Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 418.

Єфимець А.К. and Давидюк Р.П. (2008) НАДДНІПРЯНСЬКІ ЕМІГРАНТИ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 217-222.

Іваненко Н. and Янцур М.С. (2008) ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 33-35.

Іванченко О.В. (2008) СПІВПРАЦЯ ВИШЕГРАДСЬКИХ ДЕРЖАВ У ГРУПІ В ПЕРІОД З 1991 ПО 1995 РІК. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 107-113.

Іванченко О.В. and Постоловський Р.М. (2008) ДІЯЛЬНІСТЬ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 188-193.

Іванченко О.В. and Постоловський Р.М. (2008) ВИШЕГРАДСЬКА ГРУПА У МІЖНАРОДНИХ СТОСУНКАХ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 181-182.

Івашкевич Е.З. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОТЕХНІК З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ З ОСОБИСТІСНИМИ РОЗЛАДАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 61-65.

Івчик Н.С. and Гон М.М. (2008) ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ ЩОДО НІМЦІВ ВОЛИНІ У ХІХ ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 136-144.

Ісічук Т.С. and Гайбонюк В.Д. (2008) ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 206-212.

Абрамчук К. and Шеретюк В.М. (2008) ПОВСТАНСЬКА РЕСПУБЛІКА НА ВОЛИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 169-170.

Адах Н.А. (2008) ПРИКМЕТНИКОВІ НОВОТВОРИ В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ ВАСИЛЯ БАРКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 57-61.

Алієв М.М. (2008) ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГАЗОВОГО КАРТЕЛЮ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 10-17.

Алієв М.М. (2008) ВПЛИВ ЗАХІДНИХ ТЕОРІЙ ЕТНІЧНОСТІ, НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ЕТНОПОЛІТИЧНУ НАУКУ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 168-171.

Алієв М.М. (2008) ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄС І МІСЦЕ В НІЙ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ І ПРОЕКТІВ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 37-43.

Антончук О. and Хом'як І.М. (2008) ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ У ПРОГРАМАХ І ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 221-224.

Антончук О.М. (2008) АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 127-131.

Артемова О.І. (2008) САМОРЕГУЛЯЦІЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 12-17.

Артемова О.І. (2008) ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 24-26.

Бабак К.В. (2008) ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 31-33.

Базилюк Н.О. and Ужеліна О.М. (2008) НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 78-84.

Безкоровайна О.В. (2008) ОСОБИСТІСНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 194-199. ISSN 2415-802X

Безкоровайна О.В. (2008) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 47-53.

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. (2008) ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 26-28.

Белешко М.Д. and Михальчук Н.О. (2008) ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВІЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 8-9.

Березницька І. and Сингаївський Д.В. (2008) РОЛЬ ДІЛОВИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 9-11.

Березняк В.І. (2008) МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОЛЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 101-109.

Березюк Т.П. (2008) ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2008: Вип. IX. pp. 42-43.

Бернада І. and Осьмак Л.П. (2008) АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 108-109.

Богатирьова Т. (2008) АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ (НА МАТЕРІАЛІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 224-226.

Бомба А.Я. and Барановський С.В. and Присяжнюк І.М. (2008) НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ”. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бомба А.Я. and Гаврилюк В.І. and Присяжнюк І.М. (2008) ЧИСЛОВО-АСИМПТОТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ „ФІЛЬТРАЦІЯ–КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 27-38.

Бомба А.Я. and Теребус А.В. (2008) ПРОСТОРОВІ ГАРМОНІЧНІ МНОГОЧЛЕНИ ТА АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 39-63.

Бондар А.Г. and Мартинчук І.І. and Савчук П.О. (2008) ГОЛОДОМОР НА ПОДІЛЛІ 1932-1933 рр. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 128-137.

Бондарчук А.Я. (2008) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 175-177. ISSN 2415-802X

Бондарчук А.Я. (2008) КУЛЬТУРА СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 195-198.

Бондарчук-Саввон Н.С. and Галуха Л.Ю. (2008) МІСТО ІЗЯСЛАВ У ЕТНОНІМАХ ТА ТОПОНІМАХ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 96-102.

Бордюк М.А. (2008) ПАРАДИГМА ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 113-115.

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 28-32.

Боришкевич Т. and Фрідріх А.В. (2008) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 226-229.

Боровець О.В. (2008) СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 44-47.

Бородинська Л.І. and Галуха Л.Ю. (2008) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 212-216.

Бородинська Л.І. and Галуха Л.Ю. (2008) ОСВІТНЬО–ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 170-171.

Булига І.І. (2008) РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА В РЕЛІГІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ВОЛИНІ У 1939-1940 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 81-94. ISSN 2519-1942

Бунечко С.М. and Гон М.М. (2008) НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВЦІВ У ПОЛЬЩІ (1930-ті РОКИ). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 156-162.

Ваврін Г. and Фрідріх А.В. (2008) КОНВЕРСІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 230-232.

Валюх Л.І. (2008) ГЕЛЬГОЛАНДСЬКО-ЗАНЗІБАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПОЛІТИЧНА ОЦІНКА В БРИТАНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 198-206.

Варич О.С. (2008) ЗНАЧЕННЯ СОЦІОНІЧНОГО ТИПУ ОСОБИСТОСТІ У ВИБОРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 39-40.

Веремчук А.П. (2008) КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ФУНКЦІЙ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 147-151.

Вертелецька Н.В. and Давидюк Р.П. (2008) ОСОБЛИВОСТІ „РАДЯНІЗАЦІЇ” НА РІВНЕНЩИНІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 91-96.

Виткалов В.Г. (2008) ВІТЧИЗНЯНЕ МИСТЕЦТВО В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 3-5.

Виткалов В.Г. (2008) ВІТЧИЗНЯНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОБЛЕМИ НА ЗЛАМІ ЕПОХ (ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.13). pp. 3-5.

