Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 228.

Є

Єремейчук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ПРАВА ЖІНОК ТА ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЇХ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 154-155.

І

Іванова Л.І. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МОВНО-СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЧАТКОВОГО ШКІЛЬНОГО КУРСУ РІДНОЇ МОВИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 60-66.

Івчик Н.С. (2012) ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ РАКУРС ЗМІНИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ДИЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ІНШОСТІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 225-232.

Івчик Н.С. (2012) ВІДОБРАЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ГРАФІТІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 10-12.

Ісічук Т.С. (2012) ЗАГАЛЬНІ РИСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40–50 РОКІВ ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 286-295. ISSN 2519-1942

А

Абрамович О.В. and Климюк Ю.Є. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ІЗОТРОПНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 5-22.

Андрощук Н.Г. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-СЕМІОТИЧНА ПАРАДИГМА МОДИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 173-177.

Антикало Н.М. and Невинна Г.Я. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 79-80.

Б

Березюк Т.П. (2012) ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем, 2012. pp. 20-22.

Березюк Т.П. (2012) ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 153-155.

Березюк Т.П. (2012) ШОП-ТУРИЗМ: МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ КОРИСНОГО З ПРИЄМНИМ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 9-10.

Бернацький В.Р. (2012) СЕКТАНТСЬКИЙ РУХ НА ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНІУ 1920-Х РР.: СФЕРИ ВПЛИВУ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 195-203. ISSN 2519-1942

Бомба А.Я. and Сінчук А. М. А.М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ У ЗОНАЛЬНО НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ТРІЩИН ГІДРОРОЗРИВУ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 22-34.

Бондарчук Г.В. and Невинна Г.Я. (2012) ТЕРОРИЗМ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 84-86.

Бордюк В.М. (2012) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МОТИВАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 111-115.

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. and Бордюк Н.А. (2012) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 137-142.

Боровець О.В. (2012) ЕМПАТІЙНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 10-13.

Брень Т.М. and Невинна Г.Я. (2012) ПРОБЛЕМА КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В СРСР У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 33-34.

Бричок Б.П. (2012) АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 13-16.

Бричок С.Б. (2012) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СОФІЇ РУСОВОЇ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЖУРНАЛАХ "СВІТЛО" (1910-1914 рр.). Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 16-19.

Булига І.І. (2012) ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ І ДЕРЖАВНА ВЛАДАНА ВОЛИНІ (1944 – 1945 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 260-268. ISSN 2519-1942

Бурич О.В. and Березюк Т.П. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 12-13.

Бучко В. (2012) ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА КОГНІТИВНУ СФЕРУ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 8-9.

Бєлова А.Ю. and Невинна Г.Я. (2012) ЖІНОЧЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 24-26.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2012) АНТОНОМАСТИЧНІ ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 82-85.

Білявцева О.В. (2012) СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МЕЖИРИЦЬКИЙ ТА СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ГОЩАНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 160-169. ISSN 2519-1942

Білявцева О.В. (2012) ДУХОВНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 3-6.

В

Вакулінська Л.М. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТОНІМІЧНИХ ПАР У БІБЛІЙНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 12-14.

Валюх Л.І. (2012) ВЛАДА ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІУМУ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 102-103.

Валюх Л.І. (2012) ПОЗИЦІЯ ЛІБЕРАЛЬНОГО УРЯДУ ГЛАДСТОНА ЩОДО НІМЕЦЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ У СХІДНІЙ АФРИЦІ (1884 – 1885 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 358-367. ISSN 2519-1942

Вербець В.В. (2012) ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 121-133.

Веремчук А.П. (2012) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНТЕГРАТИВНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 25-27.

Верьовкіна О.Є. (2012) THE TRANSLATION PECULIARITIES OF ENGLISH PAREMIOLOGICAL UNITS INTO UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 96-99.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2012) ENGLISH BORROWINGS INTO MODERN UKRAINIAN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 78-82.

Виткалов В.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 236-239.

Виткалов В.Г. (2012) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ МОНОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 276-277.

