Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 204.

І

Іванченко О.В. (2009) СПІВПРАЦЯ ВИШЕГРАДСЬКИХ ДЕРЖАВ У ГРУПІ В ПЕРІОД З 1991 ПО 1995 РІК. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 221-224. ISSN 2519-1942

Івчик Н.С. (2009) ПРАВА І БЕЗПРАВ’Я ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 96-98. ISSN 2519-1942

А

Адах Н.А. (2009) ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ БАРКИ). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 27-31.

Аксьонова І.Ю. (2009) ЗБЕРЕЖЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ У КОЛЕКТИВАХ НАРОДНОГО ТАНЦЮ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 141-144. ISSN 2415-802X

Аксьонова І.Ю. (2009) ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО–СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. [Teaching Resource]

Антипчук Н.В. (2009) ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ. [Teaching Resource]

Б

Бабак К. (2009) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 7-8.

Бомба А.Я. and Каштан Н.Б. (2009) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ ВОДИ ІЗ ЗВОЛОЖУВАЧА В ШАРУВАТИЙ ҐРУНТ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 5-19.

Борейко Г.Д. (2009) „КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ”: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.2. pp. 115-121.

Борейко Г.Д. (2009) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ: 50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 168-171. ISSN 2519-1942

Борейко Г.Д. (2009) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АМАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА РІВНЕНЩИНИ (50-60 роки ХХ століття). Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 166-170. ISSN 2415-802X

Борейко Г.Д. (2009) РОЛЬ “ПРОСВІТИ” У ПІДНЕСЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ У 80-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 212-215. ISSN 2519-1942

Бричок Б.П. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 77-80.

Булига І.І. (2009) КОНФЛІКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖПРАВОСЛАВНИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ У 1941-1942 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 190-193. ISSN 2519-1942

В

Валюх Л.І. (2009) БЕРЛІНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ (1884 – 1885 РР.): ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В АНГЛІЇ НАВКОЛО ПИТАННЯ ПРО ЇЇ КОЛОНІАЛЬНІ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 101-104. ISSN 2519-1942

Валюх Л.І. (2009) ГЕЛЬГОЛАНДСЬКО-ЗАНЗІБАРСЬКИЙ ДОГОВІР (1890 р.): ПОЛІТИЧНА ОЦІНКА В АНГЛІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 191-195. ISSN 2519-1942

Виткалов В.Г. (2009) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА УКРАЇНИ У НАУКОВОМУ ВИМІРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.1. pp. 3-5.

Виткалов В.Г. (2009) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА: ПОШУК ШЛЯХІВ ВЗАЄМОДІЇ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 6-11. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. (2009) ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В ДОВІДНИКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. 69-72.. ISSN 2415-802X

Войтко А.І. (2009) ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 168-173.

Войтович І.С. and Батишкіна Ю.В. (2009) КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 131-135.

Войцешук Л.А. (2009) ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ МОВЛЕННЯ: Ф. ДЕ СОССЮР, М. БАХТІН, ДЖ. Л. ОСТІН. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 88-91.

Волошина Л.П. (2009) РЕТРОСПЕКТИВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 215-219. ISSN 2415-802X

Волошун А.А. (2009) ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 50-53.

Воробйова Л.М. (2009) ФУНКЦІЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ ТА ЇЇ МОВНА ФОРМА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 109-112.

Воробйова Л.М. (2009) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 113-117.

Ворон Оксана (2009) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 58-61. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2009) ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ СПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1918 – 1938 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 211-215. ISSN 2519-1942

Візітів Ю.М. (2009) ВОЛИНСЬКИЙ ГОНТАР (ТЕОДОСІЙ ДОВГАЛЮК) – ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ БУДІВНИЧОГО ПЛАСТОВОЇ ДОМІВКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 177-180. ISSN 2519-1942

Г

Гаврилюк Н.В. (2009) СЛОВОТВОРЧІСТЬ КИЇВСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ З ПОГЛЯДУ СТАТИСТИКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 31-35.

Герасименко О.А. and Герасименко Н.П. (2009) МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 147-152.

