Items where Subject is "8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | F | G | H | I | K | L | M | S | V | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 124.

B

Bihunova S. and Alwasiak S. (2021) THE DIFFERENCES BETWEEN SYMBOLS AND TROPES. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2021. pp. 53-56.

Bohdan V. and Михальчук Н.О. (2019) AUTONOMY IN THE CLASSROOM: DEVELOPING AUTONOMY THROUGH GROUP WORK AND PAIR WORK. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 75-78.

D

Dyshchakovska O. and Безкоровайна О.В. (2019) ORGANIZATION OF CLASSROOM-INDEPENDENT WORK ON FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN HIGH SCHOOL. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 92-95.

F

Filipchuk O. and Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2019) GENERAL HOMEWORK STRATEGIES. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 192-193.

G

Gron L. and Antonenko N. (2022) THE “FLIPPED CLASSROOM” MODEL: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 173-177. ISSN 2411-4553

H

Horenchuk A. and Верьовкіна О.Є. (2019) PROJECT WORK IN SECONDARY SCHOOL. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 90-92.

I

Ianytska O. (2017) ROLE OF LITERARY AND LINGUISTIC STUDIES FOR THE CAREER IN GLOBAL ENTERPRISES. Alumni C.L.E. Recherche.Actes du colloque du 29 juin 2017, 2017. pp. 235-242.

Ihnatieva A. and Богачик М.С. (2019) DIFFERENT APPROACHES TO TEACHING GRAMMAR: INDUCTIVE, DEDUCTIVE, LEXICAL APPROACHES. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 108-112.

K

Khomyshyn I. and Гронь Л.В. (2019) TEACHING READING AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 194-195.

Kolibek Y. and Безкоровайна О.В. (2019) TEACHING THE TECHNIQUE OF READING OF ENGLISH IN SECONDARY SCHOOL. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 112-114.

Kononchuk H. and Верьовкіна О.Є. (2019) DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS BY USING AUTHENTIC MATERIALS. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 115-118.

Kudliak S. and Верьовкіна О.Є. (2019) INTENSIVE EXPOSURE TO THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 119-123.

Kushnіr L. and Mykhalchuk N. (2021) THE CHARACTERІSTІCS OF A FOREІGN MONOLOGUE. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2021. pp. 145-149.

Kuzmych K. and Капелюх Д.П. (2019) FACILITATIVE ROLE OF A TEACHER IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF CLASSROOM MANAGEMENT. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 124-128.

L

Liashkevych M. and Оздемір О.В. (2019) TYPES OF TESTS (PLACEMENT, DIAGNOSTIC, PROFICIENCY). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 133-138.

M

Markovska V. and Залевська О.А. (2019) CRITERIA FOR DEALING WITH SPOKEN ERRORS. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 145-146.

Matvііchuk Y. and Фрідріх А.В. (2021) CREATІNG AN ІNGUІRY-DRІVEN CLASSROOM. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2021. pp. 159-165.

Mazurok O. and Верьовкіна О.Є. (2019) CORRECTING MISTAKES AS A PROCESS OF TEACHING ENGLISH. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 141-145.

Mazurova A. and Богачик М.С. (2019) TEACHING SPEAKING AS A PRODUCTIVE AND INTERACTIVE PROCESS. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 138-141.

Mudryk I. and Богачик М.С. (2019) VOCABULARY LEARNING STRATEGIES. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 146-150.

S

Sachuck І. and Ivashkevych E.E. (2021) THE PROBLEM OF UNDERSTANDІNG COMMUNІCATІVE BEHAVІOR OF PEOPLE FROM ENGLІSH-SPEAKІNG COUNTRІES. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2021. pp. 194-206.

Sergeіchuck N. and Mykhalchuk N. (2021) AUTHENTІCІTY OF PROVERBS AND SAYІNGS AS LІNGUІSTІC UNІTS. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2021. pp. 37-47.

V

Verovkina O. and Druziuk M. (2018) GENERAL OVERVIEW OF PARADOX INTERPRETATION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 14-20.

