Items where Subject is "331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: R | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 80.

R

Rudenko N. (2016) Jedność etniczna uczniów regionów Wschodu i Zachodu Ukrainy. Alternatywne metody wspierajace proces rsztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, 2016. pp. 173-182.

Б

Бабак К.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 18-22. ISSN 2518-7503

Безлюдна В.І. (2021) СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 6-8.

Бенещук Т.В. and Дейнега О.В. (2019) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього, 2019. pp. 349-351.

Березюк Т.П. (2014) ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 36-37.

Бойчак Д.О. and Мединська Т.І. (2021) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 5-6.

В

Власова Д.В. and Шевчук О.А. (2017) ПРОБЛЕМА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМ’Ї ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 167-170.

Войтович І.С. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 6-8.

Г

Гаврюсєва Т.О. and Гаврюсєв С.М. (2017) ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 87-89.

Герасименко О.А. (2021) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 5-8.

Герасименко О.А. and Коваль В.В. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАОЧНОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ВМІННЯ ОЗДОБЛЮВАТИ ВИРОБИ РІЗЬБЛЕННЯМ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 8-14.

Главінська О.Д. (2017) ПРОФЕСІЙНЕ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 59-63. ISSN 2518-7503

Глазкова М.С. and Ясьмо В.Д. (2011) АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Документно-інформаційні ресурси, 2011. pp. 25-27.

Грипич С.Н. (2017) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 63-67. ISSN 2518-7503

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2011) МЕТОДЫ КОУЧИНГА В СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Инновационные процессы и корпоративное управление, 2011 (Ч. 1). pp. 115-119.

Д

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2020) МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці (2020). pp. 44-46.

Демчук О.О. (2020) ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Нова педагогічна думка, 2020 (№ 4). pp. 42-50. ISSN 2520-6427

Довга Ю.О. and Пашніна А.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 46-48.

Дружиніна І.А. (2015) ЕМПАТІЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 78-81.

Дубич К.В. (2020) СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ РЕАЛІЇ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. In: Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефектиність, інноаційність, результатиність. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, pp. 99-111. ISBN 978-617-649-061-6

Дубич К.В. (2019) МЕНЕДЖЕРІАЛІЗМ В ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Virtus, 2019 (№ 34). pp. 228-233. ISSN 2415-3133, 2410-4388

З

Заглинська Л.В. and Заглинський А.О. (2017) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 222-223.

К

Кирильчук Ю.В. (2002) ЗМІСТ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002. pp. 63-67.

Кирильчук Ю.В. and Лесковець А.М. (2021) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 29-33.

Клімович З.А. and Димченко Н.С. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 32-34.

Князевич А.О. (2010) КОУЧІНГ - ІНСТРУМЕНТ ОСОБИСТОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ. Менеджмент очима студента, 2010. pp. 17-19.

Князевич А.О. (2011) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні проблеми фінансів підприємств в агробізнесі та шляхи їх вирішення, 2011. pp. 30-33.

Корсюк М.А. and Орлов О.Г. (2019) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 24-26.

Кравчук А.О. and Дейнега О.В. (2019) ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 24 М. КОРЕЦЬ. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього, 2019. pp. 263-266.

Красіна Я. М. and Гладун Л.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 86-87.

Кулаков Р.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ВИБІР СТАРШОКЛАСНИКАМИ СФЕРИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 147-152. ISSN 2518-7503

Кулаков Р.С. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 116-120. ISSN 2518-7503

Кулаков Р.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 75-77.

Л

Лико Д.В. and Лико С.М. and Мартинюк В.О. and Портухай О.І. and Якута О.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 253-256.

Лобач Т.П. and Дейнега І.О. (2019) МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього, 2019. pp. 164-166.

Лукомська О.І. (2014) РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 57-58.

Літковець О.Д. (2001) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧОК НА УРОКАХ “ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 63-66.

М

Мартинчук С. (2016) СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМИНИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА РОБІТНИКІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 250-256. ISSN 2519-1942

Мороз Н.М. and Ковтунович І.І. (2019) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 153-154.

Муляр О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИКОНАННЯМ ПРОЕКТІВ (на прикладі департаменту екології та природних ресурсів Рівненської області державної адміністрації). [Магістерська робота]

О

Орлов О.Г. (2021) МОТИВАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 60-61.

