Items where Division is "Кафедра менеджменту" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | S | Y | І | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | С | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 81.

P

Prokopenko O. and Kazanska O. and Deineha I. and Butenko N. and Omelyanenko V. and Bovkun O. (2020) COMMUNICATION BUSINESS PROCESSES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GLOBALISATION. International Journal of Management, 2020 (Vol.11): (5). pp. 884-895.

S

Shymko O.V. (2020) STRATEGIC APPROACH TO ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES. In: Scientific approaches to the study of the world economy. Primedia eLaunch, Boston, pp. 12-17. ISBN 978-1-64945-870-4

Y

Yazvinska T. and Deineha I. (2020) EXPERIENCE OF REGIONAL PARTICIPATION OF PRIVATE BUSINESSES IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM. Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів, 2020. pp. 215-220.

І

Ільяшов О.А. and Комаров В.С. and Юрченко О.В. and Дейнега О.В. (2020) ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИГНАТУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОСТІ ЇЇ МОНІТОРИНГОВИХ ОЗНАК. Кібернетика і системний аналіз, 2020 (№ 6): Т. 56. pp. 115-119. ISSN 1019-5262

Ісаєва Ю.В. and Дейнега І.О. (2020) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології, 2020. pp. 160-161.

Б

Березюк Т.В. (2020) РЕФЛЕКСИВНА КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Knowledge. Education. Law. Management, 2020 (5(33)): Vol. 1. pp. 60-64. ISSN 2353-8406

Берташ Б.М. and Верцеха О.М. and Головко О.В. and Кальчук Г.В. (2020) ОБГРУНТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ". Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні, 2020. pp. 250-254.

Берташ Б.М. and Володимирець В.О. (2020) ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ РЕЖИМІВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні, 2020. pp. 246-250.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2020) Cтратегія розвитку як складова Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся, 2020. pp. 188-192.

Бершадський А.О. and Машта Н.О. (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ВИДАВНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 3-5.

В

Вальковець В.В. and Дейнега І.О. (2020) ІРРАЦІОНАЛЬНІ ПРИЙОМИ В РЕКЛАМУВАННІ. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 33-34.

Вознярська Д.В. and Дейнега І.О. (2020) СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 231-233.

Г

Герасименко О.О. and Дейнега О.В. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 244-246.

Гром'яка І. and Дейнега І.О. (2020) ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства, 2020. pp. 349-350.

Гунько О.В. and Дейнега І.О. (2020) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. ΛΌГOΣ. ONLINE, 2020 (№ 16). pp. 1-9.

Д

Дадьо Я. and Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 70-74.

Дейнега І.О. (2020) БРЕНДИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я, 2020: Ч. ІІІІ. p. 103. ISSN 2222-2944

Дейнега І.О. (2020) РОЛЬ ФІРМОВИХ КОЛЬОРІВ В УПРАВЛІННІ БРЕНДАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економічний форум, 2020 (№ 1). pp. 129-135.

Дейнега І.О. and Гунько О.В. (2020) ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці, 2020. pp. 289-291.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2020 (№ 1): (97). pp. 86-93. ISSN 2409-6873

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. (2020) ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЙ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки, 2020. pp. 46-50.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. (2020) ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2020. pp. 231-232.

Дейнега І.О. and Пиптик В.Ю. (2020) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЖИТТІ ГРОМАДЯНИНА ТА СУСПІЛЬСТВА. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці, 2020. pp. 121-123.

Дейнега І.О. and Язвінська Т.В. (2020) КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ. Інфраструктура ринку, 2020: Вип. 40. pp. 171-175. ISSN 2519-2868

Дейнега І.О. and Язвінська Т.В. (2020) ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2020. pp. 110-112.

Дейнега І.О. and Якубовська Н.В. (2020) ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ КАРТОПЛІ. Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2020 (Т. 25): Вип.6 (85). pp. 124-131.

Дейнега О.В. (2020) ПРИЧИНИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Академічна доброчесність: виклики сучасності, 2020. pp. 44-47.

Дейнега О.В. (2020) КОЛЕКТИВНИЙ ТЕЗАУРУС МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я, 2020: Ч. ІІІ. p. 104. ISSN 2222-2944

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2020) МАРКЕТИНГОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ΛΌГOΣ. ONLINE, 2020 (№ 10). pp. 1-9.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2020) МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПОСЛУГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. ΛΌГOΣ. ONLINE, 2020 (№ 12). pp. 1-8.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Маркетинг і логістика в системі менеджменту, 2020. pp. 40-41.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2020) МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці (2020). pp. 44-46.

Дейнега О.В. and Лесько В.В. (2020) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СИСТЕМНИХ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці, 2020. pp. 123-125.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2020) СВІДОМЕ СПОЖИВАННЯ ЯК ОСНОВА СВІДОМОЇ МОДИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 116-118.

К

Кокора І.О. and Дейнега І.О. (2020) СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 9-11.

