Items where Subject is "5 Математика. Природничі науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 36.

Monograph

Сяська І.О. (2020) ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК. Other. О.Зень, Рівне.

Article

Барановський С.В. and Бомба А.Я. (1998) Про асимптотичне наближення розв'язків одного класу нелінійних задач конвективної дифузії в областях із вільними межами та проблеми моделювання розмивів. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 5-10.

Берташ Б.М. and Марциновський В.П. and Сацюк І.Л. (2019) ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ СЕРЕД УЧНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ. ЯК МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, 2019. pp. 77-79.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. and Кузьменко А.П. (1998) Про застосування методу сумарних зображень до розв'язання нелінійних обернених крайових задач на конформні відображення. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 16-25.

Бомба А.Я. and Хлапук М.М. (1998) Моделювання впливу градієнтів напору на процес фільтрації в середовищах, що деформуються. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 26-35.

Біль О.І. and Присяжнюк І.М. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМИРАННЯ ОРГАНІЗМІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 183-184.

Галатюк М.Ю. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОСВІДУ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 17-19.

Гриб'юк О.О. and Коваль В.В. (2008) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ ХІМІКО–БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 138-141.

Грицай Н.Б. (2023) ПРИРОДНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.1). pp. 5-10. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Денисюк Н.В. and Ющук В.А. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 32-34.

Доценко С.М. and Турбал Ю.В. (1998) Про достатні умови стрибка траєкторії моделі радіоактивного забруднення. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 48-55.

Качковська К.А. and Демчик С.П. (2019) ІНТЕГРАЛЬНІ ЛИШКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 189-190.

Ковтунець В.В. (1994) КВАЗІНЮТОНІВСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ АЛГОРИИТМІВ НАЙКРАЩОЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 14-29.

Колоднюк Т.Ю. and Горопаха Н.М. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ КНИГ ПРО ПРИРОДУ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 50-52.

Крайчук С.В. (1994) НЕСКІНЧЕННІ ГРУПИ З ДОПОВНЮВАЛЬНИМИ ПІДГРУПАМИ НЕСКІНЧЕННОГО ІНДЕКСУ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 30-35.

Кузьменко А.П. and Бомба А.Я. (1994) ПРО РОЗВ'ЯЗОК КРАЙОВИХ ЗАДАЧ У ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 36-43.

Кукушкін О.М. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 265-267.

Лобач О.Л. and Павелків О.М. (2012) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 75-76.

Лотюк Ю.Г. and Янчук П.С. (1998) Наближене розв'язування задач Діріхле для еліптичного рівняння із змінними коефіцієнтами. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 81-85.

Марач В.С. (1994) ДВА КЛАСИ НЕПЕРІОДИЧНИХ ГРУП, БЛИЗЬКИХ ДО ГРУП, СКІНЧЕННИХ НАД ЦЕНТРОМ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 44-50.

Матвіюк В.М. and Ястремський С.В. (2015) РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 21-23.

Павлюк Т.О. and Мельничук Д. (2021) МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 124-126.

Павлюк Т.О. and Петришина Н. (2021) НЕБИЛИЦІ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИКИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 128-129.

Присяжнюк І. and Бортник В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ КАРКАСНО–ЗАСИПНОГО ФІЛЬТРУ З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНЬОГО ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНЬ НА КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 149-150.

Рибачок А.В. (1994) ДО ПИТАННЯ ДО ІНТЕГРУВАННЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ УЗАГАЛЬНЕНИМ РОЗДІЛЕННЯМ ЗМІННИХ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 51-53.

Рогоза В.В. and Пелех Ю.В. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2020: Вип. 3. pp. 114-119.

Семенюк В.Б. (1994) ПРО НАБЛИЖЕННЯ СЛІДІВ БАГАТОМІРНИХ ФУНКЦІЙ КЛАСІВ СОБОЛЄВА СЛІДАМИ СПЛАЙН-ФУНКЦІЙ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 54-63.

Сидорчук Б. П. (1998) Про математичне моделювання нелінійних процесів фільтрації в шаруватих середовищах, що деформуються. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 115-120.

Стецюк Р.П. (1994) МНОГОЧЛЕННА АПРОКСИМАЦІЯ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 87-96.

Столярчук В.К. (1994) ЗАСТОСУВАННЯ АПРОСИМАЦІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМПТОТИКИ ДІАГОНАЛЬНИХ АПРОКСИМАЦІЙ ПАДЕ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ F(1,Y+1,Z) i F(a,1,Y,Z). Волинський математичний вісник, 1994 (№ 1). pp. 64-69.

Сяський В.А. and Сяський А.О. (1998) Мішана контактна задача для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 139-146.

Сілкова Е.О. and Оксенюк Н.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 157-158.

Шевчук Т.М. and Набок Д.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ПІДХОДУ В АМОРФНИХ НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 23-24.

Янчук П.С. and Шпортько О.В. (1998) Про многочленне наближення розв'язків задачі Діріхле для рівняння Пуасона в криволінійних областях. Волинський математичний вісник, 1998 (Вип. 5). pp. 152-163.

Бакалаврська робота

Іванчук О.В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ ТА ДІЇ НАД ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. [Бакалаврська робота]

Магістерська робота

Лобода А.П. ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Магістерська робота]

This list was generated on Wed Jul 24 08:13:19 2024 EEST.