Виткалов В.Г. (2012) СУЧАСНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ВЕКТОРІ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КУЛЬТУРНА ДИНАМІКА УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 3-6.

Виткалов С.В. (2012) НАРОДОЗНАВЧИЙ ЧИННИК ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СПРОБА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 74-78.

Виткалов С.В. (2012) СУЧАСНА РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ ФОТОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 134-137.

Виткалов С.В. (2012) З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 320-327. ISSN 2519-1942

Вовчук Н.І. and Мороз Л.М. (2012) КАЗКА ЯК ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 46-48.

Войтко А.І. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОБИ ЯК ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 92-96.

Войтович О.В. (2012) ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 17-21.

Ворон О.П. and Ворон О.П. (2012) ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ НА РІВНЕНЩИНІ У 50-70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 295-310. ISSN 2519-1942

Вєтрова І.М. (2012) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 74-77.

Г

Галатюк М.Ю. (2012) ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 53-57.

Ганжа М.В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 33-35.

Гетманчук Н.О. (2012) РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 39-42.

Гецко С.І. (2012) КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 29-32.

Глущук О.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТ НА ВОЛИНІ У КІНЦІ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 130-132.

Глінчук Ю.О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМУ ЯК ДИДАКТИЧНОГО ЗАСОБУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 32-36.

Гольберт Ю.М. and Черній А.Л. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 88-90.

Гон М.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЧАС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 269-286.

Гон М.М. (2012) ЕТНІЧНИЙ РАКУРС ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 251-254.

Гон М.М. (2012) УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ЧАС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 103-114.

Гон М.М. (2012) ЗНИЩЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП У СРСР ЧАСІВ СТАЛІНСЬКОЇ ДИКТАТУРИ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 259-263.

Гон М.М. (2012) МОВА ПОЛІТИКИ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 116-123.

Горопаха Н.М. (2012) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4). pp. 39-43.

Градовий П.В. and Черній А.Л. (2012) НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 31-32.

Гривіцький В.А. and Черній А.Л. (2012) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ У НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 77-79.

Грипич С.Н. (2012) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 286-297.

Грипич С.Н. (2012) ТАЄМНИЦІ БІБЛІОТЕКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО:ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 505-512. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. (2012) ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОЇ КУЛЬТУРИ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 82-86.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2012) ВМІСТ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Львівського університету, 2012 (Вип.60). pp. 227-238.

Д

Давидюк Р.П. (2012) УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ І ПОЛІТИКА ПРОМЕТЕЇЗМУДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 674-676. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУНА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 203-213. ISSN 2519-1942

Демянюк О. (2012) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 27-29.

Дем’янюк М.І. and Наумов А.С. (2012) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПІСЛЯ „ПОМАРАНЧЕВОЇ” РЕВОЛЮЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 41-42.

Денисюк Л.В. and Ковалюк В.В. (2012) ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 19-22.

Десятничук І.О. (2012) СВОБОДА СЛОВА ТА ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 298-310.

Десятничук І.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕФРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ 60-Х РР. ХХ СТ.:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 454-466. ISSN 2519-1942

Дзерун С.І. and Наумов А.С. (2012) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕЛІГІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 90-92.

Дзюбишина Н.Б. (2012) РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 133-143.

Димченко С.С. (2012) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ БОГДАНА ДЕПО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 142-146.

Димченко С.С. (2012) НАУКОВИЙ ДОРОБОК МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛ. XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 239-244.

Дичківська І.М. (2012) ПОЛІЦЕНТРИЧНА СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 43-48.

Доброчинська В.А. (2012) ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ: ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ НАДІЇ ШУЛЬГИНОЇ-ІЩУК (1888–1979 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 64-75. ISSN 2519-1942

Долганов П.С. (2012) ДИСКУРС НАЦІОНАЛІЗМУ В РИТОРИЦІ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ УКРАЇНИ 2012 РОКУ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 197-209.

Дубей В.І. (2012) ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА КООРДИНАЦІЮ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 447-454. ISSN 2519-1942

Дуброва А.С. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 77-78.

