Items where Subject is "008 Цивілізація. Культура. Прогрес"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | V | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 218.

M

Malkova T. and Synhaivska I. and Abania H. and Vsilchenko O. and Petrunko O. and Vitkalov S. (2020) The Ethnopsycholgical Peculiarties of Europeans and Rusians asa Factorf Difernt Cultres Represntaives Interaction and Mutal Understanding Efectivens. Systematic Reviws in Pharmacy, 2020 (11): Vol. 11. pp. 873-879.

V

Vitkalov S. (2020) THE DISCOURSE OF “LOCAL” IN MODERN CULTURAL KNOWLEDGE: CONCEPTS AND RESEARCH STRATEGIES. In: Culture and Art Panorama of Ukraine. Liha-Pres, Lviv-Toruń, pp. 121-137. ISBN 978-966-397-186-5

Vitkalov S. (2019) THE PROBLEM OF “PRODUCTION” OF THE LOCAL CULTURAL AND ARTISTIC AREA (FROM DIAGNOSIS TO MODELING): EXPERIENCE OF RIVNE REGION. In: Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management. Liha-Pres, Lviv-Toruń, pp. 21-37. ISBN 978-966-397-157-5

Vytkalov S. (2016) FREE TIME AND PROBLEMS OF ITS ORGANIZATIONAL AND CULTURAL CONTENT IN MODERN CONDITIONS = ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W KONTEKŚCIE JEGO FUNKCJI KULTUROTWÓRCZEJ. Zarządzanie i Edukacja, 2016 (№109). pp. 161-172. ISSN 1428-474X

Є

Євтух Ю.В. and Березюк Т.П. (2014) ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 49-50.

А

Андрощук Н.Г. (2013) ФУНКЦІЇ МОДИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 127-132.

Артемова О.І. (2018) ПОНЯТТЯ ПРО ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філолгія, 2018 (Ч. 1): Вип. 1(69). pp. 11-14. ISSN 2409-6806

Б

Бабич І. РЕКЛАМА В ПРАКТИЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. [Бакалаврська робота]

Балабан О.І. and Сніжко Л.П. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ. [Бакалаврська робота]

Баніт В.М. and Сніжко Л.П. and Хомяк С.Б. ФОЛЬКЛОР ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРОВО-ВИДОВА ПРОБЛЕМАТИКА, НОСІЇ, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Басюк Д. and Сніжко Л.П. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ МІСТА РІВНЕ У XXI. [Бакалаврська робота]

Безкоровайна О.В. (2014) КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 71-74.

Безкоровайна О.В. (2013) КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 3-12.

Безкоровайна О.В. (2012) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2012. pp. 236-246.

Безкоровайна О.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СОЦІАЛЬНО ЦІННІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2014: Ви.18(1). pp. 44-52.

Безкоровайна О.В. (2012) ФЕНОМЕН  “КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ”:  СУТНІСТЬ ТА  ЗМІСТ. Молодь і ринок, 2012 (№2): 85. pp. 144-149.

Бокеєва А.І. КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ М. ЛУЦЬКА). [Бакалаврська робота]

Бондаренко М.І. and Тюска В.Б. СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕТЕРІВСЬКОЇ ТГ). [Бакалаврська робота]

Борейко Г.Д. (2011) ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» У РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА РІВНЕНЩИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 62-65.

Борейко Г.Д. (2009) „КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ”: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.2. pp. 115-121.

Борейко Г.Д. (2009) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ: 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 168-171. ISSN 2519-1942

Борисюк К.П. МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ (НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ). [Бакалаврська робота]

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2018) КУЛЬТОРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 170-178.

Бучковська О.Ю. (2016) КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 156-158.

Білоус Т.М. (2015) ПРОЦЕСИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 13-17.

Білявцева О.В. (2012) СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МЕЖИРИЦЬКИЙ ТА СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ГОЩАНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 160-169. ISSN 2519-1942

В

В'юн К.В. and Матвеєва В.С. (2015) КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З СУЧАСНОЮ УКРАЇНОЮ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 162-166. ISSN 2415-802X

Вакульчук М. (2006) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ БЛАГОДАТНОГО СЛОВА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 172-174.

