Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 133.

І

Іванова Л.І. (2006) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 39-43.

Іванчук І. and Лобан Т. (2006) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮ МОДЕРН У США. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 133-135.

А

Адах Н.А. (2006) СЛОВНИК АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 47-50.

Аксьонова І. (2006) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 111-113.

Андрощук А.В. and Жилюк В.М. and Курята Ю.В. and Михальчук Н.О. (2006) ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Teaching Resource]

Б

Безкоровайна О.В. (2006) ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 109-115.

Безкоровайна О.В. (2006) ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 25-30.

Богатирьов В. (2006) ДУХОВНА КУЛЬТУРА РЕЖИСЕРА У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДУМУ ВИСТАВИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 139-141.

Богуш А.М. and Маліновська Н.В. (2006) Лінгво дидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі. Other. Південний науковий центр академії педагогіих наук України.

Бойко Н.Г. and Олесюк Л.В. and Михальчук Н.О. (2006) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ДРУГА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ). [Teaching Resource]

Бойчук Ю.Д. and Марциновський В.П. and Зуб О.В. and Калініна О.В. (2006) СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 58-65.

Бондарчук А.Я. (2006) ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЕТИКИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 155-158.

Боровець О.В. (2006) ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 102-105.

Бричок Б.П. (2006) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 15-18.

Бричок С.Б. (2006) ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 99-102.

В

Вакульчук М. (2006) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ БЛАГОДАТНОГО СЛОВА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 172-174.

Варич О.С. and Сингаївський Д.В. (2006) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 50-54.

Вербець В. (2006) СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 16-19.

Вербець В. (2006) ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 5-6.

Виткалов В.Г. (2006) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЧИННИК ЯК ФАКТОР ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ (на прикладі аналізу сфери дозвілля та системи вищої спеціальної освіти). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2006 (Вип.11). pp. 97-107.

Виткалов В.Г. (2006) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ (від упорядника). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2006 (Вип.11). pp. 3-6.

Власов Є. (2006) ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КЛАСУ ФОРТЕПІАНО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 86-89.

Вовк І. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 150-152.

Войцешук Л.А. (2006) ДИСКУРС, МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ТА МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЯК КАТЕГОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 79-81.

Волошина Л. (2006) АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХОРЕОГРАФІЇ У ВНЗ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 122-124.

Воробйова Л.М. and Воробйова І.А. (2006) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ Й ФРАЗЕОЛОГІЯ (на матеріалі української, російської та англійської мов). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 53-57.

Г

Гаврилюк Н.В. (2006) ЮКСТАПОЗИТИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 50-53.

Горбачук Р. (2006) ПРОСТОРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 119-120.

Гордєєв В. (2006) ТАНЕЦЬ ЯК ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 114-116.

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. (2006) ДИТЯЧИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО РОЛЬ У ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 116-119.

Городецький О. (2006) КОМПОЗИЦІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 164-167.

Григорчук І.С. (2006) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 182-184.

Грицюк Н.Г. and Мезін В.Г. and Касаткіна О.В. and Зубілевич М.І. and Михальчук Н.О. (2006) ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). [Teaching Resource]

Д

Давнюк С.В. (2006) АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА МАТЕРІАЛІ СИНТАКСИСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 131-133.

Джеджера К.В. (2006) ПРОФЕСІЙНИЙ ІДЕАЛ ЯК СУБ'ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Імідж сучасного педагога, 2006 (№ 5-6): (64-65). pp. 78-80.

Димченко С.С. (2006) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДИРИГЕНТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ АНДРІЯ БОБИРЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 94-97.

Дучинський С.В. (2006) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 158-160.

Ж

Журавель М. (2006) ВПЛИВ ДУХОВНОГО ЗМІСТУ ТРАГЕДІЇ НА ЕМОЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ГЛЯДАЧА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 152-153.

З

Забута Б. (2006) МОЛОДЬ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ „СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ”. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 170-172.

Забута Т. (2006) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 168-170.

Заворотній О. (2006) СУЧАСНИЙ ТЕАТР, ЯК ДІАМАНТ, ПОВИНЕН СЯЯТИ НЕПОВТОРНИМИ ГРАНЯМИ... Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 141-144.

Загайкевич Л.В. (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ПРИ ВИВЧЕННІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 133-136.

Захарчук З.О. (2006) ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ОВОЛОДІННЯ ВИРАЗНИМ ЧИТАННЯМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 137-141.

Зиль І.П. (2006) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 141-144.

К

Коваль В.В. (2006) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 86-91.

Костюк Л. (2006) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 175-178.

Костюк Л.К. (2006) СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 115-120.