Ж

Журавльова С.П. (2012) ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ СХОДУ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 75-85. ISSN 2519-1942

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2012) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ В 90-ті РОКИ ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 139-149. ISSN 2519-1942

Златів Л.М. (2012) ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «ТЕКСТОЗНАВСТВО»). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 (№ 1). pp. 97-104.

К

Казначеєва Л.М. (2012) ВОЛИНСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ ЗІБРАННЯ: ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 519-528. ISSN 2519-1942

Калініченко М.М. (2012) БІЛИЙ КИТ У ЧОРНИХ ШАТАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 35-38.

Каплюк О.В. (2012) ЧЕСЬКИЙ ТА СЛОВАЦЬКИЙ ЛЕГІОН У СКЛАДІ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 402-410. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2012) ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ(1944-1946 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 131-139. ISSN 2519-1942

Касаткіна О.В. (2012) МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 48-50.

Кириленко О.М. and Гон М.М. (2012) МІСЦЕ І РОЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ПОЛІТОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 253-255.

Кирильчук М.М. and Наумов А.С. (2012) ЗАКОН ПРО ВИБОРИ – 2012 В УКРАЇНІ: ТРИ СУПЕРЕЧЛИВІ НОВАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 163-165.

Климчук Т.В. and Невинна Г.Я. (2012) ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО НАТО З УКРАЇНОЮ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 81-82.

Климюк Ю.Є. (2012) ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КУСКОВО-КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 59-74.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2012) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ КРИВОЛІНІйНИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ НА ПРЯМОКУТНІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Климюк Ю.Є. and Рожко Р.А. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Князевич А.О. (2012) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. 25. Проблеми малого та середнього агробізнесу в Україні, 2012. pp. 54-56.

Коберник Н.І. (2012) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ КИРИЛА І МЕФОДІЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 68-78.

Козлюк О.А. (2012) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ДИТИНСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 74-79.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 50-54.

Козіцька О.А. and Давнюк С.В. (2012) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ДІАПАЗОНУ СТУДЕНТІВ ПРИЄДНУВАЛЬНИМИ СИНТАКСИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, № 5. pp. 73-76.

Колупаєва Т.Є. (2012) СИНЕРГЕТИЧНО-СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ - ЗНЗ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 4-6.

Кондратюк М.В. and Шугаєва Л.М. (2012) ПОЛІТИКА В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ ВИМІРІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 161-163.

Кондратюк М.М. and Постельжук О.П. (2012) ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 244-252.

Кондратюк М.М. and Постельжук О.П. (2012) ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕРКОВНО-СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 148-150.

Корженевська О.В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 59-64.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2012) АНГЛІЙСЬКИЙ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 26-30.

Корольчук О.В. and Наумов А.С. (2012) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 37-39.

Косарєва Г.М. (2012) КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО АУТИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 90-94.

Косарєва О.І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ ПРИ ПОДОЛАННІ ЕМОЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ У ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 94-98.

Костюк Т.В. and Невинна Г.Я. (2012) РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПАКТ ПРО НЕНАПАД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 92-93.

Кочубей О.С. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 70-74.

Крет О.В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2012: Вип. 14. pp. 152-155.

Крет Р.М. (2012) БІЛОРУСІЯ - УКРАЇНА: ОЦІНКА ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ. Слов'янський вісник, 2012: Вип. 14. pp. 155-157.

Кузьма Т.М. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 345-352. ISSN 2519-1942

Кузьмицька О.В. and Хаврук І.А. (2012) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДИНАМІКА ЗВЕРНЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 97-98.

Курята Ю.В. (2012) ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2012). pp. 57-59.

Л

Лапчик П.А. and Наумов А.С. (2012) УКРАЇНСЬКІ ЗМІ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 36-37.

Ларькіна Л.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 310-320. ISSN 2519-1942

Левчук І.С. and Сєвєрова О.В. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇ ЯК ПОБУДОВА НОВОЇ ДЕРЖАВИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 93-95.

Леончик С.О. and Сєвєрова О.В. (2012) МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 95-97.

