Items where Subject is "502 Природа. Дослідження природи та її збереження. Захист навколишнього середовища (довкілля) та живої природи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | M | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 115.

L

Lebed O.O. and Myslinchuk V.O. and Trusheva S.S. and Mandyhra Y.M. and Lysytsya A.V. (2018) Radon in the spring water of the Zdolbuniv Region, Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018 (Vol.8): 3. pp. 82-89. ISSN 2520-2138

M

Mykytyn T. and Yakymchuk A. and Szymanski J. and Zaitsev D. (2017) PECULIARITIES OF FINANCING NATIONAL NATURAL PARKS IN POLAND AND UKRAINE = CECHY FINANSOWANIA PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE = ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ПОЛЬЩЕ И УКРАИНЕ. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2017 (№ 2): (6). pp. 152-162.

І

Іванова Л.І. and Крук Н.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОЗНАВЧОГО КОМПОНЕНТА У ЗМІСТІ ЧИННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 104-108.

Іщук В.О. and Трохимчук І.М. (2016) ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ CHRYSOMELIDAE. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 31-33.

А

Андрійчук С.В. and Мартинюк В.О. (2020) ОЦІНКА СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА БІЛИНСЬКЕ. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 2020. pp. 155-157.

Б

Белеля М. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 100-101.

Берташ Б.М. (2021) ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ТА ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні, 2021. pp. 256-260.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2020) Cтратегія розвитку як складова Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся, 2020. pp. 188-192.

Бордюк М.А. (2008) ПАРАДИГМА ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 113-115.

В

Войтович О.П. (2016) ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 3-5.

Войтович О.П. and Войтович І.С. (2018) ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОЛОГА. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 107-109.

Г

Глінська С.О. and Штокало С.С. and Никитюк Т.В. and Стеренчук В.М. and Герасимчук Г.В. (2018) ПОШИРЕННЯ HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. В КІВЕРЦІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 128-130.

Голяк А.В. ВИВЧЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Горопаха Н.М. (2020) Методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою». [Teaching Resource]

Горопаха Н.М. (2020) Основи природознавства: практикум для самостійної роботи. [Teaching Resource]

Горопаха Н.М. (2001) ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНЯТ З ВАЛЕОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РОСЛИН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 25-27.

Горопаха Н.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СПЕЦМЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА". [Методичні рекомендації]

Горопаха Н.М. (2023) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник науки та освіти, 2023: Вип. 5(11). pp. 436-450. ISSN 2786-6165

Грицай Н.Б. (2013) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДІ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2013 (№ 1): (10). pp. 104-107. ISSN 2219-5203

Грицай Н.Б. МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС. [Навчальний посібник]

Грицик О.Б. and Мартинюк В.О. and Ессел С.К. (2015) ВПЛИВ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 42-43.

Гусаковська Т.М. and Марциновський В.П. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТОМОФАУНИ ЗАКАЗНИКА ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ВИШНЕВА ГОРА». Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 115-120.

Д

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Н.В. (2002) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 60-63.

Денисюк Н.В. (2018) СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЖИТЕЛІВ м. РІВНЕ ХВОРОБАМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2018. pp. 3-5.

Денисюк Н.В. (2020) ІНТЕГРАЦІЯ ІДЕЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку, 2020. pp. 156-158.

Денисюк Н.В. (2021) ОЦІНЮВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ МІСТА РІВНЕ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів, 2021. pp. 72-74.

Денисюк Н.В. (2021) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ» НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» В 10 КЛАСІ. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, 2021. pp. 126-129.

Денисюк Н.В. and Шумик Л.Р. (2021) ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи, 2021. pp. 319-322.

З

Заблоцька В. and Лисиця А.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА НА РІВНЕНЩИНІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 187-190.

Зиль І.П. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 77-78.

Зубкович І. and Мартинюк В. and Андрійчук С. (2019) Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки, 2019 (9(393)). pp. 27-36.

К

Килюшик Т. and Воловик Г.П. (2010) АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ МЕТЕЛИКІВ РОДУ COENONYMPHA НА ТЕРИТОРІЇ БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 4-5.

Кирильчук О.О. and Мельник В.Й. (2018) ЕНТОМОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 227-229.

Колядич І.І. and Безрук Л.Г. (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 24-28.

