Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 279.

І

Іванова Л.І. (2011) ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 74-77.

Івчик Н.С. (2011) ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. ТА ЗАХОДИ ВЛАДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 39-41. ISSN 2519-1942

Ігнатюк Н. and Шульжук Н.В. (2011) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 109-111.

Іжелюк І. and Килюшик Г. and Козак І. and Степанова О.І. (2011) АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ ЛАНДШАФТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 71-72.

Ісічук Т.С. (2011) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОНФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК РІВНЕНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-ПОЧАТКУ 60-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 254-257. ISSN 2519-1942

А

Андишула Ю. and Степанова О.І. (2011) МЕТАФОРА-ІМЕННИК У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 32-33.

Андрощук А.В. (2011) ON SOME CONTROVERSIAL ISSUES OF ENGLISH GRAMMAR. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 76-79.

Артемов В. and Невинна Г.Я. (2011) ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 102-105.

Б

Багнюк О. and Хаврук І.А. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 105-107.

Багрій Т. (2011) СУЧАСНА ЧЕСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918 – 1938 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 281-284. ISSN 2519-1942

Басараба І. and Вокальчук Г.М. (2011) СЛОВЕСНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 58-59.

Безкоровайна О. В. (2011) ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 90-102.

Безкоровайна О. В. (2011) ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 138-140. ISSN 2519-1942

Безкоровайна О. В. (2011) КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ: РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 245-252.

Безкоровайна О.В. (2011) ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ „КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ” У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 58-63.

Безлюдна В.І. (2011) ДІАГНОСТИКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ. Актуальні питання психологічної науки, 2011. pp. 8-11.

Бернацький В.Р. (2011) АНТИРАДЯНСЬКІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНО-ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ У РЕЛІГІЙНИХ ВИЯВАХ 1930-х рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 76-78. ISSN 2519-1942

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИБУХУ. Волинський математичний вісник, 2011 (Вип.8). pp. 32-41.

Бордюк В.М. (2011) МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 24-28.

Борейко Г.Д. (2011) ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» У РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА РІВНЕНЩИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 62-65.

Боровець О.В. (2011) СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 28-30.

Боровець О.В. (2011) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 4-6.

Бразалук Л. and Кундеус О.М. (2011) РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 107-109.

Брень С. and Невинна Г.Я. (2011) ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ ЗІ СВОБОДОЮ СЛОВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 81-82.

Бричок Б.П. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 32-36.

Бричок Б.П. (2011) ЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 7-8.

Бричок С.Б. (2011) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 37-40.

Бричок С.Б. (2011) ВИВЧЕННЯ ПЕРСОНАЛІЙ У КУРСІ "іСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ". Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 9-12.

Булига І.І. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ ВОЛИНІ ПІД ВПЛИВОМ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦИСТСЬКОЇ ВЛАДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 244-246. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2011) РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА: ФОКУС НА СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 153-157.

Булига І.І. (2011) РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (1939–1941 РР.). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 228-237.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2011) Деякі аспекти підготовки студентів до позакласної роботи з дисципліни «Основний музичний інструмент». Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 140-142. ISSN 2415-802X

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2011) POLITICALLY CORRECT ENGLISH. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 87-89.

Білявцева О.В. (2011) ПРАВОСЛАВНА ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 10-14.

Білявцева О.В. (2011) УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 308-311. ISSN 2519-1942

В

Вавуліч О. and Кундеус О.М. (2011) ПРОБЛЕМИ БАЗУВАННЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 110-112.

Вакулінська Л.М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОНІМІВ У БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 93-95.

Варжель Н. and Невинна Г.Я. (2011) СТУДЕНТСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ У РОСІЇ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 83-84.

Василькевич С.С. (2011) STUDENT SLANG IN SPECIAL SLANG SYSTEM. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 97-100.

Васильчик О. and Шкарбан Т.М. (2011) СТРУКТУРА Й СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯНЬ - ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УЛАСА САМЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 4-6.

Васильєва О. and Наумов А.С. (2011) ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 115-117.

Василюк А. (2011) ВІД «СОКОЛА» ДО «ПІОНЕРА». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 167-170. ISSN 2519-1942

Вдович Т. and Вокальчук Г.М. (2011) ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА ОКАЗІОНАЛЬНИХ ФЛОРОЛЕКСЕМ У ПОЕЗІЇ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 60-63.