Герасимчук Т.Ф. (2009) УЧАСТЬ УКРАЇНИ У БЕЗПЕКОВИХ ПРОЕКТАХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 78-86.

Гетманчук Н.О. (2009) ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 162-168.

Гладун Л.О. (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. [Teaching Resource]

Гон М.М. (2009) УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ І ЄВРЕЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 28-31. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2009) ГЕНОЦИДИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЛОЧИНУ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 127-136.

Гончарук Р.А. (2009) РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ І ПЕДАГОГІЧНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 117-122.

Горбачук Р.Л (2009) „КОМПОЗИЦІЯ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ” ЯК МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА ВНЗ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 144-147. ISSN 2415-802X

Граб О.В. and Загоровська І.В. (2009) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "ВІРТУАЛЬНОЇ" КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 29-31. ISSN 2415-802X

Грипич С.Н. (2009) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ І ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 156-160.

Грипич С.Н. (2009) КНИГА І ЧИТАННЯ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства, 2009. pp. 242-246.

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2009) ВПЛИВ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ „ВІРТУАЛЬНОЇ” КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.2. pp. 166-173.

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2009) ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 49-53. ISSN 2415-802X

Грипич С.Н. and Граб О.В. (2009) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 231-237. ISSN 2519-1942

Гронь Л.В. (2009) ВИМОГИ ДО ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВМІНЬ РОЗПОВІДІ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ НА МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 11-15.

Гуменюк О.В. (2009) СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 34-40. ISSN 2519-1942

Гуменюк О.В. (2009) МАСОВІ РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ ПРОТИ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1939–1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 57-59. ISSN 2519-1942

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2009) ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Фінансова система України, 2009: Вип. 11. pp. 241-247.

Д

Давидчук С.Ю. (2009) СУЧАСНІ УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 77-80. ISSN 2415-802X

Давидюк Р.П. (2009) ПУБЛІЦИСТИКА УЛАСА САМЧУКА 1941-1943 РОКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 302-303. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. (2009) СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУРЯДНО-ПІДРЯДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛЯХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 17-23.

Даюк Ж.Ю. (2009) ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 124-128. ISSN 2415-802X

Демчук О. (2009) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 39-42.

Десятничук І.О. (2009) РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 150-154. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2009) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РУХУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» В КОНТЕКСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 261-266. ISSN 2519-1942

Десятничук І.О. (2009) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1968 РОКУ: ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ І ПРАВА ЛЮДИНИ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 143-152.

Джеджера К.В. (2009) УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 80-83.

Джеджера К.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2009 (№ 4). pp. 63-71.

Джеджера К.В. (2009) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2009. pp. 32-33.

Джеджера К.В. (2009) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ОПЕРАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Наступність у діяльності загальноосвітньої та професійної школи в профільному навчанні, 2009. pp. 76-82.

Джеджера О.В. and Шимко О.В. (2009) НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2009. pp. 34-35.

Дзюбишина Н.Б. (2009) РЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ У ПЕДАГОГІЦІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 119-122. ISSN 2519-1942

Димченко Н.С. (2009) ПСИХОТРЕНІНГ. [Teaching Resource]

Димченко С.С. (2009) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. [Teaching Resource]

Доброчинська В.А. (2009) РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ (1923–1939). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 123-127. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2009) Підготовка вчительських кадрів у педагогічних училищах Рівненщини(1939−1950-тірр.). Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. pp. 28-34.

Доброчинська В.А. (2009) РОЗВИТОК ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ (1941–1944). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 193-196. ISSN 2519-1942

Дуброва А.С. and Снічук О.А. and Трофімчук В.М. (2009) ПРИНЦИП ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПРИСКОРЕНИМ НАВЧАННЯМ СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 83-85.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2009) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ І УМОВИ ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 126-129.

З

Заглинська Л.В. and Бондар І.В. (2009) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 44-50. ISSN 2519-1942

Зінчук І.В. (2009) ЗОРОВА НАОЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 53-58.

К

Карпухіна Т.О. (2009) ЗАКЕРЗОННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1939-1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 40-44. ISSN 2519-1942

Кирилкова Н.В. (2009) ОНОВЛЕННЯ СЕМАНТИКИ ФОЛЬКЛОРНОГО СЛОВА В АВТОРСЬКОМУ ТЕКСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 138-140.

