Items where Subject is "51 Математика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 383.

І

Іваницька В.О. and Петрівський Я.Б. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 18-19.

Іваницька В.О. and Петрівський Я.Б. (2012) ГАММА-ФУНКЦІЯ ЕЙЛЕРА, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА АСИМПТОТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 9-10.

Іванчук О.В. and Пасічник Я.А. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ ТА ДІЇ НАД ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 60-61.

Ільчук І.Р. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ З ДОПОМОГОЮ НІТ. [Бакалаврська робота]

Ільчук І.Р. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ільчук І.Р. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 61-63.

А

Адамів Ю.О. ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2016) ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 3-4.

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2015) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 3-4.

Ажнюк І.В. ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ ТЕОРІЇ ІГОР ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ ІЗ НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДАНИМИ. [Бакалаврська робота]

Ажнюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Алгоритми і методи лінійного програмування в задачах моделювання детермінованих процесів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 105-106.

Азарова У.В. and Коваль В.В. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 2-4.

Антоневич Ю.А. and Лотюк Ю.Г. (2000) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ “РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ” З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 92-99.

Антонець С.Ю. and Мороз І.П. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У ДІЕЛЕКТРИЧНІЙ ХВИЛЕВОДНІЙ СИСТЕМІ З КЕРУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 5-6.

Антонюк М.С. (2014) СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЗА НАПРЯМОМ «МАТЕМАТИКА». Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 3-5.

Аніщенко В.Я. and Шахрайчук М.І. (2016) МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 34-35.

Б

Баланович Г. and Белешко Д.Т. (2010) РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА: КУРС ЗА ВИБОРОМ «ПОДІЛЬНІСТЬ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 9-11.

Балтаг Н.В. and Присяжнюк М.М. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОГО НЕСТАЦІОНАРНОГО ВАРІАНТУ НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 3-4.

Басюк В.В. and Шроль Т.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ PHOTOMATH ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 4-6.

Басюк М.В. and Пасічник Я.А. (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СКАЛЯРНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ВИМІРЮВАННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 15-16.

Басюк О.О. and Кирилецька Г.М. (2017) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 5-7.

Батишкіна Ю.В. and Сяський А.О. (2002) ЧАСТКОВЕ ПІДКРІПЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНЦІ ТОНКИМ ПРУЖНИМ СТЕРЖНЕМ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 4-11.

Белешко Д.Т. (2000) МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 22-33.

Белешко Д.Т. (2003) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 95-101.

Берковська О.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ З ТЕМИ "МНОГОГРАННИКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ". [Магістерська робота]

Богданець І.О. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ КООРДИНАТ. [Бакалаврська робота]

Богданець І.О. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ КООРДИНАТ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Богданець І.О. and Павелків О.М. (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 10-12.

Бойко (Япс) А.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Бойцов В.І. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНОЇ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 35-36.

Бомба А.Я. (2002) ЧИСЕЛЬНО-АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ТИПУ “ФІЛЬТРАЦІЯ-ДИФУЗІЯ” ЗА УМОВ ВЗАЄМОВПЛИВУ ГРАДІЄНТІВ КВАЗІПОТЕНЦІАЛУ ТА КОЕФІЦІЄНТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 12-19.

Бомба А.Я. (2002) ВСЕВОЛОД МИХАЛЬЧУК (16.03.1931-20.05.2002) – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ІНТЕЛІГЕНТ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 100-102.

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Пекарська Л.В. МАТЕМАТИЧНА ЗАРЯДКА (олімпіадні задачі для школярів). [Навчальний посібник]

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Теребус А.В. ВІД ЗАДАЧКИ ДО ЗАДАЧІ (матеріали для підготовки учнів до участі в математичних конкурсах та олімпіадах). [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Белешко Д.Т. and Дейнека О.Ю. and Тадєєв П.О. and Турбал Ю.В. МАТЕМАТИКА. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Белешко Д.Т. and Дейнека О.Ю. and Тадєєв П.О. and Турбал Ю.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЮНОМУ НАУКОВЦЮ - ЧЛЕНУ МАТЕМАТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН ЩОДО НАПИСАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Каштан С.С. (1999) ПРО РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 1999 (Вип. 6). pp. 25-36.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. (2001) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ТА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2001 (Вип.8). pp. 9-22.

