Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 130.

Є

Євтушок О.М. (2003) ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ. ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 109-114.

І

Іванова Л.І. (2003) ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 110-112.

Івашкевич Е.З. (2003) ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 19-24.

А

Антончук О.М. (2003) ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ВПРАВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 147-150.

Б

Безкоровайна О.В. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 134-136.

Безлюдна В.І. (2003) АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОІ ПОТРЕБИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 29-36.

Белешко Д.Т. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 95-101.

Будз М.М. (2003) ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК АНТИЦИПАЦІЇ У МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 119-122.

Будз М.М. (2003) ДИТЯЧА МУЗИКА В.КОСЕНКА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 98-100.

В

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МИСТЕЦТВО СЛОВА ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 109-112.

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) КРАСНОМОВСТВО –МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 154-156.

Вербець В.В. (2003) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 162-164.

Войтович І.С. and Галатюк Ю.М. (2003) РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 68-71.

Войцешук Л.А. and Мандрик Н.В. (2003) СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ І ВЛАСНІ ІМЕНА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 57-62.

Вокальчук Г.М. (2003) СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ (матеріали до словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 63-68.

Воробйов А.М. (2003) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 131-134.

Воробйов А.М. (2003) МІСЦЕ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 8-14.

Г

Гаврилюк Н.В. (2003) ЕМПІРІЙНІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ У ТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 68-72.

Гетманчук Н.О. (2003) КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 122-126.

Главінська О.Д. (2003) УСВІДОМЛЕННЯ ДИТИНОЮ СВОЄЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 14-19.

Глінчук Ю.О. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНОГО САНАТОРІЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 38-41.

Горкуненко П.П. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 122-126.

Горопаха Н.М. (2003) КНИГА ЯК ЗАСІБ ОСВІТИ У ДОШКІЛЬНІЙ ДИДАКТИЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 22-25.

Граб О.В. (2003) ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ТА ІНАКОМИСЛЕННЯ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОН). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 43-55.

Грипич С.Н. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 112-116.

Д

Давнюк С.В. (2003) ВИВЧЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 26-30.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ. Педагогічний процес: теорія і практика, 2003: Вип. 2. pp. 18-26.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, 2003. pp. 128-138.

Димченко С.С. (2003) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДИРИГЕНТА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 91-95.

Димченко С.С. (2003) ПЕДАГОГІЧНА І ДИРИГЕНТСЬКА СПАДЩИНА М.МАЛЬКА В ІСТОРИЧНОМУ ЧАСІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 177-182.

Дичківська І.М. (2003) ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 83-86.

Дичківська І.М. (2003) ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 147-150.

Дуброва А.С. (2003) ПРИНЦИП НОВИЗНИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПІДХОДІ ДО ОВОЛОДІННЯ ДІАЛОГІЧНИМ МОВЛЕННЯМ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 171-173.

З

Захарчук З.О. (2003) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ВИРАЗНО ЧИТАТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 54-58.

Зубілевич М.І. (2003) ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА (НА ПРИКЛАДІ СКАУТІВ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 20-22.

К

Коваль Г.П. (2003) ФОНЕТИЧНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ ТА НАВИЧКИ У МОВНО-МОВЛЕННЄВОМУ КУРСІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 24-28.

Козлюк О.А. (2003) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 36-38.

Козяр М.М. and Янцур М.С. and Хомяк О.Л. (2003) ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ МАШИННОЇ ГРАФІКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 127-132.

Копера О.С. (2003) ПРОБЛЕМА МОВНОСТИЛІСТИЧНОЇ НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИ ПОЕТКАМИ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 97-106.

Корчакова Н.В. (2003) УСВІДОМЛЕННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ СУТНОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ВЛАСНИХ САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ НАМІРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 42-46.

Косарєва О.І. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ З БАТЬКАМИ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.25). pp. 39-42.

Кочкарьова А.Б. (2003) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 17-19.

Крижанська О.М. (2003) ДЖЕРЕЛА ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛІРНОЇ ЛЕКСИКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 84-91.

