Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 240.

І

Івчик Н.С. (2010) ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 187-191. ISSN 2519-1942

А

Адах Н.А. (2010) ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ КОНКРЕТНОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 121-124.

Аксьонова І.Ю. (2010) ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІСЬКОГО КРАЮ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т. ІІ. pp. 164-167. ISSN 2415-802X

Антипчук Н. (2010) ПЕРЛИНИ ДУХОВНОСТІ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “МОЛОДА УКРАЇНА” ОЛЕНИ ПЧІЛКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 15-24.

Антончук О.М. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 254-257.

Артемова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЕЗАДАПТОВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 12-14.

Б

Бабак К.В. (2010) ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 14-16.

Безлюдна В.І. (2010) НАРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ДИТИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 16-18.

Бестюк І. (2010) РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ “ТІНІ НЕТЛІННІ” МИХАЙЛА ІВЧЕНКА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 132-142.

Бомба А.Я. and Пеньковський С.О. and Савюк Є.В. (2010) МЕТОД ФІКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ РУХУ РІДИН. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 20-29.

Бомба А.Я. and Теребус А.В. (2010) КОМПЛЕКСНО СПРЯЖЕНІ МНОГОЧЛЕНИ І КРАЙОВІ ЗАДАЧІ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 30-42.

Бомба А.Я. and Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОГО АРИФМЕТИЧНОГО КОДУВАННЯ У РАСТРОВОМУ ГРАФІЧНОМУ ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 43-58.

Борейко Г.Д. (2010) ТВОРЧІСТЬ КОРИФЕЇВ У ПОСТАНОВКАХ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 83-87.

Борейко Г.Д. (2010) ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕАТР РІВНОГО 50-60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 253-256. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2010) ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 68-71. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 62-69.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО". Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. 70-73.. ISSN 2415-802X

Бучко В.Б. (2010) ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 18-21.

Бучковська О.Ю. (2010) ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУСПІЛЬСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.2. pp. 204-208.

В

Валюх Л.І. (2010) НІМЕЦЬКА КОЛОНІАЛЬНА ЕКСПАНСІЯ В АФРИЦІ У ВИСВІТЛЕННІ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 111-116. ISSN 2519-1942

Валюх Л.І. (2010) АНГЛО-НІМЕЦЬКИЙ КОНФЛІКТ В ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ (1895 – 1896 рр.) В ОЦІНЦІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 204-209. ISSN 2519-1942

Виткалов В.Г. (2010) МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ВИМІРІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 3-7.

Виткалов В.Г. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т. І. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. (2010) Культурно-мистецькі процеси на волинських теренах в історичній ретроспективі: за матеріалами науково-практичної конференції «Історична Волинь та проблеми духовного відродження України». Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 3-8. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2010) ХУДОЖНЯ ІНІЦІАТИВА У ВОЛИНСЬКОМУ КРАЇ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 40-49. ISSN 2415-802X

Войцешук Л.А. (2010) СИНЕРГЕТИКА МОВИ ЯК ВИЯВ ЇЇ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ В ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 81-86.

Вокальчук Є.Л. (2010) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОГО ТЕЛЕДИСКУРСУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 110-113.

Волошин М.О. (2010) СТРУКТУРНО-ОБ’ЄМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПВБ-МЕТАЛОНАНОКОМПОЗИТІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 42-46.

Волошина Л. (2010) Взаємозв'язок музики і танцю в історичній ретроспективі. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 154-156. ISSN 2415-802X

Воробйов А.М. (2010) ПСИХОЛОГІЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 9-12.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 57-62.

Воробйова І.А. (2010) ВЛАСНІ ІМЕНА У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 52-57.

Воробйова Л.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОПОРНИМ КОМПОНЕНТОМ "СЕРЦЕ" (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 62-65.

Воробйова Л.М. (2010) СЛОВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 74-77.