І

Івашкевич Е.Е. (2018) ПОШУК ВІДПОВІДНОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ ЯК ЗАПОРУКА АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ФАХІВЦЕМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 45-54.

Ілюкова А.В. and Фрідріх А.В. (2013) СКОРОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА ОСНОВІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 134-136.

А

Артемова Ю.І. and Совтис Н.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗЕМЛЯ» В РОМАНАХ У.САМЧУКА «МАРІЯ» І «НА ТВЕРДІЙ ЗЕМЛІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 232-233.

Б

Байло Ю.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 148-152.

Бобер Л.М. ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ВИЯВ ІДІОСТИЛЮ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО. [Бакалаврська робота]

Бобер Л.М. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»). [Магістерська робота]

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) THREE MAIN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHER SUPERVISION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 18-20.

Бізюк К.В. and Суржук Т.Б. (2012) ОПРАЦЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО ЗМІСТУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 6-7.

Бісовецька Л.А. and Суржук Т.Б. (2021) СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ ТВОРІВ Г.ВДОВИЧЕНКО. Проблеми лінгвістичної семантики, 2021. pp. 101-104.

В

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) КРАСНОМОВСТВО –МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 154-156.

Власюк О.В. and Гетманчук Н.О. and Коваль Г.П. (2012) ВИКОРИСТАННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 11-12.

Вокальчук Г.М. and Кузьмич О.О. (2016) ПРОФЕСОР ЇРЖІ МАРВАН У РІВНОМУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 235-238.

Воробйова Л.М. (2010) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ГЛОСАРІЙ. [Teaching Resource]

Г

Гайдук А.О. ПАРЕНТЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА : ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ. [Бакалаврська робота]

Гніденко Т.М. СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «КОХАНЦІ ЮСТИЦІЇ»). [Бакалаврська робота]

Гончарук Р.А. (2022) REPRASENTATION DES KONZEPTES "FREUNDSCHAFT" IN DER KINDERLITERATUR. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 23-24.

Гринюк В.В. МОВНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПСИХОЛОГІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО. [Магістерська робота]

Д

Давидюк О.В. and Фрідріх А.В. (2016) РЕАЛІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ. Філологічні витоки, 2016. pp. 30-34.

Деменчук О.В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 6-25.

З

Заблоцька І. and Гронь Л.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ В СЕРЕДНІЙ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 47-48.

Заяць В.П. МОВНІ ЗАСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ В РОМАНІ «СОЛОДКА ДАРУСЯ» М. МАТІОС. [Бакалаврська робота]

Златів Л.М. (2023) ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФСПРЯМУВАННЯМ У ВЗО. Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти, 2023. pp. 111-116.

Зубок М.О. and Давнюк С.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 43-44.

Зубілевич М.І. and Концимал І.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 55-56.

Зубілевич М.І. and Павлуш Н. (2010) СУГЕСТОПЕДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ЗОШ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 57-58.

Зузак І.Ю. and Фрідріх А.В. (2019) ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ КАЗКОВИХ НАРАТИВІВ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 66-69.

К

Калініченко М.М. and Романова Д.О. (2020) ТВОРЧІСТЬ ВАШИНГТОНА ІРВІНГА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ США 1800-Х РОКІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2020. pp. 95-98.

Касаткіна О.В. (2010) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 170-172.

Клеванець А.О. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. [Магістерська робота]

Ковальчук К.О. and Палій В.П. (2018) ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 312.

Константінова О.В. (2021) ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ-ЕВРІСЕМАНТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2021. pp. 130-133.

Костюк К. and Бігунова С.А. (2013) WAYS OF APPEARING NEW WORDS IN ENGLISH VOCABULARY. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 139-141.

Кочубей О.С. and Михальчук Н.О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 178-180.

Кривко Ю.А. and Воробйова І.А. (2019) ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ: ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ ТРАГІКОМЕДІЇ ТОМА СТОППАРДА «РОЗЕНКРАНЦ ТА ГІЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВІ»). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 42-46.

Кузьмич Т. and Кузьмич О.О. (2018) БЕЗСУБ’ЄКТНІ НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОЗНАКА МОВЛЕННЄВОЇ ЕКОНОМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ»). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 312-314.

