Items where Subject is "17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | С | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 31.

І

Івашкевич Е.Е. (2016) PSYCHOLINGUISTIC PARADIGM OF NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 89-93.

Б

Боровець О.В. and Ващеня Л.В. (2019) УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Virtus, 2019: Issue 34. pp. 61-63. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 35-38.

В

Воробйов А.М. (2010) ПСИХОЛОГІЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 9-12.

Г

Главінська О.Д. (2007) ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 43-46.

Гринькова Н.М. (2020) ДО ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 125-131. ISSN 2411-4553

Д

Демчук О.О. and Лазарчук В.В. (2017) ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПІДГРУНТЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 71-75. ISSN 2518-7503

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. (2013) ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Навчальний посібник]

К

Кириченко Н.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЖИТТЄВИХ ПРОЕКТАХ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 213-216.

Кулакова Л.М. (2016) ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 98-109.

Куцоконь Л.П. and Куцоконь А.Ю. (2015) БІОЕТИКА В УКРАЇНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 356-363.

М

Михальчук Ю.Б. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 270-274. ISSN 2411-4553

Н

Новік Л.О. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 173-176.

Новік Л.О. (2013) ІМІДЖ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 229-232.

Новік Л.О. and Хупавцева Н.О. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 202-206. ISSN 2518-7503

П

Павелків Р.В. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 5-12. ISSN 2518-7503

Перебийнос С.І. and Шеретюк Р.М. (2007) КОМУНІКАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНАЙОМСТВА (на матеріалах РІС КСУ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 99-101. ISSN 2415-802X

Перець О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Петренко О.Б. (2013) ДЕФІНІЦІЯ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МОРАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ”. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 23-27.

Потапчук Т.В. (2007) МОРАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УСТАНОВОК СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 21-23. ISSN 2415-802X

С

Сойчук Р.Л. (2011) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 141-144. ISSN 2519-1942

Станіславчук Н. І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17). pp. 278-280.

Станіславчук Н. І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Наукові записки, 2017 (Вип.11). pp. 178-182. ISSN 2521-6791

Станіславчук Н. І. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 89-91.

Х

Хомич І.С. (2016) МОРАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 218-222. ISSN 2518-7503

Хомич І.С. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2007: Вип. 12. pp. 240-243.

Хупавцева Н.О. (2019) THE PROBLEM OF ORGANIZING THE FACILITATIVE INTERACTION AT THE PROCESS OF TEACHING PUPILS AT SECONDARY SCHOOLS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 164-171.

Ш

Шадюк О.І. and Мусійчук Т.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 136-138.

Шевчук К.С. (2007) ЕТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 39-44. ISSN 2415-802X

Я

Яцюк Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 304-312. ISSN 2518-7503

This list was generated on Fri Apr 16 02:27:35 2021 EEST.