Віруцька С. (2010) ПОДІЇ 1968 РОКУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ: ЮГОСЛАВСЬКИЙ РЕЗОНАНС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 146-149. ISSN 2519-1942

Віруцька С.В. (2010) СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ В ПОЛЬЩІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДІЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 239-244. ISSN 2519-1942

Г

Гаврилюк Н.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 124-127.

Галуха В.Л. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 202-205. ISSN 2519-1942

Геккель А.В. (2010) ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Генега І.М. (2010) ДОКТРИНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ Є.ПРИМАКОВА: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПРАГМАТИЗМУ? Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 255-260. ISSN 2519-1942

Герасимчук Л.М. (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Герасимчук Т.Ф. (2010) ГЛОБАЛЬНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ США: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 308-314. ISSN 2519-1942

Главінська О.Д. (2010) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 21-23.

Глущук О.Г. and Білявцева О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ НА ЗАХІДНО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 1921-1919 РОКІВ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 88-94. ISSN 2415-802X

Годунок З. (2010) КАТЕГОРІЇ АВТОРА ТА РЕЦИПІЄНТА В ГЕРМЕНЕВТИЧНОМУ ТЛУМАЧЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 154-162.

Голова Л. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 251-256. ISSN 2415-802X

Гон М. (2010) ТВОРЧІСТЬ ШОЛОМА-АЛЕЙХЕМА: УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ РЕЦЕПЦІЇ (1920 – 1930 роки). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 123-131.

Гон М.М. (2010) ЄВРЕЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АВТОРИТАРНИХ/ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ: НЕКОНВЕНЦІЙНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 16-21. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2010) НАТОВП / МАСА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 91-98.

Гордєєва О.Ю. (2010) ДИТЯЧИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Горіна Л.І. and Мельничук С.Ф. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ДОМРОВОЇ ШКОЛИ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 79-83. ISSN 2415-802X

Грипич С.Н. (2010) ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРІВ МАРКА ТВЕНА У КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕАЛІЗМУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 138-140.

Грипич С.Н. (2010) ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Грипич С.Н. (2010) ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НА СТОРІНКАХ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 3-6. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Білявцева О.В. (2010) БІБЛІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-КУЛЬТУРОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 63-68. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 294-298. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2010) НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 58-62. ISSN 2415-802X

Гудь В.М. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 64-67.

Гуменюк О.В. (2010) ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В НОВОПРИЄДНАНИХ ЗЕМЛЯХ (ВЕРЕСЕНЬ 1939-ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 38-41. ISSN 2519-1942

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Збірни наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2010 (№ 1): (9). pp. 27-32.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) ІНДИКАТОРИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, 2010 (Ч. 1): Вип. 7(26). pp. 294-299.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука і інновації – 2010, 2010 (Ч. 4). pp. 3-5.

Гуч С. (2010) СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІСТОРИЧНІ, ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 299-302. ISSN 2519-1942

Д

Давидчук С. (2010) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ В УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 199-206. ISSN 2415-802X

Давидчук С. (2010) ВІЗИТ А. ЛІБЕРМАНА ДО УКРАЇНИ 4–9 ГРУДНЯ 2009 р. ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Давидчук С. (2010) ВІЗИТИ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ В УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 90-Х РР. XX СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 103-109. ISSN 2519-1942

Давидюк Р.П. and Гладка Л. (2010) ЗАБОРОНА РІВНЕНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ «ПРОСВІТИ»: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 211-214. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ СКЛАДНИХ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 24-27.

Демчук О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 39-41.

Демчук О.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 23-25.

Демянюк О.Б. (2010) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 26-28.

Десятничук І.О. (2010) ПАРТІЯ ВЛАДИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ”). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 48-56.

