Items where Subject is "374 Позашкільна освіта і підготовка. Подальша освіта (самоосвіта)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
Number of items at this level: 39.

B

Bezkorovaina O. and Kolibek Y. (2020) READING AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 61-67.

А

Андреєва А.С. and Казначеєва Л.М. (2016) ПЛЕКАННЯУ КРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ В КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРОЕКТАХ ПЛАСТУНІВ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). С.55-59. ISSN 2415-802X

Б

Банько Т.В. МЕТОД ПРОЄКТІВ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНФОРМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. [Магістерська робота]

В

Ваколюк А.М. (2022) Впровадження інноваційних технологій у виховний процес позашкільних навчальних закладів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 5-6.

Виткалов В.Г. and Мельник Я.М. and Борейко Г.Д. (2002) УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ І ОСВІТЯНСЬКА МЕРЕЖА: ТЕНДЕНЦІІ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 111-119.

Возняк І.М. and Юсенко А.С. and Фещук Ю.В. (2012) ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ КУРСУ КРЕСЛЕННЯ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 13-14.

Г

Гавлітіна Т.М. (2001) НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 138-140.

Гринькова Н. (2019) МОРАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ВИХОВАННІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 136-144.

Гринькова Н.М. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 83-90. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2016) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 142-150. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 98-107. ISSN 2411-4553

Грицай Н.Б. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, 2020. pp. 38-40.

Гудовсек О.А. (2020) СИСТЕМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ РІВНЕНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 92-99.

Гудовсек О.А. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 150-156. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2008) РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. [1950-1990 рр.]. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 122-125.

Гудовсек О.А. (2011) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1954-1991 РР.). Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 18-21.

Д

Дем'янюк Т.Д. (2001) МОДИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.17). pp. 147-151.

Ж

Жинський М.А. (2019) Фізичне виховання у поглядах відомих українських пластунів: актуальність в умовах сучасності. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 30-32.

К

Климюк Ю.Є. (2017) ШКІЛЬНИЙ КУРС ІНФОРМАТИКИ. [Teaching Resource]

Костюк Л.К. (2013) Соціокультурний контекст становлення особистості митця: родовідні корені, дитинство і юність Георгія Косміаді (1886-1967). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 320-326.

Креничко І.С. and Міщеня О.М. (2020) ДОПОМОГА ГУВЕРНЕРА У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 63-65.

Кристопчук Т.Є. (2021) ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.13): Т.2. pp. 53-62. ISSN 2411-4553

О

Остапчук М. (2023) ЦІЛІСНА СИСТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗВО І УЧНЯ ЯК СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ). Інноватика у вихованні, 2023 (Вип.18). pp. 218-230. ISSN 2411-4553

Островська Г.Г. and Пустовіт Г.П. (2019) ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 114-115.

П

Приймак С.І. and Боровець О.В. (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 93-95.

Пузиченко Т. and Вакульчук М.В. (2007) ГУРТКИ, ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СФЕРА РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 24-27. ISSN 2415-802X

Пустовіт Г.П. and Гринькова Н.М. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Р

Радковська Л.М. and Студинська В.В. (2017) ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017: Вип. 3. pp. 460-465.

Радько А.В. (2019) ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У "ПЛАСТІ". Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 108-110.

С

Сверлюк Я.В. (2002) МІЖОСОБИСТІСНІ УМОВИ КЕРУВАННЯ ДИТЯЧИМ МУЗИЧНИМ АМАТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 82-85.

Середюк Л.А. (2002) ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЕЛЕМЕНТАМИ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 37-41.

Стельмашук Ж.Г. and Гриневич М.Н. and Рабешко О.М. (2017) СКАУТСЬКА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 181-191. ISSN 2411-4553

Степанець Л.І. (2002) УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 106-108.

Т

Тюска В.Б. (2001) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.17). pp. 130-136.

Ф

Фарина Н.П. and Тимошенко Т.Г. (2020) СТУДІЯ ЕСТРАДНОГО СПІВУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2020 (№1): 77. pp. 143-147. ISSN 2520-6427

Филипчук М.С. (2002) МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ТВОРЧОЇ РОБОТИ В АМАТОРСЬКОМУ ЕСТРАДНОМУ МУЗИЧНОМУ КОЛЕКТИВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 130-133.

Ц

Ціпан Т. (2022) ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 223-232. ISSN 2411-4553

Ч

Чеплаков С.О. and Костюк Л.К. (2016) ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 96-101. ISSN 2415-802X

Ш

Шурин О. (2022) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.15). pp. 263-268. ISSN 2411-4553

This list was generated on Tue Mar 5 15:29:06 2024 EET.