Items where Subject is "94 Загальна історія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 452.

K

Kundeus О. (2017) FEATURES OF THE INFORMATION WAR OF RF AGAINST UKRAINE. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 78-84. ISSN 2519-1942

Є

Єфимець А.К. and Давидюк Р.П. (2008) НАДДНІПРЯНСЬКІ ЕМІГРАНТИ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 217-222.

І

Іванова О. (2014) ІДЕЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ ОПОВІДАННЯ «МОЛОДІСТЬ САВИЧА» ЮРІЯ КОСАЧА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 106-110.

Іванченко О.В. (2009) СПІВПРАЦЯ ВИШЕГРАДСЬКИХ ДЕРЖАВ У ГРУПІ В ПЕРІОД З 1991 ПО 1995 РІК. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 221-224. ISSN 2519-1942

Іванченко О.В. (2008) СПІВПРАЦЯ ВИШЕГРАДСЬКИХ ДЕРЖАВ У ГРУПІ В ПЕРІОД З 1991 ПО 1995 РІК. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 107-113.

Іванченко О.В. and Постоловський Р.М. (2008) ДІЯЛЬНІСТЬ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 188-193.

Іванчук В. (2022) РІВНЕНСЬКА «ПРОСВІТА» У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 68-72. ISSN 2519-1942

Івчик Н.С. (2010) ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 187-191. ISSN 2519-1942

Івчик Н.С. (2009) ПРАВА І БЕЗПРАВ’Я ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 96-98. ISSN 2519-1942

Івчик Н.С. (2011) ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. ТА ЗАХОДИ ВЛАДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 39-41. ISSN 2519-1942

Івчик Н.С. and Гон М.М. (2008) ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО НІМЦІВ ВОЛИНІ У ХІХ ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 136-144.

Ільницький В. and Давидюк Р.П. (2021) BIOGRAPHY OF ANTON OLIYNYK THROUGH THE PRISM OF DOCUMENTS OF THE SOVIET SPECIAL SERVICES (Review of the monograph: Zhyviuk Andriy. Anton Oliynyk: Unconquered Dream. Scientific and Documentary Edition. Rivne: Diatlyk M., 2019. 312 p.) = ЖИТТЄПИС АНТОНА ОЛІЙНИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТІВ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (Рецензія на: Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. Науково-документальне видання. Рівне: Дятлик М., 2019. 312 с.). Східноєвропейський історичний вісник, 2021: Вип. 21. pp. 256-258. ISSN 2664-2735, 2519-058X

Ісічук Т.С. (2012) ЗАГАЛЬНІ РИСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40–50 РОКІВ ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 286-295. ISSN 2519-1942

Ісічук Т.С. and Гайбонюк В.Д. (2008) ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 206-212.

Іщук В. (2021) ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 52-64. ISSN 2519-1942

А

Андрощук І.М. (2014) ЧЕХІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 267-268. ISSN 2519-1942

Андрощук І.М. (2016) ЕВОЛЮЦІЙНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙ ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЧЕХІЇ. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 197-203.

Антипчук Н.В. (2018) МАЛОДОСЛІДЖЕНИЙ КРАЙ В ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 204-209. ISSN 2519-1942

Б

Багрій Т. (2011) СУЧАСНА ЧЕСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918 – 1938 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 281-284. ISSN 2519-1942

Березняк В.І. (2016) ПОСИЛЕННЯ КОНСЕРВАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ В ПЕРІОД «ЗАСТОЮ»: РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 392-403. ISSN 2519-1942

Бернацький В.Р. (2012) СЕКТАНТСЬКИЙ РУХ НА ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНІУ 1920-Х РР.: СФЕРИ ВПЛИВУ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 195-203. ISSN 2519-1942

Бондар І.В. (2019) ВИВЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КРЕАТИВНИХ ЗАВДАНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 175-182. ISSN 2519-1942

Бондар І.В. (2024) ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2024 (Т. 2): Вип. 19. pp. 87-95. ISSN 2411-4553

Бондар А.Г. and Мартинчук І.І. and Савчук П.О. (2008) ГОЛОДОМОР НА ПОДІЛЛІ 1932-1933 рр. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 128-137.

Бондарчук-Саввон Н.С. and Галуха Л.Ю. (2008) МІСТО ІЗЯСЛАВ У ЕТНОНІМАХ ТА ТОПОНІМАХ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 96-102.

Борейко Г.Д. (2009) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ: 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 168-171. ISSN 2519-1942

Борейко Г.Д. (2009) РОЛЬ “ПРОСВІТИ” У ПІДНЕСЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ У 80-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 212-215. ISSN 2519-1942

Бородинська Л.І. and Галуха Л.Ю. (2008) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 212-216.

Боярчук М. (2021) ЛЮДИНА В СВІТОГЛЯДІ Й ІДЕОЛОГІЇ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ІВАНА ОГІЄНКА). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 39-46. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2008) РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА В РЕЛІГІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ВОЛИНІ У 1939-1940 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 81-94. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2012) ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ І ДЕРЖАВНА ВЛАДАНА ВОЛИНІ (1944 – 1945 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 260-268. ISSN 2519-1942

Бунечко С.М. and Гон М.М. (2008) НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВЦІВ У ПОЛЬЩІ (1930-ті РОКИ). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 156-162.

Білявцева О.В. (2012) СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МЕЖИРИЦЬКИЙ ТА СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ГОЩАНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 160-169. ISSN 2519-1942

В

Вавуліч В. (2017) ОСМАНІЗАЦІЯ БАЛКАН. АКТ І. ЗАВОЮВАННЯ І ВОЛОДАРЮВАННЯ (ДО ПОЧАТКУ ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 118-122. ISSN 2519-1942

Вавуліч В. (2015) РОСІЙСЬКО-СЕРБСЬКІ ВОЄННІ ВІДНОСИНИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ПЕРШІОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1915 РОКІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 116-118. ISSN 2519-1942

Вавуліч В. and Черній В.А. (2017) СУЧАСНИЙ СТАН ТУРЕЦЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 191-195. ISSN 2519-1942

Валюх Л.І. and Плюта Н.В. (2017) АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ СУПЕРНИЦТВО У ЄГИПТІ (1881-1890 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 147-152. ISSN 2519-1942

Василюк А. (2011) ВІД «СОКОЛА» ДО «ПІОНЕРА». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 167-170. ISSN 2519-1942

Вертелецька Н.В. and Давидюк Р.П. (2008) ОСОБЛИВОСТІ „РАДЯНІЗАЦІЇ” НА РІВНЕНЩИНІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 91-96.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. and Чепелюк В.А. (2013) ДИРЕКТОРУ КЗ "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ" РОР ФЕОДОСІЮ ФЕОДОСІЙОВИЧУ ВАСЕЧКУ - 60: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 4-6.

Виткалов В.Г. and Пономарьова Т.О. (2000) МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (за матеріалами археологічних досліджень поля Берестецької битви 1651 р.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 139-151.

Виткалов С.В. (2007) ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Вища школа, 2007 (№ 3). pp. 95-98.

Виткалов С.В. (2016) ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ: АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО ВЕКТОРА. Культура України, 2016: Вип. 52. pp. 182-190. ISSN 2522-1140

Виткалов С.В. (2014) ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА КЗ "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ТЕКСТИЛЬНИК" РУСЛАНА АЛЕКСІЮКА. Народна творчість Рівненщини, 2014 (№2). pp. 5-9.

Виткалов С.В. (2013) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОБЛЕМ ГАЛУЗІ. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 7-12.

Виткалов С.В. (2021) ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ. Культура України, 2021: Вип. 72. pp. 53-61. ISSN 2522-1140

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. and Чепелюк В. (2013) СФЕРА КУЛЬТУРИ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ СЬОГОДНІ ТА ЇЇ КЕРІВНИК. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 13-16.

Виткалов С.В. and Чепелюк В. and Виткалов В.Г. (2014) МУЗЕЙ У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОЛИНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ. Волинський музейний вісник, 2014: Вип. 6. pp. 29-33.