Десятничук І.О. (2010) СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 60-Х РР. ХХ СТ. ЯК ПЕРЕДУМОВА КРИЗИ 1967-1970 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 144-146. ISSN 2519-1942

Джава Н.А. (2010) HANDLUNGSORIENTIERTER FREMDSPRACHENUNTERRICHT: WIE GEHT DAS IN DER PRAXIS? (AUS DER PRAXIS - FÜR DIE PRAXIS). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 129-134.

Джеджера К.В. (2010) ЦІННОСТІ ЯК СМИСЛОВА ОСНОВА ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТРУДНОЩІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 28-31.

Доброчинська В.А. (2010) ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ: ВІХИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1908–2004). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 68-73. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2010) КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ У М. РІВНОМУ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 229-232. ISSN 2519-1942

Дружиніна І.А. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 31-34.

Дука О. (2010) ВОКАЛЬНІ МЕТОДИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 177-179. ISSN 2415-802X

Дука П.П. (2010) ТРАДИЦІЇ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2010) УКРАЇНСЬКІ ГРОШІ В ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВИХ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 17-28. ISSN 2519-1942

Замашна С.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА МЕЖАМИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 34-38.

Златів Л.М. (2010) ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 250-254.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2010) IMPORTANCE OF LISTENING COMPREHENSION SKILLS. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 65-71.

Зінчук А.Л. (2010) ДМИТРО ГОРДІЦА - ТВОРЕЦЬ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

К

Казначеєва Л.М. (2010) РІЧПОСПОЛИТСЬКІ СЕЙМИКИ У ШЛЯХЕТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 37-42. ISSN 2519-1942

Кир'янчук Б. (2010) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГАБРІЕЛЯ МАРСЕЛЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 143-153.

Кирильчук О. (2010) УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН 1940-1950-х РОКІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ СОЦРЕАЛІЗМУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 61-70.

Кириченко Н.А. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЕТВОРЕННЯ ТА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 39-43.

Климюк Ю.Є. (2010) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ПРИ ФІЛЬТРУВАННІ ЧЕРЕЗ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 71-83.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2010) ПРОСТОРОВІ АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 84-92.

Климюк Ю.Є. and Сівак В.М. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ АНІОНОАКТИВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 93-109.

Князевич А.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ЛАГ І ЙОГО РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми економіки, 2010 (№ 6): (108). pp. 26-30.

Князевич А.О. (2010) КОУЧІНГ - ІНСТРУМЕНТ ОСОБИСТОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ. Менеджмент очима студента, 2010. pp. 17-19.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2010) РОЛЬ АГРОКОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України, 2010. pp. 90-91.

Коберник Н.І. (2010) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ КИРИЛА І МЕФОДІЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 74-76. ISSN 2519-1942

Ковальчук Н.П. (2010) СИМВОЛІКА ЗНАКІВ ПУНКТУАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ ПИСЬМОВІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 257-259.

Козачук О. (2010) ФОРМУВАННЯ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 66-67.

Козіцька О.А. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ВСТАВНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 29-33.

Колосюк К. (2010) РІВНІ СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 70-72.

Колупаєв Б.Б. and Клепко В.В. and Крівцов В.В. and Свінціцький А.А. and Ткачук І.О. (2010) АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ І ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ В ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛАХ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 3-6.

Король О.Ю. (2010) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ БІОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 109-115.

Корчакова Н.В. (2010) ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ФОРМУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ БАТЬКІВСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 43-45.

Косарєва О.І. and Рудь Г.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 84-87.

Кравець В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 75-76.

Кравчук М.М. (2010) ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 45-48.

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Історико-політичні проблеми сучасного світу, 2010: Вип. 21-22. pp. 252-256.

Крет О.В. (2010) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ГРОМАДСЬКА КОМПОНЕНТА. Науковий вісник, 2010 (№ 6): (107). pp. 154-163.

Крет О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2010 (Вип. 9). pp. 120-126.

Крет Р.М. (2010) БІЛОРУСЬ І УКРАЇНА В РЕАЛІЯХ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС. Слов'янський вісник, 2010: Вип. 9. pp. 126-135.