Костюк М.П. and Шевчук О.А. (2006) КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource]

Костюк М.П. and Шевчук О.А. (2006) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource]

Кравчук В. (2006) ДУХОВНО-ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА: ПОШУКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 126-128.

Крайлюк Л. (2006) ТВОРЧА СПАДЩИНА НІЛА ХАСЕВИЧА У КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 157-158.

Крижанська Л.В. (2006) НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 48-53.

Крижанська О.М. (2006) З ІСТОРІЇ НАЗВ КОЛЬОРІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 62-65.

Кузьмич О.О. and Остапчук Ю.В. (2006) ПРИЧИНОВІ СТРУКТУРИ ЯК ВИЯВ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО СВІТОБАЧЕННЯ. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 17-19.

Курята Ю.В. (2006) ДО ПРОБЛЕМИ УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ СТАТЕВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЬМИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Дні науки – 2006, 2006 (Т.25). pp. 53-55.

Курята Ю.В. and Пасічник І.Д. (2006) ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ПРОЦЕС ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ДОРОСЛІШАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2006. pp. 81-83.

Кірілкова Н.В. (2006) ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ В "СИНІХ ЕТЮДАХ" М.ХВИЛЬОВОГО. Актуальні прблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 65-69.

Л

Легка І. (2006) РЕПЕРТУАР АМАТОРСЬКОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 124-126.

Лелюх Ю.В. (2006) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 144-147.

Лобан Т. (2006) ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІВ-НОВАТОРІВ ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 120-122.

Літвінчук С.Б. (2006) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 143-146.

Літвінчук С.Б. (2006) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 157-161.

М

Маліновська Н.В. (2006) РІДНА МOBA В КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ. Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів, 2006 (Вип.6). pp. 131-140.

Мандрик Н.В. (2006) РОЛЬ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 69-73.

Маткова Н. and Аксьонова І. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНИХ ТАНЦІВ УКРАЇНИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 135-137.

Мельничук С.Ф. (2006) ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО І СУПРОВОДЖУЮЧИЙ ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР – СЦЕНІЧНЕ ХВИЛЮВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 101-104.

Мельничук Ю. (2006) РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ АКТОРСЬКОЇ ТА РЕЖИСЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 138-139.

Мороз Л.В. and Дохненко Н.Р. and Самолюк І.В. (2006) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 150-153.

Мілясевич І.В. (2006) КРАЄЗНАВЧИЙ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК. [Teaching Resource]

Н

Никон О. (2006) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 89-92.

Никон О.К. (2006) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 120-123.

О

Олексієвець Л.С. (2006) СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 95-97.

П

Павелків К.М. (2006) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 164-167.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2006) МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Other. Перспектива, Рівне.

Пелячик І.Ф. and Крижановська Т.І. (2006) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 160-164.

Перець О.М. (2006) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 79-83.

Петренко О.Б. (2006) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ГЕНДЕРНИХ КУРСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 153-157.

Потапчук Т. (2006) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 54-56.

Потапчук Т.В. (2006) ПІСНЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 91-94.

Прищепа О.П. (2006) ВУЛИЦЯ РІВНОГО: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ. ПП ДМ, Рівне. ISBN 966-8424-41-7

Р

Рабченюк Т.С. and Демченко В.В. (2006) МОНІТОРИНГ ЯК ДІАГНОСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ГОТОВНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.6). pp. 132-137.

Рябоконь В.І. (2006) РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ. КАЛІГРАФІЯ. [Teaching Resource]

С

Сагаль Н. and Волошина Л. (2006) СПЕЦИФІКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОНТЕКСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 128-130.

Самчук С.А. (2006) ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 146-150.

Сташук О. (2006) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 154-156.

Степанець Л. (2006) ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ МАСОВЕ ДІЙСТВО ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 147-149.

Степанова О.І. (2006) МЕТАФОРА ЯК ПОКАЗНИК ІДІОСТИЛЮ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 40-44.

Суржук Т.Б. (2006) ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО СПРЯМУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 87-91.

Сідлецький В.О. (2006) ЛЕКЦІЇ З ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ. [Teaching Resource]

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2006) ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 85-87.

Сіранчук Н.М. (2006) ДІАГНОСТИКА ОБРАЗНОМОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 43-48.

Сіранчук Н.М. (2006) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФАСИЛІТОВАНОЇ ДИСКУСІЇ ЯК МЕТОДУ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 168-171.

Т

Терещенко Т.В. (2006) БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗКИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі, 2006 (Вип.8). pp. 184-187.

