Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 438.

K

Knyazevich A.O. (2012) INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MELIORATIVELAND. Marketing On the International Marketsof Commodities and Services: Global Aspects, 2012. pp. 107-113.

Є

Єремейчук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ПРАВА ЖІНОК ТА ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЇХ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 154-155.

І

Іваницька В.О. and Петрівський Я.Б. (2012) ГАММА-ФУНКЦІЯ ЕЙЛЕРА, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА АСИМПТОТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 9-10.

Іванова Л.І. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МОВНО-СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЧАТКОВОГО ШКІЛЬНОГО КУРСУ РІДНОЇ МОВИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 60-66.

Івашкевич Е.Е. and Михальчук Н.О. (2012) THE PROCEDURES OF STYLISTIC ANALYSIS OF THE TEXTS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 111-113.

Івчик Н.С. (2012) ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ РАКУРС ЗМІНИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ДИЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ІНШОСТІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 225-232.

Івчик Н.С. (2012) ВІДОБРАЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ГРАФІТІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 10-12.

Ігнатюк А.В. and Воловик Г.П. (2012) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІТОРАЛЬНОГО ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 10-12.

Ігнатюк Ю.В. and Сингаївський Д.В. (2012) РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 51.

Ісічук Т.С. (2012) ЗАГАЛЬНІ РИСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40–50 РОКІВ ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 286-295. ISSN 2519-1942

А

Абрамович О.В. and Климюк Ю.Є. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ІЗОТРОПНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 5-22.

Авдєєва К.В. and Морозова Т.П. (2012) УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА В СУЧАСНОМУ МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 124-127.

Адамчук С.В. and Павелків О.М. (2012) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 1-2.

Азарова У.В. and Коваль В.В. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 2-4.

Андрощук Н.Г. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-СЕМІОТИЧНА ПАРАДИГМА МОДИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 173-177.

Андрєєва А.О. (2012) ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 149-150.

Антикало Н.М. and Невинна Г.Я. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 79-80.

Б

Балас Ю.В. and Сєвєрова О.В. (2012) ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ФІНЛЯНДСЬКЕ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (60-ТІ – ПОЧ. 80-Х РР. XIX СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 66-68.

Балтаг Н.В. and Присяжнюк М.М. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОГО НЕСТАЦІОНАРНОГО ВАРІАНТУ НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 3-4.

Белаш К.В. and Морозова Т.П. (2012) КІНОФЕСТИВАЛЬ „МОЛОДІСТЬ” В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 127-128.

Бенещук Р.О. and Савчин Л.М. (2012) РОЛЬ МУЗИЧНИХ ІГР У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 129-130.

Бережняк О.В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПРОДУКЦІЯ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 223-224.

Березюк Т.П. (2012) ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем, 2012. pp. 20-22.

Березюк Т.П. (2012) ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 153-155.

Березюк Т.П. (2012) ШОП-ТУРИЗМ: МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ КОРИСНОГО З ПРИЄМНИМ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 9-10.

Бернацький В.Р. (2012) СЕКТАНТСЬКИЙ РУХ НА ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНІУ 1920-Х РР.: СФЕРИ ВПЛИВУ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 195-203. ISSN 2519-1942

Бомба А.Я. and Каштан С.С. and Пригорницький Д.О. and Ярощак С.В. (2012) МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ У ЗОНАЛЬНО НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ТРІЩИН ГІДРОРОЗРИВУ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 22-34.

Бондарчук Г.В. and Невинна Г.Я. (2012) ТЕРОРИЗМ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 84-86.

Бордюк В.М. (2012) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МОТИВАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 111-115.

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. and Бордюк Н.А. (2012) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 137-142.

Боровець О.В. (2012) ЕМПАТІЙНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 10-13.

Брень Т.М. and Невинна Г.Я. (2012) ПРОБЛЕМА КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В СРСР У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 33-34.

Бричок Б.П. (2012) АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 13-16.

Бричок С.Б. (2012) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СОФІЇ РУСОВОЇ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЖУРНАЛАХ "СВІТЛО" (1910-1914 рр.). Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 16-19.

Булига І.І. (2012) ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ І ДЕРЖАВНА ВЛАДАНА ВОЛИНІ (1944 – 1945 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 260-268. ISSN 2519-1942

Бурич О.В. and Березюк Т.П. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 12-13.

Бучко В. (2012) ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА КОГНІТИВНУ СФЕРУ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 8-9.

Бєлова А.Ю. and Невинна Г.Я. (2012) ЖІНОЧЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 24-26.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2012) АНТОНОМАСТИЧНІ ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 82-85.

Бізюк К.В. and Суржук Т.Б. (2012) ОПРАЦЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО ЗМІСТУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 6-7.

Білявцева О.В. (2012) СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МЕЖИРИЦЬКИЙ ТА СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ГОЩАНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 160-169. ISSN 2519-1942

Білявцева О.В. (2012) ДУХОВНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 3-6.

В

Ваколюк А.М. and Вербець В.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 7-9.

Вакулінська Л.М. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТОНІМІЧНИХ ПАР У БІБЛІЙНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 12-14.

Валюх Л.І. (2012) ВЛАДА ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІУМУ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 102-103.

Валюх Л.І. (2012) ПОЗИЦІЯ ЛІБЕРАЛЬНОГО УРЯДУ ГЛАДСТОНА ЩОДО НІМЕЦЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ У СХІДНІЙ АФРИЦІ (1884 – 1885 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 358-367. ISSN 2519-1942

Варжель Н.А. and Сєвєрова О.В. (2012) ДЕФІНІЦІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В РОСІЇ СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 68-70.

Вербець В.В. (2012) ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 121-133.

Веремчук А.П. (2012) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНТЕГРАТИВНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 25-27.

Верьовкіна О.Є. (2012) THE TRANSLATION PECULIARITIES OF ENGLISH PAREMIOLOGICAL UNITS INTO UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 96-99.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2012) ENGLISH BORROWINGS INTO MODERN UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 78-82.