Войчун Ю. (2015) ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧЕСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 212-214. ISSN 2519-1942

Ворон Оксана (2009) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 58-61. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 242-245. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2008) СОКОЛЬСЬКИЙ РУХ У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 164-168. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2009) ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ СПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1918 – 1938 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 211-215. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2008) РОЛЬ І МІСЦЕ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ЖІНОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918 – 1938 рр.). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 81-89.

Ворон Олена and Ворон Оксана (2021) РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА НА РІВНЕНЩИНІ У 50-60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 254-261.

Вівчар І.В. (2020) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 99-108. ISSN 2519-1942

Візітів Ю. (2021) ВОЛИНСЬКИЙ ПЛАСТ: ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 220-228.

Візітів Ю.М. (2015) ФРАНЦУЗИ В УКРАЇНІ: ФРАГМЕНТИ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 3-5. ISSN 2519-1942

Візітів Ю.М. (2008) КОРОТКИЙ СЛОВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ, СПОРЯДЖЕННЯ ТА ЗБРОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 295-297. ISSN 2519-1942

Візітів Ю.М. and Рогожина К. (2017) ПРОЯВИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ГРУЗИНСЬКОЇ ДІАСПОРИ УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 84-88. ISSN 2519-1942

Візітів Ю.М. and Рогожина К. (2018) ВИБРАНІ ОСОБИСТОСТІ: УКРАЇНСЬКІ КАРТВЕЛІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (XVIII-XIX СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 33-39. ISSN 2519-1942

Віруцька С. (2014) ЯНОШ КАДАР І ЧЕХОСЛОВАЦЬКА КРИЗА 1968 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 245-247. ISSN 2519-1942

Віруцька С. (2010) ПОДІЇ 1968 РОКУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ: ЮГОСЛАВСЬКИЙ РЕЗОНАНС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 146-149. ISSN 2519-1942

Віруцька С.В. (2010) СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ В ПОЛЬЩІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДІЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 239-244. ISSN 2519-1942

Г

Галуза В.П. and Савчук П.О. (2008) УКРАЇНСЬКА „ЦІНА” ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНАХ – ТАЄМНИЦЯ ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ? Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 171-178.

Галун Н.Г. (2001) ІСТОРІЯ БОЛГАРІЇ В ОЦІНЦІ ХРИСТО БОТЕВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 129-137. ISSN 2519-1942

Галуха В.Л. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 202-205. ISSN 2519-1942

Галуха В.Л. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У АГРАРНІЙ СФЕРІ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 102-108. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2019) ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВЕНСТВО ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ПОДІЯХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.1. pp. 24-38. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2015) ВИКОРИСТАННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КОНФЕСІЙНОГО ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИНАХ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 295. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2018) РОЗВИТОК ЧОРНОСОТЕННОГО РУХУ НА ВОЛИНІ 1905–1914 рр.: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 69-74. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2017) РУСИФІКАТОРСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 217-224. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. and Баличева Л.В. and Мураховська-Картунова О.О. (2024) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ВІЙНИ: АНАЛІЗ КОРЕНІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ. Актуальні питання у сучасній науці, 2024 (№5): 23. pp. 1076-1089.

Галуха Л.Ю. and Бородинська Л. (2015) РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕМІГРАНТІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 296. ISSN 2519-1942

Генега І.М. (2010) ДОКТРИНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ Є.ПРИМАКОВА: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПРАГМАТИЗМУ? Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 255-260. ISSN 2519-1942

Герасименко О.А. (2013) РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ВОЛИНІ ХVІ–ХVІІІ СТОЛІТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 149-155. ISSN 2519-1942

Герасименко О.А. (2011) МІЖЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ У МІСТАХ ВОЛИНІ XVI – XVIІІ СТОЛІТЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 228-230. ISSN 2519-1942

Герасимчук Т.Ф. (2010) ГЛОБАЛЬНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 308-314. ISSN 2519-1942

Герасимчук Т.Ф. (2008) ЄВРОПЕЙСЬКІ УГОДИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРАЇН ЦЄ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 17-28.

Герасимчук Т.Ф. (2008) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ США: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 229-233. ISSN 2519-1942

Глущук О.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТ НА ВОЛИНІ У КІНЦІ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 130-132.

Головата Х. and Доброчинська В.А. (2021) ТРАГІЗМ НАУКОВОЇ ДОЛІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (1871–1942 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 31-39. ISSN 2519-1942

Гон М. and Івчик Н. (2021) ПОЛПОТІВСЬКЕ «ВЗІРЦЕВЕ СУСПІЛЬСТВО» У ДИСКУРСІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 341-348.

Гон М.М. (2011) ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ: ПОГЛЯД СТОРОННЬОГО НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ В ГАЛИЧИНІ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 282-285.

Гон М.М. (2001) ЄВРЕЇ В СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (ЛИПЕНЬ 1919 – БЕРЕЗЕНЬ 1923 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 46-52. ISSN 2519-1942

Гон М.М. and Постельжук О.П. (2008) ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА УНІЯ: МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО УГОДОВСТВА. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 37-41.

Грипич С.Н. (2012) ТАЄМНИЦІ БІБЛІОТЕКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО:ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 505-512. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. (2010) ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НА СТОРІНКАХ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 3-6. ISSN 2519-1942

Гуменюк О. (2021) ПОВСЯКДЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 349-357.

Гуменюк О.В. (2017) УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СІМ`Я: СПЕЦИФІКА ПОБУТОВОГО ПРОСТОРУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 75-78. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2019) РАДЯНСЬКА ПОВСЯКДЕННІСТЬ З УКРАЇНСЬКОЮ ОЗНАКОЮ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 155-161. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2016) ШЛЮБНА ОБРЯДОВІСТЬ В СРСР: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 165-167. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2014) ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА СРСР ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю:УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 55-57. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2009) СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 34-40. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2011) ЗМІНИ У ПОБУТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (ВЕРЕСЕНЬ1939- ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 81-83. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2010) ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В НОВОПРИЄДНАНИХ ЗЕМЛЯХ (ВЕРЕСЕНЬ 1939-ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 38-41. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2009) МАСОВІ РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ ПРОТИ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1939–1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 57-59. ISSN 2519-1942

Гурський В.А. (2020) ПЕДАГОГІКА З ІСТОРІЄЮ ПЕДАГОГІКИ. [Teaching Resource]

Д

Давидчук С. (2010) ВІЗИТ А. ЛІБЕРМАНА ДО УКРАЇНИ 4–9 ГРУДНЯ 2009 р. ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Давидчук С.Ю. and Сєвєрова О.В. (2008) ІНКОРПОРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ В РОСІЙСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ У XVIII ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 117-123.

Давидюк Р.П. (2019) ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.1. pp. 197-204. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2016) УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 254-266. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2015) ВОЛОДИМИР ОСКІЛКО ЯК ВИРАЗНИК НАСТРОЇВ УЕНЕРІВСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ НА ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 33-36. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2014) ОСТАРБАЙТЕРИ З РІВНЕНЩИНИ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРНИМИ РЕЖИМАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 305-306. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2012) УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ І ПОЛІТИКА ПРОМЕТЕЇЗМУДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 674-676. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2018) СИМОН ПЕТЛЮРА В ПАМЯТИ СВОИХ СОВРАТНИКОВ В ПЕРИОД МЕЖВОЕННОЙ ВОЛЫНИ. Pamięć i Sprawiedliwość, 2018 (№ 2): Вип. 32. pp. 482-501. ISSN 1427-7476

Давидюк Р.П. (2019) РІВНЕНСЬКЕ РОСІЙСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Русин, 2019 (Т. 55). pp. 113-132. ISSN 2345-1149

Давидюк Р.П. (2020) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 254-261. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2017) ПОВЕРНЕННЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО В РАДЯНСЬКУ УКРАЇНУ: ШЛЯХ ЧЕРЕЗ ЗДОЛБУНІВ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2017: Вип.15. pp. 78-82.

Давидюк Р.П. (2018) УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНИХ ЗМІН НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ. Наукові записки Національного уні- верситету «Острозька академія», 2018: Вип. 27. pp. 68-74. ISSN 2409-6806

Давидюк Р.П. (2018) УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ ЯК ВИСЛІД ВІЙНИ І РЕВОЛЮЦІЇ. In: Велика війна 1914-1918 рр.: іитоки, характер, наслідки. Кондор, Київ, pp. 373-390.

