Items where Division is "Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У
Number of items: 40.

S

Soichuk R. (2015) EDUCATION PROBLEM OF NATIONAL SELF-ASSERTION IN SCHOOL YOUTH = ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОУТВЕРЖДЕНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. Europaiscge Fachhochschule, 2015 (№ 3). pp. 41-43.

Soichuk R. (2015) POSITIVE EMOTIONS AND FEELINGS OF SUCCESS IN THE EDUCATION OF NATIONAL SELF-IDENTITY. Knowledge. Education. Law. Management, 2015 (№ 4): (12). pp. 232-237. ISSN 2353-8406

Soichuk R. (2015) THEORETICAL AND APPLIED FOUNDATIONS OF SCHOOL YOUTH NATIONAL SELF-ASSERTION EDUCATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITY. Knowledge. Education. Law. Management, 2015 (№ 3): (11). pp. 315-321. ISSN 2353-8406

І

Іскра Л.В. (2015) САМООСВІТА СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 58-60.

Б

Биндюкова С.В. and Шевців З.М. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 11-12.

Боровець О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 48-49.

Боровець О.В. (2015) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.12): (55), ч. 1. pp. 155-162.

Бричок Б.П. (2015) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 50-51.

Бричок С.Б. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 134-142. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2015) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 6-8.

Бричок С.Б. and Павелків О.М. (2015) РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПРОЕКТУВАННІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 103-111. ISSN 2411-4553

Буга Л.М. and Шевців З.М. (2015) СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ЯК ОДНА З УМОВ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 14-15.

В

Веремчук А.П. (2015) ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 51-53.

Вижиковська Г.М. and Колупаєва Т.Є. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРИНЦИПИ, УМОВИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 20-22.

Г

Гудовсек О.А. (2015) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 13-15.

Д

Дудар К.М. and Бричок Б.П. (2015) ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 50-51.

Ж

Жабська І.В. and Бричок Б.П. (2015) СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 51-52.

К

Козачук М.В. (2015) ІНКЛЮЗІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ДОШКІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 69-70.

Колаковська Т.С. and Гудовсек О.А. (2015) ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 71-73.

Колупаєва Т.Є. (2015) РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ У РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 64-68.

Курсик Т.П. and Гудовсек О.А. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В «НОВИХ ШКОЛАХ» ГЕРМАНА ЛІТЦА (НІМЕЧЧИНА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 84-86.

Л

Луцишина О.І. and Шевців З.М. (2015) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 87-88.

М

Мартинюк С. and Бричок С.Б. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 90-92.

Мельничук М.О. and Бричок Б.П. (2015) СТАН ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ У СКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 95-97.

Міщеня О.М. (2015) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. Пофесійний розвиток педагога, 2015. pp. 26-28.

Н

Ніверчук К. and Бричок С.Б. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 102-103.

О

Одейчук В.М. and Бричок Б.П. (2015) ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 105-107.

П

Парфенюк О.В. and Бричок С.Б. (2015) ІДЕЇ “ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ” У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБУЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 111-113.

Прокопчук Н.П. and Бричок С.Б. (2015) НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 119-121.

С

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. (2015) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 80-82.

Синюк М.В. and Боровець О.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 142-143.

Скопецька Л.О. and Гудовсек О.А. (2015) РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В США. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 147-148.

Сойчук Р.Л. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015: Вип. 1. pp. 147-157. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2015) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Інноватика у вихованні, 2015: Вип. 2. pp. 212-221. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2015) НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК РЕГУЛЯТОР НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 2): (82). pp. 153-158. ISSN 2520-6427

Сойчук Р.Л. (2015) СТРУКТУРНА І ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 4): (84). pp. 125-129. ISSN 2520-6427

Сойчук Р.Л. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ НАЦІЄТВОРЕННЯ. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2015 (№ 4(4)): Vol. 2. pp. 140-144.

Сойчук Р.Л. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ = PSYCHOLOGICAL UNDERGROUND OF NATIONAL SELF-ASSERTION EDUCATION IN SCHOOL YOUTH. Гірська школа українських карпат, 2015 (12-13). pp. 107-110.

Т

Третяк О.М. (2015) ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 84-86.

У

Усач Л.В. (2015) БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КЛАСИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 39-41.

This list was generated on Thu May 30 04:11:59 2024 EEST.