Items where Subject is "005 Управління. Менеджмент"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 104.

Є

Євгейчук С.В. and Орлов О.Г. (2023) ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛ УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 27-29.

Євтух Ю.В. and Березюк Т.П. (2014) ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 49-50.

І

Ісаєва Ю.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АЛЬТРА АВТО»). [Магістерська робота]

А

Антонюк Я.В. and Орлов О.Г. (2019) ШКОЛИ МЕНЕДЖМЕНТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 3-4.

Б

Бандилко Л.Ф. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІБЛІОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГУ»: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 12-15.

Березюк Т.В. (2020) РЕФЛЕКСИВНА КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Knowledge. Education. Law. Management, 2020 (5(33)): Vol. 1. pp. 60-64. ISSN 2353-8406

Березюк Т.П. (2020) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Писологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Бершадський А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Бідюк А.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. [Магістерська робота]

В

Василенко Т.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ОВІС»). [Магістерська робота]

Величко С. and Самборський І.О. (2013) ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 230-231.

Вишневський М.М. and Мединська Т.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПТОВОЇ ФІРМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 13-15.

Г

Герасименко О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "МЕ-КАБ"). [Магістерська робота]

Головiй О.В. and Бучковська О.Ю. (2019) СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 15-16.

Головій Л.П. and Димченко Н.С. (2017) СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 19-22.

Гончарук Д.О. and Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 130-131.

Д

Данилюк О.Г. and Поляк К.Ю. (2023) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 23-25.

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 153-155.

Дейнега О.В. and Почтовюк А.Б. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 156-158.

Дем’янюк О.О. and Савченко О.Р. (2023) УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 26-27.

Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 131-132.

Димченко Н.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 238-239.

Димченко Н.С. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 181-182.

Димченко Н.С. (2012) МИСТЕЦТВО КРИТИКИ, ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 168-170.

Димченко Н.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 90-91.

Димченко Н.С. (2009) ПСИХОТРЕНІНГ. [Teaching Resource]

Дичківська І. (2023) ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК У ПОБУДОВІ ПРОСТОРУ ШКІЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ. Інноватика у вихованні, 2023: Вип. 17. pp. 27-37.

Ж

Жилінський А.П. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «СТЕМП»). [Магістерська робота]

К

Командирчик О.О. and Савченко О.Р. (2023) ЧИННИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 32-34.

Корольчук К.П. and Швецова Г.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 203-204.

Крет О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 162-164.

Крупецька О.О. and Савченко О.Р. (2023) АНАЛІЗ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИМСТВА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 35-37.

Кукушкін О.М. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 205.

Кукушкін О.М. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 265-267.

Кукушкін О.М. (2014) ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 115.

Кукушкін О.М. (2016) АНАЛІЗ СТАНУ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 2013—2015 РОКАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 2016 РОЦІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 166-169.

Кукушкін О.М. and Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 229-230.

Кідиба І.О. and Орлов О.Г. (2023) СОЦІАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 30-31.

Л

Левчишин В. and Дейнега І.О. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 49-51.

Левчишин В.О. and Самборський І.О. (2016) КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 140.

Лозян М.П. and Берташ Б.М. (2023) ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТСВАМИ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТАМИ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ТРЕКІНГУ ПРОГРЕСУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 38-39.

Лукомська О.І. (2016) ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 52-54.

Лукомська О.І. (2012) ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТЯНСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 178-180.

Ляшецька Я.О. and Березюк Т.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 173-174.

Лібіховська Ю.О. and Пляшко О.С. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО РІТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇЇ COVID-19. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 53-55.

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2012) ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 176-178.

Літвінчук К.П. and Березюк Т.П. (2015) ПСИХОЛОГІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ВІДНОСИН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 171.

М

Мальчик М.В. and Романів О.Я. and Трусова Т.О. (2016) ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 59-61.

Марценюк В.В. (2016) МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 162-164.

Марценюк В.В. (2023) ГНУЧКІ ТА НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 40-41.

Масна Н.Б. and Дейнега І.О. (2023) ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 187-189.

Мацко В.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ( НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МІУРА» (ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»). [Магістерська робота]

Машта Н.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНИХ МАНДРІВОК НА ТЕРИТОРІЇ НАДСЛУЧАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 170-172.

Мединська Т.І. (2023) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 42-43.