Кутянська С.І. and Давнюк С.В. (2014) РОЗВИТОК ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 60-61.

Кучканова В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕАТРАЛІЗАЦІЄЮ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 91-94.

Кучма Т.В. (2021) ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ФОН ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТВОРІВ О.ПРОЙСЛЕРА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД. Проблеми лінгвістичної семантики, 2021. pp. 136-139.

Кінащук А.В. and Воробйова І.А. (2016) МОВЛЕННЄВІ ПОРТРЕТИ ГЕРОЇВ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ» В. ШЕКСПІРА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 88-90.

Кінащук А.В. and Шульжук Н.В. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 86-88.

Л

Левшунова О. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА ЗАНЯТТЯХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти, 2023. pp. 124-127.

Лелюх Ю. and Коваль Г.П. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ КОМУНІКАТИВНО–МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 51-52.

Лук’янчук Н.О. and Шульжук Н.В. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 314-315.

Лясковець О.П. and Безкоровайна О.В. (2022) Засоби формування іншомовної компетенції в говорінні старшокласників. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 43-44.

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2012) ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 176-178.

М

Мазурок О. and Михальчук Н.О. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 84-86.

Майко С.С. and Шульжук Н.В. (2018) ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В РОМАНІ В. ЛИСА «КРАЇНА ГІРКОЇ НІЖНОСТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 315-317.

Максимчук В. (2023) ВЕБРЕДАГУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА. Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти, 2023. pp. 78-80.

Маландюк Т. and Ярута Н.П. (2010) SOME PECULIARITIES OF CHARLES DICKENS’ INDIVIDUAL LITERARY STYLE IN THE NOVEL “BLEAK HOUSE”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 112-114.

Маліванчук М.В. and Коваль Г.П. (2012) ПРИНЦИПИ, МЕТОДИКИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 80-82.

Матчук А.Л. and Грипич С.Н. ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ В. ВИННИЧЕНКА. [Методичні рекомендації]

Матящук М.М. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ У РОМАНІ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» О. ТУРЯНСЬКОГО. [Магістерська робота]

Мащенко В. and Суржук Т.Б. (2010) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ЗДІБНОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 87-90.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2020) THE TERM “ABSURD” AND COMMEDIA DELL’ARTE MANIFESTO. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2020. pp. 79-93.

Мокрик Л.Ф. and Маліновська Н.В. (2014) АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 79-80.

Музичук Ю.А. and Павлюк Т.О. (2022) Практичні аспекти проблеми розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією із використанням комп'ютерних тренажерів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 53-54.

Мулик Д.В. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 115-117.

Мурдза Х.В. and Маліновська Н.В. (2022) Розвиток образного мовлення старших дошкільників засобами усної народної творчості. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 54.

Мурдза Х.В. and Руденко Н.М. (2022) Усна народна творчість як засіб формування виразності мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 55.

Н

Назарук А. and Середюк Л.А. (2010) КОНЦЕПТ „ЖІНКА” В НІМЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 116-117.

Нестерук С.М. (2007) «НЕОМІФОЛОГІЗМ» В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ ПИСЬМЕННИКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 125-132.

Ніколайчук Г.І. (2007) ЗАГАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ ВИСЛОВУ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 141-146.

О

Ожоганич М.М. and Михальчук Н.О. (2010) СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 182-183.

Оксамитна К.С. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНИХ НОМІНАЦІЙ «М’ЯКИЙ / DOUX» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 41-46.

Остапчук В. and Бігунова С.А. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОЛОДШОМУ ЕТАПІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 102-103.

Остапчук Н.О. (2007) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДИТИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАФОРИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 98-99.

П

Павелків К.М. and Коновальчук Л.Ю. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІГРИ-ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 83-85.

Петрова Т.О. and Юрчук М.В. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 188-189.

Плевако Н. and Бігунова С.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ ПОБУТОВОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 117-119.

Подолянчук І.В. and Верьовкіна О.Є. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ОРАТОРСЬКОГО ПІДСТИЛЮ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 148-149.