Веремчук А.П. (2011) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 43-46.

Веремчук А.П. (2011) ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 12-13.

Вернюк Н. and Степанова О.І. (2011) ЕПІТЕТИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 34-35.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2011) INTERTEXTUALITY OF THE PARABLE „JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL” BY RICHARD BACH. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 85-87.

Виткалов В.Г. (2011) РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2011) НОВИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 297-298.

Виткалов В.Г. (2011) ВІТЧИЗНЯНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 5-9. ISSN 2415-802X

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2011) НЕЗАБУТНІ ПОСТАТІ ВОЛИНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ: К.ЛИТВИН (1938-1998). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 291-303.

Виткалов С.В. (2011) БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЮ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 230-235.

Виткалов С.В. (2011) Сучасна театральна Рівненщина: вектори творчості. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 70-73. ISSN 2415-802X

Волошина Л.П. (2011) Особливості музичного супроводу у різних аспектах уроку класичного танцю. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 183-187. ISSN 2415-802X

Ворон О.П. (2011) МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 238-250.

Вусатий Б. and Невинна Г.Я. (2011) СПОРТИВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 112-114.

Г

Галабурда І. and Одарієва І. and Гаврилюк Н.В. (2011) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 64-66.

Галганець С. and Валюх Л.І. (2011) ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 117-120.

Ганжа М.В. (2011) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 47-48.

Ганжа М.В. (2011) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 13-17.

Генега І. and Троян С.С. (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 68-70.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2011) РОЛЬ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 102-110.

Герасименко О.А. (2011) МІЖЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ У МІСТАХ ВОЛИНІ XVI – XVIІІ СТОЛІТЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 228-230. ISSN 2519-1942

Гецко С.І. (2011) ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 71-74.

Гольберт Ю. and Наумов А.С. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 123-124.

Гон М.М. (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 250-262.

Гон М.М. (2011) ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ТА БІЖЕНЦІ: ШЛЯХ ВІД ТАБОРІВ ДІ-ПІ ДО ЕМІГРАЦІЇ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 7. pp. 59-64.

Гон М.М. (2011) ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ: ПОГЛЯД СТОРОННЬОГО НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ В ГАЛИЧИНІ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 282-285.

Гон М.М. and Черній А.Л. (2011) СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА: ПРОФЕСОРУ Р. М. ПОСТОЛОВСЬКОМУ – 60. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 8-13.

Горбатюк К. and Наумов А.С. (2011) ДЕМОКРАТІЯ І НЕОПАТРИМОНІАЛІЗМ У СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 49-51.

Горбова Ю. and Десятничук І.О. (2011) УКРАЇНА І ПОЛЬША: МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 121-122.

Горопаха Н.М. (2011) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 88-92.

Градовий П. and Хаврук І.А. (2011) ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 125-127.

Григор’єва Ю. and Кундеус О.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 127-129.

Грипич С.Н. (2011) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 52-55.

Грипич С.Н. (2011) СПІВПРАЦЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ) ІЗ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ РДГУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 311-312. ISSN 2519-1942

Гудовсек О.А. (2011) РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 58-60.

Гудовсек О.А. (2011) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ РАКУРСІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 110-120.

Гудовсек О.А. (2011) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1954-1991 РР.). Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 18-21.

Гуменюк О.В. (2011) ЗМІНИ У ПОБУТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (ВЕРЕСЕНЬ1939- ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 81-83. ISSN 2519-1942

Гур’янова І.Е. (2011) ПРИНЦИП ОБ’ЄКТИВНОСТІ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРИЧНОГО В ПІЗНАННІ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 9-22.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2011) МЕТОДЫ КОУЧИНГА В СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Инновационные процессы и корпоративное управление, 2011 (Ч. 1). pp. 115-119.

Д

Давидчук С. (2011) УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ ГУМАНІТАРНІ ЗВ’ЯЗКИ (2006-2011 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 136-138. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. (2011) ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 171-173.

Дем'янюк О. (2011) ОБРАЗ СВІТУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Актуальні питання психологічної науки, 2011. pp. 38-42.

