Items where Subject is "376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | К | М | П | Р | С | Ф | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 31.

Б

Боровець О. (2020) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 72-77.

Бричок С. (2020) ПРАКТИКИ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 76-85.

Г

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2019) ЗМІСТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 39-41.

Горопаха Н.М. (2019) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ-ЛОГОПЕДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (3): 87. pp. 49-62. ISSN 2312-5993

Горопаха Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): №1, ч. 2. pp. 171-177. ISSN 2309-9763

Д

Денисюк Л.В. and Ливицький Б.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 130-132.

Дерев'янко Н.З. (2019) РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 50-54. ISSN 2518-7503

Дичківська І.М. and Козлюк О.А. and Косарєва Г.М. and Косарєва О.І. and Павлюк Т.О. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. and Федорова Н.В. and Войтович О.В. and Юрчук О.І. (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Teaching Resource]

К

Козачук М.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛОГОПЕДА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 167-170.

Колесник С.С. and Крижановська Т.І. (2018) ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 87-88.

Косарєва Г. (2019) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 176-182.

Косарєва Г.М. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 163-167.

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2017) Методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» з написання курсових робіт. [Teaching Resource]

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Логопедія». [Teaching Resource]

М

Маліновська Н.В. (2019) ПІДГОТОВКА ЛІВОРУКОЇ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2019 (1): 21. pp. 89-97.

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.1. pp. 75-77.

Маліновська Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕНТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ГРИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 20-23.

П

Пастушок А.В. and Грицай Н.Б. (2019) КІМНАТНІ РОСЛИНИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В 6 КЛАСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 123-124.

Р

Романюк С.К. and Блищик А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 73-74.

Руденко Н.М. (2020) Логоритміка та ігри в логопедичній роботі. [Teaching Resource]

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР. Наукова думка сучасності і майбутнього, 2019. pp. 6-9.

Руденко Н.М. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика, 2020. pp. 259-261.

Руденко Н.М. (2019) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ БЕЗ ВАД ТА ЇХ РОВЕСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2019. pp. 114-123.

Руденко Н.М. (2016) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2016 (Вип.37): Т.ІІ(70). pp. 463-470.

Руденко Н.М. (2020) Тестові завдання з навчальної дисципліни "Логоритміка та ігри в логопедичній роботі" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта з з додатковою спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

С

Сікора О.С. (2019) ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 150-152.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Ш

Шевців З.М. (2019) КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 154-156.

Шикула З.О. and Косарєва Г.М. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 202-203.

Щ

Щерба Т.В. (2018) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 192-197. ISSN 2518-7503

Я

Яковишина Т.В. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 200-202.

This list was generated on Wed Dec 2 01:22:55 2020 EET.