Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 137.

Є

Євтушок О.М. (2003) ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ. ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 109-114.

І

Іванова Л.І. (2003) ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 110-112.

Івашкевич Е.З. (2003) ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 19-24.

А

Антончук О.М. (2003) ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ВПРАВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 147-150.

Б

Барановський С.В. and Щодро О.Є. (2003) АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯНЬ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛОКАЛЬНО ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 5-15.

Батишкіна Ю.В. (2003) ЧАСТКОВЕ ПІДСИЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНІ ДВОМА ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ СТРИЖНЯМИ. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 16-26.

Безкоровайна О.В. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 134-136.

Безлюдна В.І. (2003) АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОІ ПОТРЕБИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 29-36.

Белешко Д.Т. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 95-101.

Бомба А.Я. (2003) ПРОСТОРОВІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ”. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 27-35.

Будз М.М. (2003) ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК АНТИЦИПАЦІЇ У МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 119-122.

Будз М.М. (2003) ДИТЯЧА МУЗИКА В.КОСЕНКА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 98-100.

В

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МИСТЕЦТВО СЛОВА ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 109-112.

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) КРАСНОМОВСТВО –МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 154-156.

Вербець В.В. (2003) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 162-164.

Войтович І.С. and Галатюк Ю.М. (2003) РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 68-71.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2003) СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ І ВЛАСНІ ІМЕНА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 57-62.

Вокальчук Г.М. (2003) СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ (матеріали до словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 63-68.

Воробйов А.М. (2003) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 131-134.

Воробйов А.М. (2003) МІСЦЕ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 8-14.

Г

Гаврилюк Н.В. (2003) ЕМПІРІЙНІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ У ТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 68-72.

Гетманчук Н.О. (2003) КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 122-126.

Главінська О.Д. (2003) УСВІДОМЛЕННЯ ДИТИНОЮ СВОЄЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 14-19.

Глінчук Ю.О. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНОГО САНАТОРІЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 38-41.

Горкуненко П.П. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 122-126.

Горопаха Н.М. (2003) КНИГА ЯК ЗАСІБ ОСВІТИ У ДОШКІЛЬНІЙ ДИДАКТИЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 22-25.

Граб О.В. (2003) ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ТА ІНАКОМИСЛЕННЯ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОН). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 43-55.

Грипич С.Н. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 112-116.

Д

Давнюк С.В. (2003) ВИВЧЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 26-30.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ. Педагогічний процес: теорія і практика, 2003: Вип. 2. pp. 18-26.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, 2003. pp. 128-138.

Димченко С.С. (2003) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДИРИГЕНТА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 91-95.

Димченко С.С. (2003) ПЕДАГОГІЧНА І ДИРИГЕНТСЬКА СПАДЩИНА М.МАЛЬКА В ІСТОРИЧНОМУ ЧАСІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 177-182.

Дичківська І.М. (2003) ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 83-86.

Дичківська І.М. (2003) ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 147-150.

Дуброва А.С. (2003) ПРИНЦИП НОВИЗНИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПІДХОДІ ДО ОВОЛОДІННЯ ДІАЛОГІЧНИМ МОВЛЕННЯМ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 171-173.

З

Захарчук З.О. (2003) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ВИРАЗНО ЧИТАТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 54-58.

Зубілевич М.І. (2003) ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА (НА ПРИКЛАДІ СКАУТІВ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 20-22.

К

Каштан С.С. (2003) ПРО РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩАХ СХИЛЬНИХ ДО ДЕФОРМАЦІЙ ПІД ДІЄЮ ГРАДІЄНТУ КВАЗІПОТЕНЦІАЛУ. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 61-68.

Коваль Г.П. (2003) ФОНЕТИЧНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ ТА НАВИЧКИ У МОВНО-МОВЛЕННЄВОМУ КУРСІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 24-28.

Козлюк О.А. (2003) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 36-38.

Козяр М.М. and Янцур М.С. and Хомяк О.Л. (2003) ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ МАШИННОЇ ГРАФІКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 127-132.

Копера О.С. (2003) ПРОБЛЕМА МОВНОСТИЛІСТИЧНОЇ НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИ ПОЕТКАМИ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 97-106.

Корчакова Н.В. (2003) УСВІДОМЛЕННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ СУТНОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ВЛАСНИХ САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ НАМІРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 42-46.

