Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 169.

Є

Євтушок О.М. (2002) МОДЕЛЬ І ЇЇ МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ: ЛЕКСИЧНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 149-152.

І

Іванова А.В. (2002) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 137-140.

Іванова Л.І. (2002) МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 49-52.

Іванова Л.І. (2002) ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 16-18.

Б

Бандура Р.Р. and Рудь Г.В. (2002) РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 39-42.

Батишкіна Ю.В. and Сяський А.О. (2002) ЧАСТКОВЕ ПІДКРІПЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНЦІ ТОНКИМ ПРУЖНИМ СТЕРЖНЕМ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 4-11.

Безкоровайна О.В. (2002) ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДУСІ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 28-31.

Бомба А.Я. (2002) ЧИСЕЛЬНО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ТИПУ “ФІЛЬТРАЦІЯ-ДИФУЗІЯ” ЗА УМОВ ВЗАЄМОВПЛИВУ ГРАДІЄНТІВ КВАЗІПОТЕНЦІАЛУ ТА КОЕФІЦІЄНТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 12-19.

Бомба А.Я. (2002) ВСЕВОЛОД МИХАЛЬЧУК (16.03.1931-20.05.2002) – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ІНТЕЛІГЕНТ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 100-102.

Бричок С.Б. (2002) ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ: ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 12-15.

Бричок С.Б. (2002) ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТ.) ПРО ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 163-166.

Буцяк В.І. (2002) ФОРТЕПІАННА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ІСТОРИКО – СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 153-155.

Бєлова С.А. (2002) ГУМАНІСТИЧНА СУТНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 145-149.

Бєлова С.А. (2002) БРЕМЕНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 96-100.

Бєлова С.А. (2002) ПРОБЛЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ НІМЕЦЬКОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. (“ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ”). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 35-39.

Бєлова С.А. (2002) КОНЦЕПЦІЯ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ПРЕДСТАВНИКІВ БРЕМЕНСЬКОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 89-91.

Білоус І.П. and Тищук В.І. (2002) ДО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 164-168.

В

Вакульчук М.В. (2002) МИСТЕЦТВО КРАСНОМОВСТВА ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 73-78.

Вербець В.В. (2002) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 89-92.

Виткалов В.Г. and Мельник Я.М. and Борейко Г.Д. (2002) УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ І ОСВІТЯНСЬКА МЕРЕЖА: ТЕНДЕНЦІІ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 111-119.

Войтко А.І. (2002) ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 20-23.

Войцешук Л.А. (2002) ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ СПІЛКУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 177-181.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2002) ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 97-104.

Вокальчук Г.М. (2002) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ЮКСТАПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 20-30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 104-111.

Врочинська Л.І. (2002) ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬНОГО І РОДИННОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 149-152.

Г

Гаврилюк Н.В. (2002) ОКАЗІОНАЛЬНІ ПРИКМЕТНИКИ-КОМПОЗИТИ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ НЕОКЛАСИКІВ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 76-80.

Галатюк Ю.М. (2002) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 22-27.

Галатюк Ю.М. (2002) ДИДАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 65-70.

Галатюк Ю.М. (2002) ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ ЯК СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ЗАДАЧ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 48-52.

Гетманчук Н.О. (2002) ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 84-88.

Гоголь Н.В. (2002) РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 108-113.

Горопаха Н.М. (2002) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДОШКІЛЬНЯТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 60-66.

Горопаха Н.М. (2002) НАСТУПНІСТЬ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДОШКІЛЬНЯТ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 15-20.

Граб О.В. (2002) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ДОЗВІЛЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 101-103.

Граб О.В. (2002) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ТВОРЦІ МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ЛЬВОВА 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 67-73.

Гумінська О.О. (2002) РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 177-181.

Гурінчук Л.Є. and Дем'янюк Т.Д. and Мельничук В.Ф (2002) ЦІЛЬОВА ТВОРЧА ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 65-72.

Д

Давнюк С.В. (2002) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З СУРЯДНІСТЮ І ПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 16-22.

Дем'янюк Т.Д. (2002) ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОНСУЛЬТАНТА-НАСТАВНИКА І СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 65-69.

Дем'янюк Т.Д. (2002) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 18-20.

Дем'янюк Т.Д. and Кириленко С.В. and Камінська Є.І. and Гавлітіна Т.М. (2002) ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ ШКОЛУ – РОДИНУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 31-39.

Денисюк Н.В. (2002) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 60-63.

Джура О.Ф. (2002) ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРИНЦИПИ Б.ЯВОРСЬКОГО У ВЧЕННІ ПРО ЛАДОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 143-147.

