Іванова Л.І. and Ткач Т.В. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 45-48.

Івасюк Д.П. (2019) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ (на матеріалі інтернет-блогів). Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 22-29.

Івашкевич Е.Е. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФАХІВЦЕМ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 74-77. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.Е. (2016) PSYCHOLINGUISTIC PARADIGM OF NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 89-93.

А

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ “ЧАСТИНА – ЦІЛЕ” В НОМІНАЦІЯХ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 66-68.

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДИНАМІКИ НОМІНАЦІЙ АРТЕФАКТІВ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 69-81.

Аладько Д.О. (2018) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ «РОЗМІР – ПОСУД ТАКОГО РОЗМІРУ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 29-31.

Андрощук А.В. (2013) МОВА РОМАНУ НОРМАНА РАША «ПАРУВАННЯ» («MATING») ЯК ПРЕДМЕТ ЗОБРАЖЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 15-20.

Артемова Ю.І. (2019) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ КОНЦЕПТУ ВЕСІЛЛЯ В РОМАНІ У.САМЧУКА “МАРІЯ”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 186-190.

Артемович К.В. (2019) СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ-БІБЛЕЇЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Studia Philologica, 2019 (Вип. 3). pp. 6-12.

Б

Безкоровайна О. В. (2015) ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 72-75.

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67.

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітній простір України, 2019 (Вип.15). pp. 60-65.

Безкоровайна О. В. and Якобчук О. (2019) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ МОНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (2(98)). pp. 139-142. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67. ISSN 2411-4553

Бичков Л.О. (2018) КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 24-28.

Бичков Л.О. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АНАЛОГИ З КОМПОНЕНТОМ-ОРНІТОНІМОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 67-72.

Бобешко М.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ НІКОЛАСА СПАРКСА). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 213-215.

Бобешко М.О. (2019) ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ НІКОЛАСА СПАРКСА. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 143-148.

Бобешко М.О. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ KNOW / ЗНАТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 78-79.

Богачик М.С. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 64-67.

Богів І.Г. and Джава Н.А. (2018) МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 16-18.

Бойко Н.Б. (2017) ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ТА ЧАТ-УРОКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ В УЧНІВ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 85-89.

Бойко Н.Г. (2014) КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 67-69.

Бойко Н.Г. and Ковалюк В.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 52-56.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2013) РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 54-57.

Бурковська І.О. (2019) ЛЕКСИЧНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДИМ». Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 148-153.

Буткевич Д.С. (2019) СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ НІМЕЦЬКИХ ФО. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 153-163.

Буткевич Д.С. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ (на матеріалі номінацій “glauben / вірити”). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 79-81.

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 35-38.

Бігунова С.А. and Герасимчук В.С. (2015) ENGLISH COOKING RECIPE AS A SPECIAL KIND OF TEXT. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 23-25.

Бігунова С.А. and Гребенюк Ю.К. (2015) ЕКСПЛІКАЦІЯ ТЕОРІЇ КОНЦЕПТІВ У НАУКОВОМУ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 27-29.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ЯК ПРОДУКТУ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 29-32.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2013) СЕМАНТИКА СИМВОЛІЧНИХ ТОПОНІМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 90-93.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2016) ENGLISH SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF LATIN AND FRENCH ORIGIN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 100-102.

Бігунова С.А. and Корзієнко Н.В. (2015) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 25-27.

Бісовецька Л.А. (2019) СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ ПРЕФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 95-98.

Бісовецька Л.А. and Дацишина І.В. (2019) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІННЯ СТВОРЮВАТИ ТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 37-39.

В

Вакулинська Л.М. (2014) ПОВТОР ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МОВНИЙ ЗАСІБ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 12-14.

Вакулінська Л.М. (2013) ЕПІСТОЛЯРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 34-36.

Василькевич С.С. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 46-49.

Василькевич С.С. (2016) НЕОЛОГІКА У МОВІ ІНТЕРНЕТ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 9-12.

Василькевич С.С. (2015) СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОФОРМЛЕННЯ НОВИХ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 107-110.

