Items where Subject is "504 Наука про навколишнє середовище. Екологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 118.

K

Kniazevich A.O. (2007) ECONOMIC PROBLEMS OF MELIORATION IN UKRAINE. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку, 2007. pp. 129-131.

Kvartenko O. and Sabliy L. and Kovalchuk N. and Lysytsya A. (2018) The use of the biological method for treating iron containing underground waters. Journal of Water and Land Development, 2018 (39): X-XII. pp. 77-82. ISSN 2083-4535

Є

Єфимець Д.Я. and Шевчук О.А. (2022) Екологічні недоліки та переваги технології виробництва вершкового масла в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 110-112.

А

Азарова У.В. and Коваль В.В. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 2-4.

Б

Басараба І.В. (2022) ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ. Topical issues of modern science, society and education, 2022. pp. 126-131.

Батьковець Я.І. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ. [Магістерська робота]

Белеля М. (2007) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 25-27.

Белеля М. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 100-101.

Беркалюк В.Р. ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Бернар І.М. and Горопаха Н.М. (2022) Екологічний тренінг як засіб формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 4.

Берташ Б.М. (2021) ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ТА ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні, 2021. pp. 256-260.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2020) Cтратегія розвитку як складова Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся, 2020. pp. 188-192.

Бобровський А.Л. and Вакуленко Л.О. (2014) ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 41.

Бобровський А.Л. and Величко А. (2014) СКЛАДОВІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 41-42.

Боришкевич С.В. and Денисюк Н.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ СІТЕС ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Сучасні проблеми екології та геотехнологій, 2010. pp. 77-78.

В

Войтович Н.О. and Мельник В.Й. (2008) КОНТРОЛЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. p. 146.

Войтович О.П. (2015) ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Войтович О.П. and Войтович І.С. (2018) ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОЛОГА. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 107-109.

Г

Гарбар В.Г. ПРІОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА ТА СТАН АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА ЛУЦЬК. [Бакалаврська робота]

Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2017 (27). pp. 25-30. ISSN 2311-2409

Грицик О.Б. and Грицик Ю.О. (2015) МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Грицик О.Б. and Мартинюк В.О. and Ессел С.К. (2015) ВПЛИВ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 42-43.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2013 (1): (54). pp. 59-69. ISSN 2078-2357

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МАЛИХ РІЧКАХ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013 (Вип.5). pp. 142-149.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) СЕЗОННІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ НА ТЕРИТОРІЯХ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2013: Т.3 (30). pp. 51-65.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2012) ВМІСТ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Львівського університету, 2012 (Вип.60). pp. 227-238.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2009) ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Фінансова система України, 2009: Вип. 11. pp. 241-247.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Збірни наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2010 (№ 1): (9). pp. 27-32.

Д

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Н.В. (2008) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІВЧАТ В ПРОГРАМАХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 104-109.

Денисюк Н.В. (2007) ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГО-ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 166-169.

Денисюк Н.В. (2015) ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 249-254.

Денисюк Н.В. (2021) ОЦІНЮВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ МІСТА РІВНЕ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів, 2021. pp. 72-74.

Довжик Ю.В. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. [Магістерська робота]

Дорофеєв М.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Дубей В.І. (2008) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ “ЄВРО” В УКРАЇНІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 43-52.

Дідусенко Г. (2007) ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 18-19.

Ж

Журавльова Т.А. and Воловик Г.П. (2013) ЛІТОРАЛЬНИЙ ЗООБЕНТОС ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 15-17.

З

Зеленяк М.В. and Шевчук О.А. (2022) Дотримання екологічної безпеки у процесі технології виробництва соняшникової олії в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 112-114.

Зиль І.П. (2006) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 141-144.

Зубкович І.В. and Лико С.М. (2019) ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА МИЛЯЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ЗА ДАНИИМИ ДЗЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 187-189.

К

Капітула С.С. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Кашернюк А.О. and Портухай О.І. (2022) Екологічні ризики використання ядерної енергетики в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 115-116.

Князевич А.О. (2008) МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції, 2008 (Т. 3). pp. 67-69.

Князевич А.О. (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Інформаційні технології в економіці, менеджменті, бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти, 2009 (Т. 1). pp. 186-190.

Князевич А.О. (2009) КЛАСТЕР ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин, 2009: Вип. 1. pp. 11-15.

Ковальчук А.В. ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Ковальчук М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Колядич І.І. and Безрук Л.Г. (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 24-28.

Костолович М.І. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. 41-42..

Костолович М.І. and Войтович О.П. and Ойцюсь Л.В. (2020) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 103-107.

Костолович М.І. and Клименко М.О. (2007) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БОЛІТ ПОЛІССЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 102-103.

Костолович М.І. and Ойцюсь Л.В. and Зиль І.П. (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 232-236.

Котовський В.В. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Кравчук В. (2007) ВПЛИВ ТА НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА АВТОТРАНСПОРТОМ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 11-13.

Кравчук В.В. and Мельник В.Й. (2007) ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА РІВНЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 103-104.

Крупич М.В. ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Кукушкін О.М. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 205.

Л

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТАСТРОФ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мельник В.Й. ОЦІНКА СТАНУ РІЗНИХ ТИПІВ ГРУНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШКОДИ, ЗУМОВЛЕНОЇ ЗАБРУДНЕННЯМ І ЗАСМІЧЕННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРІВ. [Методичні рекомендації]

М

Мальчик М.В. and Романів О.Я. and Трусова Т.О. (2016) ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 59-61.

Маліновська Н.В. (2018) Виховання відповідального ставлення до довкілля у старших дошкільників. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2018 (2): 20. pp. 84-89.

Мантула М.В. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 106-107.

