Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 498.

Є

Євсович Р. and Сєвєрова О.В. (2010) БЛАГОДІЙНІСТЬ У РОСІЇ В 2-Й ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.: ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 46-48.

І

Івчик Н. and Гон М.М. (2010) ПИТАННЯ ПРАВАВЛАСНОСТІ ПОЛЯКІВ ТА ЄВРЕЇВ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 50-52.

Івчик Н.С. (2010) ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 187-191. ISSN 2519-1942

А

Абрамчук К. and Шеретюк В.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВЕРБУВАННЯ ТА ДЕПОРТАЦІЇ НА ВОЛИНІ В 1941 – 1945 РР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 30-31.

Адамчук А. and Бишук В. and Панай О. and Вороницька В.М. (2010) РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ФМІ РДГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 14-16.

Адах Н.А. (2010) ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ КОНКРЕТНОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 121-124.

Аксьонова І.Ю. (2010) ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІСЬКОГО КРАЮ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т. ІІ. pp. 164-167. ISSN 2415-802X

Антипчук Н. (2010) ПЕРЛИНИ ДУХОВНОСТІ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “МОЛОДА УКРАЇНА” ОЛЕНИ ПЧІЛКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 15-24.

Антонець О. and Безлюдна В.І. (2010) САМОСВІДОМІСТЬ І ЇЇ СТРУКТУРА. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 7-10.

Антончук А. and Воробйова Л.М. (2010) КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ І СВІТУ В ТВОРЧОСТІ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 95-96.

Антончук О.М. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 254-257.

Антонюк В.Ф. and Сілкова Г.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 95-97.

Артемова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЕЗАДАПТОВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 12-14.

Б

Бабак К.В. (2010) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 14-16.

Бабенко Ж.В. (2010) ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА ЯК ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ЧИТАННЯ У 90-ТІ РР. ХХ СТ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 73-75.

Бабенко Ж.В. and Залєвська О.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 84-86.

Бабенко Ж.В. and Немчук О.І. (2010) ВІРТУАЛЬНІ ДОВІДКОВІ СЛУЖБИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ОНЛАЙНОВОГО СЕРВІСУ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 87-88.

Багай Б. and Павелків Р.В. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 4-7.

Багай Б.М. and Павелків Р.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 162-163.

Базик Л. and Костюк Л.К. (2010) ВІДРОДЖЕННЯ ПИСАНКАРСТВА ТА ЙОГО ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 127-128.

Байло Ю. (2010) ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕСТУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 96-97.

Баланович Г. and Белешко Д.Т. (2010) РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА: КУРС ЗА ВИБОРОМ «ПОДІЛЬНІСТЬ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 9-11.

Бандилко Л.Ф. (2010) АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ. [Teaching Resource]

Бандилко Л.Ф. (2010) БІБЛІОТЕЧНЕ ФОНДОЗНАВСТВО. [Teaching Resource]

Беднарська І. (2010) ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 71-74.

Безлюдна В.І. (2010) НАРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ДИТИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 16-18.

Безлюдна В.І. (2010) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ Я-ФІЗИЧНОГО НА ВИСХІДНОМУ ЕТАПІ ОНТОГЕНЕЗУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 69-71.

Бенедюк О. and Безлюдна В.І. (2010) ШЛЯХИ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 10-12.

Бенещук С. and Савчин Л.М. (2010) РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 128-129.

Бережняк О.В. (2010) ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК МІСЦЕВИХ ВИДАВНИЦТВ ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 4-6.

Берник І. and Янцур М.С. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВРАХУВАННЯМ СОЦІОНІЧНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 17-18.

Бестюк І. (2010) РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ “ТІНІ НЕТЛІННІ” МИХАЙЛА ІВЧЕНКА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 132-142.

Бомба А.Я. and Пеньковський С.О. and Савюк Є.В. (2010) МЕТОД ФІКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ РУХУ РІДИН. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 20-29.

Бомба А.Я. and Теребус А.В. (2010) КОМПЛЕКСНО СПРЯЖЕНІ МНОГОЧЛЕНИ І КРАЙОВІ ЗАДАЧІ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 30-42.

Бомба А.Я. and Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОГО АРИФМЕТИЧНОГО КОДУВАННЯ У РАСТРОВОМУ ГРАФІЧНОМУ ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 43-58.

Бондарець О. and Сєвєрова О.В. (2010) СПЕЦИФІКА РОСІЙСЬКОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ Б.М.ЧИЧЕРІНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 33-34.

Бондарчук А.Я. (2010) ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН. [Teaching Resource]

Бондарчук Л.В. and Марчук Ю.М. (2010) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ВИКОНАВЧИХ СЛУЖБАХ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 97-98.

Борейко Г.Д. (2010) ТВОРЧІСТЬ КОРИФЕЇВ У ПОСТАНОВКАХ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 83-87.

Борейко Г.Д. (2010) ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕАТР РІВНОГО 50-60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 253-256. ISSN 2519-1942

Боришкевич С.В. and Денисюк Н.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ СІТЕС ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Сучасні проблеми екології та геотехнологій, 2010. pp. 77-78.

Булига І.І. (2010) ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 68-71. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 62-69.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО". Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. 70-73.. ISSN 2415-802X

Бучко В.Б. (2010) ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 18-21.

Бучковська О.Ю. (2010) ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУСПІЛЬСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.2. pp. 204-208.

В

Валюх Л.І. (2010) НІМЕЦЬКА КОЛОНІАЛЬНА ЕКСПАНСІЯ В АФРИЦІ У ВИСВІТЛЕННІ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 111-116. ISSN 2519-1942

Валюх Л.І. (2010) АНГЛО-НІМЕЦЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ (1895 – 1896 рр.) В ОЦІНЦІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 204-209. ISSN 2519-1942

Вербіцький П.М. and Кирильчук Ю.В. (2010) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ ТОКАР). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 23-25.

Виткалов В.Г. (2010) МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ВИМІРІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 3-7.

Виткалов В.Г. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т. І. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. (2010) Культурно-мистецькі процеси на волинських теренах в історичній ретроспективі: за матеріалами науково-практичної конференції «Історична Волинь та проблеми духовного відродження України». Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 3-8. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. (2010) СУЧАСНА РІВНЕНЩИНА І ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини, 2010. pp. 3-6.

Виткалов С.В. (2010) ХУДОЖНЯ ІНІЦІАТИВА У ВОЛИНСЬКОМУ КРАЇ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 40-49. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2010) АМАТОРСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (з історії розвитку). Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, 2010: Ви.п. 7. pp. 169-180. ISSN 1997-4264

Виткалов С.В. and Базик Л. (2010) МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА ВОЛИНІ: ТРАДИЦІЙНА ПИСАНКА. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини, 2010. pp. 151-161.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2010) З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ НА РІВНЕНЩИНІ(художнє аматорство 1950–1970-х років). Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно., 2010 (№3): 31. pp. 41-46.

