Items where Subject is "28 Християнські церкви, секти, деномінації"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 56.

Book

Шугаєва Л.М. (2008) ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ-МІСТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Article

Бернацький В.Р. (2012) СЕКТАНТСЬКИЙ РУХ НА ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНІУ 1920-Х РР.: СФЕРИ ВПЛИВУ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 195-203. ISSN 2519-1942

Бородинська Л.І. and Галуха Л.Ю. (2007) ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 152-153.

Бричок С.Б. (2001) СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ У ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКОЛАХ: ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.17). pp. 136-139.

Булига (Панчук) І.І. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ ВОЛИНІ ПІД ВПЛИВОМ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦИСТСЬКОЇ ВЛАДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 244-246. ISSN 2519-1942

Булига (Панчук) І.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 62-69.

Булига (Панчук) І.І. (2021) СУЧАСНІ ПРОТЕСТАНТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Слов’янський світ і Україна, 2021. pp. 292-299.

Булига (Панчук) І.І. (2010) КОНФЛІКТО-ФОРМУЮЧІ ФАКТОРИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОЇ ВОЛИНІ. Релігійна свобода, 2010 (№15). pp. 353-358.

Булига (Панчук) І.І. (2017) ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Релігійна свобода, 2017 (№20). pp. 82-84.

Булига (Панчук) І.І. (2016) СУЧАСНИЙ ВІРУЮЧИЙ-ПРОТЕСТАНТ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ: «ВІД ДОСВІДУ МАРГІНАЛЬНОСТІ ДО СВІДОМОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ». Virtus, 2016 (№10). pp. 8-13. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Булига (Панчук) І.І. (2015) ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОГО ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ. Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття, 2015. pp. 328-331.

Булига (Панчук) І.І. (2009) РЕПРЕСІЇ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ У 1939 – 1941 рр. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2009: Вип. 1. pp. 33-40. ISSN 2519-2558

Булига (Панчук) І.І. (2011) РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (1939–1941 РР.). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 228-237.

Булига (Панчук) І.І. (2009) КОНФЛІКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖПРАВОСЛАВНИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ У 1941-1942 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 190-193. ISSN 2519-1942

Булига (Панчук) І.І. (2010) ПРОБЛЕМИ МІЖПРАВОСЛАВНИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ У 1941-1942 РР. Наукові записки Національного університету "Острозька академія, 2010: Вип. 2. pp. 34-42. ISSN 2519-2558

Булига (Панчук) І.І. (2012) ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ І ДЕРЖАВНА ВЛАДАНА ВОЛИНІ (1944 – 1945 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 260-268. ISSN 2519-1942

Білявцева О.В. (2011) УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 308-311. ISSN 2519-1942

Ворон Оксана (2016) ВИТОКИ ТА ПРОЯВИ КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 77-82. ISSN 2519-1942

Ворон Оксана (2011) МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 238-250.

Ворон Олена (2016) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВИДОЗМІНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 83-88. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2008) ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 76-80. ISSN 2519-1942

Ворон Олена and Ворон Оксана (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ СОВІСТІ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРЕНАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 91-97. ISSN 2519-1942

Ворон Олена and Ворон Оксана (2012) ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ НА РІВНЕНЩИНІ У 50-70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 295-310. ISSN 2519-1942

Григорчук І.С. (2004) ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 46-49.

Жилюк С.І. (2001) УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ЖИТОМИРЩИНІ В 20-Х РОКАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2001 (Вип.2). pp. 52-57. ISSN 2519-1942

Кукурудза А.Р. (2008) РАДИКАЛЬНО-РЕФОРМАЦІЙНІ НАСТРОЇ ПРАВОСЛАВНИХ ВОЛИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 94-98. ISSN 2519-1942

Кукурудза А.Р. (2009) ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 20-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 241-249. ISSN 2519-1942

Мишкарьова С.В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 1921-1939 РР. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 185-194.

Мишков В.Я. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СТАРООБРЯДНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 286-296.