Лесковець М.В. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНОМУ ВНЗ: СТАН І ПРОБЛЕМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 147-149.

Лесняк В.Ю. (2012) ПОРІВНЯННЯ ДОГОВІРНИХ ФОРМ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ ТА ПОЛЬЩІ). Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 147-162.

Лесняк В.Ю. (2012) ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРТЕСІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ФРАНКІСТСЬКОЇ ІСПАНІЇ (1939-1975). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 410-423. ISSN 2519-1942

Литвиненко С.А. and Павелків К.М. (2012) ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 160-170.

Логвинюк М.В. and Шугаєва Л.М. (2012) СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КАТОЛИЦИЗМУ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 86-88.

Лукомська О.І. (2012) ДЕРЖАВНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 310-323.

Луцук М.О. and Черній А.Л. (2012) ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 28-30.

Ліннік Ю.В. and Шугаєва Л.М. (2012) ПРИЧИНИ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 82-84.

Ліончук Р.А. (2012) СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 37-40.

Ліщук Н.Д. (2012) ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ ВИБОРУ КОНФЕСІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ВІРУЮЧИМИ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ НАПРЯМКІВ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 25-35.

М

Макарук Н.М. and Кириленко О.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 151-152.

Малиновська Н.В. and Герасимчук Т.Ф. (2012) ВИБОРЧІ ПРАВА МУСУЛЬМАН У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 65-67.

Маліновська Н.В. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 110-113.

Марчук Г.В. (2012) СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 117-120.

Мезін В.Г. (2012) ROLE OF MODERN ENGLISH DRAMA IN TEACHING CONTEMPORARY ENGLISH. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 85-88.

Мельничук Л.В. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗРІЛОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: 60-80 РОКИ XX СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 47-49.

Мельничук О.М. (2012) ФАУСТІВСЬКІ МЕТАМОРФОЗИ В СИМВОЛІСТСЬКІЙ ДРАМІ ЯКОВА МАМОНТОВА «ДІВЧИНА З АРФОЮ». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 204-209.

Михальчук Н.О. (2012) THE NARRATIVE STRUCTURE AND THE SPECIFIC FUNCTIONS OF LANGUAGE MEANS AND SYNTACTICAL STYLISTIC DEVICES IN THE NOVEL “BLEAK HOUSE”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 88-96.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2012) СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ КЕНТАВРА В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ ДЖОНА АПДАЙКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 3-9.

Михальчук Р.Ю. (2012) АНТИСЕМІТИЗМ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ РІВНЕНЩИНИ (1941-1943 РР.): ЄВРЕЇ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 241-252. ISSN 2519-1942

Мишкарьова С.В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 1921-1939 РР. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 185-194.

Мишков В.Я. (2012) СТАРООБРЯДНИЦЬКА ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТОЛІТТЯ ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 57-67.

Мороз Л.В. and Данілова Н.Р. and Трофімчук В.М. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЖЕСТОВОЇ ТРАДИЦІЇ XVI СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 17-19.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ СУТНОСТІ КЛАСИЧНОЇ НОВЕЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Б.РІЧА). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 42-46.

Мороз Л.В. and Мельничук Л.В. (2012) „ГАМЛЕТ” В.ШЕКСПІРА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТРАГЕДІЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 22-26.

Мороз Л.В. and Мороз Л.М. (2012) ФЕНОТИП СУБ'ЄКТА І ОБ'ЄКТА ІСТОРІЇ ЯК ЧИННИК ЖАНРОТВОРЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 14-17.

Міщук В.В. and Наумов А.С. (2012) ВПЛИВ ІДЕЙ Д. ДОНЦОВА І М. МІХНОВСЬКОГО НА ПРОГРАМИ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 30-31.

Міщук О.М. and Кириленко О.М. (2012) ПСЕВДОМЕНЕДЖМЕНТ В ПОЛІТИЦІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 39-41.

Н

Наумов А.С. (2012) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 130-137.

Наумов А.С. (2012) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВЛЯЧОГО РЕЖИМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 9-10.

