Items where Division is "Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | І | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Я
Number of items: 77.

P

Portna O. and Melikhov A. and Dragomirova L. and Noha I. and Soichuk R. (2019) ENTREPRENEURSHIP MODEL OF CYBERNETIC SECURITY PROFESSIONALS. Journal of Entrepreneurship Education, 2019 (5): Vol. 22. pp. 1-6. ISSN 1098-8394

І

Іскра Л.В. and Ніколайчук Т.С. (2019) ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 197-199.

Б

Бабаш Г.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 3-6.

Бабчук В.Р. (2019) Формування навичок спілкування учнів початкової школи під час ранкових зустрічей. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 3-4.

Бабчук В.Р. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 6-8.

Бачинська Л.П. and Колупаєва Т.Є. (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НУШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 7-8.

Благовірна К.С. (2019) Розвиток лексичної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 6-8.

Благовірна К.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 8-10.

Боровець О.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ Т.Д.ДЕМ'ЯНЮК. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій, 2019. pp. 49-53.

Боровець О.В. (2019) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: CУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 114-120.

Боровець О.В. and Ващеня Л.В. (2019) УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Virtus, 2019: Issue 34. pp. 61-63. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Боровець О.В. and Велесик В.С. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Теорія та практика сучасної науки та освіти, 2019. pp. 170-172.

Боровець О.В. and Гулюк С.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Соціально-гуманітарний вісник, 2019: Вип. 25. pp. 33-35. ISSN 2305-9869

Боровець О.В. and Яковишина Т.В. (2019) Теорія і практика сучасної початкової школи (курс лекцій). [Teaching Resource]

Боровець О.В. and Яремчук О.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-184.

Борсук В.Ю. (2019) ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ РАФТ ТА КУБУВАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 11-13.

Бублей О.М. (2019) Педагогічні умови розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 11-12.

Буднік А.М. (2019) Правове виховання учнів молодшого шкільного віку: теоретичні основи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 12-13.

Булан А.Р. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ – ОСНОВНИЙ СПОСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 13-15.

В

Вавуліч В.А. (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 15-20.

Ващеня Л.В. and Боровець О.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 20-22.

Вишневська А.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 24-25.

Ворон М.Г. (2019) ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 193-195.

Г

Горбняк О.М. and Шевців З.М. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 50-53.

Гудовсек О.А. (2019) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 145-152.

Гудовсек О.А. (2019) Перші курси підготовки вчителів малювання при Академії мистецтв. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 25-26.

Гудовсек О.А. and Коваль Н.В. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 45-47.

Гудовсек О.А. and Салюк С.М. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 48-50.

Гулюк С.О. and Боровець О.В. (2019) ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 183-185.

Д

Дембіцька М.І. and Колупаєва Т.Є. (2019) РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В ХХІ СТОЛІТТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 158-161.

Демидюк Н.В. and Шевців З.М. (2019) ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 58-61.

З

Засєкіна І.А. and Третяк О.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 69-71.

К

Кавальчук О.В. and Гудовсек О.А. (2019) ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 71-72.

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 243-245.

Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. and Третяк О.М. (2019) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 172-182.

Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. and Третяк О.М. (2019) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи, 2019: Вип. 21. pp. 190-195. ISSN 2523-4900

Корицька Т.Р. and Яковишина Т.В. (2019) ЕТИЧНЕ ВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОГО ФІЛОСОФА Й ПЕДАГОГА Й. ГЕРБАРТА. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 43-45.

Королік І.С. and Колупаєва Т.Є. (2019) ШКІЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ПОШУКИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-71.

Креничко І.С. and Міщеня О.М. (2019) ГУВЕРНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 207-209.

Купчак С.Б. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 210-212.

М

Мариніна І.В. and Яковишина Т.В. (2019) МЕТОДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 97-99.

Мариніна І.В. and Яковишина Т.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 203-206.

Мороз О.Ф. and Колупаєва Т.Є. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯПОНІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-101.

Міщеня О.М. and Третяк О.М. (2019) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Нова педагогічна думка, 2019 (№ 3): (99). pp. 122-127. ISSN 2520-6427

Н

Негода А.В. and Колупаєва Т.Є. (2019) ПРОВІДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 110-111.

П

Пилипчук Т.Л. and Шевців З.М. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 96-99.

Попова А.В. and Яковишина Т.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРІОРИТЕТІ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 100-103.

Потапчук Ю.В. and Міщеня О.М. (2019) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 140-143.

Р

Реверська О.М. and Шевців З.М. (2019) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 104-107.

С

Сементух А.В. and Колупаєва Т.Є. (2019) РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ФІНЛЯНДІЇ В 20-ТІ РОКИ XXI СТОЛІТТЯ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 144-146.

Сойчук Р.Л. (2019) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 42-50.

Сойчук Р.Л. (2019) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ «ПЕДАГОГИ-БАТЬКИ-ДІТИ». In: Topical issues of pedagogy. Edizioni Magi, Italy, pp. 206-226. ISBN 978-88-89655-13-5

Солончук В.С. and Веремчук А.П. (2019) ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 188-190.

Сомчинська К.П. and Колупаєва Т.Є. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 142-144.

Срібнюк А.В. and Сойчук Р.Л. (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 144.

Т

Твердун Ю.О. and Бричок С.Б. (2019) ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ЯК ОДНА ІЗ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОСТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 15-20.

Ткачук І.В. and Колупаєва Т.Є. (2019) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 154-155.

Третяк О.М. and Сукало О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 227-229.

У

Усач К.А. and Сойчук Р.Л. (2019) САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 112-114.

Ч

Чорна О.Ю. and Сойчук Р.Л. (2019) НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА НАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 157-158.

Ш

Шалівська Ю.В. and Яковишина Т.В. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ. Молодий вчений, 2019 (№ 5.2): (69.2). pp. 86-90. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Швець І.М. and Сойчук Р.Л. (2019) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 162-163.

Шевців З.М. (2019) КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 154-156.

Шевців З.М. (2019) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 125-128.

Шевців З.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ = FORMING OF THE INTEGRATED SOCIAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER OF PRIMARY SCHOOL TO INCLUSIVE EDUCATION. Освітній простір України, 2019 (№ 15). pp. 160-169.

Шуляк О.В. and Сойчук Р.Л. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 176-178.

Я

Яворська А.В. and Колупаєва Т.Є. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ДАНІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 164-165.

Якимчук А.Я. and Колупаєва Т.Є. (2019) НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ПОЧАТКОВІЙ ЗАГАЛЬНІЙ ОСВІТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 165-167.

Яковишина Т.В. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 200-202.

Яковишина Т.В. (2019) ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 217-221.

Яковишина Т.В. (2019) О ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ. “Sociology, pedagogy, psychology – prospects for the development of modern society, 2019. pp. 32-37.

Яковишина Т.В. (2019) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (№ 2): (86). pp. 129-139. ISSN 2312-5993

Яковишина Т.В. (2019) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019: №2(86). pp. 129-139.

Яковишина Т.В. and Шалівська Ю.В. (2019) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ = TRANSFORMATION CONCEPT “CREATIVITY” IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL EDUCATION REFORM. Інноваційна педагогіка, 2019 (Т. 2): Вип. 10. pp. 39-43.

Янчук О.О. and Бричок С.Б. (2019) ДЗЕРКАЛО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В НАДБАННЯХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 25-27.

Ярощук Я.С. and Колупаєва Т.Є. (2019) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ФІНЛЯНДІЇ ТА УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 171-172.

Ясковець В.В. and Яковишина Т.В. (2019) ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 320-322.

This list was generated on Thu May 30 04:08:26 2024 EEST.