Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 91.

І

Іванова Л.І. (2004) АНАЛІТИКО – СИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 17-21.

Івашкевич Е.З. (2004) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 65-70.

А

Антончук О.М. (2004) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВПРАВ З ОРФОГРАФІЇ У 5-7 КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 34-38.

Б

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. (2004) ДЕТЕРМІНАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 25-28.

Бордюк В.М. (2004) МЕХАНІЗМИ САМООЦІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЇХ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 35-37.

Боровець О.В. (2004) ВПЛИВ КОЛЕКТИВІСТСЬКОЇ ТА ІНДИВІДУАЛІСТСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА САМОСВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 32-35.

Буцяк В.І. (2004) МОТИВАЦІЙНО-СПОНУКАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СТИЛЕВІДПОВІДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ - ПІАНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 95-98.

Бєлова С.А. (2004) КОМПЛЕКСНЕ НАВЧАННЯ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІВ БРЕМЕНСЬКОЇ ШКОЛИ 20-ХРР. ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 130-133.

Бігунова С.А. (2004) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 28-32.

В

Волощук Н.О. (2004) АРХИПРЕСВІТЕР СЕРГІЙ КІНДЗЕРЯВИЙ-ПАСТУХІВ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 113-116.

Воробйов А.М. (2004) ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА В СИСТЕМІ „СУСПІЛЬСТВО-ІНДИВІД”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 8-12.

Г

Герасимчук Ю.О. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ВУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 146-149.

Главінська О.Д. (2004) ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 42-44.

Глущук О.Г. (2004) AMATOPCbKA TBOPЧICTb B КOHTEKCTI HAЦIOHAЛbHOTO ПІДНЕСЕННЯ HA BOЛИHI У 2O-X POКAX XX CTOЛІТТЯ. Педагогічні та рекраційні технології в сучасній індустрії дозвілля, 2004 (Ч. 1). pp. 101-104.

Глінчук Ю.О. (2004) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИХ САНАТОРІЯХ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 143-146.

Горопаха Н.М. (2004) ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІНЬ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПЕДАГОГОМ ТА ОДНОЛІТКАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 68-73.

Граб О.В. (2004) ФОЛЬКЛОРНІ ВИТОКИ У ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 21-30.

Граб О.В. (2004) НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ТЕМАТИКА У МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 71-82.

Григорчук І.С. (2004) ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 46-49.

Д

Денисюк Н.В. (2004) ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО МАЙБУТНЬОГО. Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика, 2004: Вип. 1. pp. 23-28.

Джеджера К.В. (2004) МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ. Етика і культура. Актуальні етичні проблеми у сфері культури, 2004 (Ч. 1). pp. 26-27.

Джеджера К.В. (2004) ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 2004 (Вип. 8). pp. 104-110.

Джеджера К.В. (2004) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНА. Нова педагогічна думка, 2004 (№ 4). pp. 115-118. ISSN 2520-6427

Джеджера К.В. (2004) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Виникнення і становлення проблеми, концепції, гіпотези, 2004 (Ч. 1). pp. 31-32.

Джура О.Ф. (2004) НОВИЗНА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Б.Л. ЯВОРСЬКОГО ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗУЮЧІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 91-95.

Дичківська І.М. (2004) ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 27-33.

Дружиніна І.А. (2004) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 52-54.

К

Каневська Г.Г. and Виткалов В.Г. (2004) ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: МИКОЛА ВІКТОРОВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 110-113.

Карпенчук С.Г. (2004) ФУНКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ – СИСТЕМОТВІРНА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 42-45.

Кирильчук Ю.В. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ КРЕСЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 71-75.

Климчик Т.В. (2004) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 75-78.

Климчик Т.В. (2004) НАРОДНО–ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО–ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 49-52.

Козлюк О.А. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 136-139.

Корейчук М.П. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І КЕРІВНИЦТВА ШКІЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ АНСАМБЛЕМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 47-49.

Корчакова Н.В. (2004) ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ Я В ІНТЕРНЕТ- КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 87-90.

Косарєва О.І. (2004) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 90-95.

Косарєва О.І. (2004) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОДЕЛІ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 139-143.

Красновський В.М. (2004) АРХИТЕКТУРА САМОСОЗНАНИЯ В ОПЫТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДРОСТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 95-100.

Красновський В.М. (2004) РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 100-106.

Кулаков Р.С. (2004) ВПЛИВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 113-116.

Курята Ю.В. (2004) ВПЛИВ ФЕНОМЕНА ДИТЯЧОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ДУХОВНОГО СВІТУ ДИТИНИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2004 (Вип.5). pp. 201-208. ISSN 2519-2558

Курята Ю.В. (2004) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2004 (Т.VІ): Вип.4. pp. 164-169.

Л

Литвиненко С.А. (2004) ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 96-100.