Валікова Д.О. and Матусевич К.М. and Цапук О.В. КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Виткалов В.Г. (2015) МИСТЕЦЬКА ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (Вип.21): Т.1. pp. 3-7. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР У НОВИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 3-4. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. (2013) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2013) Нова спроба реконструкції регіонального культурно-мистецького розвитку країни. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 364-367.

Виткалов В.Г. (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 236-239.

Виткалов В.Г. (2011) НОВИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 297-298.

Виткалов В.Г. (2007) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ (від упорядника). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2007) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ НОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 155-157.

Виткалов В.Г. (2006) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЧИННИК ЯК ФАКТОР ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ (на прикладі аналізу сфери дозвілля та системи вищої спеціальної освіти). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2006 (Вип.11). pp. 97-107.

Виткалов В.Г. (2006) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ (від упорядника). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2006 (Вип.11). pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т. І. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. (2022) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ (АБО ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2022: Вип.40. pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2011) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ ТА МАТЕРІАЛАХ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Маріупольського державного університету, 2011: Вип. 2. pp. 56-63.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2015) УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: до результатів проведення ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції у м Рівне. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 6-10. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗМІНИ УСТАЛЕНИХ СТЕРЕОТИПІВ. Актуальні питання культурології, 2019 (Вип.19). pp. 4-7. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2022) ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ : ТЕОРЕТИЧНІ НОТАТКИ ДО ПРОГРАМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2022: Вип.41. pp. 36-42. ISSN 2518-1890

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2023) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОШУКУ В ЧАС ВІЙНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023: Вип.44. pp. 3-5.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2011) ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник книжкової палати, 2011 (№1). pp. 1-3. ISSN 2076-9326

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2011) ОХОРОНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ПРОГРАМАХ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ. Вісник Маріупольського державного університету, 2011: Вип. 2. pp. 63-71.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2020) Культурний простір країни крізь призму наукового пошуку: до результатів проведення ХVІ міжнародної науково-практичної конференції «Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2020 (Вип.34). pp. 3-8. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. and Граб О.В. (2008) ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 85-90. ISSN 2519-1942

Виткалов С.В. (2014) ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 228-230. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2011) БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЮ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 230-235.

Виткалов С.В. (2014) Х ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ» У М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 5-6. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2010) ХУДОЖНЯ ІНІЦІАТИВА У ВОЛИНСЬКОМУ КРАЇ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 40-49. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2007) МОЛОДЬ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 44-46. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА УКРАЇНА В РЕГІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ: МИТЦІ, ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ КРАЮ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Виткалов С.В. (2016) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ. Гілея, 2016 (№12): Вип. 115. pp. 493-494. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2013) КУЛЬТУРНА СФЕРА РІВНЕНЩИНИ ЯК СЕГМЕНТ ЇЇ ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛЕРЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЄВРО-АРТ». Культура України, 2013: Вип. 44. pp. 44-51.

Виткалов С.В. (2017) СФЕРА КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, 2017 (№2(28)). pp. 133-138.

Виткалов С.В. (2016) ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі, 2016: Ч. 1. pp. 43-45.

Виткалов С.В. (2021) ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ. Культура України, 2021: Вип. 72. pp. 53-61. ISSN 2522-1140

Виткалов С.В. and Васечко Ф.Ф. (2015) ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ. Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу, 2015. pp. 19-22.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2014) ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ В РЕГІОНІ: ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 206-210. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2018) КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 4-7. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2013) ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ У РОЗМАЇТТІ ВИЯВІВ» (М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 5-8. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 2020 (№ 4): (49). pp. 46-65. ISSN 2414-052X

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) СУЧАСНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРАКТИКА: КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2020 (Вип.34). pp. 265-270. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ: ФОРМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОСТІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2020 (Вип.36). pp. 88-95. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2021) ЦІННІСНИЙ РЯД ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ КРАЇНИ : РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2021 (Вип.37). pp. 152-156. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2021) НАУКОВИЙ ПОШУК У ЧАС ВІЙНИ : ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 3-5.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2023) КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТВОРЧІСТЬ : НОВА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТЦЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023 (Вип.45). pp. 92-102. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2022) ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ І ВИЩА ШКОЛА: ПОШУК ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ (полемічні нотатки). Вища школа, 2022 (№1-2). pp. 69-75. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2012) РІВНЕНЩИНА: КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Other. ПП ДМ.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2013) З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ. Культура України, 2013 (Ч. 4.1): Вип. 42. pp. 50-59.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2023) РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА У ТУРИСТИЧНОМУ ВИМІРІ. Культура та інформацыйне суспільство ХХІ століття, 2023 (Ч.1). pp. 6-8.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) УКРАЇНА ПЕРШОГО 20-ЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ВИМІР: XVI міжнародна науково-практична конференція у м. Рівне (роздуми напередодні). Вища школа, 2020 (№ 11): (195). pp. 95-99. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2021) НАУКОВИЙ СЕГМЕНТ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ : ХVІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНІ АКЦЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» У РІВНОМУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2021 (вип.39). pp. 169-172. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2022) «СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ, ПАНДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ ТА ВІЙНИ» : ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ХVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ В РДГУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2022: Вип.42. pp. 3-7. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Актуальні питання культурології, 2016 (ВИП.16). pp. 30-34. ISSN 2415-802X

