Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 98.

І

Іванова Л.І. (2004) АНАЛІТИКО – СИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 17-21.

Івашкевич Е.З. (2004) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 65-70.

А

Антончук О.М. (2004) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВПРАВ З ОРФОГРАФІЇ У 5-7 КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 34-38.

Б

Барановський С.В. and Бомба А.Я. and Скопецький В.В. (2004) ПРО АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА НА ДІЛЯНКАХ ПЛАНОВОГО РОЗШИРЕННЯ ТА ПОВОРОТУ РУСЛА. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 7-16.

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. (2004) ДЕТЕРМІНАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 25-28.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. (2004) МЕТОДИ ФІКТИВНИХ ДІЛЯНОК ТА КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 17-28.

Бордюк В.М. (2004) МЕХАНІЗМИ САМООЦІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЇХ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 35-37.

Боровець О.В. (2004) ВПЛИВ КОЛЕКТИВІСТСЬКОЇ ТА ІНДИВІДУАЛІСТСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА САМОСВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 32-35.

Буцяк В.І. (2004) МОТИВАЦІЙНО-СПОНУКАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СТИЛЕВІДПОВІДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ - ПІАНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 95-98.

Бєлова С.А. (2004) КОМПЛЕКСНЕ НАВЧАННЯ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІВ БРЕМЕНСЬКОЇ ШКОЛИ 20-ХРР. ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 130-133.

Бігунова С.А. (2004) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 28-32.

В

Волощук Н.О. (2004) АРХИПРЕСВІТЕР СЕРГІЙ КІНДЗЕРЯВИЙ-ПАСТУХІВ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 113-116.

Воробйов А.М. (2004) ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА В СИСТЕМІ „СУСПІЛЬСТВО-ІНДИВІД”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 8-12.

Г

Герасимчук Ю.О. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ВУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 146-149.

Главінська О.Д. (2004) ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 42-44.

Глущук О.Г. (2004) AMATOPCbKA TBOPЧICTb B КOHTEKCTI HAЦIOHAЛbHOTO ПІДНЕСЕННЯ HA BOЛИHI У 2O-X POКAX XX CTOЛІТТЯ. Педагогічні та рекраційні технології в сучасній індустрії дозвілля, 2004 (Ч. 1). pp. 101-104.

Глінчук Ю.О. (2004) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИХ САНАТОРІЯХ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 143-146.

Горопаха Н.М. (2004) ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІНЬ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПЕДАГОГОМ ТА ОДНОЛІТКАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 68-73.

Граб О.В. (2004) ФОЛЬКЛОРНІ ВИТОКИ У ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 21-30.

Граб О.В. (2004) НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ТЕМАТИКА У МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 71-82.

Григорчук І.С. (2004) ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 46-49.

Гумінська О.О. (2004) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА УРОКАХ МУЗИКИ. Завуч, 2004 (№32). pp. 4-12.

Д

Денисюк Н.В. (2004) ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО МАЙБУТНЬОГО. Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика, 2004: Вип. 1. pp. 23-28.

Джеджера К.В. (2004) МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ. Етика і культура. Актуальні етичні проблеми у сфері культури, 2004 (Ч. 1). pp. 26-27.

Джеджера К.В. (2004) ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 2004 (Вип. 8). pp. 104-110.

Джеджера К.В. (2004) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНА. Нова педагогічна думка, 2004 (№ 4). pp. 115-118. ISSN 2520-6427

Джеджера К.В. (2004) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Виникнення і становлення проблеми, концепції, гіпотези, 2004 (Ч. 1). pp. 31-32.

Джура О.Ф. (2004) НОВИЗНА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Б.Л. ЯВОРСЬКОГО ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗУЮЧІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 91-95.

Дичківська І.М. (2004) ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 27-33.

Дружиніна І.А. (2004) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 52-54.

К

Каневська Г.Г. and Виткалов В.Г. (2004) ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: МИКОЛА ВІКТОРОВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 110-113.

Карпенчук С.Г. (2004) ФУНКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ – СИСТЕМОТВІРНА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 42-45.

Кирильчук Ю.В. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ КРЕСЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 71-75.

Климчик Т.В. (2004) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 75-78.

Климчик Т.В. (2004) НАРОДНО–ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО–ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 49-52.

Климюк Ю.Є. and Присяжнюк І.М. (2004) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО ПЕРЕНОСУ У ВИПАДКУ МНОГОЧЛЕННОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 121-129.

Козлюк О.А. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 136-139.

Корейчук М.П. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І КЕРІВНИЦТВА ШКІЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ АНСАМБЛЕМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 47-49.

Корчакова Н.В. (2004) ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ Я В ІНТЕРНЕТ- КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 87-90.

Косарєва О.І. (2004) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 90-95.

Косарєва О.І. (2004) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОДЕЛІ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 139-143.

Красновський В.М. (2004) АРХИТЕКТУРА САМОСОЗНАНИЯ В ОПЫТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДРОСТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 95-100.

Красновський В.М. (2004) РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 100-106.

Кулаков Р.С. (2004) ВПЛИВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 113-116.

Курята Ю.В. (2004) ВПЛИВ ФЕНОМЕНА ДИТЯЧОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОГО СВІТУ ДИТИНИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2004 (Вип.5). pp. 201-208. ISSN 2519-2558

Курята Ю.В. (2004) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2004 (Т.VІ): Вип.4. pp. 164-169.