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. МАТЕМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ: 2012-2013 та 2013-2014 н.р. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Малаш К.М. ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАД 2014-2015 н.р. [Методичні рекомендації]

Бондар А.В. and Квартенко О.М. and Присяжнюк І.М. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 217-219.

Бондар А.В. and Цяк Ю.В. and Кирилецька Г.М. (2018) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 21-23.

Бондар Я.М. ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Бондарчук Н.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ. [Магістерська робота]

Борисюк І.А. and Коваль В.В. (2007) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 15-17.

Бортнік М.С. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 5-6.

Брезніцька Л.В. and Петрівський Я.Б. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ДИСКРЕТНИМ ЧАСОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 125-126.

Бурба Г.П. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Білецька М.А. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Білецька М.А. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

В

Вакулко І.П. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ТРИГОНОМЕТРІЇ. [Бакалаврська робота]

Вакулюк О.П. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КОМБІНАТОРИКИ ТА ТЕОРІЙ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Веремчук Ю.В. and Павлюк Т.О. (2014) ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 14-15.

Вишневська М.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЛАНІМЕТРІЇ. [Магістерська робота]

Власик В.П. ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ ТА ЛІНІЙНІ ОПЕРАТОРИ У ВЕКТОРНИХ ПРОСТОРАХ. [Магістерська робота]

Власюк В.В. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодихм, 2016 (Ч. 2). pp. 36-37.

Власюк М.В. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. [Бакалаврська робота]

Вознюк К.Ю. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СТЕРЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ. [Магістерська робота]

Воронова І.В. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПОБУДОВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. [Магістерська робота]

Воронова І.В. and Коваль В.В. (2022) Методика розв'язування планіметричних задач на побудову з використанням ІКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 7-8.

Г

Галушко І.М. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Галушко І.М. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Галушко І.М. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 32-33.

Гамза І.В. ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДРОБІВ. [Магістерська робота]

Гамза М.С. РОЗВ'ЯЗНІСТЬ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ У КВАДРАТНИХ РАДИКАЛАХ ТА ПОБУДОВНІСТЬ ЧИСЕЛ ЦИРКУЛЕМ І ЛІНІЙКОЮ. [Магістерська робота]

Гарбар В.В. and Сингаївський Д.В. and Трофімчук В.М. (2012) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 19-20.

Гарбарук Ю.О. and Петрівський Б.П. (2015) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 7-8.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2016) ПРОЦЕС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 135-141. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 149-156. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2014) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПІДРУЧНИКА ТА ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 22-24.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2021) ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ НА РОЗРОБКУ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.13): Т.1. pp. 136-144. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2021) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. Нова педагогічна думка, 2021 (№4). pp. 110-113. ISSN 2520-6427

Генсіцька-Антонюк Н.О. and Антонюк М.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN1 ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 35-37.

Гергелюк В.І. and Крайчук О.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 204-205.

Герук Н.В. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. [Магістерська робота]

Гнатюк М.О. and Петрівський Я.Б. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 6-8.

Годованюк М.В. and Павлюк Т.О. (2017) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ І СІМ’Ї У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 33-35.

Гомоль Т.П. and Сілкова Е.О. (2022) Виховний аспект текстових задач у підручнику математики у початковій школі С.Логачевської. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 11-12.

Гончарук О.О. and Петрівський Я.Б. (2022) Використання W-функції Ламберта та її застосування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 108-109.

Гринюк А.І. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ ТА ЇХ ДОВЕДЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Грицюк Л.В. and Пасічник Я.А. (2013) ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ЧЕРЕЗ ПОНЯТТЯ ВЕЛИЧИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 61-63.

Гришко О.С. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МНОГОГРАННИКІВ ТА ТІЛ ОБЕРТАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Громов Д.В. (2007) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 14-15.

Гудзалов І.М. МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Гудзалова М.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЛОГАРИФМІЧНІ ТА ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ». [Магістерська робота]

Гудько (Гриценко) С.В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНИМ МЕТОДОМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. [Бакалаврська робота]

Гук І.М. and Кирик Т.А. (2000) НАВЧАННЯ МОДЕЛЮВАННЮ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ІМУНОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 86-92.

Гук Ю.Г. and Кирилецька Г.М. (2015) РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕСТОВОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 41-42.

Гуменюк Ю.Я. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Гуменюк Ю.Я. and Крайчук О.В. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 9-11.