Дем'янюк О.І. (2011) Технологія формування передумов вокально-інтонаційної культури студентів спеціалізації «Хорове диригування». Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 204-207. ISSN 2415-802X

Демянюк О.Б. (2011) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБРАЗУ СВІТУ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 96-100.

Дем’янюк Т.Д. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК КОНКУРЕНТОСМПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 120-129.

Денищук І. and Вокальчук Г.М. (2011) СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА САВЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 67-70.

Джава Н.А. (2011) LITERATURVERMITTLUNG IM DAF-UNTERRICHT. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 89-92.

Дзерун С. and Наумов А.С. (2011) НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 129-131.

Дичківська І.М. (2011) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПОБУДОВІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ САММЕРХІЛЛ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 129-140.

Дичківська І.М. (2011) КОНЦЕПЦІЯ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ О.С. НІЛЛА У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 101-105.

Доброчинська В.А. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ЖІНОЧА СЛУЖБА УКРАЇНІ» НА ВОЛИНІ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 246-249. ISSN 2519-1942

Дубей В.І. (2011) ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 262-271.

Ж

Жабчик О.М. (2011) Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 143-148. ISSN 2415-802X

Житня І.В. (2011) РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 132-136.

Житнік О. and Валюх Л.І. (2011) ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 54-56.

Жолобчук А. and Остапюк Н. and Шкарбан Т.М. (2011) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ У СЛОВНИКУ ПОЕТІВ XX СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 12-15.

Жолобчук А. and Шкарбан Т.М. (2011) ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ПРИЧИНИ У СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 7-11.

Жук В.М. (2011) Використання фонду краєзнавчого музею як джерельної бази вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 220-223. ISSN 2415-802X

З

Забута Т.В. (2011) ВОКАЛЬНО-ХОРОВІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 81-87.

Заглинська Л.В. (2011) ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ХХ СТ. В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 22-35.

Захарчук З.О. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЗА БУКВАРЕМ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 68-71.

Златів Л.М. (2011) РОБОТА З НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ ТЕКСТОМ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕКСТОЗНАВСТВО”). Педагогічні науки, 2011 (№ 60): Т. 1. pp. 93-97. ISSN 2663-2772

Зінчук І.В. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 73-76.

К

Казначеєва Л.М. (2011) СУСПІЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1861 р. – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ДВОРЯНСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 35-39. ISSN 2519-1942

Калініченко М.М. (2011) РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Г. МЕЛВІЛЛА У СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 38-41.

Карпухіна Т.О. (2011) ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 83-85. ISSN 2519-1942

Касаткіна О.В. (2011) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 67-70.

Каталимова Н.Б. (2011) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 147-151.

Кирилюк О. and Вокальчук Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 73-76.

Климчук Т. and Кундеус О.М. (2011) СТРАТЕГІЯ РОЗШИРЕННЯ НАТО ЗА РАХУНОК СХІДНИХ КРАЇН. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 84-86.

Климюк Ю. Є. and Пригорницький Д. О. (2011) ПРОСТОРОВІ АНАЛОГИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. Волинський математичний вісник, 2011 (Вип 8.). pp. 51-62.

Климюк Ю. Є. and Теслюк А. О. and Шепетько Ю. О. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ІЗОТРОПНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2011 (Вип.8). pp. 76-91.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. and Сівак В.М. (2011) ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ АНАЛОГА МЕТОДУ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ПОБУДОВИ ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ОДНОРІДНОЮ ЗАСИПКОЮ. Волинський математичний вісник, 2011 (Вип.8). pp. 63-75.

Князевич А.О. (2011) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні проблеми фінансів підприємств в агробізнесі та шляхи їх вирішення, 2011. pp. 30-33.

Князевич А.О. (2011) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунікативний менеджмент, 2011. pp. 64-67.

Князевич А.О. (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ ЛАГ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2011 (Ч. 2). pp. 163-165.

Князевич А.О. (2011) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСТІ. Економіка та менеджмент, 2011: Вип. 5-6. pp. 71-77.

Князевич А.О. (2011) СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДЕРЖАВНА ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ. 24. Державне управління та місцеве самоврядування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, 2011. pp. 121-122.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2011) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України, 2011 (Ч. 1). pp. 14-16.