Войнаровська Н.С. and Кукушкін О.М. (2010) МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 99-100.

Войтович І.С. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ФОРУМІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 25-27.

Войтович О. (2010) ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 27-28.

Войцешук Л.А. (2010) СИНЕРГЕТИКА МОВИ ЯК ВИЯВ ЇЇ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ В ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 81-86.

Вокальчук Є.Л. (2010) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ТЕЛЕДИСКУРСУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 110-113.

Волошин М.О. (2010) СТРУКТУРНО-ОБ’ЄМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПВБ-МЕТАЛОНАНОКОМПОЗИТІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 42-46.

Волошин М.О. and Волошин О.М. (2010) ДИЛАТОМЕТРИЧНІ ТА В’ЯЗКОПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МЕТАЛОНАНОКОМПОЗИТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 3-4.

Волошина Л. (2010) Взаємозв'язок музики і танцю в історичній ретроспективі. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 154-156. ISSN 2415-802X

Воробйов А.М. (2010) ПСИХОЛОГІЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 9-12.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 57-62.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 52-57.

Воробйова Л.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОПОРНИМ КОМПОНЕНТОМ "СЕРЦЕ" (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 62-65.

Воробйова Л.М. (2010) СЛОВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 74-77.

Воробйова Л.М. (2010) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ГЛОСАРІЙ. [Teaching Resource]

Віруцька С. (2010) ПОДІЇ 1968 РОКУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ: ЮГОСЛАВСЬКИЙ РЕЗОНАНС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 146-149. ISSN 2519-1942

Віруцька С. and Постоловський Р.М. (2010) УРЯД РУМУНІЇ В КОНТЕКСТІ ПОДІЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 35-36.

Віруцька С.В. (2010) СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ В ПОЛЬЩІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДІЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 239-244. ISSN 2519-1942

Г

Габрієль К. and Корчакова Н.В. (2010) ОБРАЗ ФІЗИЧНОГО «Я» ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТАХ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 13-14.

Гаврилюк Н.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 124-127.

Гаврюсєва Д. and Вороницька В.М. (2010) РОЗРОБКА МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ НКП «ВЕКТОРНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 18.

Гайдамака В.О. and Попчук О.В. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УСТАНОВАХ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 22-24.

Галатюк М. (2010) ДИДАКТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 28-30.

Галуха В.Л. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 202-205. ISSN 2519-1942

Ганжа М. (2010) ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 31-33.

Гаюк А. and Сингаївський Д.В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 33-34.

Геккель А.В. (2010) ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Геккель А.В. (2010) ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 145-146.

Генега І. and Троян С.С. (2010) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1990-Х РР.: ПОШУК СТРАТЕГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 36-38.

Генега І.М. (2010) ДОКТРИНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ Є.ПРИМАКОВА: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПРАГМАТИЗМУ? Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 255-260. ISSN 2519-1942

Герасимчук Л.М. (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Герасимчук Т.Ф. (2010) ГЛОБАЛЬНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 308-314. ISSN 2519-1942

Главінська О.Д. (2010) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 21-23.

Гладун Т. (2010) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 34-36.

Глазкова М.С. and Попчук О.В. (2010) КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 24-26.

Глущук О.Г. and Білявцева О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ НА ЗАХІДНО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 1921-1919 РОКІВ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 88-94. ISSN 2415-802X

Гнедко Н. and Белешко Д.Т. (2010) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 36-37.

Годунок З. (2010) КАТЕГОРІЇ АВТОРА ТА РЕЦИПІЄНТА В ГЕРМЕНЕВТИЧНОМУ ТЛУМАЧЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 154-162.

Голова Л. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 251-256. ISSN 2415-802X

Гомонай І. and Дичківська І.М. (2010) ПРИНЦИПИ ДОБОРУ МАТЕРІАЛУ З НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 37-39.

Гон М. (2010) ТВОРЧІСТЬ ШОЛОМА-АЛЕЙХЕМА: УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ РЕЦЕПЦІЇ (1920 – 1930 роки). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 123-131.

Гон М.М. (2010) ЄВРЕЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АВТОРИТАРНИХ/ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ: НЕКОНВЕНЦІЙНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 16-21. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2010) НАТОВП / МАСА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 91-98.

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. (2010) ДИТЯЧИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. and Вербець В.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ-БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 39-40.

Горчак О.В. and Бережняк О.В. (2010) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ УСТАНОВИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 27-29.

Горіна Л.І. and Мельничук С.Ф. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ДОМРОВОЇ ШКОЛИ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 79-83. ISSN 2415-802X

Грибенко Н. and Савуляк В.О. (2010) ВПЛИВ ГЕНДЕРУ НА СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 76-80.

Грибок Н.А. and Ясьмо В.Д. (2010) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ФОНДІВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 29-31.

Гриневич О.Я. and Попчук О.В. (2010) НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 31-33.

Грипич С.Н. (2010) ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРІВ МАРКА ТВЕНА У КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕАЛІЗМУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 138-140.

Грипич С.Н. (2010) ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Грипич С.Н. (2010) ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НА СТОРІНКАХ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 3-6. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Білявцева О.В. (2010) БІБЛІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-КУЛЬТУРОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 63-68. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 294-298. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2010) НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 58-62. ISSN 2415-802X

Гудь В.М. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 64-67.

Гуменюк О. and Кукурудза А.Р. (2010) РЕЛІГІЙНА ДОМІНАНТА У ФРАНКО-ВІЗАНТІЙСЬКОМУ СУПЕРНИЦТВІ VIII-IX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 39-41.

Гуменюк О. and Кукурудза А.Р. (2010) РЕЛІГІЙНА ДОМІНАНТА У ФРАНКО-ВІЗАНТІЙСЬКОМУ СУПЕРНИЦТВІ VIII-IX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих (Ч. 2). pp. 39-41.

Гуменюк О.В. (2010) ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В НОВОПРИЄДНАНИХ ЗЕМЛЯХ (ВЕРЕСЕНЬ 1939-ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 38-41. ISSN 2519-1942

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Збірни наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2010 (№ 1): (9). pp. 27-32.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) ІНДИКАТОРИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, 2010 (Ч. 1): Вип. 7(26). pp. 294-299.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука і інновації – 2010, 2010 (Ч. 4). pp. 3-5.

Гуч С. (2010) СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІСТОРИЧНІ, ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 299-302. ISSN 2519-1942

Гірак І. and Назарець Л.М. (2010) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 74-76.

Д

Давидчук С. (2010) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ В УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 199-206. ISSN 2415-802X

Давидчук С. (2010) ВІЗИТ А. ЛІБЕРМАНА ДО УКРАЇНИ 4–9 ГРУДНЯ 2009 р. ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Давидчук С. (2010) ВІЗИТИ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ В УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 90-Х РР. XX СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 103-109. ISSN 2519-1942

Давидчук С. and Савчук П.О. (2010) УКРАЇНА-ІЗРАЇЛЬ: CПІВРОБІТНИЦТВО НА РІВНІ СИЛОВИХ СТРУКТУР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 41-42.

