Items where Subject is "519.6 Обчислювальна математика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | К | Л | П | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 62.

А

Абрамович О.В. and Климюк Ю.Є. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ІЗОТРОПНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 5-22.

Б

Барановський С.В. (2007) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ІДЕАЛЬНИХ ТА КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ У КРИВОЛІНІЙНИХ ЧОТИРИКУТНИХ ОБЛАСТЯХ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ, ОБМЕЖЕНИХ ЛІНІЯМИ ТЕЧІЇ ТА ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 7-16.

Бомба А.Я. and Барановський С.В. and Присяжнюк І.М. (2008) НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ”. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бомба А.Я. and Гаврилюк В.І. and Присяжнюк І.М. (2008) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ „ФІЛЬТРАЦІЯ–КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 27-38.

Бомба А.Я. and Гладка О.М. and Кузьменко А.П. (2013) СИНТЕЗ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ І СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 105-117.

Бомба А.Я. and Гладка О.М. and Кузьменко А.П. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТАХ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 32.

Бомба А.Я. and Каштан Н.Б. (2009) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ ВОДИ ІЗ ЗВОЛОЖУВАЧА В ШАРУВАТИЙ ҐРУНТ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 5-19.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. and Пригорницький Д.О. and Ярощак С.В. (2012) МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. and Пригорницький Д.О. and Ярощак С.В. (2013) МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. Other. НУВГП, Рівне.

Бомба А.Я. and Климюк Ю.Є. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ ФІЛЬТРАЦІЯ-КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ. Other. ТзОВ фірма "Ассоль".

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. (2014) ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ ТОМОГРАФІЇ ПРИКЛАДЕНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 24-34.

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ ТОМОГРАФІЇ ПРИКЛАДЕНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 33.

Бомба А.Я. and Присяжнюк І.М. and Присяжнюк О.В. (2017) МЕТОДИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ПОРИСТИХ ТА МІКРОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бомба А.Я. and Присяжнюк О.В. (2015) ПРОСТОРОВІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ПРОЦЕСИ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕРМОРЕЖИМУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 34.

Бомба А.Я. and Русий Д.Е. (2007) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ КВАЗІКОНФОРМНИХ СІТОК МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 17-27.

Бомба А.Я. and Сафоник А.П. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ РІДИН ВІД БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЕНЬ. Other. НУВГП, Рівне.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2013) МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ВИПАДКУ ПЛОЩАДНОГО ЗАВОДНЕННЯ ЗА УМОВ ГІДРОРОЗРИВУ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 6-21.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ У ЗОНАЛЬНО НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ТРІЩИН ГІДРОРОЗРИВУ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 22-34.

Бомба А.Я. and Теребус А.В. (2008) ПРОСТОРОВІ ГАРМОНІЧНІ МНОГОЧЛЕНИ ТА АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 39-63.

Бомба А.Я. and Фурсачик О.А. (2007) ОБЕРНЕНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ– ДИФУЗІЯ”. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 28-36.

Бомба А.Я. and Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОГО АРИФМЕТИЧНОГО КОДУВАННЯ У РАСТРОВОМУ ГРАФІЧНОМУ ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 43-58.

Бомба А.Я. and Ярощак С.В. МЕТОД КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ У НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ: ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ЛІНІЇ РОЗДІЛУ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ РІДИН. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 20-35.

Г

Гаврилюк В.І. (2007) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ТА ОДНОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 65-75.

Гаврилюк В.І. and Бомба А.Я. (2007) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З НЕОДНОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ТА ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. p. 122.

Гаврилюк В.І. and Чекмарьова А.О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРИВОЛІНІЙНИХ ОБЛАСТЯХ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 54.

Гаврюсєв С.М. and Сяський А.О. (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЧАСТКОВОГО ПІДСИЛЕННЯ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ ДВОМА СТЕРЖНЯМИ В УМОВАХ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЗГИНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 122-123.

К

Каштан С.С. and Бойчура М.В. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІЛЬНОГО РУХУ РІДИН У ВОДОЙМАХ ЗА УМОВ КЕРУВАННЯ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. pp. 83-84.

Климюк Л.М. and Пригорницький Д.О. (2009) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НАПРОСТОРОВІ КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ІЗ РОЗРІЗОМ НА ПРЯМОКУТНІ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДИ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 59-71.

