Items where Division is "Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Z | І | А | Б | Г | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ч | Я
Number of items: 44.

B

Bakhmat N. and Krasiuk L. and Kovtun N. and Hudovsek O.A. and Hnatіuк М. (2021) DEVELOPMENT AND TESTING NEW CONTENT AND FORMS OF ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL INTERNSHIP OF FUTURE PRIMARY TEACHERS. Laplage em Revista (International), 2021 (Vol.7). pp. 77-87. ISSN 2446-6220

Z

Zhurat Y. and Rudenko N. and Bekirova A. and Borovets O. and Doroshenko T. and Skoryk T. (2021) Developing Subjectivity in Future Primary School Teachers. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2021 (Vol.13): Issue 3. pp. 280-302. ISSN 2066-7329? 2067-9270

І

Іскра Л.В. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ЗВО. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 51-53.

А

Андріїв К.В. and Сойчук Р.Л. (2021) СТРУКТУРА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 5-7.

Б

Богданець Н.Р. and Міщеня О.М. (2021) ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 23-26.

Боровець О.В. (2021) ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 27-29.

Боровець О.В. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2021. pp. 155-158.

Боровець О.В. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. In: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. О.Зень, М. Рівне, pp. 76-112. ISBN 978-617-601-380-8

Боровець О.В. and Рачинець С.С. (2021) НОВІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 26-29.

Боровець О.В. and Яковишина Т.В. (2021) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 2021 (№1(37)): Ч.1. pp. 131-136. ISSN 2522-4360

Боровець О.В. and Яковишина Т.В. (2021) УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021 (№76): Т.1. pp. 79-83. ISSN 1992-5786

Бричок С.Б. (2021) САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. In: Професійна підготовка майбутніх педагогів: теоретико-прикладні аспекти. О.Зень, pp. 150-189. ISBN 978-617-601-380-8

Білик М.В. and Веремчук А.П. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 15-18.

Г

Гудовсек О.А. (2021) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. In: Професійна підготовка майбутніх педагогів: теоретико-прикладні аспекти. О.Зень, Рівне, pp. 227-259. ISBN 978-617-601-380-8

Гудовсек О.А. (2021) НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ В НУШ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 37-39.

Ж

Жигула К.В. and Сойчук Р.Л. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ «DIGITAL INCLUSION» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗЗСО. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 45-48.

К

Кабай К.В. and Яковишина Т.В. (2021) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАГОМИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 53-56.

Карплюк Д.В. and Міщеня О.М. (2021) СУТНІСТЬ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 56-58.

Л

Левчук Л.Ю. and Веремчук А.П. (2021) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ (ЗА О.Ф.МУЗИЧЕНКО). Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 71-75.

Лоборук Л.І. and Шевців З.М. (2021) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2021. pp. 170-172.

М

Мельничук В.В. and Бричок С.Б. (2021) ПЕДАГОГІКА ЗАРУБІЖЖЯ КІНЦЯ XІX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 75-78.

Мокляк С.І. and Міщеня О.М. (2021) ВИМОГИ ДО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 83-86.

Міщеня О.М. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. In: Професійна підготовка майбутніх педагогів: теоретико-прикладний аспекти. О.Зень, М. Рівне, pp. 113-149. ISBN 978-617-601-380-8

Н

Новосад Н.В. and Сойчук Р.Л. (2021) ЗМІСТ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 91-93.

О

Онишкевич К.О. and Боровець О.В. (2021) ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2021. pp. 178-180.

П

Пасічник І.В. and Бричок С.Б. (2021) ПАВЛО ЖИТЕЦЬКИЙ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 93-96.

Петренко О.Б. and Баліка Л.М. and Бричок С.Б. (2021) АСПІРАНТУРА В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ: РЕФЛЕКСІЯ ТРИВАЛІСТЮ У СТОЛІТТЯ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.13): Т.2. pp. 16-34. ISSN 2411-4553

Пешко Х.В. and Бричок С.Б. (2021) АДАПТАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я ДО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 98-101.

Потапчук Ю.В. and Міщеня О.М. (2021) ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 106-109.

Підгрушна С.С. and Бричок С.Б. (2021) СКРАЙБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2021. pp. 72-74.

Підгрушна С.С. and Бричок С.Б. (2021) ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І.С.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 101-104.

С

Самчук Г.С. and Бричок С.Б. (2021) К.Д.УШИНСЬКИЙ ПРО ПРАЦЮ ЯК ОСНОВУ ВИХОВАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 109-112.

Смик Н.В. and Веремчук А.П. (2021) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 116-118.

Сойчук Р.Л. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 118-122.

Сьомак І.М. and Третяк О.М. (2021) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 124-126.

Т

Токар Т.О. and Веремчук А.П. (2021) ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 126-130.

Третяк О.М. (2021) Європейська кредитно-трансферна система організації освітнього процесу у вищій школі в умовах європейського простору вищої освіти. In: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. О.Зень, М. Рівне, pp. 40-75. ISBN 978-617-601-380-8

Третяк О.М. and Міщеня О. and Іскра Л. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Нова педагогічна думка, 2021 (№4). pp. 75-80. ISSN 2520-6427

Третяк О.М. and Хомич Д.О. (2021) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ТА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я УПРОДОВЖ ЖИТТЯ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 129-132.

Ч

Чернушич Т.А. and Боровець О.В. (2021) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 132-134.

Чернюк І.М. and Гудовсек О.А. (2021) ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: РОЗВИТОК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 134-137.

Чміль Д.В. and Яковишина Т.В. (2021) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 137-140.

Я

Яковишина Т.В. (2021) ПЕДАГОГІКА ТВОРЧОСТІ. [Teaching Resource]

Яковишина Т.В. (2021) КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2021. pp. 143-147.

This list was generated on Thu May 30 04:09:09 2024 EEST.