Давидюк Л. and Янцур Л.А. (2010) ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ДЕКОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МОТИВАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 43-44.

Давидюк Р.П. and Гладка Л. (2010) ЗАБОРОНА РІВНЕНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ «ПРОСВІТИ»: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 211-214. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ СКЛАДНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 24-27.

Данильчук Т. (2010) ФРАНКО-НІМЕЦЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ У ФОРМАТІ МАРОККАНСЬКОЇ КРИЗИ 1905 - 1906 РР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 42-43.

Демчук О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 39-41.

Демчук О.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 23-25.

Демянюк О.Б. (2010) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 26-28.

Десятничук І.О. (2010) ПАРТІЯ ВЛАДИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ”). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 48-56.

Десятничук І.О. (2010) СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 60-Х РР. ХХ СТ. ЯК ПЕРЕДУМОВА КРИЗИ 1967-1970 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 144-146. ISSN 2519-1942

Джава Н.А. (2010) HANDLUNGSORIENTIERTER FREMDSPRACHENUNTERRICHT: WIE GEHT DAS IN DER PRAXIS? (AUS DER PRAXIS - FÜR DIE PRAXIS). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 129-134.

Джеджера К.В. (2010) ЦІННОСТІ ЯК СМИСЛОВА ОСНОВА ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТРУДНОЩІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 28-31.

Джеджера К.В. (2010) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Освіта регіону, 2010 (№ 1). pp. 106-110.

Джеджера К.В. (2010) МИСТЕЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ У ДУХОВНОМУ ВИМІРІ. Традиція і культура, 2010 (Ч. 3). pp. 24-25.

Димченко С. (2010) ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 129-131.

Дмитришина Н. (2010) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 45-46.

Доброчинська В.А. (2010) ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ: ВІХИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1908–2004). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 68-73. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2010) КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ У М. РІВНОМУ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 229-232. ISSN 2519-1942

Дружиніна І.А. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 31-34.

Дубенський В.В. and Марчук Ю.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОБРОБКИ ФОТОДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕДАКТОРА PHOTOSHOP CS4. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 34-36.

Дудка Н. and Давидюк Р.П. (2010) ВІД УНДО ДО ФНЄ: ПРИЧИНИ РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДМИТРА ПАЛІЇВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 45-46.

Дука О. (2010) ВОКАЛЬНІ МЕТОДИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 177-179. ISSN 2415-802X

Дука П.П. (2010) ТРАДИЦІЇ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Дячук О. and Середюк Л.А. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 98-100.

Ж

Жук Н.С. and Одемчук І.О. (2010) БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 101-103.

З

Заблоцька І. and Гронь Л.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ В СЕРЕДНІЙ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 47-48.

Забрідня О. and Яцюк Н.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ(ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ). Студентський науковий альманах, 2010. pp. 81-84.

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2010) УКРАЇНСЬКІ ГРОШІ В ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВИХ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 17-28. ISSN 2519-1942

Замашна С.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА МЕЖАМИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 34-38.

Захарчук М. and Павелків Р.В. (2010) ГЕНЕЗИС САМОСВІДОМОСТІ ДИТИНИ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 15-16.

Златів Л.М. (2010) ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 250-254.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2010) IMPORTANCE OF LISTENING COMPREHENSION SKILLS. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 65-71.

Зубілевич М.І. and Концимал І.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 55-56.

Зубілевич М.І. and Павлуш Н. (2010) СУГЕСТОПЕДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ЗОШ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 57-58.

Зущенко О. and Карпухіна Т. (2010) МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ НА ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 49-50.

Зінчук А.Л. (2010) ДМИТРО ГОРДІЦА - ТВОРЕЦЬ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Зінчук Ю.Ю. and Сілкова Г.В. (2010) РЕФЕРЕНТ-ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА: ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 103-105.

Й

Йосак Ю.В. and Бережняк О.В. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В УСТАНОВІ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 36-38.

К

Казначеєва Л.М. (2010) РІЧПОСПОЛИТСЬКІ СЕЙМИКИ У ШЛЯХЕТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 37-42. ISSN 2519-1942

Карнаух В. and Савуляк В.О. (2010) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 84-88.

Карнаух В. and Савуляк В.О. (2010) ВЖИВАННЯ ПІДЛІТКАМИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АДИКЦІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 169-170.

Карпенчук С.Г. and Семенюк-Іванюк Л.Ю. (2010) ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА. [Teaching Resource]

Карпюк Д.В. (2010) WEB – ДОКУМЕНТИ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 6-8.

Касаткіна О.В. (2010) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 170-172.

Катеринчик Ю. and Середюк Л.А. (2010) ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ ГЕТЕ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДРАМІ «ФАУСТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 100-101.

Качановський Ю.В. and Жук В.М. (2010) НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ УСТАНОВИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 38-40.

Кашицька О. and Маліновська Н.В. (2010) ВИХОВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 61-62.

Килюшик Т. and Воловик Г.П. (2010) АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ МЕТЕЛИКІВ РОДУ COENONYMPHA НА ТЕРИТОРІЇ БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 4-5.

Кир'янчук Б. (2010) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГАБРІЕЛЯ МАРСЕЛЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 143-153.

Кирильчук З. and Суржук Т.Б. (2010) РОЛЬ ТЕКСТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗВ’ЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 63-64.

Кирильчук О. (2010) УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН 1940-1950-х РОКІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ СОЦРЕАЛІЗМУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 61-70.

Кириченко Н.А. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЕТВОРЕННЯ ТА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 39-43.

Киричук І.М. and Бучковська О.Ю. (2010) ДО ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 41-44.

Климюк Ю.Є. (2010) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ПРИ ФІЛЬТРУВАННІ ЧЕРЕЗ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 71-83.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2010) ПРОСТОРОВІ АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 84-92.

Климюк Ю.Є. and Сівак В.М. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ АНІОНОАКТИВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 93-109.

Князевич А.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ЛАГ І ЙОГО РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми економіки, 2010 (№ 6): (108). pp. 26-30.

Князевич А.О. (2010) КОУЧІНГ - ІНСТРУМЕНТ ОСОБИСТОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ. Менеджмент очима студента, 2010. pp. 17-19.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2010) РОЛЬ АГРОКОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України, 2010. pp. 90-91.

Князєва А. and Литвиненко С.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО СПІЛКУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 91-93.

Коберник Н.І. (2010) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ КИРИЛА І МЕФОДІЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 74-76. ISSN 2519-1942

Коваленко А. and Аксьонова І.Ю. (2010) СТИЛІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 132-133.