Климюк Л.М. and Пригорницький Д.О. (2009) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НАПРОСТОРОВІ КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ІЗ РОЗРІЗОМ НА ПРЯМОКУТНІ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДИ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 59-71.

Князевич А.О. (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Інформаційні технології в економіці, менеджменті, бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти, 2009 (Т. 1). pp. 186-190.

Князевич А.О. (2009) КЛАСТЕР ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин, 2009: Вип. 1. pp. 11-15.

Козачук О. (2009) ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 55-58.

Колесніков С.А. (2009) ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Teaching Resource]

Корженевська О.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ − ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 19-23.

Костюк Л.К. (2009) ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ НІМЕЧЧИНИ 40-60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.1. pp. 244-249.

Костюк М.П. and Шевчук О.А. (2009) ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИЗ “БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource]

Кочубей О.С. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 85-88.

Крайлюк Л.В. (2009) ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВО-ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ТВОРЧОСТІ НІЛА ХАСЕВИЧА В ІСТОРІОГРАФІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.1. pp. 131-137.

Кратюк І. (2009) “ШУЦМАНШАФТ”: МІСЦЕ Й РОЛЬ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКИХ ВЗАЄМИН ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 59-61. ISSN 2519-1942

Крет О.В. (2009) ПРАВА ЛЮДИНИ В ЄВРОПІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯД ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ. Слов'янський збірник, 2009. pp. 29-31.

Крет О.В. (2009) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2009 (Ч. І): Вип. 85. pp. 143-148.

Крет О.В. (2009) ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Роль международной информации в развитии международных отношений, 2009. pp. 114-120.

Крет О.В. (2009) ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ = REGULATORY ACTS AND LEGAL COMPONENT OF THE TRANSPARENCY OF THE UKRAINE POWER. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій, 2009 (Т. 1). pp. 115-117.

Крет Р.М. (2009) КОНЦЕПЦІЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ У ЗОВНІШЕІЙ ПОЛІТИЦІ БІЛОРУСІ. Грані, 2009 (№ 4): (66). pp. 43-45.

Крижановська Т.І. and Пелячик І.Ф. (2009) ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 193-196. ISSN 2415-802X

Кропивко І.М. and Снічук О.А. (2009) ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ І ПОСЛУГ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 28-32.

Кузьма Т.М. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ: ВІД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 12-17. ISSN 2519-1942

Кузьмич О.О. (2009) ТОПОНІМІКА ХОЛМЩИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 140-143.

Кукурудза А.Р. (2009) ДИХОТОМІЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ: ЕВОЛЮЦІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 49-52.

Кукурудза А.Р. (2009) ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 20-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 241-249. ISSN 2519-1942

Курята Ю.В. (2009) ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОДНОГО З ПРОВІДНИХ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНОГО ДОРОСЛІШАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ). Психологія навчання, 2009 (Т.Х): Вип.15. pp. 240-250.

Л

Левенець М.В. and Черуха А.А. (2009) ФОРМИ ПРОЯВУ МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ОПОЗИЦІЙНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 89-94. ISSN 2415-802X

Лесняк В.Ю. (2009) ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА В СУЧАСНІЙ ІСПАНІЇ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 37-49.

Лико Д.В. and Карпович І.П. (2009) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БОТАНІКА". [Teaching Resource]

Лисяк О. (2009) ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПСИХОЛОГІЇ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 71-73.

Лобан Т.Й. (2009) ВНЕСОК МАЙСТРІВ ДЖАЗОВОГО ТАНЦЮ В СУЧАСНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 148-153. ISSN 2415-802X

Лобан Т.Й. (2009) КУРС ЛЕКЦІЙ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДЖАЗ ТА АФРО-ДЖАЗ ТАНЦЮ”. [Teaching Resource]

М

Мазурок О.М. (2009) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 89-92.

Мазяр В.В. (2009) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОНЧАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 143-147.

Мандрик Н.В. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 131-137.