Василькевич С.С. and Денейчук М.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 36-37.

Василькевич С.С. and Жданюк А.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 45-48.

Василькевич С.С. and Казмірук О.П. (2019) ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 67-69.

Васильєва О.Є. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СМАКОВИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 31-34.

Васильєва О.Є. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ (на матеріалі растаманської казки). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 316-321.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2015) ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ІРОНІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 29-34.

Верьовкіна О.Є. and Сембай Н.Б. (2016) WAYS OF ENCOURAGING SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN THE CLASSROOM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 97-100.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2013) СИНТАКСИЧНІ ВИРАЗНІ ЗАСОБИ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ В ОПОВІДАННЯХ РОАЛДА ДАЛЯ “ЧЕТВЕРТИЙ КОМОД ЧІПЕНДЕЙЛА” ТА “ПАРІ”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 105-107.

Вокальчук Г.М. and Вокальчук Є.Л. (2019) НЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПЕТРА ВЕЛЕСИКА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 92-95.

Воронкевич Ю.Ю. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ ВВАЖАТИ/CONSIDER В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 81-84.

Вєрьовкіна О.Є. and Пасічник Ю.В. (2019) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 120-123.

Вєтрова І. and Вєрьовкіна О. (2020) АВТОНОМІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 78-85.

Г

Газдун С.В. (2018) ФОНОГРАФІЧНА СТИЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АНОМАЛІЙ У РОМАНІ ДЕНІЕЛА КІЗА "FLOWERS FOR ALGERNON". Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 82-87.

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 2016 (Вип.1). pp. 48-53. ISSN 2412-9208

Гамза А.В. (2015) КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Вісник національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2015 (Вип.28). pp. 193-201.

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 (Вип.1): (83). pp. 38-42.

Гамза А.В. (2014) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВЧАЛЬНО-МОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ. Мова і культура, 2014 (Вип.17): Т.VII(175). pp. 540-545.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЦЕСОМ ОПИСУ ДІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки, 2017: Вип.156. pp. 182-186. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наукові записки, 2017: Вип.150. pp. 231-234. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2015 (№4(51)). pp. 45-49.

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Мова і культура, 2017 (Вип.20): Т.(186). pp. 287-292.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2017 (№2): (57). pp. 132-136.

Гамза А.В. (2016) МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2016 (№3): (54). pp. 29-33.

Гамза А.В. (2020) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Actual trends of modern scientific research, 2020. pp. 245-251.

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 145-148. ISSN 2519-2558

Гамза А.В. (2015) РОБОТА З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 КЛАС). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 (Вип.2): (80). pp. 90-93.

Гамза А.В. and Задерейчук Ю.О. (2017) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 93-96.

Гапонюк О.А. (2018) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗООНІМІЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 17-22.

Герасимова Н.І. (2018) ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ САМОТНОСТІ У ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ АЛЕГОРИЧНОЇ КАЗКИ-ПРИТЧІ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 200-204.

Горопаха Н.М. and Маліновська Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 119-129.

Граб О.В. and Виткалов С.В. (2007) ТВОРЧА МАНЕРА ПИСЬМЕННИКА ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МОРАЛЬНА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Рецензія на книгу: Медвідь В. Збирачі каміння: Романи / Вступ. слово С.М.Квіта. – К.: Україна, 2006. – 864 с.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 157-160.

Григорчук Д.В. and Палій В.П. (2019) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕПІТЕТІВ ТА ОБРАЗНИХ ВИРАЗІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ФРАНСУАЗИ САГАН. Studia Philologica, 2019 (вип.3). pp. 97-101.

Гронь Л. (2020) АКТИВІЗАЦІЯ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 86-91.

Гронь Л.В. and Гузь С.М. (2015) КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ ТА ЧИТАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 81-84.

Губеня А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ОПИС-ОСНОВА ЗВ'ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 54-55.

Гуляйгродська Р.Г. (2018) ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА І СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ МЕТАФОР ТА ЕПІТЕТІВ У ПОВІСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ “КУЛЬБАБКОВЕ ВИНО”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 101-108.