Костолович М.І. (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 101-102.

Костолович М.І. (2016) РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ’ЄКТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 38-41.

Костолович М.І. and Войтович О.П. and Ойцюсь Л.В. (2020) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 103-107.

Костолович М.І. and Клименко М.О. (2007) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БОЛІТ ПОЛІССЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 102-103.

Костолович М.І. and Ойцюсь Л.В. and Зиль І.П. (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 232-236.

Кравчук В.В. and Мельник В.Й. (2007) ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА РІВНЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 103-104.

Кукушкін О.М. (2014) ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 115.

Кукушкін О.М. and Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 229-230.

Кізім Т.В. and Сяська В.О. (2015) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ORTHOPTERA БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 133-139.

Л

Либак І.А. and Колесник Т.М. (2012) РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ, РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 174-175.

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТАСТРОФ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мельник В.Й. (2007) ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ`Я ЛЮДЕЙ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 5-8.

Лико Д.В. and Мельник В.Й. ОЦІНКА СТАНУ РІЗНИХ ТИПІВ ГРУНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШКОДИ, ЗУМОВЛЕНОЇ ЗАБРУДНЕННЯМ І ЗАСМІЧЕННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРІВ. [Методичні рекомендації]

Лико С.М. and Портухай О.І. and Безверха О.В. and Плюта Н.В. (2016) АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ ТА ЇХНЬОЇ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 52-54.

Лисенко Н.А. and Портухай О.І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 109-110.

Ляса З.С. and Рудь О.Г. (2018) ЕНТОМОФАУНА УРОЧИЩА ПАПИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 231-232.

М

Маліновська Н.В. (2018) Виховання відповідального ставлення до довкілля у старших дошкільників. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2018 (2): 20. pp. 84-89.

Мантула М.В. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 106-107.

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2018) Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018 (10). pp. 38-45.

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2020) Геоекологічні особливості водозбору та ландшафтно-ресурсний потенціал сапропелю озера Колпине. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020 (№ 5). pp. 34-41.

Мартинюк В.О. and Андрійчук С.В. and Зубкович І.В. (2020) ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ОХНИЧ. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal, 2020 (12). pp. 101-108.

Мартинюк В.О. and Залеський І.І. and Зубкович І.В. (2020) ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОЗЕР ЗОНИ ПОТЕНЦІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ КАР’ЄРУ «ХОТИСЛАВСЬКИЙ» (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СВЯТЕ, ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Colloquium-journal, 2020 (№21). pp. 5-13. ISSN 2520-6990

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. (2019) Геоекологічний паспорт басейнової системи озера Двірське (Волинське Полісся). Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2019 (16). pp. 76-84.

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2020) ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЗАПОВІДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТИПУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ЗАСВЯТТЯ (ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК «ОРІХІВСЬКИЙ»). Colloquium-journal, 2020 (№19). pp. 4-10. ISSN 2520-6990

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2018) РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 78-86.

Марциновський В.П. and Берташ Б.М. and Сацюк І.Л. (2018) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 281-285.

Матвійчук А.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Мельник В.І. and Баранський О.Р. and Чорна Г.А. and Глінська С.О. and Штокало С.С. (2018) ПОШИРЕННЯ DACTYLORHIZA MAJALIS НА ТЕРИТОРІЇ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 286-289.

Мельник В.І. and Баточенко В.М. and Глінська С.О. and Присяжнюк О.В. and Степанюк Я.В. (2016) НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ACONITUM MOLDAVICUM HACG В УРОЧИЩІ СКИТ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 62-64.

Мельник В.І. and Глінська С.О. and П’ятківський І.О. and Онук Л.Л. and Чубата Т.В. (2015) НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ BOTRYCHIUM LUNАRIA L. У КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГОРАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 120-121.

Мельник В.Й. ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ ЗА НАДНОРМАТИВНІ ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТА РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. (2023) ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА РІВНЕ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.2). pp. 84-90. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Микитин Т.М. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 193-195.

Микитин Т.М. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 176-180. ISBN 978-617-601-157-6

Микитин Т.М. and Берташ Б.М. (2021) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ОСОБЛИВО ОХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ. Теорія та практика менеджменту, 2021. pp. 112-113.