Димченко С.С. (2002) ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ (теоретичні і методологічні аспекти). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 166-169.

Димченко С.С. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.ЛЕОНТОВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 112-117.

Димченко С.С. (2002) МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ГНАТА ХОТКЕВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 119-125.

Димченко С.С. (2002) ВПЛИВ ІДЕЙ А.ШТОГАРЕНКА НА ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ БАЯНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 169-172.

Дичківська І.М. (2002) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 12-16.

Дичківська І.М. (2002) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 9-12.

Дичківська І.М. (2002) СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ О.ДЕКРОЛІ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 30-32.

Довганич В.М. (2002) ЗАСОБИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.РУСОВОЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 160-163.

З

Златів Л.М. (2002) ПРОБЛЕМА СПРИЙМАННЯ (РОЗУМІННЯ) ТЕКСТУ ТА ЙОГО СТРУКТУРНО–СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ В ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 117-123.

Зубілевич М.І. (2002) СКАУТСЬКИЙ РУХ: СПЕЦИФІКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 100-101.

К

Канцемал П.П. (2002) ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ УЧНІВ ОЗДОБЛЕННЮ ВИРОБІВ ЗАСОБАМИ ГРАВІРУВАННЯ В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 74-76.

Карпенчук С.Г. (2002) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ А.С.МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 43-52.

Каштан С.С. (2002) ПРО ПОБУДОВУ ПОЛЯ ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА УМОВ ВЗАЄМОВПЛИВУ ГРАДІЄНТА ПОТЕНЦІАЛУ І ХАРАКТЕРИСТИК АНІЗОТРОПНОГО СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 32-40.

Кир'янчук Б.М. (2002) ГЕРМЕНЕВТИКА МИСТЕЦЬКОГО ТВОРЕННЯ /ГАНС-ҐЕОРҐ ҐАМАДЕР. Вірш і розмова ЕСЕ/Переклад, передмова та примітки Т.Гавриліва. -Львів: Незалежний культурологічний часопис “Ї”, 2002.- 188 с. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 122-124.

Кирилкова Н.В. (2002) СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОМПОНЕНТА ВЕРБА В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМАХ ТА ПАРЕМІЯХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 50-54.

Кирильчук Ю.В. (2002) ЗМІСТ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002. pp. 63-67.

Кирильчук Ю.В. (2002) ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ КРЕСЛЯРСЬКО – ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 41-43.

Коваль Г.П. (2002) ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 12-18.

Козлюк О.А. (2002) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 81-83.

Козяр М.М. and Дєєв С.С. and Янцур М.С. (2002) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРАФІЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 53-58.

Комбель С.М. and Сяський А.О. (2002) КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНЦІ І ЖОРСТКОГО ДИСКА З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 41-47.

Кособуцька Г.П. (2002) СУЧАСНА СIМ’Я ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ-IНВАЛIДIВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 72-77.

Кравець Л.М. (2002) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 157-159.

Крайчук О.В. (2002) ПРО РОЗВИТОК ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 27-31.

Крижанська О.М. (2002) НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АХРОМАТИЧНИХ КОЛЬОРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 54-62.

Крусь О.П. (2002) НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ: ТРАДИЦІЇ, ІСТОРІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 185-188.

Кузьмич О.О. (2002) СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ РИТМУ В ПРОЗОВОМУ ТВОРІ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА “МОДРИ КАМЕНЬ”). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 22-26.

Кіндрат В.К. (2002) ПРОБЛЕМА СЕНСИТИВНИХ ПЕРІОДІВ ОНТОГЕНЕЗУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 86-89.

Л

Лесняк Н.В. (2002) КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 88-91.

Лещенко Г.П. (2002) СИСТЕМА ВПРАВ НА ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩОЮ КУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 160-170.

Лещенко Г.П. (2002) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 18-25.

Литвиненко С.А. (2002) ВИХОВАННЯ У ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 116-119.

М

Мазяр В.М. (2002) АРЕАЛОГІЯ ЛЕКСИКИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ У ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 152-156.

Максимюк С.П. (2002) СУТЬ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 32-35.

Малафіїк І.В. (2002) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДИДАКТИЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 4-9.

Малафіїк І.В. and Опанасик А.В. (2002) ОКРЕМІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 52-55.

Малафіїк О.І. (2002) ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ З РОЗВИТКУ УЯВИ ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ НА КОМП’ЮТЕРНІЙ ОСНОВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 62-63.

Маліновська Н.В. (2002) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 73-78.