Давидюк Р.П. (2018) ОРГАНІЗОВАНІ ТРУДОВІ ОСЕРЕДКИ ІНТЕРНОВАНИХ АРМІЇ УНР У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. Військово-науковий вісник, 2018: Вип. 29. pp. 101-110.

Давидюк Р.П. (2018) Симон Петлюра в памяти своих соратников в период межвоенной Волыни. Pamięć i Sprawiedliwość, 2018 (2): 32. pp. 482-501. ISSN 1427-7476

Давидюк Р.П. (2019) Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення історії української політичної еміграції у Волинському воєводстві. З архівів ВУЧ К ГПУ Н КВД КГБ, 2019 (2): 52. pp. 336-356. ISSN 2415-7619

Давидюк Р.П. (2019) Волинські чехи в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (рец. на книгу: Шульга С. А. Чехи в Західній Волині: від оселення до рееміграції). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2019 (7). pp. 179-181.

Давидюк Р.П. (2019) РІВНЕНСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВІДКИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Військово-науковий вісник, 2019: Вип. 31. pp. 14-26.

Давидюк Р.П. (2019) УНР-івська ЕМІГРАЦІЯ НА ВОЛИНІ: МІЖ ЕКСТЕРМІНАЦІЄЮ ТА ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ. In: Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, pp. 159-174. ISBN 978-966-916-986-0

Давидюк Р.П. (2020) ОТАМАНИ-НАДДНІПРЯНЦІ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ: ПОВСТАНСЬКІ РЕЙДИ, РОЗВІДКА, ПОЛІТИКА, ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2020 (2): 54. pp. 129-170.

Давидюк Р.П. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. [Навчальний посібник]

Давидюк Р.П. (2021) ПОЛІТИЧНА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ДІАЛОГУ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. За свободу: українсько-польський діалог та спроби порозуміння, 2021. pp. 291-304.

Давидюк Р.П. (2021) БЕРЕСТЕЙСЬКО-ПІНСЬКЕ ПОЛІССЯ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ: УКРАЇНСЬКІ МАРКЕРИ. Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само- ідентифікації населення, 2021. pp. 194-218.

Давидюк Р.П. (2021) РОЗПЛАТА ЗА «БУРЖУАЗНИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ»: УКРАЇНСЬКІ ПОСЛИ І СЕНАТОРИ ВІД ВОЛИНІ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ. Політика памʼяті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939–1953), 2021. pp. 154-170.

Давидюк Р.П. (2022) ПОСОЛ НА ДЕСЯТЬ МІСЯЦІВ: ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДОЛІ ВОЛОДИМИРА КОСИДЛА. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, 2022: Вип. 15. pp. 98-108.

Давидюк Р.П. (2022) ЖИТТЄПИС МАРКА ЛУЦКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ. Радянські репресії у західних областях України (1939 – 1953): історія, особистості, пам’ять, 2022. pp. 227-245.

Давидюк Р.П. (2018) Начало волынской карьеры Г. Юзевского: первые 100 дней в зеркале «Украинской нивы». Nowy Prometeusz, 2018 (12). pp. 115-128.

Давидюк Р.П. (2018) УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1921 рр. У ДИСКУРСІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ МІЖВОЄННОЇ ВОЛИН = UKRAINIAN REVOLUTION OF 1917 – 1921 IN THE DISCOURSE OF THE NATIONAL MEMORY OF THE INTERWAR VOLYN. Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича. Історія, 2018 (2). pp. 75-81.

Давидюк Р.П. (2018) ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ У ПОЛЬЩІ (Рец.: Колянчук О. За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917–1921 рр.: Місця пам’яті в Польщі. Довідник / за ред. С. Золотаря. Дрогобич: Вид-во «Коло», 2018. 287 с.). Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, 2018: Вип. 11. pp. 175-180.

Давидюк Р.П. (2022) «ПРИВИД ПЕТЛЮРІВЩИНИ» НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ: БОРОТЬБА БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ З УНРІВСЬКОЮЕМІГРАЦІЄЮ У 1920–1940-х РОКАХ. In: Росія–Україна: зради, союзи, війни. Астон, Львів, pp. 411-421. ISBN 978-617-609-126-4

Давидюк Р.П. (2022) ДРУГИЙ ВОЛИНСЬКИЙ КІШ УНАКОТО(1924-1935 РР.). ЕМІНАК, 2022 (2): 38. pp. 100-113.

Давидюк Р.П. (2024) «ПРОСВІТЯНСЬКІ ХАТИ» НА ВОЛИНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ (1931-1939 рр.). Інноватика у вихованні, 2024 (Т. 1): Вип. 19. pp. 32-42. ISSN 2411-4553

Давидюк Р.П. (2019) НОВИЙ РУБІКОН: ВЕРЕСНЕВА КАМПАНІЯ 1939 Р. Й УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ НА ВОЛИНІ. Вересень 1939 у долі держав та народів. Війна, репресії, пам’ять, 2019: Вип. 28. pp. 62-74.

Давидюк Р.П. (2008) СТАНОВИЩЕ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ НА РІВНЕНЩИНІ У ПЕРІОД „РАДЯНІЗАЦІЇ” (ВЕРЕСЕНЬ 1939-ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 75-81. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2023) СТРАТА «В ОСОБЛИВОМУ ПОРЯДКУ» КОЛИШНІХ УЕНЕРІВЦІВ: РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК 1940 р. Український історичний журнал, 2023 (1): 568. pp. 121-142. ISSN 0130-5247

Давидюк Р.П. (2022) ПОШУКИ ФОРМУЛИ ПОРОЗУМІННЯ У ВОЛИНСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ (20-30-І РОКИ ХХ СТ.). Наукові записки Національного уні- верситету «Острозька академія», 2022: Вип. 33. pp. 16-22. ISSN 2409-6806

Давидюк Р.П. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУНА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 203-213. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2017) ПРОУРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕМІГРАНТІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2017: Вип. 29. pp. 387-396.

Давидюк Р.П. (2001) СТЕПАН СКРИПНИК ЯК ПОСОЛ ДО ПОЛЬСЬКОГО СЕЙМУ(30–ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 70-77. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2019) SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF MYKYTA BURA IN THE AGE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC. Seminare, 2019 (4): T. 40. pp. 147-158.

Давидюк Р.П. and Гладка Л. (2010) ЗАБОРОНА РІВНЕНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ «ПРОСВІТИ»: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 211-214. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. and Данильчук В. (2021) «РІДНІ ХАТИ» ЯК ПРОУРЯДОВІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 213-219.

Давидюк Р.П. and Данильчук В. (2021) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ». Нова педагогічна думка, 2021 (4): Вип. 108. pp. 105-109. ISSN 2520-6427

Давидюк Р.П. and Жив'юк А.А. (2019) ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. Сторінки історії, 2019: Вип. 48. pp. 83-96. ISSN 2307-5244

Давидюк Р.П. and Жив'юк А.А. (2020) THEATER ART AS A SELF-REALIZATION FORM OF NADDNIPRYANSHCHYNA POLITICAL EMIGRANTS IN VOLYN VOIVODESHIP (1920 – 1930-ies). Східноєвропейський історичний вісник, 2020: Вип. 15. pp. 128-136.

Давидюк Р.П. and Жив'юк А.А. and Старжець В.І. (2021) ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ВЧИТЕЛІВ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ І УКРАЇНСЬКИМ ПІДПІЛЛЯМ (1944–1953). Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953), 2021. pp. 111-142.

Давидюк Р.П. and Микитюк Т. (2018) «ПОВОРОТНИЦТВО» ДО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: РОЛЬ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ФАКТОРА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 74-81. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. and Музичко О. (2017) АНТОН СТРИЖЕВСЬКИЙ: ШЛЯХ УЕНЕРІВЦЯ ВІД ОДЕСИ ДО РІВНОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 41-50. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. and Шеретюк В.М. (2020) ПАМ՚ЯТЬ ПРО РЕПРЕСОВАНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗСЕКРЕЧЕНИХ АРХІВІВ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ. Проблеми гуманітарних наук, 2020 (46): Вип. 4. pp. 297-311. ISSN 2312-2595, 2664-3715

Десятничук І. (2021) ЧЕХИ ТА ЧЕСЬКІ ЗЕМЛІ У ФОКУСІ ПРАГНЕНЬ ЧЕСЬКИХ НІМЦІВ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 65-72.