Д

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 78-80.

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2013) ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОВОЛОДІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ СИНТАКСИСУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 50-52.

Данильчук А.А. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ІМЕННИК”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 119-122.

Данілова Н.Р. (2016) ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 50-52.

Данілова Н.Р. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 69-71.

Данілова Н.Р. (2013) CУЧACНI ПIДХOДИ ВИКЛAДAННЯ IНOЗEМНИХ МOВ НA НEМOВНИХ CПEЦIAЛЬНOCТЯХ ВИЩИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 36-38.

Данілова Н.Р. and Гамула Ю.В. (2019) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 104-108.

Данілова Н.Р. and Губеня А.О. (2018) ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 82-85.

Данілова Н.Р. and Дідушок В.О. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ АВСТРАЛІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 15-17.

Данілова Н.Р. and Миронець І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 31-33.

Данілова Н.Р. and Поцко Е.Є. (2017) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 39-42.

Дейнеко А.І. (2018) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ТИПИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 119-122.

Дейнеко А.І. (2018) ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ЦІЛІСНОМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ЗНАЧЕННІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 204-210.

Деменчук О. В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 6-25.

Денисюк Л.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 17-20.

Денисюк Л.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 88-90.

Денисюк Л.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 17-19.

Денисюк Л.В. (2013) ІННOВAЦІЙНІ ПІДХOДИ ВИКЛAДAННЯ AНГЛІЙCЬКOЇ МOВИ ДЛЯ CТУДEНТІВ НEМOВНИХ ФAКУЛЬТEТІВ НA CУЧACНOМУ EТAПІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 47-50.

Денисюк Л.В. and Баховська М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 65-67.

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Л.В. and Ковлєва Д.В. (2018) ПРОСТІ СПОСОБИ ПОКРАЩИТИ РОЗМОВНУ АНГЛІЙСЬКУ І ПОДОЛАТИ МОВНИЙ БАР’ЄР. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 142-145.

Денисюк Л.В. and Ливицький Б.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 130-132.

Денисюк Л.В. and Панасюк О.М. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 129-131.

Денисюк Л.В. and Петровець В.М. (2019) ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 55-58.

Джава Н.А. and Шевчук О.В. (2016) ВМІННЯ ТВОРЧОГО ПИСЬМА НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 69-72.

Дищаковська О. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 179-182.

Дищаковська О.Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 100-103.

Дуброва А. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 209-215.

Дуброва А.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 20-21.

Дуброва А.С. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,А САМЕ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 252-257. ISSN 2411-4553

Дуброва А.С. (2015) ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 78-81.

Дуброва А.С. (2013) НАВЧАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 94-95.

Дуброва А.С. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА ЕТАПІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 64-66.

Дуброва А.С. and Івашко А.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 108-112.

Дуброва А.С. and Гаврильчик В.О. (2019) ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 126-128.

Дуброва А.С. and Гіс Н.С. and Левіцька М.Є. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 89-92.

Дуброва А.С. and Котирло М.М. (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 126-130.

Дуброва А.С. and Кошлата М.А. (2019) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 157-160.

Дуброва А.С. and Кушнерчук І.О. (2017) СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 107-108.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2014) СИСТЕМА І ХАРАКТЕР ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 56-59.

Дуброва А.С. and Чорнобай І.А. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З ПРАВОМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 30-31.

Дулюк С.А. (2019) ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 73-78.

Ж

Жигадло К.І. (2019) ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 215-217.

К

Калініченко М.М. (2019) КАРНАВАЛІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОВИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 141-147.

Кисляк О.В. and Кравець Д.В. (2014) НЕОЧІКУВАНИЙ І ЗОВСІМ НЕСПОДІВАНИЙ РЕМАРК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 53-55.

Ковалюк В.В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 93-94.

Ковалюк В.В. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 4-7.

Ковалюк В.В. (2013) АНГЛІЙСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПЛИВУ НА МОВНУ СИТУАЦІЮ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 57-61.