П

Павелків О.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 97-104. ISSN 2518-7503

Павелків О.М. (2002) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 67-72.

Панюк Т.П. (2012) ІНСТИТУТИ РИНКУ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 185-186.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2006) МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Other. Перспектива, Рівне.

Пелех Ю.В. (2009) КОМПЛЕКСНО-СТРУКТУРОВАНА ДІАГНОСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТА РІВНІВ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2009 (Вип.13): Кн. 2. pp. 549-557.

Пляшко О.С. and Безтелесна Л.І. (2012) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 191-192.

Поліщук Н.В. and Гречко В.О. (2021) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА) ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ». Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 54-62.

Поліщук Н.В. and Крупич В.Р. (2021) ОСНОВИ ДИЗАЙНУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ФАХІВЦЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА). Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 62-69.

Портухай О.І. and Демчук О.Д. (2020) ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАСЕЛЕННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 55-59. ISSN 978-617-601-332-7

Предко В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ КНП «Радехівська ЦРЛ»). [Магістерська робота]

Р

Рудюк О.В. (2018) ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ СТРУКТУРИ БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 133-140. ISSN 2518-7503

Рудюк О.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПОДОЛАННЯ КРИЗИ БЕЗРОБІТТЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 221-226.

Рудюк О.В. (2021) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ КРИЗИ ЗАЙНЯТОСТІ У БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 26-30.

С

Саванчук О.А. (2021) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 70-75.

Симонович Н.В. and Варфоломєєв Д.І. (2021) ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 75-80.

Симонович Н.В. and Король О.В. (2021) ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 80-84.

Скіц В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ "АРПАЛ"). [Магістерська робота]

Ступницька Н.І. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 204-206.

Т

Тимощук А.О. and Дейнега О.В. (2019) СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, 2019. pp. 77-78.

Ф

Фещук Ю.В. and Боюка Ю.А. (2021) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВТА ЇЇ РОЗВИТОК НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 91-94.

Фещук Ю.В. and Герасименко О.А. (2021) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФІЛЮ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ» В 10-Х КЛАСАХ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 94-99.

Фещук Ю.В. and Качинська І.М. (2021) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВМІНЬ РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 99-102.

Фещук Ю.В. and Оніщук О.І. РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ПРОФЕСІЄЮ “СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ” З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНОЇ НАОЧНОСТІ. [Методичні рекомендації]

Х

Хільчук А.О. and Шимко О.В. (2019) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України, 2019. pp. 313-314.

Ч

Черніговець Т.І. (2014) ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 73-74.

Ш

Шевчук О.А. (2014) СЛОВНИК З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource]

Шелестюк К.В. and Заглинська Л.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 76-78.

Шемосюк А.А. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СТЕМП»). [Магістерська робота]

Шмид О.П. (2009) ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ ПОЛЯКІВ У ВОЛИНСЬКУ ГУБЕРНІЮ (1861-1914 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2009 (Вип.16). pp. 165-168. ISSN 2519-1942

Шостак О.О. (2021) ТЕМА ЕМІГРАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ СТЕФАНА КОВАЛІВА. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2021 (№ 47): Т. 3. pp. 66-72. ISSN 2409-1154

Шурин О.І. (2021) РЕАЛІЗАЦІЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 103-106.

Шутяк В.Г. (2002) РОБОТА З ПЛАСТМАСАМИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 38-41.

Шутяк В.Г. (2017) РОБОТА ІЗ ПЛАСТИЛІНОМ ТА ГЛИНОЮ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 74-77. ISSN 2520-6427

Я

Яковлєва Г.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕКСПАНСІЯ»). [Магістерська робота]

Янцур Л. and Янцур М. (2019) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛИХ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 299-304.

Янцур М.С. (2001) ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 39-44.

Янцур М.С. (2002) РОЛЬ І ЗМІСТ КУРСУ “ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ” У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 85-89.

Янцур М.С. and Войтко А.І. (2001) ПIДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНIВСЬКОЇ МОЛОДI. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 53-61.

Яремчук І.А. (2021) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 133-136.

This list was generated on Tue Jan 25 19:02:03 2022 EET.