Items where Subject is "330 Економіка в цілому"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | K | M | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 81.

B

Britchenko I. and Kniazevych A. (2015) THE BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE = ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Икономически изследвания, 2015 (№ 4). pp. 43-66.

K

Knyazevich A.O. (2012) INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MELIORATIVELAND. Marketing On the International Marketsof Commodities and Services: Global Aspects, 2012. pp. 107-113.

M

Mykytyn T. and Yakymchuk A. and Szymanski J. and Zaitsev D. (2017) PECULIARITIES OF FINANCING NATIONAL NATURAL PARKS IN POLAND AND UKRAINE = CECHY FINANSOWANIA PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE = ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ПОЛЬЩЕ И УКРАИНЕ. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2017 (№ 2): (6). pp. 152-162.

І

Іванюк І.М. and Підцерковна Х.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗОН ПРИБУТКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (ЗА МЕТОДИКОЮ А. СЛИВОЦЬКОГО). Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 10-11.

Б

Бакай М.В. and Хижнякова Н.О. (2019) ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 5-7.

Басюк І.О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Березюк П. and Бобровський А.Л. (2019) РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 9-11.

Берташ Б.М. (2014) РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 39.

Берташ Б.М. and Чмара С.В. (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 37-38.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, 2014. pp. 131-133.

Буханевич К.С. and Гладун Л.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ НАДІЙНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 79-80.

В

Васюк О.О. and Заглинська Л.В. (2017) БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 15-17.

Г

Глазкова Н.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ М. РІВНЕ). [Магістерська робота]

Д

Дейнега О.В. (2020) КОЛЕКТИВНИЙ ТЕЗАУРУС МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я, 2020: Ч. ІІІ. p. 104. ISSN 2222-2944

Дейнега О.В. and Трофімчук О.Р. (2022) СПЕЦИФІКА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ В2В. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 7-8.

З

Заглинська Л.В. (2011) ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ХХ СТ. В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 22-35.

Заглинська Л.В. and Бондар І.В. (2009) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 44-50. ISSN 2519-1942

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2012) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ В 90-ті РОКИ ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 139-149. ISSN 2519-1942

К

Кириленко О.М. (2008) ФУНКЦІЇ ТА ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 81-99.

Кичук А.О. and Юськів Б.М. (2014) ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ НА АВТОЗАПРАВНІЙ СТАНЦІЇ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 82-84.

Князевич А.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів, 2012 (Т.XIII): Вип. 247. pp. 109-113.

Князевич А.О. (2012) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка: сучасний стан та перспективи розвитку, 2012 (Ч. ІІ). pp. 61-63.

Князевич А.О. СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти, 2012. pp. 86-88.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2012: Вип. 2(36). pp. 140-143.

Князевич А.О. (2014) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до Європейського економічного простору : реформування державного сектору, бізнесу та освіти, 2014. pp. 98-100.

Князевич А.О. and Богатирьова О.М. (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки, 2012. pp. 38-40.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2014) ОГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ. Новая экономика, 2014 (№ 1): (63). pp. 137-142.

Князевич А.О. and Віднічук М.А. (2017) МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄНОГО ОБСЯГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів, 2017. pp. 141-144.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2013) СТАНОВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка. Фінанси. Право, 2013 (№ 10). pp. 15-18.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Other. О. Зень, Рівне.

Корсюк М.А. and Матусевич К.М. (2019) РОЗКВІТ ТА ЗАНЕПАД ЗОЛОТОГО СТАНДАРТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 22-24.

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. and Самборський І.О. (2018) ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях, 2018. pp. 155-158.

Л

Левчишин В.О. and Орлов О.Г. (2017) ЕКОНОМІЧНІ ВІЙНИ У СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 47-49.

Лесовець М.М. and Дейнега О.В. (2020) ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 128-129.

Лико Д.В. and Лико С.М. and Мартинюк В.О. and Портухай О.І. and Якута О.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 253-256.

М

Малахова О.В. and Ступницька Н.І. (2020) ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУТІВ НА МІЖНАРОДНУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 15-17.

Мединська Т.І. (2019) ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ США ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 42-44.

Мокрик А.В. and Орлов О.Г. (2014) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ, СУЧАСНИЙ СТАН, ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 19-20.

О

Орлов О.Г. and Мариніч Н.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 35-37.

П

Паламарчук О.С. (2014) АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 88-89.

Паламарчук О.С. (2014) ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 90-91.

Пелех О.Б. (2019) ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ. Агросвіт, 2019 (№ 23). pp. 62-72.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Бізнесінформ, 2018 (№ 7). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ. Бізнесінформ, 2018 (№ 3). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ «ЗГОРИ». Бізнесінформ, 2018 (№ 5). pp. 8-11.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ "ЗНИЗУ". Бізнесінформ, 2018 (№ 6). pp. 8-15.