Крижановська Т.І. (2010) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У КУРСІ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ". Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 190-193. ISSN 2415-802X

Криловець Р. (2010) ФІЛОСОФСЬКА ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ СТУСА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “ЗИМОВІ ДЕРЕВА”). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 107-113.

Крупка М. (2010) РОДИННІ КОНФЛІКТИ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ПОСТТОТАЛІТАРНОГО БУТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО ТА ЛЮДМИЛИ ТАРАН). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 52-60.

Крусь О.П. (2010) ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ). Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 119-124. ISSN 2415-802X

Кузьма Т.М. (2010) ДЕРЖАВА МАКСИМІЛІАНА В МЕКСИЦІ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 97-101. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2010) ІНСТИТУТ ІМПІЧМЕНТУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 147-153.

Кузьмич О.О. (2010) ІМПЛІЦИТНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 15-18.

Кулаков Р.С. (2010) МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 48-51.

Кірілкова Н.В. (2010) ФОЛЬКЛОРИЗМИ У ПОВІСТЯХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 145-149.

Л

Лапиніна О.Л. (2010) DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR „HAUSLEKTÜRE“. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 134-138.

Ларькіна Л.М. (2010) СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ НА РІВНЕНЩИНІ (1960–1965 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 256-258. ISSN 2519-1942

Левчук В.В. and Лебедєв Є.В. and Клепко В.В. and Колупаєв Б.Б. (2010) КОЛИВАЛЬНО–ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 47-50.

Легка І.П. (2010) ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК ПЕРШООСНОВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. 215-219.. ISSN 2415-802X

Лесняк В.Ю. (2010) РОЗПОДІЛ ВЛАДИ В ІСПАНІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДИСКУРС ФРАНКІСТСЬКОГО І ПОСТФРАНКІСТСЬКОГО РЕЖИМІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 198-206. ISSN 2519-1942

Лисяк О. (2010) ФОРМИ ПРОЯВУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 83-84.

Лисяк О.М. (2010) ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬОЇ КОНФЛІКТНОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 51-54.

Локшук І.М. (2010) ХУДОЖНІ ТКАНИНИ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ КІНЦЯ ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯ: ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 196-200.

Луценко К.В. (2010) ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ (концептуальний аналіз на прикладі України). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 56-63. ISSN 2519-1942

М

Максимцев Ю.Р. and Колупаєв Б.Б. and Волошин О.М. and Ляшук Т.Г. (2010) ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 39-42.

Мандрик Н.В. (2010) НАРОДНОРОЗМОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК МАТЕРІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ 17-18 СТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 179-183.

Мартинчук І.І. (2010) ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ СЛОВАЧЧИНИ 1993-1998 РР. В ОЦІНКАХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ СТРУКТУР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 152-156. ISSN 2519-1942

Мельник І.Я. (2010) ПРОСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 60-62.

Мельничук С.Ф. (2010) МИСТЕЦЬКІ КОНКУРСИ В РДГУ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОСТУ СТУДЕНТСТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 111-113. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2010) ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО І САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: З ІСТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 160-164. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2010) ЦИМБАЛИ НА ВОЛИНІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Михальчук Н.О. (2010) ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ АВТОРА У ПРОЗІ Р.БАХА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 12-20.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ЗА ПСИХІЧНОХВОРИМИ В УМОВАХ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 63-67.

Мишков В.Я. (2010) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ СТАРООБРЯДНОЮ ЦЕРКВОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 88-91. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2010) РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І СТАРООБРЯДНИЦТВО: ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 98-101. ISSN 2519-1942

Момотюк Л.С. (2010) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Мороз Л.В. (2010) РОМАН-СПОВІДЬ "ЧОРНИЙ ОБЕЛІСК": ОСОБИСТІСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА Й ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 45-52.

