Items where Division is "Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | М | С | Т | Ш | Я
Number of items: 35.

S

Sarnavska O. and Yakovyshyna T. (2017) Трансформація поняття «педагогічна взаємодія» як системного явища = The transformation of the concept of "educational cooperation" as a systemic phenomenon. In: Social and economic changes of contemporary society. The Academy of Management and Administration in Opole, pp. 291-297. ISBN 978 – 83 – 62683 – 00 – 0

Soichuk R. (2017) The Phenomenon of "Nation" in a Close Analyses of Problem of Students’ National Self-Assertion Upbringing on the Modern Conditions. Intellectual Archive, 2017 (№ 1): Vol. 6. pp. 78-88. ISSN 1929-4700

І

Іскра Л.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 29-34.

А

Авраменко І.М. and Яковишина Т.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 316-318.

Б

Боровець О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 164-167.

Боровець О.В. (2017) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА. Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування, 2017. pp. 50-54.

Боровець О.В. and Демчук М.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 109-115. ISSN 2411-4553

Боровець О.В. and Приймак С.І. (2017) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 68-70.

В

Веремчук А.П. (2017) ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 324-326.

Г

Ганжа М.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ:ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД ЇХ ВИРІШЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 35-38.

Гудовсек О.А. (2017) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 120-130. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2017) ІДЕЇ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. and Козік О.Я. (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 107-109.

Д

Демчук М.В. and Боровець О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 43-45.

З

Захарчук З.О. (2017) ПІДГОТОВКА ПАРТИТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ЇЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 96-99.

К

Колупаєва Т.Є. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 361-366.

Купчак С.Б. (2017) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 185-188.

М

Міщеня О.М. (2017) МОРАЛЬНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ЕТИЧНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2017: №1(89). pp. 70-74. ISSN 2520-6427

Міщеня О.М. and Шоха О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 209-216.

С

Сойчук Р.Л. (2017) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. In: Innovative processes in education. AMEET Sp. z o.o, Poland, pp. 199-217. ISBN 978-617-7214-51-8

Т

Третяк О.М. (2017) ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2017 (№ 1). pp. 60-67.

Третяк О.М. and Окуневська Ю.О. (2017) ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 278-282.

Ш

Шевців З.М. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Людинознавчі студії, 2017 (37): Вип. 5. pp. 269-276.

Шевців З.М. (2017) ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Молодь і ринок, 2017 (№ 3): (146). pp. 71-75.

Шевців З.М. (2017) ПРАКТИКА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта», 2017 (31): Вип. 1. pp. 56-61.

Шевців З.М. (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017 (№ 2): (66). pp. 171-181. ISSN 2312-5993

Шевців З.М. (2017) КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2017 (№ 1). pp. 42-48.

Шевців З.М. (2017) ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2017 (Вип. 5): Ч. 1. pp. 181-192.

Шевців З.М. (2017) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Витоки педагогічної майстерності, 2017: Вип. 19. pp. 375-379. ISSN 2075-146Х

Шевців З.М. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Other. Центр учбової літератури, Київ.

Шевців З.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2017 (№ 1): (56). pp. 5-9.

Шевців З.М. (2017) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Theory and methods of educational management, 2017 (№ 1): (19). pp. 1-20.

Шевців З.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Нова педагогічна думка, 2017 (№ 2): (90). pp. 57-61. ISSN 2520-6427

Я

Яковишина Т.В. and Коваль О.В. (2017) ШКОЛА ЯК ПРОСВІТНИЦЬКИЙ І КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР У РОБОТІ З БАТЬКАМИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 152-154.

Яковишина Т.В. and Мариніна І.В. (2017) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 194-197.

This list was generated on Thu May 30 04:09:55 2024 EEST.