Ковальчук Н.П. (2010) СИМВОЛІКА ЗНАКІВ ПУНКТУАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ ПИСЬМОВІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 257-259.

Ковбарь О. and Волошина Л.П. (2010) СТАНОВЛЕННЯ БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ (20-30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 133-135.

Козачук О. (2010) ФОРМУВАННЯ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 66-67.

Козлюк Н.В. and Михальчук Н.О. (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ФАБУЛЬНОГО ТЕКСТУ З ПОГЛЯДУ ЙОГО ДІАЛОГІЧНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 101-103.

Козіцька О.А. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ВСТАВНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 29-33.

Колосюк К. (2010) РІВНІ СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 70-72.

Колупаєв Б.Б. and Клепко В.В. and Крівцов В.В. and Свінціцький А.А. and Ткачук І.О. (2010) АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ І ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ В ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛАХ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 3-6.

Конько Ю. and Самсонюк Н.Ф. (2010) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПОЗИЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 70-71.

Корецька Н. and Горопаха Н.М. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 71-73.

Коробчук В. and Воробйова Л.М. (2010) ХУДОЖНІЙ СВІТ НОВЕЛ ДЖЕКА ЛОНДОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 103-105.

Король О.Ю. (2010) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ БІОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 109-115.

Корольчук І. and Безлюдна В.І. (2010) РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО САМОРЕГУЛЯЦІЮ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 16-19.

Корчакова Н. (2010) УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК НАПРЯМ ПСИХОЛОГІЇ САМОСВІДОМОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 88-90.

Корчакова Н.В. (2010) ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ФОРМУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ БАТЬКІВСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 43-45.

Косарєва О.І. and Рудь Г.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 84-87.

Костенко М.С. (2010) БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК НАПРЯМОК ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 8-10.

Костенко М.С. and Колодежна А.В. (2010) СТАН СУЧАСНОГО КНИЖКОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СЕГМЕНТІ ГАЛУЗЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО МОНІТОРИНГУ). Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 89-90.

Костенко М.С. and Магазенюк О.А. (2010) ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 91-92.

Костенко М.С. and Цехместрук О.П. and Кравчук Н.Д. (2010) ЕЛЕКТРОННІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 93-94.

Костолович М.І. (2010) ЗМІСТ, ФОРМИ Й МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 73-74.

Кошицький В.В. and Ковальчук І. (2010) БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 6-7.

Кравець В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 75-76.

Кравчук М.М. (2010) ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 45-48.

Кравчук Т. and Павлова Н.С. (2010) СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 74-75.

Кравчук Я. and Безлюдна В.І. (2010) РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 19-21.

Красовська І.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ФОНД УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (ФУД) ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 44-46.

Красько Н. and Маліновська Н.В. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО СВОЇХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 75-77.

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2010: Вип. 21-22. pp. 252-256.

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ГРОМАДСЬКА КОМПОНЕНТА. Науковий вісник, 2010 (№ 6): (107). pp. 154-163.

Крет О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2010 (Вип. 9). pp. 120-126.

Крет Р.М. (2010) БІЛОРУСЬ І УКРАЇНА В РЕАЛІЯХ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС. Слов'янський вісник, 2010: Вип. 9. pp. 126-135.

Крижановська Т.І. (2010) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У КУРСІ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ". Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 190-193. ISSN 2415-802X

Криловець Р. (2010) ФІЛОСОФСЬКА ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ СТУСА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “ЗИМОВІ ДЕРЕВА”). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 107-113.

Круглик О.В. and Коваль В.В. (2010) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 77-78.

Крупка М.А. (2010) РОДИННІ КОНФЛІКТИ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ПОСТТОТАЛІТАРНОГО БУТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО ТА ЛЮДМИЛИ ТАРАН). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 52-60.

Крусь О.П. (2010) ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ). Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 119-124. ISSN 2415-802X

Кудревич Ю. and Фрідріх А.В. (2010) СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ «ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 105-107.

Кузьма Т.М. (2010) ДЕРЖАВА МАКСИМІЛІАНА В МЕКСИЦІ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 97-101. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2010) ІНСТИТУТ ІМПІЧМЕНТУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 147-153.

Кузьмич О.О. (2010) ІМПЛІЦИТНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 15-18.

Кукушкін О.М. (2010) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 2007-2009 РОКАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 2010 РОЦІ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 76-78.

Кулаков Р.С. (2010) МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 48-51.

Кулаков Р.С. (2010) САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 21-25.

Кулаков Р.С. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА БАР’ЄРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 174-176.

Курята Ю.В. (2010) НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ГАРМОНІЗУЮЧИХ ЧИННИКІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Проблеми сучасної психології, 2010 (Вип. 8). pp. 581-591. ISSN 2227-6246

Курята Ю.В. (2010) ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Teaching Resource]

Курята Ю.В. (2010) ХРИСТИЯНСЬКІ АРХЕТИПІЧНІ МІФОЛОГЕМИ ТВОРІВ К.С.ЛЬЮІСА ТА ДЖ.Р.Р.ТОЛКІНА. Последните научни постижения, 2010 (Т. 12). pp. 40-43.

Курята Ю.В. (2010) ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІФОЛОГЕМИ НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ДІТЕЙ. Научният потенціал на света, 2010 (Т. 5). pp. 3-5.

Курята Ю.В. (2010) МІФ НА ПЕРЕТИНІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК. Проблеми загальної та педагогічної психології, 2010 (Т.ХХІ): ч.4. pp. 225-232.

Курята Ю.В. and Касаткіна О.В. (2010) ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ. [Teaching Resource]

Куценко А. and Воробйова Л.М. (2010) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЯВИЩА У ТВОРЧОСТІ ДЖ.Г.БАЙРОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 108-109.

Кірілкова Н.В. (2010) ФОЛЬКЛОРИЗМИ У ПОВІСТЯХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 145-149.

Л

Лапиніна О.Л. (2010) DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR „HAUSLEKTÜRE“. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 134-138.

Лапсюк Н. and Горбачук Р.Л (2010) ТАНЕЦЬ МОДЕРН ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТАНЦІВНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 136-137.

Ларькіна Л.М. (2010) СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ НА РІВНЕНЩИНІ (1960–1965 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 256-258. ISSN 2519-1942

Левчишин М. and Михальчук Н.О. (2010) РОМАНТИЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 109-111.

Левчук В.В. and Лебедєв Є.В. and Клепко В.В. and Колупаєв Б.Б. (2010) КОЛИВАЛЬНО–ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 47-50.

Левшунова К. and Безлюдна В.І. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 25-27.

Легка І.П. (2010) ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК ПЕРШООСНОВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. 215-219.. ISSN 2415-802X

Легка А. and Аксьонова І.Ю. (2010) РОЛЬ ІРЖІ КІЛІАНА У СУЧАСНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 137-139.