Ковалюк В.В. and Антонюк О.В. (2018) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 63-66.

Ковалюк В.В. and Бичук С.Б. (2019) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 124-126.

Ковалюк В.В. and Жовнір А.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 90-93.

Ковалюк В.В. and Почтарук О.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 116-119.

Ковалюк В.В. and Ришко О.В. (2019) ГРА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 150-153.

Ковалюк В.В. and Савич Л.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 154-156.

Ковалюк В.В. and Танадинка М.Є. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ РИМІВОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 138-140.

Ковалюк В.В. and Ткач Т.В. (2016) ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 56-59.

Ковалюк В.В. and Хрящевська М.А. (2019) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 161-163.

Ковалюк В.В. and Шевчук Ю.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 21-25.

Ковалюк В.В. and Шикута Т.М. (2016) ПРО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 76-81.

Ковбасюк Н.С. (2018) СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (денотативний аспект). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 22-26.

Козіцька О.А. and Юхимець Т.В. (2015) СИТУАТИВНІ ВПРАВИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 84-85.

Колесник Ю.О. (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПРАЦЬОВИТІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 79-83.

Колібек Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 183-187.

Константінова О.В. (2019) ІМПЛІЦИТНИЙ КОНТЕКСТ І АДЕКВАТНИЙ ПЕРЕКЛАД. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 205-207.

Константінова О.В. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ І ПРОЦЕСИ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 82-89.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2014) ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТИЛЮ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 24-26.

Костюк І.В. (2018) СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 34-38.

Кочубей О.С. (2016) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 19-24.

Кочубей О.С. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 101-105.

Кочубей О.С. (2014) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 74-77.

Кочубей О.С. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 41-45.

Кочубей О.С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 95-98.

Кравчук А.О. (2019) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 121-125.

Краля І.В. and Берташ В.О. (2016) МОВНА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 32-35.

Краля І.В. and Лук’янчук О.П. (2019) ОСНОВИ РОЗВИТКУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНШОМОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ЗАСОБАМИ МИТЕЦТВА ЖИВОПИСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 48-51.

Краля І.В. and Мар'юсик І.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 70-73.

Краля І.В. and Савостьянова В.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 160-161.

Краля І.В. and Швець Н.М. (2019) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 148-150.

Крук М. and Мороз Л.В. (2014) РІВНІ ТА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 18-21.

Кучма Т.В. (2019) СЕМАНТИКА “БЕЗЗМІСТОВНИХ” ТЕКСТІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 178-181.

Кучма Т.В. (2019) НОМІНАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 105-113.

Кучма Т.В. (2018) АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ «ВЧИТЕЛЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ЗА ДАНИМИ ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 39-41.

Кушнір Н.В. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 62-64.

Кушнір Н.В. (2015) ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 45-47.

Кушнір Н.В. and Лукашик О.В. and Лавренюк Т.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 84-86.

Кінащук А.В. (2019) КАТЕГОРІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ МОВОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 25-32.

Кінащук А.В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 90-104.

Кінащук А.В. (2018) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ЛЕКСИКИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 16-20.

Кірея Г.І. (2018) СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА «ГОБІТ, АБО ТУДИ І ЗВІДТИ»). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 143-152.

Кірея Г.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (за твором ДЖ.Р.Р.Толкіна “Гобіт, або Туди і Звідти”). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 210-216.

Кірілкова Н.В. and Дячок К.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІТОНІМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СМОРОДСЬК ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 3-4.

Л

Лех С.З. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ SUPPOSER / ПРИПУСКАТИ В ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 84-85.

Литвин К.І. (2019) ШЕВЧЕНКОВИЙ НОВОТВІР СНІГОКВІТ: ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІЗ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 110-113.

Лопанчук Ю.В. (2019) СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕПІТЕТІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ЦИКЛУ ПОЕЗІЙ «СІМ СТРУН» ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 170-175.

Лук’яник Л.В. and Аврамишин К.В. (2017) МЕТОДИКА ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 111-114.

Лук’яник Л.В. and Бармак А.М. (2018) ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 121-123.