Виткалов В.Г. and Граб О.В. (2008) МОЛОДЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 5-9. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. and Граб О.В. (2008) ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 85-90. ISSN 2519-1942

Виткалов С.В. and Граб О.В. (2008) КІНОМИСТЕЦТВО ТА ХУДОЖНЄ ФОТО СУЧАСНОЇ РІВНЕНЩИНИ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 74-75.

Власюк Г.І. (2008) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 51-56.

Вовчок Ю.В. and Сингаївський Д.В. (2008) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 17-18.

Войтко А.І. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ УЧНІВ VIII-IX КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 102-104.

Войтович І.С. (2008) САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 19-20.

Войтович І.С. and Громов Д.В. and Батишкіна Ю.В. (2008) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 168-172.

Войтович Н.О. and Мельник В.Й. (2008) КОНТРОЛЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. p. 146.

Войтович Н.О. and Мельник В.Й. (2008) ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯДЕРНО–ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 148-149.

Войцешук Л.А. (2008) АФОРИСТИЧНІ ВИСЛОВИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 63-66.

Вокальчук Є.Л. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ СПОРТИВНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 152-156.

Волошин М. and Луць В. and Огороднійчук І. and Волошин О.М. (2008) МОДЕЛЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 23-24.

Воробйов А.М. (2008) КУЛЬТУРНИЦЬКА ІНДИВІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІКИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВІДЧУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 33-36.

Ворон Олена (2008) ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 76-80. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2008) СОКОЛЬСЬКИЙ РУХ У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 164-168. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2008) РОЛЬ І МІСЦЕ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ЖІНОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918 – 1938 рр.). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 81-89.

Візітів Ю.М. (2008) КОРОТКИЙ СЛОВНИК ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ, СПОРЯДЖЕННЯ ТА ЗБРОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 295-297. ISSN 2519-1942

Гаврилюк Н.В. (2008) ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ (на матеріалі інновацій неокласиків). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 50-54.

Галатюк Ю.М. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 78-84.

Галатюк Ю.М. (2008) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКМЕОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 20-22.

Галуза В.П. and Савчук П.О. (2008) УКРАЇНСЬКА „ЦІНА” ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНАХ – ТАЄМНИЦЯ ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ? Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 171-178.

Галуха В.Л. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У АГРАРНІЙ СФЕРІ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 102-108. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВ’Я У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 188-193. ISSN 2519-1942

Гаюк С. and Янцур М.С. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ СТОЛЯРНОЇ СПРАВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 41-42.

Гень О.М. and Гень О.Ф. (2008) Т.Г.МАСАРИК І НОВА ЄВРОПА. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 154-161.

Герасименко О.А. (2008) ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕЛЕМЕНТИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 175-177.

Герасимчук Т.Ф. (2008) ЄВРОПЕЙСЬКІ УГОДИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРАЇН ЦЄ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 17-28.

Герасимчук Т.Ф. (2008) МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 29-37.

Герасимчук Т.Ф. (2008) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ США: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 229-233. ISSN 2519-1942

Герасимчук Т.Ф. (2008) ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА І США: НОВІТНІ ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 166-172.

Гетманчук Н.О. (2008) КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 156-164.

Главінська О.Д. (2008) ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 46-47.

Гнатюк П.Р. and Сингаївський Д.В. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 102-103.

Гнедко Н.М. and Белешко Д.Т. (2008) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 24-25.

Годовський В.М. and Геккель А.В. (2008) АБЕТКА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ(МЕТОДИКА РУХІВ). [Teaching Resource]

Гон М.М. (2008) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОРЕЛЯНТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 153-161.

Гон М.М. (2008) ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ СЮЖЕТИ ВЗАЄМОДІЇ ІНШОСТЕЙ МОДЕРНОЇ ДОБИ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 212-215.

Гон М.М. (2008) „ЧУЖИЙ” В „ОБІЙМАХ” НАЦІОНАЛІЗМУ Й ЕТНІЧНОГО НАСИЛЬСТВА. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 207-212.

Гон М.М. (2008) ГАРМОНІЗАЦІЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖРАСОВИХ ВЗАЄМИН ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 74-81.

Гон М.М. (2008) СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРЕЇВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПОЛЬСЬКУ ДЕРЖАВУ (1923-1939 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 57-61. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2008) ЕТНОПОЛІТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ТА КОНФЛІКТИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1926-1939 рр.). Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 90-98.

Гон М.М. (2008) ЄВРЕЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ АВТОРИТАРНИХ/ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1930-Х – ПОЧАТОК 1940-Х РОКІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 68-72. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2008) ГАЛИЧИНА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО СЕГМЕНТУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВСТРО-УГОРЩИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 179-184. ISSN 2519-1942

Гон М.М. and Постельжук О.П. (2008) ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА УНІЯ: МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО УГОДОВСТВА. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 37-41.

Гончарова Н.О. (2008) ПРИДУШЕННЯ РАДЯНСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ ЧЕРВНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1953 РОКУ В НДР. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 46-52.

Граб О.В. (2008) ЕСТЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ДЖЕРЕЛ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 37-44.

Граб О.В. (2008) НАЦІОНАЛЬНА КОНСТАНТА ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ПОЕТІВ-„МОЛОДОМУЗІВЦІВ”. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.13). pp. 11-22.

Граб О.В. and Ботан О.В. (2008) ВПЛИВ„ЕКРАННОЇ” КУЛЬТУРИ НА ЕСТЕТИЧНІ СМАКИ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 89-94. ISSN 2415-802X

Граб О.В. and Колесник С.М. (2008) ОСВІТНЯ І ВИХОВНА РОЛЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 80-85. ISSN 2415-802X

Граб О.В. and Миркевич О.В. (2008) АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (1960-1980 роки). Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 85-89. ISSN 2415-802X

Граб О.В. and Міщук М.М. (2008) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРИ У НАУКОВІЙ ПРАКТИЦІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 49-54. ISSN 2415-802X

Гриб'юк О.О. and Коваль В.В. (2008) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ ХІМІКО–БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 138-141.

Громов Д.В. (2008) СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008.