Мороз Л.В. (2010) ОСОБИСТІСНИЙ ПОШУК ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У РОМАНІ «ТРІУМФАЛЬНА АРКА». Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 41-45.

Муха Ю.Б. and Костецький М.Р. and Муха Б.І. and Малиновський Є.В. (2010) ВПЛИВ ПРИРОДНОГО СТАРІННЯ НА ВЕЛИЧИНУ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ НАПОВНЕНОГО ПОЛІВІНІЛБУТИРАЛЮ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 24-28.

Н

Назарець Л.М. (2010) ПОСЕРЕДНИЦТВО ПСИХОЛОГА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 67-69.

Наумов А. (2010) ПЕРША ПРЕЗИДЕНТУРА ВОЛОДИМИРА ПУТІНА: ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 215-223. ISSN 2519-1942

Наумов А.С. (2010) ХАРИЗМАТИЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 124-132.

Невинна Г.Я. (2010) ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ У ФІНЛЯНДІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 56-62.

Невинна Г.Я. (2010) НІМЕЦЬКО - ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1933 – 1939 РР.: ВЕРИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ ПОЛОЖЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 175-182. ISSN 2519-1942

Нестерук С.М. (2010) ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ПОЄДНАННЯ ТЕКСТУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 20-23.

Ніколайчук Г.І. and Ніколайчук І.О. (2010) ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 73-75.

О

Олексієвець Л.С. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 159-163.

П

Павелків В.Р. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ВІДХИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 75-77.

Павелків Р.В. (2010) ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 6-9.

Павлюк Т.О. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2010 (6): 8. pp. 219-227. ISSN 2312-5993

Палагнюк В. (2010) ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 122-123.

Палагнюк В.В. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 77-79.

Палій В.П. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 27-29.

Панченко М.С. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. and Поліщук Н.В. and Карпович І.М . (2010) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ ТА ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ НА МАГНІТНУ ПРОНИКНІСТЬ ГІДРОФІЛЬНИХ НЕОРГАНІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 28-31.

Пивоварчук Т.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 128-130.

Пивоварчук Т.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 79-81.

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 116-126. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2010) ФРАНЦІЯ І КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ 80-90-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 198-204. ISSN 2519-1942

Поліщук Я. (2010) КІНЕМАТОГРАФІЧНА ТРОПІКА У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 4-14.

Пономаренко М.І. and Корчага В.Г. (2010) БАЯН І БАЯНІСТИ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2010) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 3-5. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2010) НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 168-176. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ЧЕСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ У ВИМІРІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 171-177. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 304-308. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2010) ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1944 – 1945 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 233-239. ISSN 2519-1942

Прищепа Б.А. (2010) НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНИХ МІСТ ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 117-122. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2010) РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ У МІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 123-127. ISSN 2519-1942

Р

Рибак В.А. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 82-84.

Ричагівська Ю.Є. (2010) ТИПИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ВІРШОВОГО ЖАНРУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 27-32.

Рогаля А.М. and Кропивко І.М. and Данілова Н.Р. (2010) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КАТАЛОНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 3-7.

Рощина Г. (2010) НЕОНАЦИЗМ У СУСПIЛЬНО -ПОЛIТИЧНОМУ ЖИТТI СУЧАСНОЇ НIМЕЧЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 190-198. ISSN 2519-1942

С

Савуляк В.О. (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 87-89.

Савчин Л.М. (2010) ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 58-61. ISSN 2415-802X

Самолюк А.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Актуальні питання психологічної науки, 2010. pp. 149-151.

Самохвалова А. (2010) ХОРЕОГРАФІЯ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Семещук В.М. (2010) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА ВОЛИНІ В УМОВАХ «ЗАСТОЮ»: ПРОБЛЕМИ І СПРОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 148-156. ISSN 2519-1942

Сербина Т.Г. (2010) РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 23-27.

