Items where Subject is "53 Фізика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 87.

І

Ігнатишина М.М. and Галатюк Ю.М. (2015) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 55-57.

Б

Баланович Т.В. and Гататюк Ю.М. (2019) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 5-7.

Банацький О.І. and Галатюк Ю.М. (2013) ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 10-12.

Банацький О.І. and Галатюк Ю.М. (2014) ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У ФОРМІ НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 4-6.

Бойко Т.В. and Шевчук Т.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПОВНЕНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 7-8.

Бондарець О.В. and Бордюк М.А. (2013) ВПЛИВ АНГАРМОНІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ НАПОВНЕНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 8-9.

Бордюк М.А. and Бордюк Н.А. and Віднічук М.А. and Шевчук Т.М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ФІЗИКИ ПОЛІМЕРІВ». Нова педагогічна думка, 2014 (№ 1). pp. 84-87. ISSN 2520-6427

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 28-32.

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. and Мащенко В.А. and Колупаєв Б.С. (2007) ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ЖОРСТКІСТЬ СТРУКТУРОУТВОРЕНЬ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 13-21.

Брик М.В. and Галатюк Ю.М. (2013) КІБЕРНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 23-25.

Бричка Б.П. and Бордюк М.А. (2013) ВПЛИВ ПОВЕРХНІ НАПОВНЮВАЧА НА ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ МЕЖОВИХ ШАРІВ В НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 9-10.

В

Войтович І.С. and Галатюк Ю.М. (2003) РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 68-71.

Войтович О.П. (2007) ВПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 18-19.

Волошин М.О. (2010) СТРУКТУРНО-ОБ’ЄМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПВБ-МЕТАЛОНАНОКОМПОЗИТІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 42-46.

Волошин М.О. and Волошин О.М. (2010) ДИЛАТОМЕТРИЧНІ ТА В’ЯЗКОПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МЕТАЛОНАНОКОМПОЗИТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 3-4.

Г

Галатюк М.Ю. and Галатюк Ю.М. (2015) РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОГО ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 24-25.

Галатюк Ю. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВ’ЯЗКУ ТВОРЧОЇ ФІЗИЧНОЇ ЗАДАЧІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 13-14.

Галатюк Ю.М. (2002) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 22-27.

Галатюк Ю.М. (2002) ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ ЯК СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ЗАДАЧ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 48-52.

Галатюк Ю.М. and Громов М.В. (2000) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 110-116.

Гошко Д.І. and Шевчук Т.М. (2013) ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ НА ФРАКТАЛЬНІСТЬ СТРУКТУРОУТВОРЕНЬ НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 14-15.

Гудь В.М. and Колупаєв Б.С. and Крівцов В.В. (2008) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 60-62.

Гук О.Г. and Мислінчук В.О. (2016) ПРОПЕДЕВТИКА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В МОЛОДШІЙ ШКОЛІ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 7-9.

Д

Давидюк М.В. and Галатюк Ю.М. (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ФРОНТАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 45-47.

Дейнеко С.В. and Мащенко В.А. (2015) ЗАТУХАННЯ РЕЛЕЇВСЬКИХ ХВИЛЬ В МАТЕРІАЛАХ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 9.

Дем’янюк Б.П. (2005) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 37-40.

Дем’янюк Б.П. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ. [Методичні рекомендації]

Ж

Жакун О.Л. and Галатюк Ю.М. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ПОЗАУРОЧНИХ ДОСЛІДІВ ТА СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 78-80.

З

Заєц А.С. and Галатюк Ю.М. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ФРОНТАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 58-60.

К

Каленик В.І. and Галатюк М.Ю. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 10-11.

Кардаш О.Ю. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 56-57.

Кирильчук О.С. and Мислінчук В.О. (2016) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГРУНТОВНИХ ЗНАНЬ ПРО ЯВИЩЕ РЕЗОНАНСУ, ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ І ХВИЛЬ У ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 11-13.

