Items where Division is "Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш | Я
Number of items: 51.

Б

Бондар Т.В. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ У НАРОДНІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Боровець О.В. МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬГО ПРОЦЕСУ У ЗВО. [Навчальний посібник]

Боровець О.В. and Яковишина Т.В. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Бричок С.Б. ГЛОСАРІЙ ДО ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ». [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ. [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. СЛОВНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Методичні рекомендації]

В

Велесик В.С. Підготовка майбутніх педагогів до організації інтегрованого навчання в освітньому процесі Нової української школи. [Магістерська робота]

Войтас А.С. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Ворон М.Г. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Г

Гамза Ю.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Горбняк О.М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Гулюк С.О. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Магістерська робота]

Гіс Н.С. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Д

Дембіцька М.І. РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ У ХХІ СТОЛІТТІ. [Магістерська робота]

Демидюк Н.М. ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Джас М.В. РОЗВИТОК ІДЕЙ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

К

Карпович В.І. ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО. [Магістерська робота]

Коваль Н.В. СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ІІ ПОЛ. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). [Магістерська робота]

Ковальчук Я.Ю. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917-1933 РР.). [Магістерська робота]

Козачок Н.М. РОЗВИТОК РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ АНГЛІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Коломис А.І. Підготовка майбутніх учителів до організації освітнього середовища сучасної початкової школи. [Магістерська робота]

Колупаєва Т.Є. and Третяк О.М. Педагогічна етика викладача вищої школи. [Методичні рекомендації]

Кондратюк К.І. Формування педагогічної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. [Магістерська робота]

Королік І.С. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ (20-ТІ РОКИ ХХІ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Коськовецька В.М. ПЕДАГОГІЧНА І НАУКОВО – ПРОСВІТНИЦЬКА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СИПОВСЬКОГО (1844-1895 РР.). [Магістерська робота]

Креничко І.С. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГУВЕРНЕРСТВА В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХІХ – ХХІ СТ.). [Магістерська робота]

Кротюк Ю.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Кузьмінчук О.В. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. [Магістерська робота]

Л

Левчук Г.В. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Ляшук А.В. РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

М

Марчук В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Мельничук К.О. РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО. [Магістерська робота]

Мороз О.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Н

Негода А.В. РОЗВИТОК ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Ничипорчук К.Ю. Організаційно-педагогічні умови реалізації педагогіки партнерства в освітньому процесі початкової школи. [Магістерська робота]

Ніколайчук Т.С. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

О

Ошурко Н.В. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

П

Панасюк О. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Парфенюк І.А. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Пасєка Ю.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Пилипчук Т.Л. ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. [Магістерська робота]

Р

Реверська О.М. РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

С

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА. [Teaching Resource]

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта. [Методичні рекомендації]

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. [Методичні рекомендації]

Т

Третяк О.М. Професійна компетентність викладача вищої школи. [Навчальний посібник]

Третяк О.М. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. [Методичні рекомендації]

Ш

Шевців З.М. ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ. [Підручник]

Шевців З.М. ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ. [Підручник]

Я

Яковишина Т.В. Педагогіка творчості. [Методичні рекомендації]

This list was generated on Thu May 30 03:56:26 2024 EEST.