Виткалов В.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 236-239.

Виткалов В.Г. (2012) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ МОНОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 276-277.

Виткалов В.Г. (2012) СУЧАСНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ВЕКТОРІ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КУЛЬТУРНА ДИНАМІКА УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 3-6.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Маріупольського державного університету, 2012: Вип. 3. pp. 31-40.

Виткалов С.В. (2012) НАРОДОЗНАВЧИЙ ЧИННИК ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СПРОБА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 74-78.

Виткалов С.В. (2012) СУЧАСНА РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ ФОТОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 134-137.

Виткалов С.В. (2012) З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 320-327. ISSN 2519-1942

Виткалов С.В. (2012) КЛУБНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ). Культура України, 2012: Вип. 36. pp. 40-49.

Виткалов С.В. (2012) НОВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: НАУКОВЕ ЗІБРАННЯ У РІВНОМУ. Гілея, 2012 (№11): Вип. 66. pp. 711-712. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2012) ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВІ ЗДОБУТКИ РІВНЕНЩИНИ: ВІРА НЕСТЕРУК (ХУДОЖНЯ ВИШИВКА). Народознавчі зошити, 2012 (№4): 106. pp. 698-702. ISSN 1028-5091

Виткалов С.В. (2012) БАГАТОГРАННІСТЬ ТАЛАНТУ - ДІТЯМ (АНАТОЛІЙ МАРТИНЕНКО). Погорина, 2012 (№20/21). pp. 344-345.

Виткалов С.В. (2012) ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ. Вісник книжкової палати, 2012 (№1). pp. 1-3. ISSN 2076-9326

Виткалов С.В. (2012) ХОРОВА ДУХОВНА МУЗИКА РІВНЕНЩИНИ: СУЧАСНІ РЕЦЕПЦІЇ. Музикознавчі студії, 2012: Вип. 10. pp. 380-390.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2012) РІВНЕНЩИНА: КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Other. ПП ДМ.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2012) УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ. Культура України, 2012: Вип.37. pp. 34-41.

Виткалов С.В. and Крет З.М. (2012) ПОСТАТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ. Вісник Маріупольського державного університету, 2012: Вип. 4. pp. 22-26. ISSN 2226-2849

Власюк О.В. and Гетманчук Н.О. and Коваль Г.П. (2012) ВИКОРИСТАННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 11-12.

Вовчук Н.І. and Мороз Л.М. (2012) КАЗКА ЯК ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 46-48.

Возняк І.М. and Юсенко А.С. and Фещук Ю.В. (2012) ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ КУРСУ КРЕСЛЕННЯ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 13-14.

Возняк Н.В. and Суржук Т.Б. (2012) ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В 3-4 КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 14-16.

Войтко А.І. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОБИ ЯК ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 92-96.

Войтович О.В. (2012) ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 17-21.

Ворон Олена and Ворон Оксана (2012) ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ НА РІВНЕНЩИНІ У 50-70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 295-310. ISSN 2519-1942

Вєтрова І.М. (2012) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 74-77.

Г

Гаврилюк В.О. and Давнюк С.В. (2012) МЕТОДИКА РОБОТИ НАД РОЗВИТКОМ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ (НА ЛЕКСИЧНОМУ МАТЕРІАЛІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 35.

Галатюк М.Ю. (2012) ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 53-57.

Галатюк М.Ю. (2012) ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 18-19.

Ганжа М.В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 33-35.

Гарбар В.В. and Сингаївський Д.В. and Трофімчук В.М. (2012) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 19-20.

Геккель Я.Є. and Романюк В.Л. (2012) ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОДНА З ФОРМ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 167-168.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2012) МАТЕМАТИЧНІ ЗДІБНОСТІ ЖІНКИ: ОСНОВНІ ТЕОРІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 168-169.

Герус І.В. and Воробйова Л.М. (2012) ХУДОЖНІЙ СВІТ І ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ АЙРІС МЕРДОК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 105-107.

Гетманчук Н.О. (2012) РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 39-42.

Гецко С.І. (2012) КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 29-32.

Гецко С.І. (2012) СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 20-22.

Гладун Л.О. (2012) ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА – ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 163-165.

Глущук О.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТ НА ВОЛИНІ У КІНЦІ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 130-132.

Глінчук Ю.О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМУ ЯК ДИДАКТИЧНОГО ЗАСОБУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 32-36.

Гнатюк М.О. and Петрівський Я.Б. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 6-8.

Голуб О.В. and Павелків О.М. (2012) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З АЛГЕБРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 25-27.

Гольберт Ю.М. and Черній А.Л. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 88-90.

Гон І.М. and Шугаєва Л.М. (2012) РІВНЕНСЬКА ЖІНОЧА ГІМНАЗІЯ: ФРАГМЕНТИ СТОРІНОК ІСТОРІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 27-28.

Гон М.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЧАС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 269-286.

Гон М.М. (2012) ЕТНІЧНИЙ РАКУРС ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 251-254.

Гон М.М. (2012) УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ЧАС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 103-114.

Гон М.М. (2012) ЗНИЩЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП У СРСР ЧАСІВ СТАЛІНСЬКОЇ ДИКТАТУРИ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 259-263.

Гон М.М. (2012) МОВА ПОЛІТИКИ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 116-123.

Горбова Ю.В. and Десятничук І.О. (2012) ЗЕМСЬКИЙ СОБОР ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ XVІ – XVІІ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 70-71.

Горопаха Н.М. (2012) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4). pp. 39-43.

Грабар С.В. and Лазарець О.Ю. and Присяжнюк І.М. (2012) РОЗРОБКА ВІДЕОЗАНЯТЬ НА ТЕМУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ТА ВИЩИХ ПОРЯДКІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 30-31.

Градовий П.В. and Черній А.Л. (2012) НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 31-32.

Гривіцький В.А. and Черній А.Л. (2012) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ У НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 77-79.