Кокора І.О. and Дейнега І.О. (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 331-333.

Королюк В.Р. and Самборський І.О. (2020) РИНКОВІ ПОТРЕБИ ЯК БАЗОВИЙ КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2020. pp. 337-339.

Л

Лесовець М.М. and Дейнега О.В. (2020) ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 128-129.

Лесько В.В. and Дейнега І.О. (2020) ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГУ. «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 130-132.

Либак І.А. and Дейнега І.О. (2020) АКТУАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020), 2020. pp. 217-218.

Лихач П. and Дейнега І.О. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства, 2020. pp. 665-667.

Лібіховська Ю.О. and Дейнега І.О. (2020) УПАКОВКА ТОВАРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БРЕНДУ. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 136-137.

М

Марценюк В.В. (2020) ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 47-49.

Мацко В. and Дейнега О.В. (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства, 2020. pp. 682-684.

Машта Н.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 84-88.

Машта Н.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛУ В УКРАЇНУ. Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю, 2020. pp. 38-39.

Мединська Т.І. (2020) ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 17-19.

Мединська Т.І. (2020) НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ФУТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 154-157.

Мельник О.М. and Дейнега І.О. (2020) ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020: Ч. 2. pp. 176-178.

Микитин Т.М. (2020) ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. In: Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах. ПолесГУ, Пинск, pp. 95-102. ISBN 978-985-516-609-3

Микитин Т.М. and Шелюк В.О. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 121-123.

Муляр О.С. and Берташ Б.М. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК ПЛАНОМІРНА СКЛАДОВА ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020 (Ч.2). p. 84.

Н

Нечипорук О.В. and Машта Н.О. (2020) СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ДП «ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 20-22.

П

Пастушок К.О. and Мединська Т.І. (2020) МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ КОНТРАКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 29-31.

Пашинська В.А. and Муляр О.С. and Берташ Б.М. (2020) ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020 (Ч.1). pp. 240-242.

Пашніна А.О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 187-190.

Пелех О.Б. (2020) СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ ВВП З ПОГЛЯДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Агросвіт, 2020 (№ 4). pp. 65-69.

Пелех О.Б. (2020) МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Економіка та держава, 2020 (№ 2). pp. 85-89.

Пиптик В.Ю. and Дейнега І.О. (2020) РОЛЬ БРЕНДИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2020. pp. 198-200.

Пиптик В.Ю. and Дейнега І.О. (2020) РОЛЬ БРЕНДИНГУ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 463-466.

Поляк К.Ю. (2020) СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 18-20.

Поляк К.Ю. (2020) ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 97-99.

Поліщук О.Ю. (2020) ЕКОНОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ. Corporate governance: strategies, processes, technology, 2020 (№ 23). pp. 127-131.

С

Савченко О.Р. (2020) УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 99-101.

Савченко О.Р. (2020) ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки, 2020. pp. 587-590.

Савченко О.Р. (2020) ГОСПОДАРСЬКІ ЗВʼЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА. Інфраструктура ринку, 2020: Вип. 39. pp. 226-230. ISSN 2519-2868

Савченко О.Р. (2020) МОТИВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІН. Інфраструктура ринку, 2020: Вип. 45. pp. 152-157. ISSN 2519-2868

Савченко О.Р. (2020) СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 2020 (№ 5): Т.31(70). pp. 66-70. ISSN 2710-4664

Самборський І.О. (2020) ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 190-193.

Самборський І.О. and Герасименко О. (2020) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки, 2020. pp. 123-127.

Сяська О.В. (2020) РОЗУМНЕ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ЯК УНИКНУТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 130-132.

Х

Хижнякова Н.О. (2020) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СПОЖИВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 132-136.

Хільчук О.А. and Дейнега І.О. (2020) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 538-540.

Ч

Чевжик Л. and Дейнега І.О. (2020) МАРКЕТИНГ ІМІДЖУ ТЕРИТОРІЇ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства, 2020. pp. 223-224.

Ш

Шимко О.В. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 103-107.

Шимко О.В. (2020) МЕРЧАНДАЙЗИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Бізнесінформ, 2020 (№ 1). pp. 383-390.

Шимко О.В. (2020) СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Scientific achievements of modern society, 2020. pp. 1108-1112.

Шимко О.В. and Сенчук Л.О. (2020) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Man and environment, trends and prospects, 2020. pp. 18-21.

Шрамович М.В. and Самборський І.О. (2020) СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології, 2020. pp. 248-249.

Я

Язвінська Т.В. and Дейнега І.О. (2020) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2020: Ч. 1. pp. 485-489.

Язвінська Т.В. and Дейнега І.О. (2020) ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПАРВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТІСТЮ ПП "ВЕСТ-ВЕКТОР". Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільва, 2020. pp. 750-751.

This list was generated on Thu Jul 18 20:18:49 2024 EEST.