Князевич А.О. and Костюкович І.Д. (2011) КОНТРОЛЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Нові напрями в менеджменті, 2011. pp. 49-51.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК. Ефективна економіка, 2011: Вип. 2.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Other. О. Зень, Рівне.

Коберник Н.І. (2011) ФЕНОМЕН КИРИЛА І МЕФОДІЯ: КУЛЬТУРНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 35-46.

Кобець С. and Наумов А.С. (2011) ВІДНОСИНИ РФ ТА НАТО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 88-90.

Козачук О. and Кузьмич О.О. (2011) ЛЕКСИЧНО НЕ ВИРАЖЕНІ СУБ’ЄКТНІ СИНТАКСЕМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 19-20.

Козлюк О.А. (2011) РОБОТА З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 3-7.

Козлюк О.А. (2011) СВІТ ДИТИНСТВА: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 155-159.

Колупаєва Т.Є. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 6-9.

Колупаєва Т.Є. (2011) ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВМІНЬ ВИКЛАДАЧІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 21-23.

Кондратюк М. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 134-136.

Конончук О. and Невинна Г.Я. (2011) РЕФОРМИ М.М.СПЕРАНСЬКОГО І ЇХ РОЛЬ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 86-87.

Коритнюк Н. and Вокальчук Г.М. (2011) СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКОВІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ АНДРІЯ МАЛИШКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 77-78.

Корнелюк Ю. and Шевчук Т.Б. (2011) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 112-114.

Корчакова Н.В. (2011) АНАЛІЗ ПЕРЦЕПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ У ПЕРІОД НОВОНАРОДЖЕНОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2011. pp. 65-68.

Косарєва Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 163-167.

Косарєва О.І. (2011) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ПОЧУТТЯ СОРОМУ У ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 167-170.

Кособуцька Г.П. (2011) ДІАЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 141-154.

Костюк Л.К. (2011) ПОСТАТЬ ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ м. РІВНОГО КІНЦЯ 1910 – ПОЧАТКУ 1920-х РОКІВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. p. 310.

Кравченко К. and Вокальчук Г.М. (2011) СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ НАЗВ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 79-81.

Кравчук І. and Кундеус О.М. (2011) СТРАТЕГІЯ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 136-139.

Красько О. and Хаврук І.А. (2011) ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 139-141.

Крет О.В. (2011) ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ВЛАДИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011: Вип. 22. pp. 334-340.

Крет Р.М. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЯ СПІВПРАЦІ БІЛОРУСІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У РОЗШИРЕНІЙ ЄВРОПІ. Слов'янський вісник, 2011: Вип. 12. pp. 199-204.

Кривко Л. and Вокальчук Г.М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ АРКАДІЯ КАЗКИ ТА ПАВЛА ТИЧИНИ (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 82-85.

Криворучко А. and Хороша Н. and Адах Н.А. (2011) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ КОСМОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 86-87.

Крижавновська Т.І. (2011) Активізація навчальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі вивчення творчості М.Лисенка. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 136-139. ISSN 2415-802X

Кузьменко В. and Хаврук І.А. (2011) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 141-144.

Л

Ларькіна Л.М. (2011) ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТИ У 60-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 111-113. ISSN 2519-1942

Левенець М.В. (2011) ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 125-129.

Левицький А. and Хаврук І.А. (2011) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 56-60.

Левшунова К. and Осьмак Л.П. (2011) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ ОЦІНОК ВЗАЄМОДІЇ ТРЕНЕРА І ГРАВЦІВ ФУТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ. Актуальні питання психологічної науки, 2011. pp. 74-77.

Легкобит Д. and Кузьмич О.О. (2011) СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРАХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 36-37.

Литвиненко С.А. (2011) ДИТИНСТВО У ДЗЕРКАЛІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 191-194.

Лобан Т. (2011) Мерс Кенінгем – видатний балетмейстер американського танцю модерн. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 53-55. ISSN 2415-802X

Локшук І.М. (2011) ВИТОКИ ТКАЦТВА НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІССІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 35-39.

Луцук М. and Наумов А.С. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 158-160.