Григорчук С.Ф. and Янцур М.С. and Трофімчук В.М. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ З ОСНОВ ДИЗАЙНУ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 28-30.

Грипич С.Н. (2012) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 286-297.

Грипич С.Н. (2012) ТАЄМНИЦІ БІБЛІОТЕКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО:ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 505-512. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. (2012) ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОЇ КУЛЬТУРИ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 82-86.

Грипич С.Н. (2012) НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 19-22.

Грипич С.Н. (2012) РОЛЬ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ТА МОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип. 5): (48). pp. 136-139.

Грицай Н.Б. (2012) МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2012 (№ 7): (25). pp. 3-9. ISSN 2312-5993

Грогуль О. (2012) БІБЛІОТЕЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 12-14.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2012) ВМІСТ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Львівського університету, 2012 (Вип.60). pp. 227-238.

Д

Давидюк Р.П. (2012) УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ І ПОЛІТИКА ПРОМЕТЕЇЗМУДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 674-676. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУНА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 203-213. ISSN 2519-1942

Даюк Ж.Ю. (2012) ЗМІСТ ТА ФОРМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ПОЧ. ХІХ СТ. ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 132-133.

Демчук І.А. and Суржук Т.Б. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 37-39.

Демянюк О. (2012) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 27-29.

Демянюк О.Б. and Ямницький В.М. (2012) ОБРАЗ СВІТУ З ПОЗИЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 171-172.

Дем’янчук Т.М. and Кирилецька Г.М. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 36-37.

Дем’янюк М.І. and Наумов А.С. (2012) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПІСЛЯ „ПОМАРАНЧЕВОЇ” РЕВОЛЮЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 41-42.

Денисюк Л.В. and Ковалюк В.В. (2012) ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 19-22.

Десятничук І.О. (2012) СВОБОДА СЛОВА ТА ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 298-310.

Десятничук І.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕФРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ 60-Х РР. ХХ СТ.:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 454-466. ISSN 2519-1942

Джас М.І. and Колупаєва Т.Є. (2012) ГЕНЕЗИС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 39-41.

Джеджера О.М. and Кирильчук Ю.В. and Ястремський С.В. (2012) ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРОФІЛЮ «МЕТАЛООБРОБКА» НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 41-42.

Дзерун С.І. and Наумов А.С. (2012) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕЛІГІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 90-92.

Дзюбишина Н.Б. (2012) РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 133-143.

Димченко Н.С. (2012) МИСТЕЦТВО КРИТИКИ, ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 168-170.

Димченко С.С. (2012) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ БОГДАНА ДЕПО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 142-146.

Димченко С.С. (2012) ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОГО АПАРАТУ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 134.

Димченко С.С. (2012) НАУКОВИЙ ДОРОБОК МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛ. XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 239-244.

Дичківська І.М. (2012) ПОЛІЦЕНТРИЧНА СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 43-48.

Дмитрук Р.М. and Веремчук А.П. (2012) ФУНКЦІЇ СТУДЕНТА І ВИКЛАДАЧА ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 42-44.

Доброчинська В.А. (2012) ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ: ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ НАДІЇ ШУЛЬГИНОЇ-ІЩУК (1888–1979 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 64-75. ISSN 2519-1942

Довмат О.В. and Шевчук С.І. (2012) ХУДОЖНІ РЕМЕСЛА ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ ЗА НАУКОВИМИ СТУДІЯМИ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО (ДО 200-РІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 135-136.

Долганов П.С. (2012) ДИСКУРС НАЦІОНАЛІЗМУ В РИТОРИЦІ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ УКРАЇНИ 2012 РОКУ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 197-209.

Дубей В.І. (2012) ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА КООРДИНАЦІЮ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 447-454. ISSN 2519-1942

Дуброва А.С. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 77-78.

Дунчич Н.М. and Попчук О.В. (2012) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 224-226.

Ж

Жук В.М. (2012) ВИВЧЕННЯ ОСНОВ АРХІВНОЇ СПРАВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ” В ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 5-6.

Журавльова С.П. (2012) ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ СХОДУ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 75-85. ISSN 2519-1942

Журавльова Т.А. and Воловик Г.П. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТОРАЛЬНОГО ЗООБЕНТОСУ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 8-9.

З

Завада К.П. and Ужинський М.Ю. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ ФІКСАЦІЇ ЗВУКОВОГО МАТЕРІАЛУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 142-143.

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2012) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ В 90-ті РОКИ ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 139-149. ISSN 2519-1942

Задерей М.Р. and Кирильчук Ю.В. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 48-49.

Зараі М.С. and Шахрайчук М.І. (2012) НАЛАГОДЖЕННЯ, ТЕСТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АІС «ДЕКАНАТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 44.

Захарчук О.Г. and Воробйова Л.М. (2012) ПОЕТИКА НАЗВИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИКИ ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 109-111.

Златів Л.М. (2012) ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «ТЕКСТОЗНАВСТВО»). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 (№ 1). pp. 97-104.

К

Казначеєва Л.М. (2012) ВОЛИНСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ ЗІБРАННЯ: ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 519-528. ISSN 2519-1942

Калита В.О. and Янцур М.С. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІДЕАЛУ В УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 52-53.

Калініченко М.М. (2012) БІЛИЙ КИТ У ЧОРНИХ ШАТАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 35-38.

Каплюк О.В. (2012) ЧЕСЬКИЙ ТА СЛОВАЦЬКИЙ ЛЕГІОН У СКЛАДІ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 402-410. ISSN 2519-1942

Каплюк О.В. (2012) ЧЕСЬКИЙ ТА СЛОВАЦЬКИЙ ЛЕГІОН У СКЛАДІ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 72-74.

Карачова А.О. and Попчук О.В. (2012) СЕД ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 226-227.

Кардаш О.Ю. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 56-57.

Карпук А.В. and Самсонюк Н.Ф. (2012) МЕДИКО-ЛОГОПЕДИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВО-РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 58.