Лесняк В.Ю. (2010) РОЗПОДІЛ ВЛАДИ В ІСПАНІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДИСКУРС ФРАНКІСТСЬКОГО І ПОСТФРАНКІСТСЬКОГО РЕЖИМІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 198-206. ISSN 2519-1942

Лисяк О. (2010) ФОРМИ ПРОЯВУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 83-84.

Лисяк О.М. (2010) ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬОЇ КОНФЛІКТНОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 51-54.

Локшук І.М. (2010) ХУДОЖНІ ТКАНИНИ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ КІНЦЯ ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯ: ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 196-200.

Лотоцька І. and Вербець В.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 83-84.

Лукащик Г. and Савчук П. (2010) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА СРСР У 20 – 30–І РР. ТА НІМЕЧЧИНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 60-61.

Луценко К.В. (2010) ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ (концептуальний аналіз на прикладі України). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 56-63. ISSN 2519-1942

Луцишина Т.С. (2010) РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 78-80.

М

Магас О. and Воробйова Л.М. (2010) БІОГРАФІЗМ НОВЕЛ ЕРНЕСТА ГЕМІНГВЕЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 111-112.

Мазорчук І. and Павелків В.Р. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ ТА АГРЕСИВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 177-178.

Мазурок О. and Михальчук Н.О. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 84-86.

Майстренко Є. and Безлюдна В.І. (2010) ДЕТЕРМІНАЦІЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ДИТИНИ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 28-30.

Максимцев Ю.Р. and Колупаєв Б.Б. and Волошин О.М. and Ляшук Т.Г. (2010) ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 39-42.

Макєєва Д. and Яремчук Д. and Демчик С.П. (2010) ЗНАХОДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ВСЕРЕДИНІ ПЛОСКОЇ СТІНКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 8-10.

Маландюк Т. and Ярута Н.П. (2010) SOME PECULIARITIES OF CHARLES DICKENS’ INDIVIDUAL LITERARY STYLE IN THE NOVEL “BLEAK HOUSE”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 112-114.

Малишевська С. and Сингаївський Д.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ МЕТОДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 86-87.

Мандрик Н.В. (2010) НАРОДНОРОЗМОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК МАТЕРІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ 17-18 СТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 179-183.

Манзик О. and Корчакова Н.В. (2010) ВИМІРЮВАННЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 30-32.

Мариніч О. and Безлюдна В.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 32-34.

Мартинчук І.І. (2010) ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ СЛОВАЧЧИНИ 1993-1998 РР. В ОЦІНКАХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ СТРУКТУР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 152-156. ISSN 2519-1942

Мартинюк В. and Назарець Л.М. (2010) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТНУ СИТУАЦІЮ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 93-96.

Мартинюк Т. and Артемова О.І. (2010) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 35-39.

Марчук В. and Павелків Р.В. (2010) ОСОБИСТІСНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 39-42.

Марчук В.А. and Павелків Р.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 179-181.

Марчук Ю.М. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МОВИ UML ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ДІЛОВОДСТВА. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 10-14.

Матеюк Р.В. and Сілкова Г.В. (2010) МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 105-106.

Машта Н.О. (2010) РЕГУЛЮВАННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2010, 2010 (Т. 5). pp. 35-37.

Машта Н.О. (2010) ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА ВАТ "ДУБНОМОЛОКО". Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Економіка та менеджмент, 2010: Вип. 3-4. pp. 99-105.

Мащенко В. and Суржук Т.Б. (2010) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ЗДІБНОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 87-90.

Медведчук М.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 47-49.

Мельник І.Я. (2010) ПРОСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 60-62.

Мельник Т. and Волошина Л.П. (2010) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА РІВНЕНЩИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 139.

Мельничук М.М. and Попчук О.В. (2010) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ДІЛОВОДСТВА. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 49-51.

Мельничук О. (2010) МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 139-141.

Мельничук С.Ф. (2010) МИСТЕЦЬКІ КОНКУРСИ В РДГУ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОСТУ СТУДЕНТСТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 111-113. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2010) ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО І САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: З ІСТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 160-164. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2010) ЦИМБАЛИ НА ВОЛИНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2010) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИРИГУВАННЯ. [Teaching Resource]

Мельничук С.Ф. (2010) ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВА ПРАКТИКА. [Teaching Resource]

Михальчук Н.О. (2010) ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ АВТОРА У ПРОЗІ Р.БАХА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 12-20.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ЗА ПСИХІЧНОХВОРИМИ В УМОВАХ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 63-67.

Михальчук Н.О. and Забава М.М. (2010) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЇ В.ШЕКСПІРА ТА Б.ШОУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 114-115.

Мишков В.Я. (2010) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ СТАРООБРЯДНОЮ ЦЕРКВОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 88-91. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2010) РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І СТАРООБРЯДНИЦТВО: ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 98-101. ISSN 2519-1942

Мишков М.Я. and Шугаєва Л.М. (2010) СТАНОВИЩЕ ГРОМАД СТАРООБРЯДЦІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 61-63.

Мойсюк Р. (2010) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 92-94.

Момотюк Л.С. (2010) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Мороз Л.В. (2010) РОМАН-СПОВІДЬ "ЧОРНИЙ ОБЕЛІСК": ОСОБИСТІСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА Й ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 45-52.

Мороз Л.В. (2010) ОСОБИСТІСНИЙ ПОШУК ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У РОМАНІ «ТРІУМФАЛЬНА АРКА». Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 41-45.

Муха Ю.Б. and Костецький М.Р. and Муха Б.І. and Малиновський Є.В. (2010) ВПЛИВ ПРИРОДНОГО СТАРІННЯ НА ВЕЛИЧИНУ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІВІНІЛБУТИРАЛЮ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 24-28.

Міхненко О. and Зубілевич М.І. (2010) РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАСОБОМ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 115-116.

Н

Назарець Л.М. (2010) ПОСЕРЕДНИЦТВО ПСИХОЛОГА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 67-69.

Назарець Л.М. (2010) ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДЛІТКІВ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 96-99.

Назарук А. and Середюк Л.А. (2010) КОНЦЕПТ „ЖІНКА” В НІМЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 116-117.

Назарук О.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ЗАВДАННЯ ТА ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 52-54.

Наумов А. (2010) ПЕРША ПРЕЗИДЕНТУРА ВОЛОДИМИРА ПУТІНА: ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 215-223. ISSN 2519-1942

Наумов А. (2010) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 91-92.

Наумов А.С. (2010) ХАРИЗМАТИЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 124-132.

Небувайло Л.В. and Ясьмо В.Д. (2010) УПРАВЛІНСЬКИЙ ДОКУМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 54-56.

Невинна Г.Я. (2010) ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ У ФІНЛЯНДІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 56-62.