Синевич Б.М. (2010) МИСТЕЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ПИСЬМЕННИКІВ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ”. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 82-87.

Синюк С. (2010) ДВІР ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬКОВИЧА ЯК ОСЕРЕДОК КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 186-189. ISSN 2519-1942

Синяк С. (2010) УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ В СВЯТКУВАННЯХ ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 219-222. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2010) ПРОРЕФОРМАТОРСЬКІ ТА АНТИОКУПАЦІЙНІ ВИСТУПИ ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА Й ГРОМАДСЬКОСТІ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1968 Р.–1969 Р.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Сметана О. (2010) ФОНАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВЦЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 70-74. ISSN 2415-802X

Созонюк О.С. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОУЧИНГУ ЯК ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 92-95.

Сорочинська Т.А. (2010) СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ: СПРОБА РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 250-253. ISSN 2519-1942

Старух О.В. (2010) ПОНЯТТЯ „ЖІНОЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ” У СВІТЛІ ҐІНОКРИТИЧНИХ ТЕОРІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010. pp. 126-129.

Сташук О.А. (2010) ВІТЧИЗНЯНЕ МИСТЕЦТВО У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 60-64. ISSN 2415-802X

Степанова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ УНОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 134-137.

Сторож О.В. (2010) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ РАННЬОЇ ЮНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 95-98.

Сяський А.О. and Шинкарчук Н.В. (2010) МІШАНА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ І ЖОРСТКОГО ДИСКА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 199-209.

Сєвєрова О.В. (2010) ДЕКАБРИСТИ І ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 82-84. ISSN 2519-1942

Сідлецький В.О. and Демчук В.Б. and Колупаєв Б.С. (2010) ВПЛИВ ГНУЧКОСТІ МАКРОМОЛЕКУЛ НА ІНКРЕМЕНТ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОЛІМЕРІВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛУВАННЯ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 58-62.

Т

Талах І.І. (2010) МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 246-250. ISSN 2415-802X

Тарчинська Ю.Г. (2010) НОВІТНЄ І ТРАДИЦІЙНЕ У СОНОРИЦІ ПРОКОФ'ЄВСЬКОГО ПІАНІЗМУ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 32-38. ISSN 2415-802X

Тимочко І.Б. (2010) АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 195-198. ISSN 2519-1942

Томчук Л. (2010) “КРАСА В ІСТИНІ”: ЖІНОЧА МІСІЯ В КУЛЬТУРІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ.

Троян В. (2010) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ: ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 223-239. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В НІМЕЧЧИНІ ДО ПРОБЛЕМ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 105-111. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2010) КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 1841 – 1884 рр.: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 195-197. ISSN 2519-1942

Турко І.-М.Б. (2010) ФУТУРИЗМ ТА ЙОГО ВИТОКИ У СВІТОВОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 107-109.

Тхорук Р. (2010) ОПОЗИЦІЯ МІСТО/СЕЛО У ДРАМАХ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 79-87.

У

Ужинський М.Ю. (2010) ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНА ЗВУКОРЕЖИСУРА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Ф

Филипчук М.С. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕСТРАДНО-ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 27-31. ISSN 2415-802X

Франчук О.Є. (2010) DEBATE TECHNIQUES FOR EXPLORING TRUE STORIES BEHIND JONATHAN SWIFT’S SATIRE. (PART 1). Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 87-92.

Філіпчук І.В. (2010) ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ КАРЕЛА КОСІКА ТА ІВАНА СВІТАКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 170-171. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2010) ҐЕНЕЗА Й ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТІВ РЕФЕРЕНДУМУ ТА ПЛЕБІСЦИТУ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 261-269. ISSN 2519-1942

Хмель В. (2010) СЕМАНТИЧНІ КОДИ МІФОЛОГЕМИ ТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ І ЩЕДРІВКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 163-174.

Хмель В.А. (2010) МІФОЛОГЕМА ТІНІ У РОМАНІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ». Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 103-107.