Лук’яник Л.В. and Кардач А.П. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПРАЦЮВАННЯ НАРОДОЗНАВЧИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 112-114.

Лук’яник Л.В. and Конончук Ю.О. (2018) СИСТЕМА РОБОТИ НАД ЗАСВОЄННЯМ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГРАМАТИЧНОГО ПОНЯТТЯ «ПРИКМЕТНИК». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 150-153.

Лук’яник Л.В. and Ляшецька О.І. (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗАСОБАМИ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 80-83.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 153-155.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 130-132.

Лук’яник Л.В. and Стаднік Л.В. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 82-85.

Лук’яник Л.В. and Старовойт В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 42-45.

Лук’яник Л.В. and Тукурєєва Т.В. (2018) ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 66-68.

Лук’яник Л.В. and Федоренко В.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИКЦІЇ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 117-119.

Лук’яник Л.В. and Черепович І.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ ЛЕКСИКИ У СТРУКТУРІ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 102-104.

Лук’яник Л.В. and Чуприк А.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 48-50.

Лук’яник Л.В. and Юрковська І.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 60-62.

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. В. (2020) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 188-192.

Ляшкевич М.В. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АУДІЮВАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 109-113.

М

Мазурок О.М. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 72-76.

Мак В.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 164-169.

Маліновська Н.В. (2014) РОЗВИТОК АУДІАТИВНИХ УМІНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука і освіта, 2014 (10). pp. 132-135. ISSN 2311-8466

Мандрик Н.В. and Новачок М.В. (2017) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЙКОНІМІКОНУ БЕРЕЗНІВЩИНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 4-6.

Мельник О.Ю. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 175-181.

Михайлова Є. В. (2019) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА В ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 130-140.

Михайлова Є.В. (2018) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ТУРЕЦЬКОГО ПРИКМЕТНИКА: АТРИБУТИВНІ СЛОВОФОРМИ ІЗАФЕТНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 77-81.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 49-53.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 83-90.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) СКАНДИНАВСЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ БРИТАНІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ СУБКУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 24-28.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2018) ART TRANSLATION AND THE CATEGORY OF EXPRESSIVNESS IN THIS ESTETIC PARADIGM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 155-158.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Михальчук Н.О. and Яцюрик А.О. (2016) МІСЦЕ КОМПЛІМЕНТУ В СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА ІЛОКУТИВНА РОЛЬ КОМПЛІМЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 13-16.

Мороз Л.В. (2017) МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 33-38.

Мороз Л.В. (2017) ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРН ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 25-27.

Мороз Л.В. (2014) ЗАВЕРШАЛЬНА ФАЗА ЕВОЛЮЦІЇ КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКОГО ПАМФЛЕТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 38-39.

Мороз Л.В. and Гречун І.П. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 75-76.

Мороз Л.В. and Дацюк А.В. (2016) БРИТАНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 24-28.

Мороз Л.В. and Деркач Т.В. (2018) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 33-36.

Мороз Л.В. and Дорошенко С.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 51-53.

Мороз Л.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 79-82.

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2016) ПРО КОНЦЕПЦІЮ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 81-84.

Мороз Л.В. and Коцвай Ю.Я. (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 60-64.

Мороз Л.В. and Краля І.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ДИСКРЕДИТАЦІЇ ЕВФЕМІЗМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 64-66.

Мороз Л.В. and Кухновець Л.П. (2019) ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МУЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 53-55.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2018) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ «НЕНАВИСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВНИХ СВІДОМОСТЯХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 14-19.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 132-135.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГРИ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 43-47.

Мороз Л.В. and Мулик Д.В. (2018) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 93-98.

Мороз Л.В. and Панасюк К.А. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 134-137.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ПРО РОЗРОБКУ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 75-78.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ЕЛІПТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У НІМЕЦЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 8-11.

Мороз Л.В. and Скібчик А.В. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ-ЛАТИНІЗМІВ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 11-15.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Мороз Л.В. and Швець І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 131-134.