Пелех О.Б. (2018) ЧИННИКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Бізнесінфром, 2018 (№ 1). pp. 28-34.

Пелех О.Б. (2018) ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. Економіка і суспільство, 2018: Вип. 19. pp. 197-208.

Пелех О.Б. (2018) СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Проблеми економіки, 2018 (№ 2): (36). pp. 121-127.

Пелех О.Б. (2019) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2019 (Ч. 2): Вип. 23. pp. 60-65.

Пелех О.Б. (2020) СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ ВВП З ПОГЛЯДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Агросвіт, 2020 (№ 4). pp. 65-69.

Пелех О.Б. (2020) МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Економіка та держава, 2020 (№ 2). pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2000–2017 РР.). Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Ч. 2): Вип. 21. pp. 61-67.

Пелех О.Б. (2014) АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2007-2008 РОКІВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 22-23.

Пелех О.Б. (2019) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ПРОПОЗИЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ЗВЕДЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ = ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: PROPOSAL AND USE OF RESOURCES IN CONSOLIDATED ACCOUNTS OF UKRAINE AND POLAND. Ефективна економіка, 2019 (№ 11). pp. 1-18.

Пелех О.Б. (2018) ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ = ECONOMIC DEVELOPMENT CYCLING AND ECONOMIC STRUCTURAL CHANGES. Причорноморські економічні студії, 2018 (Ч. 1): Вип. 27. pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2018) ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ = MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE. Ефективна економіка, 2018 (№ 11). pp. 1-16.

Пелех О.Б. (2019) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СТРУКТУРНО-ТЕМПОЛОГІЧНА АНАЛІТИКА = STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYTICS. Агросвіт, 2019 (№ 24). pp. 66-70.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВВП УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ = UKRAINIAN GDP STRUCTURAL CHANGES IN TERMS OF EMPLOYMENT UPON THE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 25. pp. 128-134.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2018) ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ. Інвестиції: практика та досвід, 2018 (№ 22). pp. 10-18.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2019) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. Економіка та держава, 2019 (№ 3). pp. 16-22.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. [Навчальний посібник]

Пиртко С.А. and Пиртко М.С. (2024) ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Via Economica, 2024 (Вип. 4). pp. 146-153.

Пляшко О.С. (2022) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Via Economica, 2022 (Вип.1). pp. 11-16.

Поліщук О.Ю. (2021) ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. Потенціал економічного розвитку країни та регіонів: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти, 2021. pp. 11-14.

Примак О.І. and Гоголь Т.В. (2019) УКРАЇНА У ПРОЦЕСАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 54-56.

С

Свирида О.В. and Пляшко О.С. (2019) ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗМІНИ У ФІНАНСУВАННІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України, 2019. pp. 197-198.

Синюк О.І. and Гладун Л.О. (2014) СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОВУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 95-96.

Стрільчук Р.М. (2014) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАСАД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 96-98.

Ступницька Н.І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.040201 МАТЕМАТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА". [Методичні рекомендації]

Т

Тимощук А.О. and Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 313-318.

Тимощук А.О. and Дейнега О.В. (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ГОЩАНСЬКІЙ МІЖЛІКАРНЯНІЙ АПТЕЦІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 66-68.

Ф

Фалат І.О. and Нікшич С.М. (2017) ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 72-73.

Ч

Черній А.Л. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРИЗОВОСТІ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 53-56.

Ш

Шимко О.В. (2019) ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. Наука и образование в современом мире, 2019 (Т. 1). pp. 339-342.

Шимко О.В. (2012) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2012: Вип. 19. pp. 407-411. ISSN 2519-2558

Ю

Юскович-Жуковська В.І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У США. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 52.

Юськів Б.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 100-101.

Юськів Б.М. and Пляшко О.С. and Хомич С.В. (2023) ЗАРОДЖЕННЯ «АНАЛІЗУ ДАНИХ» ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Via Economica, 2023 (Вип. 3). pp. 114-119.

Я

Язвінська Т.В. УЛОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ПП "Вест-Вектор"). [Магістерська робота]

Якубовська Н.В. and Стрільчук Р.М. and Коханевич Т.П. (2022) ПРОДУКТОВІ МІКРОІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОЛАБОРАЦІЇ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ = PRODUCT MICROINNOVATIONS AS A RESULT OF COLLABORATION OF DIGITAL SOCIETY AND BEHAVIORAL ECONOMY. Економіка та управління підприємствами, 2022 (68). pp. 175-179.

This list was generated on Fri Jun 21 20:29:09 2024 EEST.