Невинна Г.Я. (2010) НІМЕЦЬКО - ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1933 – 1939 РР.: ВЕРИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ ПОЛОЖЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 175-182. ISSN 2519-1942

Нестерук С.М. (2010) ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ПОЄДНАННЯ ТЕКСТУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 20-23.

Новак В.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ПОЛІПШЕННЯ ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 107-109.

Носяр О.В. and Янцур Л.А. (2010) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 100-101.

Ніколайчук Г.І. and Ніколайчук І.О. (2010) ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 73-75.

О

Ожоганич М.М. and Михальчук Н.О. (2010) СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 182-183.

Оксенчук О. and Яцюк Н.О. (2010) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 100-103.

Оксенюк О.В. (2010) ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. [Teaching Resource]

Оксенюк О.В. (2010) ПЕДАГОГІКА. [Teaching Resource]

Оксенюк О.В. (2010) ЛОГОПСИХОЛОГІЯ. [Teaching Resource]

Олексієвець Л.С. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 159-163.

Онищук О. and Безлюдна В.І. (2010) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА САМОПІЗНАННЯ ЯК ПРОЦЕСУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 42-43.

Опанасюк О. and Петрівський Я.Б. (2010) ЧИСЕЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОДНОГО ІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MATHCAD. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 20-21.

Орел В. and Безлюдна В.І. (2010) ЦІЛІ Й МОТИВИ САМОПІЗНАННЯ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 44-46.

Осипчук О. and Безлюдна В.І. (2010) СФЕРИ І ОБЛАСТІ САМОПІЗНАННЯ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 46-48.

Остапчук В. and Бігунова С.А. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОЛОДШОМУ ЕТАПІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 102-103.

Осьмак Л. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 103-105.

П

Павелків В.Р. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ВІДХИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 75-77.

Павелків В.Р. (2010) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЇ АГРЕСІЇ ТА АГРЕСИВНОСТІ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 183-185.

Павелків В.Р. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Проблеми сучасної психології, 2010 (Вип.9). pp. 213-223.

Павелків К.М. (2010) ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 105-107.

Павелків Р.В. (2010) ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 6-9.

Павелків Р.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Проблеми сучасної психології, 2010 (Вип. 9). pp. 224-235. ISSN 2227-6246

Павлова Н.С. (2010) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 107-108.

Павлюк Т.О. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2010 (6): 8. pp. 219-227. ISSN 2312-5993

Паврозник Т. and Давидюк Р.П. (2010) ПРОТИРІЧЧЯ У ПАРТІЇ „СЕЛЬРОБ” НАПЕРЕДОДНІ ТА В УМОВАХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 1928 РОКУ У ПОЛЬЩІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 65-66.

Палагнюк В. (2010) ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 122-123.

Палагнюк В. and Ямницький В.М. (2010) ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 185-186.

Палагнюк В.В. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 77-79.

Палій В.П. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 27-29.

Пантюк О.В. and Попчук О.В. (2010) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 57-58.

Панченко М.С. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. and Поліщук Н.В. and Карпович І.М. (2010) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ ТА ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ НА МАГНІТНУ ПРОНИКНІСТЬ ГІДРОФІЛЬНИХ НЕОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 28-31.

Пархомей К. and Корчакова Н.В. (2010) ПОНЯТТЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 48-50.

Пастушок О.В. and Кукушкін О.М. (2010) НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 110-112.

Пелех Ю.В. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ КОНСТАНТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2010 (№ 6): (8). pp. 347-353.

Петрівський Я.Б. (2010) ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ ОСЛАБЛЕНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2010 (Вип. 4): (52). pp. 169-177.

Пивоварчук Т.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 128-130.

Пивоварчук Т.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 79-81.

Писцьо В.Р. (2010) РЕПАТРІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ВИВЕЗЕНИХ НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО НІМЕЧЧИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 66-68.

Плевако Н. and Бігунова С.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ ПОБУТОВОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 117-119.

Племянник В.Л. and Сілкова Г.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 112-114.

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 116-126. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦІЯ І КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ 80-90-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 198-204. ISSN 2519-1942

Поворознік О.В. and Сілкова Г.В. (2010) МЕНЕДЖЕР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМИ ПІДГОТОВКИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 114-117.

Полюхович М.Ф. and Ясьмо В.Д. (2010) ФОНД ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 58-60.

Поліщук В. and Кирильчук Ю.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 109-110.

Поліщук Н.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ „ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 110-113.

Поліщук Я. (2010) КІНЕМАТОГРАФІЧНА ТРОПІКА У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 4-14.

Пономаренко М.І. and Корчага В.Г. (2010) БАЯН І БАЯНІСТИ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Попик І.О. (2010) ПРОЯВИ ТВОРЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Б.БОЙЧУКА У ЗБІРЦІ „ТРЕТЯ ОСІНЬ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 119-120.

Попчук О. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 113-115.

Попчук О.В. (2010) ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ „ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ”. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 14-17.

Постоловський Р.М. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 3-5. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 168-176. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ЧЕСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ У ВИМІРІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 171-177. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 304-308. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1944 – 1945 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 233-239. ISSN 2519-1942

Придюк П.І. and Петрівський Я.Б. (2010) РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 22-24.

Прит Т. and Безлюдна В.І. (2010) СПОСОБИ І ЗАСОБИ САМОПІЗНАННЯ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 50-52.

Прищепа Б.А. (2010) НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНИХ МІСТ ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 117-122. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2010) РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ У МІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 123-127. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2010) МІСТА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Other. ПП ДМ.

Процюк В. and Шеретюк В.М. (2010) АНАРХІЗМ НЕСТОРА МАХНА ЯК УНІКАЛЬНА НАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА АНАРХІСТСЬКОГО РУХУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 68-70.

Пінаєва М. and Хомич І.С. (2010) СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ РОЛІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 106-109.

Р

Рачок В. and Фрідріх А.В. (2010) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ТА СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЛОРАТИВНИХ КОМПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 120-123.

Ревко Н. and Безлюдна В.І. (2010) РОЗВИТОК САМОПІЗНАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 53-55.

Рибак В.А. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 82-84.

Ричагівська Ю.Є. (2010) ТИПИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ВІРШОВОГО ЖАНРУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 27-32.

Рогаля А.М. and Кропивко І.М. and Данілова Н.Р. (2010) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КАТАЛОНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 3-7.

Романович О. and Косарєва О.І. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 117-118.

Романчук Т. and Гон М.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ У ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 72-73.

Романюк С.М. and Соколовська О.П. (2010) АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗНАХОДЖЕННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 25.

Рощина Г. (2010) НЕОНАЦИЗМ У СУСПIЛЬНО -ПОЛIТИЧНОМУ ЖИТТI СУЧАСНОЇ НIМЕЧЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 190-198. ISSN 2519-1942

Руль А. and Янцур М.С. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 118-120.

Русин В. and Дичківська І.М. (2010) РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). p. 120.