Мартинюк В.О. (2018) Регіональне ландшафтно-гідрографічне гіс-моделювання поверхневих вод Полісся. Прыроднае асяроддзе палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця, 2018 (Вип.11). pp. 70-73.

Мартинюк В.О. (2016) ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА КЛЮЧОВОЇ ДІЛЯНКИ «ОЗЕРО СОСНО» ЯК ЕКОЛОГІЧНОГО ЯДРА НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 132-134.

Марциновський В.П. and Берташ Б.М. and Сацюк І.Л. (2018) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 281-285.

Мельник В.Й. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ. [Методичні рекомендації]

Микитин Т.М. and Володимирець В.О. and Берташ Б.М. and Якимчук А.Ю. (2017) РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК "НАДСЛУЧАНСЬКИЙ": ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Other. Волин. обереги, Рівне.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Н

Нечипорук Л.І. (2007) НООСФЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 65-67. ISSN 2078-1016

Нечипорук Л.І. (2008) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 67-70.

Никончук Ю.Ю. and Рибачук Т.Л. and Бобровський А.Л. (2016) ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 140-141.

Нікшич С.М. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 65-67.

О

Охота О. and Ціпан Т.С. (2022) ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 70-73.

П

Павлович А.М. ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ІКВА. [Магістерська робота]

Панасюк Ю.С. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-99.

Пасічко Л.А. and Орлов О.Г. (2016) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 68-69.

Петрик М. and Мартинюк В.О. (2022) АНАЛІЗ ПІРОГЕННИХ РИЗИКІВ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (НА ПРИКЛАДІ КЛЮЧОВОЇ ДІЛЯНКИ «ЗАЛАЗЗЯ»). Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 89-93.

Петрук М.О. (2013) ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЕВООБРОБНОГО КЛАСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 36-37.

Процькова І.В. and Шевчук О.А. (2022) Стан хлібопекарського виробництва в Україні та його вплив на екологію. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 123-125.

Пустовіт Г.П. and Сяська І.О. (2020) РОЛЬ ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО КОНТЕНТУ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 55-58.

Пустовіт Г.П. and Сяська І.О. (2020) РОЛЬ ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО КОНТЕНТУ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 60-63.

Р

Рожко В. (2022) СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: АНАЛІЗ ВЧЕНЬ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО І ВІНСЕНТА З БОВЕ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Романюк І.В. and Горопаха Н.М. (2014) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 124-126.

Романюк В.Л. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ РІВНЕНЩИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 154-156.

Рудь О.Г. and Гусаковська Т.М. and Куцоконь Л.П. and Захарчук А.Г. (2018) ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ КУСТИНКА ЗА ВИДОВИМ СКЛАДОМ МАКРОФІТІВ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 345-349.

С

Сахневич Л. (2007) ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ РОКИТНІВСЬКОГО СКЛОЗАВОДУ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 51-53.

Сидорчук Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 112-114.

Суравцева М.О. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР ЛЬВА-ГОРИНСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. (2017) СЕЗОННІ ЗМІНИ ВМІСТУ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК. Biosystems Diversity, 2017 (25): 1. pp. 3-8. ISSN 2520- 2529

Суходольська І.Л. ОЦІНКА ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ УСТЯ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. (2015) РОЛЬ TYPHA ANGUSTIFOLIA L. У ЗМІНІ ВМІСТУ АМОНІЮ У РІЧКАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Acta Carpathica, 2015. pp. 149-154.

Суходольська І.Л. and Грубінко В.В. (2018) СЕЗОННА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІТОПЛАНКТОНУ У РІЧЦІ ІКВА. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 355-357.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. (2012) ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ НАВЕСНІ. Наукові записки Тернопільського національного педедагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2012: №4 (53). pp. 87-91.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. and Грубінко В.В. (2014) СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМА МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2014 (1): (58). pp. 61-71. ISSN 2078-2357

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2016) ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ УСТЯ (М. РІВНЕ). Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 132-134.

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2015) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ НІКЕЛЮ У РІЧКАХ РІВНЕНСЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 178-179.

Сяська І.О. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 81-84.

Сяська І.О. (2018) ПОБУДОВА ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 363-367.

Сяська О.В. (2016) ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 78-80.

Сяська О.В. (2021) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Сталий розвиток суспільства : концептуальні та практичні аспекти, 2021. pp. 45-49.

Сяська О.В. (2022) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 128-130.

Т

Тесленко І.В. and Орлов О.Г. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 81-82.

Теслюк Н.Я. and Лико Д.В. (2007) ПОШКОДЖЕННЯ КАШТАНА КІНСЬКОГО (AESCULUS HIPPOCASTANUM) У ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 115-116.

Толочик І.Л. (2018) АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 245-247.

Торош А. and Трохимчук І.М. (2015) ІНТРОДУКЦІЯ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 181-187.

Трохимчук І.М. (2015) МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 186-188.

Трохимчук І.М. (2023) ДОСЛІДНИЦТВО ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.2). pp. 25-29. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

У

Удод К.С. "ЗЕЛЕНИЙ" ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗНІВЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Х

Хабаров В. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗОНИ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 56-58.

Хижнякова Н.О. (2017) ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 44-46.

Ц

Цехмайструк О.В. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ. [Магістерська робота]

Ш

Шаправський О. and Мельник В.Й. (2007) ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ КТП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГІЯ». Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 63-66.

Швець Г.І. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Шевчук М.Я. and Портухай О.І. (2017) ВПЛИВ СТАЦІОНАРНИХ ТА ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. РІВНЕ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 245-246.

Шостак І.В. and Портухай О.І. (2016) АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 29-31.

Шостак І.В. and Портухай О.І. and Лико Д.В. (2015) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ РІВНЕНЩИНИ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЕЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 204-205.

Я

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

This list was generated on Fri Mar 1 13:43:27 2024 EET.