Items where Subject is "2 Релігія. Теологія (богослов'я)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | І | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 59.

S

Shamsutdynova-Lebediuk T. (2023) INTERFAITH DIALOGUE IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION TRANSFORMATIONS. Європейська інтеграція України в умовах війни Росії проти України: роль академічних та громадських спільнот, 2023. pp. 94-97.

І

Ісічук Т.С. (2011) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОНФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК РІВНЕНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-ПОЧАТКУ 60-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 254-257. ISSN 2519-1942

Б

Байда Н. (2020) ОСОБЛИВОСТІ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ ПРОТЕСТАНТІВ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення, 2020. pp. 113-115.

Басюк К.С. and Булига (Панчук) І.І. (2015) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ МОНАСТИРІВ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 45-46.

Березняк В.І. (2016) ФОРМУВАННЯ АНТИРЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ В ДОБУ «ЗАСТОЮ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 246-250. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2014) СУЧАСНИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ВІРУЮЧИЙ ВОЛИНІ: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Українське православ'я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій: пам'яті митрополитів Василя (Липківського) та Іоана (Боднарчука), 2014. pp. 230-234.

Булига (Панчук) І.І. (2013) НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ СУЧАСНОЇ РІВНЕНЩИНИ: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 185-192. ISSN 2519-1942

Булига (Панчук) І.І. (2009) РЕЛІГІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ НА ВОЛИНІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Мультиверсум. Філософський альманах, 2009: Вип. 80. pp. 218-227.

Булига (Панчук) І.І. (2018) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОМУ КОМПЛЕКСІ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (1939 – ПОЧАТОК ХХІ ст.). Other thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

Булига (Панчук) І.І. (2008) РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА В РЕЛІГІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ВОЛИНІ У 1939-1940 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 81-94. ISSN 2519-1942

Білявцева О.В. (2011) ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНЦІВ ПРАВОСЛАВНИМИ МОНАСТИРЯМИ РІВНЕНЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ГОРОДОЦЬКОГО ТА СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО КОРЕЦЬКОГО ЖІНОЧИХ МОНАСТИРІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.21). pp. 339-346.

В

Вольська О.Ф. and Харитон І.М. (2015) НОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕСИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАСТАНОВ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 133-135.

Г

Голя Г.М. and Бричок С.Б. (2022) Соціально-економічні умови підготовки учителів церковнопарафіяльних шкіл Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 9-11.

Д

Долганова М. and Озимчук О. (2022) ДВА ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ХІІ–ХІІІ СТОЛІТТЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 87-95. ISSN 2519-1942

К

Карпович К.П. and Черепуха Л.О. (2007) САКРАЛЬНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА У КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 85-87. ISSN 2415-802X

Коберник Н.І. (2011) ФЕНОМЕН КИРИЛА І МЕФОДІЯ: КУЛЬТУРНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 35-46.

Кособуцька Г.П. (2008) МИЛОСЕРДЯ ЧЛЕНІВ БРАТСТВ ЯК ВИЯВ МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 3-8. ISSN 2519-1942

Кукурудза А.Р. (2008) ІДЕЙНО-НАЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ АВТОКЕФАЛІЇ УАПЦ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 32-38.

Л

Ларькіна Л.М. (2011) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ НА ВОЛИНІ (1961–1966 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.21). pp. 316-322.

Ларькіна Л.М. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КОМІСІЯМИ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ У 60-80-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 173-175. ISSN 2519-1942

Ларькіна Л.М. (2011) ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТИ У 60-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 111-113. ISSN 2519-1942

Ларькіна Л.М. (2013) CТРУКТУРА ТА МЕРЕЖА КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ У 60-70-Х РР. ХХ СТ. ( РІВНЕНСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 107-109.

Ліннік Ю.В. and Шугаєва Л.М. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН УПЦ МП ЗА ПРЕДСТОЯТЕЛЬСТВА ОНУФРІЯ (БЕРЕЗОВСЬКОГО): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 56-57.

М

Маковінська О. and Ніколайчук І. (2023) ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАННОЇ КУЛЬТУРИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 10. pp. 80-86.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Нова педагогічна думка, 2017 (2): 90. pp. 55-57. ISSN 2520-6427

Маєвський І. and Галуха Л.Ю. (2013) ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 87-89.

Мишков В. and Сєвєрова О.В. (2008) МОСКОВСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я В ІМПЕРСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: КОНФЛІКТИ ТА ПРОТИВОРІЧЧЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 184-185.