Мороз Л.М. (2014) НОВЕЛІСТИЧНА ТРАДИЦІЯ НА ТЕРЕНАХ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 44-48.

Мороз Н.М. (2019) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ/LOVE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 12-19.

Мороз Н.М. and Ковтунович І.І. (2019) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 153-154.

Мороз Н.М. and Миколаюк М.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 94-96.

Мороз Н.М. and Ячменник Р.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 51-53.

Мудрик І.Г. and Богачик М.С. (2019) THE EFFECTIVENESS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN PRIMARY SCHOOL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 236-238.

О

Олесюк Л.В. (2014) ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 80-82.

Опанасюк І.О. and Мороз Л.В. (2014) СЛОВА В ЧАСІ (НЕОЛОГІЗМИ, АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ): ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 7-10.

Орел І.І. (2019) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ФОЛЬКЛОРНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 138-142.

Орел І.І. (2018) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 63-66.

П

Павелків К.М. (2017) ПРЯМИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 27-30.

Павелків К.М. (2016) ПСИХОДОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 40-43.

Павелків К.М. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 94-98.

Павелків К.М. and Господариско А.А. (2018) СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 37-41.

Павелків К.М. and Коновальчук Л.Ю. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІГРИ-ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 83-85.

Павелків К.М. and Лавренюк В.М. (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 58-60.

Павелків К.М. and Мазурик В.В. (2017) ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 56-60.

Павелків К.М. and Попова А.В. (2019) СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ОЦІНЮЄМО ВСЕ ПО-РІЗНОМУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 32-34.

Павелків К.М. and Самчук О.Л. (2018) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АНГЛОМОВНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 108-112.

Павелків К.М. and Сахарчук І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 50-53.

Павелків К.М. and Сукало О.І. (2019) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 91-94.

Павелків К.М. and Сікора О.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 116-117.

Павелків К.М. and Шеремет М.В. (2017) НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НОМІНАЦІЙ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ, ПРАГМАТИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 12-15.

Павелків К.М. and Шульгун М.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОРОВОЇ НАОЧНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 96-98.

Павлова О. І. (2019) МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ У МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 114-121.

Павловська Л.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРАГМАТИКИ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 142-146.

Павловська Л.О. (2019) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 122-129.

Павловська Л.О. (2018) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 46-49.

Павлюк І.С. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 113-116.

Пасечник А.В. (2019) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЇЖІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 88-92.

Пашкевич М. and Мороз Л.В. (2014) СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ І ЙОГО ОДИНИЦЯ: РЕЧЕННЯ/ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХ ДИФІНІЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 21-24.

Пашко І.О. and Мороз Л.В. (2014) ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА В ПЕРЕКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 10-12.

Паюк В.Л. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ» ТА ЙОГО ОЗНАКИ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 101-105.

Паюк В.Л. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ТАКТИЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ГОСТРИЙ / SHARP» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 49-55.

Паюк В.Л. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ UNDERSTAND/РОЗУМІТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 86-87.

Петрівський Я.Б. and Безкоровайна О. В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління»). Нова педагогічна думка, 2018 (4(96)). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Полховська О.М. (2020) НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 116-119.

Портяник А.В. (2019) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 181-186.

Приміч О.В (2018) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 103-108.

Прокопович Т.Ю. (2019) КОНЦЕПТИ ДУХОВИ́ Й/ДУХО́ ВИЙ У ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ПАВЛО ТИЧИНА – СЕРГІЙ ЖАДАН. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 14-19. ISSN 2522-1590

Р

Романюк В.В. (2019) ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 116-120.

Романюк С.К. (2015) РЕКЛАМА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 15-18.

Романюк С.К. and Басюк Ю.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗДО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 88-90.

Романюк С.К. and Блищик А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 73-74.

Романюк С.К. and Власюк М.В. (2017) ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 62-65.

Романюк С.К. and Гладковська М.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 100-102.

Романюк С.К. and Городюк Н.Ю. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 86-89.

Романюк С.К. and Дем’янюк І.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 104-107.

Романюк С.К. and Долід Т.Г. (2018) ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 85-88.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 26-30.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2016) АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 47-50.