Киричук С.М. and Галатюк Ю.М. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 20-21.

Ковтунович Я.І. and Тищук В.І. (2015) УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОСТИХ ДОСЛІДІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 11-13.

Козодой О.П. and Петрівський Я.Б. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ, ЩО Є МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ЯВИЩ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 14-16.

Колупаєв Б.Б. and Клепко В.В. and Крівцов В.В. and Свінціцький А.А. and Ткачук І.О. (2010) АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ І ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ В ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛАХ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 3-6.

Колупаєв Б.С. (2007) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИСКУ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 5-8.

Колупаєв Б.С. and Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. [Навчальний посібник]

Красовська О.Л. and Галатюк Ю.М. (2014) ДОМАШНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 58-60.

Красовський В.В. and Галатюк Ю.М. (2013) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СВІТЛОВИХ КВАНТІВ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 103-105.

Крук К.Р. and Галатюк Ю.М. (2015) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 17-18.

Крівцов В.В. and Колупаєв Б.Б. and Куницька Л.Ю. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО СТАНУ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕКТРОСКОПІЧНИМИ МЕТОДАМИ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 79-83.

Л

Левчук І.В. and Мислінчук В.О. (2016) КЕЙС-МЕТОД, ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 15-17.

Левчук В.В. and Бордюк М.А. and Сідлецький В.О. and Волошин О.М. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ФОНОННУ В’ЯЗКІСТЬ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 66-69.

Левчук В.В. and Лебедєв Є.В. and Клепко В.В. and Колупаєв Б.Б. (2010) КОЛИВАЛЬНО–ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 47-50.

Лукомська Ю.В. and Галатюк Ю.М. (2022) Методика навчання учнів розв'язувати фізичні задачі з механіки векторно-геометричним методом. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 41-43.

Ляшук Т.Г. and Колупаєв Б.С. (2012) ГРАНИЧНІ ЯВИЩА В НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМАХ ТИПУ ПВХ+CU. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 19-20.

Ляшук Т.Г. and Сідлецький В.О. and Колупаєв Б.С. (2020) МОДЕЛЮВАННЯ КЛАСТЕРНО-МІКРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 56-58.

М

Максимцев Ю.Р. (2007) СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИФІКОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 75-77.

Максимцев Ю.Р. and Сідлецький В.О. and Левчук В.В. and Колупаєв Б.С. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ПЛАСТИФІКОВАНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 62-65.

Малиновский Е.В. and Рогаля А.М. and Куницкий Ю.А. (2007) ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 94-97.

Марценюк Г.М. and Петрівський Я.Б. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ ДО КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 19-21.

Миронюк О.В. and Демчик С.П. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТА ІНТЕГРАЛУ ФУР’Є. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 30-31.

Мосієвич О.С. and Поліщук Н.В. and Панченко І.М. and Панченко М.С. and Панасюк А.Л. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ГІГРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ РЕЧОВИНИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 42-47.

Муха Ю.Б. and Костецький М.Р. and Муха Б.І. and Малиновський Є.В. (2010) ВПЛИВ ПРИРОДНОГО СТАРІННЯ НА ВЕЛИЧИНУ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІВІНІЛБУТИРАЛЮ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 24-28.

Н

Новоселецький М.Ю. (2014) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КУРСУ ФІЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 97-101. ISSN 2415-802X

Новоселецький М.Ю. (2013) КВАНТОВА ФІЗИКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 13-16. ISSN 2415-802X

Нікітчук В.І. and Колупаєв Б.Б. and Клепко В.В. (2007) СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 78-79.

О

Остапчук М.В. (2021) КОЕФІЦІЄНТ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ. Класична дидактика і новітні педагогічні технології в системі дистанційної природничої освіти, 2021. pp. 18-21.

Остапчук М.В. and Пашковець М. (2015) ВОЛИНСЬКІ КОРЕНІ К.Е.ЦІОЛКОВСЬКОГО ТА ЙОГО ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ. Фізика та астрономії в рідній школі, 2015 (№ 1): (118). pp. 39-42.

