Items where Subject is "005 Управління. Менеджмент"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 72.

Є

Євтух Ю.В. and Березюк Т.П. (2014) ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 49-50.

І

Ісаєва Ю.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АЛЬТРА АВТО»). [Магістерська робота]

А

Антонюк Я.В. and Орлов О.Г. (2019) ШКОЛИ МЕНЕДЖМЕНТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 3-4.

Б

Бандилко Л.Ф. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІБЛІОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГУ»: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 12-15.

Березюк Т.В. (2020) РЕФЛЕКСИВНА КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Knowledge. Education. Law. Management, 2020 (5(33)): Vol. 1. pp. 60-64. ISSN 2353-8406

Березюк Т.П. (2020) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Писологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Бершадський А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Бідюк А.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. [Магістерська робота]

В

Василенко Т.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ОВІС»). [Магістерська робота]

Величко С. and Самборський І.О. (2013) ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 230-231.

Вишневський М.М. and Мединська Т.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПТОВОЇ ФІРМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 13-15.

Г

Герасименко О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "МЕ-КАБ"). [Магістерська робота]

Головiй О.В. and Бучковська О.Ю. (2019) СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 15-16.

Головій Л.П. and Димченко Н.С. (2017) СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 19-22.

Гончарук Д.О. and Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 130-131.

Д

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 153-155.

Дейнега О.В. and Почтовюк А.Б. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 156-158.

Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 131-132.

Димченко Н.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 238-239.

Димченко Н.С. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 181-182.

Димченко Н.С. (2012) МИСТЕЦТВО КРИТИКИ, ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 168-170.

Димченко Н.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 90-91.

Димченко Н.С. (2009) ПСИХОТРЕНІНГ. [Teaching Resource]

Ж

Жилінський А.П. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «СТЕМП»). [Магістерська робота]

К

Корольчук К.П. and Швецова Г.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 203-204.

Крет О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 162-164.

Кукушкін О.М. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 205.

Кукушкін О.М. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 265-267.

Кукушкін О.М. (2014) ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 115.

Кукушкін О.М. (2016) АНАЛІЗ СТАНУ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 2013—2015 РОКАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 2016 РОЦІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 166-169.

Кукушкін О.М. and Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 229-230.

Л

Левчишин В. and Дейнега І.О. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 49-51.

Левчишин В.О. and Самборський І.О. (2016) КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 140.

Лукомська О.І. (2016) ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 52-54.

Лукомська О.І. (2012) ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТЯНСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 178-180.

Ляшецька Я.О. and Березюк Т.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 173-174.

Лібіховська Ю.О. and Пляшко О.С. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО РІТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇЇ COVID-19. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 53-55.

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2012) ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 176-178.

Літвінчук К.П. and Березюк Т.П. (2015) ПСИХОЛОГІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ВІДНОСИН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 171.

М

Мальчик М.В. and Романів О.Я. and Трусова Т.О. (2016) ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 59-61.

Марценюк В.В. (2016) МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 162-164.

Мацко В.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ( НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МІУРА» (ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»). [Магістерська робота]

Машта Н.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНИХ МАНДРІВОК НА ТЕРИТОРІЇ НАДСЛУЧАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 170-172.

Н

Никончук Ю.Ю. and Рибачук Т.Л. and Бобровський А.Л. (2016) ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 140-141.

Нікшич С.М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 176-178.

Нікшич С.М. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 65-67.

О

Орлов О.Г. (2015) ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНІЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 179-180.

Орлов О.Г. and Остаповець М.О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 180-181.

Орлов О.Г. and Струмінська І.М. (2015) ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ ШКОЛАХ МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 181-182.

П

Пасічко Л.А. and Орлов О.Г. (2016) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 68-69.

Петренчук М.В. МЕНЕДЖМЕНТ І ДІЛОВОДСТВО У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ. [Навчальний посібник]

Поляк К.Ю. and Поліщук О.Ю. and Вальковець А.С. (2022) АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЙОГО ФАХІВЦІВ. Економіка та управління підприємствами, 2022 (66). pp. 121-127.

Попчук О.В. (2007) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 176-179.

Р

Радченко А.В. and Орлов О.Г. (2021) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 67-69.

С

Свистун Т.Л. (2013) РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 171-173.

Свистун Т.Л. (2012) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). p. 124.

Семенюк Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Сенчук Л.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (НА ПРИКЛАДІ КНП "РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"). [Магістерська робота]

Сяська О.В. (2016) ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 78-80.

Сілкова Г.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 121-122.

Т

Тесленко І.В. and Орлов О.Г. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 81-82.

Ф

Фесюк Т.М. and Березюк Т.П. (2014) СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 71-72.

Х

Хижнякова Н.О. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СЕКТОРИ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 92-94.

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Хільчук А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Ч

Черевко І.М. (2012) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 237-238.

Черніговець Т.І. (2014) ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 73-74.

Ш

Шершун М.Х. and Микитин Т.М. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 176-177.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 98-99.

Шрамович М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТзОВ «ВП-ПАРИТЕТ»). [Магістерська робота]

Щ

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 100-101.

Я

Яконюк М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ"). [Магістерська робота]

This list was generated on Tue Jun 6 09:24:40 2023 EEST.