Items where Subject is "51 Математика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 113.

І

Іваницька В.О. and Петрівський Я.Б. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 18-19.

Іванчук О.В. and Пасічник Я.А. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ ТА ДІЇ НАД ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 60-61.

Ільчук І.Р. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 61-63.

А

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2016) ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 3-4.

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2015) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 3-4.

Антонець С.Ю. and Мороз І.П. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У ДІЕЛЕКТРИЧНІЙ ХВИЛЕВОДНІЙ СИСТЕМІ З КЕРУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 5-6.

Аніщенко В.Я. and Шахрайчук М.І. (2016) МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 34-35.

Б

Басюк М.В. and Пасічник Я.А. (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СКАЛЯРНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ВИМІРЮВАННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 15-16.

Басюк О.О. and Кирилецька Г.М. (2017) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 5-7.

Богданець І.О. and Павелків О.М. (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 10-12.

Бойцов В.І. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНОЇ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 35-36.

Бондар А.В. and Квартенко О.М. and Присяжнюк І.М. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 217-219.

Бондар А.В. and Цяк Ю.В. and Кирилецька Г.М. (2018) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 21-23.

Бортнік М.С. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 5-6.

Брезніцька Л.В. and Петрівський Я.Б. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ДИСКРЕТНИМ ЧАСОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 125-126.

В

Власюк В.В. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодихм, 2016 (Ч. 2). pp. 36-37.

Г

Галушко І.М. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 32-33.

Гарбарук Ю.О. and Петрівський Б.П. (2015) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 7-8.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2016) ПРОЦЕС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 135-141. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 149-156. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. and Антонюк М.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN1 ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 35-37.

Гергелюк В.І. and Крайчук О.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 204-205.

Годованюк М.В. and Павлюк Т.О. (2017) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ І СІМ’Ї У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 33-35.

Грицюк Л.В. and Пасічник Я.А. (2013) ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ЧЕРЕЗ ПОНЯТТЯ ВЕЛИЧИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 61-63.

Гук Ю.Г. and Кирилецька Г.М. (2015) РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕСТОВОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 41-42.

Гуменюк Ю.Я. and Крайчук О.В. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 9-11.

Д

Дейнеко С.В. and Мащенко В.А. (2015) ЗАТУХАННЯ РЕЛЕЇВСЬКИХ ХВИЛЬ В МАТЕРІАЛАХ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 9.

Диняк О.С. and Пасічник Я.А. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 45-47.

Довгун І.В. and Демчик С.П. (2019) ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛОВИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 186-187.

Ж

Жигула І.Г. and Пасічник Я.А. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 53-54.

Журба Т.Р. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН”. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 145-146.

З

Затірка М.В. and Шелестюк К.В. and Куруц Х.І. and Прокопчук Т.П. and Кирилецька Г.М. (2018) ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 70-71.

Зубчик А.А. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 58-60.

К

Каштан С. and Бойчура М. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІЛЬНОГО РУХУ РІДИН В НЕОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЯХ ЗА УМОВ КЕРУВАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 155-156.

Кирилюк Л.В. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 68-70.

Ковальчук І.В. (2019) Формування математичної компетентності як одного із завдань освітньої реформи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 46-49.

Ковальчук І.В. and Сілков В.В. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 72-74.

Ковтунович В.В. and Павелків О.М. (2013) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ» У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 97-99.

Козак Ю.О. and Бабич С.М. (2019) СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ «MATHEMATICS». Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 106-107.

Козак Ю.О. and Шроль Т.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ TUTORS ПАКЕТУ MAPLE ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 107-109.

Корень М.П. and Присяжнюк І.М. (2015) ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ В ЗАДАЧАХ ФІЗИКИ, ЕКОЛОГІЇ, ХІМІЇ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 157-158.

Костюченко О.Л. and Кирилецька Г.М. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 73-74.

Кравчук М.В. and Петрівський Я.Б. (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФУЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 24-25.

Криволевич А.О. and Сапіліді Т.М. (2015) НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 16-17.

Кроха Ю.В. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ МІНІМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ГРАФАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 40.

Крук К.Р. and Галатюк Ю.М. (2015) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 17-18.

Ксенджук Ю.В. and Коваль В.В. and Белешко Д.Т. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 219-221.

Кузьменко Д.О. and Пасічник Я.А. (2017) ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МАТЕМАТИКИ ВІДПОВІДНО ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ КУРСУ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ МОН У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 74-76.

Кузьмич В.В. and Гаврюсєв С.М. (2016) РОЗРОБКА ШАБЛОНУ ВІЗИТКИ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ РДГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 40-41.

Куруц Х.І. and Белешко Д.Т. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ» У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 93-94.

Куруц Я.В. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ППЗ GRAN1. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 94-95.

Л

Лабенська Ю.М. and Власюк А.П. (2016) ЯКІСНА ТЕОРІЯ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 15.

Лепуга Г.В. and Пасічник Я.А. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ПРОПОРЦІЙНІ ВЕЛИЧИНИ І ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 109-111.

Ликова Т.А. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 102-103.

Любчик І.С. and Пасічник Я.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 70-72.

М

Мазурець Ю.О. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 86-87.

