Items where Division is "Кафедра менеджменту" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | M | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Ю
Number of items: 101.

B

Bertash B. (2017) PRZEDWOJENNY ZYDOWSKI DOM Z MOTYWEN GWIAZDY DAWIDA. [Image]

K

Kniazevych A. and Plysyuk T. (2017) CECHY REALIZACJI INNOWACYJNYCH PROCESÓW W ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYM KOMPLEKSIE. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку, 2017. pp. 51-53.

M

Mykytyn T. and Yakymchuk A. and Szymanski J. and Zaitsev D. (2017) PECULIARITIES OF FINANCING NATIONAL NATURAL PARKS IN POLAND AND UKRAINE = CECHY FINANSOWANIA PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE = ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ПОЛЬЩЕ И УКРАИНЕ. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2017 (№ 2): (6). pp. 152-162.

Y

Yakymchuk A. and Mykytyn T. and Valyukh A. (2017) MANAGEMENT OF THE NATURE CONSERVATION AREAS OF UKRAINE'S POLISSYA REGION BASED ON THE INTERNATIONAL EXPERIENCE. Problems and Perspectives in Management, 2017: Vol. 15. pp. 183-190. ISSN 1810-5467, 1727-7051

І

Ільчук І.Р. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 61-63.

А

Андрощук М. and Дейнега І.О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017 (№ 21). pp. 43-46.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) КОМУНІКАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2017: Ч. 2. pp. 10-14.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України, 2017. pp. 86-87.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Сучасні тенденції розвитку світової економіки, 2017 (Т. ІІ). pp. 186-187.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. and Куцевич Н.Д. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Фінансове регулювання зрушень у економіці України, 2017. pp. 108-111.

Андрощук М.С. and Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСВІТНЬОМУ РИНКУ. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях, 2017. pp. 19-21.

Б

Баранецька О.С. and Щесюк С.В. (2017) КОМУНІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 9-11.

Бенещук Т.В. and Димченко Н.С. (2017) РОЛЬ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УСПІШНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 12-14.

Берташ Б.М. (2017) ДВІ ПОЄДНАНІ КАМ'ЯНИЦІ З МЕЖІ XVII Й XVIII СТ., ТАК ЗВАНІ "КРЕМЕНЕЦЬКІ БЛИЗНЮКИ". [Image]

В

Васюк О.О. and Дейнега І.О. (2017) МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 14-15.

Васюк О.О. and Дейнега О.В. (2017) ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ТА ПІДПРИЄМСТВА. Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект, 2017. pp. 19-20.

Г

Глушкова С.А. and Берташ Б.М. (2017) УПРАВЛІННЯ УЧАСТЮ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В ПРОГРАМАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 17-19.

Головій Л.П. and Димченко Н.С. (2017) СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 19-22.

Гунько О.В. and Сяська О.В. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 22-24.

Д

Дейнега І.О. (2017) ІДЕНТИФІКУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 147-149.

Дейнега І.О. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ. Вісник Одеського Національного університету, 2017 (Т. 22): Вип.10(63). pp. 113-117. ISSN 2304-0902

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦІЛЬОВОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 813-815.

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017 (Вип. 3): Ч. 2. pp. 71-77.

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) РОЗШИРЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ТА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі, 2017. pp. 165-166.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. and Якубовська Н.В. (2017) Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Економіка і суспільство, 2017 (Вип.11). pp. 349-356. ISSN 2524-0072

Дейнега А. and Андрощук М.С. (2017) БРЕНД КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИНЕРГИИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, 2017. pp. 90-94.

Дейнега О.В. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017 (Вип.14): Ч.1. pp. 83-88.

Дейнега О.В. (2017) СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017 (Вип.24): Ч.1. pp. 111-115. ISSN 2413-2675

Дейнега О.В. (2017) МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017 (Вип.18). pp. 201-206.

Дейнега О.В. (2017) ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка і фінанси, 2017 (№ 8). pp. 33-40.

Дейнега О.В. (2017) ІНФОРМАЦІЙНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ. Perspectives of research and development, 2017. pp. 39-43.

Дейнега О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЦІНОК НЕГЕНТРОПІЇ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип.25): Ч. 1. pp. 133-137.

Дейнега О.В. and Андрощук М.С. (2017) ВПЛИВ КОЛЬОРІВ НА ВИБІР СПОЖИВАЧАМИ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 47-48.

Дейнега О.В. and Волошин В.С. (2017) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Маркетингові інноації в осіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торговлі, 2017. pp. 237-238.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2017) ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 64-65.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 816-819.

Димченко Н.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 24-25.

Димченко Н.С. (2017) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 66-67.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 25-27.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. Туристичні та країнознавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 17-20.

Драпата М.Б. and Орлов О.Г. (2017) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 20-22.

Ж

Жайворон А.І. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 27-30.

Жиглей І.В. and Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ СПЕЦИФІЧНИХ АКТІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 3): (38). pp. 61-70. ISSN 1994-1749

З

Захожа Т.О. and Дейнега І.О. (2017) РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ ТА ВИДИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 30-32.

К

Клімович З.А. and Димченко Н.С. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 32-34.

Князевич А.О. (2017) МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Економіка і держава, 2017 (№ 3). pp. 51-55.