Косарєва О.І. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ З БАТЬКАМИ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.25). pp. 39-42.

Кочкарьова А.Б. (2003) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 17-19.

Крижанська О.М. (2003) ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛІРНОЇ ЛЕКСИКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 84-91.

Кузьмич О.О. (2003) СИНТАКСИЧНА НОРМА ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 23-26.

Курята Ю.В. (2003) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ДИТИНСТВА. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2003. pp. 114-122. ISSN 2519-2558

Кіндрат В.К. (2003) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 12-17.

Кірілкова Н.В. (2003) УКРАЇНСЬКА СИМВОЛІКА В ПОЕМАХ ЛІНИ КОСТЕНКО. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 78-80.

Л

Лавор О.Ф. (2003) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 101-104.

Лесняк Н.В. (2003) МОВЛЕННЄВА ПРАКТИКА НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 126-129.

Литвиненко С.А. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 136-138.

Литвиненко С.А. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 117-121.

Лук’яник Л.В. (2003) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 48-51.

Луцик Г.О. (2003) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди, 2023. pp. 88-90.

М

Мазяр В.М. (2003) СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ЛЕКСИКИ ТКАЦТВА В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 114-120.

Малафіїк І.В. (2003) СИСТЕМА ЗНАНЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 7-12.

Маліновська Н.В. (2003) ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.Ф. РУСОВОЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 30-33.

Маліновська Н.В. (2003) ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 64-66.

Меналюк Г.Ф. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ І ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.27). pp. 41-42.

Михальська В.Р. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 142-145.

Михальчук Н.О. (2003) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙ В МЕЖАХ МІКРОГРУП НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 53-56.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 174-175.

Н

Наумчукк Г.І. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 62-66.

О

Одолінський В.Г. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 46-49.

П

Павелків Р.В. (2003) МОЛОДШИЙ ШКОЛЯР У МОРАЛЬНОМУ ВИМІРІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 7-12.

Пальчевський С.С. (2003) “МІНІ-ЕРМІТАЖ” НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ І ЙОГО МІСЦЕ В СУГЕСТОПЕДИЧНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СИСТЕМІ (ДОСВІД, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 72-75.

Перенчук Т.Й. (2003) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СПІВОЧИХ НАВИЧОК У ЮНИХ ВОКАЛІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 58-61.

Петренко О.Б. (2003) ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 92-97.

Петрук О.М. (2003) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ РІДНОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 143-147.

Петрук О.М. (2003) ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 39-41.

Пономарьова Т.О. (2003) В.Г.КОРОЛЕНКО В МИСТЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 19-25.

Поніманська Т.І. (2003) РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 12-15.

Поніманська Т.І. (2003) МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Проблеми сучасної педагогічної освіти, 2003 (Вип.5). pp. 228-232.

Поніманська Т.І. (2003) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ 7-ГО РОКУ ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 90-92.

Постоловський Р.М. (2003) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 5-6.

Пригорницький Д.О. (2003) ЧИСЕЛЬНІ ОБЕРНЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ У ТРИЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ З ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРУВАННЯ. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 107-117.

Приймак О.П. (2003) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 74-79.

Присяжнюк І.М. (2003) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ” У МНОГОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ. Волинський математичний вісник, 2003 (Вип.1). pp. 118-128.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ВИТВИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 111-115.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 128-134.

Піддубник В.Г. (2003) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ ХОРОВОГО СОЛЬФЕДЖІО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 169-170.

Р

Рибак Ю.П. (2003) НЕЛОГІЧНІ ЦЕЗУРУВАННЯ У ПІСНЯХ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 87-103.

Рибак Ю.П. (2003) ВИДАННЯ ПІСЕНЬ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО СЕЛА (Мелодії древнього Нобеля /Записи, транскрипції і впорядкування Р.В.Цапун. – Рівне: Перспектива, 2003. – 128 с.: іл., ноти). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 134-139.

Рудюк О.В. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ЮНАКІВ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 49-53.

Рябоконь В.І. (2003) ПИСАНКАРСТВО НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 102-107.

С

Савуляк В.О. (2003) ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 24-29.

Савчин Л.М. (2003) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 156-160.

Самсонюк Н.Ф. (2003) ПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В КУРСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 28-30.

Сверлюк Я.В. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ОРКЕСТРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 175-177.

Сербіна Т.Г. (2003) ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 44-47.