Мазурок О.М. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИМОГИ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 18-19.

Максимук М.О. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 46.

Маринич В.О. and Белешко Д.Т. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 72-73.

Марценюк Г.М. and Петрівський Я.Б. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ ДО КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 19-21.

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИКУТНИКА ПАСКАЛЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 163-165.

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ТРИКУТНИК ПАСКАЛЯ ТА ЙОГО ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 20-21.

Мельничук В.І. and Присяжнюк І.М. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНИХ ДАНИХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 172-174.

Мечик С.І. and Пасічник Я.А. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВОВИДНИХ СХЕМ У ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 79-81.

Миронюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2013) АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ПРИРОДОЗНАВСТВА МЕТОДОМ ФАКТОРИЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 31-32.

Мойсієвич Я.Р. and Сапіліді Т.М. (2016) ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 21-23.

Н

Наумюк М.О. and Ярощак С.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 46-47.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2016) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 83-85.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 104-105.

П

Павелків О.М. and Котяй Т.О. (2013) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ 5 – 6 КЛАСІВ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 99-101.

Павелків О.М. and Набухотна М.В. (2013) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 129-130.

Павлова Я.В. and Коваль В.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 108-109.

Пасько О.В. and Ястремський С.В. (2016) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 23-24.

Пашко О.М. and Петрівський Я.Б. (2015) ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 25-26.

Петрівський В.Я. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В АНІЗОТРОПНИХ ГРУНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 49-50.

Полюхович Н.В. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА ОСНОВ ЕКОНОМІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 158-160.

Попач О.С. and Демчик С.П. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 200-201.

Попач Я.Г. and Середюк С.В. and Демчик С.П. (2019) ПРО ВАЖЛИВІСТЬ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» І ЙОГО ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 201-203.

Присяжнюк М.В. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН» В ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 184-186.

Приходчук Ю.М. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 123-126.

Приходчук Ю.М. and Павелків О.М. (2017) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 122-123.

Р

Рибак Г.М. and Шроль Т.С. (2019) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В СИСТЕМІ MAPLE. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 137-139.

Різун В.С. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА НАЯВНОСТІ СЕРІЇ ВОДОЗАБОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 25.

С

Семенюк М.Ю. and Пасічник Я.А. (2013) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ГУРТКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 176-177.

Семенюк П.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НЕЛІНІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СХИЛЬНИХ ДО ДЕФОРМАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ З УРАХУВАННЯМ СУФОЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 43-44.

Сиротюк В.О. and Павлюк Т.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ «КОЛЬОРОВИХ ЧИСЕЛ КЮЇЗЕНЕРА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 145-146.

Случик С.А. and Кирилецька Г.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ В 2016 РОЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 25-27.

Сорокова С.О. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 51-52.

Стасюк В.С. and Марач В.С. (2015) АЛГЕБРАЇЧНІ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФРАКТАЛІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 186-188.

Сяська Н.А. (2017) ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 194-200. ISSN 2411-4553

Сілков В.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКОНУВАТИ АРЕФМЕТИЧНІ ДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 189-191.

Сілков В.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 253-257.

Сілкова Е.О. (2017) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 135-137.

Сілкова Е.О. and Власюк М.В. (2015) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 155-157.

Сілкова Е.О. and Рижа Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 161-163.

Сілкова Е.О. and Філик Л.І. (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ ВПРАВ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ НА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 175-177.

Т

Терешко В.Ю. and Бомба А.Я. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН І РОЗЧИНІВ У ТІЛІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 244-245.

Тимощук В.В. and Пасічник Я.А. (2020) ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 76-78.

Тимчук О.О. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 175-176.

Ткачук В. and Каштан С. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ В ПРИРОДНІХ ЕКОСИСТЕМАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 189-190.

Токар М.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ ЗА НАЯВНОСТІ ВОДОЗАБОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 46-47.

Трубнікова Ю.О. and Пасічник Я.А. (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 119-120.

Ф

Федорчук І.М. and Гаврилюк В.І. (2016) КРАЙОВІ ЗАДАЧІ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 28.

Фурсович Ю.Ю. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКІВ NP ПОВНИХ ЗАДАЧ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 54-55.

Х

Хільчук О.А. and Кирилецька Г.М. (2018) АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК З МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 183-184.

Ш

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Шевчук В.В. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТА СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 199-200.

Шевчук Т.М. and Котяй Н.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРАХ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 15-16.

Шелестюк К.В. and Горбатюк Ю.М. and Демчик С.П. (2018) ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 201-202.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. and Бомба А.Я. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ АРИФМЕТИЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗАМІСТЬ КОДУВАННЯ ХАФМАНА В ПРОЦЕСІ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 64-66.

Ю

Юрковець А.В. and Клекоць Г.Я. (2018) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 208-209.

Я

Якимюк В.О. and Ярощак С.В. (2016) КОМПЛЕКСНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПЛОЩОВОМУ ЗАВОДНЕННІ ПЛАСТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 31-32.

Ярощак С.В. (2015) ПРО ОДИН ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРТОГОНАЛЬНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 31-33.

This list was generated on Fri Apr 16 02:13:52 2021 EEST.