Items where Subject is "8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Д | К | Л | М | Н | О | П | С | Ш
Number of items at this level: 25.

І

Ілюкова А.В. and Фрідріх А.В. (2013) СКОРОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА ОСНОВІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 134-136.

А

Артемова Ю.І. and Совтис Н.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗЕМЛЯ» В РОМАНАХ У.САМЧУКА «МАРІЯ» І «НА ТВЕРДІЙ ЗЕМЛІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 232-233.

Б

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) THREE MAIN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHER SUPERVISION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 18-20.

В

Вокальчук Г.М. and Кузьмич О.О. (2016) ПРОФЕСОР ЇРЖІ МАРВАН У РІВНОМУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 235-238.

Д

Деменчук О. В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 6-25.

К

Ковальчук К.О. and Палій В.П. (2018) ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 312.

Костюк К. and Бігунова С.А. (2013) WAYS OF APPEARING NEW WORDS IN ENGLISH VOCABULARY. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 139-141.

Кузьмич Т. and Кузьмич О.О. (2018) БЕЗСУБ’ЄКТНІ НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОЗНАКА МОВЛЕННЄВОЇ ЕКОНОМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ»). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 312-314.

Кінащук А.В. and Воробйова І.А. (2016) МОВЛЕННЄВІ ПОРТРЕТИ ГЕРОЇВ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ» В. ШЕКСПІРА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 88-90.

Кінащук А.В. and Шульжук Н.В. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 86-88.

Л

Лук’янчук Н.О. and Шульжук Н.В. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 314-315.

М

Майко С.С. and Шульжук Н.В. (2018) ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В РОМАНІ В. ЛИСА «КРАЇНА ГІРКОЇ НІЖНОСТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 315-317.

Мулик Д.В. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 115-117.

Н

Ніколайчук Г.І. (2007) ЗАГАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ ВИСЛОВУ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 141-146.

О

Оксамитна К.С. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНИХ НОМІНАЦІЙ «М’ЯКИЙ / DOUX» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 41-46.

П

Павелків К.М. and Коновальчук Л.Ю. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІГРИ-ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 83-85.

Подолянчук І.В. and Верьовкіна О.Є. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ОРАТОРСЬКОГО ПІДСТИЛЮ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 148-149.

Полищук А.С. (2014) МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «ГЛУПОСТЬ» (на материале английского сленга). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 116-121.

С

Сербина Т.Г. (2015) О ПОНЯТИИ И ТЕРМИНЕ «ЛОГОЭПИСТЕМА». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 180-182.

Сербіна Т.Г. (2015) НАРОДНА АФОРИСТИКА У ГАЗЕТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ ГРИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 111-118.

Станіславчук Н. І. (2013) ПИСЬМО ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 162-164.

Столяр О.І. and Фрідріх А.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З БРИТАНСЬКИМ ЕТНОКУЛЬТУРНИМ СЕМАНТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 164-166.

Ш

Шевчук В. (2015) МІФ ПРО НІОБУ В МОДЕРНІЙ ТА ПОСТМОДЕРНІЙ ВЕРСІЯХ (ПОВІСТЬ «НІОБА» (1905) ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА РОМАН «ДІТИ НІОБИ» (1996) СОФІЇ МАЙДАНСЬКОЇ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 107-111.

Шибецька Т.С. and Гронь Л.В. (2016) МЕТОДИКА РОБОТИ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ ДЛЯ ЧИТАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 134-136.

Шостак О.О. (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО НАДТЕКСТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 373-375.

This list was generated on Fri Apr 16 03:45:20 2021 EEST.