Манелюк Д.І. (2009) ПОПУЛЯРНІ ТА МАСОВІ ФОРМИ ТАНЦІВ. [Teaching Resource]

Маркевич Л.А. (2009) ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КЛАСИЧНОГО БАЛЕТУ: ВІД ВИТОКІВ ДО ХХІ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 153-157. ISSN 2415-802X

Маркевич Л.А. and Карауш Н.Г. (2009) МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА. [Teaching Resource]

Мартинчук І.І. (2009) СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 1993-2000 РР. У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН З РОСІЄЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 224-226. ISSN 2519-1942

Машта Н.О. (2009) ДЕГУСТАЦІЙНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ ПРИ РОЗРОБЦІ НОВИХ ВИДІВ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2009: Вип. Х. pp. 43-45.

Машта Н.О. (2009) НОВА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ І ПЛАВЛЕНИХ СИНИХ ПРОДУКТІВ. Вісник Львівської комерційної академії, 2009: Вип. 10. pp. 20-26.

Машта Н.О. (2009) ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини, 2009. pp. 84-86.

Машта Н.О. and Сирохман І. (2009) ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ. Товарознавство і торговельне підприємство: фахова професіоналізація, дослідження, інновації, 2009. pp. 386-389.

Мороз Л.В. and Ковалюк В.В. and Черуха Н.В. (2009) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАСВОЄННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 92-95.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2009) СПЕЦИФІКА РОБОТИ НАД ТЕРМІНАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 58-63.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2009) ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ І КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ТА ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 63-65.

Мохнюк Р.С. (2009) ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 113-115. ISSN 2415-802X

Мохнюк Р.С. (2009) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 178-182.

Н

Наумов А.С. (2009) РОЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 87-95.

Новоселецький М.Ю. (2009) НАНОТЕХНОЛОГІЇ І СУЧАСНА КУЛЬТУРА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 14-20. ISSN 2415-802X

Ніколайчук Г.І. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 65-70.

О

Олексієвець Л.С. (2009) СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 121-125.

П

Павелків В.Р. (2009) ФЕНОМЕН ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСИВНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Проблеми сучасної психології, 2009 (Вип.4). pp. 271-282.

Павелків К.М. (2009) ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 95-100.

Павелків Р.В. (2009) ДЕТЕРМІНАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Проблеми сучасної психології, 2009 (Вип. 4). pp. 282-290. ISSN 2227-6246

Павелків Р.В. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ АСПЕКТІВ У РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки Національного університету Острозька академія, 2009 (Вип.12). pp. 50-61.

Пелех Ю.В. (2009) КОМПЛЕКСНО-СТРУКТУРОВАНА ДІАГНОСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТА РІВНІВ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2009 (Вип.13): Кн. 2. pp. 549-557.

Пелех Ю.В. (2009) ФІЛОСОФСЬКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Научные труды Донецкого национального технического университета, 2009 (Вип. 5): (155). pp. 127-135.

Перішко І.В. (2009) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОЇ ІНШОМОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 100-106.

Петлюк І.В. (2009) НАЦІОНАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ: ПРОБЛЕМА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ (1875-1914 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 188-191. ISSN 2519-1942

Петрівський Б.П. and Рудюк О.В. (2009) ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ З АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ. [Teaching Resource]

Пивоварчук Т. (2009) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 98-100.

Пивоварчук Т.О. (2009) ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 106-109.

Писцьо В.Р. (2009) “ГОЛОС САРНЕНЩИНИ” – ЛЕГАЛЬНИЙ ПРЕСОВИЙ ОРГАН ПЕРІОДУ ОКУПАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 215-218. ISSN 2519-1942

Писцьо В.Р. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНО-СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 147-151. ISSN 2519-1942

Плюта Н.В. (2009) СПРАВА ДРЕЙФУСА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙ У ФРАНЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 195-197. ISSN 2519-1942

Поліщук Н.В. (2009) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 139-141.

Попчук О.В. (2009) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ДОКУМЕТОЗНАВЦІВ У ВНЗ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 219-222. ISSN 2415-802X

Попчук О.В. (2009) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 160-164.