Гуранець Н.А. ЗНО З МАТЕМАТИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. [Магістерська робота]

Д

Дейнеко С.В. and Мащенко В.А. (2015) ЗАТУХАННЯ РЕЛЕЇВСЬКИХ ХВИЛЬ В МАТЕРІАЛАХ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 9.

Демчук О.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ "ПЛАНІМЕТРІЯ". [Магістерська робота]

Демянчук В.І. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИКІВ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЗАЄМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ ТА ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. [Магістерська робота]

Демянчук В.І. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2022) Значущість теореми про три перпендикуляри в шкільному курсі математики. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 14-15.

Дзюбук О.В. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ПОКАЗНИКОВИХ І ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ. [Бакалаврська робота]

Дикун Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ТА ГІПЕРБОЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. [Магістерська робота]

Диняк О.С. and Пасічник Я.А. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 45-47.

Довгун І.В. and Демчик С.П. (2019) ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛОВИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 186-187.

Довжик Н.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТОТОЖНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ РАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВИРАЗІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Дорошенко С.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Дорошенко С.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Дідок Т.О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ І ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Ж

Жабчик А.М. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЮ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. [Бакалаврська робота]

Жигула І.Г. and Пасічник Я.А. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 53-54.

Журба Т.Р. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН”. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 145-146.

З

Затірка М.В. and Шелестюк К.В. and Куруц Х.І. and Прокопчук Т.П. and Кирилецька Г.М. (2018) ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 70-71.

Земба Я.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Детерміновані моделі динамічного програмування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 114-115.

Зубчик А.А. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 58-60.

К

Капран Ю.В. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Капран Ю.В. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. [Бакалаврська робота]

Капран Ю.В. and Крайчук О.В. (2022) Формування компетентностей при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі математики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 23-25.

Кардаш О.Ю. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 56-57.

Карлюк О.В. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ НА ТЕМУ "СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ". [Магістерська робота]

Каштан С. and Бойчура М. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІЛЬНОГО РУХУ РІДИН В НЕОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЯХ ЗА УМОВ КЕРУВАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 155-156.

Каштан С.С. (2002) ПРО ПОБУДОВУ ПОЛЯ ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА УМОВ ВЗАЄМОВПЛИВУ ГРАДІЄНТА ПОТЕНЦІАЛУ І ХАРАКТЕРИСТИК АНІЗОТРОПНОГО СЕРЕДОВИЩА. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 32-40.

Кирилюк Л.В. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ З ДОПОМОГОЮ НІТ. [Бакалаврська робота]

Кирилюк Л.В. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ З ДОПОМОГОЮ НІТ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Кирилюк Л.В. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 68-70.

Киричик В.І. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Клекоць Г.Я. (2000) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ У ПЕДВУЗІ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 40-45.

Кобернік М.А. ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Коваль В.В. (2000) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 36-40.

Коваль В.В. and Григор А.О. (2019) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 55-56.

Ковальова Т.Ю. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ З ТЕМИ "ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ". [Бакалаврська робота]

Ковальчук І.В. (2019) Формування математичної компетентності як одного із завдань освітньої реформи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 46-49.

Ковальчук І.В. and Сілков В.В. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 72-74.

Ковальчук В.І. and Присяжнюк І.М. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ НЕВІДОМОГО ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 69-70.

Ковтунович В.В. and Павелків О.М. (2013) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ» У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 97-99.

Ковтунович В.В. and Павелків О.М. (2014) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 22-23.

Козак Ю.О. and Бабич С.М. (2019) СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ «MATHEMATICS». Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 106-107.

Козак Ю.О. and Шроль Т.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ TUTORS ПАКЕТУ MAPLE ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 107-109.

Козлюк В.В. and Мороз І.П. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У БАГАТОШАРОВИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 12-13.

Козодой О.П. and Петрівський Я.Б. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ, ЩО Є МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ЯВИЩ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 14-16.

Кокора М.М. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТРИКУТНИКІВ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5-9 КЛАСІВ. [Бакалаврська робота]

Комар Н.В. МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Бакалаврська робота]

Комбель С. М. (2001) НЕНАПРУЖЕНА ПОСАДКА ЖОРСТКОГО ДИСКА В ЕЛІПТИЧНИЙ ОТВІР НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛАСТИНКИ. Волинський математичний вісник, 2001 (Вип.8). pp. 65-70.

Комбель С.М. and Сяський А.О. (2002) КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ В НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛАСТИНЦІ І ЖОРСТКОГО ДИСКА З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 41-47.