Хомеча Н. (2010) ЕНЕЙ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ: ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ТА ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 93-106.

Хомич І.С. (2010) САМОВІДНОШЕННЯ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 98-100.

Хомич І.С. (2010) ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО СЕБЕ. Проблеми сучасної психології, 2010: Вип. 9. pp. 715-724. ISSN 2227-6246

Хомич І.С. (2010) ПОВЕДІНКОВИЙ ВИЯВ МОРАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перші кроки у науку", 2010: Т. 4. pp. 43-47.

Христюк Т.А. (2010) ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1980-Х – 2000 РР.): КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 206-215. ISSN 2519-1942

Ц

Цуканова М.С. (2010) СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БЕЗДОГЛЯДНИМ І БЕЗПРИТУЛЬНИМ ДІТЯМ У ПРИТУЛКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 100-103.

Цюлюпа Н.Л. (2010) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. ISSN 2415-802X

Ч

Чала Ю.М. (2010) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 103-105.

Черніговець Т.І. and Черніговець О. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КУПАЛЬСЬКИХ КУЛЬТІВ ВОЛИНІ ТА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 154-158. ISSN 2415-802X

Чиж Н. (2010) ОСМИСЛЕННЯ СМЕРТІ У “ЩОДЕННИКУ” АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2010: Вип.ХІХ. pp. 88-92.

Чуздюк Г.М. (2010) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. pp. 34-36. ISSN 2415-802X

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2010) ІСЛАМ І ЖІНКА. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Шевчук Т.Б. (2010) ЗАПОЗИЧЕНІ ЛЕКСЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 141-144.

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. and Дем’янюк Б.П. (2010) ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУХЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОМОЛЕКУЛ ЛІНІЙНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2010 (Вип.14). pp. 50-55.

Шеретюк В.М. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОГО ПОДІЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУРС ДИСИДЕНТСЬКОГО ПИТАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.18). pp. 77-82. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2010) ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПІД ЧАС ПРИЄДНАННЯ УНІАТІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КІНЦІ ХVІІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 42-46. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2010) ІМПЕРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО КІНЦЯ ХVІІІ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА ЩОДО УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.20). pp. 91-94. ISSN 2519-1942

Шкарбан Т.М. (2010) ЗАСОБИ СТИСЛОСТІ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 18-21.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ФОРМАТІ PNG ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ РОЗБИТТЯ НА БЛОКИ ОДНОРІДНИХ РЯДКІВ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 217-241.

Шугаєва Л.М. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИТОКИ І ПЕРШОПРИЧИНИ РЕЛІГІЙНИХ РЕПРЕСІЙ У СРСР (НА ПРИКЛАДІ ІСТИННО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ІСТИННО ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 13-19.

Шугаєва Л.М. (2010) В ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОCЛАВ’Я. ІНОКЕНТІЙ БАЛТСЬКИЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2010 (Вип.19). pp. 57-59. ISSN 2519-1942

Шульжук Н.В. (2010) МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН ЯК ЛІНГВОСОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 101-106.

Щ

Щербачук Н.П. (2010) ІМПЛІЦИТНІСТЬ-ЕКСПЛІЦИТНІСТЬ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЕЙ ТИПУ ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2010: Вип.XVIII. pp. 36-40.

Я

Яковишина Т.В. (2010) ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ВОЛИНСЬКИХ ЖІНОЧИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 108-114. ISSN 2415-802X

Ямницький В.М. and Литвиненко С.А. (2010) ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 4-6.

Ярощак С.В. (2010) ОДИН МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ РІДИН У НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 281-290.

Ярута Н.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 38-41.

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.2. pp. 47-52.

Ясінський М.М. (2010) ЕТНІЧНО-МИСТЕЦЬКІ КЛУБИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2010 (Вип.16): Т.1. pp. 69-76.

This list was generated on Fri Apr 16 05:35:16 2021 EEST.