Войтович О.В. (2014) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ. Педагогічні науки, 2014 (65): Т. 1. pp. 169-173. ISSN 2663-2772

Волощук Н.О. (2004) АРХИПРЕСВІТЕР СЕРГІЙ КІНДЗЕРЯВИЙ-ПАСТУХІВ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 113-116.

Воробйова Л.М. (2016) КОМЕНТАР ДО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 9-15.

Г

Гаврилюк Л.В. and Казначеєва Л.М. (2018) Формування творчої особистості у літературно-мистецькій студії Сарненського районного будинку дітей та молоді. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 109-114. ISSN 2415-802X

Гарматій А.А. and Тюска В.Б. and Ганжа М.В. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РІО» М. ЛЬВОВА). [Бакалаврська робота]

Герасименко О.А. (2008) ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕЛЕМЕНТИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 175-177.

Герасименко О.А. (2013) РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ВОЛИНІ ХVІ–ХVІІІ СТОЛІТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 149-155. ISSN 2519-1942

Глущук О.Г. (2013) ІМПРЕЗИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ВОЛИНІ І ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 83-89.

Глущук О.Г. and Білявцева О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ НА ЗАХІДНО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 1921-1919 РОКІВ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 88-94. ISSN 2415-802X

Граб О.В. (2008) ЕСТЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ДЖЕРЕЛ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 37-44.

Граб О.В. (2007) ВИСВІТЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛИЧИНИ У НАУКОВО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 31-39.

Граб О.В. (2003) ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ТА ІНАКОМИСЛЕННЯ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНИ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОН). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 43-55.

Грипич С.Н. (2012) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 286-297.

Грипич С.Н. and Буравкова Л.М. (2018) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДОСВІД. [Навчальний посібник]

Грипич С.Н. and Білявцева О.В. (2010) БІБЛІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-КУЛЬТУРОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 63-68. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2009) ВПЛИВ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ „ВІРТУАЛЬНОЇ” КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.2. pp. 166-173.

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 294-298. ISSN 2519-1942

Гудовсек О.А. (2007) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 81-83. ISSN 2078-1016

Гунько А.В. and Сніжко Л.П. ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ЗАХОДУ. [Бакалаврська робота]

Гурин М.А. (2022) АМАТОРСЬКЕ ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО м. РІВНОГО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2022: Вип. 8. pp. 73-78.

Д

Давидчук С. (2010) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ В УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 199-206. ISSN 2415-802X

Давидчук С.Ю. (2009) СУЧАСНІ УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 77-80. ISSN 2415-802X

Даюк Ж.Ю. and Остапик Н. (2023) ДИТЯЧЕ ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 9. pp. 80-85.

Джеджера К.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2009 (№ 4). pp. 63-71.

Джеджера К.В. (2004) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНА. Нова педагогічна думка, 2004 (№ 4). pp. 115-118. ISSN 2520-6427

Джеджера К.В. (2007) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Професійно-художня освіта України, 2007. pp. 220-226.

Дмитрук Д. ФОРМА ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Бакалаврська робота]

Довмат О.В. and Шевчук С.І. (2012) ХУДОЖНІ РЕМЕСЛА ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ ЗА НАУКОВИМИ СТУДІЯМИ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО (ДО 200-РІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 135-136.

Долганов П.С. (2020) ПАМ’ЯТЬ ПРО ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ І ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта, 2020. pp. 24-32.

Дячук А.О. and Власюк О.П. (2023) МУРАЛ ЯК ВИТВІР МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023: Вип.44. pp. 220-225.

