Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 84.

Б

Барановський С.В. and Бринда І.В. (2005) ПРО АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЕРХНІ ДНА КРИВОЛІНІЙНОГО КАНАЛУ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 5-15.

Безкоровайна О.В. (2005) ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 17-24.

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. (2005) САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 31-34.

Бомба А.Я. and Гаврилюк В.Л. and Каштан С.С. (2005) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ “ФІКТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ” ТА МЕТОДОЛОГІЇ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ НЕЛІНІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СЕРЕДОВИЩАХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 28-37.

Бомба А.Я. and Климюк Ю.Є. and Присяжнюк І.М. (2005) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-МАСООБМІН” З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВПЛИВУ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 38-44.

Бордюк Н.А. and Бордюк М.А. (2005) ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ,,ПЕДАГОГІКА І МЕТОДИКА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ” В УМОВАХ НОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 73-77.

Будз М.М. (2005) ЗАБУТЕ ІМ’Я(До 130-річчя від дня народження Ольги Окуневської). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 133-136.

Буцяк В.І. (2005) СТИЛЬОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 85-90.

Бєлова С.А. (2005) МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У БРЕМЕНСЬКИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКОЛАХ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 40-43.

В

Войтко А.І. (2005) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 71-73.

Войтко А.І. (2005) ПРОФЕСІЙНІ ПРОБИ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 8 – 9 КЛАСІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 43-45.

Воробйов А.М. (2005) ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ "ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ". ЕМОЦІЇ. [Teaching Resource]

Г

Герасименко О.А. (2005) ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ НА ВОЛИНІ ХVІ – ХVІІІ СТОЛІТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 125-128.

Герасимчук Ю.О. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 88-92.

Глущук О.Г. (2005) НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ ГУРТКІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ (НА МАТЕРІАЛАХ ВОЛИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ). Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства, 2005 (Ч. 1). pp. 179-182.

Горопаха Н.М. (2005) СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА РОДИНИ У ВИХОВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 15-20.

Граб О.В. (2005) ФУНКЦІОНУВАННЯ РОМАНТИЗМУ У ТВОРЧОСТІ ГАЛИЦЬКИХ МИТЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 11-19.

Д

Дем'яненко Т.П. (2005) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 77-80.

Дем'янюк Т.Д. (2005) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 4-13.

Дем'янюк Т.Д. and Камінська Є.І. (2005) ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ „ШКОЛИ – РОДИНИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 40-44.

Демчук В.В. (2005) ФІТОПАТОЛОГІЯ. [Teaching Resource]

Дем’янюк Б.П. (2005) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 37-40.

Дещинський Л.Є. and Постоловський Р.М. (2005) СТАТУС УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2005: Вип. 541. pp. 5-13.

Джеджера К.В. (2005) ЕТИКЕТ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2005 (№ 3). pp. 28-31. ISSN 2520-6427

Джеджера К.В. (2005) ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМУ. Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти, 2005. pp. 43-45.

Джеджера К.В. (2005) ПРОБЛЕМА ЕМПАТІЇ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Нова педагогічна думка, 2005 (№ 1). pp. 26-30.

Димченко С.С. (2005) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА ДОСВІД М.І. РІЗОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БАЯННОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 120-125.

Дичківська І.М. (2005) ІННОВАЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКЛАДАЧА У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 11-15.

К

Касаткіна О.В. and Курята Ю.В. and Хомицька Р.В. (2005) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ІІ курс, факультет іноземної філології). [Teaching Resource]

Кирильчук Ю.В. (2005) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ „ТЕХНОЛОГІЯ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 10-13.

Климюк Ю.Є. (2005) ЧИСЕЛЬНО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ МОДЕЛЬНИХ ПРОСТОРОВИХ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН”. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 80-93.

Козлюк О.А. (2005) МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 54-57.

Косарєва О.І. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЧЛЕНІВ СВОЄЇ СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 60-63.

Кособуцька Г.П. (2005) КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА: ЗАВДАННЯ, ПОШУК, РЕЗУЛЬТАТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 100-104.

Крижановська Т.І. (2005) ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У КУРСІ “ІСТОРІЯ МУЗИКИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 117-120.

Курята Ю.В. (2005) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Teaching Resource]

Курята Ю.В. (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2005 (Вип.6). pp. 160-168. ISSN 2519-2558

Курята Ю.В. (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО НОВИХ УМОВ ДОРОСЛІШАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ. Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи, 2005 (Т.1). pp. 13-14.

Курята Ю.В. (2005) ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ КРЕАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЧЕРЕЗ ФЕНОМЕН ДИТЯЧОЇ ГРИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2005 (Вип.7). pp. 200-205. ISSN 2519-2558

Курята Ю.В. (2005) СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2005 (Т.7): Вип.4. pp. 176-183.

Курята Ю.В. (2005) ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Wyksztaіcenie i nauka bez granic – ‘2005, 2005 (Т.19). pp. 79-81.

Курята Ю.В. (2005) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОРА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Україна на шляху до європейської спільноти в умовах Помаранчевої революції, 2005 (Вип.10). pp. 184-185.