Климюк Ю.Є. (2010) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ПРИ ФІЛЬТРУВАННІ ЧЕРЕЗ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 71-83.

Климюк Ю.Є. (2012) ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КУСКОВО-КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 59-74.

Климюк Ю.Є. (2007) ПРОСТОРОВІ НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 84-99.

Климюк Ю.Є. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 90.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2010) ПРОСТОРОВІ АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 84-92.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ РІДИН У ОДНОГО КЛАСУ ДВОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 66-75.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2012) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ АНАЛОГІВ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ КРИВОЛІНІйНИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ НА ПРЯМОКУТНІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2008) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПРОСТОРОВІ КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ НА ПРЯМОКУТНІ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 104-143.

Климюк Ю.Є. and Рожко Р.А. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 74-102.

Климюк Ю.Є. and Сівак В.М. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ЗАЛИШКОВИХ КАТІОНІВ АЛЮМІНІЮ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ АНІОНОАКТИВНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 93-109.

Кот В.В. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ І КРУГЛОГО ДИСКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДВОХ ТОНКИХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). 76-87..

Л

Левінська І. and Петрівський Я.Б. (2007) МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ГАЗОУТВОРЕННЯ ВОДНЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 126-128.

П

Подолець В. and Петрівський Я.Б. (2007) МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 132-134.

Пригорницький Д.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОСІТКОВИХ МЕТОДІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ОБЕРНЕНИХ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 135.

Присяжнюк І.М. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО ПРОЦЕСУ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ З УРАХУВАННЯМ УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИПАДАЄ В ОСАД. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 129-139.

Присяжнюк І.М. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ НА ІОНООБМІННОМУ ФІЛЬТРІ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 136.

Присяжнюк І.М. and Крока Л.Л. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ З КЕРУВАННЯМ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 66-75.

Присяжнюк І.М. and Крока Л.Л. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ТРИЗВ’ЯЗНІЙ ОБЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 149-162.

Присяжнюк І.М. and Трохимчук О.Я. and Фурсачик О.А. (2008) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНИХ ДАНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕВІДОМИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 210-229.

Присяжнюк О.В. (2014) СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ПРОЦЕСИ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕРМОРЕЖИМУ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11).

Присяжнюк О.В. (2012) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ -ДИФУЗІЯ» ДЛЯ НАНОСЕРЕДОВИЩ У ЧОТИРИКУТНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ОБЛАСТЯХ. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 162-176.

С

Сафоник А.П. НЕЛІНІЙНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВПЛИВУ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 137-143.

Сафоник А.П. (2007) НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРУВАННЯ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 119-128.

Сяський А.О. and Сяський В.А. and Шевцова Н.В. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ. [Навчальний посібник]

Т

Терешко В.Ю. and Бомба А.Я. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 135-136.

Х

Хомич С.В. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.3. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 123-124.

Ш

Шафран Л. and Петрівський Я.Б. (2007) ІНФОРМАЦІЙНО–МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ВИЛУГОВУВАННЯ КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 136-137.

Шпортько О.В. (2008) АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗКЛАДУ LZ77 ТА ВИБОРУ РОЗМІРІВ БЛОКІВ ДИНАМІЧНИХ КОДІВ ХАФМАНА ДЛЯ СТИСНЕННЯ ДАНИХ У ФОРМАТІ DEFLATE. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 297-311.

Шпортько О.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТИСНУТИХ БЛОКІВ ДЛЯ КОЖНОГО БЛОКУ ДАНИХ У ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 213-229.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. АНАЛІЗ ВЗАЄМОВПЛИВУ МОДИФІКАЦІЙ ФОРМАТУ PNG. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 182-189.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ФОРМАТІ PNG ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ РОЗБИТТЯ НА БЛОКИ ОДНОРІДНИХ РЯДКІВ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 217-241.

Я

Ярощак С.В. (2010) ОДИН МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ РІДИН У НЕОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 2010 (Вип.7). pp. 281-290.

Ярощак С.В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 117-129.

Ярощак С.В. (2012) ОДИН МЕТОД ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТРІЩИНИ ГРП НА ПРОЦЕС ФІЛЬТРАЦІЇ У ЕЛЕМЕНТАХ ПЛОЩОВОГО ЗАВОДНЕННЯ. Волинський математиичний вісник, 2012 (Вип.9).

This list was generated on Sat Jan 22 19:34:45 2022 EET.