Карпухіна Т.О. (2012) ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ(1944-1946 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 131-139. ISSN 2519-1942

Карпюк Д.В. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖЕВИХ ДОКУМЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 227-228.

Касаткіна О.В. (2012) МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 48-50.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. and Курята Ю.В. (2012) ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2012: Вип. 25. pp. 49-51. ISSN 2519-2558

Касянчук Т.В. and Гетманчук Н.О. (2012) ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ МОВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 58-60.

Кацубо А.В. and Шахрайчук М.І. and Вороницька В.М. (2012) АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ДЕКАНАТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 44-46.

Кирик Т.А. (2012) ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 46-47.

Кириленко О.М. and Гон М.М. (2012) МІСЦЕ І РОЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ПОЛІТОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 253-255.

Кирильчук М.М. and Наумов А.С. (2012) ЗАКОН ПРО ВИБОРИ – 2012 В УКРАЇНІ: ТРИ СУПЕРЕЧЛИВІ НОВАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 163-165.

Климчук Т.В. and Невинна Г.Я. (2012) ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО НАТО З УКРАЇНОЮ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 81-82.

Климюк Ю.Є. (2012) ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КУСКОВО-КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 59-74.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2012) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ КРИВОЛІНІйНИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ НА ПРЯМОКУТНІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Климюк Ю.Є. and Рожко Р.А. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Кмитюк О.В. and Гудовсек О.А. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 61-62.

Князевич А.О. (2012) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Проблеми малого та середнього агробізнесу в Україні, 2012. pp. 54-56.

Князевич А.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів, 2012 (Т.XIII): Вип. 247. pp. 109-113.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Запорізького національного університету, 2012 (№ 2): (14). pp. 21-25. ISSN 2414-9594

Князевич А.О. (2012) ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Інформаційна культура в сучасному світі, 2012: Вип. 1. p. 47.

Князевич А.О. (2012) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка: сучасний стан та перспективи розвитку, 2012 (Ч. ІІ). pp. 61-63.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2012: Вип. 2(36). pp. 140-143.

Князевич А.О. and Богатирьова О.М. (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки, 2012. pp. 38-40.

Коберник Н.І. (2012) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ КИРИЛА І МЕФОДІЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 68-78.

Коваль В.В. and Пальчевський С.С. (2012) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 63-64.

Козлюк В.В. and Мороз І.П. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У БАГАТОШАРОВИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 12-13.

Козлюк О.А. (2012) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ДИТИНСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 74-79.

Козодой О.П. and Петрівський Я.Б. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ, ЩО Є МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ЯВИЩ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 14-16.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 50-54.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ДІАПАЗОНУ СТУДЕНТІВ ПРИЄДНУВАЛЬНИМИ СИНТАКСИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, № 5. pp. 73-76.

Коломієць Н.Б. and Печончик Б.С. (2012) ЕЛЕКТРОННИЙ ТА ТРАДИЦІЙНИЙ КАТАЛОГИ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 28-30.

Колупаєва Т.Є. (2012) СИНЕРГЕТИЧНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ - ЗНЗ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 4-6.

Комаровець І.П. and Хижнякова Н.О. (2012) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІ-ГОТЕЛЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 171-173.

Кондратюк М.В. and Шугаєва Л.М. (2012) ПОЛІТИКА В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ ВИМІРІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 161-163.

Кондратюк М.М. and Постельжук О.П. (2012) ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 244-252.

Кондратюк М.М. and Постельжук О.П. (2012) ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕРКОВНО-СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 148-150.

Корженевська О.В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 59-64.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2012) АНГЛІЙСЬКИЙ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 26-30.

Корольчук О.В. and Наумов А.С. (2012) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 37-39.

Косарєва Г.М. (2012) КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО АУТИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 90-94.

Косарєва О.І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ ПРИ ПОДОЛАННІ ЕМОЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ У ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 94-98.

Костюк Т.В. and Невинна Г.Я. (2012) РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПАКТ ПРО НЕНАПАД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 92-93.

Кочубей О.С. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 70-74.

Кочубей О.С. and Михальчук Н.О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 178-180.

Кравчук М.В. and Петрівський Я.Б. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ГАУССА ТА ЙОГО РОЗВ’ЯЗОК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 16-17.

Крет О.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2012: Вип. 14. pp. 152-155.

Крет Р.М. (2012) БІЛОРУСІЯ - УКРАЇНА: ОЦІНКА ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ. Слов'янський вісник, 2012: Вип. 14. pp. 155-157.

Кузьма Т.М. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 345-352. ISSN 2519-1942

Кузьмицька О.В. and Хаврук І.А. (2012) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДИНАМІКА ЗВЕРНЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 97-98.

Кукушкін О.М. and Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 229-230.

Кулакова О.В. and Ясьмо В.Д. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 231-232.

Кулінець К.О. and Батишкіна Ю.В. (2012) РОЗРОБКА FLASH-САЙТУ BELLYDANCE КЛУБУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 48-49.

Курята Ю.В. (2012) ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2012). pp. 57-59.

Курята Ю.В. (2012) ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВИМІР У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р.Р.ТОЛКІНА. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 2012 (Вип.4.): 9. pp. 99-102.

Курята Ю.В. (2012) ШКОЛА ЯК ЧИННИК ТА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ІСТОРІОГЕНЕЗІ ТА ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ. Нова педагогічна думка, 2012 (№3): (71). pp. 76-78.

Курята Ю.В. and Касаткіна О.В. (2012) ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ РОЗГЛЯДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2012. pp. 70-73.

Кіндрат П.В. (2012) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 47-48.

Л

Лапчик П.А. and Наумов А.С. (2012) УКРАЇНСЬКІ ЗМІ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 36-37.

Ларькіна Л.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 310-320. ISSN 2519-1942

Лебейчук Т.Ю. and Приймак О.П. (2012) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 69-71.

Левчук І.С. and Сєвєрова О.В. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇ ЯК ПОБУДОВА НОВОЇ ДЕРЖАВИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 93-95.

