Items where Subject is "504 Наука про навколишнє середовище. Екологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 47.

K

Kniazevich A.O. (2007) ECONOMIC PROBLEMS OF MELIORATION IN UKRAINE. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку, 2007. pp. 129-131.

Kvartenko O. and Sabliy L. and Kovalchuk N. and Lysytsya A. (2018) The use of the biological method for treating iron containing underground waters. Journal of Water and Land Development, 2018 (39): X-XII. pp. 77-82. ISSN 2083-4535

Б

Белеля М. (2007) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 25-27.

Г

Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2017 (27). pp. 25-30. ISSN 2311-2409

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2013 (1): (54). pp. 59-69. ISSN 2078-2357

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МАЛИХ РІЧКАХ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013 (Вип.5). pp. 142-149.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) СЕЗОННІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ НА ТЕРИТОРІЯХ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2013: Т.3 (30). pp. 51-65.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2012) ВМІСТ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Львівського університету, 2012 (Вип.60). pp. 227-238.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2009) ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Фінансова система України, 2009: Вип. 11. pp. 241-247.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Збірни наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2010 (№ 1): (9). pp. 27-32.

Д

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Н.В. (2008) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІВЧАТ В ПРОГРАМАХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 104-109.

Денисюк Н.В. (2007) ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГО-ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 166-169.

Денисюк Н.В. (2015) ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 249-254.

Дубей В.І. (2008) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ “ЄВРО” В УКРАЇНІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 43-52.

Дідусенко Г. (2007) ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 18-19.

Ж

Журавльова Т.А. and Воловик Г.П. (2013) ЛІТОРАЛЬНИЙ ЗООБЕНТОС ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 15-17.

З

Зубкович І.В. and Лико С.М. (2019) ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА МИЛЯЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ЗА ДАНИИМИ ДЗЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 187-189.

К

Князевич А.О. (2008) МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції, 2008 (Т. 3). pp. 67-69.

Князевич А.О. (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Інформаційні технології в економіці, менеджменті, бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти, 2009 (Т. 1). pp. 186-190.

Князевич А.О. (2009) КЛАСТЕР ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин, 2009: Вип. 1. pp. 11-15.

Колядич І.І. and Безрук Л.Г. (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 24-28.

Костолович М.І. and Войтович О.П. and Ойцюсь Л.В. (2020) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 103-107.

Кравчук В. (2007) ВПЛИВ ТА НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА АВТОТРАНСПОРТОМ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 11-13.

Кукушкін О.М. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 205.

М

Маліновська Н.В. (2018) Виховання відповідального ставлення до довкілля у старших дошкільників. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2018 (2): 20. pp. 84-89.

Мартинюк В.О. (2018) Регіональне ландшафтно-гідрографічне гіс-моделювання поверхневих вод Полісся. Прыроднае асяроддзе палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця, 2018 (Вип.11). pp. 70-73.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Н

Нечипорук Л.І. (2007) НООСФЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 65-67. ISSN 2078-1016

Нечипорук Л.І. (2008) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 67-70.

П

Панасюк Ю.С. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-99.

Петрук О.М. (2013) ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЕВООБРОБНОГО КЛАСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молоди, 2013 (Ч. 2). pp. 36-37.

Пустовіт Г.П. and Сяська І.О. (2020) РОЛЬ ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОГО КОНТЕНТУ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 55-58.

С

Сахневич Л. (2007) ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ РОКИТНІВСЬКОГО СКЛОЗАВОДУ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 51-53.

Сидорчук Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 112-114.

Суходольська І.Л. (2017) СЕЗОННІ ЗМІНИ ВМІСТУ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК. Biosystems Diversity, 2017 (25): 1. pp. 3-8. ISSN 2520- 2529

Суходольська І.Л. (2015) РОЛЬ TYPHA ANGUSTIFOLIA L. У ЗМІНІ ВМІСТУ АМОНІЮ У РІЧКАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Acta Carpathica, 2015. pp. 149-154.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. (2012) ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ НАВЕСНІ. Наукові записки Тернопільського національного педедагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2012: №4 (53). pp. 87-91.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. and Грубінко В.В. (2014) СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМА МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2014 (1): (58). pp. 61-71. ISSN 2078-2357

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2016) ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ УСТЯ (М. РІВНЕ). Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 134-137.

Т

Толочик І.Л. (2018) АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 245-247.

Торош А. and Трохимчук І.М. (2015) ІНТРОДУКЦІЯ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 181-187.

Х

Хабаров В. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗОНИ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 56-58.

Ш

Шаправський О. and Мельник В.Й. (2007) ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ КТП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГІЯ». Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 63-66.

Шевчук М.Я. and Портухай О.І. (2017) ВПЛИВ СТАЦІОНАРНИХ ТА ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. РІВНЕ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 245-246.

Шостак І.В. and Портухай О.І. (2016) АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 29-31.

Я

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

This list was generated on Fri Apr 16 03:07:23 2021 EEST.