Кузьмич О.О. (2003) СИНТАКСИЧНА НОРМА ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 23-26.

Курята Ю.В. (2003) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ДИТИНСТВА. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2003. pp. 114-122. ISSN 2519-2558

Кіндрат В.К. (2003) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 12-17.

Кірілкова Н.В. (2003) УКРАЇНСЬКА СИМВОЛІКА В ПОЕМАХ ЛІНИ КОСТЕНКО. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 78-80.

Л

Лавор О.Ф. (2003) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 101-104.

Лесняк Н.В. (2003) МОВЛЕННЄВА ПРАКТИКА НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 126-129.

Литвиненко С.А. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 136-138.

Литвиненко С.А. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 117-121.

Лук’яник Л.В. (2003) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 48-51.

М

Мазяр В.М. (2003) СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ЛЕКСИКИ ТКАЦТВА В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 114-120.

Малафіїк І.В. (2003) СИСТЕМА ЗНАНЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 7-12.

Маліновська Н.В. (2003) ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.Ф. РУСОВОЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 30-33.

Маліновська Н.В. (2003) ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 64-66.

Меналюк Г.Ф. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ І ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.27). pp. 41-42.

Михальська В.Р. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 142-145.

Михальчук Н.О. (2003) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙ В МЕЖАХ МІКРОГРУП НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 53-56.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 174-175.

Н

Наумчукк Г.І. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 62-66.

О

Одолінський В.Г. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 46-49.

П

Павелків Р.В. (2003) МОЛОДШИЙ ШКОЛЯР У МОРАЛЬНОМУ ВИМІРІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 7-12.

Пальчевський С.С. (2003) “МІНІ-ЕРМІТАЖ” НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ І ЙОГО МІСЦЕ В СУГЕСТОПЕДИЧНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СИСТЕМІ (ДОСВІД, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 72-75.

Перенчук Т.Й. (2003) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СПІВОЧИХ НАВИЧОК У ЮНИХ ВОКАЛІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 58-61.

Петренко О.Б. (2003) ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 92-97.

Петрук О.М. (2003) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ РІДНОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 143-147.

Петрук О.М. (2003) ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 39-41.

Пономарьова Т.О. (2003) В.Г.КОРОЛЕНКО В МИСТЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 19-25.

Поніманська Т.І. (2003) РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 12-15.

Поніманська Т.І. (2003) МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Проблеми сучасної педагогічної освіти, 2003 (Вип.5). pp. 228-232.

Поніманська Т.І. (2003) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ 7-ГО РОКУ ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 90-92.

Постоловський Р.М. (2003) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 5-6.

Приймак О.П. (2003) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 74-79.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ВИТВИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 111-115.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 128-134.

Піддубник В.Г. (2003) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ ХОРОВОГО СОЛЬФЕДЖІО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 169-170.

Р

Рибак Ю.П. (2003) НЕЛОГІЧНІ ЦЕЗУРУВАННЯ У ПІСНЯХ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 87-103.

Рибак Ю.П. (2003) ВИДАННЯ ПІСЕНЬ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО СЕЛА (Мелодії древнього Нобеля /Записи, транскрипції і впорядкування Р.В.Цапун. – Рівне: Перспектива, 2003. – 128 с.: іл., ноти). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 134-139.

Рудюк О.В. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ЮНАКІВ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 49-53.

Рябоконь В.І. (2003) ПИСАНКАРСТВО НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 102-107.

С

Савуляк В.О. (2003) ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 24-29.

Савчин Л.М. (2003) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 156-160.

Самсонюк Н.Ф. (2003) ПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В КУРСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 28-30.

Сверлюк Я.В. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ОРКЕСТРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 175-177.

Сербіна Т.Г. (2003) ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 44-47.

Сербіна Т.Г. and Самборська І.М. (2003) ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОВНОЇ ПРАКТИКИ. [Teaching Resource]

Сергєєв О.В. and Тищук В.І. and Шаповалова Л.А. (2003) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: СУТНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 79-83.

Середюк Л.А. (2003) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ, ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИХОВУЮЧИХ СИТУАЦІЙ У САМОВИРАЖЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 51-55.

