Items where Division is "Кафедра педагогіки та психології (дошкільної і корекційної)" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: R | Г | Д | К | М | П | Р | С | Я
Number of items: 24.

R

Rudenko N. (2016) Jedność etniczna uczniów regionów Wschodu i Zachodu Ukrainy. Alternatywne metody wspierajace proces rsztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, 2016. pp. 173-182.

Г

Горопаха Н.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ МАРІЇ МОНТЕССОРІ В ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.2. pp. 71-75.

Д

Дичківська І.М. (2016) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2016 (Вип.21): Ч.2. pp. 179-184. ISSN 2309-9763

К

Козлюк О.А. (2016) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ДИТИНСТВА. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2016 (26). pp. 26-31. ISSN 2311-2409

Косарєва Г.М. (2016) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Молодий вчений, 2016 (№3): (30). pp. 394-397. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Косарєва Г.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору, 2016. pp. 372-379.

Косарєва Г.М. (2016) ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 99-103.

Косарєва О.І. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 135-138.

М

Маліновська Н.В. (2016) НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 145-149. ISSN 2518-7503

Маліновська Н.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ СПАДЩИНИ С.РУСОВОЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, 2016 (Вип.5): 112. pp. 73-77. ISSN 2414-5076

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.1. pp. 75-77.

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 75-77.

П

Павлюк Т.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір, 2016 (Т.2). pp. 35-40.

Падалка О.І. (2016) РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2016 (1). pp. 106-110. ISSN 2219-5203

Падалка О.І. (2016) ПРІОРИТЕТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наукові записки, 2016 (1). pp. 209-213.

Падалка О.І. (2016) СПЕЦКУРС «ПЕДАГОГІЧНА АКСІОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2016 (26). pp. 83-87. ISSN 2311-2409

Падалка О.І. (2016) ВЗАЄМИНИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ПРОЦЕСІ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 107-110.

Р

Руденко Н.М. (2016) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ "АКМЕ-ШКОЛИ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.2. pp. 11-13.

Руденко Н.М. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі, 2016. pp. 50-52.

Руденко Н.М. (2016) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2016 (Вип.37): Т.ІІ(70). pp. 463-470.

С

Степанова О.І. (2016) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 154-157.

Степанова О.І. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 93-96.

Я

Янцур Л.А. (2016) РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 151-154.

Янцур Л.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГРУПАХ ІЗ ЗМІШАНИМ ВІКОВИМ СКЛАДОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 144-148.

This list was generated on Sun Jan 24 14:22:32 2021 EET.