Гудовсек О.А. (2008) РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. [1950-1990 рр.]. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 122-125.

Гудь В.М. and Колупаєв Б.С. and Крівцов В.В. (2008) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 60-62.

Давидчук С.Ю. and Сєвєрова О.В. (2008) ІНКОРПОРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ В РОСІЙСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ У XVIII ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 117-123.

Давидюк Р.П. (2008) СТАНОВИЩЕ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ НА РІВНЕНЩИНІ У ПЕРІОД „РАДЯНІЗАЦІЇ” (ВЕРЕСЕНЬ 1939-ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 75-81. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З СУРЯДНІСТЮ І ЗВИЧАЙНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 12-16.

Дем'янюк О.Б. (2008) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 48-50.

Дем'янюк Т.Д. (2008) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 10-14.

Демчук Л.В. (2008) ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН В ПІДТРИМАННІ МИРУ І БЕЗПЕКИ В СВІТІ ТА КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 206-212.

Демчук О. (2008) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 37-39.

Демчук С.П. (2008) ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВНЗ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 21-26.

Демянюк О. (2008) ВПЛИВ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 39-42.

Денисюк Н.В. (2008) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІВЧАТ В ПРОГРАМАХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 104-109.

Десятничук І.О. (2008) ІСТОРІОГРАФІЯ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ”: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСМИСЛЕННІ ПРОБЛЕМИ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 56-64.

Десятничук І.О. (2008) „ПРАЗЬКА ВЕСНА” 1968 р.: ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕКИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 21-26.

Джеджера К.В. (2008) КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 55-59.

Джеджера К.В. (2008) КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Традиції і культура, 2008. pp. 29-31.

Джеджера К.В. (2008) КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ. Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А.С.Макаренка і сучасної педагогіки, 2008. pp. 131-134.

Джеджера К.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ. Феномен ідентичності: зміст, структура та механізми формування, 2008. pp. 119-123.

Дикало В.І. (2008) ТРАДИЦІЇ ЕТНОСІВ ВОЛИНІ. Мистецтво та освіта, 2008 (№4). pp. 17-21.

Дикало В.І. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Нова педагогічна думка, 2008 (№4). pp. 48-51. ISSN 2520-6427

Димченко Н. (2008) ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕФЛЕКСИВНИХ МЕХАНІЗМІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 113-115.

Димченко С.С. (2008) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 186-189.

Дичківська І.М. (2008) ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 127-132.

Доброчинська В.А. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРІОД XVІІІ СТОЛІТТЯ. [Teaching Resource]

Доброчинська В.А. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Козацько-гетьманський період XVІІІ століття. [Teaching Resource]

Долганов П.С. and Гон М.М. (2008) „МІЩАНСЬКЕ БРАТСТВО” – АРТИКУЛЯТОР ІДЕЇ ЗМІН СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 150-155.

Дружиніна І.А. (2008) ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 52-55.

Дубей В.І. (2008) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ “ЄВРО” В УКРАЇНІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 43-52.

Дубей В.І. (2008) ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 109-117.

Дубей В.І. (2008) ТРУДОВЕ ПРАВО. [Teaching Resource]

Дубей В.І. (2008) ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. [Teaching Resource]

Дубей В.І. (2008) ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. [Teaching Resource]

Дубей В.І. (2008) ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. [Teaching Resource]

Дубей В.І. (2008) ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО. [Teaching Resource]

Дубравська А.М. and Савчук П.О. (2008) СЕЛО МАЛІ ДОРОГОСТАЇ МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ В XVI – XIX СТОЛІТТІ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 121-127.

Дутчак В.В. (2008) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ, ГНУЧКОСТІ ТА ПРУДКОСТІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 63-69.

Дякович Л.А. and Янцур М.С. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРАКТИКУМУ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 31-32.

Желізняк В. and Гур’янова І.Е. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ВИТОКИ І СТАНОВЛЕННЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 203-205.

Желізняк В. and Гур’янова І.Е. (2008) АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СВІТОВОГО РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 179-180.

Забута Б.І. (2008) РОМАНТИЗМ У ТВОРЧОСТІ О. МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.13). pp. 31-36.

Забута Т.В. (2008) ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА СИСТЕМА У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 65-69. ISSN 2415-802X

Забута Т.В. (2008) ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 140-147.

Заворотній О. (2008) БЕРЕСТЕЦЬКА СІЧА. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 226-284.

Зброжек Д. and Янцур М.С. (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 42-43.

Зиль В. and Сєвєрова О.В. (2008) УРОКИ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 180-181.

Злуніцина Н.В. and Наумова Н.І. (2008) НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ У ЗМІЦНЕННІ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 26-30.

Калитюк О.О. and Савчук П.О. (2008) СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ХЕТТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 103-109.

Карпенчук С.Г. and Окса М.М. (2008) МАКАРЕНКОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне. ISBN 978-966-2096-21-7

Карпухіна Т.О. and Гайбонюк В.Д. (2008) ХОЛМСЬКО-ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ, ЇЇ ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 85-91.

Кедрук О.П. and Сєвєрова О.В. (2008) „ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ”: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 124-129.

Килюшик Ю. and Середюк Л.А. (2008) ПОЄДНАННЯ ТАЛАНТУ ТА ХВОРОЇ ФАНТАЗІЇ В ОСОБІ ЖАНА–БАТІСТА ГРЕНУЯ ЗА РОМАНОМ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА "ПАРФУМИ". Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 233-234.

Кириленко О.М. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 51-59.

Кириленко О.М. (2008) ФУНКЦІЇ ТА ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 81-99.

Кириченко Н.А. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ОСОБИСТІСТЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 72-75.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2008) ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПРОСТОРОВІ КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ НА ПРЯМОКУТНІ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 104-143.

Князевич А.О. (2008) МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції, 2008 (Т. 3). pp. 67-69.

Ковалюк В.В. and Ковальчук Т.Г. and Романюк С.К. (2008) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОШУКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 134-138. ISSN 2415-802X

Ковбар В. and Зараі В.М. (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 166-167.