Л

Литвиненко С.А. (2004) ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 96-100.

М

Маліновська Н.В. (2004) С.Ф. РУСОВА: КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ І МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 82-85.

Марчук Г.В. (2004) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 133-136.

Меналюк Г.Ф. (2004) ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 127-130.

Михальчук Н.О. (2004) СМИСЛОУТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 123-126.

Михальчук Н.О. (2004) ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ МОВИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.010103 "ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: МОВА (НІМ., АНГЛ.) ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА". [Teaching Resource]

Н

Ніколайчук Г.І. (2004) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 54-56.

О

Одолінський В.Г. (2004) ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ МАЙБУТНЬОГО У СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 135-141.

Омельчук В.В. (2004) ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ ТАДЕУША ЧАЦЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 9-11.

Онищук І.А. (2004) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 155-157.

Остапчук М.М. (2004) ПРО РОЗРОБКУ СПЕЦКУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА КУЛЬТУРА XVII – XX СТОЛІТЬ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 103-106.

П

Павелків В.Р. (2004) СИТУАТИВНИЙ ФАКТОР АГРЕСИВНОСТІ У САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 141-143.

Павелків О.М. (2004) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІВИВЧЕННЯ КУРСУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 143-147.

Павелків Р.В. (2004) ОСОБИСТІСНА НОРМА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 22-25.

Пальчевський С.С. (2004) АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЇЇ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 148-152.

Пальчевський С.С. (2004) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 37-42.

Пальчевський С.С. (2004) СУҐЕСТОЛОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 87-91.

Петренко О.Б. (2004) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 155-159.

Поніманська Т.І. (2004) ОСОБИСТІСНІ ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 21-26.

Поніманська Т.І. (2004) ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Педагогічні науки, 2004 (Вип.37). pp. 287-290. ISSN 2663-2772

Пригорницький Д.О. (2004) НЕЛІНІЙНІ ОБЕРНЕННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ТРИЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 196-211.

Присяжнюк І.М. (2004) ЧИСЕЛЬНО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ІЗ ЗАПІЗНЮЮЧИМ АРГУМЕНТОМ. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 212-222.

Р

Рудюк О.В. (2004) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ САМОСВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 166-168.

С

Самалюк І.Й. (2004) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-БАЯНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 100-103.

Самсонюк Н.Ф. (2004) ГУМАННА СІМ’Я – ОСНОВА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 90-94.

Сардига О.В. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 168-171.

Сингаївський Д.В. (2004) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 78-84.

Смалько М.Ф. (2004) ФОРМУВАННЯ Я – КОНЦЕПЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 177-181.

Смольська Л.М. (2004) ПОДВІЙНА ПРИРОДА ЩАСТЯ В ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 181-184.

Ставицька О.Г. (2004) ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ МОРАЛЬНИХ ВИМОГ ВИХОВАНЦЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 192-196.

Степанова О.І. (2004) АКТИВІЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 61-64.

Сторож О.В. (2004) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 196-201.

Суслова Н.В. (2004) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 201-203.

Сяський А.О. and Бабич С.М. (2004) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ШЛІЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ ХРАПОВОГО ТИПУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ. Волинський математичний вісник, 2004 (Вип.2). pp. 248-256.

Сіончук О.В. (2004) ПРОГРЕСИВНІ ОСВІТЯНСЬКІ ІДЕЇ XVII-XVIII СТОЛІТТЯ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 3-6.

Сіранчук Н.М. (2004) РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 174-177.

Т

Терлецький М.М. (2004) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДУХОВИКА - МУЗИКАНТА ДО ЙОГО ОРКЕСТРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 111-115.

Тимощук Н.С. (2004) ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 204-206.

Трофимчук О.І. (2004) ФОРМУВАННЯ СКЛАДІВ ОРКЕСТРІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 20 – 50 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 36-50.

Турко Н.Є. (2004) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ „ШКІЛ ГРИ НА БАНДУРІ” В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 98-100.

Ф

Федорова Н.В. (2004) ДІАЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 151-155.

Х

Хом'як І.М. (2004) МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 30-34.

Хоронжевський О.М. (2004) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 38-41.

Ш

Шевчук О.А. (2004) РОЛЬ СИСТЕМНОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ НАСТАНОВИ У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 219-225.

Шевчук О.А. (2004) ВПЛИВ СИСТЕМИ "ШКОЛА ЗДОРОВ'Я" НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004: Вип. 11. pp. 194-197.

Шевчук О.А. (2004) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ 5-10-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2004: Вип. 7. pp. 69-73.

Шутяк В.Г. and Шутяк О.Ф. (2004) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ(НА ПРИКЛАДІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ Й ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 21-25.

Я

Янцур Л.А. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 117-123.

Янцур М.С. (2004) ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ МЕТОДИЧНОЇ І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 60-66.

Яремко Б.І. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНА І ЛОКАЛЬНА ВИКОНАВСЬКА СТИЛІСТИКА КАРПАТСЬКОЇ СОПІЛКОВОЇ МУЗИКИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 60-65.

Ярмак Т.М. (2004) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО НАВИЧОК ВИКОНАННЯ ПОЛІФОНІЧНИХ ТВОРІВ Й.С. БАХА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 106-110.

Яцюк Н.О. (2004) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 230-237.

This list was generated on Tue Apr 23 07:06:04 2024 EEST.