Десятничук І.О. (2012) СВОБОДА СЛОВА ТА ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 298-310.

Десятничук І.О. (2009) РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 150-154. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2010) ПАРТІЯ ВЛАДИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ”). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 48-56.

Десятничук І.О. (2009) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РУХУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» В КОНТЕКСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 261-266. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2016) РЕВОЛЮЦІЯ 1848 р. В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЧЕСЬКО-НІМЕЦЬКОГО КОНФЛІКТУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 214-228. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2009) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1968 РОКУ: ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ І ПРАВА ЛЮДИНИ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 143-152.

Десятничук І.О. (2008) „ПРАЗЬКА ВЕСНА” 1968 р.: ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕКИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 21-26.

Десятничук І.О. (2010) СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 60-Х РР. ХХ СТ. ЯК ПЕРЕДУМОВА КРИЗИ 1967-1970 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 144-146. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕФРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ 60-Х РР. ХХ СТ.:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 454-466. ISSN 2519-1942

Дещинський Л.Є. and Постоловський Р.М. (2005) СТАТУС УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2005: Вип. 541. pp. 5-13.

Доброчинська В. (2022) ВОЛИНСЬКІ МУЗЕЇ ЯК ОСЕРЕДКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (1921–1939 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 46-52. ISSN 2519-1942

Доброчинська В. (2021) ПРОПАГУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1939–1941 рр.). Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 237-243.

Доброчинська В.А. (2017) ГРАНІ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РОМАНА ІЩУКА (1881-1979 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 65-70. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2016) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ РОМАНА МОГИЛЬНИЦЬКОГО (1902-1973 рр.): МАЛОВІДОМІ ФАКТИ З ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 60-68. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2010) ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ: ВІХИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1908–2004). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 68-73. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2001) НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСТОЛИТОЇ НА ВОЛИНІ (1921 – 1939 Р.Р.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 103-108. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2009) Підготовка вчительських кадрів у педагогічних училищах Рівненщини(1939−1950-тірр.). Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. pp. 28-34.

Доброчинська В.А. (2010) КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ У М. РІВНОМУ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 229-232. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРІОД XVІІІ СТОЛІТТЯ. [Teaching Resource]

Доброчинська В.А. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Козацько-гетьманський період XVІІІ століття. [Teaching Resource]

Доброчинська В.А. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Козацько-гетьманський період XVІІІ століття. [Методичні рекомендації]

Долганов П.С. and Гон М.М. (2008) „МІЩАНСЬКЕ БРАТСТВО” – АРТИКУЛЯТОР ІДЕЇ ЗМІН СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 150-155.

Дубравська А.М. and Савчук П.О. (2008) СЕЛО МАЛІ ДОРОГОСТАЇ МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ В XVI – XIX СТОЛІТТІ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 121-127.

Дуброва А.С. and Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2007) ІЗ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗОШ ТА ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 131-133. ISSN 2078-1016

Ж

Желізняк В. and Гур’янова І.Е. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ВИТОКИ І СТАНОВЛЕННЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 203-205.

Жив'юк А.А. and Давидюк Р.П. (2019) NADDNIPRYANSKA UKRAINE EMIGRANTS MUSICAL ACTIVITIES IN VOLYN VOIVODESHIP. Східноєвропейський історичний вісник, 2019: Вип. 12. pp. 116-125.

Журавльова С.П. (2019) МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ТА ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УРСР У 1921–1923 РОКАХ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 147-154. ISSN 2519-1942

Журавльова С.П. (2012) ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ СХОДУ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 75-85. ISSN 2519-1942

З

Заворотній О. (2008) БЕРЕСТЕЦЬКА СІЧА. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 226-284.

Заглинська Л. (2021) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 199-204.

Залужна С. (2022) СВІТОВА РЕАКЦІЯ НА КАРАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 52-61. ISSN 2519-1942

Залужний М. (2021) АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЛОХІВСЬКОГО ГОРОДИЩА НА ТЕРИТОРІЇ ЗАМКУ У СТАРОКОСТЯНТИНОВІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 87-90. ISSN 2519-1942

Захарчук І.В. (2013) «ТЕ, ЩО ЛЮДИ ДУМАЮТЬ…»: ІСТОРІЯ У ДЗЕРКАЛІ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 303-316. ISSN 2519-1942

К

Казначеєва Л.М. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ПРЕДВОДИТЕЛІВ ДВОРЯНСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 130-135. ISSN 2519-1942

Казначеєва Л.М. (2010) РІЧПОСПОЛИТСЬКІ СЕЙМИКИ У ШЛЯХЕТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 37-42. ISSN 2519-1942

Казначеєва Л.М. (2011) СУСПІЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1861 р. – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ДВОРЯНСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 35-39. ISSN 2519-1942

Калитюк О.О. and Савчук П.О. (2008) СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ХЕТТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 103-109.

Каплюк О. (2014) ЗАКАРПАТСЬКІ УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ В СРСР В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 59-62. ISSN 2519-1942

Каплюк О.В. (2012) ЧЕСЬКИЙ ТА СЛОВАЦЬКИЙ ЛЕГІОН У СКЛАДІ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 402-410. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2017) ЗАРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 3-11. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2016) УКРАЇНА В ПЛАНАХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 80-97. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2014) АГІТАЦІЙНА ТА АНТИРЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 62-67. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2011) ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 83-85. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2009) ЗАКЕРЗОННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1939-1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 40-44. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2012) ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ(1944-1946 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 131-139. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. and Гайбонюк В.Д. (2008) ХОЛМСЬКО-ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ, ЇЇ ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 85-91.

Карпухіна Т.О. and Одарчук Т. (2018) УКРАЇНА В ПЛАНАХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 91-101. ISSN 2519-1942

Кедрук О.П. and Сєвєрова О.В. (2008) „ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ”: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 124-129.

Козлюк Р.В. and Сєвєрова О.В. (2008) СЕРЕДНЯ АЗІЯ І КАВКАЗ: МІЖ РОСІЄЮ І США. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 184-188.

Колесник О. and Пальчевський Р.С. (2020) ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО ТОВАРИСТВА «СОКІЛ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 15-25. ISSN 2519-1942

Комар Г.Я. (2001) ЛЮДИНА З ЛЕГЕНДИ ТА ІСТОРИЧНА ОСОБА: ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТА КАРЛА МАННЕРГЕЙМА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 160-168. ISSN 2519-1942

Комар-Маліновський А. (2021) ТРАДИЦІЇ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЗАКЛАДЕНІ ПЕТРОМ МОГИЛОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 15-22. ISSN 2519-1942

Кондратюк М.М. (2014) Т.Г.МАСАРИК ЯК ВИРАЗНИК ІДЕОЛОГІЇ ЧЕСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧ. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 228-230. ISSN 2519-1942

Кондратюк М.М. (2013) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ В ПЕРШІЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1918-1939 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 223-228. ISSN 2519-1942

Копищик А. and Давидюк Р.П. (2008) ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 28-32.

Кравчук Н. (2022) АНЕКСІЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ МОСКОВСЬКИМ ПАТРІАРХАТОМ 1686 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 25-29. ISSN 2519-1942

Кравчук Я. and Виткалов С.В. (2020) ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦІОНУВАННІ МУЗЕЇВ РІВНЕНЩИНИ У ХХІ СТ. ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2020. pp. 361-362.

Кратюк І. (2009) “ШУЦМАНШАФТ”: МІСЦЕ Й РОЛЬ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКИХ ВЗАЄМИН ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 59-61. ISSN 2519-1942

Кратюк І.Б. and Гон М.М. (2008) „ДОПОМІЖНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦІЯ” ЯК СУБ’ЄКТ ГОЛОКОСТУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 63-68.

Куделя П.І. (2008) ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 117-122.