Микитин Т.М. and Володимирець В.О. and Берташ Б.М. and Якимчук А.Ю. (2017) РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК "НАДСЛУЧАНСЬКИЙ": ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Other. Волин. обереги, Рівне.

Микитин Т.М. and Остапчук С.М. and Машта Н.О. and Прокопчук А.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК. Other. Волинські обереги, Рівне.

Микитин Т.М. and Сивий Р.П. (2018) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 300-303.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Музика М.А. and Шевчук О.А. (2022) Шумове забруднення та його уникнення в середовищі існування. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 51-53.

Н

Никончук Ю.Ю. and Рибачук Т.Л. and Бобровський А.Л. (2016) ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 140-141.

Нікшич С.М. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 65-67.

О

Орлов О.Г. and Мариніч Н.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 35-37.

Охота О. and Ціпан Т.С. (2022) ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 70-73.

П

Панасюк Ю.С. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-99.

Пасічко Л.А. and Орлов О.Г. (2016) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 68-69.

Р

Ремез Н.С. and Дичко А.О. and Шмарін С.Л. and Крайчук С.О. and Остапчук Н.О. (2023) СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Рожко В. (2022) СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: АНАЛІЗ ВЧЕНЬ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО І ВІНСЕНТА З БОВЕ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Романюк В.Л. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ РІВНЕНЩИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 154-156.

Рудь О.Г. (2015) ЕНТОМОФАУНА ЯК БІОІНДИКАТОР СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 166-171.

Руснак І.М. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ТОКСИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВІТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

С

Сосюк А.В. (2023) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ "Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ". Acta Paedagogica Volynienses, 2023: Вип. 2. pp. 108-113.

Суравцева М.О. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР ЛЬВА-ГОРИНСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. (2017) СЕЗОННІ ЗМІНИ ВМІСТУ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК. Biosystems Diversity, 2017 (25): 1. pp. 3-8. ISSN 2520- 2529

Суходольська І.Л. (2017) ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ У ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 2017 (2 (69)). pp. 149-162. ISSN 2078-2357

Суходольська І.Л. ОЦІНКА ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ УСТЯ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. (2015) РОЛЬ TYPHA ANGUSTIFOLIA L. У ЗМІНІ ВМІСТУ АМОНІЮ У РІЧКАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Acta Carpathica, 2015. pp. 149-154.

Суходольська І.Л. and Мороз Є.П. (2007) ІНТРОДУКЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ПАЛЬЧАТОКОРІННИКА ФУКСА З ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ В КУЛЬТУРУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 113-115.

Сяська О.В. (2022) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 128-130.

Сіранчук Н.М. and Скопа Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 165-167.

Сіранчук Н.М. and Скопа Н.М. (2017) ЗНАННЯ ПРО РОСЛИНИ ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 135-137.

Т

Теслюк Н.Я. and Лико Д.В. (2007) ПОШКОДЖЕННЯ КАШТАНА КІНСЬКОГО (AESCULUS HIPPOCASTANUM) У ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 115-116.

Ткач Н.М. and Воловик Г.П. (2015) ОЦІНКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ГІДРОБІОНТІВ ВОДОЙМИ КАР’ЄРУ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНОГО КОМБІНАТУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 171-177.

Толочик І.Л. (2018) АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 245-247.

Толочик І.Л. (2015) ВПЛИВ СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ВОДИ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СТИР. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 177-181.

Торош А. and Трохимчук І.М. (2015) ІНТРОДУКЦІЯ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 181-187.

Трохимчук І.М. (2015) МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 186-188.

Трохимчук І.М. (2023) ДОСЛІДНИЦТВО ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.2). pp. 25-29. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Трохимчук І.М. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ РОБОТИ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАКТИЧНИМ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ GLOBE. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 281-290. ISSN 2411-4553

Х

Хижнякова Н.О. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СЕКТОРИ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 92-94.

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Ц

Цехмайструк О.В. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ. [Магістерська робота]

Ш

Швець Г.І. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Шершун М.Х. and Микитин Т.М. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 176-177.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 98-99.

Шимон Р.Р. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Шостак І.В. and Портухай О.І. and Лико Д.В. (2015) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ РІВНЕНЩИНИ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЕЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 204-205.

Щ

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 100-101.

Я

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

This list was generated on Thu Jun 20 19:30:29 2024 EEST.