Мисюкевич В.С. and Орлов О.Г. (2023) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 44-46.

Мороз Г.В. and Казначеєва Л.М. (2021) МІСЦЕ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ. Філософія подієвої культури: історія та сучасність, 2021. pp. 113-115.

Н

Никончук Ю.Ю. and Рибачук Т.Л. and Бобровський А.Л. (2016) ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 140-141.

Ніколюк Д.П. and Матусевич К.М. ІНСТРУМЕНТИ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ EVENT-ПРОЕКТУ. [Бакалаврська робота]

Нікшич С.М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 176-178.

Нікшич С.М. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 65-67.

О

Орлов О.Г. (2015) ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНІЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 179-180.

Орлов О.Г. (2023) РЕКЛАМА ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ОТРИМАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 47-48.

Орлов О.Г. and Остаповець М.О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 180-181.

Орлов О.Г. and Струмінська І.М. (2015) ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ ШКОЛАХ МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 181-182.

П

Пасічко Л.А. and Орлов О.Г. (2016) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 68-69.

Петренчук М.В. МЕНЕДЖМЕНТ І ДІЛОВОДСТВО У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ. [Навчальний посібник]

Плисак В.Ю. and Сяська О.В. (2023) РОЛЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СТВОРЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 16-18.

Поляк К.Ю. (2023) ГНУЧКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ, ЙОГО ПРАКТИКИ І МЕТОДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 49-51.

Поляк К.Ю. and Поліщук О.Ю. and Вальковець А.С. (2022) АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЙОГО ФАХІВЦІВ. Економіка та управління підприємствами, 2022 (66). pp. 121-127.

Попчук О.В. (2007) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 176-179.

Посільська І.Я. and Поліщук О.Ю. (2023) АНАЛІЗ НАЯВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АТ «ОЩАДБАНК». Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 52-53.

Приходько І.В. and Савченко О.Р. (2023) СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 18-20.

Підцерковна Т.М. (2021) МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 52-56.

Пінчук К.П. and Казначеєва Л.М. (2021) EVENT-РИНОК В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Філософія подієвої культури: історія та сучасність, 2021. pp. 129-132.

Р

Радченко А.В. and Орлов О.Г. (2021) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 67-69.

С

Савчук В. and Матусевич К.М. and Цапук О.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Свистун Т.Л. (2013) РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 171-173.

Свистун Т.Л. (2012) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 124.

Семенюк Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Сенчук Л.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (НА ПРИКЛАДІ КНП "РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"). [Магістерська робота]

Стефанюк Л.В. and Сяська О.В. (2023) СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 54-55.

Сяська О.В. (2016) ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 78-80.

Сілкова Г.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 121-122.

Т

Тесленко І.В. and Орлов О.Г. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 81-82.

Тимошкова А.В. and Поліщук О.Ю. (2023) АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВІЙНИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 5-7.

Тимошкова М.В. and Поліщук О.Ю. (2023) ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 19-21.

Тимощук В.В. and Поліщук О.Ю. (2023) НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 56-58.

Ф

Фесюк Т.М. and Березюк Т.П. (2014) СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 71-72.

Х

Хижнякова Н.О. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СЕКТОРИ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 92-94.

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Ходневич Л.М. and Сяська О.В. (2023) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 59-60.

Хоменчук Д. and Поліщук О.Ю. (2023) ОЦІНКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В НІМЕЧЧИНІ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 7-10.

Хільчук А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Ц

Цзивей Янь and Берташ Б.М. (2023) ПРАКТИКИ НОВОГО ТУРИЗМУ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 61-62.

Ч

Черевко І.М. (2012) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 237-238.

Черніговець Т.І. (2014) ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 73-74.

Члек Р.М. and Сяська О.В. and Машта Н.О. (2023) АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 63-64.

Чорнолоз С.О. and Микитин Т.М. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 64-67.

Ш

Шершун М.Х. and Микитин Т.М. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 176-177.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 98-99.

Шрамович М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТзОВ «ВП-ПАРИТЕТ»). [Магістерська робота]

Щ

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 100-101.

Щесюк С.В. and Капітула А.А. and Машта Н.О. (2023) РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. Публічне управління та менеджмент: сучасні тренди та перспективи, 2023. pp. 10-12.

Я

Яконюк М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ"). [Магістерська робота]

This list was generated on Tue Apr 23 17:27:14 2024 EEST.