Полищук А.С. (2014) МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «ГЛУПОСТЬ» (на материале английского сленга). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 116-121.

Посільський Д.В. and Терещенко Т.В. (2019) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОВНОЇ ОСВІТИ ЇХ ЗАГАЛЬНІ РЕФЕРЕНТНІ РІВНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 170-174.

Прокопчук Н.Г. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ ДОСЛІДЖУВАТИ МЕДІАТЕКСТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 71-73.

Прокопчук Ю.В. and Безкоровайна О.В. (2023) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутнього педагога ХХІ століття, 2023. pp. 71-72.

Р

Романович О.Б. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ГОРЯНИН. ВОДИ ГОСПОДНІХ РУСЕЛ»). [Бакалаврська робота]

Руденко Н. and Гордійчук А. (2019) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 234-239.

Руденко Н.М. (2021) ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки, 2021. pp. 416-420.

Руденко Н.М. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2021. pp. 131-138.

Руденко Н.М. (2020) РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ-ГО РІВНЯ. Особливі діти: освіта і соціалізація, 2020. pp. 269-270.

С

Савчук Т.О. and Нестерук С.М. (2017) ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЯК «МЕСЕДЖ» КРЕАЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 200-206.

Сардига О. (2023) МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВІДЛІКУ ЧАСУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти, 2023. pp. 196-199.

Сербина Т.Г. (2015) О ПОНЯТИИ И ТЕРМИНЕ «ЛОГОЭПИСТЕМА». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 180-182.

Сербина Т.Г. (2007) ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОЭПИСТЕМ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ УКРАИНЫ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 21-25.

Сербина Т.Г. (2021) ЛОГОЭПИСТЕМЫ КАК ОДИН ИЗ МАРКЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТОВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2021. pp. 106-109.

Сербіна Т.Г. (2015) НАРОДНА АФОРИСТИКА У ГАЗЕТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ ГРИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 111-118.

Середюк Л.А. and Зуй Ю.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2019. pp. 179-180.

Солтис О.Д. and Давнюк С.В. (2012) МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЧЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 127-128.

Станіславчук Н.І. (2013) ПИСЬМО ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 162-164.

Степчук Н.В. and Кристопчук Т.Є. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ» НА ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 142-143.

Столяр О.І. and Фрідріх А.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З БРИТАНСЬКИМ ЕТНОКУЛЬТУРНИМ СЕМАНТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 164-166.

Т

Тишкун В.А. and Павлюк Т.О. (2022) Роль казкотерапії у розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 77-78.

Ткач А.М. and Коваль Г.П. (2014) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 145-147.

Тупік Ю.О. and Гетманчук Н.О. and Коваль Г.П. (2012) БЕЗМАШИННИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 135-136.

Ф

Федорчук Ю. and Бігунова С.А. (2010) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 142-143.

Х

Хмель В.А. (2007) СОЦІАЛЬНІ Й ФІЛОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЕННЯ АНТИРЕЖИМНОГО ФОЛЬКЛОРУ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 161-166.

Холенкова Ю.О. and Маліновська Н.В. (2014) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 151-152.

Ч

Чеберяк А.М. (2021) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ СУЧАСНИХ ЗМІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2021. pp. 112-115.

Ш

Шевчук В. (2015) МІФ ПРО НІОБУ В МОДЕРНІЙ ТА ПОСТМОДЕРНІЙ ВЕРСІЯХ (ПОВІСТЬ «НІОБА» (1905) ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА РОМАН «ДІТИ НІОБИ» (1996) СОФІЇ МАЙДАНСЬКОЇ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 107-111.

Шибецька Т.С. and Гронь Л.В. (2016) МЕТОДИКА РОБОТИ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ ДЛЯ ЧИТАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 134-136.

Шостак О.О. (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО НАДТЕКСТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 373-375.

Щ

Щербачук Н.П. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ У ДІАЛОГАХ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 48-51.

This list was generated on Tue Jun 25 14:40:48 2024 EEST.