Левчун О.І. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5 КЛАСУ ДО ОЛІМПІАД З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 72-73.

Леончик С.О. and Сєвєрова О.В. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 95-97.

Лесковець М.В. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНОМУ ВНЗ: СТАН І ПРОБЛЕМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 147-149.

Лесняк В.Ю. (2012) ПОРІВНЯННЯ ДОГОВІРНИХ ФОРМ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ ТА ПОЛЬЩІ). Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 147-162.

Лесняк В.Ю. (2012) ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРТЕСІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ФРАНКІСТСЬКОЇ ІСПАНІЇ (1939-1975). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 410-423. ISSN 2519-1942

Либак І.А. and Колесник Т.М. (2012) РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ, РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 174-175.

Липінська Т.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 175-176.

Литвиненко С.А. and Павелків К.М. (2012) ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 160-170.

Лобач О.Л. and Павелків О.М. (2012) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 75-76.

Логвинюк М.В. and Шугаєва Л.М. (2012) СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КАТОЛИЦИЗМУ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 86-88.

Лукомська О.І. (2012) ДЕРЖАВНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 310-323.

Лукомська О.І. (2012) ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТЯНСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 178-180.

Луцишина Т.С. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 31-32.

Луцишина Т.С. (2012) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 232-233.

Луцук М.О. and Черній А.Л. (2012) ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 28-30.

Люлька А.А. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 76-77.

Ляшук Т.Г. and Колупаєв Б.С. (2012) ГРАНИЧНІ ЯВИЩА В НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМАХ ТИПУ ПВХ+CU. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 19-20.

Ліннік Ю.В. and Шугаєва Л.М. (2012) ПРИЧИНИ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 82-84.

Ліончук Р.А. (2012) СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 37-40.

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2012) ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 176-178.

Ліщенко І.В. and Рябоконь В.І. (2012) РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 73-75.

Ліщук Н.Д. (2012) ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ ВИБОРУ КОНФЕСІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ВІРУЮЧИМИ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ НАПРЯМКІВ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 25-35.

М

Макарук Н.М. and Кириленко О.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 151-152.

Максимчук В.С. and Коваль В.В. (2012) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ В КУРСІ АЛГЕБРИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 20-22.

Малайчук Н.В. and Петрівський Я.Б. (2012) АНАЛІЗ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ WAVELET ТА ФУР’Є ПЕРЕТВОРЕННЯМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 22-24.

Малайчук Т.С. and Кирилецька Г.М. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО НАВЧАННЯ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 77-78.

Малиновська Н.В. and Герасимчук Т.Ф. (2012) ВИБОРЧІ ПРАВА МУСУЛЬМАН У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 65-67.

Маліванчук М.В. and Коваль Г.П. (2012) ПРИНЦИПИ, МЕТОДИКИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 80-82.

Маліновська Н.В. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 110-113.

Мамчуровська М.В. and Коваль В.В. (2012) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 82-83.

Марчук Г.В. (2012) СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 117-120.

Матвійчук В.Л. and Косарєва О.І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ШКОЛЯРА У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 83-85.

Матчук А.Л. (2012) ВІДТІНКИ РЕАЛЬНОСТЕЙ. ПОЕЗІЯ НЕПЕРЕСІЧНИХ ДУШ. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Машта Н.О. (2012) ВЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДОБАВОК НА КОНСИСТЕНЦІЮ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 2012 (Ч. 1). pp. 289-290.

Машта Н.О., Бенчук О.П. (2012) СКЛАД ЖИРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. UA 75067 МПК (2012/01) S23D 9/00 A23C 19/082 (2006/01).

Медведюк К.О. and Сяська Н.А. (2012) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ З ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 85-86.

Мезін В.Г. (2012) ROLE OF MODERN ENGLISH DRAMA IN TEACHING CONTEMPORARY ENGLISH. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 85-88.

Мельник О.О. and Сяська І.О. (2012) БІОЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НОВОУТВОРЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК НА ТЕРИТОРІЇ САРНЕНЩИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 24-25.

Мельничук Л.В. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗРІЛОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: 60-80 РОКИ XX СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 47-49.

Мельничук О.Л. and Батишкіна Ю.В. (2012) ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС “WEB-ТЕХНОЛОГІЇ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 50-51.

Мельничук О.М. (2012) ФАУСТІВСЬКІ МЕТАМОРФОЗИ В СИМВОЛІСТСЬКІЙ ДРАМІ ЯКОВА МАМОНТОВА «ДІВЧИНА З АРФОЮ». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 204-209.

Миронюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2012) МЕТОД ФАКТОРИЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКУ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 25.

Михальчук Н.О. (2012) THE NARRATIVE STRUCTURE AND THE SPECIFIC FUNCTIONS OF LANGUAGE MEANS AND SYNTACTICAL STYLISTIC DEVICES IN THE NOVEL “BLEAK HOUSE”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 88-96.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2012) СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ КЕНТАВРА В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ ДЖОНА АПДАЙКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 3-9.

Михальчук Р.Ю. (2012) РАДЯНСЬКІ ЄВРЕЇ – ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 77-79.

Михальчук Р.Ю. (2012) АНТИСЕМІТИЗМ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ РІВНЕНЩИНИ (1941-1943 РР.): ЄВРЕЇ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 241-252. ISSN 2519-1942

Мишкарьова С.В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 1921-1939 РР. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 185-194.

Мишков В.Я. (2012) СТАРООБРЯДНИЦЬКА ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТОЛІТТЯ ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 57-67.

Мороз Л. and Мороз Л.В. (2012) КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКИЙ ПАМФЛЕТ - ЯК НОВИЙ ТИП ХУДОЖНЬОГО ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 113-114.

Мороз Л.В. and Данілова Н.Р. and Трофімчук В.М. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЖЕСТОВОЇ ТРАДИЦІЇ XVI СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 17-19.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ СУТНОСТІ КЛАСИЧНОЇ НОВЕЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Б.РІЧА). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 42-46.