Рябоконь В.І. (2010) ВИСТАВКА! [Teaching Resource]

Рябоконь В.І. (2010) ШКІЛЬНИЙ КУРС ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕТЦВА. [Teaching Resource]

С

Савенюк Т. and Белешко Д.Т. (2010) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАГАЛЬНИМ МЕТОДАМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 120-122.

Савуляк В.О. (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 87-89.

Савчин Л.М. (2010) ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 58-61. ISSN 2415-802X

Самолюк А.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 149-151.

Самохвалова А. (2010) ХОРЕОГРАФІЯ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Самсонюк Т. and Гон М.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ СЛІДСТВА ОРГАНАМИ НКВС СТОСОВНО ЧЛЕНІВ ОУН У 1939-1941 РР. (НА ПРИКЛАДІ АРХІВНО-СЛІДЧИХ СПРАВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 73-75.

Семещук А. and Янцур М.С. (2010) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 126-127.

Семещук В.М. (2010) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА ВОЛИНІ В УМОВАХ «ЗАСТОЮ»: ПРОБЛЕМИ І СПРОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 148-156. ISSN 2519-1942

Сербина Т.Г. (2010) РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 23-27.

Синевич Б.М. (2010) МИСТЕЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ПИСЬМЕННИКІВ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ”. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 82-87.

Синюк С. (2010) ДВІР ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬКОВИЧА ЯК ОСЕРЕДОК КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 186-189. ISSN 2519-1942

Синяк С. (2010) УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ В СВЯТКУВАННЯХ ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 219-222. ISSN 2519-1942

Сичова А. and Фрідріх А.В. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ТВОРАХ Д.БРАУНА («КОД ДА ВІНЧІ», «АНГЕЛИ І ДЕМОНИ»). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 123-125.

Слесаренко А.В. (2010) ПРОРЕФОРМАТОРСЬКІ ТА АНТИОКУПАЦІЙНІ ВИСТУПИ ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА Й ГРОМАДСЬКОСТІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1968 Р.–1969 Р.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Сметана О. (2010) ФОНАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВЦЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 70-74. ISSN 2415-802X

Смоляк А. and Безлюдна В.І. (2010) ФЕНОМЕН ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО СЕБЕ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 55-58.

Созонюк О. (2010) ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 111-114.

Созонюк О.С. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОУЧИНГУ ЯК ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 92-95.

Соломонян Н. and Косарєва О.І. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО Я-ОБРАЗУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 131-132.

Сорокин С.Ю. and Сілкова Г.В. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ЗАВДАННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 117-120.

Сорочинська Т.А. (2010) СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ: СПРОБА РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 250-253. ISSN 2519-1942

Старух О.В. (2010) ПОНЯТТЯ „ЖІНОЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ” У СВІТЛІ ҐІНОКРИТИЧНИХ ТЕОРІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010. pp. 126-129.

Сташук О.А. (2010) ВІТЧИЗНЯНЕ МИСТЕЦТВО У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 60-64. ISSN 2415-802X

Степанова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ УНОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 134-137.

Столярчук О.Ф. and Галуха Л.Ю. (2010) «ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ» - ОСОБЛИВА ДУХОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНЦІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 76-77.

Сторож О.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ РАННЬОЇ ЮНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 95-98.

Стрільчук М.С. and Савчук П.О. (2010) ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 77-79.

Суботюк В. (2010) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 132-133.

Сьох Я.В. and Коваль В.В. (2010) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 134-135.

Сяський А.О. and Шинкарчук Н.В. (2010) МІШАНА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ І ЖОРСТКОГО ДИСКА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 199-209.

Сєвєрова О.В. (2010) ДЕКАБРИСТИ І ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 82-84. ISSN 2519-1942

Сідлецький В.О. and Демчук В.Б. and Колупаєв Б.С. (2010) ВПЛИВ ГНУЧКОСТІ МАКРОМОЛЕКУЛ НА ІНКРЕМЕНТ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОЛІМЕРІВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛУВАННЯ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 58-62.

Сілкова Г.В. (2010) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 81-84.

Сілкова Г.В. and Костенко М.С. and Бабенко Ж.В. and Карпюк Д.В. (2010) ПРОГРАМА ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 8.020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Teaching Resource]

Сілкова Г.В. and Костенко М.С. and Бучковська О.Ю. and Карпюк Д.В. (2010) ПРОГРАМА ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Teaching Resource]

Т

Талах І.І. (2010) МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 246-250. ISSN 2415-802X

Тарчинська Ю.Г. (2010) НОВІТНЄ І ТРАДИЦІЙНЕ У СОНОРИЦІ ПРОКОФ'ЄВСЬКОГО ПІАНІЗМУ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 32-38. ISSN 2415-802X

Твердохліб Ю.І. and Попчук О.В. (2010) ДО ПИТАННЯ ДОКУМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 61-62.

Тендюк І. and Яцюк Н.О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 114-117.

Тимочко І.Б. (2010) АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 195-198. ISSN 2519-1942

Тимощук А.В. and Бабенко Ж.В. (2010) ОНЛАЙНОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС В СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 120-123.

Тимощук С. and Безлюдна В.І. (2010) ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКІ СТОСУНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ДИТИНИ ДО СЕБЕ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 58-61.

Токарська О.Г. and Бережняк О.В. (2010) ВТОРИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 63-66.

Томчук Л. (2010) “КРАСА В ІСТИНІ”: ЖІНОЧА МІСІЯ В КУЛЬТУРІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ.

Тоюнда О. and Безлюдна В.І. (2010) ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 118-120.

Троян В. (2010) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ: ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 223-239. ISSN 2519-1942

Троян В. (2010) ПРОБЛЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПАН’ЄВРОПЕЇЗМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 79-81.

Троян П.С. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В НІМЕЧЧИНІ ДО ПРОБЛЕМ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 105-111. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2010) КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 1841 – 1884 рр.: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 195-197. ISSN 2519-1942

Турко І.-М.Б. (2010) ФУТУРИЗМ ТА ЙОГО ВИТОКИ У СВІТОВОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 107-109.

Турчин Г.П. (2010) ЧИТАННЯ ОРКЕСТРОВИХ ПАРТИТУР. [Teaching Resource]

Тхорук Р. (2010) ОПОЗИЦІЯ МІСТО/СЕЛО У ДРАМАХ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 79-87.

У

Ужинський М.Ю. (2010) ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНА ЗВУКОРЕЖИСУРА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Українець В.О. and Гон М.М. (2010) ЕТНІЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ – ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 93-94.

Ф

Файчук О.О. and Сяська Н.А. (2010) МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 27-29.

Федорчук Ю. and Бігунова С.А. (2010) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 142-143.