Романюк С.К. and Кирушок В.А. (2018) КАЗКА ТА ЇЇ РОЛЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 98-100.

Романюк С.К. and Корінець О.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ РИМОВАНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 53-56.

Романюк С.К. and Ляшук А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 140-142.

Романюк С.К. and Подйом О.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 85-87.

Романюк С.К. and Проценко Н.Ю. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 133-136.

Романюк С.К. and Стрілецька К.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 127-130.

Романюк С.К. and Хаєцька О.В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 71-74.

Романюк С.К. and Цісарук О.Е. (2017) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 77-79.

Руденко Н. and Гордійчук А. (2019) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 234-239.

Руденко Н.М. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ. Директор школи, ліцею, гімназії, 2020 (2, Кн.): Т.ІІ (25). pp. 207-214. ISSN 2309-7744

С

Святківська В.М. and Гронь Л.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 156-157.

Середюк Л. (2020) МІСТ МІЖ ТЕОРІЄЮ І ПРАКТИКОЮ: БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ З КОНЦЕПЦІЄЮ «ВЧИМОСЯ НАВЧАТИ НІМЕЦЬКОЇ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 174-180.

Скібчик А.В. and Мороз Л.В. (2014) ОРИГІНАЛ ЯК ДИСКУРС: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СПІВРОЗМОВНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 3-4.

Совтис Н.М. (2019) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОПИСУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 7-10.

Совтис Н.М. (2016) УКРАЇНІЗМИ В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ХІХ СТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 3-6.

Станіславчук Н. І. (2020) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 151-154.

Сторожук Х.М. (2020) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 119-124.

Сіранчук Н.М. and Сидорчук К.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 63-67.

Т

Тарасюк Н.Ю. (2018) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ ФРАНКОМОВНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ НОМІНАТИВНИХ ЧАСТИН МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 67-70.

Терещенко Т. (2020) ЦИФРОВІ НОСІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 181-186.

Ткачук Т.В. (2019) ФУНКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННІ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛЯ “ПІСТРЯВА СТРІЧКА”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 192-195.

Третьякова К.В. (2020) МІФОНІМИ-ОМОНІМИ ЯК ГУМАНІТАРНІ ТА МОВНІ УНІВЕРСАЛІЇ (на матеріалі латинської мови). Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 127-132.

Трофімчук В.М. (2015) ТИПОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 113-116.

Трофімчук В.М. (2015) ПРИНЦИП ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ І РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ, НАПІВЕВРИСТИЧНИХ ТА ЕВРИСТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 105-107.

Трофімчук В.М. and Гривіцька Р.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 38-40.

Трофімчук В.М. and Димарчук Л.В. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 117-120.

Трофімчук В.М. and Дмитроца М.Г. (2018) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 123-126.

Трофімчук В.М. and Козік О.Я. (2017) ВАЖЛИВІСТЬ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 30-33.

Трофімчук В.М. and Корецька Т.С. (2018) 8 ПОРАД, ЯК ВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 145-147.

Трофімчук В.М. and Мариніна І.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 42-46.

Трофімчук В.М. and Панчук В.В. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 87-91.

Трофімчук В.М. and Почтарук Ю.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 147-150.

Трофімчук В.М. and Чучак К.О. (2019) РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ УСНОГО АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 76-80.

Тупальська Г.О. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРИРОДИ, СТИЛЬОВОЇ СПЕЦИФІКИ ПЕРИФРАЗ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 154-157.

У

Урбанович Г.Р. (2019) ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПОЕМІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА». Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 186-192.

Ф

Феськова І.В. (2019) ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 43-50.

Х

Хомицька Р.В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 26-28.

Хороша О.М. (2019) ТВОРЧІСТЬ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ США ХІХ СТОЛІТТЯ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 228-234.

Хороша О.М. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ IMAGINE / УЯВЛЯТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 87-89.

Ц

Цуп О.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ЗВУКОВИХ НОМІНАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 52-55.