Ліннік Ю. and Хаврук І.А. (2011) ЦЕНЗУРА І СВОБОДА СЛОВА В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 144-147.

Лісовик Н. (2011) Формування професійних умінь і навичок фортепіанної техніки. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). ISSN 2415-802X

М

Макарук Н. and Невинна Г.Я. (2011) АГЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 16-18.

Макарчук Н. and Наумов А.С. (2011) ВІТЧИЗНЯНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 160-162.

Максимчук В. and Вокальчук Г.М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ ІЗ ЗАПОЗИЧЕНИМИ АФІКСОЇДАМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 88-91.

Малиновська Н. and Герасимчук Т.Ф. (2011) ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ІММІГРАНТІВ-МУСУЛЬМАН. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 13-16.

Маліновська Н.В. (2011) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 198-201.

Мартинчук І.І. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ М.КОВАЧА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 210-212. ISSN 2519-1942

Марчук Г.В. (2011) СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 7-10.

Мельник А. and Гон М.М. (2011) ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ОСОБИСТОСТІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 9-10.

Мельничук Л.В. and Хватаєва І.В. (2011) Особливості вокального інтонування і основні етапи роботи над ним на заняттях з фортепіано. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 154-157. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2011) Харківська цимбальна школа як культурний феномен. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 100-103. ISSN 2415-802X

Мельничук С.Ф. (2011) Культурні контакти Великої Волині та Слобожанщини. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 60-64. ISSN 2415-802X

Михальчук Н.О. (2011) THE BASIC PROCEDURES OF STYLISTIC ANALYSIS, THEIR CHARACTERISTICS. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 100-106.

Михальчук Н.О. and Безкоровайна О.В. (2011) ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ТОПОНІМІЧНОЇ КАРТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 55-58.

Михальчук Р.Ю. (2011) РЕЄСТРАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЄВРЕЇВ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП У ВИРІШЕННІ «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 237-241. ISSN 2519-1942

Мишков В.Я. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРІАНА (ЧЕТВЕРГОВА) В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СТАРООБРЯДНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 286-296.

Моисеева А. and Сербина Т.Г. (2011) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 41-43.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2011) ЛЕКСИЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 34-38.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2011) ПРО РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У ВИЗНАЧЕНИХ РІЗНОВИДАХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 30-33.

Міщеня О.М. (2011) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 110-112.

Міщеня О.М. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 23-26.

Міщук О. and Наумов А.С. (2011) ВЕКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 163-164.

Н

Наумов А.С. (2011) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 278-281.

Новосад І. and Кузьмич О.О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 28-30.

О

Овдійчук І. and Хаврук І.А. (2011) ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЧНОСТІ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2010 Р. В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 165-167.

Олійник О.М. (2011) ТЕАТРАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 42-47.

Онищук О. and Кузьмич О.О. (2011) ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМІЧНІ ПАРАЛЕЛІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 44-46.

Осадчук О. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 60-61.

Ошурко Ю. and Наумов А.С. (2011) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 168-170.

П

Павлюк Т.О. (2011) ЕФУКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА ЯК ЗАСОБУ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2011. pp. 191-200.

Павлюк Т.О. (2011) КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ІГРОВОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЛІЧБИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Науковий вісник Чернівецького університету, 2011 (577). pp. 109-115.

Павлюк Т.О. (2011) СУЧАСНА ДИТИНА І КОМП'ЮТЕР В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2011 (Вип.7). pp. 217-221.

Павлюк Т.О. (2011) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛІЧБУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 51-54.

Падалка О.І. (2011) АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 54-57.

Палій В.П. (2011) СЕМАНТИЧНІ ТИПИ СКЛАДНИХ ТА БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 25-28.

Перець О.М. (2011) "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ" ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ВНЗ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 123-125.

Перець О.М. (2011) ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 26-28.

Петренко О.Б. (2011) ҐЕНЕЗА ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 154-165.

Поліщук О. and Вокальчук Г.М. (2011) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ З НУМЕРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 92-93.

Поліщук О.С. (2011) КОНЦЕПТ „РОЗУМ” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 18-20.

Поніманська Т.І. (2011) ГУМАНІЗМ ЯК ЦІННІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 165-176.

Поніманська Т.І. (2011) ГУМАНІСТИЧНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 76-79.