Попчук О.В. and Хмілецька С.П. (2009) МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ. [Teaching Resource]

Постоловський Р.М. (2009) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 3-6. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2009) ҐЕНЕЗА Й ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ІДЕЙ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 114-118. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2009) ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ІДЕЙ І ТРАДИЦІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 179-183. ISSN 2519-1942

Присяжнюк І.М. and Присяжнюк О.В. (2009) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ З УРАХУВАННЯМ МАЛОЇ ТРИМОЛЕКУЛЯРНОЇ РЕАКЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 122-136.

Пуйов В.М. and Пуйова В.В. (2009) БОЛГАРСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ. [Teaching Resource]

Півоварчук В.М. (2009) ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 25-28. ISSN 2519-1942

Р

Рабченюк С.В. (2009) ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 176-179. ISSN 2415-802X

Радковська Л.М. (2009) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ МУЗИКИ І СПІВІВ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 124-129. ISSN 2415-802X

Ричагівська Ю.Є. (2009) СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 23-26.

Романюк В.Л. (2009) ВЧЕННЯ ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА ТА ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Актуальні питання психологічної науки, 2009. pp. 106-109.

С

Савич В.О. and Соколовська О.П. (2009) АНАТОЛІЙ АСІРОВИЧ ГОЛЬДБЕРГ. Волинський математичний вісник, 2009 (6(15)). pp. 212-216.

Савчук Б.П. and Савчук П.О. (2009) ПРО ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 299-300. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2009) ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 164-168. ISSN 2519-1942

Салюк І.Я. (2009) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ДЕТЕРМІНАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 23-28.

Самохвалова А. (2009) РЕТРОСПЕКТИВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПОДІЙ У ХОРЕОГРАФІЇ НА ТЕРЕНАХ РІВНЕНЩИНИ(40-50-ті роки ХХ ст.). Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 136-141. ISSN 2415-802X

Самохвалова А.В. (2009) ПОПУЛЯРНО-МАСОВІ ТАНЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 158-162. ISSN 2415-802X

Семенюк Г.П. (2009) НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства, 2009. pp. 157-165.

Середюк Л.А. (2009) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОЇ ГАЗЕТНОЇ ХРОНІКИ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 70-72.

Синюк С. (2009) СЛІДИ КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВОЛИНІ ТА МАЛОПОЛЬЩІ У ВОЛИНСЬКІЙ КНИЖНОСТІ ДОБИ ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬКОВИЧА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 159-161. ISSN 2519-1942

Сметана О.П. (2009) ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ(на матеріалі естрадної музики). Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 208-211. ISSN 2415-802X

Смирнова Т.В. (2009) ДОБРОЧИННІСТЬ МАГНАТІВ В ОСВІТІ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХVІІІ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. ПІД ВПЛИВОМ ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І. pp. 166-170. ISSN 2415-802X

Степанова О.І. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 112-116.

Субот О.А. (2009) ПОЛІТИЧНІ “ЧИСТКИ” У ВЕРХІВЦІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 1949–1953 РР.: ЇХ ПРИЧИНИ І ХАРАКТЕР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 127-133. ISSN 2519-1942

Сіпайло В.О. (2009) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ КРОЮ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 173-178.

Т

Тимочко І.Б. (2009) КРЕМЕНЕЦЬКЕ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКЕ БОГОЯВЛЕНСЬКЕ БРАТСТВО: РЕТРОСПЕКТИВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 36-39. ISSN 2519-1942

Трофімчук В.М. (2009) CУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 164-168.

Троян В.С. (2009) ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ КРАХУ КОМУНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 141-142. ISSN 2519-1942

Троян П.С. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В НІМЕЧЧИНІ ДО ПРОБЛЕМ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 98-101. ISSN 2519-1942

Троян С.С. (2009) КОЛОНІЗАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОГО КУПЕЦТВА В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ У XVI СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 87-91. ISSN 2519-1942

Турко І.-М.Б. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ІМАЖИСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 72-77.

Турченюк О. (2009) ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ: ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД. Актуальні питання психологічної науки, 2009. p. 125.