Козачок В.Ф. (2008) ГЕНЕЗИС РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКИХ КОНФЛІКТНИХ ВІДНОСИН. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 162-165.

Козачук О. (2008) ПОНЯТТЯ ГОМОГЕНДЕРНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 53-55.

Козлюк О.А. (2008) ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 44-46.

Козлюк Р.В. and Сєвєрова О.В. (2008) СЕРЕДНЯ АЗІЯ І КАВКАЗ: МІЖ РОСІЄЮ І США. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 184-188.

Колесник Ж.М. (2008) ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 89-91.

Колесніков С.А. (2008) СПІЛЬНА РОБОТА СІМ'Ї ТА ШКОЛИ З ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 24-27.

Колесніков С.А. (2008) ГРА НА ДИТЯЧИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 91-94.

Коломис Р.В. and Постоловський Р.М. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 193-202.

Колосюк Л.В. and Мороз Л.В. (2008) «БУДДЕНБРОКИ» Т.МАННА – ЛІТЕРАТУРНИЙ ШЕДЕВР ТА ДІЙСНІСТЬ У ФАКТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 234-236.

Копищик А. and Давидюк Р.П. (2008) ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 28-32.

Корковецька М. and Доброчинська В.А. (2008) АТЕЇСТИЧНА ПРОПАГАНДА НА РІВНЕНЩИНІ У 70 – 80 – ТІ РР. ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 201-202.

Король І. and Фрідріх А.В. (2008) АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ "ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ" ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 236-238.

Косарєва О.І. (2008) КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 96-98.

Косарєва О.І. (2008) РОЛЬ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ВИНИКНЕННІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 132-136.

Косарєва О.І. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РАННІХ СПОГАДІВ У ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 118-119.

Кособуцька Г.П. (2008) МИЛОСЕРДЯ ЧЛЕНІВ БРАТСТВ ЯК ВИЯВ МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 3-8. ISSN 2519-1942

Костюк І. and Михальчук Н.О. (2008) ФОРМИ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 238-241.

Костюк Л.К. (2008) ГЕОРГІЙ ПЕТРОВИЧ КОСМІАДІ: ЖИТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ СИСТЕМИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 184-189.

Крайлюк Л.В. (2008) НІЛ ХАСЕВИЧ І ПОЛЬСЬКА ГРАФІКА 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008. pp. 82-87.

Крайлюк Л.В. (2008) ПОЛІСТИЛІЗМ ПРИКЛАДНОЇ ГРАФІКИ НІЛА ХАСЕВИЧА: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У 30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 22-31.

Кратюк І.Б. and Гон М.М. (2008) „ДОПОМІЖНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦІЯ” ЯК СУБ’ЄКТ ГОЛОКОСТУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 63-68.

Крет О.В. (2008) СТРУКТУРА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ. Грані, 2008 (№ 6): (62). pp. 136-139.

Крет О.В. (2008) ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2008 (Ч. ІІ): Вип. 81. pp. 105-109.

Крижанська О.М. (2008) ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 122-127.

Куделя П.І. (2008) ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 117-122.

Кузьма Т.М. (2008) ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО МЕКСИКАНСЬКУ ЕКСПЕДИЦІЮ 1861 – 1867 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 234-237. ISSN 2519-1942

Кузьмич О.О. (2008) ДО ПРОБЛЕМ ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 139-142.

Кукурудза А.Р. (2008) ІДЕЙНО-НАЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ АВТОКЕФАЛІЇ УАПЦ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 32-38.

Кукурудза А.Р. (2008) ІНСТИТУЦІЙНІ РИСИ АВТОКЕФАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ 1917-1921 РР. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 68-75.

Кукурудза А.Р. (2008) РАДИКАЛЬНО-РЕФОРМАЦІЙНІ НАСТРОЇ ПРАВОСЛАВНИХ ВОЛИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 94-98. ISSN 2519-1942

Кулаков Р.С. (2008) ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 101-104.

Кулініч В.П. (2008) СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ З ДОШКІЛЬНОГО У МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 47-49.

Курята Ю.В. (2008) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ІІІ курс, факультет іноземної філології). [Teaching Resource]

Кіндрат В.К. (2008) ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 14-23.

Кіндрат В.К. (2008) КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” В РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 3-14.

Кіндрат В.К. (2008) РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 14-19.

Кірілкова Н.В. (2008) ДІАЛЕКТНА ФРАЗЕОЛОГІЯ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 61-63.

Ларькіна Л.М. (2008) СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 175-179.

Ларькіна Л.М. (2008) РЕАКЦІЯ КРЕМЛЯ НА УГОРСЬКІ ПОДІЇ 1956 РОКУ, ПОЗИЦІЯ ООН ТА ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 31-40.

Лелюх Ю. and Коваль Г.П. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ КОМУНІКАТИВНО–МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 51-52.

Лесняк В.Ю. (2008) ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ІСПАНСЬКОГО ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 166-174.

Лесняк В.Ю. (2008) ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В ІСПАНІЇ (1939 - 1986). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 204-208. ISSN 2519-1942

Лисяк О. (2008) ВНУТРІШНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2008. pp. 65-67.

Лисяк О.М. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 107-109.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2008) ІГРОВА ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 21-24.

Лукащук І. and Демчук С.П. (2008) ВИТРИВАЛІСТЬ В СИСТЕМІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ – РЕГБІСТІВ ВІКОМ 10-12 РОКІВ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 111-115.

Луценко К.В. (2008) ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В ПЕРІОД ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 118-124.

Луценко К.В. (2008) СВОБОДА СЛОВА В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 96-100.

Люльчик О. and Батишкіна Ю.В. (2008) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 167-168.

Мазяр В.М. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕЛАКСАЦІЇ ШКОЛЯРІВ З ДЕПРЕСИВНИМ СТАНОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 111-114.

Максимцев Ю.Р. and Сідлецький В.О. and Левчук В.В. and Колупаєв Б.С. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ПЛАСТИФІКОВАНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 62-65.