Кузьма Т. (2021) МУЗЕЙ ЯК МІСЦЕ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ПРАКТИКИ БЕРЛІНУ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 383-390.

Кузьма Т.М. (2015) СПАЛЕННЯ КНИГ В НАЦИСТСЬКИЙ НІМЕЧЧИНІ ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ НІМЦІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 133-136. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2014) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ТА БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 8-11. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 345-352. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2010) ДЕРЖАВА МАКСИМІЛІАНА В МЕКСИЦІ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 97-101. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ: ВІД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 12-17. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2008) ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО МЕКСИКАНСЬКУ ЕКСПЕДИЦІЮ 1861 – 1867 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 234-237. ISSN 2519-1942

Кукурудза А.Р. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. [Методичні рекомендації]

Кукурудза А.Р. (2009) ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 20-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 241-249. ISSN 2519-1942

Кундеус О. (2021) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 400-404.

Кундеус О.М. (2016) UKRAINE'S EUROINTEGRATION CHOICE AS ONE OF THE CAUSES OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 94-98. ISSN 2519-1942

Л

Ларькіна Л.М. (2008) РЕАКЦІЯ КРЕМЛЯ НА УГОРСЬКІ ПОДІЇ 1956 РОКУ, ПОЗИЦІЯ ООН ТА ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 31-40.

Левак О. (2015) ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРАНЦУЗЬКОГО АБСОЛЮТИЗМУ ПЕРІОДУ УРЯДУВАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА КАРДИНАЛА МАЗАРІНІ (40-50 РР. XVII СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 86-89. ISSN 2519-1942

Левчук І.Б. (2014) ВЕКТОРИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД «ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

Лесняк В.Ю. (2008) ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ІСПАНСЬКОГО ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 166-174.

Лесняк В.Ю. (2012) ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРТЕСІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ФРАНКІСТСЬКОЇ ІСПАНІЇ (1939-1975). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 410-423. ISSN 2519-1942

М

Мазурок О. (2016) ЖІНКА-ЖЕРТВА В УМОВАХ ПРИМУСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ НА РОБОТИ ДО НІМЕЧЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 54-58. ISSN 2519-1942

Мазурок О. (2015) ЗЛОЧИНИ УЧАСНИКІВ РАДЯНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ ПРОТИ ЖІНОК ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 38-40. ISSN 2519-1942

Максимчук І. (2021) ЯРОСЛАВ МУДРИЙ ЯК РОЗРОБНИК НОВИХ ПРОГРЕСИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 11-14. ISSN 2519-1942

Мамчур С. and Доброчинська В.А. (2021) ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРИМСЬКОГО ХАНСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII–XVIII СТОЛІТТЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 23-30. ISSN 2519-1942

Мартинчук І. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОПАРЛАМЕНТСЬКОЇ БОРОТЬБИ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В 1993-1998 рр. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 118-127.

Мартинчук І.І. (2018) РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 171-179. ISSN 2519-1942

Мартинчук І.І. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ М.КОВАЧА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 210-212. ISSN 2519-1942

Мартинчук І.І. ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (середні віки). [Методичні рекомендації]

Мартинчук І.І. (2010) ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ СЛОВАЧЧИНИ 1993-1998 РР. В ОЦІНКАХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ СТРУКТУР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 152-156. ISSN 2519-1942

Мартинчук І.І. (2009) СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 1993-2000 РР. У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН З РОСІЄЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 224-226. ISSN 2519-1942

Мартинчук І.І. (2015) СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 1993-2004 РР. В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 171-174. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2019) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 3-13. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2015) ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 20-22. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2018) КУСТАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ВОЛИНІ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 39-47. ISSN 2519-1942

Матусевич К.М. (2016) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТУ ТА МЕТАЛІСТИЧНИХ РЕФОРМ XIX СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 133-137. ISSN 2519-1942

Мелещук І.А. ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ОЛЕКСАНДР КОНИСЬКИЙ ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ. [Бакалаврська робота]

Мельник І. and Давидюк Р.П. (2008) СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО БОРОТЬБА ЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 22-28.

Мельничук П.У. (2008) БУРЕМНИЙ 1918 РІК НА ВОЛИНІ (ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (УД) П.СКОРОПАДСЬКОГО). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 48-56.

Микитюк Т. (2017) УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У СЕЙМІ І СЕНАТІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 55-61. ISSN 2519-1942

Мирончук М. and Давидюк Р.П. (2008) ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 3-8.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) СКАНДИНАВСЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ БРИТАНІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ СУБКУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 24-28.

Михальчук Р. (2021) ПРОФЕСОР РУСЛАН ПОСТОЛОВСЬКИЙ – НАУКОВЕЦЬ ТА УПРАВЛІНЕЦЬ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 20-29.

Михальчук Р. (2022) ТРАВМА ГОЛОКОСТУ У СВІДЧЕННЯХ ЖЕРТВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 62-68. ISSN 2519-1942

Михальчук Р. (2021) ГОЛОКОСТ В РІВНОМУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕФФРІ БЕРДЗА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 217-224. ISSN 2519-1942

Михальчук Р. and Савчук П.О. (2008) ЖОВТЕНЬ 1942-го: ТРАГЕДІЯ МІЗОЦЬКИХ ЄВРЕЇВ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 68-78.

Михальчук Р.Ю. (2018) ПРОДАЖ МАЙНА ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ В КОСТОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ УПРАВІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 209-214. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2016) ГОЛОКОСТ НА РІВНЕНЩИНІ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 422-439. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2011) РЕЄСТРАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЄВРЕЇВ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП У ВИРІШЕННІ «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 237-241. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2012) АНТИСЕМІТИЗМ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ РІВНЕНЩИНИ (1941-1943 РР.): ЄВРЕЇ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 241-252. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2019) НАЦИСТСЬКА ПРОПАГАНДА В М. РІВНЕ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 69-79. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2017) НОВІ СВІДЧЕННЯ ПРО ГОЛОКОСТ У МІЗОЧІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УСНОІСТОРИЧНОГО ПРОЕКТУ В ЛИПНІ – СЕРПНІ 2016 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 265-274. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2015) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ВІДРОДЖЕННЯ ЕСХАТОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦТВА В ХХ-ХХІ СТОЛІТТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 22-23. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2010) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ СТАРООБРЯДНОЮ ЦЕРКВОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 88-91. ISSN 2519-1942

Мосієвич Ю.О. (2014) ІСТОРИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Муштук С. (2021) ЗМІНА СТАТУСУ І ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 47-51. ISSN 2519-1942

Мілясевич І.В. (2016) ДВОРЯНСЬКІ ПОВІТОВІ УЧИЛИЩА ВОЛИНІ (ДРУГА ЧВЕРТЬ ХІХ СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 215-224. ISSN 2519-1942

Н

Нагорнюк О.М. and Гон М.М. (2008) ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В 1920-х-1930-х рр. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 145-149.

Надашкевич Т. and Карпухіна Т. (2020) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ВЛАДИ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 68-76. ISSN 2519-1942

Невинна Г.Я. (2013) ТЕОРІЯ ПАСІОНАРНОСТІ Л. М. ГУМИЛЬОВА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 51-52.

Невинна Г.Я. (2015) ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ КРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ У 1930-Х РОКАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 136-138. ISSN 2519-1942

Невинна Г.Я. (2010) НІМЕЦЬКО - ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1933 – 1939 РР.: ВЕРИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ ПОЛОЖЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 175-182. ISSN 2519-1942

Невинна Г.Я. (2016) НІМЕЦЬКО-ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1933-1939 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 268-273. ISSN 2519-1942

Невинна Г.Я. (2012) «НІМЕЦЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФІНЛЯНДІЇ В 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 385-391. ISSN 2519-1942

Невинна Г.Я. and Опанасюк Т.А. (2017) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНЛЯНДІЇ У БАЛТІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ (1933-1939): ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЗРІЗ. Молодий вчений, 2017 (№4): 44. pp. 21-24. ISSN 2313-2167, 2304-5809

О

Озимчук О. (2021) ПРИЧИНИ КОНФРОНТАЦІЇ АНГЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ В ХІІ – НА ПОЧАТКУ XIV СТОЛІТЬ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 32-37.

