Items where Division is "Кафедра екології, географії та туризму" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ш | Ю | Я
Number of items: 119.

Є

Єфимець Д.Я. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НІМЕЧЧИНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

І

Ігнатюк К.С. ОСОБЛИВОСТІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Іщук Я.М. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

А

Антонюк І.В. ГЕОГРАФО-ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». [Магістерська робота]

Б

Бабенко В.С. ГЕОГРАФІЯ ГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Баланович Т.О. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ В ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Балецький Д.О. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Бакалаврська робота]

Басюк І.О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Батьковець Я.І. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ. [Магістерська робота]

Беркалюк В.Р. ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Бодіна А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "АЗАЛІЯ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ (10 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ). [Магістерська робота]

Бодіна А.О. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Бондарець Н.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ У ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ. [Бакалаврська робота]

Бринчук Т.В. ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

Булакевич Т.В. ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

В

Василишина Т.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Василюк Т.М. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Войтович О.П. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Г

Галагуз М.А. ВПЛИВ ЗАГРОЗ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Гарбар В.Г. ПРІОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА ТА СТАН АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА ЛУЦЬК. [Бакалаврська робота]

Глюза Г.А. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЦУМАНСЬКА ПУЩА". [Магістерська робота]

Гой (Мечик) І.І. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голотюк К.І. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голяк А.В. ВИВЧЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Горожанкін І.В. АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Гоюка Д.А. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ІН'ЄКЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Гурська В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РАДІОЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Д

Данько Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Демчук О.Д. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Джус С.Л. ПЕРЕМІЩЕННЯ СУБСТАНЦІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇХ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Довгалюк Л.В. ОЦІНКА ВИПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПОВІТРЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ ТА ПРИЛЕГЛОЇ АГРОСФЕРИ (на прикладі міста Рівне). [Магістерська робота]

Довжик Ю.В. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. [Магістерська робота]

Дорофеєв М.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Дубина В.В. ГЕОГРАФІЯ МІСЦЬ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. [Магістерська робота]

Дубина В.В. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. [Магістерська робота]

З

Зеленяк М.В. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ І ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

К

Капітула С.С. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Касянчук В.Ю. ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ІКВА ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ. [Магістерська робота]

Кириченко А.С. АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЇ І ХРОНОЛОГІЇ КЛІМАТИЧНИХ КАТАСТРОФ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киришко О.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киришко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Кисіль А.Л. ПОСТПІРОГЕННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Ковалевич Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ковальчук А.В. ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Ковальчук К.В. РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Ковальчук М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ковтунович М.І. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Костолович М.І. КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Котовський В.В. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Коханевич Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. [Бакалаврська робота]

Кравчення Н.П. БІОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ М.РІВНЕ. [Магістерська робота]

Кравчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Крижик Н.Б. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Крупич М.В. ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Кушнірук А.С УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА ВЕРШКОВОГО. [Магістерська робота]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФ (6-8 КЛАСИ). [Бакалаврська робота]

Л

Лавренюк І.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Лесковець Л.П. СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Лико Д.В. and Лико С.М. and Деркач О.А. ҐРУНТОЗНАВСТВО. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТАСТРОФ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМОРФОЛОГІЯ, МЕТЕОРОЛОГІЯ, ГІДРОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ, КАТЕГОРІЇ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. КРАЄЗНАВСТВО: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО: ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Лугін В.Т. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

М

Мазур А.І. ФОРМУВАННЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Малець В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "УКРАЇНА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО" (9 КЛАС). [Бакалаврська робота]

Маринич І.Д. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ В ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАРОДЖУВАНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Матвійчук А.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Машлай О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Мельничук І.П. СПОСОБИ ДЕЗАКТИВАЦІЇ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ОБ'ЄКТІВ. [Магістерська робота]

Мойсієвич В.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПЛЕМІННИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Музика М.А. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Мізюрко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО". ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ 10 КЛАС). [Магістерська робота]

Міркевич А.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПОБЛИЗУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. [Бакалаврська робота]

Н

Нагорна А.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Нагорна А.М. ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАНУ СТЕПАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. [Магістерська робота]

Непевний І.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Бакалаврська робота]

Нечитайло Д.В. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Бакалаврська робота]

Новорок К.С. СУЧАСНИЙ РОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. [Магістерська робота]

О

Овдійчук Т.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Огородник О.В. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. [Магістерська робота]

Окуневич Д.Я. ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЧОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Омельчук С.В. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. [Магістерська робота]

Осипчук В.О. АНАЛІЗ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В М. РІВНЕ, ЕФЕКТНІ СПОСОБИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

П

Павлович А.М. ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ІКВА. [Магістерська робота]

Павлович А.П. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Пастушок Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "ГЕОГРАФІЯ". [Бакалаврська робота]

Пасічник З.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОВБАСИ ВАРЕНОЇ. [Магістерська робота]

Петрик М.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ). [Бакалаврська робота]

Приймак О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНЩИНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ. [Бакалаврська робота]

Процькова І.В. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Бакалаврська робота]

Пустовіт Г.П. and Гудовсек О.А. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Пінчук О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ТВАРИННИЦТВА. [Магістерська робота]

Р

Радчук В.О. ВИКОРИСТАННЯ ТОПОНІМІВ У КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Радчук О.Ю. ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ТВАРИН. [Магістерська робота]

Раковець Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Розман М.В. РАДОНОВІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. [Магістерська робота]

Руснак І.М. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ТОКСИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВІТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

С

Савчук О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД ФЛОРИ М. ШЕПЕТІВКА. [Магістерська робота]

Савчук С.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Середа О.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Совпенчук Д.С. ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ПРУТ. [Магістерська робота]

Степаненко А.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Степанчук Р.М. ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ М.РІВНЕ ВІД СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. [Магістерська робота]

Суравцева М.О. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР ЛЬВА-ГОРИНСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. [Автореферат]

Суходольська І.Л. ОЦІНКА ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ УСТЯ. [Магістерська робота]

Т

Токарчук А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Токарчук А.В. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР ( НА ПРИКЛАДІ ОЗЕР ЯЛПУГ І КУГУРЛУЙ). [Магістерська робота]

Ц

Царук Т.Ю. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Цехмайструк О.В. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ. [Магістерська робота]

Ш

Швець Г.І. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Шило А.Т. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ В 10 КЛАСІ. [Магістерська робота]

Шимон Р.Р. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Шостак О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Ю

Юрим І.Л. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РЕГІОНІВ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПИ). [Бакалаврська робота]

Я

Якубович А.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В 5-9 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Якубович А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

This list was generated on Thu Jul 18 20:25:52 2024 EEST.