Постельжук О.П. (2011) КОНЦЕПТ УГОДОВСТВА У ПРАЦЯХ СУЧАСНИКІВ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 278-281. ISSN 2519-1942

Постоловський Р.М. (2011) НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 3-4. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2011) ПОЛІТИЧНІ МІФИ ПЕРШОЇ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ІСТОРИКА АНДРЕА ОРЗОФФ, ДАТСЬКОГО ІСТОРИКА ПЕТЕРА БУГГЕ ТА РОСІЙСЬКОГО ІСТОРИКА ОЛЕКСАНДРА БОБРАКОВА-ТИМОШКІНА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 180-184. ISSN 2519-1942

Прищепа Б.А. (2011) ПОГОРИНСЬКІ МІСТА В ЕПОХУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 226-228. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2011) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 44-46. ISSN 2519-1942

Пшенична О. and Наумов А.С. (2011) ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 170-173.

Р

Радковська Л.М. (2011) ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО_КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 133-135. ISSN 2415-802X

Ралець А. and Наумов А.С. (2011) ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА І ДУМКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 173-175.

Рицька Н.Ф. (2011) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 135-138.

Рицька Н.Ф. (2011) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 186-195.

Рожко І. and Рожко О. and Степанова О.І. (2011) АВТОРСЬКІ НОМІНАЦІЇ ОСІБ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 94-96.

Романюк А.М. (2011) РОЗВИТОК БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА НА ДУБЕНЩИНІ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 74-77. ISSN 2415-802X

Руденко К. and Кундеус О.М. (2011) НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 37-38.

С

Сайгафарова Е. and Хаврук І.А. (2011) СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 11-13.

Самчук І. and Наумов А.С. (2011) ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 175-177.

Сверба Л. and Наумов А.С. (2011) ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ „ПОМАРАНЧЕВОЇ” ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 177-180.

Синяк С.Л. (2011) ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У 1921-1939 рр. (НА ПРИКЛАДІ СОЮЗУ ОСАДНИКІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 70-73. ISSN 2519-1942

Скоцький А.В. (2011) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СПЕЦИФІКА БУДОВИ УРОКУ ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 188-191. ISSN 2415-802X

Слесаренко А.В. (2011) ЧЕСЬКИЙ АНДЕҐРАУНД 70-80-Х РОКІВ XX СТ.: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 296-305.

Сойчук Р.Л. (2011) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 141-144. ISSN 2519-1942

Сойчук Р.Л. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 172-178.

Сорочинська Т.А. (2011) СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939–1941 РР.). Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 195-205.

Сотніков І. and Хаврук І.А. (2011) ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА МИРОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 93-95.

Старух О.В. (2011) „ЖІНОЧІ СТУДІЇ” У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 41-46.

Сташук О.А. (2011) ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ У ТВОРЧИХ ПОСТАТЯХ: ВАСИЛЬ ПОЗНІК. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 108-111. ISSN 2415-802X

Степанець Л.І. (2011) ДИТЯЧИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 162-167. ISSN 2415-802X

Степанова О.І. (2011) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 110-113.

Стецюк О. and Степанова О.І. (2011) СИНОНІМІЧНИЙ РЯД ТА ЙОГО СТРУКТУРА В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 50-52.

Суржук Т.Б. (2011) ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 138-141.

Т

Талах І.І. (2011) ЄВАНГЕЛЬСЬКІ СЮЖЕТИ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА МИКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 36-41. ISSN 2415-802X

Тарчинська Ю.Г. (2011) СТИЛЕВІДПОВІДНЕ ІНТОНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 143-148. ISSN 2415-802X

Тарчинська Ю.Г. (2011) ТВОРЧІСТЬ ф. ШОПЕНА - ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 20-23. ISSN 2415-802X

Тимочко І.Б. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 206-216.

Тимочко І.Б. (2011) ПРОВІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XΙX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 231-233. ISSN 2519-1942

Тимочко О. and Вокальчук Г.М. (2011) СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВОТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ 60-70-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 97-101.

Тихомирова Є.Б. and Гон М.М. (2011) ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ,МИСЛЕННЯ І КУЛЬТУРИ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 277-278.