Маліновська Н.В. (2002) ПЕРЕКАЗ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 66-70.

Маліновська Н.В. (2002) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 20-22.

Мандрик Н.В. (2002) ЛЕКСИКА СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 72-75.

Меналюк Г.Ф. (2002) РОЛЬ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ГУМАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 130-133.

Меналюк Г.Ф. (2002) С.РУСОВА ПРО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 79-81.

Михайлова О.Г. (2002) “МЕЛОДІЯ”: СЛОВО І ОБРАЗ В ЕСТЕТИЦІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 93-102.

Михальська В.Р. (2002) УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 158-160.

Мороз Л.В. (2002) ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІКО–СМИСЛОВИХ СХЕМ І МОВНИХ КЛІШЕ ДЛЯ АРГУМЕНТОВАНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ В ДИСКУСІЯХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 95-100.

Мороз Л.В. (2002) ПРОБЛЕМА ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ ЯК РОЗВИТОК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 44-48.

Морозова Т.П. (2002) МИСТЕЦЬКІ ОБРІЇ ‘ 2000: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика /Академія мистецтв України / Головн. наук. ред. І.Д.Безгін. – К.: КНВМП “Символ - Т”, 2002. – 461 с. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 124-127.

Н

Новоселецький М.Ю. and Янцур М.С. and Дем'яненко І.О. and Федорова І.Л. (2002) ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 108-115.

Новоселецький М.Ю. and Янцур М.С. and Дерев'яненко І.О. and Федорова І.Л. (2002) ГОТОВНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 144-153.

О

Оксенюк О.В. (2002) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК – СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 69-71.

Олексієвець Л.С. (2002) ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 181-185.

Остапчук М.В. and Бабійчук Т.П. (2002) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 55-60.

П

Павелків О.М. (2002) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 67-72.

Павелків О.М. (2002) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 27-31.

Пальчевський С.С. (2002) РОЗВИВАЮЧІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКА СУГЕСТОПЕДИЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 26-29.

Панасюк В.Ю. (2002) ДЕЯКІ ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 31-37.

Петренко В.В. and Дежнюк Г.С. (2002) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 43-47.

Петренко О.Б. (2002) ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 127-130.

Пономарьова Т.О. (2002) ДО ІСТОРІЇ ІЛЮСТРУВАННЯ ВОЛИНСЬКОГО ЦИКЛУ ТВОРІВ В.Г. КОРОЛЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗБІРКИ ФОНДІВ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 59-67.

Поніманська Т.І. (2002) ДИТИНСТВО ЯК КАТЕГОРІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 9-12.

Поніманська Т.І. (2002) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЦІННІСНА ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛЯ І ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 3-7.

Поніманська Т.І. (2002) ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 23-26.

Пригорницький Д.О. (2002) МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ДВОЗВ’ЯЗНИХ ДЕФОРМІВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 60-66.

Прокопович Т.Ю. (2002) ЦЕРКОВНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В СТРУКТУРІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТРАДИЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (вип.7). pp. 102-107.

Прокопович Т.Ю. (2002) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ У ДЗЕРКАЛІ ПОЛІТИКИ / Виткалов В.Г. Українська культура. Сторінки історії ХХ століття. – Рівне: Ліста, 1999. – 435 с. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 119-122.

Р

Рабченюк Т.С. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 26-28.

Ричагівська Ю.Є. (2002) СПЕЦИФІКА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 26-31.

С

Самсонюк Н.Ф. (2002) ПРИСЛІВ’Я ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 12-15.

Сверлюк Я.В. (2002) МІЖОСОБИСТІСНІ УМОВИ КЕРУВАННЯ ДИТЯЧИМ МУЗИЧНИМ АМАТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 82-85.

Сербіна Т.Г. (2002) МОВНІ ЗМІНИ В ЛЕКСИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 62-66.

Сергєєв О.В. and Тищук В.І. (2002) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 113-123.

Середович В.В. (2002) ПОСИЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ УЧНІВ НА ОСНОВІ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ З ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 150-153.

Середович В.В. (2002) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 80-86.

Середюк Л.А. (2002) ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЕЛЕМЕНТАМИ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 37-41.

Сингаївський Д.В. (2002) УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО КЕРІВНИЦТВА ТЕХНІЧНОЮ ТВОРЧІСТЮ УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 62-65.

Сингаївський Д.В. (2002) ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ТВОРЧОЇ ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 160-164.

Сметана О.П. (2002) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТКІВ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ХОРОВІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 85-93.