Ч

Черемісін М.В. (2018) СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ГУСТАТИВНИХ НОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 71-73.

Черемісін М.В. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ У РОМАНІ Д.БРАУНА «КОД ДА ВІНЧІ». Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 108-110.

Черуха Н.В. and Брень О.В. (2016) ПРО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 74-76.

Черуха Н.В. and Миколайчик А.П. (2016) РАННЄ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 72-74.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 64-66.

Ш

Шадюк О.І. and Мусійчук Т.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 136-138.

Шевчук Т.Б. (2019) КОНЦЕПТ СУМ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 38-42.

Шкарбан Т.М. and Демчук Ю.В. (2017) КОЛЬОРОНАЗВИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ЛИСА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 6-8.

Шкода Н. and Мороз Л.В. (2014) СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ НОВАЦІЇ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЖАНРОВОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 39-42.

Щ

Щербачук Н.П. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 10-12.

Ю

Юрчук В.І. (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОБРО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 92-96.

Я

Ясногурська Л. (2020) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 175-180.

Ясногурська Л.М. (2019) ПОДРУЖНЯ ЗРАДА У ПАРЕМІЙНИХ ФОНДАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 3-6.

Ясногурська Л.М. (2018) «КОХАННЯ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 19-20.

Ясногурська Л.М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЗРАДА У ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 8-12.

Ясногурська Л.М. (2016) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 28-32.

Ясногурська Л.М. (2016) ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 6-9.

Ясногурська Л.М. (2015) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТОЛОГІЇ В ДИСКУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 51-56.

Ясногурська Л.М. (2015) ПРОЦЕС СЕМАНТИЗАЦІЇ КОМПОЗИТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 47-51.

Ясногурська Л.М. (2018) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «LOVE» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 7-14.

Ясногурська Л.М. and Бублей Л.М. (2019) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 144-148.

Ясногурська Л.М. and Вавуліч В.А. (2017) БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВЧИТЕЛЯМИ-ПРАКТИКАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 98-104.

Ясногурська Л.М. and Гачкевич О.В. (2018) КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 102-104.

Ясногурська Л.М. and Година А.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 119-127.

Ясногурська Л.М. and Гром’як Л.Т. (2018) ІНОЗЕМНА МОВА З РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 140-142.

Ясногурська Л.М. and Кондюк І.Р. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 114-116.

Ясногурська Л.М. and Кононюк В.В. (2018) АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 119-121.

Ясногурська Л.М. and Куцмус О.В. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАЧЕНЬ У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 61-64.

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

Ясногурська Л.М. and Марковець О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 109-111.

Ясногурська Л.М. and Мись К.Ю. (2017) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 49-51.

Ясногурська Л.М. and Музичук О.В. (2017) ДИДАКТИЧНА ГРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 67-70.

Ясногурська Л.М. and Ничипорук М.А. (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 74-78.

Ясногурська Л.М. and Опанасюк І.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ОЦІННИХ МАСКУЛІННИХ НОМІНАЦІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 56-60.

Ясногурська Л.М. and Пасєка І.О. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 114-117.

Ясногурська Л.М. and Петрик М.А. (2017) ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 74-77.

Ясногурська Л.М. and Погонюк Н.А. (2018) КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОНЦЕПТОМ «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 3-7.

Ясногурська Л.М. and Чорна О.Ю. (2019) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОІВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 142-144.

Ясногурська Л.М. and Шеремет М.С. (2018) ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 41-43.

Ясінська Т.А. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ FÜHLEN/ВІДЧУВАТИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 89-91.

Ясінська Т.А. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СЛУХОВОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ТИХИЙ / STILL» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 55-59.

Ясінська Т.А. (2019) STRUKTURELL-SEMANTISCHE BESONDERHEITEN DER PHRASEOLOGISCHEN EINHEITEN MIT DEM KOMPONENTEN «SPRACHTAETIGKEIT» IN DER DEUTSCHEN SPRACHE. Studia Philologica, 2019 (Вип.3). pp. 50-57.

This list was generated on Mon Nov 30 23:04:11 2020 EET.