Items where Division is "Кафедра педагогіки та психології (дошкільної і корекційної)" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ю | Я
Number of items: 80.

А

Антонів Л.Л. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 3-4.

Арсентєва О.О. and Павлюк Т.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ М. МОНТЕССОРІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 4-5.

Б

Биднарчук А.Я. and Дичківська І.М. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 9-10.

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2017) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 10-12.

Богданець А.С. and Косарєва О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ-АУТИСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 12-13.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 14-16.

Боровець М.Б. and Янцур Л.А. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 16-18.

Білоус Г.В. and Горопаха Н.М. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ «ШКОЛИ ПІД ГОЛУБИМ НЕБОМ» В.СУХОМЛИНСЬКОГО У РОБОТІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 7-9.

В

Войтович О.В. (2017) СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 269-272.

Воробей Т.С. and Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 26-27.

Г

Гаврікова А.В. and Козлюк О.А. (2017) ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО БЛИЗЬКИХ ДОРОСЛИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 27-28.

Галайчук М.В. and Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 30-32.

Годованюк М.В. and Павлюк Т.О. (2017) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ І СІМ’Ї У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 33-35.

Горопаха Н.М. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 225-229.

Горопаха Н.М. (2017) КОМПЕНТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Постметодика, 2017 (2-3): 127-128. pp. 16-20. ISSN 1815-3194

Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2017 (27). pp. 25-30. ISSN 2311-2409

Горопаха Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): №1, ч. 2. pp. 171-177. ISSN 2309-9763

Горопаха Н.М. and Маліновська Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 119-129.

Д

Давидович Г.В. and Горопаха Н.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ВИКОРИСТАННІ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 40-42.

Джеджера К.В. (2017) ДЕФІНІЦІЇ «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ» У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ТЕЗАУРУСІ СТОСОВНО КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 197-201.

Дичківська І.М. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Теорія та практика управління педагогічним процесом, 2017. pp. 46-52.

Дичківська І.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 300-303.

Дімітрова Н.В. and Степанова О.І. (2017) ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 47-49.

Ж

Жовнір А.О. and Маліновська Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 55-56.

К

Квич М.І. and Косарєва О.І. (2017) ВПЛИВ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 64-66.

Козачук М.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛОГОПЕДА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 167-170.

Козачук М.В. (2017) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 71-72.

Козлюк О.А. (2017) СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 205-208.

Козлюк О.А. and Руденко Н.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.36). pp. 131-145. ISSN 2227-6246

Косарєва Г.М. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 163-167.

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2017) Методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» з написання курсових робіт. [Teaching Resource]

Косарєва О.І. (2017) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 122-125.

Косарєва О.І. and Рудь Г.В. (2017) Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 235-245. ISSN 2227-6246

Кірєєва О.О. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 66-68.

Л

Ляшко К.В. and Косарєва О.І. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 83-84.

М

Максимчук Н.М. and Джеджера К.В. (2017) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 87-89.

Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМИНАНТИ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): 58. pp. 25-28.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНО ВІКУ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 157-160.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Нова педагогічна думка, 2017 (2): 90. pp. 55-57. ISSN 2520-6427

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 157-160.

Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 25-28.

Маньковська О.Я. and Янцур Л.А. (2017) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІХ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 89-91.

Мартинюк О.Ю. and Руденко Н.М. (2017) РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 91-92.

Марчук Г.В. (2017) ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДЯК ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 125-129.

Мельничук К. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 97-98.

Миронець І.В. and Козлюк О.А. (2017) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 98-99.

Молчанович К.І. and Джеджера К.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 99-101.

Мулик Д.В. and Степанова О.І. (2017) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 101-103.

Мусійчук Т.А. and Падалка О.І. (2017) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 101.

Н

Найда Р.Г. (2017) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ САМООЦІНКИ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 129-132.

Николаїшина А.В. and Маліновська Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 105-106.

О

Олінчук О.В. and Козлюк О.А. (2017) ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 106-108.

П

Павлюк Т.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 313-316.

Падалка О.І. (2017) КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 208-211.

Падалка О.І. (2017) ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Наука і освіта, 2017 (12). pp. 202-207. ISSN 2414-4665

Падалка О.І. (2017) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): Ч.2. pp. 200-204.

Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017 (50-51): Вип.1-2. pp. 71-74. ISSN 2412-0774, 1609-8595

Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 111-113.

Пархомей Х.А. and Горопаха Н.М. (2017) ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 116-118.

Р

Руденко В.М. (2017) ЗМІСТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 11-15.

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ "КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 252-255.

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ «КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 252-255.

Рудь Г.В. and Косарєва О.І. (2017) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРШОКУРСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 239-243. ISSN 2518-7503

С

Сахарчук І.В. and Джеджера К.В. (2017) ТРАДИЦІЇ РОДИННО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 130-132.

Скороход Н.В. and Дичківська І.М. (2017) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 137-139.

Солонінка Н.М. and Руденко В.М. (2017) РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ВОЛІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 139.

Стельмах М.С. and Падалка О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З АВТОРСЬКОЮ КАЗКОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 140-142.

Степанова О.І. (2017) КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИШІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 201-205.

Степанова О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 158-160.

Степанова О.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 64-67. ISSN 2519-2558

Стецюк А.В. and Дичківська І.М. (2017) ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 142-143.

Т

Трофимчук К.В. and Руденко Н.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У СФЕРІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 148-149.

Ф

Федорова Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 211-215.

Федорова Н.В. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№4): (92). pp. 50-53. ISSN 2520-6427

Х

Хомич М.В. and Руденко Н.М. (2017) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 153-155.

Ю

Юрчук О.І. (2017) ВПЛИВ РУХОВОГО РЕЖИМУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Нова педагогічна думка, 2017 (2 (90)). pp. 64-67. ISSN 2520-6427

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 265-268.

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 265-268.

Я

Якимчук М.М. and Янцур Л.А. (2017) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 162-164.

Янцур Л.А. (2017) ІННОВАЦІЙНО-ПОШУКОВА РОБОТА ПЕДАГОГА З МЕТОДИКИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РАННЬОГО І ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 303-306.

This list was generated on Sun Jan 24 15:09:38 2021 EET.