Мишков В.Я. (2010) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ СТАРООБРЯДНОЮ ЦЕРКВОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 88-91. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2010) РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І СТАРООБРЯДНИЦТВО: ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 98-101. ISSN 2519-1942

Тимочко І.Б. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 206-216.

Тимочко І.Б. (2012) ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ДІЯЧІВ ВОЛИНСЬКИХ БРАТСТВ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 25-30.

Тимочко І.Б. (2011) ПРОВІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XΙX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 231-233. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2018) КОРАН ТА ЕТИЧНІ ПРИПИСИ ІСЛАМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 148-151. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2016) МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПРАВОСЛАВ’Я ТА ІСЛАМУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 132-140. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2015) БАГАТОЖЕНСТВО ТА ІСЛАМ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 199-201. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2014) СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В ІСЛАМІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 280-282. ISSN 2519-1942

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2013) СЕГРЕГАЦІЯ ЖІНОК В ІСЛАМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 193-197. ISSN 2519-1942

Шевчук К.С. (2023) ВІЙНА ЯК ПЕРЕЖИВАННЯ: УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД В ЧАСИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", 2023 (№25). pp. 3-8. ISSN 2312-7112

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2016) «БЛАГОЧЕСТЯ І ОСВІТА»: ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ ЙОСИФА ДЕ КАЛАСАНСА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (ХVІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 208-214. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2011) ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО СЕКТАНСТВА В УКРАЇНІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 46-54.

Шугаєва Л.М. (2011) ПОЗАЦЕРКОВНІ ПРАВОСЛАВНІ ОБ’ЄДНАННЯ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 90-95.

Шугаєва Л.М. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ І ПЕРШОПРИЧИНИ РЕЛІГІЙНИХ РЕПРЕСІЙ У СРСР (НА ПРИКЛАДІ ІСТИННО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ІСТИННО ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 13-19.

Шугаєва Л.М. (2009) В ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я: КІНДРАТ МАЛЬОВАНИЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 13-16. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЄРЕТИЧНИХ РУХІВ В КАТОЛИЦЬКІЙ І ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЯХ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Українське релігієзнавство, 2015 (№73). pp. 324-328.

Шугаєва Л.М. (2009) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ФЕНОМЕН ЛЕОНТІЇВЩИНИ. Релігійна свобода, 2009 (№14). pp. 156-159.

Шугаєва Л.М. (2010) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ПОЗАЦЕРКОВНЕ РЕЛІГІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ІСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА" В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Релігія та соціум, 2010 (№2): (4). pp. 126-130.

Шугаєва Л.М. (2008) ПРАВОСЛАВНІ СЕКТИ В УКРАЇНІ: ПОСТМОДЕРНИЙ АСПЕКТ. Релігійна свобода, 2008 (№13). pp. 261-264.

Шугаєва Л.М. (2007) ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ І ПРАВОСЛАВНЕ СЕКТАНТСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства, 2007. pp. 133-136.

Шугаєва Л.М. (2017) РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ ПРАВОСЛАВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СЬОГОДЕННОЇ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ЕВОЛЮЦІЇ ЗА УМОВ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАНЬ. Релігійна свобода, 2017: №20. pp. 79-82.

Шугаєва Л.М. (2010) У ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я. КІНДРАТ СЕЛІВАНОВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2010 (Вип.2). pp. 176-185. ISSN 2519-2558

Шугаєва Л.М. (2009) У ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я. НАРЦИЗ ГУМЕННИЙ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2009 (Вип.1). pp. 256-262. ISSN 2519-2558

Шугаєва Л.М. (2005) ХІЛІАСТИЧНО-ЕСХАТОЛОГІЧНЕ СЕКТАНТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЄГОВІСТІВ-ІЛЬЇНЦІВ. Українське релігієзнавство, 2005 (Вип.34): №2. pp. 66-73.

Шугаєва Л.М. (2010) В ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОCЛАВ’Я. ІНОКЕНТІЙ БАЛТСЬКИЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 57-59. ISSN 2519-1942

Автореферат

Булига (Панчук) І.І. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА ВОЛИНІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. [Автореферат]

This list was generated on Wed Jul 24 09:06:58 2024 EEST.