Турчин Г.П. (2009) МЕТОДИКА РОБОТИ З ОРКЕСТРОМ. [Teaching Resource]

У

Ужинський М.Ю. (2009) ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 196-200. ISSN 2415-802X

Х

Хаврук І.А. (2009) АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 189-190.

Хаврук І.А. (2009) ЮРИДИЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 194-195.

Хомич І.С. (2009) НОРМАТИВНІСТЬ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2009. pp. 142-143.

Ч

Чеберяк А.М. and Сербіна Т.Г. (2009) ЧИННИК ОСОБИ АДРЕСАТА ТА ЙОГО КОМУНІКАТИВНІ РОЛІ В КОМПОЗИЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ «ВІДКРИТИЙ ЛИСТ». Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 104-109.

Черній А.Л. (2009) ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 136-143.

Ш

Швидків Г.Р. (2009) САМОСТІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПІВАКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ДО ВИСТУПУ НА СЦЕНІ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 211-215. ISSN 2415-802X

Шевчук К.С. (2009) РЕФЛЕКСІЯ НАД ПРОБЛЕМАМИ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИКИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2009 (Вип.15): Т.2.

Шевчук О.А. (2009) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ТА ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У МОЛОДІ. Шляхи вдосконалення освітніх оздоровчих технологій в процесі підготовки молодших спеціалістів, 2009. pp. 7-9.

Шевчук О.А. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". [Teaching Resource]

Шевчук О.А. (2009) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТАБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource]

Шевчук Т.Б. (2009) КОНЦЕПТ Щ А С Т Я В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 74-78.

Шеретюк В.М. and Савчук П.О. (2009) СПОГАДИ УКРАЇНИКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 303-305. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2009) ПЕРЕХІД УНІАТІВ БІЛОРУСІ В РИМО-КАТОЛИЦИЗМ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ ТА РЕАКЦІЯ НА НЬОГО УРЯДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 91-96. ISSN 2519-1942

Шкарбан Т.М. (2009) СКЛАДНІ КОНСТРУКЦІЇ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 13-17.

Шмид О.П. (2009) ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ ПОЛЯКІВ У ВОЛИНСЬКУ ГУБЕРНІЮ (1861-1914 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 165-168. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2009) ЧЕСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ У 60-70-Х РР. ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 88-93. ISSN 2519-1942

Шувалов В.О. and Князевич А.О. (2009) ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ ПО ФОРМУВАННЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Економіко-соціальні проблеми виставкової діяльності, 2009. pp. 56-58.

Шугаєва Л.М. (2009) В ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я: КІНДРАТ МАЛЬОВАНИЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.15). pp. 13-16. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2009) ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ. [Teaching Resource]

Шугаєва Л.М. (2009) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ФЕНОМЕН ЛЕОНТІЇВЩИНИ. Релігійна свобода, 2009 (№14). pp. 156-159.

Шугаєва Л.М. (2009) У ПОШУКАХ ІСТИННОГО ПРАВОСЛАВ’Я. НАРЦИЗ ГУМЕННИЙ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2009 (Вип.1). pp. 256-262. ISSN 2519-2558

Шульжук К.Ф. (2009) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ ВОКАТИВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 3-8.

Шульжук Н.В. (2009) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ НОВОГО ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА». Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 148-153.

Шурин О.І. (2009) КУЛЬТУРОВІДПОВІДНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.І.. pp. 110-113. ISSN 2415-802X

Шурин О.І. (2009) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 129-131.

Шутяк В.Г. (2009) ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 135-139.

Щ

Щербачук Н.П. (2009) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЕНТНОЇ РАМКИ ПРЕДИКАТІВ ДІЇ ТА СТАНУ У ПРОСТОМУ ЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ-РЕПЛІЦІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2009: Вип.XVII. pp. 8-13.

Ю

Юськів Б.М. (2009) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПІ. Other. О. Зень, Рівне.

Я

Якимчук А.В. (2009) РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 44-50.

Янцур Л.А. (2009) ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДИТЯЧИЙ САДОК-ШКОЛА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 122-126.

Янцур М.С. (2009) КУРСОВА РОБОТА З МЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 141-146.

This list was generated on Tue Apr 23 07:06:37 2024 EEST.