Созонюк О.С. (2002) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2002: Вип. 3. pp. 422-429. ISSN 2519-2558

Сойчук Р.Л. (2002) СУЧАСНИЙ СТАН ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ОБ’ЄДНАНІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 77-80.

Степанець Л.І. (2002) УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 106-108.

Степанова О.І. (2002) ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОДИНИЦЮ СЛОВОТВОРЧОГО РІВНЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 81-87.

Столярчук Б.Й. (2002) “ТРОЇСТА МУЗИКА” І ЇЇ РОЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 175-179.

Столярчук Б.Й. and Терлецький М.М. (2002) ТЕМБРОВО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАБАСУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 122-129.

Сілков В.В. (2002) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 120-123.

Сілкова Е.О. (2002) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗРОБКУ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 108-111.

Т

Терешко Л.В. (2002) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 78-81.

Терешко Л.В. (2002) ДО ПИТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 133-137.

Терешко Л.В. (2002) ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 107-111.

Терешко Л.В. (2002) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 94-97.

Терлецький М.М. (2002) МЕТРОРИТМ І ГРАФІКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 179-185.

Ф

Фанок Г.Г. (2002) ЛІНГВІСТИЧНЕ КОМЕНТУВАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 52-55.

Фарина М.П. (2002) ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 105-107.

Фарина Н.-М.П. (2002) ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 188-190.

Федорова Н.В. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИКА ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 93-96.

Филипчук М.С. (2002) МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ТВОРЧОЇ РОБОТИ В АМАТОРСЬКОМУ ЕСТРАДНОМУ МУЗИЧНОМУ КОЛЕКТИВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 130-133.

Х

Хилюк Н.Ф. (2002) ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 195-197.

Хом'як І.М. (2002) ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ОРФОГРАФІЇ В ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 170-176.

Хоронжевський О.М. (2002) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 43-46.

Хролець О.І. (2002) ВИХОВНИЙ І РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 42-44.

Ц

Цюлюпа С.Д. (2002) КУЛЬТУРА ВІЛЬНОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 98-101.

Цюлюпа С.Д. (2002) ВІЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТІВ ЯК СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 164-169.

Ч

Чернюшок О.В. (2002) ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З КОЛЬОРОЗНАВСТВА В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 159-162.

Ш

Швидків Г.Р. (2002) ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНO-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 84-86.

Шевчук О.А. (2002) ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" ПРИ ВИКЛАДАННІ ВАЛЕОЛОГІЇ В ШКОЛІ. Актуальні проблеми валеологічної освіти у навчальних закладах України в сучасних умовах, 2002. pp. 70-74.

Шевчук О.А. (2002) ОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2002 (Вип. 3). pp. 487-493. ISSN 2519-2558

Шевчук О.А. (2002) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ “ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 11-14.

Шевчук Т.Б. (2002) ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ НОВОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 25-31.

Шкарбан Т.М. (2002) ЕКСПРЕСИВНО-ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 31-36.

Шолудько Н.Г. (2002) ВИХОВНА РОЛЬ АМАТОРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СТРУКТУРІ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 167-169.

Шульжук К.Ф. (2002) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 6-12.

Шульжук Н.В. (2002) ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПИСУ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 36-40.

Шутяк В.Г. (2002) МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 10-14.

Шутяк В.Г. (2002) РОБОТА З ПЛАСТМАСАМИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 38-41.

Щ

Щербачук Н.П. (2002) ПРЕДИКАТНІ СИНТАКСЕМИ У СТРУКТУРІ СЕМАНТИЧНО ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2002 (Вип.10). pp. 41-49.

Я

Якимчук Р.І. (2002) ЗВУКОВА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 71-73.

Якимчук Р.І. (2002) ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ МОВЛЕННЯ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 123-127.

Янцур Л.А. (2002) ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 143-145.

Янцур Л.А. (2002) РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ В ЗОБРАЖУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 52-56.

Янцур Л.А. (2002) ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ТВОРАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 117-123.

Янцур М.С. (2002) РОЛЬ І ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.18). pp. 123-131.

Янцур М.С. (2002) ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ФАХІВЦІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 153-157.

Янцур М.С. (2002) РОЛЬ І ЗМІСТ КУРСУ “ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ” У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 85-89.

Янцур М.С. (2002) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРОФЕСIЙНОЇ ОРIЄНТАЦIЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ І НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 6-20.

Ярмак Т.М. (2002) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ В.А.МОЦАРТА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 190-195.

Ярмак Т.М. (2002) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФОРТЕПІАНО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 159-164.

This list was generated on Tue Apr 23 06:58:27 2024 EEST.