Князевич А.О. (2017) РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017: Вип. 27. pp. 40-41.

Князевич А.О. and Віднічук М.А. (2017) МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄНОГО ОБСЯГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів, 2017. pp. 141-144.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2017) МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 178-179.

Кравчук А.О. and Дейнега І.О. (2017) ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 37-40.

Кравчук А.О. and Орлов О.Г. (2017) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 71-73.

Кравчук А.О. and Самборський І.О. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 36-38.

Кравчук Я.А. and Сяська О.В. (2017) ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ТА ЗОВНІШНІЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СФЕРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 38-40.

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. (2017) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ТОВАРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 41-43.

Куликович Т.С. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 43-45.

Л

Левчишин В.О. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ДОРАДНИЦТВА В АГРОМАРКЕТИНГУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 45-47.

Левчишин В.О. and Орлов О.Г. (2017) ЕКОНОМІЧНІ ВІЙНИ У СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 47-49.

Лисюк К.В. and Дейнега І.О. (2017) МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ПСИХОЛОГІЮ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 49-51.

М

Майоха А.О. and Дейнега І.О. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 51-53.

Майоха А.О. and Дейнега І.О. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТЬ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 40-44.

Малишева Д.О. and Дейнега І.О. (2017) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 53-54.

Марценюк В.В. (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 80-81.

Микитин Т.М. (2017) ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 84-85.

Микитин Т.М. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 193-195.

Микитин Т.М. and Берташ Б.М. (2017) РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПО ШТЕТЛАХ ВОЛИНІ. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії, 2017 (Вип.63). pp. 61-67.

Микитин Т.М. and Володимирець В.О. and Берташ Б.М. and Якимчук А.Ю. (2017) РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК "НАДСЛУЧАНСЬКИЙ": ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Other. Волин. обереги, Рівне.

О

Оксенюк Я.В. and Дейнега І.О. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПАКОВКИ СПОЖИВЧОГО ПРОДУКТУ. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі, 2017. pp. 176-177.

Оліферчук А.В. and Орлов О.Г. (2017) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЛАНКА УСПІШНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 56-58.

Орлов О.Г. (2017) КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 34-35.

Орлов О.Г. and Левчишин В.О. (2017) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 188-190.

Орлов О.Г. and Мариніч Н.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 35-37.

Орлов О.Г. and Харчук А.В. (2017) ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 37-38.

П

Пелех Ю.В. and Непеляк М.С. (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 22-25.

Полюхович А.М. and Щесюк С.В. (2017) СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПСИХОГРАФІЧНІ ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ЗА СТИЛЕМ ЖИТТЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 58-61.

Поляк К.Ю. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Економічні науки, 2017 (№1(79)). pp. 36-43. ISSN 1728-4236

Р

Робейко К.Г. and Орлов О.Г. (2017) РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 39-40.

Ромашук О.В. and Хижнякова Н.О. (2017) ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ У МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 61-63.

С

Савицька І.О. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 63-65.

Самборський І.О. and Воробель Т. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ БАЖАНИХ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАНКИ ДЛЯ СИПУЧИХ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 101-102.

Стоялівська Н.О. and Дейнега І.О. (2017) ЦІНОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 65-67.

Стоялівська Н.О. and Дейнега О.В. (2017) МІСЦЕ ЦІНИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 60-62.

Сяська О.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ОСТАННІХ РЕФОРМ ЖКГ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 220-221.

Сяська О.В. (2017) АНАЛІЗ ОСТАННІХ РЕФОРМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Економічні науки, 2017 (Вип.14): (54). pp. 262-269.

Т

Тимощук А.О. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 67-70.

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 70-72.

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ. Ефективність ідприємницької діяльності: маркетинговий аспект, 2017. pp. 57-60.

Ф

Фалат І.О. and Нікшич С.М. (2017) ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 72-73.

Х

Хижнякова Н.О. (2017) ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПОЗИЦІОНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 210-211.

Хижнякова Н.О. (2017) ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 44-46.

Ш

Шевченко К.В. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 74-76.

Шимко О.В. (2017) ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Маркетинг майбутнього: виклики та реалії, 2017. pp. 180-182.

Шимко О.В. (2017) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 132-133.

Ю

Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ. Other. О.О.Євенок, Житомир.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВИХ АКТИВІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 2): (37). pp. 102-107. ISSN 1994-1749

Юхименко-Назарук І.А. (2017) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Економічні науки, 2017 (№ 2): (80). pp. 54-59. ISSN 1728-4236

Юхименко-Назарук І.А. (2017) АНАЛІЗ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 1): (36). pp. 281-295. ISSN 1994-1749

Юхименко-Назарук І.А. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2017 (Вип. 1): (49). Т. 2. pp. 288-294.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) МЕРЕЖЕВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип.25): Ч. 2. pp. 183-186.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Проблеми системного підходу в економіці, 2017 (Вип. 1): (58). pp. 96-101.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ. Проблеми системного підходу в економіці, 2017 (Вип. 2): (58). pp. 152-157.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВОГО КАПІТАЛУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2017 (Вип. 3): (9). pp. 159-164.

This list was generated on Thu Jul 18 21:10:47 2024 EEST.