Озимчук О.Б. (2017) УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАНДАЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 99-102. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЗВИ ТА ЗМІСТУ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТИТУЛІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 103-107. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2016) ЗАВОЮВАННЯ АНГЛІЇ НОРМАНДЦЯМИ І ПРАВО КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ НА АНГЛІЙСЬКИЙ ПРЕСТОЛ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 105-111. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2016) ВИЗНАЧНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИКИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 261-266. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2018) СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ У ФРАНЦІЮ (1346–1347) АНГЛІЙСЬКОГО КОРОЛЯ ЕДУАРДА ІІІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 117-122. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. and Люшин Д. (2019) АНАЛІЗ РИМСЬКИХ ПАРАДНИХ І ТУРНІРНИХ ОБЛАДУНКІВ І–ІІІ ст. ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМ ТА ІКОНОГРАФІЧНИМ МАТЕРІАЛОМ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.1. pp. 83-91. ISSN 2519-1942

Оксенюк О.В. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ. [Автореферат]

Олешко Б. and Півоварчук В.М. (2021) РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ 50-Х – 60-Х РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 73-78. ISSN 2519-1942

Опанасюк Т.А. (2021) СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОПОЗИЦІЙНО-РАДИКАЛЬНИХ ТЕЧІЙ В СРСР У 1987-1989 рр. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 109-117.

Опанасюк Т.А. (2015) ФЕНОМЕН ОБ’ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ У РОСІЇ В 1990-ТІ РОКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 164-167. ISSN 2519-1942

Орел В. and Безлюдна В.І. (2010) ЦІЛІ Й МОТИВИ САМОПІЗНАННЯ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 44-46.

Остапчук А.О. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА М. ДУБНО: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. [Магістерська робота]

П

Пальчевський Р.С. (2013) СІЧОВІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 39-44. ISSN 2519-1942

Пальчевський Р.С. (2008) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕЇ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАКАРПАТТЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 45-48. ISSN 2519-1942

Пальчевський Р.С. (2016) УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В ЗАКАРПАТТІ (1918-1939 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 68-80. ISSN 2519-1942

Пальчевський Р.С. (2001) УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, ЩО ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ПОЛЬЩІ (1920–1939 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 57-61. ISSN 2519-1942

Панчук І. (2021) СУЧАСНІ ПРОТЕСТАНТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 292-299.

Парфенюк В. and Галуха Л.Ю. (2008) ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА У МІФАХ ТА ФАКТАХ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 14-22.

Паславський М.С. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ХРИСТИНОПОЛЯ (ЧЕРВОНОГРАДА) КІНЦЯ ХVІІІ- ХІХ СТОЛІТЬ: СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Петлюк І.В. (2008) БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА В ДИПЛОМАТИЧНІЙ КАЗУЇСТИЦІ ВЕЛИКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 1875-1878 рр. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 97-107.

Петлюк І.В. (2009) НАЦІОНАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ: ПРОБЛЕМА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ (1875-1914 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 188-191. ISSN 2519-1942

Петлюк І.В. and Савчук П.О. (2008) БОСНІЙСЬКІ СЛОВ’ЯНИ-МУСУЛЬМАНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (ХV – поч. ХХ ст.). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 109-116.

Петренко О.Б. (2024) ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ. Інноватика у вихованні, 2024 (Т.1): Вип. 19. pp. 6-16. ISSN 2411-4553

Пивоварчук Н.М. and Сєвєрова О.В. (2008) МІЖВОЄННА ПРАГА – РОСІЙСЬКИЙ ОКСФОРД. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 222-226.

Писцьо В. and Давидюк Р.П. (2008) СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ОСТАРБАЙТЕРІВ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 78-84.

Писцьо В.Р. (2009) “ГОЛОС САРНЕНЩИНИ” – ЛЕГАЛЬНИЙ ПРЕСОВИЙ ОРГАН ПЕРІОДУ ОКУПАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 215-218. ISSN 2519-1942

Писцьо В.Р. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНО-СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 147-151. ISSN 2519-1942

Плюта Н. (2022) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В МАЙБУТНЬОМУ СВІТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 124-131. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2019) ФАШОДСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ – КУЛЬМІНАЦІЯ БРИТАНО-ФРАНЦУЗЬКОЇ БОРОТЬБИ ЗА КОЛОНІАЛЬНЕ ПАНУВАННЯ В АФРИЦІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2016) ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЗАРУБІЖНИМИ ІСТОРИКАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 404-422. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2015) ПОЗИЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ КІЛ І ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ ФРАНКО-АНГЛІЙСЬКИХ КОЛОНІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 102-105. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2014) РОЗВИТОК КОЛОНІАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ФРАНЦІЇ В НОВИЙ ЧАС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 220-223. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2013) ПРОБЛЕМИ ФРАНЦУЗЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ:ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 201-204. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2012) ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬН ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ:ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 548-567. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 116-126. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2009) СПРАВА ДРЕЙФУСА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙ У ФРАНЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 195-197. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2008) ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗШИРЕННЯ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 141-149. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦІЯ І КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ 80-90-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 198-204. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. and Валюх Л.І. (2017) АНГЛО-ФРАНКО-НІМЕЦЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В АФРИЦІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЗАРУБІЖНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 132-141. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. and Корольова А. (2021) МОНУМЕНТАЛЬНІ КОРАБЕЛЬНІ ПОХОВАННЯ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ НА ПРИКЛАДІ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НОРВЕГІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 91-98. ISSN 2519-1942

Плюта О. (2021) ДЕМОГРАФІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ФРАНЦІЇ В НОВИЙ ЧАС. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 48-55.

Попова К. (2024) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2024 (Т. 2): Вип. 19. pp. 233-241. ISSN 2411-4553

Постельжук О.П. (2011) КОНЦЕПТ УГОДОВСТВА У ПРАЦЯХ СУЧАСНИКІВ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 278-281. ISSN 2519-1942

Постельжук О.П. (2014) ГОЛОДОМОР У СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЮЩЕНКА. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 182-189.

Постоловський Р.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» У ПОГЛЯДАХ ЧЕСТМІРА ЦІСАРЖА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 247-249. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2012) ІНСТИТУТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ І ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРІВ ЯК ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЧЕСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 352-358. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2011) ПОЛІТИЧНІ МІФИ ПЕРШОЇ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ІСТОРИКА АНДРЕА ОРЗОФФ, ДАТСЬКОГО ІСТОРИКА ПЕТЕРА БУГГЕ ТА РОСІЙСЬКОГО ІСТОРИКА ОЛЕКСАНДРА БОБРАКОВА-ТИМОШКІНА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 180-184. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 168-176. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ЧЕСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ У ВИМІРІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 171-177. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2009) ҐЕНЕЗА Й ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ІДЕЙ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 114-118. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2009) ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ІДЕЙ І ТРАДИЦІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 179-183. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2008) ФОРМУВАННЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ЕПОХУ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ АЛЬБЕРТА ПРАЖАНКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 45-48. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2001) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Т.Г. МАСАРИКОМ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЯК ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 168-174. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2020) ҐЕНЕЗА Й ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ІДЕЙ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 186-195. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2015) ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015 (Т. 25). pp. 203-211.

Постоловський Р.М. (2022) ВНУТРІШНЬО ПАРТІЙНА БОРОТЬБА У ВКП(Б) 1926–1927 РОКІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 95-113. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1944 – 1945 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 233-239. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2021) ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СРСР У 1953–1964 РОКАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 185-196. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2016) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 Р. В АНГЛОМОВНІЙ ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 273-275. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2017) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 Р. У НОВІТНІЙ ЧЕСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 257-261. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2013) ЧЕХОСЛОВАЦЬКА РЕФОРМА 1968 р.: ВНЕСОК ІНТЕЛЕКТУАЛІВ У ЇЇ ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 244-250. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2015) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 50-Х – 60-Х РОКІВ ХХ СТ.: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 147-149. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. and Десятничук І.О. ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ І ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН. [Методичні рекомендації]

Постоловський Р.М. and Слесаренко А. (2018) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 РОКУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 2018 (Вип.27). pp. 106-119.