Мороз Л.В. and Мельничук Л.В. (2012) „ГАМЛЕТ” В.ШЕКСПІРА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТРАГЕДІЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 22-26.

Мороз Л.В. and Мороз Л.М. (2012) ФЕНОТИП СУБ'ЄКТА І ОБ'ЄКТА ІСТОРІЇ ЯК ЧИННИК ЖАНРОТВОРЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 14-17.

Морозова Є.В. and Мілясевич І.В. (2012) СТАРОДРУКИ У СУЧАСНОМУ МУЗЕЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОЛИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 136-138.

Міщук В.В. and Наумов А.С. (2012) ВПЛИВ ІДЕЙ Д. ДОНЦОВА І М. МІХНОВСЬКОГО НА ПРОГРАМИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 30-31.

Міщук О.М. and Кириленко О.М. (2012) ПСЕВДОМЕНЕДЖМЕНТ В ПОЛІТИЦІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 39-41.

Н

Набочук О.Ю. and Семещук І.Л. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ “GRAN 2D”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 88-89.

Назарець Л.М. (2012) СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ ЕМОЦІЙ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 89-91.

Назарчук О.О. and Шліхта Г.О. (2012) СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 51-52.

Наумов А.С. (2012) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 130-137.

Наумов А.С. (2012) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВЛЯЧОГО РЕЖИМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 9-10.

Начичко Л.М. and Рябоконь В.І. (2012) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 91-93.

Невдах Л.В. and Гусаковська Т.М. (2012) ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ЕНТОМОФАУНИ СТАРИЦЬ РІЧКИ ГОРИНЬ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 25-26.

Невинна Г.Я. (2012) «НІМЕЦЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФІНЛЯНДІЇ В 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 385-391. ISSN 2519-1942

Немеришина К.П. and Рябоконь В.І. (2012) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 95-97.

Немира Т.М. and Горопаха Н.М. (2012) ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 97-99.

Нестерчук А.Ф. and Янцур Л.А. (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 99-101.

Нечипорук Л.І. (2012) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НООСФЕРНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 33-37.

Нечипорук Л.І. (2012) ДІАЛОГ У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА ВИМОГА XXI СТОЛІТТЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 194-203.

Новосад І.В. and Янцур М.С. and Трофімчук В.М. (2012) КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 101-102.

О

Овдійчук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 26-28.

Олесюк Л.В. and Бойко Н.Г. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 64-68.

Олійник О.М. (2012) СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 135-138.

Ониськевич Т.В. and Шевців З.М. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 155-157.

Орлов О.Г. (2012) ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 182-183.

Остаповець Ю.В. and Романюк В.Л. (2012) НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДРУЖБИ В ПСИХОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 180-181.

Остапчук М.В. and Остапчук Л.С. (2012) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ НАВЧАННІ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 40-44.

Остапчук Н.О. and Павелків Р.В. (2012) ОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА З УЧНЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 103-105.

Остапчук Ю.А. (2012) ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОНЦЕПЦІЯХ РІЗНИХ АВТОРІВ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 9-11.

Охрімчук О.М. and Попчук О.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ У ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 233-234.

П

Павелків В.Р. (2012) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ З ОДНОКЛАСНИКАМИ. Наукові долсідження молоді, 2012. pp. 293-297.

Павелків Р.В. (2012) РОЗУМІННЯ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У РУСЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 324-339.

Павлова Н.С. and Гнедко Н.М. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАТИКА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 105-107.

Павловська В.В. (2012) ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛЬЩІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 107-108.

Павловська Л.О. (2012) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 107-110.

Павлюк Т.О. (2012) ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): 47. pp. 146-149.

Павлюк Т.О. (2012) ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 109-110.

Павлюк Ю.А. and Козлюк О.А. (2012) РОЗВИТОК ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 110-112.

Падалка О.І. (2012) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ МОТИВІВ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 149-153.

Палагнюк В. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 65-66.

Палаженко О.П. (2012) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ МУЗИКАНТАМИ-ДУХОВИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 112-114.

Пальчевський С.С. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ОСВІТИ У СВІТЛІ ЇЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 204-211.

Панюк Т.П. (2012) ІНСТИТУТИ РИНКУ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 185-186.

Парфенюк Н.С. and Мороз І.П. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 26-29.

Паріс О.А. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 62-67.

Пекач Н.В. and Суржук Т.Б. (2012) ВИВЧЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК У ЧИТАННІ, ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 114-116.

Переходько Н.М. and Доброчинська В.А. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921–1939 РР.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 80-82.

Перець О.М. (2012) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 91-94.

Петренко О.Б. (2012) ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 115-120.

Петренко С.В. and Шахрайчук М.І. (2012) ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ АІС “НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 52-54.

Петрук Л.П. (2012) ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЄВО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РИТОРИКА». Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 212-219.

Петрук Л.П. (2012) ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ ХVІ-ХVІІІ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 18-23.

Плисюк Т.Г. and Крайчук О.В. (2012) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 190-191.

Плюта Н.В. (2012) ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬН ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ:ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 548-567. ISSN 2519-1942

Пляшко О.С. and Безтелесна Л.І. (2012) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 191-192.

Познанська О.В. and Хижнякова Н.О. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 192-194.

Полюхович Н.В. (2012) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 120-121.

Поліщук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 99-100.

Поліщук С.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БІБЛІОТЕКАХ ВНЗ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 25-28.

Поліщук Т.П. and Панченко М.С. (2012) ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ І ВОЛОГИХ ТІЛ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 29-31.

Поліщук Ю.В. and Шевчук С.І. (2012) ТРАДИЦІЙНЕ ТА НОВАЦІЙНЕ У ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ХХІ СТ. (ЗА ТВОРЧИМИ СТУДІЯМИ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 139-140.

Поніманська Т.І. (2012) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 162-166.

Поніманська Т.І. (2012) НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 63-67.