З

Забута Б. (2006) МОЛОДЬ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ „СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ”. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 170-172.

Забута Т. (2006) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 168-170.

Забута Т.В. (2011) ВОКАЛЬНО-ХОРОВІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 81-87.

Забута Т.В. (2008) ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА СИСТЕМА У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 65-69. ISSN 2415-802X

Захарчук І. (2023) УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА І ДІАЛОГ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ. Європейська інтеграція України в умовах війни Росії проти України: роль академічних та громадських спільнот, 2023. pp. 6-10.

К

Казначеєва Л. (2023) КУЛЬТУРНА ТЕМАТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Європейська інтеграція України в умовах війни Росії проти України: роль академічних та громадських спільнот, 2023. pp. 86-88.

Казначеєва Л.М. (2022) ДО ПИТАННЯ ЗМІН СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ МУЗЕЇВ. Музейна педагогіка в науковій освіті, 2022. pp. 52-55.

Карпович Ю.В. ВИСОЦЬКА ОТГ У СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОН. [Бакалаврська робота]

Коберник Н.І. (2011) ФЕНОМЕН КИРИЛА І МЕФОДІЯ: КУЛЬТУРНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 35-46.

Коберська Т.М. and Глущук О.Г. (2007) САМОРОЗВИТОК І САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 107-109. ISSN 2415-802X

Колесник Ж.М. (2008) ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 89-91.

Кондратчук В.В. (2016) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ ЗРУШЕНЬ КІНЦЯ 80 – ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 40-45. ISSN 2415-802X

Костюк Л. (2006) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 175-178.

Костюк Л.К. (2017) ГАЛЕРЕЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЄВРО-АРТ» ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 194-198. ISSN 2415-802X

Костюкович І. (2021) РІВНЕНЩИНА В СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 17-23.

Крайлюк Л.В. (2009) ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВО-ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ТВОРЧОСТІ НІЛА ХАСЕВИЧА В ІСТОРІОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.1. pp. 131-137.

Крисько Б.В. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ТА ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ. [Бакалаврська робота]

Кузіч Р.С. and Шеретюк Р.М. (2007) МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 94-97. ISSN 2415-802X

Кучина Н.І. (2018) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 331-333.

Кучина Н.І. (2015) ПРИЧИНИ НЕ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 170.

Кучина Н.І. and Виткалов В.Г. (2007) СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 54-58. ISSN 2415-802X

Л

Лакіда А. (2021) КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ЧИННИК ПОШУКУ НОВИХ ФОРМ ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 70-75.

Левенець М.В. (2011) ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 125-129.

Литвин Д.О. СТИЛІСТИКА ТА СЮЖЕТИКА НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА ВОЛИНІ VII-VIII СТОЛІТТЯ. [Бакалаврська робота]

Логвиченко А.С. and Казначеєва Л.М. (2018) МУЗЕЇ В СТРУКТУРІ КУЛЬТУРИ М.НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 333-335.

М

М'якота І.В. and Шеретюк Р.М. (2007) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 49-52. ISSN 2415-802X

Макарчук Н.Г. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ПРАКТИКА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОТГ). [Бакалаврська робота]

Маковінська О. and Ніколайчук І. (2023) ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАННОЇ КУЛЬТУРИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 10. pp. 80-86.

Масюк І.О. and Казначеєва Л.М. ФОЛЬКЛОР ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРОВО-ВИДОВА ПРОБЛЕМАТИКА, НОСІЇ, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Матвійчук І.М. Event-заходи як інструмент PR-діяльності у соціокультурній сфері. [Бакалаврська робота]

Мелещук І.А. ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ОЛЕКСАНДР КОНИСЬКИЙ ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ. [Бакалаврська робота]

Мельник Д.С. СЦЕНАРІЙ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПОДІЄВОГО ЗАХОДУ. [Бакалаврська робота]

Мельничук С.Ф. (2011) Культурні контакти Великої Волині та Слобожанщини. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 60-64. ISSN 2415-802X

Миколаєнко О.М. and Кучина Н.І. (2014) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРА» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 121-126. ISSN 2415-802X

Миркевич О.В. and Тюска В.Б. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ОСНОВА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РУХІВ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 92-94. ISSN 2415-802X

Мирончук І.В. and Тюска В.Б. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). [Бакалаврська робота]

Михайлова Ю.Ю. (2021) ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень, 2021. pp. 22-24.