Конон О.М. РІВНЯННЯ ХІЛА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. [Бакалаврська робота]

Корень М.П. and Присяжнюк І.М. (2015) ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ В ЗАДАЧАХ ФІЗИКИ, ЕКОЛОГІЇ, ХІМІЇ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 157-158.

Корнійчук М.А. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З КУРСУ "ВСТУП У ВИЩУ МАТЕМАТИКУ" ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Корнійчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "МНОГОГРАННИКИ" В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ. [Бакалаврська робота]

Костюченко О.Л. and Кирилецька Г.М. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 73-74.

Котяй Т.О. and Павелків О.М. (2014) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ І СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 24-25.

Коханевич О.В. МІСЦЕ І РОЛЬ ДИСЦИПЛІН "ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ З ЧАСТИНАМИ ПОХІДНИМИ" ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА). [Магістерська робота]

Кравчук М.В. and Петрівський Я.Б. (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФУЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 24-25.

Кравчук М.В. and Петрівський Я.Б. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ГАУССА ТА ЙОГО РОЗВ’ЯЗОК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 16-17.

Крайчук О.В. (2001) ПРО ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 80-82.

Крайчук О.В. (2002) ПРО РОЗВИТОК ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 27-31.

Крайчук О.В. and Крайчук О.М. (2000) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЕТОДОМ ІНТЕРВАЛІВ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 64-70.

Крайчук О.В. and Соколовська О.П. (2007) ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 40-41.

Криволевич А.О. and Сапіліді Т.М. (2015) НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 16-17.

Кроха Ю.В. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ МІНІМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ГРАФАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 40.

Крохмаль Г.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Детерміновані моделі цілочислового лінійного програмування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 134-135.

Круглик О.В. and Коваль В.В. (2010) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 77-78.

Крук К.Р. and Галатюк Ю.М. (2015) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 17-18.

Ксенджук Ю.В. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ "ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА". [Бакалаврська робота]

Ксенджук Ю.В. and Коваль В.В. and Белешко Д.Т. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 219-221.

Кубай (Азизян) І.A. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Кузьменко А. П. and Кузьменко В. М. (2001) МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТА РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ. Волинський математичний вісник, 2001 (Вип.8). pp. 71-77.

Кузьменко Д.О. and Пасічник Я.А. (2017) ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МАТЕМАТИКИ ВІДПОВІДНО ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ КУРСУ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ МОН У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 74-76.

Кузьмич В.В. and Гаврюсєв С.М. (2016) РОЗРОБКА ШАБЛОНУ ВІЗИТКИ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ РДГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 40-41.

Кузьмич О.С. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. [Магістерська робота]

Кузьміна М.М. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРИКУТНИКІВ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5-9 КЛАСІВ. [Магістерська робота]

Кулакевич Л.М. and Присяжнюк І.М. (2022) Використання дошки PADLET при вивченні математичних дисциплін в умовах ONLINE-навчання. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 37-38.

Кундрат М. М. (2001) ГРАНИЧНА РІВНОВАГА КОМПОЗИЦІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖНИХ СИЛ. Волинський математичний вісник, 2001 (Вип.8). pp. 78-85.

Куруц Х.І. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ НА ТЕМУ: "ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ". [Бакалаврська робота]

Куруц Х.І. and Белешко Д.Т. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ» У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 93-94.

Куруц Я.В. МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Куруц Я.В. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ППЗ GRAN1. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 94-95.

Куца І.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ" У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Кізім С.В. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Кізім С.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Бакалаврська робота]

Кізім С.В. and Полюхович Н.В. (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 54-55.

Кіндрат П.В. (2012) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 47-48.

Л

Лабенська Ю.М. and Власюк А.П. (2016) ЯКІСНА ТЕОРІЯ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 15.

Лабуда М.Б. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ ТА ЇХ ДОВЕДЕНЬ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Лазарчук С.С. and Коваль В.В. (2014) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 28-30.

Лебейчук Т.Ю. and Приймак О.П. (2012) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 69-71.

Левченко М.А. МЕТОД ЛІНДСТЕДА-ПАУНКАРЕ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКУ СЛАБКО НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Левчук А.І. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ В 6-7 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Левчук А.І. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ В 6-Х КЛАСАХ. [Бакалаврська робота]

Левчун О.І. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5 КЛАСУ ДО ОЛІМПІАД З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 72-73.