Поніманська Т.І. (2012) ГУМАНІСТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012 (№22): (257), ІІ. pp. 156-164.

Попчук О.В. (2012) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 234-236.

Постельжук О.П. (2012) УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ УГОДОВСЬКИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 577-594. ISSN 2519-1942

Постельжук О.П. (2012) ПОЛЯКОЛОЯЛІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ: ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ В ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 82-84.

Постельжук О.П. and Кондратюк М.М. (2012) РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ПРОТИСТОЯНЬ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 217-225.

Постоловський Р.М. (2012) ІНСТИТУТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ І ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРІВ ЯК ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЧЕСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 352-358. ISSN 2519-1942

Приймак О.П. (2012) ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 71-74.

Присяжнюк І.М. and Крока Л.Л. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ТРИЗВ’ЯЗНІЙ ОБЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 149-162.

Присяжнюк О.В. (2012) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ -ДИФУЗІЯ» ДЛЯ НАНОСЕРЕДОВИЩ У ЧОТИРИКУТНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ОБЛАСТЯХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 162-176.

Прищепа Б.А. (2012) ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВОЛИНСЬКИХ МІСТ ЕПОХИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У 1991–2010 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 327-344. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2012) БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОШИРЕННІ КНИЖОК В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ КНИЖКОВИЙ РЕПЕРТУАР (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 40-54. ISSN 2519-1942

Підцерковна Х.В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УРБАНІЗАЦІЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 187-188.

Піловець А.В. and Белешко Д.Т. (2012) ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 116-117.

Пітик С.М. and Бричок С.Б. (2012) СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 117-118.

Р

Радимська О.Д. and Белешко Д.Т. (2012) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ДЕВ’ЯТОГО КЛАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ ЗАСОБАМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 121-123.

Ралець А.М. and Черній А.Л. (2012) ДОСВІД ПОЛЬЩІ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 152-154.

Ричко В.Ю. and Наумов А.С. (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 34-35.

Романуха З.В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 32-34.

Романчук Т.Ю. and Гон М.М. (2012) КУЛЬТУРА ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РІВНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 57-58.

Романюк В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТРЕС ТА ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 6-8.

Романюк О.В. and Бігунова С.А. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 119-120.

Романюк С.К. and Ковальчук Т.Г. (2012) НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 9-12.

С

Савчук П.О. (2012) ВСЕСВІТНЯ І ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 529-538. ISSN 2519-1942

Сверба Л.В. and Долганов П.С. (2012) ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 150-151.

Свистун Т.Л. (2012) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 124.

Севастьянов В.В. and Руденко В.М. (2012) ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 125.

Семенович Т.Г. and Бабич С.М. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ WЕВ-САЙТУ ГІМНАЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 55-56.

Семенюк Г.П. (2012) НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВНЗ (З ДОСВІДУ РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ). Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 22-24.

Симонович Н.В. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 78-82.

Сирота Д.Я. and Черній А.Л. (2012) АДАПТАЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 23-24.

Слесаренко А.В. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ «ПАРАЛЕЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ» В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ТІ РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 472-480. ISSN 2519-1942

Слободенюк А.Є. and Вороницька В.М. (2012) РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ПО СКБД СACHÉ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 56-57.

Смирнова Т.В. (2012) МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО У МАГНАТСЬКИХ МАЄТКАХ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 22-27.

Смирнова Т.В. (2012) ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНІ КІНЦЯ XVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 41-44.

Соловей П.В. and Сєвєрова О.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І КРАХ РЕЖИМУ НАДЖИБУЛИ В АФГАНІСТАНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 84-85.

Солтис О.Д. and Давнюк С.В. (2012) МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЧЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 127-128.

Соннік І.М. and Косарєва О.І. (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕМОЦІЙ В МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 129-130.

Сорочинська Т.А. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗАСАД МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ РАДЯНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939-1950-ТІ РР.): ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 237-247.

Степанова О.І. (2012) МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ В СИСТЕМІ З РОЗВИТКУ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 193-196.

Столярчук Н.С. and Семещук І.Л. (2012) СПІВВІДНОШЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО У НАВЧАННІ ФІЗИКИ В 8 КЛАСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 131-132.

Стрільчук Р.М. and Князевич А.О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ В ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012: Ч. 2. pp. 203-204.

Ступницька Н.І. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 204-206.

Ступницька Н.І. and Ступницький В.В. (2012) ФІЛОСОФІЯ ТЕЛЕДОЗВІЛЛЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 350-360.

Суходол А.Ю. and Романюк В.Л. (2012) ТРИВОЖНІСТЬ ТА АГРЕСИВНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 182.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. (2012) ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ НАВЕСНІ. Наукові записки Тернопільського національного педедагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2012: №4 (53). pp. 87-91.

Сяський В.А. (2012) КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОГО КРУГЛОГО ДИСКА ІЗ СИСТЕМОЮ ЖОРСТКИХ ШТАМПІВ З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ ПРИ НАЯВНОСТІ СИЛ ТЕРТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 31-33.

Т

Тадєєва І.М. (2012) ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ЯКОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 247-257.

Таргоній Т.І. and Коваль В.В. (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 132-133.

Тижук І.М. and Янцур Л.А. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 133-134.

Тимочко І.Б. (2012) ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ДІЯЧІВ ВОЛИНСЬКИХ БРАТСТВ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 25-30.

Тимочко І.Б. (2012) СТВОРЕННЯ НАРОДНИХ БІБЛІОТЕК-ЧИТАЛЕНЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПРОСВІТНИЦЬКОГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ (ДРУГА ПОЛОВИНА XΙX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 258-268.

Тищенко І.А. and Романюк В.Л. (2012) ОСОБИСТІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 183.

Трало І.М. (2012) РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 208-209.

Трачук Л.Ф. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 608-622. ISSN 2519-1942

Трофимчук Ю.В. and Трохимчик І.М. (2012) МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 33-35.

