Items where Subject is "613 Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items at this level: 63.

В

Ваколюк А.М. (2016) СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Й КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 32-39.

Г

Галабурда Л. (2007) ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ ЯК КОМПОНЕНТ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 70-72.

Грищенко О. and Джеджера К.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 30-32.

Грищенко О. and Джеджера К.В. (2022) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 33-34.

Д

Дорофеєв М.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Дука О. (2007) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: РЕАЛЬНИЙ ПОГЛЯД. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 80-82.

З

Зеленська О. (2007) ПРОБЛЕМА ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 133-135.

Злуніцина Н.В. and Наумова Н.І. (2008) НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ У ЗМІЦНЕННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 26-30.

К

Ковальчук Б. (2007) ФЕНОМЕН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 87-90.

Костюк М.П. and Шевчук О.А. (2009) ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИЗ “БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource]

Кужель І. (2007) ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ – ОСНОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 98-100.

Л

Лико Д.В. and Мельник В.Й. (2007) ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ`Я ЛЮДЕЙ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 5-8.

Лисяк О. (2008) ВНУТРІШНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 65-67.

М

Маліновська Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 118-122.

Мацько О.В. (2015) ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 253-259. ISSN 2411-4553

Мельник В.Й. (2015) ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 212-218.

Миронець М. (2007) РОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 44-46.

Музичук В. (2007) ЗГУБНИЙ ВПЛИВ КУРІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 103-105.

Н

Нічко А. and Юрчук О. (2022) СУЧАСНИЙ ІГРОВИЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 69-73.

О

Овчарук Г.С. and Шевчук О.А. (2017) ТЮТЮНОКУРІННЯ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 307-309.

П

Панасюк В.Ю. and Савачук Н.М. (2015) СТАН ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 48-55.

Полюхович Л. (2008) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 30-34.

Поліщук В. and Юрчук О.І. (2022) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ). Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 93-95.

Почаєвець І. (2007) ГЕНДЕРНІ ТА МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВИЧКИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 108-110.

Р

Романів О.Я. and Токар О.І. and Шевчук С.В. (2016) МЕДИКО-КЛІМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІВДНЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕКРЕАЦІЇ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 121-126.

С

Семенович С.В. (2008) АЛКОГОЛЬ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 71-78.

Серган Є.О. (2007) ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВЕГЕТАТИВНУ РЕГУЛЯЦІЮ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 18-20.

Т

Терешко Л.В. (2002) ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 107-111.

Ф

Фарина М.П. (2002) ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 105-107.

Х

Хоронжевський О.М. (2004) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 38-41.

Хоронжевський О.М. (2010) ТЕМПЕРАТУРНО-ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ ТА ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 150-151.

Хоронжевський О.М. (2002) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 43-46.

Хоронжевський О.М. (2003) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 104-106.

Ш

Шевців М.В. (2016) ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 187-192.

Шевців М.В. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 5-14.

Шевчук О.А. (2016) ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОГЕННОСТІ ТА ПЕРЕВТОМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПСИХОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 235-243.

Шевчук О.А. (2002) ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" ПРИ ВИКЛАДАННІ ВАЛЕОЛОГІЇ В ШКОЛІ. Актуальні проблеми валеологічної освіти у навчальних закладах України в сучасних умовах, 2002. pp. 70-74.

Шевчук О.А. ВАЛЕОЛОГІЯ. [Методичні рекомендації]

Шевчук О.А. (2004) ВПЛИВ СИСТЕМИ "ШКОЛА ЗДОРОВ'Я" НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004: Вип. 11. pp. 194-197.

Шевчук О.А. (2012) РОЛЬ СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОГО ЧИННИКА У ПРОЦЕСІ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ КУРСУ "БЖД". Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2012 (№ 1036): Вип. 14. pp. 53-61. ISSN 2073-3771

Шевчук О.А. (2010) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ. Культура здоров'я, 2010. pp. 140-141.

Шевчук О.А. (2009) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ТА ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У МОЛОДІ. Шляхи вдосконалення освітніх оздоровчих технологій в процесі підготовки молодших спеціалістів, 2009. pp. 7-9.

Шевчук О.А. (2014) АБСТИНЕНЦІЯ - ЕЛЕМЕНТ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2014: Вип. 131. pp. 214-221.

Шевчук О.А. (2013) УСВІДОМЛЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКАМИ ВНЗ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ БЖД. Нова педагогічна думка, 2013 (№ 4): (76). pp. 223-228. ISSN 2520-6427

Шевчук О.А. (2002) ОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2002 (Вип. 3). pp. 487-493. ISSN 2519-2558

Шевчук О.А. (2011) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА РІВНІ ФУНКЦІЇ ЧЕРЕЗ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЮ МАТЕМАТИКИ ТА АЛГЕБРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Чернівецького університету, 2011: Вип. 576. pp. 199-205.

Шевчук О.А. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". [Teaching Resource]

Шевчук О.А. (2007) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗДОРОВУ ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ВАЛЕОЛОГІЧНУ ОСВІТУ У "ШКОЛІ ЗДОРОВ'Я НА РІВНІ ВЧИТЕЛЯ". Теорія і методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2007: Вип. 10. pp. 133-140.

Шевчук О.А. (2006) ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 7-12.

Шевчук О.А. (2006) КУРІННЯ? НІ!!! АНТЕРЕКЛАМА. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 13-15.

Шевчук О.А. (2006) ХТО ЛЮБИТЬ СПИРТНЕ ПИТИ, ТОЙ БУДЕ В БІДІ ЖИТИ. АНТИРЕКЛАМАА. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 16-18.

Шевчук О.А. (2006) РІВЕНЬ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ПРИ ВИВЧЕНІ КУРСУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2006: Вип. 9. pp. 105-108.

Шевчук О.А. (2006) СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА РІВНІ УЧНЯ У "ШКОЛІ ЗДОРОВ'Я". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2006: Вип. 9. pp. 127-132.

Шевчук О.А. (2002) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ “ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 11-14.

Шевчук О.А. (2009) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТАБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource]

Шевчук О.А. (2004) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ 5-10-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2004: Вип. 7. pp. 69-73.

Шевчук О.А. (2006) ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ФАРМІЮ. СЦЕНАРІЙ КАЗКИ ДЛЯ УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ. Позакласні заходи з біології, 2006. pp. 12-16.

Шевчук О.А. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 7 клас. [Підручник]

Шевчук О.А. (2008) ІННОВАЦІЙНІ УРОКИ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я. 7 клас. [Teaching Resource]

Шевчук О.А. (2011) БІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЮ БІОЛОГІЇ У 8-му КЛАСІ. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2011: Вип. 101. pp. 372-380.

Шевчук О.А. ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я. 9 КЛАС. [Методичні рекомендації]

Шевчук О.А. and Артамонова В.В. and Шолудько К.Я. (2007) ПРАГМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БЖД СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 14-18.

Шкопитько С. and Поніманська Т.І. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). p. 156.

This list was generated on Tue Mar 5 17:26:21 2024 EET.