Лепуга Г.В. and Пасічник Я.А. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ПРОПОРЦІЙНІ ВЕЛИЧИНИ І ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 109-111.

Ликова Т.А. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 5-6 КЛАСІВ. [Магістерська робота]

Ликова Т.А. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 102-103.

Литвинець Г.О. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Логощук О.С. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. [Бакалаврська робота]

Лопачук Ю.Ю. ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ" В КЛАСАХ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Лопачук Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ" В КЛАСАХ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Любчик І.С. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Любчик І.С. and Пасічник Я.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 70-72.

Ліщишин С.В. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

М

Мазурець Ю.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ. [Бакалаврська робота]

Мазурець Ю.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Мазурець Ю.О. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 86-87.

Мазурок О.М. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИМОГИ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 18-19.

Макаревич І.О. and Крайчук О.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 69-71.

Максимук М.О. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 46.

Максимюк О.К. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА СУЧАСНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Макєєва Д. and Яремчук Д. and Демчик С.П. (2010) ЗНАХОДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ВСЕРЕДИНІ ПЛОСКОЇ СТІНКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 8-10.

Малайчук Н.В. and Петрівський Я.Б. (2012) АНАЛІЗ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ WAVELET ТА ФУР’Є ПЕРЕТВОРЕННЯМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 22-24.

Мамчуровська М.В. and Коваль В.В. (2012) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 82-83.

Маринич В.О. and Белешко Д.Т. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 72-73.

Маркевич І.О. and Юсенко А.С. (2014) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 75-76.

Марценюк Г.М. and Петрівський Я.Б. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ ДО КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 19-21.

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИКУТНИКА ПАСКАЛЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 163-165.

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ТРИКУТНИК ПАСКАЛЯ ТА ЙОГО ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 20-21.

Матяшук (Нисинець) Н.А. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ. [Магістерська робота]

Медведюк К.О. and Сяська Н.А. (2012) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ З ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 85-86.

Мельник О.М. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ З ДОПОМОГОЮ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ. [Магістерська робота]

Мельник (Лебедюк) Л.О. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. [Магістерська робота]

Мельничук В.І. and Присяжнюк І.М. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНИХ ДАНИХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 172-174.

Мельничук Д.О. ЗМІСТ І ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Меналюк Г.Ф. (2000) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2000 (Вип.13). pp. 73-79.

Меналюк Г.Ф. (2002) РОЛЬ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ГУМАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 130-133.

Мечик С.І. and Пасічник Я.А. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВОВИДНИХ СХЕМ У ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 79-81.

Мечкало М.Ю. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НІТ. [Магістерська робота]

Микитюк Н.А. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Милацька В.С. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ МОДЕЛІ ВІЛЬНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО. [Магістерська робота]

Миронюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2013) АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ПРИРОДОЗНАВСТВА МЕТОДОМ ФАКТОРИЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 31-32.

Миронюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2012) МЕТОД ФАКТОРИЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКУ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 25.

Миронюк О.В. and Демчик С.П. (2014) ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТА МЕТОДУ ФУР’Є. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 78-79.

Миронюк О.В. and Юсенко А.С. (2014) РИЗИКИ ТРАВМУВАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 76-78.

Михалко К.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ" У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. [Бакалаврська робота]

Михальчич І.І. КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Михальчук А.А. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. [Бакалаврська робота]

Моголюк А.В. МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Мойсієвич Я.Р. and Сапіліді Т.М. (2016) ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 21-23.

Мустяца Л.Л. and Сілков В.В. (2007) ЗАДАЧІ, ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ ЗАВДАННЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД НИМИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 56-57.

Н

Нагорна Г.В. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ У 9 КЛАСАХ. [Бакалаврська робота]

Назарчук Г.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. [Магістерська робота]

Наумич В.М. and Сілкова Е.О. (2022) Методика використання інтерактивних ігор при вивченні нумерації цілих невід'ємних чисел в курсі математики початкових класів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 56.

Наумюк М.О. and Ярощак С.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 46-47.

Несен А.О. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Новак М.В. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ. [Магістерська робота]

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2016) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 83-85.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 104-105.

О

Оксенюк Н.О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Олійник А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ ТА ЇХ ДОВЕДЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Оліферчук І.С. УМОВНІ ІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО РОЗКАРЯКУ ОДНОРІДНОГО РІВНЯННЯ ДУФФІНГА. [Магістерська робота]

Омельчук В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. [Бакалаврська робота]

Опанасюк О. and Петрівський Я.Б. (2010) ЧИСЕЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОДНОГО ІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MATHCAD. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 20-21.