Тишко Н. and Шульжук Н.В. (2011) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПРЕСИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 115-117.

Троян В. and Гон М.М. (2011) НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИМІРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 153-154.

Троян С.С. (2011) УКРАЇНА У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 29-40.

У

Українець В. and Гон М.М. (2011) ПРОФІЛАКТИКА ЕТНІЧНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 97-100.

Українець В.О. (2011) ЕТНІЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ ТА ЇХНІ ПОСТУЛАТИ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 7. pp. 248-254.

Усач Л.В. (2011) ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 144-147.

Усач Л.В. (2011) НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 29-32.

Усач Н. and Степанова О.І. (2011) ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 55-56.

Х

Хаврук І.А. (2011) КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ: ПРАВОВИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 122-126.

Хаврук І.А. (2011) КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ У КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: РЕФЕРЕНДУМ 24 ЛИСТОПАДА 1996 РОКУ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 7. pp. 141-150.

Хролець О.І. (2011) ООБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТЯЧОЇ СУБКУЛЬТУРИ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 168-169. ISSN 2415-802X

Хролець О.І. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 152-155.

Ц

Цапук О.В. (2011) МИСТЕЦЬКА ЦІННІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.2. pp. 197-200.

Цюлюпа Н.Л. (2011) ЕВОЛЮЦІЯ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 262-265.

Ціпан Т.С. (2011) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 217-227.

Ч

Чернюшок О.В. (2011) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОМПОЗИЦІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2011 (вИП.11). pp. 212-214. ISSN 2415-802X

Черняк О.В. (2011) ДИНАМІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХІДНОЇ КАТЕГОРІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2011 (Вип.2). pp. 28-30.

Ш

Шагай Н.М. (2011) ДІАГНОСТИКА МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 32-34.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2011) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІСЛАМ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 54-64.

Шевців З.М. (2011) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 155-156.

Шевців З.М. (2011) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 35-37.

Шевчук К.С. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ РОМАНА ІНҐАРДЕНА. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 64-76.

Шевчук Т.Б. (2011) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 168-171.

Шеретюк Р.М. (2011) АНТИКАТОЛИЦЬКИЙ ВЕКТОР ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА НА ТЕРЕНАХ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ 30-Х РР. ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 30-32. ISSN 2519-1942

Шимко О. and Наумов А.С. (2011) МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 186-188.

Шмигельська О. and Невинна Г.Я. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 192-194.

Шмид О.П. (2011) РОЛЬ ПІДДАНСТВА В КОЛОНІЗАЦІЙНОМУ РУСІ НІМЦІВ ТА ЧЕХІВ НА ВОЛИНІ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 48-50. ISSN 2519-1942

Шнайдрук Л. and Адах Н.А. (2011) СЛОВНИК АВТОРСЬКИХ НОМІНАЦІЙ ПТАХІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2011 (Вип.1). pp. 102-104.

Шувалова Л.М. and Князевич А.О. (2011) МІСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та менеджмент, 2011: Вип. 5-6. pp. 161-166.

Шугаєва Л.М. (2011) ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО СЕКТАНСТВА В УКРАЇНІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 46-54.

Шугаєва Л.М. (2011) ПОЗАЦЕРКОВНІ ПРАВОСЛАВНІ ОБ’ЄДНАННЯ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 90-95.

Шурин О.І. (2011) САМООСВІТА ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 156-159.

Шурин О.І. (2011) ЕМПАТІЙНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 37-40.

Шутяк В.Г. (2011) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕХНІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 168-172.

Ю

Юрчук О.І. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 175-179.

Я

Яковишина Т.В. (2011) ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 162-165.

Яковишина Т.В. (2011) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 40-42.

Янцур Л.А. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В РАМКАХ БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «Я У СВІТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 179-183.

Янцур М.С. (2011) ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 183-192.

Ярмолюк О. and Валюх Л.І. (2011) ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Політична модернізація: світовий та вітчизняний досвід, 2011. pp. 189-191.

Ярощак С.В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОХФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ПРОСТОРОВО ВИКРИВЛЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ. Волинський математичний вісник, 2011 (Вип.8). pp. 240-246.

This list was generated on Fri Apr 16 05:00:41 2021 EEST.