Постоловський Р.М. and Слесаренко А.В. (2019) УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ДОКУМЕНТАХ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПРАВОЗАХИСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ХАРТІЇ 77. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.1. pp. 121-128. ISSN 2519-1942

Прищепа Б. (2021) ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ЗАМКУ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ У СТАРОКОСТЯНТИНОВІ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 159-168.

Прищепа Б.А. (2012) ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВОЛИНСЬКИХ МІСТ ЕПОХИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У 1991–2010 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 327-344. ISSN 2519-1942

Прищепа Б.А. (2018) ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА РІВНОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ – НА ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 191-203. ISSN 2519-1942

Прищепа Б.А. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ОСТРОЗЬКОГО ЗАМКУ ХVІ-ХVІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 366-380. ISSN 2519-1942

Прищепа О. (2021) ОСВІТНІ ПРАКТИКИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1773–1793 рр.). Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 177-183.

Прищепа О.П. (2018) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИШВИДШЕННІ ТЕМПІВ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 62-68. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2016) ГІМНАЗІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ОСВОЄННІ МІСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДОВКІЛЛЯ (ДРУГА ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 27-41. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2013) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ОБЛИЧЧЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВОДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ КАНЦЕЛЯРІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 32-39. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2012) БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОШИРЕННІ КНИЖОК В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ КНИЖКОВИЙ РЕПЕРТУАР (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 40-54. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2011) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 44-46. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2010) РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ У МІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 123-127. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2001) ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІСТ ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 99-103. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2010) МІСТА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Other. ПП ДМ.

Прищепа О.П. (2006) ВУЛИЦЯ РІВНОГО: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ. ПП ДМ, Рівне. ISBN 966-8424-41-7

Прищепа О.П. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. [Методичні рекомендації]

Прокопчук С. and Гайбонюк В.Д. (2008) БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 р. У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЛІТОПИСІ ХVІІ-ХVІІІ ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 8-14.

Півоварчук В.М. (2009) ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 25-28. ISSN 2519-1942

Півоварчук В.М. (2016) ВПЛИВ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ (1939-1940 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 97-109. ISSN 2519-1942

Півоварчук В.М. and Харитон І.М. (2019) МОТИВАЦІЯ ВСТУПУ ЖІНОК ДО ЛАВ ОУН ТА УПА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 54-60. ISSN 2519-1942

Р

Рачок В. and Гайбонюк В.Д. (2008) УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 39-47.

Рибачук О. and Карпухіна Т.О. (2020) ФОРМУВАННЯ РЕПРЕСИВНО КАРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 42-51. ISSN 2519-1942

Ричко В. (2017) ІСТОРИЧНА РОЛЬ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 88-93. ISSN 2519-1942

Романенко К.І. КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ. [Бакалаврська робота]

Рощина Г. (2010) НЕОНАЦИЗМ У СУСПIЛЬНО -ПОЛIТИЧНОМУ ЖИТТI СУЧАСНОЇ НIМЕЧЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 190-198. ISSN 2519-1942

Рущак В. (2022) ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЛИПИНСЬКОГО НА ДИПЛОМАТИЧНОМУ ФРОНТІ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 37-45. ISSN 2519-1942

С

Савчук Б.П. and Савчук П.О. (2009) ПРО ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 299-300. ISSN 2519-1942

Савчук Г. (2016) (НЕ)ФОРМАЛІЗОВАНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА Т.Г.МАСАРИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 266-275. ISSN 2519-1942

Савчук Г. (2015) КОНЦЕПТ «ГУМАННОЇ ДЕМОКРАТІЇ» ТОМАША МАСАРИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 112-114. ISSN 2519-1942

Савчук П. (2017) УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І БІЛЬШОВИКИ НА ДУБЕНЩИНІ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2017: Вип.15. pp. 45-50.

Савчук П.О. (2009) ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 164-168. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2001) РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 239-242. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2008) ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 28-37.

Савчук П.О. (2015) 1941: ПОЧАТОК НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (РЕТРОСПЕКЦІЯ ВІЙНИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2014) РОЛЬ ПРОПАГАНДИ У БІЛЬШОВИЗАЦІЇ МАС У 1943-1945 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2001) РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗМІЦНЕННІ ОБОРОННО–МАСОВОЇ РОБОТИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ (1943–1945 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 77-83. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. and Мельничук П.У. (2008) ПРОБЛЕМА НЕСУМІСНОСТІ ЖИТТЄВИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ XX СТ. ЗІ СТАЛІНСЬКОЮ СТРАТЕГІЄЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СРСР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 66-69. ISSN 2519-1942

Самсонюк Т.М. and Гон М.М. (2008) ДІЯЛЬНІСТЬ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1939-1941 РР.: РАДЯНСЬКА ТА ПОСТРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 53-63.

Санжаревський О. and Байда Н. and Стемпіцький А. (2021) ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 414-421.

Свінцицька С. and Ворон Олена (2021) РАСОВА СЕГРЕГАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 149-161. ISSN 2519-1942

Семещук В.М. (2010) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА ВОЛИНІ В УМОВАХ «ЗАСТОЮ»: ПРОБЛЕМИ І СПРОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 148-156. ISSN 2519-1942

Синяк С. (2010) УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ В СВЯТКУВАННЯХ ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 219-222. ISSN 2519-1942

Синяк С. (2021) ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 82-90.

Синяк С. (2021) БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ І РОСІЙСЬКА ІНТЕРВЕНЦІЯ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 196-202. ISSN 2519-1942

Синяк С.Л. (2016) КОМЕНДАНТСЬКИЙ, ІНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТРЕНЕРСЬКИЙ СКЛАД ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВОЛИНІ 1921-1939 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 275-292. ISSN 2519-1942

Синяк С.Л. (2011) ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У 1921-1939 рр. (НА ПРИКЛАДІ СОЮЗУ ОСАДНИКІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 70-73. ISSN 2519-1942

Слесаренко А. (2021) ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА ГОЛОКОСТ У КІНОФІЛЬМАХ ЧЕСЬКИХ РЕЖИСЕРІВ ЗБИНЄКА БРИНИХА ТА ЮРАЯ ГЕРЦА. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 91-98.

Слесаренко А. (2022) УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ 1950-Х РОКІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 113-116. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2013) ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЛЕГЕНДИ ЧЕСЬКОГО АНДЕҐРАУНДУ ІВАНА МАРТІНА ЇРОУСА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 234-238. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ („ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ”). [Методичні рекомендації]

Слесаренко А.В. (2010) ПРОРЕФОРМАТОРСЬКІ ТА АНТИОКУПАЦІЙНІ ВИСТУПИ ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА Й ГРОМАДСЬКОСТІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1968 Р.–1969 Р.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2008) АНТИТОТАЛІТАРНІ РУХИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1968-1989 РР. В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ, ЧЕСЬКІЙ ТА СЛОВАЦЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 260-264. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2001) АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1968–1972 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 181-186. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ «ПАРАЛЕЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ» В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ТІ РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 472-480. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2016) МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА І ЗВ’ЯЗКИ ЗАРУБІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЕМІГРАНТСЬКИХ КІЛ З ДИСИДЕНТСЬКИМ РУХОМ ТА НОНКОНФОРМІСТСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ті РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 306-317. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2008) КЛУБ „ОБРОДА” („ВІДРОДЖЕННЯ”) В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ У ЧЕСЬКІХ ЗЕМЛЯХ 1989 Р. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 64-68.

Слесаренко А.В. (2015) «ВИШУКАНО НЕОТЕСАНИЙ ЗВУК»: З ІСТОРІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ 70-80-Х РОКІВ XX СТ. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 159-161. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2011) ЧЕСЬКИЙ АНДЕҐРАУНД 70-80-Х РОКІВ XX СТ.: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 296-305.

