Items where Subject is "376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | Г | Д | К | М | П | Р | С | Ф | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 60.

K

Kosarieva G. and Pavlyuk T. and Fedorova N. (2019) TRAINING OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH SPECIAL NEEDS ON THE BASIS OF HUMANISTIC IDEAS OF TOLERANCE. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations, 2019. pp. 357-371.

Б

Боровець О. (2020) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 72-77.

Боровець О.В. and Яремчук О.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-184.

Бричок С. (2020) ПРАКТИКИ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 76-85.

Бричок С.Б. and Шалівська Ю.В. (2020) ДІАГНОСТИКА ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 93-103. ISSN 2411-4553

Г

Гецко С.І. (2011) ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 71-74.

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2019) ЗМІСТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 39-41.

Горопаха Н.М. (2019) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ-ЛОГОПЕДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019 (3): 87. pp. 49-62. ISSN 2312-5993

Горопаха Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): №1, ч. 2. pp. 171-177. ISSN 2309-9763

Д

Денисюк Л.В. and Ливицький Б.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 130-132.

Дерев'янко Н.З. (2019) РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 50-54. ISSN 2518-7503

Дичківська І.М. and Козлюк О.А. and Косарєва Г.М. and Косарєва О.І. and Павлюк Т.О. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. and Федорова Н.В. and Войтович О.В. and Юрчук О.І. (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Teaching Resource]

К

Козачук М.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛОГОПЕДА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 167-170.

Козачук М.В. (2015) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО УМОВ ІНКЛЮЗИВНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 160-163.

Колесник С.С. and Крижановська Т.І. (2018) ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 87-88.

Косарева Г.Н. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. The Way of Sciense, 2015 (№2): (12). pp. 105-107. ISSN 2311-2158

Косарєва Г. (2019) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 176-182.

Косарєва Г.М. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 163-167.

Косарєва Г.М. (2016) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Молодий вчений, 2016 (№3): (30). pp. 394-397. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Косарєва Г.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ В АСПЕКТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації, 2014. pp. 220-225.

Косарєва Г.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору, 2016. pp. 372-379.

Косарєва Г.М. (2015) СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2015 (Вип.27). pp. 78-84.

Косарєва Г.М. (2016) ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 99-103.

Косарєва Г.М. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 87-90.

Косарєва Г.М. (2012) КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО АУТИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 90-94.

Косарєва Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 163-167.

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2017) Методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» з написання курсових робіт. [Teaching Resource]

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Логопедія». [Teaching Resource]

Крижановська Т.І. and Шандалюк Т.В. (2013) КРАЄЗНАВЧА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 195-198. ISSN 2415-802X

М

Маліновська Н.В. (2019) ПІДГОТОВКА ЛІВОРУКОЇ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2019 (1): 21. pp. 89-97.

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.1. pp. 75-77.

Маліновська Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕНТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ГРИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 20-23.

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 75-77.

П

Пастушок А.В. and Грицай Н.Б. (2019) КІМНАТНІ РОСЛИНИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В 6 КЛАСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 123-124.

Р

Романюк С.К. and Блищик А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 73-74.

Руденко Н.М. (2020) Логоритміка та ігри в логопедичній роботі. [Teaching Resource]

Руденко Н.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР. Наукова думка сучасності і майбутнього, 2019. pp. 6-9.

Руденко Н.М. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика, 2020. pp. 259-261.

Руденко Н.М. (2019) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ БЕЗ ВАД ТА ЇХ РОВЕСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2019. pp. 114-123.

Руденко Н.М. (2016) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2016 (Вип.37): Т.ІІ(70). pp. 463-470.

Руденко Н.М. (2020) Тестові завдання з навчальної дисципліни "Логоритміка та ігри в логопедичній роботі" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта з з додатковою спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Руденко Н.М. and Козлюк О.А. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 200-206. ISSN 2411-4553

С

Семенович С.В. (2008) СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЮНАКІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 110-113.

Солончук В.С. and Веремчук А.П. (2019) ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 188-190.

Степанова О.І. (2020) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ. Science, society, education: topical issues and development prospects, 2020. pp. 619-625.

Степанова О.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 64-67. ISSN 2519-2558

Степанова О.І. (2020) ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Priority directions of science and technology development, 2020. pp. 444-450.

Степанова О.І. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 227-234. ISSN 2411-4553

Суржук Т.Б. (2015) ФОНЕТИЧНИЙ СЛУХ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 35-37.

Сікора О.С. (2019) ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 150-152.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Федорова Н.В. (2018) ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення, 2018. pp. 164-168.

Федорова Н.В. (2018) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2018. pp. 192-198. ISSN 2413-1865

Федорова Н.В. (2019) ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯМАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. [Teaching Resource]

Ш

Шевців З.М. (2019) КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 154-156.

Шевців З.М. (2019) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 125-128.

Шикула З.О. and Косарєва Г.М. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 202-203.

Щ

Щерба Т.В. (2018) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 192-197. ISSN 2518-7503

Я

Яковишина Т.В. (2019) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 200-202.

Яковишина Т.В. (2010) ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ВОЛИНСЬКИХ ЖІНОЧИХ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.9). pp. 108-114. ISSN 2415-802X

This list was generated on Thu Apr 15 13:09:38 2021 EEST.