Невинна Г.Я. (2012) «НІМЕЦЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФІНЛЯНДІЇ В 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 385-391. ISSN 2519-1942

Нечипорук Л.І. (2012) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НООСФЕРНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 33-37.

Нечипорук Л.І. (2012) ДІАЛОГ У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА ВИМОГА XXI СТОЛІТТЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 194-203.

О

Овдійчук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 26-28.

Олесюк Л.В. and Бойко Н.Г. (2012) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 64-68.

Олійник О.М. (2012) СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 135-138.

Остапчук М.В. and Остапчук Л.С. (2012) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ НАВЧАННІ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 40-44.

П

Павелків Р.В. (2012) РОЗУМІННЯ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У РУСЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 324-339.

Павловська Л.О. (2012) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 107-110.

Павлюк Т.О. (2012) ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): 47. pp. 146-149.

Падалка О.І. (2012) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ МОТИВІВ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 149-153.

Палагнюк В. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 65-66.

Пальчевський С.С. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ОСВІТИ У СВІТЛІ ЇЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 204-211.

Паріс О.А. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 62-67.

Перець О.М. (2012) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 91-94.

Петренко О.Б. (2012) ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 115-120.

Петрук Л.П. (2012) ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЄВО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РИТОРИКА». Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 212-219.

Петрук Л.П. (2012) ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ ХVІ-ХVІІІ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 18-23.

Плюта Н.В. (2012) ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬН ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ:ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 548-567. ISSN 2519-1942

Поліщук І.В. and Невинна Г.Я. (2012) ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 99-100.

Поніманська Т.І. (2012) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 162-166.

Поніманська Т.І. (2012) НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 63-67.

Постельжук О.П. (2012) УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ УГОДОВСЬКИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 577-594. ISSN 2519-1942

Постельжук О.П. and Кондратюк М.М. (2012) РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ПРОТИСТОЯНЬ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 9. pp. 217-225.

Постоловський Р.М. (2012) ІНСТИТУТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ І ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРІВ ЯК ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЧЕСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 352-358. ISSN 2519-1942

Приймак О.П. (2012) ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 71-74.

Присяжнюк І.М. and Крока Л.Л. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ТРИЗВ’ЯЗНІЙ ОБЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 149-162.

Присяжнюк О.В. (2012) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ -ДИФУЗІЯ» ДЛЯ НАНОСЕРЕДОВИЩ У ЧОТИРИКУТНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ОБЛАСТЯХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 162-176.

Прищепа Б.А. (2012) ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВОЛИНСЬКИХ МІСТ ЕПОХИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У 1991–2010 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 327-344. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2012) БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОШИРЕННІ КНИЖОК В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ КНИЖКОВИЙ РЕПЕРТУАР (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 40-54. ISSN 2519-1942

Р

Ралець А.М. and Черній А.Л. (2012) ДОСВІД ПОЛЬЩІ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 152-154.

Ричко В.Ю. and Наумов А.С. (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 34-35.

Романчук Т.Ю. and Гон М.М. (2012) КУЛЬТУРА ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РІВНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 57-58.

Романюк В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТРЕС ТА ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2012. pp. 6-8.

Романюк С.К. and Ковальчук Т.Г. (2012) НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 9-12.

С

Савчук П.О. (2012) ВСЕСВІТНЯ І ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 529-538. ISSN 2519-1942

Сверба Л.В. and Долганов П.С. (2012) ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 150-151.

Симонович Н.В. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 78-82.

Сирота Д.Я. and Черній А.Л. (2012) АДАПТАЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 23-24.

Слесаренко А.В. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ «ПАРАЛЕЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ» В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ТІ РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 472-480. ISSN 2519-1942

Смирнова Т.В. (2012) МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО У МАГНАТСЬКИХ МАЄТКАХ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 22-27.

Смирнова Т.В. (2012) ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНІ КІНЦЯ XVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 41-44.

Сорочинська Т.А. (2012) ФОРМУВАННЯ ЗАСАД МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ РАДЯНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939-1950-ТІ РР.): ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 237-247.

Степанова О.І. (2012) МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ В СИСТЕМІ З РОЗВИТКУ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 193-196.