Михайлова Ю.Ю. and Казначеєва Л.М. (2022) КУЛЬТУРНА СПІВПРАЦЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ. Культура України, 2022 (Вип.75). pp. 16-21.

Мороз Г.В. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОСТОРІ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ. [Бакалаврська робота]

Мосієвич Ю.О. (2014) ІСТОРИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Моісеєва О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 116-119.

Моісеєва О.С. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 86-92.

Мірчук В.Ю. and Шатрова М.Б. and Сташук О.А. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. [Бакалаврська робота]

Мірчук С.М. ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. [Бакалаврська робота]

Н

Нагорна З. and Виткалов В.Г. and Рибак О.З. ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Насанкіна Н.В. and Калініченко М.М. (2021) ТВОРЧІСТЬ Р.В.ЕМЕРСОНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ США 1800-Х РОКІВ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2021. pp. 75-89.

Ніколюк Д.П. and Матусевич К.М. ІНСТРУМЕНТИ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ EVENT-ПРОЕКТУ. [Бакалаврська робота]

О

Овсіюк Н.М. and Коханська С. (2023) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 10. pp. 17-23.

Остапчук М.М. and Никон О.К. (2022) УКРАЇНСЬКЕ ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2022: Вип. 8. pp. 112-117.

Осіпкіна Д.В. (2022) УКРАЇНСЬКЕ ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2022: Вип. 8. pp. 117-122.

Осіпова К. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ЖИТОМИР ДОБИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ КЛУБНИХ УСТАНОВ. [Бакалаврська робота]

П

Павелків В.Р. and Мовчанець В.І. (2016) ВПЛИВ СУБКУЛЬТУР НА АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 163-169.

Паробоча А.В. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЗДОЛБУНІВЩИНИ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНИХ ФОРМ СЬОГОДЕННЯ. [Магістерська робота]

Парчевська Д.І. and Казначеєва Л.М. (2014) ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 46-49. ISSN 2415-802X

Паславський М. (2021) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ХРИСТИНОПОЛЯ (ЧЕРВОНОГРАДА) КІНЦЯ ХVІІІ- ХІХ СТОЛІТЬ: СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 12-17.

Пелех Л.Р. (2017) МОВНО-КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 224-228.

Перець О.В. (2016) МУЗЕЙ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 258-264. ISSN 2415-802X

Полюхович О.В. and Костюк Л.К. (2014) ВЕСІЛЛЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІТНІ НАВЕРСТВУВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.14). pp. 61-65. ISSN 2519-1942

Поліщук–Герасимчук О. and Мороз Л.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ТИПУ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 243-244.

Пономарьова Т.О. (2003) В.Г.КОРОЛЕНКО В МИСТЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 19-25.

Попчук О.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 119-120.

Постоловський Р.М. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 3-5. ISSN 2415-802X

Прищепа О.П. (2018) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИШВИДШЕННІ ТЕМПІВ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 62-68. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2016) ГІМНАЗІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ОСВОЄННІ МІСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДОВКІЛЛЯ (ДРУГА ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 27-41. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2013) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ОБЛИЧЧЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВОДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ КАНЦЕЛЯРІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 32-39. ISSN 2519-1942

Прокопович Т.Ю. (2002) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ У ДЗЕРКАЛІ ПОЛІТИКИ / Виткалов В.Г. Українська культура. Сторінки історії ХХ століття. – Рівне: Ліста, 1999. – 435 с. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 119-122.

Підцерковна Т.М. (2021) МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 52-56.

Пінчук К.П. EVENT-РИНОК В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Р

Романенко К.І. (2021) СТАН КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У ВИМІРАХ НОВИХ ПАРАДИГМ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 23-28.

Романенко К.І. СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ТА ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА. [Магістерська робота]

Рубан М.Д. and Виткалов В.Г. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ. [Бакалаврська робота]

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ "КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 252-255.

С

Савчин Л.М. (2003) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 156-160.