Сойчук Р.Л. (2011) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 141-144. ISSN 2519-1942

Старжець В. (2017) ОПІР ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ РАДЯНСЬКОМУ ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМОВІ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР (1944-1953 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 70-75. ISSN 2519-1942

Субот О. (2016) ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОГО АПАРАТУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У 1953 – 1968 РР. ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ А.НОВОТНОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 176-182. ISSN 2519-1942

Субот О.А. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК КАТАЛІЗАТОР ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 26-30.

Субот О.А. (2009) ПОЛІТИЧНІ “ЧИСТКИ” У ВЕРХІВЦІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 1949–1953 РР.: ЇХ ПРИЧИНИ І ХАРАКТЕР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 127-133. ISSN 2519-1942

Сухий В. and Сєвєрова О. (2022) ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 117-124. ISSN 2519-1942

Сухий П.В. and Сєвєрова О.В. (2008) КОЗАЧІ ФОРМУВАННЯ У ВЕРМАХТІ ТА СС. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 163-171.

Сєвєрова О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ СИБІРСЬКОГО ЗАСЛАННЯ ДЕКАБРИСТІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 197-200. ISSN 2519-1942

Сєвєрова О.В. (2010) ДЕКАБРИСТИ І ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 82-84. ISSN 2519-1942

Сєвєрова О.В. (2008) ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В ПЛАНАХ ТА ПРОГРАМАХ ДЕКАБРИСТІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 284-295. ISSN 2519-1942

Сєвєрова О.В. (2008) ДЕКАБРИСТСЬКІ АРТІЛІ У СИБІРУ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 42-47.

Сєвєрова О.В. and Биков О. (2017) РОСІЙСЬКИЙ БОНАПАРТИЗМ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ (XIX – XX СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 128-132. ISSN 2519-1942

Сєвєрова О.В. and Золотун О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ІЗ КОРУПЦІЄЮ В РОСІЇ В ДРУГІЙ ЧВЕРТІ XIX СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 146-158. ISSN 2519-1942

Т

Таргонська А. and Мартинчук І.І. (2020) ІДЕОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ГОЛЛІЗМУ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 195-203. ISSN 2519-1942

Терешко Л.В. and Терешко Ю.М. (2008) КОЗАЦТВО ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 10-13. ISSN 2519-1942

Терешко Ю. and Левак О. (2021) ПОЧАТОК ПРАВЛІННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА ДЖУЛІО МАЗАРІНІ – “ТІНІ РІШЕЛЬЄ” І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ У ПЕРІОД “ТРИДЦЯТИЛІТНЬОЇ ВІЙНИ” ( 1643-1647 рр.). Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 38-47.

Терешко Ю.М. (2001) ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В УМОВАХ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЄВРОПИ У 1945-1947 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 174-181. ISSN 2519-1942

Терешко Ю.М. (2008) ПРИЧИНИ ПРИДУШЕННЯ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ” ТА ОКУПАЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 1968 РОКУ ВІЙСЬКАМИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ (ОВД). Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 3-21.

Терешко Ю.М. (2015) ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА РОСІЙСЬКО-РАДЯНСЬКОГО КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ (30-40-ВІ РР. ХХ СТ.) ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ ПОЛІТИКУ ПУТІНСЬКОЇ РОСІЇ. ЧАСТИНА 1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 138-141. ISSN 2519-1942

Тимочко І.Б. (2010) АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 195-198. ISSN 2519-1942

Троян В. (2010) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ: ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 223-239. ISSN 2519-1942

Троян В.С. (2009) ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ КРАХУ КОМУНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 141-142. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В НІМЕЧЧИНІ ДО ПРОБЛЕМ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 105-111. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В НІМЕЧЧИНІ ДО ПРОБЛЕМ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 98-101. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2010) КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 1841 – 1884 рр.: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 195-197. ISSN 2519-1942

Троян С.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 5-10.

Троян С.С. (2008) БАЗОВІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРЕГІОНІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 217-224. ISSN 2519-1942

Троян С.С. (2008) ПРОБЛЕМИ НІМЕЦЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 279-284. ISSN 2519-1942

Троян С.С. (2009) КОЛОНІЗАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОГО КУПЕЦТВА В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ У XVI СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 87-91. ISSN 2519-1942

Турко Н.Є. (2017) БАЗОВІ ФАЗИСИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАНДУРИ ЯК АКАДЕМІЧНОГО КОНЦЕРТНОГО ІНСТРУМЕНТА. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 202-210.

Ф

Фалат О. and Галуха Л.Ю. (2008) ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВОЛИНІ У 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 47-53.

Федюкевич О.В. and Гон М.М. (2008) ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ СИЛ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 178-183.

Філіпчук І. (2021) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1967-1968 РР.: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 99-108.

Філіпчук І.В. (2015) О.ШИК: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 150-153. ISSN 2519-1942

Філіпчук І.В. (2013) ПОГЛЯДИ О.ДУБЧЕКА НА РОЗВИТОК ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 251-256. ISSN 2519-1942

Філіпчук І.В. (2012) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» ЙОСИФА СМРКОВСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 466-472. ISSN 2519-1942

Філіпчук І.В. (2010) ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ КАРЕЛА КОСІКА ТА ІВАНА СВІТАКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 170-171. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2001) САНДОМИРСЬКА УГОДА 1570 Р.: ПРОБЛЕМА ОБ’ЄДНАННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТЕЧІЙ У ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 124-129. ISSN 2519-1942

Харипончук Л. and Михальчук Р.Ю. (2020) КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 173-185. ISSN 2519-1942

Ч

Чепелюк В. and Виткалов С.В. (2014) МУЗЕЙ У ПРОСТОРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ І ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури, 2014: Вип. 51. pp. 291-292.

Черній А.Л. and Черній В.А. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ БОЛГАРІЇ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 75-83.

Чорний В. (2016) ЯРОСЛАВ МУДРИЙ – ЯК ДЕРЖАВНИЙ МУЖ ТА ФУНДАТОР ЦЕРКВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 3-7. ISSN 2519-1942

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2021) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЧОЛОВІКА Й ЖІНКИ У ІСЛАМІ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 128-135.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. and Лебедюк Є. (2017) ОСВІТНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-РЕФОРМОВАНОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 61-65. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. and Шамсутдинов Б.Ф. (2019) ТИМУР ТА ЗОЛОТА ОРДА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 85-92. ISSN 2519-1942

Шевчук К. (2021) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕСТЕТИЦІ НА ПОЧАТКУ – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 56-64.

Шеретюк В.М. (2013) ОРГАНИ ВЛАДИ НА ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 316-317. ISSN 2519-1942

Шеретюк В.М. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОГО ПОДІЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУРС ДИСИДЕНТСЬКОГО ПИТАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 77-82. ISSN 2519-1942

Шеретюк В.М. (2018) ПОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ФЕНОМЕН «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» 1968 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 234-235. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2021) МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 285-291.

Шеретюк Р.М. (2014) ЕТНОКУЛЬТУРНА АСИМІЛЯЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ (1825-1839 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 27-30. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2013) ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВУ ПРАКТИКУ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ЇЇ СКАСУВАННЯ 1839 Р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 25-32. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2012) ПОЛЯКИ НА ВОЛИНІ: ПОМІЩИЦЬКО-СЕЛЯНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 169-186. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2011) РОЛЬ ПІДДАНСТВА В КОЛОНІЗАЦІЙНОМУ РУСІ НІМЦІВ ТА ЧЕХІВ НА ВОЛИНІ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 48-50. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2008) ЗРОСТАННЯ РОСІЙСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 90-97.

Шмид О.П. (2009) ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ ПОЛЯКІВ У ВОЛИНСЬКУ ГУБЕРНІЮ (1861-1914 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 165-168. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2008) ПОЛЬСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ У 1861-1914 РР.: ДЕМОГРАФІЧНИЙ ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 90-94. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2008) ЗЕМЕЛЬНА РУСИФІКАЦІЯ ВОЛИНІ ПІСЛЯ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 25-30. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2009) ЧЕСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ У 60-70-Х РР. ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 88-93. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. and Шеретюк В.М. (2008) ЧЕСЬКА АГРАРНА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 129-136.

Шульган М. (2017) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ 1943 РОКУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 161-164. ISSN 2519-1942

This list was generated on Wed Jun 19 19:14:55 2024 EEST.