П

Панасюк А.Л. (2007) ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ РДГУ. СЕКЦІЯ “ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ”. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 103-105.

Панченко І.М. and Поліщук Н.В. and Панченко М.С. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. (2007) ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ НА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОНАПОВНЕНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДА (ПВХ). Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 31-41.

Панченко М.С. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. and Поліщук Н.В. and Карпович І.М. (2010) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ ТА ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ НА МАГНІТНУ ПРОНИКНІСТЬ ГІДРОФІЛЬНИХ НЕОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 28-31.

Панченко М.С. and Поліщук Н.В. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. and Карпович І.М. (2008) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ В ІОНОНАСИЧЕНОМУ НЕОРГАНІЧНОМУ ПОЛІМЕРІ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 44-48.

Пархомець Ю. and Галатюк Ю.М. (2007) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ В СТРУКТУРІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 59-60.

Пасько О.В. and Ястремський С.В. (2016) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 23-24.

Поліщук Н.П. and Галатюк Ю.М. (2022) Дидактичні особливості вивчення фундаментальних дослідів у курсі фізики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 62-64.

Поліщук Т.П. and Панченко М.С. (2012) ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ І ВОЛОГИХ ТІЛ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 29-31.

С

Сидяк Ю.С. and Мислінчук В.О. (2007) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 61-63.

Стельмах Н.Г. and Галатюк Ю.М. (2022) Формування методологічних знань у курсі фізики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 73-74.

Стецюк В.Р. and Галатюк Ю.М. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 44-45.

Столярчук Н.С. and Семещук І.Л. (2012) СПІВВІДНОШЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО У НАВЧАННІ ФІЗИКИ В 8 КЛАСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 131-132.

Сідлецький В.О. and Демчук В.Б. and Колупаєв Б.С. (2010) ВПЛИВ ГНУЧКОСТІ МАКРОМОЛЕКУЛ НА ІНКРЕМЕНТ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОЛІМЕРІВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛУВАННЯ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 58-62.

Т

Тарковська І.П. and Шевчук Т.М. (2017) ВПЛИВ КРИТИЧНОГО ВМІСТУ НАПОВНЮВАЧА НА СИНЕНЕРГЕТИКУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 242-243.

Х

Харитонюк В.В. and Бордюк М.А. (2012) ПАРАМЕТРИ ГРЮНАЙЗЕНА І КОЕФІЦІЄНТ ПУАССОНА МЕЖОВИХ І ПЕРЕХІДНИХ ШАРІВ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 36-37.

Хоменчук Т.С. and Тищук В.І. (2007) ДЕФЕКТИ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ. ВИДИ ДИСЛОКАЦІЙ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 116-118.

Ц

Цісарук В.Р. and Галатюк Ю.М. (2018) ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО У ВИВЧЕННІ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 190-192.

Ч

Чайка М.В. and Галатюк Ю.М. (2016) МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 128-130.

Чміль В.М. and Бордюк М.А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОМОЛЕКУЛ ЛІНІЙНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 37-38.

Чудак Г.А. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 148-150.

Ш

Шевчук О.М. and Галатюк Ю.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 197-199.

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. (2007) ВПЛИВ АНГАРМОНІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 70-74.

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. and Бордюк В.М. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТОПОЛОГІЇ ПОЛІМЕРНИХ АУКСЕТИКІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. p. 183.

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. and Дем’янюк Б.П. (2010) ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУХЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОМОЛЕКУЛ ЛІНІЙНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 50-55.

Шевчук Т.М. and Котяй Н.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРАХ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 15-16.

Шемедюк О.Л. and Крівцов В.В. (2016) АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У МЕТАМАТЕРІАЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 28-29.

Я

Ярошк І.А. and Шевчук Т.М. (2017) СИНЕРГЕТИКА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 252-253.

This list was generated on Fri Mar 1 12:27:10 2024 EET.