М

Маліновська Н.В. (2004) С.Ф. РУСОВА: КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ І МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 82-85.

Марчук Г.В. (2004) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 133-136.

Меналюк Г.Ф. (2004) ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 127-130.

Михальчук Н.О. (2004) СМИСЛОУТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 123-126.

Михальчук Н.О. (2004) ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ МОВИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.010103 "ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: МОВА (НІМ., АНГЛ.) ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА". [Teaching Resource]

Н

Ніколайчук Г.І. (2004) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 54-56.

О

Одолінський В.Г. (2004) ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ МАЙБУТНЬОГО У СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 135-141.

Омельчук В.В. (2004) ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ ТАДЕУША ЧАЦЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 9-11.

Онищук І.А. (2004) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 155-157.

Остапчук М.М. (2004) ПРО РОЗРОБКУ СПЕЦКУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА КУЛЬТУРА XVII – XX СТОЛІТЬ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 103-106.

П

Павелків В.Р. (2004) СИТУАТИВНИЙ ФАКТОР АГРЕСИВНОСТІ У САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 141-143.

Павелків О.М. (2004) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІВИВЧЕННЯ КУРСУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 143-147.

Павелків Р.В. (2004) ОСОБИСТІСНА НОРМА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 22-25.

Пальчевський С.С. (2004) АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЇЇ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 148-152.

Пальчевський С.С. (2004) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 37-42.

Пальчевський С.С. (2004) СУҐЕСТОЛОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 87-91.

Петренко О.Б. (2004) ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 155-159.

Поніманська Т.І. (2004) ОСОБИСТІСНІ ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 21-26.

Поніманська Т.І. (2004) ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Педагогічні науки, 2004 (Вип.37). pp. 287-290. ISSN 2663-2772

Р

Рудюк О.В. (2004) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ САМОСВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 166-168.

С

Самалюк І.Й. (2004) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-БАЯНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 100-103.

Самсонюк Н.Ф. (2004) ГУМАННА СІМ’Я – ОСНОВА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 90-94.

Сардига О.В. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 168-171.

Сингаївський Д.В. (2004) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 78-84.

Смалько М.Ф. (2004) ФОРМУВАННЯ Я – КОНЦЕПЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 177-181.

Смольська Л.М. (2004) ПОДВІЙНА ПРИРОДА ЩАСТЯ В ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 181-184.

Ставицька О.Г. (2004) ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ МОРАЛЬНИХ ВИМОГ ВИХОВАНЦЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 192-196.

Степанова О.І. (2004) АКТИВІЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 61-64.

Сторож О.В. (2004) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 196-201.

Суслова Н.В. (2004) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 201-203.

Сіончук О.В. (2004) ПРОГРЕСИВНІ ОСВІТЯНСЬКІ ІДЕЇ XVII-XVIII СТОЛІТТЯ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 3-6.

Сіранчук Н.М. (2004) РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 174-177.

Т

Терлецький М.М. (2004) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДУХОВИКА - МУЗИКАНТА ДО ЙОГО ОРКЕСТРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 111-115.

Тимощук Н.С. (2004) ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 204-206.

Трофимчук О.І. (2004) ФОРМУВАННЯ СКЛАДІВ ОРКЕСТРІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 20 – 50 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 36-50.

Турко Н.Є. (2004) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ „ШКІЛ ГРИ НА БАНДУРІ” В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 98-100.

Ф

Федорова Н.В. (2004) ДІАЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 151-155.

Х

Хом'як І.М. (2004) МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 30-34.

Хоронжевський О.М. (2004) ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 38-41.

Ш

Шевчук О.А. (2004) РОЛЬ СИСТЕМНОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ НАСТАНОВИ У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 219-225.

Шевчук О.А. (2004) ВПЛИВ СИСТЕМИ "ШКОЛА ЗДОРОВ'Я" НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004: Вип. 11. pp. 194-197.

Шевчук О.А. (2004) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ШКОЛЯРІВ 5-10-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2004: Вип. 7. pp. 69-73.

Шутяк В.Г. and Шутяк О.Ф. (2004) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ(НА ПРИКЛАДІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ Й ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 21-25.

Я

Янцур Л.А. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 117-123.

Янцур М.С. (2004) ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ МЕТОДИЧНОЇ І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 60-66.

Яремко Б.І. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНА І ЛОКАЛЬНА ВИКОНАВСЬКА СТИЛІСТИКА КАРПАТСЬКОЇ СОПІЛКОВОЇ МУЗИКИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 60-65.

Ярмак Т.М. (2004) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО НАВИЧОК ВИКОНАННЯ ПОЛІФОНІЧНИХ ТВОРІВ Й.С. БАХА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 106-110.

Яцюк Н.О. (2004) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 230-237.

This list was generated on Tue Jun 6 09:28:27 2023 EEST.