Максимюк С.П. and Філоненко Р.С. and Нечипорук Л.І. (2008) ПЕДАГОГІКА. КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ. [Teaching Resource]

Малафіїк І.В. (2008) ОСОБИСТІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ІНДИВИДА. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 119-121. ISSN 2415-802X

Малафіїк І.В. (2008) АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО І ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 7-9.

Малафіїк І.В. (2008) РОЗВИТОК ЗНАННЯ - ПРОВІДНА ІДЕЯ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 29-39.

Мамчур С.Л. (2008) ЗАСОБИ ГІМНАСТИКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ УЧБОВОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 19-21.

Мандрик Н.В. (2008) РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ XIV–XVII СТ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 37-41.

Манелюк Д.І. (2008) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ РОБОТИ ХОРЕОГРАФА В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ. [Teaching Resource]

Мартинчук І.І. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Р.ШУСТЕРА. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 186-198.

Мартинчук І.І. (2008) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1993-1995 РР. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 75-81.

Марчук Г.В. (2008) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 56-58.

Матвійчук Н. (2008) МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В EXCEL ЗА ДОПОМОГОЮ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 159-160.

Машта Н.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ СИРІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2008: Вип. ІХ. pp. 44-45.

Машта Н.О. and Сирохман І.В. (2008) НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І АСОРТИМЕНТУ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ. Вісник Львівської комерційної академії, 2008: Вип. 9. pp. 12-17.

Мельник І. and Давидюк Р.П. (2008) СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО БОРОТЬБА ЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 22-28.

Мельник Л.Л. (2008) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ І КУРСУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 131-135.

Мельничук Л.В. (2008) СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 147-150.

Мельничук П.У. (2008) БУРЕМНИЙ 1918 РІК НА ВОЛИНІ (ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (УД) П.СКОРОПАДСЬКОГО). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 48-56.

Мирончук М. and Давидюк Р.П. (2008) ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 3-8.

Михальчук Н.О. (2008) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛЯРІВ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 127-133.

Михальчук Р. and Савчук П.О. (2008) ЖОВТЕНЬ 1942-го: ТРАГЕДІЯ МІЗОЦЬКИХ ЄВРЕЇВ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 68-78.

Мишков В. and Сєвєрова О.В. (2008) МОСКОВСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я В ІМПЕРСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: КОНФЛІКТИ ТА ПРОТИВОРІЧЧЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 184-185.

Мишков В.Я. and Сєвєрова О.В. (2008) ЗАХІДНИЙ ВПЛИВ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЦЕРКОВНОГО РОЗКОЛУ В МОСКОВСЬКОМУ ЦАРСТВІ В ХVІІ СТОЛІТТІ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 137-143.

Мороз Л.В. (2008) НОВА ОЦІНКА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У РОМАНІ „ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ” ЕРІХА МАРІЇ РЕМАРКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 201-204. ISSN 2519-1942

Мушировська Н.В. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СПРИЙМАТИ УСНЕ І ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 142-147.

Мілясевич І.В. (2008) РОЛЬ ВОЛИНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 33-40. ISSN 2519-1942

Міщеня О.М. (2008) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗНАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 141-147.

Нагорнюк О.М. and Гон М.М. (2008) ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В 1920-х-1930-х рр. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 145-149.

Найда Р.Г. (2008) МОЛОДІЖНІ ТОВАРИСТВА ВОЛИНІ У 20-30 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ : ЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 164-166. ISSN 2415-802X

Наумов А.С. (2008) НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 165-168.

Наумов А.С. (2008) ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО ВОЛОДИМИРА ПУТІНА В РОСІЇ: РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СИЛОВИХ СТРУКТУР. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 42-51.

Наумов А.С. (2008) ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА В РОСІЇ: МІСЦЕ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 99-106.

Наумов А.С. (2008) ПЕРШЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО ВОЛОДИМИРА ПУТІНА В РОСІЇ: СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 265-269. ISSN 2519-1942

Наумов А.С. (2008) СТАНОВЛЕННЯ ПУТІНСЬКОЇ МОДЕЛІ ФЕДЕРАЛІЗМУ В РОСІЇ У КОНТЕКСТІ ЧЕЧЕНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ (2000–2004 РР.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 185-188.

Нестерук С. (2008) ГРА В ДІЙСНІСТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 241-243.

Нечипорук Л.І. (2008) НООСФЕРНІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 138-142. ISSN 2415-802X

Нечипорук Л.І. (2008) ІДЕЇ СИНТЕТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ А.С. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 21-24.

Нечипорук Л.І. (2008) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 67-70.

Нечипорук О.В. (2008) ОСНОВНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЗИТИВНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 62-64.

Оксенюк О.В. (2008) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 69-72.

Оксенюк О.В. (2008) ВІДБІР ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ІСТОРИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 97-102.

Олексієвець Л.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 135-139.

Омельчук О. and Кирильчук Ю.В. (2008) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 6–7 КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 64-66.

Остапчук М.В. (2008) ЦІЛІСНЕ МИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 60-65.

Осьмак Л.П. and Кардач О.М. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 126-127.

Павелків В.Р. (2008) ПРОДУКТИВНЕ РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ З ОДНОКЛАСНИКАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 135-138.

Павелків В.Р. (2008) СПЕЦИФІКА СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ З АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ З ОДНОЛІТКАМИ. Наука і освіта, 2008 (№7). pp. 150-154. ISSN 2414-4665

Павелків Р.В. (2008) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 15-18.

Павелків Р.В. and Цигипало О.П. (2008) КОРОТКИЙ ДОВІДНИК З ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Павлова О.І. (2008) МУЗИЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ ЗІСТАВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 81-88.

Павлюк Т.О. (2008) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, 2008. pp. 312-313.

Падалка О.І. (2008) ПРОФЕСІЙНО–ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 67-68.

Пальчевський Р.С. (2008) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕЇ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАКАРПАТТЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 45-48. ISSN 2519-1942

Панченко М.С. and Панченко І.М. and Поліщук Н.В. (2008) НАУКА І ДУХОВНІСТЬ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 39-44.

