Items where Subject is "91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 119.

Є

Єфимець Д.Я. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НІМЕЧЧИНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

І

Ігнатюк К.С. ОСОБЛИВОСТІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Іщук Я.М. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

А

Антонюк І.В. ГЕОГРАФО-ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». [Магістерська робота]

Б

Бабенко В.С. ГЕОГРАФІЯ ГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Баланович Т.О. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ В ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Балецький Д.О. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Бакалаврська робота]

Бодіна А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "АЗАЛІЯ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ (10 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ). [Магістерська робота]

Бодіна А.О. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Бондарець Н.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ У ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ. [Бакалаврська робота]

Бринчук Т.В. ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

В

Василишина Т.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Василюк Т.М. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Войтович О.П. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Войтович О.П. and Лико Д.В. and Мартинюк В.О. (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)» У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 6-10. ISSN 978-617-601-332-7

Войтович О.П. and Лико Д.В. and Мартинюк В.О. (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)» У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 6-10.

Г

Галагуз М.А. ВПЛИВ ЗАГРОЗ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Глюза Г.А. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЦУМАНСЬКА ПУЩА". [Магістерська робота]

Гой (Мечик) І.І. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голотюк К.І. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голяк А.В. ВИВЧЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Гурська В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РАДІОЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Д

Данько Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Демчук О.Д. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Довгалюк Л.В. ОЦІНКА ВИПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПОВІТРЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ ТА ПРИЛЕГЛОЇ АГРОСФЕРИ (на прикладі міста Рівне). [Магістерська робота]

Довжик Ю.В. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. [Магістерська робота]

Дубина В.В. ГЕОГРАФІЯ МІСЦЬ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. [Магістерська робота]

З

Зеленяк М.В. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ І ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Зубкович І. and Мартинюк В. and Андрійчук С. (2019) Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки, 2019 (9(393)). pp. 27-36.

К

Капітула С.С. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Касянчук В.Ю. ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ІКВА ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ. [Магістерська робота]

Кириченко А.С. АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЇ І ХРОНОЛОГІЇ КЛІМАТИЧНИХ КАТАСТРОФ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киришко О.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киришко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Кисіль А.Л. ПОСТПІРОГЕННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Ковалевич Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ковальчук А.В. ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Ковальчук М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Костолович М.І. (2023) ТОПОНІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.2). pp. 12-17. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Котовський В.В. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Коханевич Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. [Бакалаврська робота]

Кравчення Н.П. БІОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ М.РІВНЕ. [Магістерська робота]

Кравчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Крижик Н.Б. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Крупич М.В. ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФ (6-8 КЛАСИ). [Бакалаврська робота]

Л

Лавренюк І.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Лесковець Л.П. СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМОРФОЛОГІЯ, МЕТЕОРОЛОГІЯ, ГІДРОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ, КАТЕГОРІЇ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. КРАЄЗНАВСТВО: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО: ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Лисиця А.В. (2020) ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕПІДЕМІЯМИ МИНУЛОГО. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 25-30.

Лисиця А.В. (2020) ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕПІДЕМІЯМИ МИНУЛОГО. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 25-30. ISSN 978-617-601-332-7

Логвиненко І.П. (2020) КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 31-34.

Логвиненко І.П. (2020) КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 31-34. ISSN 978-617-601-332-7

Лугін В.Т. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

М

Мазур А.І. ФОРМУВАННЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Малець В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "УКРАЇНА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО" (9 КЛАС). [Бакалаврська робота]

Маринич І.Д. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ В ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАРОДЖУВАНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2018) Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018 (10). pp. 38-45.

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2020) Геоекологічні особливості водозбору та ландшафтно-ресурсний потенціал сапропелю озера Колпине. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020 (№ 5). pp. 34-41.

Мартинюк В. and Яжевіч І. (2018) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ПОЛЬСЬКИМИ ВЧЕНИМИ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 270-275.

Мартинюк В.О. (2017) Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення «Прип’ять-Стохід-Простир»). Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2017 (14): Т.1. pp. 135-144.

Мартинюк В.О. (2020) ЧИ ПОТРІБНА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ У ШКОЛІ? Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 35-39.

Мартинюк В.О. (2015) КОНСТРУКТИВНО-ЛАНДШАФТНЕ ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ОЗЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 117-119.

Мартинюк В.О. (2020) ЧИ ПОТРІБНА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ У ШКОЛІ? Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 35-39. ISSN 978-617-601-332-7

Мартинюк В.О. (2016) ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕРА ВЕЖИЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 55-61.

Мартинюк В.О. and Андрійчук С.В. and Зубкович І.В. (2020) ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ОХНИЧ. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal, 2020 (12). pp. 101-108.

