Items where Division is "Кафедра менеджменту" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | Б | Д | З | К | Л | М | П | С | Т | Ш
Number of items: 54.

B

Bertash B. (2018) MAUSOLEUM OF RABBI SAMUEL EDELS AT THE JEWISH CEMETERY IN OSTROH. [Image]

D

Deineha I.O. (2018) THE MARKETING COMPLEX OF HIGHER EDUCATION IN THE EDUCATIONAL MARKET. Innovative Solutions In Modern Science, 2018: №6(25). pp. 5-22. ISSN 2414-634Х

Deineha I.O. (2018) METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION MARKET OFFERS OF HIGHER EDUCATION. Innovative Solutions In Modern Science, 2018 (№ 5): (24). pp. 40-50.

Б

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ "SHTETLE ROUTES. ОБ'ЄКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ТРАНСКОРДОННОМУ ТУРИЗМІ" ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2018 (Вип.16). pp. 14-17.

Д

Дейнега І.О. (2018) ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2018 (Вип.29). pp. 29-32.

Дейнега І.О. (2018) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Глобальні та національні проблеми економіки, 2018 (Вип.21). pp. 255-259.

Дейнега І.О. (2018) МАРКЕТИНГ І БРЕНДІНГ ЯК БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЇ. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2018. pp. 374-377.

Дейнега І.О. (2018) МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ. Бізнес-навігатор, 2018 (Вип. 4): (47). pp. 34-37.

Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНД-КОДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 2018 (№ 4): Т. 29 (68). pp. 93-97.

Дейнега І.О. (2018) ОНЛАЙН-ОСВІТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Причорноморські економічні студії, 2018 (Вип.30): Ч. 1. pp. 78-82.

Дейнега І.О. (2018) ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. Інноваційна економіка, 2018 (№ 1-2): (73). pp. 40-45.

Дейнега І.О. (2018) РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інтелект ХХІ, 2018 (№ 4). pp. 126-130. ISSN 2415-8801

Дейнега І.О. (2018) СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФІЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 22. pp. 74-79. ISSN 2519-2868

Дейнега І.О. (2018) СУЧАСНІ ТРЕНДИ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Вип.18): Ч. 1. pp. 140-145.

Дейнега І.О. (2018) ЯКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОСЛУГИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Херсонського державного університет, 2018 (Вип.30): Ч. 3. pp. 26-29.

Дейнега І.О. and Бенещук Т.В. (2018) УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ПІДПРИЄМСТАХ У БУДІВНИЦІТВІ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 97-99.

Дейнега І.О. and Власюк Л. (2018) ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Маркетинг і цифрові технології, 2018. pp. 69-70.

Дейнега І.О. and Лисичук І. (2018) ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління, 2018. pp. 22-25.

Дейнега И. (2018) ВНЕШНЕЕ НЕЗАВИСИМОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ. Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, 2018. pp. 66-70.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. and Волошин В.С. (2018) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ. Маркетинг та логістика в системі менеджменту, 2018. pp. 66-67.

Дейнега О.В. and Робейко К.Г. (2018) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 99-100.

Дейнега О.В. and Савчук Є.В. (2018) ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ. Маркетинг і цифрові технології, 2018. pp. 71-72.

З

Зайцев Р. and Пляшко О. and Самборський І.О. (2018) УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ХЛІБОБУЛОЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 70-72.

К

Князевич А.О. (2018) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. and Самборський І.О. (2018) ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях, 2018. pp. 155-158.

Л

Літвінчук Т. and Дейнега О.В. (2018) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 27-30.

М

Марциновський В.П. and Берташ Б.М. and Сацюк І.Л. (2018) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 281-285.

Масюк Л.М. and Примак О.І. and Машта Н.О. (2018) ОЦІНКА ЯКОСТІ СІРНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА. Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти, 2018. pp. 157-161.

Машта Н.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЖИТНЬОГО БОРОШНА У СКЛАДІ СИРНИХ ЗАПІКАНОК. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів, 2018. pp. 107-111.

Микитин Т.М. and Остапчук С.М. and Машта Н.О. and Прокопчук А.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК. Other. Волинські обереги, Рівне.

Микитин Т.М. and Сивий Р.П. (2018) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 300-303.

П

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Бізнесінформ, 2018 (№ 7). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ. Бізнесінформ, 2018 (№ 3). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ «ЗГОРИ». Бізнесінформ, 2018 (№ 5). pp. 8-11.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ "ЗНИЗУ". Бізнесінформ, 2018 (№ 6). pp. 8-15.

Пелех О.Б. (2018) ЧИННИКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Бізнесінфром, 2018 (№ 1). pp. 28-34.

Пелех О.Б. (2018) ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. Економіка і суспільство, 2018: Вип. 19. pp. 197-208.

Пелех О.Б. (2018) СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Проблеми економіки, 2018 (№ 2): (36). pp. 121-127.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2000–2017 РР.). Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Ч. 2): Вип. 21. pp. 61-67.

Пелех О.Б. (2018) ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ = ECONOMIC DEVELOPMENT CYCLING AND ECONOMIC STRUCTURAL CHANGES. Причорноморські економічні студії, 2018 (Ч. 1): Вип. 27. pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2018) ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ = MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE. Ефективна економіка, 2018 (№ 11). pp. 1-16.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВВП УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ = UKRAINIAN GDP STRUCTURAL CHANGES IN TERMS OF EMPLOYMENT UPON THE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 25. pp. 128-134.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2018) ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ. Інвестиції: практика та досвід, 2018 (№ 22). pp. 10-18.

С

Савченко О.Р. (2018) ПІДСИСТЕМА ОПТОВОГО РИНКУ І ФАКТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ. Інноваційна економіка, 2018 (№ 3-4). pp. 120-125.

Савченко О.С. and Савченко О.Р. (2018) ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень, 2018. pp. 54-56.

Скиба Н. and Дейнега О.В. (2018) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 72-74.

Сяська О.В. (2018) ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 20). pp. 279-287. ISSN 2224-8609

Сяська О.В. (2018) ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 21). pp. 287-296. ISSN 2224-8609

Т

Тимощук А. and Дейнега І.О. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КП «ГОЩАНСЬКА МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА». Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 74-79.

Тимощук А.О. and Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 313-318.

Ш

Шелест О.О. and Дейнега І.О. (2018) РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 379-381.

Шимко О.В. (2018) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Бізнесінформ, 2018 (№ 2). pp. 159-163.

Шимко О.В. (2018) МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку підприємства, 2018. pp. 486-488.

Шимко О.В. (2018) ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки, 2018. pp. 468-471.

This list was generated on Thu Jul 18 20:10:20 2024 EEST.