Панченко М.С. and Поліщук Н.В. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. and Карпович І.М. (2008) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ В ІОНОНАСИЧЕНОМУ НЕОРГАНІЧНОМУ ПОЛІМЕРІ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2008 (Вип.13). pp. 44-48.

Панчук А.П. (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 53-56.

Панчук А.П. (2008) ПОЗАКЛАСНА ФІЗКУЛЬТУРНО – МАСОВА РОБОТА. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 84-89.

Парфенюк В. and Галуха Л.Ю. (2008) ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА У МІФАХ ТА ФАКТАХ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 14-22.

Парфенюк В.І. and Грицак Т.І. (2008) РЕЛІГІЯ ЯК ФЕНОМЕН ДУХОВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип. 6): Т.І. pp. 180-186. ISSN 2415-802X

Парфенюк М.Г. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 97-103.

Петлюк І.В. (2008) БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА В ДИПЛОМАТИЧНІЙ КАЗУЇСТИЦІ ВЕЛИКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 1875-1878 рр. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 97-107.

Петлюк І.В. and Савчук П.О. (2008) БОСНІЙСЬКІ СЛОВ’ЯНИ-МУСУЛЬМАНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ (ХV – поч. ХХ ст.). Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 109-116.

Петрук Л.П. (2008) МІСЦЕ ТА РОЛЬ РИТОРИКИ У ФОРМУВАННІ МИСЛЕННЄВО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 100-103.

Петрук Л.П. and Терешко Л.В. (2008) ТРАДИЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 8-10. ISSN 2519-1942

Пивоварчук Н. and Сєвєрова О.В. (2008) ПРОБЛЕМА МІЖЕТНІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ТЕОРІЯХ РОСІЙСЬКИХ ІСТОРИКІВ ЕМІГРАНТІВ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 188-189.

Пивоварчук Н.М. and Сєвєрова О.В. (2008) МІЖВОЄННА ПРАГА – РОСІЙСЬКИЙ ОКСФОРД. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 222-226.

Пивоварчук Т.О. (2008) ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 143-145.

Писцьо В. and Давидюк Р.П. (2008) СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ОСТАРБАЙТЕРІВ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 78-84.

Писцьо В. and Давидюк Р.П. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 189-191.

Плюта Н.В. (2008) ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗШИРЕННЯ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 141-149. ISSN 2519-1942

Полюхович Л. (2008) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 30-34.

Поліщук Н.В. and Панченко М.С. and Панченко І.М. (2008) В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ І ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 23-27.

Поліщук–Герасимчук О. and Мороз Л.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ТИПУ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 243-244.

Попчук Т.П. (2008) ГРА ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У КОЛЕКТИВ ОДНОЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 69-71.

Постоловський Р.М. (2008) ФОРМУВАННЯ ЧЕСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ЕПОХУ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ АЛЬБЕРТА ПРАЖАНКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 45-48. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2008) НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧЕСЬКОГО НАРОДУ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ СУСПІЛЬСТВА. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 3-18.

Потапчук Т.В. (2008) ВЗАЄМОДІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА - ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Актуальні питання культурології, 2008 (Вип.6): Т.І. pp. 142-146. ISSN 2415-802X

Потапчук Т.В. (2008) ДУХОВНА МУЗИКА - ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 189-192.

Приймак О.П. (2008) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УМІННЯ ВЧИТИСЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 157-163.

Присяжнюк І. and Бортник В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КАРКАСНО–ЗАСИПНОГО ФІЛЬТРУ З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНЬОГО ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНЬ НА КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 149-150.

Присяжнюк І. and Гоголь Т. (2008) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТИПУ „КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” ПРИ ПЛОСКІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 152-153.

Присяжнюк І.М. and Столярчук В.К. and Романів О.В. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. [Teaching Resource]

Присяжнюк І.М. and Трохимчук О.Я. and Фурсачик О.А. (2008) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНИХ ДАНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕВІДОМИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 210-229.

Прищепа О.П. (2008) СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРАЄЗНАВСТВА В ОСТАННІЙ ПРАЦІ Г.С.ДЕМ’ЯНЧУКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 300-301. ISSN 2519-1942

Прокопчук С. and Гайбонюк В.Д. (2008) БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 р. У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЛІТОПИСІ ХVІІ-ХVІІІ ст. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 8-14.

Рачок В. and Гайбонюк В.Д. (2008) УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 39-47.

Ричагівська Ю.Є. (2008) СТИЛІСТИЧНА БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 25-28.

Рогаль Й.С. (2008) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 123-128.

Романович Т.І. (2008) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УКРАЇНА – НАТО: ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 218-225.

Романюк В.Л. (2008) КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОРТОБІОЗУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 159-160.

Рудь Г.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ ЦІННОСТІ ВЛАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 166-168.

Рудюк О.В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-СМИСЛОВОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КРИЗ У БЕЗРОБІТНИХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 162-166.

Рябоконь В.І. (2008) ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ПРОПАГАНДА. Рівненський державний гуманітарний університет, Ровно.

Савчук П.О. (2008) ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ І ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 28-37.

Савчук П.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ХХ СТ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ХХ СТ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ХХ СТ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. (2008) ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. (2008) ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. (2008) ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ. [Teaching Resource]

Савчук П.О. and Мельничук П.У. (2008) ПРОБЛЕМА НЕСУМІСНОСТІ ЖИТТЄВИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ XX СТ. ЗІ СТАЛІНСЬКОЮ СТРАТЕГІЄЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СРСР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 66-69. ISSN 2519-1942

Савінова Н.С. (2008) СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 56-61.

Самсонюк Т.М. and Гон М.М. (2008) ДІЯЛЬНІСТЬ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1939-1941 РР.: РАДЯНСЬКА ТА ПОСТРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 53-63.

Семенович С.В. (2008) СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЮНАКІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 110-113.

Семенович С.В. (2008) АЛКОГОЛЬ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 71-78.