Мартинюк В.О. and Андрійчук С.В. and Зубкович І.В. (2020) КАДАСТРОВО-ЛАНДШАФТНА МОДЕЛЬ ОЗ. РІЧИЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 132-137.

Мартинюк В.О. and Залеський І.І. and Зубкович І.В. (2020) ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОЗЕР ЗОНИ ПОТЕНЦІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ КАР’ЄРУ «ХОТИСЛАВСЬКИЙ» (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СВЯТЕ, ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Colloquium-journal, 2020 (№21). pp. 5-13. ISSN 2520-6990

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. (2019) Геоекологічний паспорт басейнової системи озера Двірське (Волинське Полісся). Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2019 (16). pp. 76-84.

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. (2023) ЛАНДШАФТНО-ЛІМНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕРА ДОЛЬСЬКЕ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОТРЕБ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.1). pp. 87-95. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2020) ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЗАПОВІДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТИПУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ЗАСВЯТТЯ (ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК «ОРІХІВСЬКИЙ»). Colloquium-journal, 2020 (№19). pp. 4-10. ISSN 2520-6990

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2018) РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 78-86.

Мартынюк В.А. (2016) Конструктивно-географические подходы к моделированию состояния водоемов рыбохозяйственного использования в Западном Полесье Украины. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2016 (Вип.28): 3-4. pp. 134-145.

Машлай О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Мельничук І.П. СПОСОБИ ДЕЗАКТИВАЦІЇ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ОБ'ЄКТІВ. [Магістерська робота]

Музика М.А. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Мізюрко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО". ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ 10 КЛАС). [Магістерська робота]

Міркевич А.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПОБЛИЗУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. [Бакалаврська робота]

Н

Нагорна А.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Нагорна А.М. ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАНУ СТЕПАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. [Магістерська робота]

Нечитайло Д.В. and Велесик Т.А. (2022) Туристсько-рекреаційний потенціал Волинського Полісся. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 120-122.

Новорок К.С. СУЧАСНИЙ РОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. [Магістерська робота]

О

Овдійчук Т.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Огородник О.В. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. [Магістерська робота]

Омельчук С.В. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. [Магістерська робота]

Осипчук В.О. АНАЛІЗ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В М. РІВНЕ, ЕФЕКТНІ СПОСОБИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

П

Павлович А.П. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Пастушок Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "ГЕОГРАФІЯ". [Бакалаврська робота]

Приймак О.О. and Костолович М.І. (2022) Природний та культурний потенціал Рівненської області як чинник активізації туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської молоді. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 122-123.

Процькова І.В. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Бакалаврська робота]

Підцерковна Х.В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УРБАНІЗАЦІЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 187-188.

Р

Радчук В.О. ВИКОРИСТАННЯ ТОПОНІМІВ У КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Радчук О.Ю. ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ТВАРИН. [Магістерська робота]

Раковець Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Розман М.В. РАДОНОВІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. [Магістерська робота]

Романів А.С. and Селецький В.П. (2015) РІВЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВОЄНОСТІ ЛАНДШАФТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 150-151.

Романів А.С. and Селецький В.П. and Стасюк М.В. (2016) ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИННА ОБЛАСТЬ: ПІДХОДИ ДО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 106-114.

Романів О.Я. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 152-153.

Романів О.Я. and Онопрійчук А.Ф. and Ковальчук Ю.А. (2016) КРИТЕРІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 115-120.

С

Савчук О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД ФЛОРИ М. ШЕПЕТІВКА. [Магістерська робота]

Савчук С.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Середа О.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Степаненко А.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Степанчук Р.М. ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ М.РІВНЕ ВІД СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. [Магістерська робота]

Суравцева М.О. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР ЛЬВА-ГОРИНСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Т

Токарчук А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Токарчук А.В. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР ( НА ПРИКЛАДІ ОЗЕР ЯЛПУГ І КУГУРЛУЙ). [Магістерська робота]

Трохимчук І.М. (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГЕОГРАФІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЗА МІЖНАРОДНИМ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ПРОЄКТОМ GLOBE. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 70-74.

Трохимчук І.М. (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГЕОГРАФІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЗА МІЖНАРОДНИМ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ПРОЄКТОМ GLOBE. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 85-89.

Ц

Царук Т.Ю. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Ш

Шило А.Т. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ В 10 КЛАСІ. [Магістерська робота]

Шостак О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Ю

Юрим І.Л. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РЕГІОНІВ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПИ). [Бакалаврська робота]

Я

Якубович А.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В 5-9 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Якубович А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

Ясногурська Л.М. and Сидорчук Н.М. (2019) ГЕОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 137-140.

This list was generated on Fri May 24 18:53:46 2024 EEST.