Л

Лико Д.В. (2005) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "БІОЛОГІЯ" (за вимогами кредитно-модульної системи). [Teaching Resource]

Літковець О.Д. (2005) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ВМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 29-34.

М

Максимюк С.П. and Філоненко Р.С. and Нечипорук Л.І. (2005) ПЕДАГОГІКА. Комплексне методичне забезпечення викладання. Індивідуальна програма студента в умовах кредитно-модульної системи навчання. [Teaching Resource]

Малафіїк І.В. (2005) ДИДАКТИЧНИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 132-135.

Маліновська Н.В. (2005) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ ТА НАВИЧОК ЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ СЛІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 34-37.

Марчук Г.В. (2005) ДОРОСЛИЙ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 57-60.

Меналюк Г.Ф. (2005) ФОРМУВАННЯ ДОВЕДЕНЬ У ДОШКІЛЬНЯТ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ МАТЕМАТИКОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 48-52.

Мороз І.П. (2005) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЧЕРЕЗ ДІЕЛЕКТРИЧНУ ХВИЛЕВОДНУ СИСТЕМУ З КЕРУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ НА P-I-N- СТРУКТУРІ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 124-133.

Мосієвич О.С. and Панченко І.М. and Панченко М.С. and Поліщук Н.В. (2005) ФОТОМЕТРІЯ. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА. [Teaching Resource]

Н

Наумчукк Г.І. (2005) ДУХОВНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 105-109.

Нечипорук Л.І. (2005) ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 89-93.

П

Павелків О.М. (2005) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 74-78.

Павелків Р.В. (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОСТІЙНОСТІ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 78-82.

Панасюк Д.М. (2005) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИРИГУВАННЯ. [Teaching Resource]

Парховнюк Г.О. and Сингаївський Д.В. (2005) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 60-62.

Петренко О.Б. (2005) ГРОМАДЯНСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОСВІТИТЕЛЬОК КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 120-124.

Поніманська Т.І. (2005) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 4-7.

Присяжнюк І.М. (2005) АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ МАЛОГО МАСООБМІНУ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 146-160.

Пшеничний В.В. (2005) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОЗРОБЦІ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА МОНОПРОЕКЦІЄЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 80-81.

Піддубник В.Г. and Якимчук С.Н. (2005) ОСНОВИ РОБОТИ З ВОКАЛЬНИМ АНСАМБЛЕМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 130-134.

Р

Рабченюк Т.С. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 27-33.

Рабченюк Т.С. (2005) ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ ЯК ВИД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 137-143.

Рибак Ю.П. (2005) ЖАНРИ ОБРЯДОВИХ ПІСЕНЬ У ТРАДИЦІЇ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 123-131.

С

Сойчук Р.Л. (2005) КОНТРАСТИ АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 47-50.

Степанова О.І. (2005) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ РІДНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 37-40.

Сяський В.А. (2005) ОДНОСТОРОННІЙ КОНТАКТ ДВОЗВ’ЯЗНОГО ШТАМПА З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ І КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ІЗОТРОПНІЙ ПЛАСТИНЦІ. Волинський математичний вісник, 2005 (Вип.3). pp. 161-174.

Т

Тарчинська Ю.Г. (2005) ВИРАЖЕННЯ ІДЕЙ ДУХОВНИХ ТЕКСТІВ У МУЗИЦІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 71-74.

Тимощук Н.С. (2005) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 50-56.

Трофимчук О.І. (2005) КЛАСИФІКАЦІЯ РЕПЕРТУАРУ ТА СКЛАДІВ ОРКЕСТРІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 102-111.

Тюска В.Б. (2005) ПРОБЛЕМА ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 20-23.

Ф

Фещук Ю.В. (2005) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 69-71.

Х

Хоронжевський О.М. and Янцур М.С. (2005) СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ З КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ТА ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 38-43.

Ц

Цапун Р.В. (2005) ТРАДИЦІЙНЕ ВЕСІЛЛЯ У СВАРИЦЕВИЧАХ. [Teaching Resource]

Ч

Черній А.Л. (2005) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАСТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 45-47.

Ш

Шугаєва Л.М. (2005) ВИТОКИ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ХРИСТОВІРІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ. Українське релігієзнавство, 2005 (33). pp. 55-67.

Шугаєва Л.М. (2005) ХІЛІАСТИЧНО-ЕСХАТОЛОГІЧНЕ СЕКТАНТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЄГОВІСТІВ-ІЛЬЇНЦІВ. Українське релігієзнавство, 2005 (Вип.34): №2. pp. 66-73.

Шутяк В.Г. (2005) ОСОБИСТІСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 23-29.

Я

Якимчук М.Ю. (2005) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 150-153.

Янцур Л.А. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 21-27.

Янцур М.С. (2005) ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 4-9.

Янцур М.С. and Єзерська Н.Р. (2005) ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 54-59.

Янцур М.С. and Симонович Н.В. (2005) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ КОНСТРУЮВАННЮ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 65-69.

This list was generated on Tue Apr 23 16:53:19 2024 EEST.