Сербіна Т.Г. and Самборська І.М. (2003) ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОВНОЇ ПРАКТИКИ. [Teaching Resource]

Сергєєв О.В. and Тищук В.І. and Шаповалова Л.А. (2003) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: СУТНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 79-83.

Середюк Л.А. (2003) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ, ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИХОВУЮЧИХ СИТУАЦІЙ У САМОВИРАЖЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 51-55.

Середюк Л.А. (2003) РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ САМОВИРАЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 58-62.

Сингаївський Д.В. and Бєлошицький О.О. and Ковальов В.М. (2003) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 95-99.

Скільська Л.І. (2003) СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 185-188.

Степанова О.І. (2003) ЛІНГВОПОЕТИКА ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 91-97.

Суржук Т.Б. (2003) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 58-62.

Сілков В.В. (2003) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО–ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 70-74.

Сілкова Е.О. (2003) ПЕРЕДУМОВИ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 79-82.

Сіончук О.В. (2003) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 182-184.

Т

Тарчинська Ю.Г. (2003) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ВИКОНАННЯ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 170-175.

Терлецький М.М. and Ярмак Т.М. (2003) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 104-109.

Трофімчук В.М. (2003) ПРИНЦИП КОМУНІКАТИВНО-ОСОБИСТІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 170-171.

Ф

Федорова Н.В. (2003) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 115-117.

Филипчук М.С. (2003) ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 117-119.

Х

Хмель В.А. (2003) ДО ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 150-155.

Хом'як І.М. (2003) ПИТАННЯ ОРФОГРАФІЇ В ПРОГРАМАХ ІЗ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 127-132.

Хоронжевський О.М. (2003) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 104-106.

Ц

Цапун Р.В. (2003) НАРОДНІ ОБРЯДИЗ РЕПЕРТУАРУ ГУРТУ«ДЖЕРЕЛО». [Teaching Resource]

Цуканова М.С. (2003) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНИХ КРИЗОВИХ СТАНІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 56-58.

Ч

Черуха Н.В. (2003) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 138-142.

Чичановська Н.Ф. (2003) ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 192-194.

Ш

Шевчук О.А. (2003) ДІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ "ЗДОРОВ'Я" НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2003: Вип. 6. pp. 105-109.

Шевчук О.А. and Юсенко А.С. (2003) СТАН ВИКЛАДАННЯ ОБЖД В ЗОШ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Тези доповідей науково-методичної конференції "Безпека життєдіяльності", 2003. pp. 15-16.

Шевчук Т.Б. (2003) РОБОТА ЗІ СЛОВАМИ РОДО-ВИДОВОЇ СЕМАНТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 138-143.

Шевчук Т.Б. (2003) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА У ЗМІСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 45-48.

Шкарбан Т.М. (2003) ПРО ДОВЖИНУ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 19-23.

Шульжук К.Ф. (2003) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКВІВАЛЕНТИ РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 3-7.

Шульжук Н.В. (2003) РЕПЛІКА ЯК КОМПОНЕНТ ДІАЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 35-38.

Шутяк В.Г. and Шутяк Ж.В. (2003) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (НА МАТЕРІАЛІ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й МАТЕМАТИКИ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 84-88.

Щ

Щербачук Н.П. (2003) АДВЕРБІАЛЬНІ СИНТАКСЕМИ В СЕМАНТИЧНО УСКЛАДНЕНОМУ ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 39-43.

Я

Якимчук Р.І. (2003) КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 66-68.

Якимчук С.Н. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 100-102.

Якимчук С.Н. (2003) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 111-113.

Яковенко Л.П. (2003) АНСАМБЛЕВЕ МУЗИКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 86-91.

Яковенко Л.П. (2003) ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 150-154.

Янцур Л.А. and Верусь Н.С. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 36-39.

Янцур Л.А. and Онищук І.А. (2003) ПРОБЛЕМА ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 25-28.

Янцур М.С. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОЗРОБКИ ПРОФЕСІОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 126-132.

Янцур М.С. (2003) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 138-142.

Янцур М.С. and Войтко А.І. (2003) ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 142-147.

Ярмак Т.М. (2003) ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 150-152.

Ярмак Т.М. (2003) ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ВИКОНАННЯ ТВОРІВ ФРАНЦУЗЬКИХ КЛАВЕСИНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 165-168.

This list was generated on Tue Apr 23 18:00:01 2024 EEST.