Савчук В. and Матусевич К.М. and Цапук О.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Савчук О.Ф. КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. [Бакалаврська робота]

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. and Шадюк Т.А. (2020) ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЦИФРОВОГО ПОКОЛІННЯ: ПОСТМОДЕРНИЙ ДИСКУРС. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки, 2020 (Вип.2): (88). pp. 135-145. ISSN 2663-7650

Скорубський Д.С. МІСЦЕ І РОЛЬ РЕКЛАМИ В PR ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ. [Бакалаврська робота] (Unpublished)

Слесаренко А.В. (2012) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ «ПАРАЛЕЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ» В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ТІ РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2012 (Вип.23). pp. 472-480. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2015) «ВИШУКАНО НЕОТЕСАНИЙ ЗВУК»: З ІСТОРІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ 70-80-Х РОКІВ XX СТ. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 159-161. ISSN 2519-1942

Созонюк О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 166-170.

Сойчук Р.Л. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 172-178.

Сорока В.В. and Шатрова М.Б. and Сташук О.А. НОВІ ФОРМИ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ: ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ. [Бакалаврська робота]

Стецька К.О. and Матусевич К.М. and Шеретюк Р.М. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Столяр М. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ В ОКРЕМИХ ЛОКАЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Столяр М. and Виткалов С.В. (2023) СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ У РЕГІОНІ: ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023 (Вип.47). pp. 151-159. ISSN 2411-1546

Т

Тимочко І.Б. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 206-216.

Ткачук Т.В. and Шатрова М.Б. СУЧАСНА МОЛОДЬ І КУЛЬТУРНА ТВОРЧІСТЬ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Трачук Л.Д. and Гаврилюк С.В. (2018) ТУЛЬЧИНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ В МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ПОДІЛЛЯ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 189-194.

Трачук Л.Д. and Гоменюк Я.Ю. (2023) ЕВОЛЮЦІЯ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ В ІСТОРІЇ ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ НА ПОДІЛЛІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15.

Туча Д. and Тюска В.Б. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ). [Бакалаврська робота]

Тюска В.Б. and Казначеєва Л.М. (2022) МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні питання гуманітарних наук, 2022 (Вип.58): Т.2. pp. 144-149.

У

Уколова М.Ю. (2016) МОДЕЛЬНІ АГЕНТСТВА ТА ШКОЛИ І ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛЬНИХ ШКІЛ «ПАННА» ТА «ARTMODELS» М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 161-164. ISSN 2415-802X

Ф

Федорук А. О. and Вовчук Н. І. (2023) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ ТА СТАВЛЕННІ ДО ЧАСУ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КУЛЬТУР. Міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутнього педагога ХХІ століття, 2023. pp. 90-92.

Філяровська А. ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСВІД ВОЛИНІ. [Магістерська робота]

Ч

Чабановська Т.В. and Бучковська О.Ю. (2013) КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 271-272.

Чиж К. (2021) СУЧАСНІ ДІТИ : СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ РОБОТИ З НИМИ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 107-113.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2020) ХРИСТИЯНСЬКО-ІСЛАМСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта, 2020. pp. 38-42.

Швець Л.В. and Забута Т.В. (2007) ТРАДИЦІЇ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 168-170. ISSN 2415-802X

Шворак А. ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНА ВОЛИНЬ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ТЕМАТИКА, АВТОРСЬКИЙ СКЛАД, ЗДОБУТКИ. [Магістерська робота]

Шворак А.П. РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ОЗНАК. [Магістерська робота]

Шевчук К.С. (2008) ҐІПЕРРЕАЛЬНІСТЬ АБО ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ЗМІНИ У КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 80-88.

Шевчук К.С. (2020) ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНІСТІ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта, 2020. pp. 13-15.

Шевчук О.В. and Забута Т.В. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МОЛОДДЮ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ „ПРОСВІТИ”. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 37-38. ISSN 2415-802X

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2018) МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ (ХVІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.): СУТНІСТЬ, СПРЯМОВАНІСТЬ, НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 27-33. ISSN 2519-1942

Шетеля Н.І. and Пелех Ю.В. (2021) СУЧАСНА КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ. Грааль науки, 2021 (№1). pp. 425-427.

Шолудько Н.Г. (2016) МУЗЕЙНИЙ ТУРИЗМ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 247-253. ISSN 2415-802X

Щ

Щербенюк М.І. and Матусевич К.М. МУЗЕЙ В СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Я

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.2. pp. 47-52.

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-МИСТЕЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 69-76.

This list was generated on Thu Jun 20 18:20:01 2024 EEST.