Мишков В.Я. (2016) ГЕНЕЗА СУСПІЛЬНО-ДУХОВНИХ ВИТОКІВ І ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТАРООБРЯДНИЦТВА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 33-35. ISSN 2519-1942

Мишков М.Я. and Шугаєва Л.М. (2010) СТАНОВИЩЕ ГРОМАД СТАРООБРЯДЦІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 61-63.

Н

Нечипорук Л.І. (2008) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 67-70.

О

Омельчук В.В. (2015) РОЛЬ БІБЛІЇ У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 32-33.

П

Парфенюк В.І. and Грицак Т.І. (2008) РЕЛІГІЯ ЯК ФЕНОМЕН ДУХОВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип. 6): Т.І. pp. 180-186. ISSN 2415-802X

Полюхович І.В. and Ворон Оксана (2018) РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ У 50-60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 283-285.

Р

Рожко В. (2023) СИНЕРГІЯ ВІРИ ТА ЕКОЛОГІЇ – АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕТИКИ. Європейська інтеграція України в умовах війни Росії проти України: роль академічних та громадських спільнот, 2023. pp. 102-106.

С

Савуляк В.О. (2016) РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ДУХОВНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 193-197. ISSN 2518-7503

Солтис А.С. and Шевчук О.А. (2017) НЕБЕЗПЕКИ РЕЛІГІЙНИХ ТЕНЕТ ЛЮДСЬКОГО НЕПОРОЗУМІННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 289-291.

Столярчук О.Ф. and Галуха Л.Ю. (2010) «ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ» - ОСОБЛИВА ДУХОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНЦІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 76-77.

Т

Тарарук Д.П. and Шеретюк В.М. (2018) МІЖКОФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 290-292.

Терепа Х.Р. and Візітів Ю.М. (2017) КАПЕЛАНСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (УГКЦ): ЛЬВІВЩИНА - АТО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 295-297.

Тимочко І.Б. (2008) МІСЦЕ ЦЕРКОВНО–ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 194-196.

Ч

Черевко І.А. and Ворон Олена (2019) СТВОРЕННЯ АНГЛІКАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 229-231.

Ш

Шеретюк В.М. (2008) РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПЕТРА І. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 18-27.

Шеретюк В.М. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. [Методичні рекомендації]

Шеретюк Р.М. (2016) ШКІЛЬНИЙ ТЕАТР У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 8-13. ISSN 2518-1890

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2017) СКАСУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ОРДЕНУ ПІАРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 122-127. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2015) РЕЛІГІЯ В ШКОЛІ: РОЗДУМИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 48-54. ISSN 2411-4553

Шугаєва Л.М. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 85-95.

Шугаєва Л.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ АНТИТРИНІТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 97-99. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2007) ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ-МІСТИКИ В УКРАЇНА: ІСТОРІОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Шугаєва Л.М. (2008) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ „РЕЛІГІЄЗНАВСТВО” ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. [Teaching Resource]

Шугаєва Л.М. (2006) РЕЛІГІЙНІ УТВОРЕННЯ ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ Й ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН ЯК ФОРМА ПРОТИСТОЯННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2006. pp. 423-435.

Шугаєва Л.М. (2008) ХАРИЗМАТИЧНЕ ВЧЕННЯ ЛЕОНТІЯ І УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Українське релігієзнавство, 2008 (47). pp. 173-178.

Шугаєва Л.М. (2007) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА БОЖОЇ МАТЕРІ “ДЕРЖАВНА”: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ. Мультиверсум. Філософський альманах, 2007 (Вип.66). pp. 210-216.

Шугаєва Л.М. (2008) ПРАВОСЛАВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: МАЛЬОВАНЦІ. Мультиверсум. Філософський альманах, 2008 (Вип.74). pp. 220-225.

Шугаєва Л.М. (2005) ВИТОКИ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ХРИСТОВІРІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ. Українське релігієзнавство, 2005 (33). pp. 55-67.

Шугаєва Л.М. (2006) ІОАННІТИ – ТЕЧІЯ ХІЛІАСТИЧНО-ЕСХАТОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Українське релігієзнавство, 2006 (Вип.39). pp. 145-153.

Шугаєва Л.М. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІСТИННО ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН В УКРАЇНІ. Українське Релігієзнавство, 2007 (Вип.43). pp. 114-120.

Шугаєва Л.М. (2006) СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОСЛАВНИХ СЕКТ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Українське Релігієзнавство, 2006 (Вип.42). pp. 88-107.

Шугаєва Л.М. (2014) РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Релігія та соціум, 2014 (№1-2): (13-14). pp. 104-109.

This list was generated on Tue Jun 25 22:02:16 2024 EEST.