Середюк Л.А. (2003) РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ САМОВИРАЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 58-62.

Сингаївський Д.В. and Бєлошицький О.О. and Ковальов В.М. (2003) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 95-99.

Скільська Л.І. (2003) СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 185-188.

Степанова О.І. (2003) ЛІНГВОПОЕТИКА ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 91-97.

Суржук Т.Б. (2003) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 58-62.

Сілков В.В. (2003) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО–ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 70-74.

Сілкова Е.О. (2003) ПЕРЕДУМОВИ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 79-82.

Сіончук О.В. (2003) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 182-184.

Т

Тарчинська Ю.Г. (2003) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ВИКОНАННЯ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 170-175.

Терлецький М.М. and Ярмак Т.М. (2003) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 104-109.

Трофімчук В.М. (2003) ПРИНЦИП КОМУНІКАТИВНО-ОСОБИСТІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 170-171.

Ф

Федорова Н.В. (2003) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 115-117.

Филипчук М.С. (2003) ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 117-119.

Х

Хмель В.А. (2003) ДО ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 150-155.

Хом'як І.М. (2003) ПИТАННЯ ОРФОГРАФІЇ В ПРОГРАМАХ ІЗ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 127-132.

Хоронжевський О.М. (2003) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 104-106.

Ц

Цапун Р.В. (2003) НАРОДНІ ОБРЯДИЗ РЕПЕРТУАРУ ГУРТУ«ДЖЕРЕЛО». [Teaching Resource]

Цуканова М.С. (2003) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНИХ КРИЗОВИХ СТАНІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 56-58.

Ч

Черуха Н.В. (2003) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 138-142.

Чичановська Н.Ф. (2003) ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 192-194.

Ш

Шевчук О.А. (2003) ДІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ "ЗДОРОВ'Я" НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2003: Вип. 6. pp. 105-109.

Шевчук О.А. and Юсенко А.С. (2003) СТАН ВИКЛАДАННЯ ОБЖД В ЗОШ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Тези доповідей науково-методичної конференції "Безпека життєдіяльності", 2003. pp. 15-16.

Шевчук Т.Б. (2003) РОБОТА ЗІ СЛОВАМИ РОДО-ВИДОВОЇ СЕМАНТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 138-143.

Шевчук Т.Б. (2003) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА У ЗМІСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 45-48.

Шкарбан Т.М. (2003) ПРО ДОВЖИНУ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 19-23.

Шульжук К.Ф. (2003) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКВІВАЛЕНТИ РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 3-7.

Шульжук Н.В. (2003) РЕПЛІКА ЯК КОМПОНЕНТ ДІАЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 35-38.

Шутяк В.Г. and Шутяк Ж.В. (2003) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (НА МАТЕРІАЛІ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й МАТЕМАТИКИ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 84-88.

Щ

Щербачук Н.П. (2003) АДВЕРБІАЛЬНІ СИНТАКСЕМИ В СЕМАНТИЧНО УСКЛАДНЕНОМУ ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2003 (Вип.11). pp. 39-43.

Я

Якимчук Р.І. (2003) КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 66-68.

Якимчук С.Н. (2003) ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 100-102.

Якимчук С.Н. (2003) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 111-113.

Яковенко Л.П. (2003) АНСАМБЛЕВЕ МУЗИКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 86-91.

Яковенко Л.П. (2003) ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 150-154.

Янцур Л.А. and Верусь Н.С. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 36-39.

Янцур Л.А. and Онищук І.А. (2003) ПРОБЛЕМА ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 25-28.

Янцур М.С. (2003) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОЗРОБКИ ПРОФЕСІОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 126-132.

Янцур М.С. (2003) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 138-142.

Янцур М.С. and Войтко А.І. (2003) ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 142-147.

Ярмак Т.М. (2003) ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 150-152.

Ярмак Т.М. (2003) ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ВИКОНАННЯ ТВОРІВ ФРАНЦУЗЬКИХ КЛАВЕСИНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 165-168.

This list was generated on Tue Jun 6 09:58:39 2023 EEST.