Ступницька Н.І. and Ступницький В.В. (2012) ФІЛОСОФІЯ ТЕЛЕДОЗВІЛЛЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 350-360.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. (2012) ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ НАВЕСНІ. Наукові записки Тернопільського національного педедагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2012: №4 (53). pp. 87-91.

Т

Тадєєва І.М. (2012) ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ЯКОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 247-257.

Тимочко І.Б. (2012) ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ДІЯЧІВ ВОЛИНСЬКИХ БРАТСТВ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 25-30.

Тимочко І.Б. (2012) СТВОРЕННЯ НАРОДНИХ БІБЛІОТЕК-ЧИТАЛЕНЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПРОСВІТНИЦЬКОГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ (ДРУГА ПОЛОВИНА XΙX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 258-268.

Трачук Л.Ф. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 608-622. ISSN 2519-1942

Трофімчук В.М. (2012) ТЕХНІЧНИЙ ДИЗАЙН – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 127-130.

Троян В.С. and Гон М.М. (2012) ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІДЕЙ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 55-56.

У

Українець В.О. and Гон М.М. (2012) ЕТАПИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 119-120.

Усач Л.В. (2012) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 100-105.

Ф

Федорчук С.В. and Невинна Г.Я. (2012) УКРАЇНСЬКІ КОНТИНГЕНТИ В МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 100-101.

Фрідріх А.В. (2012) СЛОВОТВІРНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 99-107.

Філіпчук І.В. (2012) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» ЙОСИФА СМРКОВСЬКОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 466-472. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2012) РЕФЕРЕНДУМ ЯК ДЕМОКРАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 103-105.

Ц

Цапук О.В. (2012) ЦІННІСНІ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 244-247.

Ч

Черуха В.В. and Черуха Н.В. (2012) НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МІЖМОВНОГО ПЕРЕНОСУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 68-70.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2012) ДЕЯКІ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2012. pp. 54-57.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2012) СУЧАСНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЧОЛОВІКА Й ЖІНКИ У ІСЛАМІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 95-107.

Шандалюк Т.В. and Черній А.Л. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БІЛОРУСЬКИЙ ВАРІАНТИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 165-167.

Шатрова М.Б. (2012) ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (друга половина ХІХ — початок ХХ століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 538-548. ISSN 2519-1942

Шевців З.М. (2012) ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 116-117.

Шевчук К.С. (2012) ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ ГЕОРГІЯ ЧЕЛПАНОВА КИЇВСЬКОГО ПЕРІОДУ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 107-120.

Шевчук Т.Б. (2012) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 113-115.

Шеретюк Р.М. (2012) СТАНОВИЩЕ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ПОДІЛІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 29-39. ISSN 2519-1942

Шимко О.М. and Невинна Г.Я. (2012) ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2012. pp. 155-157.

Шмид О.П. (2012) ПОЛЯКИ НА ВОЛИНІ: ПОМІЩИЦЬКО-СЕЛЯНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 169-186. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 85-95.

Шугаєва Л.М. (2012) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ХРИСТИЯНСТВА ЯК СКЛАДНОЇ КОНФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ ПРАВОСЛАВНОГО КОРЕНЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 512-519. ISSN 2519-1942

Шурин О.І. (2012) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 130-134.

Шутяк В.Г. (2012) ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 74-78.

Я

Яковишина Т.В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 119-121.

Ямницький В.М. (2012) ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 388-396.

Янцур Л.А. (2012) ХУДОЖНЯ ОСВІТА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЯК ОСНОВА КЕРІВНИЦТВА ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 224-227.

Янцур М.С. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 100-104.

Ярощак С.В. (2012) ОДИН МЕТОД ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТРІЩИНИ ГРП НА ПРОЦЕС ФІЛЬТРАЦІЇ У ЕЛЕМЕНТАХ ПЛОЩОВОГО ЗАВОДНЕННЯ. Волинський математиичний вісник, 2012 (Вип.9).

This list was generated on Fri Apr 16 06:50:40 2021 EEST.