Items where Division is "Кафедра педагогіки та психології (дошкільної і корекційної)" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | І | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 71.

K

Kosarieva G. and Pavlyuk T. and Fedorova N. (2019) TRAINING OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH SPECIAL NEEDS ON THE BASIS OF HUMANISTIC IDEAS OF TOLERANCE. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations, 2019. pp. 357-371.

Kozliuk O. and Kosarieva O. and Stepanova O. (2019) Diagnostics of the humanistic direction of children's communication with peers and parents. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations, 2019. pp. 111-125.

І

Ігнатюк Т.В. and Маліновська Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 63-65.

Б

Божук М.Р. (2019) Наступність у формуванні мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 8-11.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 12-14.

Бурчак К.І. and Руденко В.М. (2019) ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 18-19.

В

Войтович О. (2019) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 305-311.

Вронська В.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 41-45. ISSN 2518-7503

Вронська В.М. (2019) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 11-14. ISSN 2518-7503

Г

Габрук К.М. and Козлюк О.А. (2019) ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 30-31.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2019) НАСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 31-33.

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2019) ЗМІСТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 39-41.

Горопаха Н.М. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛОГОПЕДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 144-150.

Горопаха Н.М. (2019) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ-ЛОГОПЕДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (3): 87. pp. 49-62. ISSN 2312-5993

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2019) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 41-42.

Гілянчук В.В. and Шадюк О.І. (2019) ПОНЯТТЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЗАСОБИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 37-38.

Д

Давидюк І.А. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 45-47.

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2019) ІГРИ-ГОЛОВОЛОМКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 44-45.

Данчук О.І. and Павлюк Т.О. (2019) ДІАГНОСТИКА ТА РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 47-49.

Джеджера К. (2019) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 157-164.

Джеджера К.В. (2019) КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 55-60. ISSN 2518-7503

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2019) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 49-51.

Дичківська І. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ПОБУДОВІ СИСТЕМИ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вхованні, 2019 (Вип.10). pp. 58-66.

Дичківська І.М. (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки БДПУ, 2019 (Вип.2). pp. 189-197.

Дичківська І.М. (2019) НЕВТОМНА СПОДВИЖНИЦЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: До 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ. Дошкільне виховання, 2019 (9). pp. 10-11. ISSN 0321-1401

Дичківська І.М. and Козлюк О.А. and Косарєва Г.М. and Косарєва О.І. and Павлюк Т.О. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. and Федорова Н.В. and Войтович О.В. and Юрчук О.І. (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Teaching Resource]

Дутчак Т.І. and Руденко Н.М. (2019) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ У СФЕРІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 54-55.

К

Кардаш Н.О. and Косарєва О.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ-ЛОГОПАТІВ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 65-66.

Ковальчук І.В. and Сілков В.В. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 72-74.

Козлюк О. (2019) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 170-175.

Козік Т.І. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ОПИСОВОГО ТИПУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 76-77.

Корнійчук І.С. and Козлюк О.А. (2019) ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 79-80.

Косарєва Г. (2019) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 176-182.

Косарєва О. (2019) ХАРАКТЕРНІ ПОЗИЦІЇ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У СТАВЛЕННІ ДО ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 183-188.

Коханевич А.В. and Косарєва Г.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ДИНАМІЧНОЮ ФОРМОЮ АФАЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 80-82.

Кошлата М.А. and Косарєва О.І. (2019) СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОР НАБУТТЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 82-84.

Крот І.А. and Козлюк О.А. (2019) ЄДНІСТЬ ЗУСИЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ'Ї У ВАЛЕОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 84-85.

Л

Левчук І.О. and Козлюк О.А. (2019) РОЗВИТОК ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СПІЛКУВАННІ З ВИХОВАТЕЛЕМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 88-89.

Лопачук Т.А. and Козлюк О.А. (2019) МУЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 91-92.

Лук’янчук О.П. and Янцур Л.А. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МИСТЕЦТВА ЖИВОПИСУ В НАВЧАННІ МАЛЮВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 92-94.

М

Маліновська Н.В. (2019) Гра як засіб формування навичок письма у дітей передшкільного віку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, 2019 (2): 127. pp. 26-31. ISSN 2617-6688

Маліновська Н.В. (2019) ПІДГОТОВКА ЛІВОРУКОЇ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2019 (1): 21. pp. 89-97.

Марчук Г. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 312-317.

Миколаюк М.М. and Маліновська Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 106-107.

П

Павлюк Т. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 207-212.

Парфенюк І.Ю. and Маліновська Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-ЕТИЧНИХ СУДЖЕНЬ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 119-121.

Пастух К.О. and Шадюк О.І. (2019) РОЛЬ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 128-129.

Пасічник Ю.В. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 121-123.

Петришина Н.В. and Козлюк О.І. (2019) ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З LEGO ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 126-128.

Прозапас І.Р. and Шадюк О.І. (2019) ЗНАЧЕННЯ ТЕАТРУ В НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 132-133.

Р

Романюк Ю.А. and Дичківська І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 137-138.

Руденко В. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 93-102.

Руденко Н. and Гордійчук А. (2019) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 234-239.

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР. Наукова думка сучасності і майбутнього, 2019. pp. 6-9.

Руденко Н.М. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Директор школи, ліцею, гімназії, 2019 (2,Кн.2): Т.1(24). pp. 81-90. ISSN 2309-7744

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У СФЕРІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті, 2019. pp. 74-79.

Руденко Н.М. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У СФЕРІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності, 2019. pp. 153-156.

Руденко Н.М. (2019) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ БЕЗ ВАД ТА ЇХ РОВЕСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2019. pp. 114-123.

С

Савостьянова В.М. and Козлюк О.А. (2019) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ ДОРОСЛИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 140-141.

Степанова О. (2019) РИТОРИЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 246-251.

Сюрвасева К.С. and Горопаха Н.М. (2019) РОЗВИТОК ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 147-149.

Сілков В.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКОНУВАТИ АРЕФМЕТИЧНІ ДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 189-191.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Федорова Н.В. (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Science and Education a New Dimension, 2019 (VII): (83). pp. 14-19. ISSN 2308-1996, 2308-5258

Федорова Н.В. (2019) ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯМАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. [Teaching Resource]

Ч

Черняк Л.Л. and Маліновська Н.В. (2019) РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ КАРТИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 155-157.

Ш

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Шадюк О. (2019) АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (3): (87). pp. 106-116. ISSN 2312-5993

Шапірко В.В. and Шадюк О.І. (2019) ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 160-162.

Ю

Юрчук О. (2019) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 289-298.

Я

Ячменник Р.О. and Дичківська І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 172.

This list was generated on Sun Jan 24 14:14:26 2021 EET.