Трофимюк К.Р. and Сингаївський Д.В. (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФІЛЮ «ШВЕЙНА СПРАВА» ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 134-135.

Трофімчук В.М. (2012) ТЕХНІЧНИЙ ДИЗАЙН – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 127-130.

Трохимчук Г. and Жук В.М. (2012) З ІСТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ с. ГРУШІВКА (БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 37-39.

Троян В.С. and Гон М.М. (2012) ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІДЕЙ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 55-56.

Тупік Ю.О. and Гетманчук Н.О. and Коваль Г.П. (2012) БЕЗМАШИННИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 135-136.

Тюска В.Б. (2012) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КЛУБНИХ ФОРМАХ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ «СПАЛАХ» КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ РДГУ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 140-141.

У

Українець В.О. and Гон М.М. (2012) ЕТАПИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 119-120.

Улітко А.В. and Шроль Т.С. (2012) РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 137-138.

Усач Л.В. (2012) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 100-105.

Ф

Федорчук С.В. and Невинна Г.Я. (2012) УКРАЇНСЬКІ КОНТИНГЕНТИ В МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 100-101.

Фрідріх А.В. (2012) СЛОВОТВІРНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 99-107.

Філіпчук І.В. (2012) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» ЙОСИФА СМРКОВСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 466-472. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2012) РЕФЕРЕНДУМ ЯК ДЕМОКРАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 103-105.

Харитонюк В.В. and Бордюк М.А. (2012) ПАРАМЕТРИ ГРЮНАЙЗЕНА І КОЕФІЦІЄНТ ПУАССОНА МЕЖОВИХ І ПЕРЕХІДНИХ ШАРІВ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 36-37.

Хаусман Л.В. and Павелків Р.В. (2012) ФЕНОМЕН ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 184-186.

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Хомич С.В. (2012) ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРИ ПОБУДОВІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 220-221.

Хоровець Ю.С. and Боровець О.В. (2012) ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 146-147.

Хролець О.І. (2012) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 147-148.

Ц

Цапук О.В. (2012) ЦІННІСНІ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 244-247.

Ч

Черевко І.М. (2012) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 237-238.

Черуха В.В. and Черуха Н.В. (2012) НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МІЖМОВНОГО ПЕРЕНОСУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 68-70.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2012) ДЕЯКІ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 54-57.

Чміль В.М. and Бордюк М.А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОМОЛЕКУЛ ЛІНІЙНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 37-38.

Чудак Г.А. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 148-150.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2012) СУЧАСНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЧОЛОВІКА Й ЖІНКИ У ІСЛАМІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 95-107.

Шандалюк Т.В. and Черній А.Л. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БІЛОРУСЬКИЙ ВАРІАНТИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 165-167.

Шатрова М.Б. (2012) ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (друга половина ХІХ — початок ХХ століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 538-548. ISSN 2519-1942

Шатрова М.Б. (2012) БІБЛІОПОЛІСТИКА — ДИСЦИПЛІНА КНИГОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 6-9.

Шахрайчук М.І. (2012) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 62-64.

Швецова-Водка Г.М. (2012) НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ” ОВОЛОДІННЮ СИСТЕМОЮ КНИГОЗНАВЧИХ ЗНАНЬ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 3-5.

Шевців З.М. (2012) ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 116-117.

Шевчук К.С. (2012) ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ ГЕОРГІЯ ЧЕЛПАНОВА КИЇВСЬКОГО ПЕРІОДУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 107-120.

Шевчук О.А. (2012) РОЛЬ СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНОГО ЧИННИКА У ПРОЦЕСІ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ КУРСУ "БЖД". Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2012 (№ 1036): Вип. 14. pp. 53-61. ISSN 2073-3771

Шевчук Т.Б. (2012) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 113-115.

Шелестюк Л.П. and Кирильчук Ю.В. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ СПОСОБІВ РОЗВИВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 150-151.

Шеретюк Р.М. (2012) СТАНОВИЩЕ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ПОДІЛІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 29-39. ISSN 2519-1942

Шимко О.В. (2012) ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2012: Вип. 19. pp. 407-411. ISSN 2519-2558

Шимко О.В. (2012) РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ. Економічні науки, 2012: Вип. 9 (3). pp. 461-470.

Шимко О.М. and Невинна Г.Я. (2012) ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 155-157.

Шмид О.П. (2012) ПОЛЯКИ НА ВОЛИНІ: ПОМІЩИЦЬКО-СЕЛЯНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 169-186. ISSN 2519-1942

Шокот О.В. and Белешко Д.Т. (2012) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ВОСЬМОГО КЛАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ ЗАСОБАМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 38-39.

Шугаєва Л.М. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 85-95.

Шугаєва Л.М. (2012) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ХРИСТИЯНСТВА ЯК СКЛАДНОЇ КОНФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ ПРАВОСЛАВНОГО КОРЕНЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 512-519. ISSN 2519-1942

Шурин О.І. (2012) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 130-134.

Шутяк В.Г. (2012) ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 74-78.

Щ

Щесюк С.В. (2012) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ КРАЇНИ В ЄВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 217.

Ю

Юхимчук К.В. and Ясьмо В.Д. (2012) ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 238-239.

Я

Якимчук М.Ю. and Кирилецька Г.М. (2012) ПРО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА НОВІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 151-153.

Яковишина Т.В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 119-121.

Ямницький В.М. (2012) ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 388-396.

Янцур Л.А. (2012) ХУДОЖНЯ ОСВІТА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЯК ОСНОВА КЕРІВНИЦТВА ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 224-227.

Янцур М.С. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 100-104.

Ярощак С.В. (2012) ОДИН МЕТОД ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТРІЩИНИ ГРП НА ПРОЦЕС ФІЛЬТРАЦІЇ У ЕЛЕМЕНТАХ ПЛОЩОВОГО ЗАВОДНЕННЯ. Волинський математиичний вісник, 2012 (Вип.9).

This list was generated on Tue Apr 23 18:20:43 2024 EEST.