Терещенко Т.В. (2006) КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ПРИ ПРИКЛАДІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ. Актуальні проблеми перекладознавства в контексті міжкультурної комунікації, 2006. pp. 165-172.

Терещенко Т.В. (2006) ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКА МОЛОДІЖНОГО ЛЕКСИКОНУ. (ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НЕЛІТЕРАТУРНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВІ МОЛОДІ). Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи, 2006. pp. 102-104.

Терещенко Т.В. (2006) ІНТЕГРОВАНІ СИНТАКСИЧНІ СТРУКТУРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА НІМЕЦЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Нова педагогічна думка, 2006 (№4). pp. 36-39.

Терещук М.А. (2006) МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 140-143.

Тимощук Н. (2006) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 40-43.

Тимощук Н.С. (2006) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 19-22.

Трофімчук В.М. (2006) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 67-72.

У

Ульяновська Л.П. (2006) ВОКАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УЧБОВОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ: СПРОБА СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 127-129.

Устенко К.О. (2006) ОПЕРНО-ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ М.В.ЛИСЕНКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО–ЕСТЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 97-101.

Ф

Фрідріх А. (2006) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 33-35.

Х

Хабурська С. (2006) НАВЧАЛЬНА ВИСТАВА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 144-147.

Хом'як І.М. (2006) АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 3-8.

Ц

Цапун Р.В. (2006) МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАРОДНОГО СПІВУ В СТУДЕНТСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЕКТИВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 129-132.

Цапун Р.В. (2006) БУДИЧАНИ. ТРАДИЦІЙНА СПАДЩИНА. [Teaching Resource]

Цуканова М.С. (2006) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.16). pp. 32-36.

Ціпан Т. (2006) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 44-47.

Ч

Чернюшок О. (2006) ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г. КОСМІАДІ – ПОГЛЯД СУЧАСНОСТІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 162-164.

Ш

Шевців З.М. (2006) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 35-37.

Шевчук О.А. (2006) ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 7-12.

Шевчук О.А. (2006) КУРІННЯ? НІ!!! АНТЕРЕКЛАМА. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 13-15.

Шевчук О.А. (2006) ХТО ЛЮБИТЬ СПИРТНЕ ПИТИ, ТОЙ БУДЕ В БІДІ ЖИТИ. АНТИРЕКЛАМАА. Години спілкування в 5-8 класах, 2006. pp. 16-18.

Шевчук О.А. (2006) РІВЕНЬ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ПРИ ВИВЧЕНІ КУРСУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2006: Вип. 9. pp. 105-108.

Шевчук О.А. (2006) СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА РІВНІ УЧНЯ У "ШКОЛІ ЗДОРОВ'Я". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2006: Вип. 9. pp. 127-132.

Шевчук О.А. (2006) ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ФАРМІЮ. СЦЕНАРІЙ КАЗКИ ДЛЯ УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ. Позакласні заходи з біології, 2006. pp. 12-16.

Шеретюк О.М. (2006) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ УКРАЇНИ. Other. О.Зень, Рівне.

Шеховцова П. and Волошина Л. (2006) СПЕЦИФІКА ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОНТЕКСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ РІВНЕНЩИНИ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 130-133.

Шкарбан Т.М. (2006) ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 6-9.

Шугаєва Л.М. (2006) РЕЛІГІЙНІ УТВОРЕННЯ ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ Й ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН ЯК ФОРМА ПРОТИСТОЯННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2006. pp. 423-435.

Шугаєва Л.М. (2006) ІОАННІТИ – ТЕЧІЯ ХІЛІАСТИЧНО-ЕСХАТОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Українське релігієзнавство, 2006 (Вип.39). pp. 145-153.

Шугаєва Л.М. (2006) СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОСЛАВНИХ СЕКТ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Українське Релігієзнавство, 2006 (Вип.42). pp. 88-107.

Шульжук К.Ф. (2006) ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 3-6.

Шульжук Н.В. (2006) НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ У СТРУКТУРІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 9-12.

Щ

Щербачук Н.П. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТИПІВ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2006: Вип.XIV. pp. 12-17.

Ю

Юскович-Жуковська В.І. (2006) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. [Teaching Resource]

Я

Якимчук М. (2006) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДУХОВНОСТІ В ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 47-49.

Яковенко Л.П. and Шипунова Н.О. (2006) ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 123-127.

Яковишина Т.В. (2006) ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 185-189.

Янцур М. (2006) РОЗВИТОК У ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 29-34.

Янцур М.С. (2006) ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 107-109.

Янцур М.С. (2006) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 23-29.

This list was generated on Tue Apr 23 07:11:32 2024 EEST.