Охремчук М.Ю. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ ЗАДАЧ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ошега М.М. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВИМУШЕНОГО КАРАНТИНУ. [Магістерська робота]

П

Павелків О. (2023) НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ» У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА). Інноватика у вихованні, 2023: Вип. 17. pp. 231-240.

Павелків О. and Петренко С. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 190-203. ISSN 2411-4553

Павелків О.М. and Котяй Т.О. (2013) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ 5 – 6 КЛАСІВ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 99-101.

Павелків О.М. and Набухотна М.В. (2013) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 129-130.

Павлова Я.В. and Коваль В.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 108-109.

Павлюк І.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Павлюк Ю.А. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ". [Магістерська робота]

Пазюк О.В. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ВІДШУКАННЯ НАЙБІЛЬШОГО ТА НАЙМЕНШОГО ЗНАЧЕНЬ. [Магістерська робота]

Парфенюк Н.С. and Мороз І.П. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 26-29.

Пасько О.В. and Ястремський С.В. (2016) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 23-24.

Пасічник О.О. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА. [Бакалаврська робота]

Пасічник Я.А. (2001) ПРИНЦИПИ ДИДАКТИКИ МАТЕМАТИКИ ТА ЇХ ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 75-80.

Пасічник Я.А. (2000) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 33-36.

Пасічник Я.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ПІД ЧАС ПЕДПРАКТИКИ. [Методичні рекомендації]

Пашко О.М. and Петрівський Я.Б. (2015) ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 25-26.

Петрачик Л.О. and Полюхович Н.В. (2019) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ МАТЕМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності., 2019. p. 76.

Петрівський В.Я. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В АНІЗОТРОПНИХ ГРУНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 49-50.

Пилат І.М. АЛГОРИТМИ І МЕТОДИ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ. [Магістерська робота]

Пляшко О.С. and Безтелесна Л.І. (2012) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 191-192.

Познаховська Д.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТИСТИКИ В КЛАСАХ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДОПОМОГОЮ НІТ. [Бакалаврська робота]

Полюхович Д.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ В ПРОГРАМІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. [Бакалаврська робота]

Полюхович Н.В. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА ОСНОВ ЕКОНОМІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 158-160.

Полюхович Н.В. (2012) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 120-121.

Попач О.С. and Демчик С.П. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 200-201.

Попач Я.Г. and Середюк С.В. and Демчик С.П. (2019) ПРО ВАЖЛИВІСТЬ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» І ЙОГО ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 201-203.

Попик С.О. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6-ГО КЛАСУ. [Бакалаврська робота]

Попик С.О. ЕКСПЕРТИЗА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 6-ГО КЛАСУ. [Магістерська робота]

Пригорницький Д.О. (2002) МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ДВОЗВ’ЯЗНИХ ДЕФОРМІВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2002 (Вип.9). pp. 60-66.

Приймак О.П. (2001) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В ЧОТИРИРІЧНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 108-111.

Приймак О.П. (2000) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЦЬ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 51-63.

Присяжнюк І. and Гоголь Т. (2008) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТИПУ „КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” ПРИ ПЛОСКІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 152-153.

Присяжнюк М.В. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН» В ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 184-186.

Присяжнюк М.М. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДІБНОСТІ ПЛОЩИНИ. [Навчальний посібник]

Приходчук Ю.М. ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. [Магістерська робота]

Приходчук Ю.М. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 123-126.

Приходчук Ю.М. and Павелків О.М. (2017) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 122-123.

Пінкевич В.Ю. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Р

Рибак Г.М. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД СПОЛУК МЕТАЛІВ НА БІОРЕАКТОРАХ. [Магістерська робота]

Рибак Г.М. and Шроль Т.С. (2019) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В СИСТЕМІ MAPLE. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 137-139.

Романюк О.П. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Романюк С.М. and Соколовська О.П. (2010) АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗНАХОДЖЕННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). p. 25.

Рудик Н.О. and Коваль В.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 43-45.

Різун В.С. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА НАЯВНОСТІ СЕРІЇ ВОДОЗАБОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 25.

С

Савенюк Т. and Белешко Д.Т. (2010) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАГАЛЬНИМ МЕТОДАМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 120-122.

Семенюк М.Ю. and Пасічник Я.А. (2013) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ГУРТКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 176-177.

