Items where Subject is "801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | М | Н | С | Ш
Number of items at this level: 20.

Б

Бігунова С.А. and Герасимчук В.С. (2015) ENGLISH COOKING RECIPE AS A SPECIAL KIND OF TEXT. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 23-25.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ЯК ПРОДУКТУ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 29-32.

В

Войцешук Л.А. (2006) ДИСКУРС, МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ТА МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЯК КАТЕГОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 79-81.

Войцешук Л.А. (2009) ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ МОВЛЕННЯ: Ф. ДЕ СОССЮР, М. БАХТІН, ДЖ. Л. ОСТІН. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 88-91.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2002) ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 97-104.

Воробйова Л.М. and Воробйова І.А. (2006) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ Й ФРАЗЕОЛОГІЯ (на матеріалі української, російської та англійської мов). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 53-57.

Г

Годунок З. (2010) КАТЕГОРІЇ АВТОРА ТА РЕЦИПІЄНТА В ГЕРМЕНЕВТИЧНОМУ ТЛУМАЧЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 154-162.

З

Златів Л.М. (2002) ПРОБЛЕМА СПРИЙМАННЯ (РОЗУМІННЯ) ТЕКСТУ ТА ЙОГО СТРУКТУРНО–СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ В ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 117-123.

К

Кир'янчук Б. (2010) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГАБРІЕЛЯ МАРСЕЛЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 143-153.

Кир'янчук Б. (2014) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ІВАНА ФРАНКА В ДОСЛІДЖЕННІ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 21-28.

Кир'янчук Б. (2015) ГЕРМЕНЕВТИЧНА СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ БРУНО ШУЛЬЦА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 46-54.

Кир'янчук Б.М. (2002) ГЕРМЕНЕВТИКА МИСТЕЦЬКОГО ТВОРЕННЯ /ГАНС-ҐЕОРҐ ҐАМАДЕР. Вірш і розмова ЕСЕ/Переклад, передмова та примітки Т.Гавриліва. -Львів: Незалежний культурологічний часопис “Ї”, 2002.- 188 с. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 122-124.

М

Моисеева А. and Сербина Т.Г. (2011) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 41-43.

Н

Ногачевська І. (2015) РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ – БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 176-180.

Ніколайчук Г.І. and Ногачевська І.О. (2013) РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ РОЗУМІННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 136-139.

С

Сербіна Т.Г. (2003) ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 44-47.

Сіранчук Н.М. (2019) МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХНІЙ ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 126-129.

Ш

Шостак О.О. (2018) «ЕМІГРАЦІЙНИЙ» ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ТРАДИЦІЙНЕ І НОВАТОРСЬКЕ. Вісник Львівського університету, 2018 (Ч. 1): Вип. 67. pp. 98-110.

Шостак О.О. (2017) РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА ПЕРЕХРЕСТІ АНТИЧНИХ І НЕОРИТОРИЧНИХ ТЕОРІЙ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017 ((86)): Вип. 2. pp. 144-151.

Шостак О.О. (2016) «КУЛЬТУРА ПОКАЯННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ПРОСТІР КОРЕЛЯЦІЙ MEMORY STUDIES І TRAUMA STUDIES. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2016 (№ 1): (17). pp. 301-305.

This list was generated on Tue Jun 6 09:29:17 2023 EEST.