Семенюк-Іванюк Л.Ю. (2008) ІДЕЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛОГІКИ А.С. МАКАРЕНКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 14-19.

Сербіна Т.Г. (2008) МОДИФІКАЦІЯ ЛОГОЕПІСТЕМ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 92-96.

Скибан І.В. and Доброчинська В.А. (2008) ВИСВІТЛЕННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932 – 1933 РР. НА СТОРІНКАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ "НОВИЙ ЧАС" У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 203-204.

Слесаренко А.В. (2008) АНТИТОТАЛІТАРНІ РУХИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1968-1989 РР. В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ, ЧЕСЬКІЙ ТА СЛОВАЦЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 260-264. ISSN 2519-1942

Слесаренко А.В. (2008) КЛУБ „ОБРОДА” („ВІДРОДЖЕННЯ”) В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ У ЧЕСЬКІХ ЗЕМЛЯХ 1989 Р. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 64-68.

Смалько М.Ф. (2008) ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МУЗИКАНТА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 172-175.

Сніжко Н. and Сєвєрова О.В. (2008) САМОЗВАНСТВО ЯК ФЕНОМЕН РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ХVII СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 193-194.

Ставицька О.Г. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКУВАННЯ ФОНАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 178-181.

Стельмашук Ж.Г. (2008) ІНТЕГРУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 88-91.

Степанець Л.І. (2008) ТЕХНІКА СЦЕНІЧНОЇ МОВИ. [Teaching Resource]

Степанов О.Ф. (2008) ІНСТРУМЕНТУВАННЯ. [Teaching Resource]

Степанова О.І. (2008) МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 72-75.

Стихун Л.П. and Стихун Н.В. (2008) СЦЕНІЧНА МОВА : МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ (ВІД ЗАДУМУ ДО ВТІЛЕННЯ). [Teaching Resource]

Стрик Г.П. and Янцур М.С. (2008) ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 74-76.

Субот О.А. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК КАТАЛІЗАТОР ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 26-30.

Сухий П.В. and Сєвєрова О.В. (2008) КОЗАЧІ ФОРМУВАННЯ У ВЕРМАХТІ ТА СС. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 163-171.

Сєвєрова О.В. (2008) ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В ПЛАНАХ ТА ПРОГРАМАХ ДЕКАБРИСТІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 284-295. ISSN 2519-1942

Сєвєрова О.В. (2008) ДЕКАБРИСТСЬКІ АРТІЛІ У СИБІРУ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008. pp. 42-47.

Сєвєрова О.В. (2008) ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. [Teaching Resource]

Сєвєрова О.В. (2008) ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. [Teaching Resource]

Сєвєрова О.В. (2008) ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. [Teaching Resource]

Сєвєрова О.В. and Давидчук С. (2008) ФІЛОНТРОПІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПРОЯВ УЧАСТІ ДВОРЯН В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 177-179.

Сіранчук Н.М. (2008) ЛІНГВОДИДАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 84-88.

Тадєєва М.І. (2008) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ (XVIII-XIX СТОЛІТТЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 97-100.

Терешко Л.В. (2008) ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО_ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 19-21.

Терешко Л.В. and Терешко Ю.М. (2008) КОЗАЦТВО ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 10-13. ISSN 2519-1942

Терешко Ю.М. (2008) СТАН “СВОБОДИ СЛОВА” У ПОСТТОТАЛІТАРНІЙ РОСІЇ В. ПУТІНА. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 106-117.

Терешко Ю.М. (2008) ПРИЧИНИ ПРИДУШЕННЯ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ” ТА ОКУПАЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 1968 РОКУ ВІЙСЬКАМИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ (ОВД). Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 3-21.

Тимочко І.Б. (2008) МІСЦЕ ЦЕРКОВНО–ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 194-196.

Тимощук В. and Моторіна В.Г. (2008) МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ЧИТАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 78-79.

Тимощук Л.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 41-44.

Тихомирова Є.Б. (2008) ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ (НАТО). Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 36-42.

Ткачук О. and Кирильчук Ю.В. (2008) УМОВИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 8–9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 98-99.

Тройнін І.О. (2008) ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 69-71.

Трофимчук О.І. (2008) ВАРІАЦІЙНІ ФОРМИ В ОБРОБКАХ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 103-116.

Трофимчук О.І. (2008) ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ У ВИХОВАННІ МУЗИКАНТІВ_ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 150-153.

Трофімчук В.М. (2008) ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 94-96.

Троян С.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 5-10.

Троян С.С. (2008) БАЗОВІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРЕГІОНІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 217-224. ISSN 2519-1942

Троян С.С. (2008) ПРОБЛЕМИ НІМЕЦЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 279-284. ISSN 2519-1942

Турченюк О.Ф. (2008) «ПСИХОДИНАМІЧНА ГРУПА» ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ВУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 184-188.

Турчін Г.П. (2008) ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО. [Teaching Resource]

Тхорук Д.В. and Мороз І.П. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ В КЕРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТАХ НВЧ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 165-166.

Фалат О. and Галуха Л.Ю. (2008) ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВОЛИНІ У 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 47-53.

Фарина Н.П. (2008) ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 165-167.

Федюкевич О.В. and Гон М.М. (2008) ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ СИЛ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 178-183.

Фрідріх А.В. (2008) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 188-190.

Фрідріх А.В. (2008) АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ПРО ЛЮДЕЙ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. [Teaching Resource]

Фрідріх А.В. (2008) COMPOUNDING IN THE ENGLISH LANGUAGE. [Teaching Resource]

Хаврук І.А. (2008) ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 56-65.

Хаврук І.А. (2008) РЕФЕРЕНДУМ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ СРСР (17 БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ) В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 67-75.

Хоменчук Т. (2008) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 84-85.

Хомич І.С. (2008) ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВЛАСНОЇ ПОВЕДІНКИ НОРМАМ МОРАЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 195-198.