Семенюк О.О. and Присяжнюк І.М. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ- ДИФУЗІЯ» В ДВОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 89-90.

Семенюк П.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НЕЛІНІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СХИЛЬНИХ ДО ДЕФОРМАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ З УРАХУВАННЯМ СУФОЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 43-44.

Сидось О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ СТЕРЕОМЕТРІЇ. [Магістерська робота]

Синіцька Н. (2023) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2023: Вип. 17. pp. 263-270.

Синіцька Н.В. (2021) ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.13): Т.2. pp. 270-276. ISSN 2411-4553

Сиротюк В.О. and Павлюк Т.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ «КОЛЬОРОВИХ ЧИСЕЛ КЮЇЗЕНЕРА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 145-146.

Сиротюк В.О. and Павлюк Т.О. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ЛІЧБИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 135-136.

Скиба А.В. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. [Бакалаврська робота]

Случик С.А. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 11 КЛАСІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ. [Магістерська робота]

Случик С.А. and Кирилецька Г.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ В 2016 РОЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 25-27.

Снітко Д.М. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ "ШКІЛЬНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ З ПРАКТИКУМОМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ" НА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ. [Магістерська робота]

Солтис А.С. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Сорокова С.О. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 51-52.

Стасюк В.С. and Марач В.С. (2015) АЛГЕБРАЇЧНІ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФРАКТАЛІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 186-188.

Стельмах Н.Г. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Стельмах Н.Г. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2022) Використання дидактичних карток на уроках математики при вивченні теми "Інтеграл та його застосування". Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 75-76.

Стельмах С.М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Стихун Т.В. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ГОТОВНОСТІ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Столярчук В.К. and Мартинюк П.М. (1999) АСИМПТОТИЧНО НАЙКРАЩЕ РІВНОМІРНЕ НАБЛИЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИМИ ПОЛІНОМАМИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ В КОМПЛЕКСНІЙ ОБЛАСТІ. Волинський математичний вісник, 1999 (Вип. 6). pp. 118-121.

Стрибулевич Д.П. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ ТА ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ. [Магістерська робота]

Стрибулевич (Мельникович) Д.П. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ПОКАЗНИКОВИХ ТА ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ. [Бакалаврська робота]

Стрихалюк О.П. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Стрихалюк О.П. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Стрілець Я.І. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ. [Магістерська робота]

Стрілець Я.І. МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ. [Бакалаврська робота]

Стрілець Я.І. and Павелків О.М. (2022) Методика розв'язування математичних задач та їх роль в інтелектуальному розвитку учнів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 125.

Супрунюк С.С. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ У 8 КЛАСІ. [Бакалаврська робота]

Суходол Ю.М. НАУКОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Сьох Я.В. and Коваль В.В. (2010) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 134-135.

Сяська Н.А. (2017) ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 194-200. ISSN 2411-4553

Сяська Н.А. (2011) ЛЕКЦІЇ З ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ. СТЕРЕОМЕТРІЯ. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ. [Teaching Resource]

Сяський А.О. and Комбель С.М. (2001) ГРАНИЧНІ УМОВИ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ І ЖОРСТКОГО ДИСКА. Волинський математичний вісник, 2001 (Вип.8). pp. 93-97.

Сяський В.А. (2012) КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПРУЖНОГО КРУГЛОГО ДИСКА ІЗ СИСТЕМОЮ ЖОРСТКИХ ШТАМПІВ З КУТОВИМИ ТОЧКАМИ ПРИ НАЯВНОСТІ СИЛ ТЕРТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 31-33.

Сілков В. and Сілкова Е. (2023) ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ПЕРШОГО ДЕСЯТКА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2023: Вип. 17. pp. 271-279.

Сілков В. and Сілкова Е. (2024) ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2024 (Т.1): Вип. 19. pp. 149-160. ISSN 2411-4553

Сілков В.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКОНУВАТИ АРЕФМЕТИЧНІ ДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 189-191.

Сілков В.В. (2001) ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВПРАВ ПРИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 44-50.

Сілков В.В. (2002) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 120-123.

Сілков В.В. (2003) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНО–ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 70-74.

Сілков В.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 253-257.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2006) ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 85-87.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2021) РІЗНІ ФОРМИ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.13): Т.1. pp. 200-212. ISSN 2411-4553

Сілкова Е.О. (2017) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 135-137.

Сілкова Е.О. and Власюк М.В. (2015) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 155-157.