Филипчук М.С. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕСТРАДНО-ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 27-31. ISSN 2415-802X

Франчук О.Є. (2010) DEBATE TECHNIQUES FOR EXPLORING TRUE STORIES BEHIND JONATHAN SWIFT’S SATIRE. (PART 1). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 87-92.

Філіпчук І.В. (2010) ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ КАРЕЛА КОСІКА ТА ІВАНА СВІТАКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 170-171. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2010) ҐЕНЕЗА Й ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТІВ РЕФЕРЕНДУМУ ТА ПЛЕБІСЦИТУ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 261-269. ISSN 2519-1942

Харковець А. and Гон М.М. (2010) «РАСОВИЙ КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 81-82.

Хмель В. (2010) СЕМАНТИЧНІ КОДИ МІФОЛОГЕМИ ТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ І ЩЕДРІВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 163-174.

Хмель В.А. (2010) МІФОЛОГЕМА ТІНІ У РОМАНІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ». Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 103-107.

Ходневич Н. and Безлюдна В.І. (2010) ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ДИТИНИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 61-63.

Хомеча Н. (2010) ЕНЕЙ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ: ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ТА ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 93-106.

Хомич І. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 63-66.

Хомич І. and Павелків Р.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО Я В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 193-194.

Хомич І.С. (2010) САМОВІДНОШЕННЯ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 98-100.

Хомич І.С. (2010) ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО СЕБЕ. Проблеми сучасної психології, 2010: Вип. 9. pp. 715-724. ISSN 2227-6246

Хомич І.С. (2010) ПОВЕДІНКОВИЙ ВИЯВ МОРАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перші кроки у науку", 2010: Т. 4. pp. 43-47.

Хоронжевський О.М. (2010) ТЕМПЕРАТУРНО-ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ ТА ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 150-151.

Христюк Т.А. (2010) ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1980-Х – 2000 РР.): КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 206-215. ISSN 2519-1942

Ц

Цуканова М.С. (2010) СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БЕЗДОГЛЯДНИМ І БЕЗПРИТУЛЬНИМ ДІТЯМ У ПРИТУЛКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 100-103.

Цюлюпа Н.Л. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Ч

Чала Ю.М. (2010) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 103-105.

Черніговець Т.І. (2010) ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРНО-ІГРОВОГО ДОЗВІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 144.

Черніговець Т.І. and Черніговець О. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КУПАЛЬСЬКИХ КУЛЬТІВ ВОЛИНІ ТА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 154-158. ISSN 2415-802X

Чиж Н. (2010) ОСМИСЛЕННЯ СМЕРТІ У “ЩОДЕННИКУ” АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 88-92.

Чуздюк Г. and Вербець В.В. (2010) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО–ЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 151-153.

Чуздюк Г.М. (2010) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 34-36. ISSN 2415-802X

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2010) ІСЛАМ І ЖІНКА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Швороб Г.М. and Попчук О.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 66-68.

Шевчук І.С. and Ясьмо В.Д. (2010) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ ФОНДІВ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 68-70.

Шевчук О.А. (2010) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ. Культура здоров'я, 2010. pp. 140-141.

Шевчук О.А. and Костюк М.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ РДГУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “БЖД”. Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика, 2010. pp. 194-196.

Шевчук Т.Б. (2010) ЗАПОЗИЧЕНІ ЛЕКСЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 141-144.

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. and Дем’янюк Б.П. (2010) ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУХЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОМОЛЕКУЛ ЛІНІЙНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 50-55.

Шеретюк В.М. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОГО ПОДІЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУРС ДИСИДЕНТСЬКОГО ПИТАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 77-82. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2010) ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПІД ЧАС ПРИЄДНАННЯ УНІАТІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КІНЦІ ХVІІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 42-46. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2010) ІМПЕРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО КІНЦЯ ХVІІІ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА ЩОДО УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 91-94. ISSN 2519-1942

Шкарбан Т.М. (2010) ЗАСОБИ СТИСЛОСТІ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 18-21.

Шкопитько С. and Поніманська Т.І. (2010) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). p. 156.

Шпинюк В. and Безлюдна В.І. (2010) РОЗВИТОК ЕГО-ІДЕНТИЧНОСТІ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 66-68.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ФОРМАТІ PNG ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ РОЗБИТТЯ НА БЛОКИ ОДНОРІДНИХ РЯДКІВ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 217-241.

Шугаєва Л.М. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ І ПЕРШОПРИЧИНИ РЕЛІГІЙНИХ РЕПРЕСІЙ У СРСР (НА ПРИКЛАДІ ІСТИННО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ІСТИННО ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 13-19.

Шугаєва Л.М. (2010) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СВОБОДИ СОВІСТІ ЩОДО РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Релігійна свобода, 2010 (№15). pp. 329-335.

Шугаєва Л.М. (2010) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ПОЗАЦЕРКОВНЕ РЕЛІГІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ІСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА" В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Релігія та соціум, 2010 (№2): (4). pp. 126-130.

Шугаєва Л.М. (2010) У ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я. КІНДРАТ СЕЛІВАНОВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2010 (Вип.2). pp. 176-185. ISSN 2519-2558

Шугаєва Л.М. (2010) В ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОCЛАВ’Я. ІНОКЕНТІЙ БАЛТСЬКИЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 57-59. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СОЦIАЛIЗАЦIЇ ПРАВОСЛАВНОГО СЕКТАНТСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Релігія та соціум, 2010 (№1): (3). pp. 119-123.

Шульжук Н.В. (2010) МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН ЯК ЛІНГВОСОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 101-106.

Шульжук Н.В. (2010) СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИСУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія : Філологічна, 2010 (Вип.14). pp. 287-292.

Шурин О. (2010) ГУМАНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА ЯК НЕВІД’ЄМНА ОСОБИСТІСНА РИСА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 157-158.

Щ

Щербачук Н.П. (2010) ІМПЛІЦИТНІСТЬ-ЕКСПЛІЦИТНІСТЬ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЕЙ ТИПУ ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 36-40.

Ю

Юрчук О. and Поніманська Т.І. (2010) ДО ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 158-159.

Я

Яковишина І.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 70-72.

Яковишина Т.В. (2010) ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ВОЛИНСЬКИХ ЖІНОЧИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 108-114. ISSN 2415-802X

Ямницький В.М. and Литвиненко С.А. (2010) ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 4-6.

Ярощак Р. and Батишкіна Ю.В. (2010) РОЗРОБКА ОН-ЛАЙН ГРИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ НА ПЛАТФОРМІ JAVA. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 29.

Ярощак С.В. (2010) ОДИН МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ РІДИН У НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 281-290.

Ярута Н.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 38-41.

Ясьмо В.Д. (2010) ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 17-21.

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.2. pp. 47-52.

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-МИСТЕЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 69-76.

Яцюк Г. and Лобан Т.Й. (2010) ТРЕНАЖ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 146-147.

This list was generated on Tue Apr 23 17:06:25 2024 EEST.