Хомич І.С. (2008) МАНІПУЛЯТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТА СПІЛКУВАННЯ. Нова педагогічна думка, 2008 (№ 2). pp. 44-47. ISSN 2520-6427

Хомич І.С. (2008) ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПОВЕДІНКИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Нова педагогічна думка, 2008. pp. 66-69. ISSN 2520-6427

Хомич І.С. and Павелків Р.В. (2008) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УЯВИ ТА УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 134-135.

Хоронжевський О.М. (2008) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 90-91.

Христюк Т.А. (2008) ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ. Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 рр.), 2008. pp. 191-199.

Христюк Т.А. (2008) СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДСУМКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2007 РОКУ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 124-129.

Хупавцева Н.О. (2008) ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 198-201.

Чалій Л.В. (2008) СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008 (Вип.5). pp. 57-63.

Чернюшок О.В. (2008) ВИВЧЕННЯ КУРСУ „КОЛЬОРОЗНАВСТВО” ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. [Teaching Resource]

Черніговець О. and Черніговець Т.І. (2008) КЛАСИЧНА МУЗИКА У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 212-214.

Черній А.Л. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРИЗОВОСТІ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 53-56.

Черній А.Л. and Черній В.А. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ БОЛГАРІЇ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 75-83.

Шапірко О. and Фрідріх А.В. (2008) DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN AND BRITISH ENGLISH. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 248-251.

Швецова-Водка Г.М. (2008) ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. [Teaching Resource]

Шевчук К.С. (2008) ҐІПЕРРЕАЛЬНІСТЬ АБО ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ЗМІНИ У КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 80-88.

Шевчук К.С. (2008) ТВІР МИСТЕЦТВА, ЕСТЕТИЧНИЙ ПРЕДМЕТ І ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ У КОНЦЕПЦІЯХ Р. ІНҐАРДЕНА І М. ВАЛЛІСА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.13). pp. 95-104.

Шевчук О.А. (2008) ІННОВАЦІЙНІ УРОКИ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я. 7 клас. [Teaching Resource]

Шевчук Т.Б. (2008) ВИВЧЕННЯ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ МІЖ ТВІРНОЮ І ПОХІДНОЮ ОСНОВАМИ У ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 165-170.

Шеретюк В.М. (2008) РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПЕТРА І. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 18-27.

Шеретюк О.М. (2008) Українсько-російські відносини в контексті євроінтеграційної політики України. Політичний менеджмент, 2008 (№ 3). pp. 157-164.

Шеретюк О.М. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РОСІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Грані, 2008 (№ 3): (159). pp. 154-157.

Шкарбан Т.М. (2008) ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 9-12.

Шмид О. and Шеретюк В.М. (2008) ЄВРЕЙСЬКІ ЗЕМЛЕРОБСЬКІ КОЛОНІЇ НА ВОЛИНІ У ХІХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 199-201.

Шмид О.П. (2008) ЗРОСТАННЯ РОСІЙСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2008 (2). pp. 90-97.

Шмид О.П. (2008) ПОЛЬСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ У 1861-1914 РР.: ДЕМОГРАФІЧНИЙ ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 90-94. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. (2008) ЗЕМЕЛЬНА РУСИФІКАЦІЯ ВОЛИНІ ПІСЛЯ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.12). pp. 25-30. ISSN 2519-1942

Шмид О.П. and Шеретюк В.М. (2008) ЧЕСЬКА АГРАРНА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 129-136.

Шпортько О.В. (2008) АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗКЛАДУ LZ77 ТА ВИБОРУ РОЗМІРІВ БЛОКІВ ДИНАМІЧНИХ КОДІВ ХАФМАНА ДЛЯ СТИСНЕННЯ ДАНИХ У ФОРМАТІ DEFLATE. Волинський математичний вісник, 2008 (Вип.5). pp. 297-311.

Шугаєва Л.М. (2008) МОЛОКАНИ І ДУХОБОРИ: СУСПІЛЬНО-ДУХОВНІ ВИТОКИ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2008 (Вип.13). pp. 161-167. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2008) ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ-МІСТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Шугаєва Л.М. (2008) ФІЛОСОФІЯ. [Teaching Resource]

Шугаєва Л.М. (2008) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ „РЕЛІГІЄЗНАВСТВО” ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. [Teaching Resource]

Шугаєва Л.М. (2008) ХАРИЗМАТИЧНЕ ВЧЕННЯ ЛЕОНТІЯ І УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Українське релігієзнавство, 2008 (47). pp. 173-178.

Шугаєва Л.М. (2008) ПРАВОСЛАВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: МАЛЬОВАНЦІ. Мультиверсум. Філософський альманах, 2008 (Вип.74). pp. 220-225.

Шугаєва Л.М. (2008) ПРАВОСЛАВНІ СЕКТИ В УКРАЇНІ: ПОСТМОДЕРНИЙ АСПЕКТ. Релігійна свобода, 2008 (№13). pp. 261-264.

Шульжук К.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 3-8.

Шульжук Н.В. (2008) ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 21-25.

Шульжук Н.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2008: Вип. 4. pp. 105-109.

Шустак Д. and Шутяк В.Г. (2008) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ “АВТОМОБІЛІ” У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 103-104.

Щаблінська Ю.С. and Кирильчук Ю.В. (2008) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 8 –9 КЛАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 88-90.

Щербачук Н.П. (2008) ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТНИХ СИНТАКСЕМ У СЕМАНТИЧНО ЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 16-21.

Юрчук О.І. (2008) ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 97-98.

Юскович-Жуковська В.І. (2008) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. [Teaching Resource]

Янцур М.С. (2008) ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 115-121.

Янцур М.С. and Варич О.С. (2008) ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОЦІОНІЧНОГО ТИПУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 70-77.

Янченко Т. and Кирильчук Ю.В. (2008) ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 99-101.

Янчук В.П. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЛЮДЕЙ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ. Проблеми фізичного виховання у контексті освітньої педагогіки ВНЗ, 2008. pp. 103-110.

Яцюк Н.О. (2008) РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 210-212.

This list was generated on Wed May 29 15:18:39 2024 EEST.