Сілкова Е.О. and Рижа Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 161-163.

Сілкова Е.О. and Філик Л.І. (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ ВПРАВ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ НА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 175-177.

Січкар В.О. and Мороз І.П. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 90-91.

Т

Тадєєв П.О. (1996) ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЬ Є.Я. РЕМЕЗА НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Волинський математичний вісник, 1996 (Вип.3). pp. 128-129.

Таргоній Т.І. and Коваль В.В. (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 132-133.

Терешко В.Ю. and Бомба А.Я. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН І РОЗЧИНІВ У ТІЛІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 244-245.

Тимощук І.М. and Петрівський Я.Б. (2022) Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 126-127.

Тимощук В. and Моторіна В.Г. (2008) МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ЧИТАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 78-79.

Тимощук В.В. and Пасічник Я.А. (2020) ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 76-78.

Тимчук М.В. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ДІЛЯНКИ ГІРСЬКОГО МАСИВУ РІЗАЛЬНОЮ КРОМКОЮ ПО-РОДОРУЙНУЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. pp. 160-161.

Тимчук О.О. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 175-176.

Тинщук Т.А. and Приймак О.П. (2016) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 150-153.

Ткачук В. and Каштан С. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ В ПРИРОДНІХ ЕКОСИСТЕМАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 189-190.

Токар М.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ ЗА НАЯВНОСТІ ВОДОЗАБОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 46-47.

Токмини Т.А. МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 5-6 КЛАСІВ. [Бакалаврська робота]

Трохимчук І.Ю. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ. [Магістерська робота]

Трубнікова Ю.О. and Пасічник Я.А. (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 119-120.

Тхорук Д.В. and Мороз І.П. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ В КЕРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТАХ НВЧ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 165-166.

Ф

Файчук О.О. and Сяська Н.А. (2010) МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 27-29.

Федоришин Т.Я. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ ЗАДАЧ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ. [Магістерська робота]

Федорчук І.М. and Гаврилюк В.І. (2016) КРАЙОВІ ЗАДАЧІ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 28.

Фурсович Ю.Ю. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКІВ NP ПОВНИХ ЗАДАЧ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 54-55.

Філіпчук І.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "МНОГОКУТНИКИ". [Магістерська робота]

Х

Хомічук В.Б. МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Хільчук О.А. and Кирилецька Г.М. (2018) АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК З МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 183-184.

Ц

Церольчук О.С. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. [Магістерська робота]

Цуман М.В. and Павелків О.М. (2014) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 52-53.

Цьовка Н.В. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ. [Магістерська робота]

Ч

Чернушик Н.М. СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Магістерська робота]

Чудак Г.А. and Белешко Д.Т. (2012) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 148-150.

Чухач Т.М. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Ш

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Шайдецька М.А. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Шарко В.К. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ПОКАЗНИКОВИХ І ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ. [Бакалаврська робота]

Швайко Н.О. ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. [Бакалаврська робота]

Шевчук В.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТА СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. [Магістерська робота]

Шевчук В.В. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТА СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 199-200.

Шевчук К.А. and Коваль В.В. (2014) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 55-57.

Шевчук Т.М. and Котяй Н.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРАХ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 15-16.

Шелестюк К.В. and Горбатюк Ю.М. and Демчик С.П. (2018) ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 201-202.

Шкурник Ю.М. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ. [Магістерська робота]

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. and Бомба А.Я. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ АРИФМЕТИЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗАМІСТЬ КОДУВАННЯ ХАФМАНА В ПРОЦЕСІ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 64-66.

Штинь С.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ ТЕМИ: «СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ». [Магістерська робота]

Шутяк В.Г. and Шутяк О.Ф. (2001) ПРО ГРАФІЧНУ ПІДГОТОВКУ УЧНІВ ІІ КЛАСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 58-62.

Ю

Юрковець А.В. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. [Бакалаврська робота]

Юрковець А.В. and Клекоць Г.Я. (2018) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 208-209.

Я

Якимюк В.О. and Ярощак С.В. (2016) КОМПЛЕКСНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПЛОЩОВОМУ ЗАВОДНЕННІ ПЛАСТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 31-32.

Яконюк А.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. [Бакалаврська робота]

Ярощак С.В. (2015) ПРО ОДИН ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРТОГОНАЛЬНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 31-33.

This list was generated on Tue Jun 25 20:55:31 2024 EEST.